Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Uudised

23.01.2015


“Kohtla-Järve Linnavalitsuse arenguteenistus annab teada, et on jätkunud töö, mis on suunatud miljööväärtuslikes hoonestusalades asuvate elamute fassaadide korrastamisele.

2014 aasta jooksul Muinsuskaitseamet teostas suure ja vajaliku töö, mis on abiks lagunevate maja rõdude remontimisel.

Muinsuskaitseametil on valminud uus restaureerimisjuhend, mis käsitleb stalinistlike majade rõdude hooldamist, seisukorra hindamist ja restaureerimist. Juhendis on antud ka näidissõlmed.

See on kättesaadav ameti kodulehel rubriigis „Abiks projekteerijale“:
http://muinas.ee/files/Stalinistlike%20r%C3%B5dude%20restaureerimise%20juhend.pdf"

Arenguteenistus

22.01.2015Teisipäeval, 20.jaanuaril peale renoveerimistöid oli avatud täies mahus Kohtla-Järve Keskraamatukogu lasteosakond aadressil: Tuulari 19. Renoveerimistöid maksumusega 109 630, 86 eurot teostas 2014. aastal ehitusfirma EJG OÜ. Kultuuriministeeriumi kaasfinantseerimise toetus moodustas 25 000 eurot.

Lasteosakonna renoveerimistööde käigus renoveeriti kütesüsteemi terves hoones. Toimus esimese korruse ruumide remont koos uute valgustite paigaldamisega. Lasteosakonna kaasaegsed, avarad ja mugavad ruumid võimaldavad kasutada lasteosakonda nii lugemispaigaks, kui ka lasteaedade ja koolide erinevate ürituste korraldamiseks, pakkudes lastele parimat lugemis-ja õppekeskkonda.

Keskraamatukogu lasteosakonna avamisel soovisid edu ja kordaminekuid raamatukogu töötajatele Riigikogu liige hr Valeri Korb, Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees pr Riina Ivanova ja Kohtla-Järve abilinnapea sotsiaalküsimustes pr Niina Aleksejeva.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6
Sotsiaalteenistus

21.01.2015


Toimkond teatab, et LUMELINNA EHITAMINE LÜKKUB EDASI VEEBRUARISSE SEOSES LUME PUUDUMISEGA. 
EELREGISTREERIMINE JÄTKUB. 
REGISTREERUNUD VÕISTKONDADEGA VÕIETAKSE ÜHENDUST. 

21.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 20. jaanuari 2015. a istungil vaadati läbi 24 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Volituse andmine“ ja määruse „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ja huvikoolide õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine“ eelnõud. Kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Karuke teenistusliku järelevalve õiend ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati ehitusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

19.01.2015Sel nädavahetusel toimuvad Kohtla-Järve spordihoones kaks suurejoonelist maadlusvõistlust.
Laupäeval, 24.jaanuaril kell 10.30 algavad Avo Talpase XXXV mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses. Võistlustele on oodatud võistlema Leedu, Läti, Rootsi ja parimad Eesti maadlejad. Võistlust korraldab Kohtla-Järve Spordiselts KALEV.

Pühapäeval, algusega kell 12.00 avatakse Eesti noorte vabamaadluse seeriavõistluse “NUBLUST NABIKS 2015” I etapi.
Seeriavõistluse I etapi korraldajaks on Spordiklubi Kuldkaru.

Kahe võistluspäeva jooksul maadlusmatile on oodatud võistlema üle 200 maadlejat.
Sissepääs võistlustele on tasuta.

Sotsiaalteenistus.

19.01.2015
Kohtla-Järve Kultuurikeskus kutsub osalema LUMESKULPTUURIDE FESTIVALIL 2015, mis toimub laupäeval, 24.jaanuaril kell 12.00 Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja juures.

Lumelinna ehitamise eeskirjad:
1.Võistkonnas miinimum 2 liiget. Võistkonna liikmeid võib aja jooksul vahetada, jälgi et ei ehitaks korraga üle 8 täiskasvanu või noore. Alla 8. a. lapsi võib abiks olla vastavalt soovile.

2. Võistkondadel kohal olla kell 11.45.

3. Kell 11.50 rivistume kuhilate juurde.
4. Ehitamiseks on aega 2 tundi.

5.Vajalikud abivahendid – kühvlid, labidad, ämbrid, värvid jne teie eesmärgi saavutamiseks vajalik ise kaasa võtta.

6. Vesi on kasutuseks meie poolt (ämbrid võtke ise kaasa).Kell 14.00 peavad olema ehitised valmis.

Kell 14.00 hindab žürii lumekujusid.

Kell 14.30 autasustamine.
ERIAUHIND KÕIGE PÕNEVAMALE LIUMÄELE!
Selga pange soojad joped ning vajadusel võtke kaasa vahetusriideid.


Töötab kohvik. (Kuum tee tasuta).
Pane kokku oma võistkond ja registreeru 22.jaanuariks 2015 infojuht@kjkk.ee või telefonil 33 66165 ja 56682947JÄTKU LUMELE!

Kohtla-Järve Kultuurikeskus

15.01.2015Kohtla-Järve Linnavalitsust tunnustati 14. jaanuaril k.a. Tallinnas SA Innove poolt korraldatud keelekümblusprogrammi tänuüritusel tänukirjaga lasteaedade keelekümbluskonverentside korraldamise eest ja keelekümblust propageeriva võrgustikutegevuse eest.Sotsiaalteenistus

15.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. jaanuari 2015. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest viis olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile teisele lugemisele määruse „Kohtla-Järve linna 2015. aasta eelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati ehitusload, kasutusload ja taksoveoluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

15.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse  Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi

1. Ahtme linnaosas aadressil Altserva tn 23 krundi detailplaneeringu algatamise ettepaneku.
2. Ahtme linnaosas aadressil Toome pst elamu esimesel korrusel asuvas korteris juuksla tarbeks ümberplaneerimise projekti
3. Järve linnaosas Keemia väikekoht tootmiskrundil Petroter I,II ja III fenoolivee puhastuse sõlme ehitamiseks projekteerimistingimuste määramine.
4. Järve linnaosas Olevi tänava elamu krundil prügikonteinerite platsi ümberpiirdeaia eskiisi.
5. Järve linnaosas krundile aadressil Järveküla tee 50 taaraautomaadi paigalduse projekt.

Arenguteenistus

12.01.2015


Teadmiseks valijatele!

Valimisjaoskondade moodustamisel on tehtud järgmised muudatused:

Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil on 14 valimisjaoskonna asemel moodustatud 9 valimisjaoskonda. Järve linnaosas ühinevad
:

1. ja 2. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas aadressil Keskallee tn 31;
3. ja 4. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis aadressil Pärna tn 49 ning
5. ja 6. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumis aadressil Keskallee tn 19.

Ahtme linnaosas ühinevad:
8. ja 9. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis aadressil Altserva tn 6 ning
10. ja 11. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis aadressil Puru tee 38.

7. jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Ahtme klubis aadressil Mardi tn 6), 12. jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumis aadressil Lehe tn 10a), 13. jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Oru Klubis aadressil Vikerkaare tn 2 ja 14. jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Sompa Klubis aadressil Humala tn 1) ei muutu.

Seega hääletamine ei toimu:
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis aadressil Pärna tn 20;
Kohtla-Järve Kunstide Koolis aadressil Kalevi tn 37;
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis aadressil Katse tn 2;
Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis aadressil Maleva tn 4;
Kohtla-Järve lasteaias Tuhkatriinu aadressil Ridaküla tn 24.


09.01.2015Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti
„Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt osaline renoveerimine“ taotlust.

Projekti eelarveline maksumus on 43 003 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 11 047 eurot. Toetus summas 31 956 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti üldine eesmärk on Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine. Tulemusena saab lasteaed 56 uut aknaplokki ja 11 välisust.

Ehitustöid teostatakse suvekuudel.

Arenguteenistus

08.01.2015


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon peatas 6. jaanuaril 2015.a linnavolikogu liikme Juri Saltõkovi volitused seoses puudumisega volikogu istungitelt kolme järjestikuse kuu jooksul ja määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Jaanek Pahka.

Samuti Kohtla-Järve linna valimiskomisjon lõpetas 6. jaanuaril 2015.a ennetähtaegselt linnavolikogu asendusliikmete Irina Tokmani ja Kristiine Agu volitused seoses nende nimetamisega Kohtla-Järve Linnavalitsuse ametnikeks.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

07.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. jaanuari 2015. a istungil vaadati läbi 7 küsimust, millest kolm olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna koolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja toitlustamise korraldamise kord“ eelnõu ja kuulutati korteriomandite ja munitsipaalvara võõrandamise 22. jaanuari 2015. a avaliku enampakkumise välja Kohtla-Järve linnas.

Linnakantselei

02.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas aadressil Katse tn 2 asuva Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas Tervise tn asuva SA Ida-Viru Keskhaigla aktiivravikopmpleksi H-korpuse ATS nõrkvoolusüsteemi projekt
3. Järve linnaosas Ravi tn asuva SA Ida-Viru Keskhaigla hoone osaline rekonstrueerimise projekt (esimese korruse automaatse tulekahjusignalisatsioon)
4. Järve linnaosas Uus-Tehase tänaval Eastman Specialties tehase laohoone juurdeehituse projekt.
Kiideti heaks
1. Ahtme linnaosas Estonia pst asuva sidehoone fassaadi eskiis

Arenguteenistus

29.12.2014


Aastavahetusel ilutulestikud  on Järve linnaosas kell 00.40 Virula väljakul ja Ahtme linnaosas kell  01.00 Iidla kaubanduskeskuse juures.

Sotsiaalteenistus

29.12.2014


Esmaspäeval, 22.detsembril toimus Kohtla-Järve Põlevkivi muuseumi Valges saalis Kohtla-Järve linna PARIMATE SPORTLASTE 2014 vastuvõtt. Külalisi tervitasid ja andsid üle auaadressid Kohtla-Järve linnapea hr Jevgeni Solovjov ja Riigikogu liige hr Valeri Korb.

Parima meessportlase tiitli pälvis vabamaadleja ALEKSEI BASKAKOV spordiklubist Kuldkaru. Eesti Maadlusliit tunnistas Aleksei Baskakovi parimaks vabamaadlejaks 2014 täiskasvanute seas.

Parimaks nooreks meessportlaseks valiti spordiklubi Dilan ujuja VLADISLAV PAŠURIN.

Aasta parimaks nooreks naissportlaseks tunnistati spordiklubi Afina judokas MARIA MALÕŠEVA.

Aasta parimaks veteraniks 2014 valiti GERMAN TEREHHOV spordiklubist Mitš.

Aasta parimaks võistkonnaks tunnistati Jalgpalliklubi Järve naiskond.

Sportmängude võistkonna parima mängija tiitli pälvis IRINA SNJATKOVSKAJA Jalgpalliklubist Järve, kes on tunnistatud parimaks väravalööjaks Eesti Meistrivõistluste Naiste esiliiga mängudes.

Jõuluteemalise kontserdikavaga rõõmustas sportlasi, treenereid ja külalisi Kohtla-Järve Kunstide Kooli käsikellade ansambel.

Sotsiaalteenistus

29.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. detsembri 2014. a istungil vaadati läbi 20 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati ehitusload, kasutusluba ja teekasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

22.12.2014


Lugupeetud Kohtla-Järve linna (Järve ja Ahtme linnaosa) elanikud!Kõikides teede korrashoiu ja kõnniteede, väljakute ning autobussipeatuste koristamise küsimustes talvisel ajal, saate pöörduda firma OÜ N&V  teenindava dispetšerteenistuse poole telefonil 33 66 730 või 51 89 707 (telefon töötab ööpäevaringselt). Samuti on võimalus saata electronkiri aadressil infoasnv2@gmail.com või nvdispetser@gmail.com

19.12.2014
Alates käesoleva aasta septembrist on Kohtla-Järve Lasteaias Kirju- Mirju avatud piirkondlik lasteaedade eesti keele metoodikakeskus. 
Metoodikakeskus korraldas jõulude eel näituse ,,Kaunis jõulukaart", kuhu kõik linna lasteaiad tõid oma asutuse õpetajate endi tehtud jõulukaarte, millest osa kaarte on tehtud ka koos lastega. Lasteaiast Kirju-Mirju liigub näitus edasi ka teistesse lasteaedadesse, kes soovisid enda lasteaias seda näitust üles panna.

Metoodikakeskuse koordinaator Malle Trummar tänab kõiki linna lasteaedu aktiivse osavõtu eest: "Aitäh kõikidele lasteaedade õpetajatele, kes on metoodikakeskuse tegevuses aktiivselt kaasa löönud! Kaunist saabuvat jõuluaega kõigile".

Soovime kauneid jõule kõikidele lastele, lastevanematele ja lasteaedade töötajatele, kauneid jõule kõikidele linna elanikele!

+ Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus

12.12.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XVII istung toimub 17. detsembril k.a. kell 13.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Arne Berendsen,
volikogu aseesimees

12.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Sinivoore tänaval asuvas korterelamus kahe korteri rekonstrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas sidekanalisatsiooni ümberpaigaldamise projekt Ahtme mnt asuva kinnistu ja Ilmajaama tn piirkonnas
3. Järve linnaosas Keemia vkt kinnistul gradiirialuse raudbetoonvanni rekonstrueerimise projekt

Kiideti heaks
1. Ahtme linnaosas aadressil Ahtme mnt asuva kolme maja fassaadi passid

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused VKG Energia OÜ territooriumil Järve linnaosas Elektriku tänaval vääveldioksiidi puhastussüsteemi laiendamiseks

Arenguteenistus

09.12.2014
6.detsembril toimusid Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis suurejoonelised VII Rahvusvahelised vabamaadluse võistlused „KULDKARU OPEN 2014“, kus osalesid maadlejad 13 riigist. Rahvusvahelised võistlused tõid maadlusmatile 96 täiskasvanud maadlejat. Eesti võistkonda esindasid kolm sportlast kahest klubist: Viljandi Tulevik ja Kohtla-Järve spordiklubist Kuldkaru.

Kahjuks ei osalenud traumade tõttu võistlustel Eesti koondise liider Aleksei Baskakov ja noor Põltsamaa esindaja Aimar Andruse, kes näitas viimastel vabariiklikel tiitlivõistlustel väga häid tulemusi.

Külaliste ja pealtvaatajate lootused olid seotud Eesti maadlusveterani Janek Lips´i esinemisega. Kuid kohtumises 3 koha eest kaotas ta Euroopa juunioride meistrivõistluste pronksmedali omanikule Kevin Henkel´ile.

Rõõmustas Eesti maadlusefänne Ragnar Kaasik, kes saavutas esimese koha kõige raskemas kaalukategoorias kuni 125 kg.

Võistluste avamisel tervitas sportlasi Riigikogu liige hr Valeri Korb, kes soovis maadlejatele häid sportlikke tulemusi, edu ning tänas rahvusvaheliste võistluste korraldajaid – peasponsori firma ALTAIRBALT ja spordiklubi Kuldkaru esindajaid.

Sotsiaalteenistus

09.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 9. detsembri 2014. a istungil vaadati läbi 20 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Kunstide Kooli teenistusliku järelevalve õiend, väljastati teekasutusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

08.12.2014


13.detsembril algusega kell 14.00 toimub Jõhvi Mihkli kirikus 3.andvendi kontsert.

Esinevad Ahtme Kunstide Kooli õpetajad ja õpilased.

Sotsiaalteenistus

08.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu eskiisi teisest arutelust.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 04. detsembri 2012.a korraldusega nr 997 „Kohtla-Järve linna Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse detailplaneeringu algatamine“ on algatatud Ahtme linnaosas Maleva tn ja Toome pst korterelamute ning Estonia pst ja Ahtme mnt vahelise ala planeering ning jäeti algatamata planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritava ala moodustavad Ahtme keskuseala, avalik pargiala Maleva tn ja Estonia pst korterelamute vahel ning Toome pst ja sellega külgnev park. Keskuse alale on planeeritud linnaosa väljak, pargialad täiendatakse jalg- ja jalgratta teedevõrgustikuga ning sportimise- ja mängualadega kui ka eakate kohtumispaiga rajamisega. Korterelamute vahel sõitmise vähendamaks kavandatakse kasutada Toome pst ka sõiduteena koos kõrval planeeritava kergliiklusteega. Järgides Ahtme linnaosa üldplaneeringu kontseptsiooni on kavandatud Iidla ja Puru asumite ühendamaks sõidutee kuni Ahtme maanteeni.

Esimene eskiisi arutelu toimus 6 märtsil 2014, kus on tehtud ettepanekud väljakule eraldi krundi ja hoonestusala mitte planeerida, näha ette Toome pst algsesse osale teel tõstetavad tõkised, arvestada AS Eesti Energia poolt esitatud olemasoleva raudtee kasutamise hoonestusõiguse pikendamisega ja teistega.

Teise eskiisi arutelul esitatakse täiendatud eskiislahendus ja tutvustatakse planeeringu lahendust illustreeriv video presentatsioon.

Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimub Ahtme Gümnaasiumis (aadressil Altserva tn 6, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn) 10. detsembril 2014. a algusega kell 16.30

Arenguteenistus

05.12.2014


Seoses politsei süsteemi muutustega ja uue visiooni rakendamisega, otsustas Politsei- ja piirivalveamet tugevdada piirkondlikku tööd koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega. Seoses sellega on olemasolevad piirkonnapolitseinikud kohustatud teostama kodanike vastuvõttu Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones.

Esimene vastuvõtt toimub 9.detsembril 2014.a.

Kohtla Järve piirkonnapolitseinik Ilja Tšiž võtab linna elanikke vastu iga kuu teisel teisipäeval Kohtla-Järve Linnavalitsuses aadressil Keskallee 19, Volikogu istungite saalis (esimesel korrusel) kella 10.00 - 11.00.

Telefon 337 2417 või 110, e-posti aadress ilja.tsiz@politsei.ee

Linnakantselei

04.12.2014


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon peatas linnavolikogu liikme Jevgeni Saltõkovi volitused tema avalduse alusel kuni 05.märtsini 2015.a ja määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Jevgenia Maksimova.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

04.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2. detsembri 2014. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja kolm küsimust võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2014. aasta neljanda lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Tuvike töötajate koosseis, väljastati luba ürituse korraldamiseks ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

02.12.2014
6.detsembril toimub Kohtla-Järve linnas VII järjekordne rahvusvaheline vabamaadluse turniir  - KULDKARU OPEN.

Sel korral osalejate vanuse piiranguid ei ole ja võistlustel osalevad sportlased nii meie riigist kui ka välismaalt. Oodatakse sportlasi 14 riigist, kusjuures Ahtme spordihalli  mattidel kogunevad nii pidevad külalised, kui ka need, kes külastavad meie üritust esmakordselt.

Aukülalistena on oodatud tuntud sportlased, erinevate aastate olümpiavõitjad ja maailmameistrid.

Turniiri peakorraldaja on Spordiklubi KULDKARU Eesti Maadluse Liidu toetusel.

On eriti meeldiv märkida, et spordiklubi austajate arv, kes toetavad meid antud ürituse korraldamisel, kasvab iga aastaga.

Kutsume kõiki  pöidlahoidjaid osalema  vabamaadlusevõistluse üritusel.

Matšid algavad laupäeval 6.detsembril kell 10.00 ning  finaalvõistlused toimuvad algusega  kell 17.00.

Sissepääs tasuta.

Spordiklubi KULDKARU juhatus

Arhiiv