Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Uudised


16.04.2015

Kohtla-Järve linna valimiskomisjon peatas linnavolikogu liikme Jevgeni Saltõkovi volitused 16.04.2015.a teate nr 2-5.21/904 alusel ja määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Jaanek Pahka.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

16.04.2015Emadepäeval -10.mail 2015 kell 17.00 toimub Koolinoorte Loomemajas Diana Klas´i ja Jüri Aarma kontsert. Kontserdi külastajad saavad nautida kauneid laule ja romansse eesti, vene ja prantsuse keeles.

Kontserti toetab Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Koolinoorte Loomemaja.

Sissepääs kontserdile on tasuta.

Sotsiaalteenistus

15.04.2015Südamenädala üritused
Kohtla-Järve linn15.04.2015

Rahvusvahelise projekti No: ELRII-448 „Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region“ / „Ohtlike meditsiiniliste jäätmete keskkonnasõbralik utiliseerimine piiriüleses regioonis“ raames toimub 22.-24.aprillini õppereis Sankt-Peterburgi. Õppereisist võtavad osa kõik projekti partnerid Eestist ja Venemaalt, omavalitsuste esindajad ning Ida-Virumaa ja Slantsõ linna tervishoiuasutuste töötajad. Õppereisi käigus korraldatakse koolitus: „Meditsiiniliste jäätmete käitlus: sorteerimine, töötlemine, ümbertöötlemine”.

Linnakantselei

15.04.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 14. aprilli 2015. a istungil vaadati läbi 36 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati eelarve artiklite lõikes, väljastati luba ürituse korraldamiseks, kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

14.04.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus otsustab määrata Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas alajaamale, mis asub katastriüksuse Ritsika vkt 16 juures, lähiaadress järgmiselt:
Ahtme 35/6 kv alajaamale (ehitisregistri kood 220676363) - Ritsika vkt 16a (vt. Lisa).

Arvamused ja ettepanekud võib esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele linnavalitsus@kjlv.ee (märksõna aadress) hiljemalt 29. aplilli 2015.a. 

+ Lisa

14.04.2015


Südamenädala TERVISEKÕND

Aprilli kolmas nädal (20.-26.04.2015.a) on Eestis traditsiooniliselt pühendatud südametervisele.

Käesoleva aasta 19.aprillil korraldab Kohtla-Järve Spordiselts Kalev südamenädala raames SÜDAMENÄDALA TERVISEKÕNDI. Südamenädala käimine toimub Toila Oru pargi terviseradadel. On võimalik valida käimisraja pikkust 3 km, 4 km ja 6 km. Start on kell 11.00 Toila SPA Hotelli taga asuval vaateplatvormi juurest. (Ranna 12).

Tervisekäijate jaoks on tellitud buss, mis väljub Kohtla-Järvelt veetorni juurest kell 10.00, Jõhvist endise postkontori eest kell 10.10 ja Jõhvi turu peatusest kell 10.15. Tagasisõit Toilast on kell 13.30.

Osavõtumaks on 2 eurot, kooliõpilastele 1 euro.

Matkaraja läbinute vahel toimub auhindade loosimine (Toila SPA logoga suveniirid) ja muud esemed.

Tervisepäevast osavõtnutele pakutakse kuuma teed ja suupisteid.

Käimise keppide laenutus on tasuta.

Täiendavaid teateid saab telefonil 372 551 4776 (Ilmar Taluste, Kohtla-Järve Spordiselts KALEV juhatuse esimees). 


Sotsiaalteenistus

14.04.2015


Käesoleva aasta 11.-12.aprillil toimus Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumis Traditsiooniline XVIII noorte kiirmaleturniir, mis oli ühendatud Eesti noorte lahtiste kiirmale meistrivõistlustega ning kus osalesid 8.-18.aastased maletajad Narvast, Sillamäelt, Kohtla-Järvelt, Kiviõlist ja Tallinnast ning külalised Venemaalt (Peterburi, Slantsõ ja Kingisepp).

Ą-turniiri võitis Artemy Grinblat Sankt-Peterburi Boriss Spasski nimelisest maleklubist. Teise koha saavutas Aleksei Zubehhin Narva Spordiklubist Maletäht, kolmanda koha - Roman Orlov Sillamäe Spordiklubist Kalev ning neljandaks tuli Daniil Bondar Narva Spordiklubist Maletäht.

B-turniiri võitis Andrei Skladtšikov [7,5p] Kohtla-Järve spordiklubist Diagonaal. Teisel kohale tuli Nikita Vaino [6,5p] Narva Spordiklubist Maletäht ja kolmandale kohale Daniil Ovsjannikov[6,5p] Kohtla-Järve spordiklubist Diagonaal.

Neiude turniiri võitis Anastassia Andrijaškina [7p] Narva Spordiklubist Maletäht. Teisele ja kolmandale kohale tulid Kiviõli maletaja Emilin Bondarevskaja [6,5p] ja Anastassia Moisejeva [6,5p].

XVIII noorte kiirmaleturniiri korraldas Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium koostöös linna maleklubiga Diagonaal. Võistluste peakorraldajaks oli Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Arkadi Zakarljuka.

Võistlust toetasid Kohtla-Järve Linnavalitsus, Ida-Virumaa Spordiliit, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp, Eesti Maleliit ning Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium (direktor pr Svetlana Vladimirova).

Sotsiaalteenistus

13.04.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse  Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi projekteerimistingimuste määramine:
1. Järve l.o kandva lahtise vahekorruse Keemia väikekoht tootmisalal ümberehitamiseks rajamiseks
2. Ahtme l.o Ahtme mnt krundil hoonete ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Kooskõlastati:
1. Ahtme l.o Sõpruse tn  asuva hoone rekonstrueerimise  ja krundile parkimisala rajamise projekt.
2.  Ahtme l.o Ahtme mnt asuva elamu fassaadipassi.
3.  Kukruse l.o Staadiooni tn asuva elamu laiendamise projekt.

Arenguteenistus

13.04.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 19 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lastekodu töötajate koosseis, Kohtla-Järve Spordikeskuse üürileping, väljastati ehitusload ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

08.04.2015
6. aprillil avati Kohtla-Järve Lasteaias Tareke näitus „Tervislik toitumine ja toitumispüramiid”.

Lasteaed Tareke kuulub tervist edendavate lasteaedade ehk TEL-võrgustikku. Sel aastal on TEL-võrgustiku lasteaedade tegevuse prioriteediks õige ja tervislik toitumine.

Lasteaia direktor Ene Kruzman tegutseb TEL-võrgustiku Ida-Virumaa koordinaatorina. Näitusele kutsuti osalema kõik Ida-Virumaa TEL-võrgustiku lasteaiad. Näitusel osalesid oma töödega lapsed, õpetajad ja lapsevanemad Kohtla-Järve lasteaedadest Tareke, Kirju-Mirju, Kakuke, Pääsuke, Tuhkatriinu, Punamütsike, Lepatriinu, Karuke ning Voka lasteaed Naksitrallid ja „Jõhvi Lasteaiad“ Pillerkaare maja.

Kokku esitati näitusele 135 tööd. Näituse eesmärgiks on juhtida tähelepanu vajadusele kujundada lastes õigeid toitumisharjumusi. Täiskasvanute roll on laste õigete toitumisharjumuste kujundamisel esmatähtis. Kuna koolieelses eas laotakse lapse tervisele vundament, siis on tervislik toitumine väga oluline. Lasteaia ja vanemate ühine ülesanne on juurutada lastes õige ja tervisliku toitumise harjumus.

Koolieelikute arusaama õigest toitumisest on võimalik kujundada ainult lasteaia ja vanemate koostöös. Lapsel peab kujunema arusaam, et toitumise ja organismi heaolu vahel valitseb püsiv vastastikune seos. Näiteks on oluline panna lapsed mõistma, mis kasu on vitamiinidest inimese tervisele ning milliseid vitamiine üks või teine köögi- või puuvili sisaldab. Sama tähtis on jagada lastele teadmisi toitumiskultuuri kohta, tutvustada selle tähtsust ning tervise ja toitumise vastastikust seost.

Laste tervisliku toitumise teema on lasteaias Tareke leidnud käsitlemist palju laiemalt. Uudsed on tervisliku toitumisega seotud lasteaia e-Twinningu projektid “Tervislik toitumine” ja “Tervisliku toiduga taldrik”, millega lasteaia töötajad tegelevad. Nendest projektidest võttis lasteaia Tareke koostööpartneritena osa üle 100 asutuse 20 riigist - see näitab, et õige toitumise teema puudutab teravalt kõiki Euroopa riike. Mitu lasteaia Tareke nende projektide partnerit Poola ja Läti lasteaedadest ning Pärnu lasteaiast Kelluke väljendasid näitusest kuuldes soovi selles ka ise osaleda - nii on näitusel väljas lisaks Ida-Virumaa lasteaedadele ka Pärnust, Lätist ja Poolast saadetud tööd.

Näituse avamisel esinesid lasteaia Tareke lapsed näidendiga tervislikust toitumisest, lasteaia direktor ja TEL- võrgustiku lasteaedade koordinaator Ene Kruzman tutvustas tervist edendavate lasteaedade tegevust, hariduse peaspetsialistid Eha Karus tunnustas lasteaedu tervisedendusliku tegevuse eest, hariduse peaspetsialist Irina Tokman tänas linna tervisenõukogu liikmena tervisenõukogu nimel lasteaia töötajaid näituse korraldamise eest. Näitus on lasteaias Tareke avatud kuni 24. aprillini. Täpsemat infot näituse külastamise osas saab lasteaia direktorilt Ene Kruzmanilt telefonil 3320563.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

Sotsiaalteenistus

08.04.2015


Aprilli kolmas nädal (20.-26.04.2015.a) on Eestis traditsiooniliselt pühendatud südametervisele.

Südamenädalat tähistatakse Eestis alates 1993. aastast – tänavu juba 23. korda.

Korraldajaks on Tervise Arengu Instituut.

Südamenädala raames on võimalik ja lubatud tegevusi läbi viia terve kuu jooksul.

Südamenädala ülesandeks ja peaeesmärgiks on innustada liikuma muidu passiivseid inimesi ja ergutada veelgi aktiivsemaid ning anda selleks võimalus kodu lähedal ja tutvustades erinevaid liikumisvorme.

Kõik asutused, koolid, spordiklubid, MTÜ-d on oodatud kogu aprillikuu jooksul korraldama erinevaid liikumisüritusi (kõnd, kepikõnd, ujumine, rattasõit, pallimängud, uute liikumisharrastuste tutvustamine, treeningute läbiviimine+ miniloengud tervislikust liikumisest jne).

Et ennetada haigestumist ja leevendada juba olemasolevaid terviseprobleeme, on väga oluline viia iga inimeseni teadmine, et tema tervis oleneb eelkõige temast endast. Üheks oluliseks teguriks ja tervena elatud aastate pikendamise võimaluseks on liikumine ja selle tegevuse muutmine igapäevaseks harjumuseks. Seetõttu tuleks pöörata südamenädalal (-kuul) põhitähelepanu erinevate liikumisviiside propageerimisele ning väheaktiivsete inimeste kaasamisele. Abimaterjalid: „Kuidas liikumisega alustada“ ning „Soovitused liikumiseks“ lisatud (Lisa 1, 2).

Südamenädala korraldajateks ja läbiviijateks on linnavalitsuse hallatavad asutused.

Põhiliseks sihtrühmaks on tööealine elanikkond.

Ootame aktiivset osavõttu!

Niina Aleksejeva
Abilinnapea
Kohtla-Järve linna tervisenõukogu esimees

08.04.2015


Kohtla-Järve Linnavolikogu palub anda endast teada Kohtla-Järve linna elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks. 


Rahvakohtuniku kandidaadiks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.  

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) rahvastikuregistri andmetel elanud Kohtla-Järve linnas alla ühe aasta;
5) kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) vabariigi valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) vabariigi president;
11) riigikogu liige;
12) maavanem.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele,
palume hiljemalt 4. maiks 2015:

1. tulla Kohtla-Järve Linnavalitsusse (Keskallee 19, I korrus, ruum 103) ja täita ankeet kohapeal;
2. saata välja trükitud ankeet postiga aadressil: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve;
3. saata täidetud ja digitaalallkirjastatud või skannitud koos allkirjaga ankeet e-postil linnavalitsus@kjlv.ee.

Ankeet rtf või pdf

08.04.2015


Aprilli kolmas nädal (20.-26.04.2015) on Eestis traditsiooniliselt pühendatud südametervisele.

Südamenädalat tähistatakse Eestis alates 1993. aastast – tänavu juba 23. korda. Kuna üheks südamehaiguste riskiteguriks on vähene liikumine, on see nädal hea aeg, et oma eluviisidele rohkem tähelepanu pöörata ja positiivsete muudatustega alustada. Üle Eesti toimub terve aprilli kuu jooksul erinevaid liikumisüritusi.

Südamenädala ülesandeks ja peaeesmärgiks on innustada liikuma muidu passiivseid inimesi ja ergutada veelgi aktiivsemaid ning anda selleks võimalus kodu lähedal ja tutvustades erinevaid liikumisvorme.

Lubatud on erinevad liikumisviisid- jalutamine, kiirkõnd, kepikõnd, rulluisutamine, rullsuusatamine, jalgrattasõit, kõnd, uisutamine, ujumine, pallimängud , aeroobika, vesiaeroobika, erinevad tantsulised liikumisviisid (Zumba jms) jne.

Võistlusmoment puudub, peamine on osalemine ja raja läbimine ning innustamine liikumisharrastusega tegelemisele.

Liigu oma südame heaks!

Sotsiaalteenistus
Kohtla-Järve linna tervisenõukogu

08.04.2015


Köögiviljade söömine aitab hoida tervislikku kehakaalu.

6.aprillil algas Tervise Arengu Instituudi järjekordne puu- ja köögiviljade söömist edendav teavitus „Köögiviljad kaalu ei kasvata“, mis sel korral keskendub köögiviljadele. Kampaania eesmärk on suurendada motivatsiooni süüa rohkem köögivilju.

Eestis on umbes 50% inimestest ülekaalulised ja nende osakaal on viimase 10 aasta jooksul pidevalt kasvanud. Ülekaaluliseks loetakse inimesi, kelle kehamassiindeks on 25–29,9 ja need, kelle kehamassiindeks ületab 30%, on rasvunud e põevad rasvtõbe. Ülekaaluliste naiste osakaal on 10 aastaga kasvanud 38%-lt 49%-ni ning meeste hulk 43%-lt 54,5%-ni.

Selleks, et kehakaalu kontrolli all hoida, peaks sööma VÄHEMALT viis peotäit puu- ja köögivilju päevas. Viiest portsjonist kaks peaksid olema puuviljad ja vähemalt kolm köögiviljaportsjonid. Kuna köögivilju on üsna keeruline üle tarbida, siis võib neid rohkem süüa. Naisterahvad võiksid siiski piirduda 7–8 portsjoni ehk peotäie köögiviljadega päevas. Meestel, kelle energiavajadus on suur, on soovituslik kogus isegi kuni 15 portsjonit päevas. Tänu suurele vee- ja kiudainetesisaldusele täidavad puu- ja köögiviljad hästi kõhtu, andes samas vähe energiat ja sisaldades minimaalselt rasvu (va nt avokaado ja oliivid).

Kampaaniale pakuvad tuge erinevad toitlustusasutused üle Eesti.

Kampaania algas 6. aprillil ja kestab 26. aprillini. Söögikohtades on pakkumised üleval nädala võrra kauem.

14. aprillil alustab ringsõitu köögiviljalavka, mis peatub Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Türil erinevates asukohtades. Lavka pakub sooja köögiviljatoitu ja jagab infomaterjale. Teavitus toimub ka raadios, teles, välimeedias ning internetis.

Toidusoovitustes ei loeta köögiviljade hulka kartulit, mis on koos teraviljadega tärkliserikaste toitude grupis. Eelistama peaks värskeid või külmutatud vilju konserveeritutele ning arvesse lähevad köögiviljad igasugusel kujul (niisama näksides, salatites, toitude koostises).

Kampaaniat rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013–2014".

Sotsiaalteenistus
Tervisenõukogu

30.03.2015Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldas linna lasteaedade pedagoogidele ülelinnalised metoodikapäevad teemadel „Eesti keele õpe lasteaias“ ning „Keskkonnaharidus ja õuesõpe“. Metoodikapäevade korraldamisse oli kaasatud ka lasteaedade Kakuke ja Väikemees personal.

Metoodikapäev „Eesti keele õpe lasteaias“ toimus lasteaias Kakuke. Lasteaia Kakuke eesti keele õpetaja oli lastele selgeks õpetanud näidendi „Pillekene paksus metsas“, mida vene õppekeelega rühma lapsed esitasid väga emotsionaalselt ja ilusas eesti keeles – eriti meeldis lastele esitada etenduses kõlavaid laule. Töökogemusega eesti keele õppest esinesid lasteaedade Kakuke, Väikemees, Buratino ja Tuhkatriinu pedagoogid. Lasteaia Tareke pedagoogid jagasid kogemusi ja nõuandeid interaktiivse tahvli kasutamise võimalustest lastele eesti keele õppe huvitavamaks muutmiseks. Hariduse peaspetsialist Eha Karus andis ülevaate laste eesti keele õpet puudutavast seadusandlusest ja olukorrast laste eesti keele õppe osas linna koolieelsetes lasteasutustes.

Metoodikapäev „Keskkonnaharidus ja õuesõpe“ korraldati lasteaias Väikemees. Töökogemuslike ettekannetega esinesid lasteaedade Karuke, Väikemees, Tuhkatriinu ja Aljonuška pedagoogid. Lasteaia Muinasjutt õpetaja Olga Grigorjeva tutvustas projektitöö kogemusi, kuna just Orul asuval lasteaial Muinasjutt on kõige suurem kogemus keskkonnaharidusprojektide kirjutamisel. Projektitegevus aitab õuesõpet ja keskkonnahariduslikku tegevust lasteaias lastele veelgi huvitavamaks muuta. Hariduse peaspetsialist Eha Karus tutvustas õpetajatele, missuguseid keskkonnahariduse õppematerjale on võimalik Internetist leida ja missuguseid võimalusi pakuvad lasteaedadele koostööks Keskkonnaamet, Riigimetsakeskus ja teised asutused ning organisatsioonid. 
Metoodikapäevadel järgnes ettekannete kuulamisele vestlusring ja arvamustevahetus, kus osalenud pedagoogid olid ühel meelel, et kolleegidelt saadud häid ideid saab kindlasti kasutada enda igapäevatöös.


+ Foto 1, Foto 2, Foto 3
Sotsiaalteenistus

30.03.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse  Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi projekteerimistingimuste määramine:

1. Järve l.o Kalevi tn  elamu katusekorrusel eluruumide ehitamiseks ja krundile pasrkimisplatsi rajamiseks
2. Ahtme l.o Altserva tänaval asuva elamu korterite ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Kooskõlastati:

1. Ahtme l.o Estonia puiestee   hoone krundil piirdeaia püstitamise eskiis.
2. Ahtme l.o Kiige tänaval asuval ridaelamu bokside vahelisele piirile piirdeaia püstitamise eskiisi
3.  Ahtme l.o Puru teel asuva kaubanduskeskuse fassaadile reklaamikujunduse eskiisi
4.  Kukruse l.o Jõhvi maanteel asuva  elamu katusekate muutmise lahendus.
5. Sompa l.o Humala tänaval asuva elamu fassaadi rekonstrueerimise eskiisid.
6. Ahtme l.o hoone aadressil Estonia pst asuva  ELION Iidla võrgujaama rekonstrueerimise projekt.
7. Ahtme l.o Puru teel asuva kaubanduskeskuse fassaadi muutmise eskiis.

Arenguteenistus

27.03.2015Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimus 23. märtsil 2015. aastal pidulik üritus, mis oli pühendatud Kohtla-Järve linna ühinemisele rahvusvahelise Majandusliku Hansa Liiduga.

Üritusest võtsid osa Majandusliku Hansa Liidu asepresident Manfred Schürkamp, samuti külalised Rootsist ja Venemaalt, sealhulgas Pihkvast ning partnerlinnast Veliki Novgorod.

Kohtumise käigus arutati küsimusi, mis on seotud investeeringuteks soodsate tingimuste loomisega ning rahvusvahelisest koostööst huvitatud väikeste ning keskmise suurusega ettevõtete, äriühenduste ja erinevate asutuste ärikontaktide arendamisega.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

25.03.2015Kohtla-Järve Kunstide Koolis toimus X Rahvusvaheline laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkurss „VIRU OOPER“.
Konkurss toimus neljas vanuserühmas: noorem  vanusegrupp: 9-11 aastased, keskmine vanusegrupp: 12-14 aastased, vanem vanusegrupp: 15-17 aastased ja 18-20 aastased.
Rahvusvahelisel konkursil osalesid Sankt-Peterburi, Minski, Tartu, Molodetšno, Narva, Riia, Iževski ja Vilniuse linnade lauljad.

Kokku osales konkursil 22 solisti , 1 duett ja ansambel „RUSS“ Izevskist. I vanusegrupis astus zürii ette 7 solisti, II vanusegrupis 7 solisti , III vanusegrupis 2 solisti, 1 duett ja 1 ansambel ning viimases vanusegrupis 6 solisti.

 

Konkurssi diplomandid ja laureaadid:

1 vanuserühm 9.-11.aastased

Diplomand:

Elizaveta Vlasova (Peterburi, Venemaa Föderatsioon) 

 

Diplomand ning diplom muusikaalsuse eest

Kristaps Apkalns (Riia, Läti Vabariik)

 

Diplomant ning diplom „Publiku lemmik“

Pavel Adaev (Iževsk, Venemaa Föderatsioon)

 

III preemia ja laureaadi tiitlid

Anastasia Kudimova (Narva, Eesti Vabariik)

Bogdan Kasimchuk (Iževsk, Venemaa Föderatsioon)

 

II preemia ja laureaadi tiitel ning diplom artistlikkuse eest

Polina Somova (Narva, Eesti Vabariik)

 

I preemia ja laureaadi tiitel ning diplom muusikaalsuse eest

Tristan Georg Talur (Tartu, Eesti Vabariik)

 

2 vanuserühm 12.-14.aastased

Diplomand:

Dinara Fakhtrdinova (Iževsk, Venemaa Föderatsioon)

 

III preemia ja laureaadi tiitlid

Alina Kharuznyk (Maladetšna, Valgevene Vabariik)

Aliaksandra Sinianskaya (Minsk, Valgevene Vabariik)

 

II preemia ja laureaadi tiitel

Goda Ponomariovaite (Vilnius, Leedu  Vabariik)

 

I preemia ja laureaadi tiitel

Tatjana Boykova (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

 

3 vanuserühm 15.-17.aastased

Diplomand:

Poiste ansambel „Šóńü“ (Iževsk, Venemaa Föderatsioon)

 

III preemia ja laureaadi tiitel ning diplom kaasaegse helilooja teose parima esituse eest

Duett: Rostislav Korolev ja Elizaveta Kalmykova 

(Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

 

II preemia ja laureaadi tiitlid

Niks Freimanis (Riia, Läti Vabariik)

Rostislav Korolev (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

 

4 vanuserühm (18.-20.aastased)

III preemia ja laureaadi tiitlid

Viktoria Slobodina (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Agnese Malnača (Riia, Läti Vabariik)

 

II preemia ja laureaadi tiitlid

Diana Shor (Maladetšna, Valgevene Vabariik)

Konstantin Bolund (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

 

I preemia ja laureaadi tiitel ning diplom kohustusliku teose parima esituse eest

Kristaps Ivanovs (Riia, Läti Vabariik)

 

I preemia ja laureaadi tiitel ning diplom osavõtja oma maa rahvalaulu parima esituse eest

Endijs Endelis (Riia, Läti Vabariik)


X Rahvusvahelise laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkursi Grand Prix omistati Aleksandra Špicberga´le, Riiast.  Parimate pedagoogide  tiitlid pälvisid Tiia Puhvel Tartust ja Rudite Zarina Riiast. Parimaks kontsertmeistriks tunnistati Kristine Šmite Riiast.

Konkurssi toetasid Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Viru Keemia Grupp AS, Kalev Vesi OÜ ja Kohtla-Järve Kultuurikeskus.


+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

Sotsiaalteenistus

25.03.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 24. märtsi 2015. a istungil vaadati läbi 11 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kooskõlastati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli palgakorralduste põhimõtted, väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusluba, kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

24.03.2015Koostöö Kohtla-Järve eesti ja vene õppekeelega lasteaedade vahel on igapäevane tavapärane tegevus, mis on kestnud palju aastaid.

Nii seovad ka eesti õppekeelega lasteaeda Buratino ja vene õppekeelega lasteaeda Mesimumm aastaid kestnud sõprussidemed. Koostööettepaneku tegid lasteaia Mesimumm töötajad, kes otsisid uusi võimalusi selleks, et lapsed, kelle emakeel ei ole eesti keel, saaksid oma eesti keele oskusi praktiliselt kasutada. Nii korraldavadki lasteaedade Buratino ja Mesimumm töötajad lastele ühisüritusi, kus koos mängitakse, lauldakse, tantsitakse, võisteldakse ja sporditakse.

Viimane ühisüritus toimus sel aastal teatrikuul märtsis ja ühtlasi emakeelepäeva künnisel, kus korraldati eesti keele päev koos dramatiseeringutega. Buratino Päiksekeste rühma lapsed käisid koos õpetajatega külas lasteaia Mesimumm lastel. Lapsed olid kostüümides ja mõlema lasteaia väikesed näitlejad olid elevil, sest kõik olid etendusi pikalt harjutanud ja paljudel lastel seisis näitlejana ees koguni debüüt.

Etendusi tulid vaatama ja kogemusi saama ka õpetajad teistest Kohtla-Järve linna lasteaedadest. Esietendusid kaks imeilusat muinasjuttu: „Okasroosike“ lasteaia Buratino esituses ja „Kakuke“ lasteaia Mesimumm etteastes. Mõlemasse etendusse olid põimitud laulud ja tantsud. Lapsed esinesid suurepäraselt ja nautisid seda, et nad suudavad ilusat eesti keelt rääkida- seda loomulikult tänu rühmaõpetajate, eesti keele õpetajate ja muusikaõpetajate heale koostööle laste keeleõppes.

Lasteaia Buratino Päiksekeste rühma vanemõpetaja Lüüli Kübarsepa arvates on just sellised üritused vajalikud, sest koos mängides, lauldes, esinedes ja sõbralikult suheldes saab laps juba maast madalast õppida eesti keelt ja tutvuda erinevate kultuuritraditsioonidega.

Eesti keelt õpetatakse kõikides linna vene õppekeelega lasteaedades lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast alates kolme aasta vanusest. 


+ Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus

23.03.2015


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX istung toimub 25. märtsil k.a. kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.Päevakord

Riina Ivanova,

volikogu esimees

12.03.2015Käesoleva aasta 17.-21. märtsini toimub Kohtla-Järve Kunstide Koolis (Kalevi 37, 30324 Kohtla-Järve) X Rahvusvaheline laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkurss. Konkursil osalevad noorema vanusegrupi 9-11 a, keskmise vanusegrupi 12-14 a ning kahe vanema vanusegrupi 15-17 a ja 18-20 aastased lauljad. Konkurss toimub kahes voorus ning rahvusvaheline žürii hindab konkursil osalejate rahvalaulu, klassikalist teost ning omal valikul valitud teose esitamist.

Rahvusvahelisel konkursil osalevad Sankt-Peterburi, Minski, Tartu, Molodetšno, Narva, Riia, Iževski linnade ja Leedu lauljad.

Kohtla-Järve publik ja konkursi külalised saavad näha viie konkursipäeva jooksul solistide, duettide ja ansamblite esinemist.

Rahvusvahelise konkursi avakontsert toimub 17. märtsil kell 18.00 ning lõppkontsert 21. märtsil kell 12.00 Kohtla-Järve Kunstide Koolis.

X Rahvusvahelist laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkurssi toetavad Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Kohtla-Järve Kultuurikeskus, OÜ Kalev Vesi, Vene Romansi Klubi ja Tallinna Kanutiaia Noortemaja.

Sissepääs ava-ja lõppkontserdile on tasuta.

Sotsiaalteenistus

12.03.2015„Projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ on liitunud kõik Kohtla-Järve lasteaiad.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“ sai alguse 2010. aastal, mil Ida-Virumaalt valiti projekti pilootlasteaiaks Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju. Praeguseks on metoodika kasutuses 36-s Ida-Virumaa lasteaias, sealhulgas kõigis Kohtla-Järve 15-s lasteaias - nii munitsipaallasteaedades kui ka eralasteaias.

Linnavalitsus korraldas lasteaedade õpetajatele 10. märtsil lasteaias Rukkilill metoodikapäeva, kus õpetajad, kes kasutavad juba aastaid „Kiusamisest vaba lasteaia“ metoodikat, jagasid enda kogemusi: esinesid lasteaedade Kirju-Mirju, Rukkilill, Kakuke, Punamütsike ja Muinasjutt õpetajad. Õpetajate sõnul on „Kiusamisest vabaks!“ metoodika laste igapäevase käitumiskultuuri kujundamisel suur abimees. Metoodika sümboliks on mängukaru, kelle abil mõtestatakse lahti väärtushinnanguid: sallivus, hoolivus, austus, julgus. Taanist pärit „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat rakendab Eestis MTÜ Lastekaitse liit läbi projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.

Märtsikuus toimus Kohtla-Järve Lasteaias Rukkilill ka järjekordne koolitus Ida-Virumaa lasteaedadele, kes soovivad hakata kasutama „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat.

Lastekaitse Liidu projektijuhi Liivia Tuvikese sõnul on huvi „Kiusamisest vabaks“ metoodika vastu lasteaiaõpetajate seas väga suur ja koolitusrühmad täituvad kiiresti.

Linnavalitsuse hariduse peaspetsialisti Eha Karuse sõnul, kes on ühtlasi ka projekti „Kiusamisest vaba lasteaed “ kontaktisik Ida-Virumaal, on lasteaialastele tegevused ja suhtlemine karudega väga huvitavad. Metoodika kohaselt on igal lapsel oma karu, kelle eest ta hoolitseb ja kelle kaudu ta väljendab ka enda mõtteid. Karu abil saab selgeks, mis on hea ja mis on halb, mis on hoolivus ja austus ning kuidas on õige erinevates situatsioonides käituda. Oma mängukaru on ka rühma õpetajal ja sellel suurel karul on metoodika kohaselt lasteaia igapäevaelus ka väga tähtis roll.

Oktoobris 2013 alustasid „Kiusamisest vabaks“ metoodika rakendamisega ka pilootkoolid. Ida-Virumaalt on pilootkooliks Kohtla-Järve Järve gümnaasium. Kooli direktori Anne Endjärve sõnul on see metoodika ka algklassidele väga sobiv, kuna ka algklasside lastele saab väärtushinnanguid ja käitumismudeleid paremini selgitada näitlikke mängusituatsioone kasutades.

Projekt „ Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium, projekti eestvedajaks on MTÜ Lastekaitse Liit.

Lisainfo projekti kohta www.kiusamisestvabaks.ee

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Sotsiaalteenistus

12.03.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi projekteerimistingimuste määramine:

1. Järve l.o Kalevi tn elamu katusekorrusel eluruumide ehitamiseks ja krundile pasrkimisplatsi rajamiseks
2. Ahtme l.o Altserva tänaval asuva elamu korterite ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Kooskõlastati:

1. Ahtme l.o Estonia puiestee hoone krundil piirdeaia püstitamise eskiis.
2. Ahtme l.o Kiige tänaval asuval ridaelamu bokside vahelisele piirile piirdeaia püstitamise eskiisi
3. Ahtme l.o Puru teel asuva kaubanduskeskuse fassaadile reklaamikujunduse eskiisi
4. Kukruse l.o Jõhvi maanteel asuva elamu katusekate muutmise lahendus.
5. Sompa l.o Humala tänaval asuva elamu fassaadi rekonstrueerimise eskiisid.

Arenguteenistus

11.03.2015


Peatükis Transport on kättesaadavad uued sõiduplaanid

Linnaliinid alates 01.04.2015.a.

11.03.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. märtsi 2015. a istungil vaadati läbi 13 küsimust, millest kaks küsimust võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruste „Kohtla-Järve linna 2015. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine“ ja „Kohtla-Järve linna arengukava aastaseks 2016-2034“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Kultuurikeskuse ringitasu hinnad ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

06.03.2015


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon taastas linnavolikogu liikme Jevgeni Saltõkovi volitused tema avalduse alusel ja lõpetas linnavolikogu asendusliikme Jaanek Pahka volitused.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

05.03.2015
Teisipäeval, 3.märtsil toimus Ahtme Spordihallis traditsiooniline koolinoorte VIII regionaalprojekt „REID SPORDIMAAILMA“. Projekti eesmärkideks on tervislikke eluviiside propageerimine Ida-Virumaa kooliõpilaste seas, võistluste kaudu laste võimete ja oskuste hindamine ning kontaktide arendamine Ida-Virumaa koolide ja kehalise kasvatuse õpetajate seas.

Projektis osalesid 5.-6.klasside õpilased Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe ja Aseri koolidest. Spordiürituse raames korraldati 10 teatevõistlust. Need olid jooksuvõistlused, hüpped ning kombineeritud teatevõistlused.

Avamisel tervitasid lapsi Riigikogu liige hr Valeri Korb ja Ahtme Gümnaasiumi direktor pr Svetlana Skorobogatova.

Üldkokkuvõttes saavutas esimese koha Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi võistkond, II koha – Kohtla-Järve Maleva Põhikooli võistkond ning kolmandaks tulid Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli koolisportlased.

Spordiürituse korraldajateks olid Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Sotsiaalteenistus

04.03.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 3. märtsi 2015. a istungil vaadati läbi 41 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „OÜ Õppekeskus Intellekt erakooli tegevuskulude katmises osalemise kord 2015. aastal“ eelnõu, eraldati rahalisi vahendeid spordiklubidele Eola ja Taisei, väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

Arhiiv