Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Uudised

23.07.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22. juuli 2014. a istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest kuus olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse spordirajatiste ja vara kasutamise hinnakiri, väljastati tee-ehitusload, ehitusload, kasutusload ja reklaami paigaldusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

17.07.2014


Alates 01.08.2014 tunnistatakse kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 20.04.2010 määrus nr 17 „Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine“ ja selle asemel võetakse vastu uus määrus. Uue määrusega Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil asuvate bussipeatuste nimekirja lisanduvad:

- Peatus Järveküla teel Vironia keskuse juures mõlemalt poolt teed (Vironia)
- Peatus Sõpruse tänaval Ahtme Gümnaasiumi juures mõlemalt poolt teed (Sõpruse 33)
- Peatus Ahtme linnaosas Puru teel mõlemalt poolt teed (Kastani allee)

Määrusega likvideeritakse järgmised peatused:
- Pisuhänna peatus mõlemalt poolt teed
- Torujõe peatus mõlemalt poolt teed
- Virula väljakul asuv bussipeatus
- Katse tn ja Outokumpu tn asuv peatus

Samuti muutub Kohtla-Järve linna bussijaama asukoht. Uue bussijaama asukoha aadressiks on Kohtla-Järve, Järveküla tee 50.

16.07.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 15.07.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Ravi tn asuva hoone juurdeehituse eskiis
2. Järve linnaosas Ringi tn asuva elamu laiendamise eskiis
3. Järve linnaosas Katse tn asuvale krundile ajutise väikeehitise – käsipesula paigalduse eskiis
4. Järve linnaosas Ehitajate tn 128 sidekanalisatsiooni paigalduse projekt
5. Kukruse linnaosas Lehe tn asuvale krundile aktiivkapi paigalduse projekt
6. Ahtme linnaosas Puru teel asuvas elamus kahe korteri ümberplaneerimise ja laiendamise projekt

Kooskõlastati

1. Ahtme linnaosas Sõpruse tn asuva eramu fassaadipass

Arenguteenistus

04.07.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 01.07.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Viru Keemia Grupp AS teenindushoone survekanalisatsiooni ja vahemahutite ehitamise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva elamu laiendamiseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas AS VKG territooriumil Petroter põlevkiviõli tootmiskompleksi põlevkivi etteande ning Petroter ja Kiviter põlevkiviõli tootmiskompleksi tuhaeemalduse süsteemide rajamiseks
3. projekteerimistingimused Järve linnaosas Järveküla teel asuva LVT 110/35/6 kV alajaama rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning välisjaotla ja releehoone ehitamiseks

Arenguteenistus

03.07.2014


Kohtla-Järve linna osalejad laulu ja tantsupeol 4-6.07.21014 Tallinnas

Loe lähemalt...

23.06.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XII istung toimub toimub 27. juunil k.a kell 13.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

17.06.2014


Seoses Vironia keskuse liiklussõlme ehitusega muudetakse alates 25.06.2014 liikluskorraldust Järveküla teel. Liiklejad suunatakse ümbersõidule marsruudil Järveküla tee-E.Vilde tn-Tuuslari tn-Kalevi tn-Järveküla tee. Bussiliinidel nr 28, 28a ja 28b jääb ära peatus „Pisuhänna“

Ümbersõit

17.06.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17. juuni 2014. a istungil vaadati läbi 18 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli ja Kohtla-Järve Noortekeskuse töötajate koosseisud, väljastati load ürituste korraldamiseks, reklaami paigaldusload ja ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

13.06.2014Koolinoorte Loomemaja juures toimus koolilaagrite pidulik avamine. Meelelahutuslikule programmile „Laste naeratuse pidu“ tulid üle 200 lapse Järve linnaosa koolilaagritest ning Ahtme Gümnaasiumist. Õpilaste ees esinesid Koolinoorte Loomaja tantsustuudiod „Arabesk“ ja „Ekarte“, breik-tantsu stuudio, väiksed lauljannad, moestuudio „Stiili“ tüdrukud ning lõbusad klounid stuudiost „Šanss“, kes viisid läbi erinevad konkurssid .

Iga-aastaselt linnas korraldatakse koolilaagrid, kus saavad suvealgust veeta üle 500 lapse. Sel suvel laagrid töötavad 6 kooli juures (Ahtme linnaosas Maleva ja Tammiku Põhikooli ning Ahtme Gümnaasiumi juures, Järve linnaosas – Kesklinna ja Slaavi Põhikoolis ning Järve Gümnaasiumis). Laagrid kestavad keskmiselt 20.juunini. Koostöös Koolinoorte Loomemajaga on lastele ette valmistatud huvitav kava, Kohtla-Järve Linnavalitsus eraldab rahalist abi ekskursioonide transpordi korraldamiseks. Ahtme linnaosas aitavad laagrite korraldamisel Noortekeskuse vabatahtlikud.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Sotsiaalteenistus

13.06.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. juuni 2014. a istungil vaadati läbi 54 küsimust, millest üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2014. aasta teise lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja huviringide õppetasu, Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Lastekodu töötajate koosseisud. Samuti kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Kakuke, Rukkilill ja Tareke arengukavad, väljastati load ürituste korraldamiseks, reklaami paigaldusload, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

10.06.2014Ene Kruzmanile anti kvaliteedimärk töö eest, mida ta on teinud e-Twinningus projektide koostamisel ja juhendamisel. 
Ene Kruzman kirjutas ja juhendas mitmeid e-Twinningu projekte olles Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke direktor ja jätkab käesoleval ajal projektitegevust Kohtla-Järve Lasteaia Tareke direktorina.

Üks viimaseid tunnustust väärinud projekte oli Ene Kruzmani poolt lasteaias Pääsuke koostatud ja juhendatud projekt „A Year with the Birds“ (Aasta koos lindudega), mis jõudis HITSA Innovatsioonikeskuse poolt korraldatud programmi eTwinning partnerlusprojektide konkursil kümne parema hulka.

Projekt tõsteti konkursile esile kui parim loodust väärtustav projekt: projekt pälvis programmi „Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning“ rahvusliku kvaliteedimärgi ja Euroopa kvaliteedimärgi, kusjuures konkursil osales 28 projekti.

Fotol: Ene Kruzman

Sotsiaalteenistus

09.06.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Sompa linnaosas veevarustuse osaline rekonstrueerimine. II osa. Veetorustike ehitusprojekti V etapp. Terase tänava veetorustike rekosntrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas Sõpruse tn asuvale krundile lastemänguväljaku ja piirdeaia rajamise eskiis
3. Sompa linnaosas Ülase tn asuva hoone rekonstrueerimine autoremonditöökojaks. I osa. Lammutusprojekt
4. Ahtme linnaosas Estonia pst asuva hoone rekonstrueerimise projekt
5. Järve linnaosas VKG OIL AS territooriumil mahutipargi P5 rekonstrueerimise projekt
6. Sompa linnaosas Tuule tn asuva hoone lammutamise project
7. Järve l.o Katse tn asuvale garaažiühistu garaažide hoone viimistluse eskiis.

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Kaja tn asuva hoone ja garaazi rekonstrueerimiseks ja ümberehitamiseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas Endla tn asuva hoone rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

06.06.2014


Kohtla-Järve Linnavolikogu algatas Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2007-2018 muutmise. Arengukava muutmise eelnõu on avalikustatud alates 06. juunist 2014. a linna veebilehel
http://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=arengukava_eelnoud
Ettepanekuid eelnõu kohta võib esitada 01. juulini k.a. e-posti aadressile volikogu@kjlv.ee või kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395.

Arengukava muutmise avaliku arutelu kokkuvõtte toimub 3. juulil kell 15:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse saalis. Kõik huvitatud on teretulnud.

Arenguteenistus

04.06.2014


03.06.2014

Ahtme Kunstide Koolis 4.06.2014  toimub huvikoolide õpilaste, nende õpetajate linnapea vastuvõtt.  Tervitatakse ja tänatakse paremaid parematest, kes on saavutanud õppeaastal 2013/2014 väga häid tulemusi  muusika- ja kunstielus, tantsus ning huvitegevuses, neid , kes võtsid osa maakondlikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest konkurssidest ning on võitnud esimesed, teised ja kolmandad kohad. 
Meie tunneme  uhkust, et meie linnas on nii palju andekaid noori ja  nende toredate laste kõrval tegutsevad lugupeetud õpetajad, kes toetavad oma õpilasi ja  suunavad nende individuaalset arengut huvihariduse saamisel.

Vastuvõtule on kutsutud 110 õpilast, 38 õpetajat ja 10 kollektiivi esindajat.

Meie lapsed on osalenud erinevatel konkurssidel...

Sotsiaalteenistus


03.06.2014


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon taastas linnavolikogu liikme Viktoria Tsventarnaja volitused seoses tema linnavalitsuse palgalise liikme ametist vabastamisega ja lõpetas linnavolikogu asendusliikme Jevgenia Maksimova volitused.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

30.05.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Puru teel asuva elamu rekonstrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas Jaaniku, Mardi, Sõpruse ja Lehola tn vahelise ala ja Lehola tn majade nr 2, 4, 6 välisvalgustuse uuendamise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Pärna tn asuvale krundile laohoone ehitamiseks
2. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Kodu tn asuvale krundile abihoone ehitamiseks
3. Ahtme linnaosas Ridaküla tn asuvale elamu krundile väikeehitise eskiis

Arenguteenistus

29.05.2014


Ahtme Kunstide Kool kuulutab välja konkursi 2014-2015 õppeaastaks vabade pedagoogiliste ametikohtade täitmiseks

1. Elektrikitarri ja estraadiansambli õppekava õpetaja 0,5 kohta.
2. Klassikalise kitarri õppekava õpetaja 1,0 koht.
3. Puhkpilli (flööt, saksofon) õppekava õpetaja 0,5 kohta.

Konkursil osalejatele esitatavad nõuded:
1)    õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus;
2)    õpetatavale erialale vastav kultuuriline või muu kõrg- või keskeriharidus ja vähemalt üheaastane erialase töö staaž õpetataval huvialal ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.
3) eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

Konkursil osalejal tuleb esitada konkursikomisjonile enne 16 .juunit 2014.a järgmised dokumendid.
1. kirjalik avaldus;
2. elulookirjeldus (ametikäigu kirjeldus, CV);
3. haridust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4. kandidaadi soovil teised tema poolt oluliseks peetavad dokumendid

Kooli aadress: Jaaniku 11, 31025 KOHTLA-JÄRVE

Telefon: 332 3097, 332 3096 või 372 5109596

E-mail: jana.unt@ahtmekk.ee, www.ahtmekk.ee

29.05.2014


Kohtla-Järve Lasteaias Kirju-Mirju alustab tegevust koolieelsete lasteasutuste piirkondlik eesti keele kui teise keele metoodikakeskus.  SA Innove korraldatud konkursi tulemusena valiti vabariigis välja 4 lasteaeda, kus hakkavad töötama  koolieelsete lasteasutuste piirkondlikud eesti keele kui teise keele metoodikakeskused.

Konkursil osutus väljavalituks ka Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju.

04. juunil k.a. kell 11.00-14.00 toimub  Kohtla-Järve Lasteaias  Kirju-Mirju (Pärna tn. 36)  SA Innove spetsialistide osavõtul metoodikakeskuse avamine ja  infopäev, kuhu on oodatud Ida-Virumaa koolieelsete lasteasutuste  pedagoogid. Kutsutud on koolieelsete lasteasutuste  eesti keele kui teise keele õpetajad, eesti keeles tegevusi läbi viivad rühmaõpetajad, sealhulgas keelekümblusõpetajad, muusika – ja liikumisõpetajad, samuti õppealajuhatajad ning asutuste juhid.

Osalejatel palutakse osavõtust teavitada:
lakirjumirju@hot.ee ,  tel. 33 45 586 (Lasteaed Kirju-Mirju ) või 
 eha.karus@kjlv.ee , tel 3378583 (Kohtla-Järve Linnavalitsus).


Sotsiaalteenistus

29.05.2014
Toimus Kohtla-Järve lasteaedade traditsiooniline liikumispidu.

Peo korraldajateks olid lasteaedade liikumisõpetajate sektsioon ja Kohtla-Järve Linnavalitsus, kes kattis ka peo korraldamisega seotud kulud.

Pidu toimus Ahtme spordihallis ja osales ligi nelisada  5-7-aastast last 15 lasteaiast.

Pidu oli meeleolukas ja kava lastele huvitav. Peojuhtideks olid lastele tuttavad muinasjututegelased, kellega koos oli huvitav sportida ja liikumismänge mängida. Kõikidele osalenud rühmadele anti üle auhinnad ja peo lõpus lasti heade soovide saatel lendu värvikirevad õhupallid. 


Sotsiaalteenistus

27.05.2014


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2014. a esimeses voorus esitatud projekti „Kohtla-Järve lasteaia Aljonuška akende vahetamine“ taotlust.

Projekti eelarveline maksumus on 44 475 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 12 519 eurot. Toetus summas 31 956 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti üldine eesmärk on Kohtla-Järve lasteaia Aljonuška õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine läbi kõikide seni vahetamata jäänud aknaplokkide vahetamise.

Arenguteenistus

27.05.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. mai 2014. a istungil vaadati läbi 43 küsimust, millest seitse olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Keskallee 14b/3 katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamisega nõustumine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus, kinnitati OÜ Sompa Maja, OÜ Kukruse Maja ja OÜ Oru Kodu 2013. aasta majandusaasta aruanded, väljastati luba ürituse korraldamiseks.

Linnakantselei

23.05.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XI istung toimub 28. mail k.a. kell 15.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

21.05.2014


Ülemaailmne tubakavaba päev
Korraldaja: Maailma Terviseorganisatsioon.  Rahvusvahelist tubakavaba päeva tähistatakse iga aasta 31. mail. Sel päeval osutatakse ülemaailmset tähelepanu tubakatarvitamise laiale levikule ja sellest tulenevatele terviseriskidele, mille tagajärjel sureb aastas ligi 6 miljonit inimest.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) liikmesriigid tähistavad tubakavaba päeva alates 1987. aastast.

Niina Aleksejeva
abilinnapea
tervisenõukogu esimees

21.05.2014


Ahtme Kunstide Kool kuulutab välja konkursi 2014-2015 õppeaastaks vabade pedagoogiliste ametikohtade täitmiseks
1. Elektrikitarri ja estraadiansambli õppekava õpetaja 0,5 kohta
2. Klassikalise kitarri õppekava õpetaja 1,0 koht
3. Puhkpilli (flööt, saksofon) õppekava õpetaja 0,5 kohta

Konkursil osalejatele esitatavad nõuded:
1)    õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus;
2)    õpetatavale erialale vastav kultuuriline või muu kõrg- või keskeriharidus ja vähemalt üheaastane erialase töö staaž õpetataval huvialal ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.
3) eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

Konkursil osalejal tuleb esitada konkursikomisjonile enne 12 .juulit 2013.a järgmised dokumendid.
1. kirjalik avaldus;
2. elulookirjeldus (ametikäigu kirjeldus, CV);
3. haridust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4. kandidaadi soovil teised tema poolt oluliseks peetavad dokumendid

Kooli aadress: Jaaniku 11, 31025 KOHTLA-JÄRVE
Telefon: 332 3097, 332 3096 või 372 5109596
E-mail: jana.unt@ahtmekk.ee , www.ahtmekk.ee

21.05.2014
Kohtla-Nõmme Suusastaadionil toimusid Kohtla-Järve linna koolide Mart Vildi nimelised murdmaajooksu võistlused.

Mart Vilt on legendaarne kergejõustiklane ja sporditegelane, kes 1966.aastal püstitas Londonis Eesti rekordi 1500 m jooksus ajaga 3.39,0. See rekord püsis 42.aastat ning alles 2008.aastal põrmustas Tiidrek Nurme kahe kümnendikuga Mart Vildi 1966. aastast kehtiva, Londonis joostud 1500 meetri tipptulemuse ja Eesti vanima kergejõustikurekordi. Mart Vildile kuuluvad ka paljud teised rekordid. Mart Vilt töötas palju aastaid Kohtla-Järve linnas spordimetoodikuna ja treenerina.

Mart Vildi nimelist murdmaajooksu võistlust korraldati 3.-5., 6.-7. Ja 8.-9.kl. klassirühmades.

3.-5.klaaside arvestuses saavutas I koha – Maleva Põhikooli võistkond. II koha – Tammiku Põhikooli võistkond ja III kohal on Ahtme Gümnaasiumi võistkond.

Klassirühmas 6.-7.kl esimeseks tuli Slaavi Põhikool, teiseks - Tammiku Põhikooli võistkond ning kolmandal kohal on Maleva Põhikooli koolisportlased.

Kõige vanemas klassirühmas 8.-9.kl. saavutas I koha Järve Gümnaasiumi võistkond, II koha – Maleva Põhikooli võistkond ja III koha – Tammiku Põhikooli võistkond.

Võistluste korraldajaks oli Kohtla-Järve Järve Gümnaasium koostöös Spordiklubiga Järve.

+ foto 1, foto 2

Sotsiaalteenistus

16.05.2014


Seoses Euroopa Parlamendi valimistega organiseeritakse Viivikonna ja Sirgala ning Oru aleviku vaheline transpordiühendus.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 25 mail 2014 kell 9.00-20.00
Sõidugraafik on järgmine:

Viivikonnast Orule
11.00 – Sirgala peatus
11.20 – Sillamäe tee peatus (Viivikonna)
11.40 - Oru klubi
Tagasi Orult Viivikonda
12.20 – Oru klubi

Viivikonnast Orule
15.00 – Sirgala peatus
15.20 – Sillamäe tee peatus (Viivikonna)
15.40 - Oru klubi
Tagasi Orult Viivikonda
16.20 – Oru klubi

14.05.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Mõisa teel asuvas elamus kahe korteri ühendamise ja rekonstrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas Altserva tänaval asuva elamu esimesel korrusel asuva kaupluse rekonstrueerimise põhiprojekt
3. Sompa linnaosas Aruserva tn asuva elamu reaalosadeks jagamise projekti

Arenguteenistus

14.05.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjoni aprillikuu istungil vaadati läbi kohanimede määramise küsimused ning tehti järgmised ettepanekud :
1. Muuta Järve linnaosas Gaasi, Lembitu ja Vabaduse tänavate ruumikujud;
2. Määrata kohanimed Keemia tänava ja Lille põik nimeta objektidele;
3. Asutada Ahtme linnaosas Ahtme tööstusalal Ritsika väikekoht

vt ka www.kohtla-jarve.ee/Areng ja planeerimine-kuulutused

Arenguteenistus
Majandusteenistus

14.05.2014


Olete oodatud!
18.mail 2014 kell 13.00 toimub Koolinoorte Loomemaja tantsukollektiivi „Arabesk“ kevadkontsert. Kontsert toimub Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja saalis.
03.juunil 2014 kell 12.00 toimub Kohtla-Järve Kunstide Koolis VIII kunstipäev linnaelanikele.
Üritused on pühendatud Kohtla-Järve linna 68.aastapäevale.

Sotsiaalteenindus

14.05.2014


Toimus Kohtla-Järve lasteaedade IV keelekümbluskonverents. Juba neli aastat on Kohtla-Järvel korraldatud keelekümbluskonverentsi koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele. Sel aastal toimunud konverentsil esinesid ettekannete ja sõnavõttudega abilinnapea Niina Aleksejeva, Narva Kolledži õppejõud Nelly Randver, SA Innove keelekümbluskeskuse töötajad Svetlana Belova ja Anna Golubeva, töökogemuslike ettekannetega esinesid Kohtla-Järve lasteaedade direktorid ja õpetajad, samuti lasteaedade koostööpartnerid Maleva Põhikoolist ja Ahtme Gümnaasiumist.

Peale ettekannete kuulamist toimus konverentsi teise osana arutelu keelekümblusteemadel, kus osalejatel oli võimalus vahetada mõtteid ja vaadata lasteaedade keelekümblusrühmade õppe-kasvatustegevust kajastavat näitust.

Suur tänu Kohtla-Järve lasteaedade Punamütsike, Tuhkatriinu, Kirju-Mirju, Rukkilill, Aljonuška, Pääsuke, Väikemees ja Karuke juhtkonnale ja keelekümblusrühmade pedagoogidele, kes aitasid kaasa konverentsi õnnestumisele. Konverentsi korraldamist organiseeris linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Eha Karus, kes oli ka konverentsi moderaator.

Kohtla-Järve linnas on liitunud keelekümblusprogrammiga 8 lasteaeda, kus töötab 17 täieliku või osalise keelekümbluse rühma.

Sotsiaalteenistus

14.05.2014
12.-13.juunil 2014 toimub III Rahvusvaheline Laste Orelifestival-konkurss.
Korraldaja: Ahtme Kunstide Kool

III Rahvusvaheline Laste Orelifestival-konkurss toimub:
12.juunil 2014.a Jõhvi Mihkli kirikus ja
13.juunil 2014.a Tallinna Jaani kirikus.

Orelifestival-konkursi eesmärgid:
- Oreliõppe arendamine huvikoolides ja tulevaste orelikunstnike kasvatamine
- Kohaliku muusikaelu edendamine
- Laste huvitatus oreliõpingute vastu
- Orelimuusika propageerimine
- Osalejatele võimalus esineda ja luua loomingulisi kontakte

Osalevad muusika- ja kunstide koolide oreliõppe õpilased kahes vanusegrupis ja kahes kategoorias, sõltuvalt nende oreliõppe tasemest ja vanusest (orel-lisaaine, orel-eriala).

12.juunil kell 15.00 toimub festivali avamine ja oreliõpilaste konkurss Jõhvi Mihkli kirikus.
13.juunil kell 15.00 toimub oreliõpilaste kontsert Tallinna Jaani kirikus.

Olete oodatud III Rahvusvahelisele Laste Orelifestival-konkursile!

Sotsiaalteenistus

14.05.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. mai 2014. a istungil vaadati läbi 63 küsimust, millest kaheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruste „Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord“ ja „Sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise kord“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse ja Ahtme Gümnaasiumi üürilepingud, kinnitati Ahtme Gümnaasiumi arengukava aastaseks 2014-2016, väljastati reklaami paigaldusluba, ehitusload ja tee-ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

12.05.2014
Käesoleva aasta 8.mail toimus üheksandat korda üle-eestiline Heategevuslik Teatejooks, mis tõi liikumisvõime kaotanud laste ravi toetuse nimel jooksma ligi 9200 põhikoolinoort. Teatejooks on Eesti suurim laste- ja noortespordi üritus ning ühtlasi suurim üritus, kus lapsed ise annavad oma panuse heategevuse heaks.

Teatejooks on nüüdseks saanud juba tuhandete Eesti laste ja noorte jaoks ilusaks iga-aastaseks traditsiooniks, mille käigus nad annavad oma panuse oma eakaaslaste heaks, kes on liikumisvõime mõne elu keerdkäigu tõttu kaotanud.

Teatejooksul on oluline osavõtt ja kaasamõtlemine, sest võitjaid välja ei selgitada.

Teatejooksuga kogutud annetused lähevad liikumisvõime kaotanud laste raviks Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses. Annetused jagunevad kolmeks ning lähevad 7-aastase Astridi, 14-aastase Gerry ning teiste väikeste patsientide ravi toetuseks Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuses.

Heategevusliku Teatejooksu Kohtla-Järve etapi osalejaid tervitasid Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi esindaja Maile Kubjas ning kolme taliolümpiamängude osaleja suusataja Piret Niglas.

Heategevusliku Teatejooksu Kohtla-Järve etapi korraldas Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi koolipere. Kogutud rahalised vahendid summas 305 eurot kantakse üle Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse arvelduskontole liikumisvõime kaotanud laste raviks.

Jooksu suurtoetajad on Kalevi Kommivabrik, Värska Vesi ja Kultuuriministeerium. Kohtla-Järve etapi toetas Kohtla-Järve Linnavalitsus.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6
Sotsiaalteenistus

06.05.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Kaja tn asuva kinnistu olmereovee kanalisatsiooni projekt
2. Järve linnaosas L. Koidula tn asuvas elamus korteri rekonstrueerimise põhiprojekt

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Tabori vkt asuva aiamaja elamuks ümberehitamiseks
2. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Ravi tn 10a asuva tavandimaja laiendamiseks

Arenguteenistus

06.05.2014


Aprillis toimunud südamenadala ürituste kokkuvõte Kohtla-Järve linnas

Loe lähemalt...

30.04.2014
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi staadionil toimusid Eesti Koolispordi Liidu kuni 5 kl. poeglaste alagrupivõistlused jalgpallis. Alagrupi turniiril võistlesid Kohtla-Järve linna koolide võistkonnad ja külalised Iisaku Gümnaasiumist.

Kaks päeva toimunud jalgpalliturniiril saavutas esimese koha Iisaku Gümnaasiumi poeglaste võistkond, II koha – Maleva Põhikooli võistkond ning kolmandaks tuli Slaavi Põhikooli võistkond.

Võistlust korraldas Jalgpalliklubi Järve.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5
Sotsiaalteenistus

30.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 29. aprilli 2014. a istungil vaadati läbi 17 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendeid linnaeelarvest MTÜ-le Kohtla-Järve Lapsinvaliidide Vanemate Ühing Lastekaitsepäeva tähistamiseks, väljastati reklaami paigaldusluba ja ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

29.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Lasteaia tn asuva elamu laiendamise eskiisprojekt
2. Järve linnaosas Pärna tn asuva elamu veranda laiendamise eelprojekt
3. Sompa linnaosas Tulika tn asuva elamu laiendamise ja rekonstrueerimise projekt
4. Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva elamu fassaadi välisviimistluse passi välisviimistluse tabeli muutmine
5. Järve linnaosas Vahtra tn asuva elamu laiendamise põhiprojekt
6. Ahtme linnaosas Jaaniku tn asuva elamu territooriumile majandushoone ja garaaži ehitamise eelprojekt
7. Järve linnaosas Järveküla teel asuvale krundile käsipesula (ajutise ehitise) ehitamise projekt

Arenguteenistus

29.04.2014
Ahtme Spordihallis toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte võistlused sisekergejõustikus. Võistlust korraldati erinevates klassirühmades: 3.-5., 6.-7. ja 8.-9.kl. ning võisteldi 50m jooksus, 150m jooksus, kaugushüppes ning teatejooksus 4 x 150m.

Üldkokkuvõttes klassirühmas 3.-5.kl saavutas I koha Maleva Põhikooli võistkond, II koha – Ahtme Gümnaasiumi ning kolmanda – Kesklinna Põhikooli võistkond.

Klassirühmas 6.-7.kl saavutas I koha Ahtme Gümnaasium võistkond, II koha – Tammiku Põhikool ning kolmanda – Maleva Põhikooli võistkond.

Kõige vanemas klassirühmas 8.-9 kl. esimeseks tuli Maleva Põhikooli võistkond, teiseks – Ahtme Gümnaasiumi võistkond ning kolmandaks – Tammiku Põhikool võistkond.

Sisekergejõustikuvõistlused korraldas ja viis läbi Kohtla-Järve Kergejõustikuklubi Atleetika koostöös linna spordiklubidega Tsefei ja Mitš.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6
Sotsiaalteenistus

25.04.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu X istung toimub 30. aprillil k.a. kell 15.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

25.04.2014
TAI kampaania "Soola pane kahvliga"
Toimumise aeg:
22.04.2014–06.05.2014
www.terviseinfo.ee

Kampaania eesmärk on teavitada inimesi soola liigtarbimise kahjulikest mõjudest tervisele, eriti südame tervisele (soola võib tarbida maksimaalselt 5 g päevas – triiki täis teelusikas) ning suunata inimesed kasutama soolakalkulaatorit, et välja arvutada päevamenüüs sisalduva soola kogus.

Kampaania sihtrühmaks on mehed ja naised vanuses 20–50. Tervistkahjustavat käitumist, sh ebatervet soolatarbimist esineb kõige enam 45–54-aastaste meeste hulgas. Naiste puhul on kõrgeim tervistkahjustava käitumise osakaal samas vanusrühmas.

Liigne soolatarvitamine on tervisele kahjulik. See võib tõsta vererõhku ning suurendada südamehaiguste, infarkti ja ka osteoporoosi riski.

Umbes 80% soolast saame poest ostetud valmistoitudest ja toiduainetest, ülejäänu lisame ise toiduvalmistamisel juurde. Seetõttu on eriti oluline jälgida pakenditelt toodete soolasisaldust. Külasta kampaania veebilehte (www.toitumine.ee), kust leiad ka soolakalkulaatori, mis aitab kõigil huvilistel jälgida, kui palju nad on päevas soola söönud. Lisaks annab veebileht nõu, kuidas pakenditelt soolakogust leida ja arvutada ning kuidas soolaga piiri pidada.

Niina Aleksejeva
Tervisenõukogu esimees


23.04.2014
Talvised teeolud on selja taga ja unustatud. Ees on suvi, puhkusteperiood, vabadus, rohkem liikumisi ja kohtumisi sõpradega. Teeolud on oluliselt paremaks muutunud ja autosõit sujuvam. Tänapäeva inimesena tean, et püüdes palju teha ja mitmele poole jõuda, kaasneb sellega paratamatult liigne kiirustamine.

Loe lähemalt...

23.04.2014
Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke lapsed osalesid projekti Lego WeDo raames Eesti esimesel Junior FIRST LEGO League (Jr.FLL) võistlusel, mis toimus 19. aprillil k.a. Tartus. Võistlus leidis aset AHHAA Teaduskeskuses. Võistlusest võtsid osa 250 õpilast ja 80 koolieelikut.

Loe lähemalt...

23.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 22.04.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Puru teele kavandatava kaubanduskeskuse hoone eelprojekt
2. Ahtme linnaosas Õpetajate tn asuva koolihoone juurdeehituse projekt
3. Ahtme linnaosas Puru teel asuva korterelamu fasaadilahenduse eskiisid
4. Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva elamu laiendamise eskiisid
5. Järve linnaosas Tehase tn asuva hoone rekonstrueerimise projekti muudatus (välisfassaadi viimistluse lahenduse)
6. Järve linnaosas VKG ASi teenisndushoone soojustrassi ehitamise projekt
7. Järve linnaosas Järveküla teel asuva krundiga piirneva vaba maa-ala detailplaneeringu eskiis
8. Järve linnaosas Tehase tn asuvale krundile pumbajaama ehitamise projekt

Kiideti heaks
1. Järve linnaosas Mõisa teel asuva elamu fassaadi välisviimistluse pass

Kooskõlastati
1. projekteerimistingumused Järve linnaosas Tehase tn asuvale tootmismaa krundile abihoone ja tehnorajatiste ehitamiseks

Arenguteenistus

23.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22. aprilli 2014. a istungil vaadati läbi 22 küsimust, millest üks oli lisaküsimus ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Ahtme Spordihalli likvideerimiskomisjoni koosseis ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjoni 2014. a hankeplaan, väljastati ehitusload ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

17.04.2014


 

Kohtla-Järve Linnavalitsus kutsub fotonäituse „Muistse Novgorodi kunst" avamisele, mis toimub 22. aprillil 2014 kell 16.00 Linnavalitsuse fuajees.

Näitus on pühendatud Veliki Novgorodi ja Kohtla-Järve vahelise koostöökokkuleppe allkirjastamise 10. aastapäevale.

17.04.2014
Käesoleva aasta 12.-13.aprillil toimus Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumis Traditsiooniline XVII noorte kiirmaleturniir, kus osalesid Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve, Jõhvi, Kiviõli ja Tallinna maletajad ning külalised Venemaalt (Peterburi, Slantsõ ja Kingisepp).

À-turniiri võitis Ilja Siroš Sillamäe Spordiklubist Kalev. Teise koha saavutas Kirill Chukavin Tõnu Truusi Maleklubist ning kolmanda koha - Artemii Grinblat Venemaalt. Neljandaks tuli Katrina Korban Narva Spordiklubist Maletäht.

B-turniiri võitis Aleksei Garanin Maleklubist Avesta [9p]. Teisel kohal on Roman Orlov Sillamäe Spordiklubist Kalev [9p] ja kolmandal kohal - Andrei Skladtšikov Spordiklubist Diagonaal [8p].

Neiude turniiri võitis Anastassija Sinitsõna Narva Spordiklubisrt Maletäht [8,5p]. Teisel ja kolmandal kohal on Narva Spordiklubi Maletäht maletajad Anastassia Moisejeva [7p] ja Anastassia Andrijaškina [6,5p]. Noormeeste turniiri võitis Ilja Siroš Sillamäe Spordiklubist Kalev. Teine on Kirill Chukavin Tõnu Truusi Maleklubist ning kolmas - Katrina Korban Narva Spordiklubist Maletäht.

Tahaks tänada maleturniiri korraldajaid: Järve Vene Gümnaasiumi õpetajat Arakdi Zakarljuka ning linna maleklubide Diagonaal ja Valge Ratsu esindajaid.

Võistlust toetasid: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Ida-Virumaa Spordiliit, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp, Eesti Maleliit, OÜ Ardise Sport (direktor hr Toivo Tünni), OÜ NAJA (direktor hr Valeri Rukin) ning Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium (direktor pr Veera Sibrik)

+ Foto 1, Foto2, Foto 3

Sotsiaalteenistus

17.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 15.04.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Toome pst asuvas elamus kahe korteri ümberplaneerimise ja ühendamise projekt
2. Järve linnaosas Vironia Keskuse laiendamisel Järveküla tee ja Pisuhänna ristumisel ringristmiku projekt
3. Sompa linnaosas veevarustuse osaline rekonstrueerimise II osa IV etapp. Aruserva, Tarna, Timuti, Ülase ja Kannikese tänavate projekt.
4. Ahtme linnaosas Ahtme Keskuse OÜ kaitsme nimivoolu suurendamine ning Ahtme AJ 59 asendamine uue Heka-tüüpi alajaamaga Puru teel
5. Järve linnaosas Tuuslari tn asuva lasteraamatukogu rekonstrueerimise projekt
6. Ahtme linnaosas Puru teel asuva hoone lähedal asuva veemõõdukaevu elektrienergiaga liitumise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Lille tn asuva eramu juurdeehituseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas Katse tn asuva koolistaadioni rekonstrueerimiseks
3. projekteerimistingimused Järve linnaosas Ehitajate tn asuva tootmishoone sidekanalisatsiooni ehitamiseks

Arenguteenistus

17.04.2014


Kas sul on suurepärane tooteidee? Oled vanuses 18-26 ja huvitatud ettevõtlusest? Kas sulle meeldib suhelda ja erinevaid kogemusi omandada? Tahad õppida midagi uut?
Siis oled oodatud koolitusele!
Koht: TÜ Narva Kolledž
Aeg: 23. aprill 2014 13.00-16.00
Koolitus “Ärimudel ja probleem? Klient, probleem ja edukas äriidee?”

3-tunnise praktilise koolituse jooksul õpid, kuidas arendada oma tooteideed, kasutades probleemi ja lahenduse meetodit ning kuidas leida oma tootele tulevased kliendid. Koolitusel räägitakse ka sellest, kuidas kliendile läheneda, milliseid küsimusi küsida ning kuidas tulemusi analüüsides ideed edasi arendada.

Koolitustel töötavad osalised gruppides oma tooteidee kallal. Kui Sul aga enda tooteideed veel pole, siis on Eesti Energia välja pakkunud mõned probleemid, millele lahendust otsida. Oodatud on kõigi erialade ja erinevate huvidega tudengid!

Seminari läbiviijaks on Dmitri Sarle, eesti juurtega, kuid hetkel Soomes resideeruv põhjamaade edukaima idufirmade uudiseid kajastava blogi ArcticStartup tegevjuht. Dmitril on suure kogemuspagas erinevatest valdkondadest (otsemüük, kinnisvara, IT, idufirmad, meedia jne) ja eri riikidest (UK, Eesti, Venemaa, Rootsi, Soome ja Türgi) ning on seeläbi omandanud põhjaliku arusaama edukate äride tööprotsessidest. Koolitus toimub vene keeles, kuid grupid saavad oma töökeele ise valida.

Palun täida registreerimisvorm hiljemalt 21. aprilliks: http://bit.ly/1hgLGNo

Kui on küsimusi, siis kirjuta julgelt karin@ahack.com.

Tule veeda lõbus pärastlõuna ning õpi vajalikke oskusi!

Kontaktid:
karin@ahack.com
+372 5886 6669
www.ahack.com
Skype: kunnapas
Twitter: @aHackWorkshop

15.04.2014
Aprilli viimasel laupäeval toimub meie linnas järjekordne rahvusvahelinevabamaadluse turniir poiste seas – Alutaguse Mõmmi 2014. Antud turniir on oma tasemelt teisel kohal ürituste seas, mis toimuvad meie linna mattidel igaaastaselt ja toovad populaarsust nii klubile kui ka Kohtla-Järve linnale ka kaugele väljapoole Eestit.

KULDKARU juhatus püüab teha iga järgneva ürituse veel huvitavamaks ja meeldejäävamaks kui seda oli eelmine, et viia korraldatavad rahvusvahelised võistlused maailma tasemele.

Sellel aastal oma osalust kinnitasid sportlased Lätist, Leedust, Iisraelist, Kreekast, Valgevenest, Venemaalt ja loomulikult suurearvuline meeskond noori sportlasi meie riigist.

Kaasaelajate ja fännide jaoks on toimuvad turniirid juba ammu omandanud mitte lihtsalt sportliku ürituse, vaid piduliku päeva staatuse, millest igal aastal võtavad osa kõik, keda ei jäta külmaks spordi areng meie maakonnas.

On meeldiv tõdeda, et abiliste arv igal aastal kasvab.

Kutsume kõiki võistlust vaatama ning loomulikult ka meie riigi noortele sportlatele kaasa elama laupäeval 26. aprillil Ahtme spordihalli Kohtla-Järvel.

Aeg: 26.04.14 algus kell 11.30

Turniiri toimumise koht:Eesti, Kohtla-Järve, Maleva 17à, Ahtme spordihall

Sissepääs tasuta!

Sotsiaalteenistus

15.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. aprilli 2014. a istungil vaadati läbi 26 küsimust. Teiste küsimuste hulgas eraldati linna eelarve reservfondist rahalisi vahendeid Ahtme Kunstide Koolile, Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumile ja Kohtla-Järve Kunstide Koolile, väljastati reklaami paigaldusluba, väljastati ehitusload ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

10.04.2014


Head sõbrad, täname teid, et olete meid toetanud ! Hetkel on kutside söögivarud otsa korral ning palume teid jällegi appi ! Kui Sinul hea inimene on võimalik annetada koerte söögi ostmiseks kasvõi mõni euro on meie neljajalgsed lõputult tänulikud, sest nende oma peremees ei suutnud, võibolla ei tahtnud, ega olnud võimalik seda teha.Meile on võimalus annetada:EE832200221055925168 Eesti Koerte Pääste Selts MTÜ ja info tel.teel: 5540518

Sigrid Kärner
Eesti Koerte Pääste Selts MTÜ
Juhataja

09.04.2014


Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel on Eestis südamenädalat tähistatud juba alates aastast 1993. Käesoleva aastal toimub traditsiooniline Südamenädal „Sinu sammud loevad“ 14.-20. aprillil, mille raames viiakse läbi ka mitmeid liikumisüritusi.

Laupäeval, 19.aprillil korraldavad Kohtla-Järve Spordiselts Kalev ja Spordihuvi Klubi Kohtla-Järve linna kepikõnnipäeva.

Stardiaeg on kell 11.00, registreerimine toimub alates kella 10.30 Kohtla-Järve Spordihoone fuajees.

Spordiürituse korraldajad pakkuvad linnarahvale kahte marsruuti. Esimese käimisraja pikkus on 8,2 km – Kohtla-Järve Spordihoone – Torujõe tänav – Keskallee – Kalevi tänav – Uue Tehase tee – läbi Vanalinna mööda Järveküla teed Spordihoonesse.

Ja teine marsruut 3 km kulgeb: Kohtla-Järve Spordihoone – Torujõe tänav – Kohtla-Järve Kultuurikeskus – Jäähall – Spordi tänav – Järveküla tee – Kohtla-Järve Spordihoone.

Distantsi läbinutele pakutakse kuuma teed, käimiskeppide laenutus on tasuta.

Osavõtumaks – 1 euro.

Tule ja osale!

Sotsiaalteenistus

08.04.2014


Seoses Kohtla-Järve Kunstide Kooli õpilaste ja õpetajate eduka osavõtuga esimesest rahvusvahelisest joonistusvõistlusest "Aleksandr Gorodnitski maailm laste silmadega" toimub 10. aprillil 2014 kell 15.00 Kohtla-Järve linnagaleriis Valge Saal autasustamise pidulik tseremoonia.

08.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. aprilli 2014. a istungil vaadati läbi 25 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2014. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu, otsustati jaotada rahalisi vahendeid ujumise algõppeks, Kohtla-Järve Pensionäride Liidule ja Ida-Virumaa Juudi Kogukonnale seltsitegevuseks, kinnitati Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja tasuliste ürituse piletite hinnad. Samuti kinnitati Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide õpetajate ja direktorite töötasustamise ja toetuste maksmise kord, väljastati ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

07.04.2014


Teadmiseks valijatele!

Valimisjaoskondade moodustamisel on tehtud järgmised muudatused:
1. seoses Kohtla-Järve Kultuurikeskuse renoveerimisega on valimisjaoskonna nr 1asukoht ja hääletusruum Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas (Keskalle tn 31);
2. valimisjaoskonna nr 5 asukoht ja hääletusruum on Kohtla-Järve Linnavalitsuses (Keskalle tn 19);

tehnilistel põhjustel on likvideeritud valimisjaoskond nr 15, selle jaoskonna valijad saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 13, mille asukoht ja hääletusruum asuvad Oru Klubis (Vikerkaare tn 2). Valijate paremaks teenindamiseks organiseeritakse Viivikonna ja Sirgala ning Oru aleviku vaheline transpordiühendus.

Anna Generalova
Kohtla-Järve linnasekretär

02.04.2014


Viimastel nädalatel kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeameti peadirektori käskkirjaga määratakse tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil 4. aprill.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, nende asukohad leiab internetilehelt www.rmk.ee.

Avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti võib uurida kohalikust omavalitsusest. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ja tähelepanelikult jälgida, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lahtist tuld ei tohi jätta kunagi järelevalveta, vaid tuleb lasta lõpuni põleda, kustutada veega või summutada näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Tuletame meelde, et igasugune kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud.

Sel aastal on päästjad kustutanud juba 597 maastikutulekahju.

Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.

Liina Reinsaar
Päästeameti pressiesindaja

02.04.2014SÜDAMENÄDALA ÜRITUSED APRILLIS 2014

Südamenädala tegevusi toetatakse osaliselt Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014“ raames.

Loe lähemalt...

02.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1. aprilli 2014. a istungil vaadati läbi 30 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Tareke direktori ametikohale Ene Kruzman, otsustati jaotada rahalisi vahendeid Kohtla-Järve Naisliidule seltsitegevuseks, eraldati linna eelarve reservfondist rahalisi vahendeid Keskraamatukogule, Kultuurikeskusele ja Täiskasvanute Gümnaasiumile, väljastati reklaami paigaldusluba ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

02.04.2014


Kohtla-Järve välisõhu seiratavate õhuanalüüside tulemustega on võimalik tutvuda Eesti Keskkonnauuringute Keskuse koduleheküljel (http://airviro.klab.ee/seire/airviro/index.html), kus tuuakse reaalajas välja kõik mõõdetavad parameetrid.

Vastavalt ettevõtetele väljastatud keskkonnaloa tingimustele on VKG Oil AS kohustatud läbi viima oma tootmisterritooriumi piiril pidevseiret, mille tulemustega on võimalik tutvuda ettevõte koduleheküljel (http://seirejaam.vkg.ee/).

02.04.2014
Aprilli kolmas nädal (14.–20. aprill) on Eestis traditsiooniliselt pühendatud südametervisele.

Südamenädalat tähistatakse Eestis alates 1993. aastast – tänavu juba 22. korda.

Südamenädala korraldajaks on Tervise Arengu Instituut koostöös SA Eesti Terviserajad ja Liikumisaasta 2014-ga.

Kuna tänavu langevad sellele nädalale ka suur reede ning lihavõttepühad ja 2014.aasta on kuulutatud liikumisaastaks, siis on soovitatud tegevusi läbi viia terve kuu jooksul (alates 1.aprillist).

Südamenädala ülesandeks ja peaeesmärgiks on innustada liikuma muidu passiivsed inimesed ja ergutada veelgi aktiivseid ning anda selleks võimalus liikuda võimalikult kodu lähedal. Liikumisrajad oleks mõttekas tähistada, et inimesed näeksid, kui pika maa nad läbivad.

Kuna üheks südamehaiguste, samuti paljude teiste krooniliste haiguste riskiteguriks on vähene liikumine, on see nädal hea aeg, et oma eluviisidele rohkem tähelepanu pöörata ja positiivsete muudatustega alustada.

Lubatud on erinevad liikumisviisid- jalutamine, kiirkõnd, kepikõnd, rulluisutamine, rullsuusatamine, jalgrattasõit, suusatamine, kõnd, uisutamine, ujumine, rattasõit, pallimängud, vesiaeroobika, erinevad tantsulised liikumisviisid (Zumba jms) jne.

Võistlusmoment puudub, peamine on osalemine ja raja läbimine ning innustamine liikumisharrastusega tegelemisele.

Terve aprillikuu hõlmab hulgaliselt liikumisega seotud ettevõtmisi üle Eesti, mida korraldavad kohalikud omavalitsused, koolid-lasteaiad, spordiklubid, korteriühistud ning koostööd tehakse paljude eraettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonidega.

Vaata Tervise Arengu Instituudi kodulehel, mis üritusi Eesti eri paigus toimub ja leia endalegi sobiv ettevõtmine. Hoia näpp pulsil ja löö kaasa!

Niina Aleksejeva
Abilinnapea
Tervisenõukogu esimees


27.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 25.03.2014 koosolekul

Arutati
1. Ahtme linnaosas ringristmiku eskiislahendust seoses Puru teele tuleva kaubanduskeskuse ehitamisega

Vaadati läbi
1. Sompa linnaosas veevarustuse osalise rekonstrueerimise II osa. Oblika ja Tarna tänavate veetorustike ehitusprojekti III etapp
2. Ahtme linnaosas Ridaküla tn asuvas elamus korteri ümberplaneerimise projekt
3. Kukruse linnaosas Staadioni tn asuva elamu laiendamise eskiisid
4. Ahtme linnaosas Puru teele ehitatava kaubanduskeskuse eskiis
5. Järve linnaosas Sinivoore tn asuva hoone välisfassaadi rekonstrueerimise projekti muudatus
6. Ahtme linnaosas Jaaniku tn asuvatel kruntidel garaažide ehitamise projektid
7. Ahtme elamu aadressil Maleva tn asuvas elamus kahe korteri ühendamise ja rekonstrueerimise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Sinivoore tn krundil asuva veepumpla jaoks fiiberoptilise sidekaabli ehitamiseks
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt krundil asuva puurkaevu jaoks fiiberoptilise sidekaabli ehitamiseks
3. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Kiige tn asuvas ridaelamus alternatiivküte rajamiseks
4. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Aru tn asuva korterelamu rekonstrueerimiseks
5. projekteerimistingimused Järve linnaosas Keskalleel asuvas elamus mitteeluruumide rekonstrueerimiseks fotoateljeeks ja ilusalongiks
6. projekteerimistingimused Järve linnaosas Lõuna tn asuva elamu ja majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

27.03.2014


Tervise Arengu Instituut alustab alkoholi liigtarvitamise ennetamise teavitust ”Vähem on parem“, mis kutsub kõiki mõtisklema enda suhte üle alkoholiga ja vaagima, mida alkoholi tarvitamisega tegelikult võidetakse või kaotatakse.

Instituudi direktor Maris Jesse sõnul kuulub Eesti enim alkoholi tarbivate riikide hulka ning alkoholi tarvitamisest tervist kahjustaval viisil on ühiskonnas saanud norm. „Täna ei küsita „miks sa jood?“, vaid „miks sa ei joo?” märkis M. Jesse.

Alanud teavituse eesmärk on toetada uue normaalsuse kujunemist, kus sage või rohke alkoholitarvitamine ei oleks kaasaegse elustiili osa. „Viimase 20 aastaga on alkoholi sihipäraselt püütud turundada kui enesestmõistetavat osa meie pidu- ja argipäevadest. Nii ei peaks see olema, ega ole alati ka Eestis olnud. Ühineme Vabariigi Presidendi poolt 24. veebruaril tehtud üleskutsega mõelda oma valikutele,“ lausus Maris Jesse.

Teavituse kanalid on televisioon, raadio, välimeedia, internet ja kinod. Teavituse keskmes on inimesed, kes jutustad oma loo, näidates, et hea elu ei pea sisaldama alkoholi, pigem vastupidi. Kampaaniaklippe saab vaadata Tervise Arengu Instituudi kodulehel.

Teavitust rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond programmi ”Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014” raames.

Kohtla-Järve linna tervisenõukogu

25.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 04. detsembri 2012. a korraldusega nr 996 on algatatud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse (katastritunnus 32211:003:0004) ja lähiala detailplaneering. Järve linnaosas Põhja mikrorajooni asumist põhjas asuv Metsapargi maaüksus on piiratud Kalevi ja Metsapargi tänavatega, Kohtla valla Ontika küla Linnaristu maaüksusega (katastritunnus 32002:001:0039) ning Tallinn-Narva maanteega (katastritunnus 32002:001:0072).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine vabaõhu sportimise- ja virgestusala infrastruktuuri ehitamiseks ja väljakujundamiseks.

Planeeringu pindala on ca 76 ha.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" all.

Teatame, et teistkordne eskiisi avalik arutelu toimub 3 aprillil 2014.a kell 16.30 Linnavolikogu saalis, aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve. Kõik asjast huvitatud linlased on oodatud arutelule.

Arenguteenistus

25.03.2014


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile rahvusvahelisetel messidel. Messil osalemist rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahendidest.

Kandideerimine on avatud järgmistele messidele
· Mööblimess imm cologne 2015, 19.-25.01.2015 Kölnis.
EAS ootab Eesti ühisväljapanekule elu- ja magamistoamööbli; pehme mööbli; madratsite, voodite, vesivoodite, voodikaupade, voodipesu, aksessuaaride; moodsa, avangardse mööblidisaini; laste- ja noorte eluruumide sisustuse; söögitoasisustuse; köögimööbli; kreatiivsete sisustuskontseptsioonide; kodutekstiilide, põrandakatete, seinakatete, valgustite jne tootjaid. Osalustasu on proportsionaalne kasutatud pinna suurusega.
Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 11. aprillil 2014.

· Mobiilitööstuse mess Mobile World Congress 2015, 2.-5.03.2015 Barcelonas.
Eesti ühisstendile on oodatud osalema Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonisektori ettevõtteid. Osalustasu ühe ettevõtte kohta on 1200€ (sisaldab käibemaksu).
Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 24. aprillil 2014.

Lisainfo ja registreerimine: www.eas.ee/messid

Arenguteenistus

24.03.2014


Teadaanne
Kohtla-Järve Linnavolikogu IX istung toimub 26. märtsil k.a. kell 15.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

24.03.2014


Perenaine läheb poodi ja kurdab, et pliiti ei tõmba. Ostab uue. Ikka ei tõmba. Kutsub pottsepa, kes avastas, et ka soemüüris pole tõmmet ja palus kutsuda korstnapühkija. Selgus, et majas polnud 10 aastat korstnapühkija käinud ja korstnajalg ning ühenduslõõrid olid tahma täis.

Loe lähemalt...

19.03.2014


Oru linnaosa elanike taotluse alusel Kohtla-Järve Linnavalitsus on muutnud sõiduplaani liinil nr 17 tööpäevadel järgmiselt:

Orult - 06.15 07.15* 08.40 10.00 12.20 13.40 15.30 17.10 18.25 19.35 21.00 22.00
Iidlast - 05.30 06.45 08.05 09.20 11.40 13.00 14.30** 16.30 17.50 19.05 20.30 21.30

*Oru- Iidla- Sõpruse 33- Puru haigla
** 14.20 Sõpruse 33 juurest

Sõiduplaan hakkab kehtima alates 01.04.2014

18.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 18. märtsi 2014. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendeid Kohtla-Järve Invaühingule seltsitegevuseks, väljastati luba ürituse korraldamiseks, kinnitati Kohtla-Järve Maleva Põhikooli töötajate koosseis, väljastati ehitusload ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

13.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 11.03.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Ehitajate tn ja Piiri tn ristumiskohal kapptelefonijaama Huawei elektrivõrguga liitumise projekt
2. Ahtme linnaosas Puru teele kavandatava kaubanduskeskuse eskiisid.

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva elamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
2. Projekteerimistingimused Sompa linnaosas Humala tn asuva korterelamu rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

11.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. märtsi 2014. a istungil vaadati läbi 22 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuste „Sihtasutuse Kohtla-Järve Arengukeskus lõpetamine“, „Jaaniku tn 39 võõrandamiseks loa taotlemine“ ja „Mäetaguse valla üldplaneeringu kooskõlastamine“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus, väljastati ehitusluba ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

06.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus koostöös Ida-Viru Maavalitsusega korraldab 11.märtsil 2014 kell 12.00 Kohaliku omaalgatusprogrammi (KOP) tutvustava infopäeva, kus vaadatakse läbi programmist tulenevalt uuenenud reeglid ning taotlus- ja aruandevormid, et leida vabaühenduste tegevustest ja vajadustest tulenevalt võimalusi programmist toetuse taotlemiseks. Infopäev toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse volikogu saalis, programmi tutvustab Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Jana Pavlenkova.

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Rahastatakse projekte, mille eesmärkide saavutamisel ühendus pakub konkreetseid lahendusi kooskõlas programmi üldise strateegilise eesmärgiga. Omaalgatuslike eesmärkide saavutamise tulemustest peab olema selgelt näha kogukonnaliikmete initsiatiiv ja kaasamine.

Toetust saavad taotleda Eesti piirkondlikult ühendused (mittetulundusühendused ja sihtasutused), kes tegutsevad avalikes huvides, milles ei osale liikmena ega ole asutaja kohalik omavalitsus või riik.

Lisainfo http://kysk.ee/tutvustus


Viktoria Tsventarnaja
Arenguteenistuse abilinnapea

06.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 04.03.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse eskiis
2. Järve linnaosas Vahtra tn asuva elamu rekonstrueerimise eskiisid
3. Järve linnaosas Tuuslari tn asuvas elamus korteri rekonstrueerimise ja elektriküte projekt
4. Järve linnaosas Ehitajate ja Piiri ristumiskohal sidekanalisatsiooni võrgusõlme projekt
5. Järve linnaosas Kalevi tn asuva hoone A-korpuse evakuatsioonivalgustuse ja jaotuskeskuse ehitamise projekt
6. Rahvapargi riigihange raames esitatud linnamööbli eskiisid.

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuvas elamus kahe korteri ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks
2. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Järveküla teel AS-i Nitrofert territooriumil olemasoleva ammoniaagi tootmise gaaskondensaadi puhastamise käitise juurdeehitamiseks
3. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Uus-Tehase tn OÜ-gu Eastman Specialties territooriumil olemasoleva olme - naatriumbensoaadi hoone laiendamiseks (laohoone juurdeehitamiseks)
4. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Elektriku tn asuvale krundile uue 110/6 kV alajaama tehnorajatise ehitamiseks.

Arenguteenistus

06.03.201428. veebruaril Ahtme Kunstide Koolis toimunud Virumaa Kammermuusikapäeval „Eesti meeleolud“ osalesid õpilased ja õpetajad Kadrinast, Rakverest, Jõhvist ning Kohtla-Järvelt. Kammermuusikapäeva eesmärgiks oli Eesti heliloojate loomingu populariseerimine Virumaal. Koos musitseeriti ja kuulati Eesti heliloojate teoseid.

Lisaks muusikakoolide õpilastele esinesid Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia õppejõud ja interpreet Jelena Ossipova (kitarr) ning Estonia teatri muusik Eugen Simson Valtin (viiul), kes rääkisid kuulajatele ka Eesti heliloojate elust ja loomingust.

Kammermuusikapäeval osales ligi sada inimest ja teoks sai see üritus tänu Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi ja Kohtla-Järve Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni toetusele.

Sotsiaalteenistus

05.03.2014


10. märtsil kell 16.00-17.00 toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse väikeses saalis linnavolikogu liikme Irina Putkonen elanike vastuvõtt.

10. märtsil kell 17.00-18.00 toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse väikeses saalis linnavolikogu liikme Svetlana Skorobogatova elanike vastuvõtt.

Linnavolikogu kantselei

04.03.2014


Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus võtab tööle
SOTSIAALTÖÖTAJAD:
TÄISEALISTE ISIKUTE HOOLEKANNE 1 koht
LASTE HOOLEKANNE 1 koht

Kandideerimise eelduseks on:
- erialane kõrgharidus (sotsiaaltöö, noorsootöö);
- suuline ja kirjalik eesti keele oskus kõrgtasemel;
- vene keele oskus erialase sõnavara tundmisega;
- arvuti kasutamise oskus.

Isikuomadused:
- oskus toime tulla pingelistes situatsioonides;
- väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
- ausus ja usaldusväärsus;
- positiivsus ja loomingulisus.

Kasuks tuleb:
- eelnev töökogemus antud valdkonnas.

Dokumendid (avaldus, CV ja koopia haridust tõendavast dokumendist) esitada hiljemalt 14.04.2014.a aadressile Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus, Keskallee 19-302, Kohtla-Järve, 30395 või e-postile sots@kjlv.ee.

04.03.2014
Kui soovid olla eeskujuks oma lapsele, kuid pole töötanud viimased poolteist aastat, on Sul võimalik liituda Kohtla-Järvel märtsis algavate projektitegevustega uuele grupile! Ka isad on eriti oodatud!

Eelmise aasta oktoobris alustanud esimene grupp (fotodel) on edukalt läbinud Tööklubi ja tööturu põhikompetentside ning erialakoolituse – ees ootab kuuajaline praktika, kutseeksam ja töölerakendumise tugi. Erialaks valis esimene grupp – lapsehoidja. Huvilistele, kes kaaluvad liituda uue grupiga, soovitavad nad järgmist:

Alustava grupi orienteeruv aktiivsete projektitegevuste periood on märts – september 2014. Projekti kohta täpsemalt saate lugeda siit: lisa1, lisa2.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

04.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 4. märtsi 2014. a istungil vaadati läbi 40 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuste „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Maleva Põhikooli hoolekogusse“ ja „Laenu võtmine“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoolekogu koosseis, alaealiste komisjoni koosseis ja Ahtme Spordihalli üürileping, väljastati load ürituste korraldamiseks, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

03.03.2014

Kohtla-Järvel on võimalik osaleda uue teenuse arendamisel,
mille eesmärgiks on leida lahendusi tööga seotud kitsaskohtadele.
Kellele?
Kõigile, kes on huvitatud lahenduste otsimisest ja leidmisest ning ühisest suhtlemisest.
Millal?
Kolmapäeviti kell 15.00-16.30
Kus?
Täiskasvanute Vahtra Loomekeskus, Endla 4, auditoorium 103.
Kes?
MTÜ Tugi-ja Koolituskeskus Usaldus koostöös linnavalitsusega katsetab uut metoodikat projekti „Vajadusele vastavad, kättesaadavad ja jätkusuutlikud avalikud teenused töötutele sotsiaalse aktiivsuse ja ettevõtlikkuse suurendamiseks Tallinna ja Kohtla-Järve näitel“ raames, mida rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Infotelefon: 53019389, 53026439

03.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 25.02.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Sompa linnaosas veevarustuse osaline rekonstrueerimise projekti II osa (Veetorustike ehitusprojekti II etapp. Betooni ja Tuule tänavad)
2. Kukruse linnaosas Lehe tn asuva elamu rekonstrueerimise projekt
3. Ahtme linnaosas Aru tn asuva korterelamu rekonstrueerimise projekt

Arenguteenistus

Arhiiv