Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Uudised

25.03.2015Kohtla-Järve Kunstide Koolis toimus X Rahvusvaheline laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkurss „VIRU OOPER“.
Konkurss toimus neljas vanuserühmas: noorem  vanusegrupp: 9-11 aastased, keskmine vanusegrupp: 12-14 aastased, vanem vanusegrupp: 15-17 aastased ja 18-20 aastased.
Rahvusvahelisel konkursil osalesid Sankt-Peterburi, Minski, Tartu, Molodetšno, Narva, Riia, Iževski ja Vilniuse linnade lauljad.

Kokku osales konkursil 22 solisti , 1 duett ja ansambel „RUSS“ Izevskist. I vanusegrupis astus zürii ette 7 solisti, II vanusegrupis 7 solisti , III vanusegrupis 2 solisti, 1 duett ja 1 ansambel ning viimases vanusegrupis 6 solisti.

 

Konkurssi diplomandid ja laureaadid:

1 vanuserühm 9.-11.aastased

Diplomand:

Elizaveta Vlasova (Peterburi, Venemaa Föderatsioon) 

 

Diplomand ning diplom muusikaalsuse eest

Kristaps Apkalns (Riia, Läti Vabariik)

 

Diplomant ning diplom „Publiku lemmik“

Pavel Adaev (Iževsk, Venemaa Föderatsioon)

 

III preemia ja laureaadi tiitlid

Anastasia Kudimova (Narva, Eesti Vabariik)

Bogdan Kasimchuk (Iževsk, Venemaa Föderatsioon)

 

II preemia ja laureaadi tiitel ning diplom artistlikkuse eest

Polina Somova (Narva, Eesti Vabariik)

 

I preemia ja laureaadi tiitel ning diplom muusikaalsuse eest

Tristan Georg Talur (Tartu, Eesti Vabariik)

 

2 vanuserühm 12.-14.aastased

Diplomand:

Dinara Fakhtrdinova (Iževsk, Venemaa Föderatsioon)

 

III preemia ja laureaadi tiitlid

Alina Kharuznyk (Maladetšna, Valgevene Vabariik)

Aliaksandra Sinianskaya (Minsk, Valgevene Vabariik)

 

II preemia ja laureaadi tiitel

Goda Ponomariovaite (Vilnius, Leedu  Vabariik)

 

I preemia ja laureaadi tiitel

Tatjana Boykova (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

 

3 vanuserühm 15.-17.aastased

Diplomand:

Poiste ansambel „Šóńü“ (Iževsk, Venemaa Föderatsioon)

 

III preemia ja laureaadi tiitel ning diplom kaasaegse helilooja teose parima esituse eest

Duett: Rostislav Korolev ja Elizaveta Kalmykova 

(Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

 

II preemia ja laureaadi tiitlid

Niks Freimanis (Riia, Läti Vabariik)

Rostislav Korolev (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

 

4 vanuserühm (18.-20.aastased)

III preemia ja laureaadi tiitlid

Viktoria Slobodina (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Agnese Malnača (Riia, Läti Vabariik)

 

II preemia ja laureaadi tiitlid

Diana Shor (Maladetšna, Valgevene Vabariik)

Konstantin Bolund (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

 

I preemia ja laureaadi tiitel ning diplom kohustusliku teose parima esituse eest

Kristaps Ivanovs (Riia, Läti Vabariik)

 

I preemia ja laureaadi tiitel ning diplom osavõtja oma maa rahvalaulu parima esituse eest

Endijs Endelis (Riia, Läti Vabariik)


X Rahvusvahelise laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkursi Grand Prix omistati Aleksandra Špicberga´le, Riiast.  Parimate pedagoogide  tiitlid pälvisid Tiia Puhvel Tartust ja Rudite Zarina Riiast. Parimaks kontsertmeistriks tunnistati Kristine Šmite Riiast.

Konkurssi toetasid Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Viru Keemia Grupp AS, Kalev Vesi OÜ ja Kohtla-Järve Kultuurikeskus.


+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

Sotsiaalteenistus

25.03.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 24. märtsi 2015. a istungil vaadati läbi 11 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kooskõlastati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli palgakorralduste põhimõtted, väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusluba, kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

24.03.2015Koostöö Kohtla-Järve eesti ja vene õppekeelega lasteaedade vahel on igapäevane tavapärane tegevus, mis on kestnud palju aastaid.

Nii seovad ka eesti õppekeelega lasteaeda Buratino ja vene õppekeelega lasteaeda Mesimumm aastaid kestnud sõprussidemed. Koostööettepaneku tegid lasteaia Mesimumm töötajad, kes otsisid uusi võimalusi selleks, et lapsed, kelle emakeel ei ole eesti keel, saaksid oma eesti keele oskusi praktiliselt kasutada. Nii korraldavadki lasteaedade Buratino ja Mesimumm töötajad lastele ühisüritusi, kus koos mängitakse, lauldakse, tantsitakse, võisteldakse ja sporditakse.

Viimane ühisüritus toimus sel aastal teatrikuul märtsis ja ühtlasi emakeelepäeva künnisel, kus korraldati eesti keele päev koos dramatiseeringutega. Buratino Päiksekeste rühma lapsed käisid koos õpetajatega külas lasteaia Mesimumm lastel. Lapsed olid kostüümides ja mõlema lasteaia väikesed näitlejad olid elevil, sest kõik olid etendusi pikalt harjutanud ja paljudel lastel seisis näitlejana ees koguni debüüt.

Etendusi tulid vaatama ja kogemusi saama ka õpetajad teistest Kohtla-Järve linna lasteaedadest. Esietendusid kaks imeilusat muinasjuttu: „Okasroosike“ lasteaia Buratino esituses ja „Kakuke“ lasteaia Mesimumm etteastes. Mõlemasse etendusse olid põimitud laulud ja tantsud. Lapsed esinesid suurepäraselt ja nautisid seda, et nad suudavad ilusat eesti keelt rääkida- seda loomulikult tänu rühmaõpetajate, eesti keele õpetajate ja muusikaõpetajate heale koostööle laste keeleõppes.

Lasteaia Buratino Päiksekeste rühma vanemõpetaja Lüüli Kübarsepa arvates on just sellised üritused vajalikud, sest koos mängides, lauldes, esinedes ja sõbralikult suheldes saab laps juba maast madalast õppida eesti keelt ja tutvuda erinevate kultuuritraditsioonidega.

Eesti keelt õpetatakse kõikides linna vene õppekeelega lasteaedades lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast alates kolme aasta vanusest. 


+ Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus

23.03.2015


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX istung toimub 25. märtsil k.a. kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.Päevakord

Riina Ivanova,

volikogu esimees

12.03.2015Käesoleva aasta 17.-21. märtsini toimub Kohtla-Järve Kunstide Koolis (Kalevi 37, 30324 Kohtla-Järve) X Rahvusvaheline laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkurss. Konkursil osalevad noorema vanusegrupi 9-11 a, keskmise vanusegrupi 12-14 a ning kahe vanema vanusegrupi 15-17 a ja 18-20 aastased lauljad. Konkurss toimub kahes voorus ning rahvusvaheline žürii hindab konkursil osalejate rahvalaulu, klassikalist teost ning omal valikul valitud teose esitamist.

Rahvusvahelisel konkursil osalevad Sankt-Peterburi, Minski, Tartu, Molodetšno, Narva, Riia, Iževski linnade ja Leedu lauljad.

Kohtla-Järve publik ja konkursi külalised saavad näha viie konkursipäeva jooksul solistide, duettide ja ansamblite esinemist.

Rahvusvahelise konkursi avakontsert toimub 17. märtsil kell 18.00 ning lõppkontsert 21. märtsil kell 12.00 Kohtla-Järve Kunstide Koolis.

X Rahvusvahelist laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkurssi toetavad Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Kohtla-Järve Kultuurikeskus, OÜ Kalev Vesi, Vene Romansi Klubi ja Tallinna Kanutiaia Noortemaja.

Sissepääs ava-ja lõppkontserdile on tasuta.

Sotsiaalteenistus

12.03.2015„Projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ on liitunud kõik Kohtla-Järve lasteaiad.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“ sai alguse 2010. aastal, mil Ida-Virumaalt valiti projekti pilootlasteaiaks Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju. Praeguseks on metoodika kasutuses 36-s Ida-Virumaa lasteaias, sealhulgas kõigis Kohtla-Järve 15-s lasteaias - nii munitsipaallasteaedades kui ka eralasteaias.

Linnavalitsus korraldas lasteaedade õpetajatele 10. märtsil lasteaias Rukkilill metoodikapäeva, kus õpetajad, kes kasutavad juba aastaid „Kiusamisest vaba lasteaia“ metoodikat, jagasid enda kogemusi: esinesid lasteaedade Kirju-Mirju, Rukkilill, Kakuke, Punamütsike ja Muinasjutt õpetajad. Õpetajate sõnul on „Kiusamisest vabaks!“ metoodika laste igapäevase käitumiskultuuri kujundamisel suur abimees. Metoodika sümboliks on mängukaru, kelle abil mõtestatakse lahti väärtushinnanguid: sallivus, hoolivus, austus, julgus. Taanist pärit „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat rakendab Eestis MTÜ Lastekaitse liit läbi projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.

Märtsikuus toimus Kohtla-Järve Lasteaias Rukkilill ka järjekordne koolitus Ida-Virumaa lasteaedadele, kes soovivad hakata kasutama „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat.

Lastekaitse Liidu projektijuhi Liivia Tuvikese sõnul on huvi „Kiusamisest vabaks“ metoodika vastu lasteaiaõpetajate seas väga suur ja koolitusrühmad täituvad kiiresti.

Linnavalitsuse hariduse peaspetsialisti Eha Karuse sõnul, kes on ühtlasi ka projekti „Kiusamisest vaba lasteaed “ kontaktisik Ida-Virumaal, on lasteaialastele tegevused ja suhtlemine karudega väga huvitavad. Metoodika kohaselt on igal lapsel oma karu, kelle eest ta hoolitseb ja kelle kaudu ta väljendab ka enda mõtteid. Karu abil saab selgeks, mis on hea ja mis on halb, mis on hoolivus ja austus ning kuidas on õige erinevates situatsioonides käituda. Oma mängukaru on ka rühma õpetajal ja sellel suurel karul on metoodika kohaselt lasteaia igapäevaelus ka väga tähtis roll.

Oktoobris 2013 alustasid „Kiusamisest vabaks“ metoodika rakendamisega ka pilootkoolid. Ida-Virumaalt on pilootkooliks Kohtla-Järve Järve gümnaasium. Kooli direktori Anne Endjärve sõnul on see metoodika ka algklassidele väga sobiv, kuna ka algklasside lastele saab väärtushinnanguid ja käitumismudeleid paremini selgitada näitlikke mängusituatsioone kasutades.

Projekt „ Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium, projekti eestvedajaks on MTÜ Lastekaitse Liit.

Lisainfo projekti kohta www.kiusamisestvabaks.ee

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Sotsiaalteenistus

12.03.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi projekteerimistingimuste määramine:

1. Järve l.o Kalevi tn elamu katusekorrusel eluruumide ehitamiseks ja krundile pasrkimisplatsi rajamiseks
2. Ahtme l.o Altserva tänaval asuva elamu korterite ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Kooskõlastati:

1. Ahtme l.o Estonia puiestee hoone krundil piirdeaia püstitamise eskiis.
2. Ahtme l.o Kiige tänaval asuval ridaelamu bokside vahelisele piirile piirdeaia püstitamise eskiisi
3. Ahtme l.o Puru teel asuva kaubanduskeskuse fassaadile reklaamikujunduse eskiisi
4. Kukruse l.o Jõhvi maanteel asuva elamu katusekate muutmise lahendus.
5. Sompa l.o Humala tänaval asuva elamu fassaadi rekonstrueerimise eskiisid.

Arenguteenistus

11.03.2015


Peatükis Transport on kättesaadavad uued sõiduplaanid

Linnaliinid alates 01.04.2015.a.

11.03.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. märtsi 2015. a istungil vaadati läbi 13 küsimust, millest kaks küsimust võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruste „Kohtla-Järve linna 2015. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine“ ja „Kohtla-Järve linna arengukava aastaseks 2016-2034“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Kultuurikeskuse ringitasu hinnad ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

06.03.2015


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon taastas linnavolikogu liikme Jevgeni Saltõkovi volitused tema avalduse alusel ja lõpetas linnavolikogu asendusliikme Jaanek Pahka volitused.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

05.03.2015
Teisipäeval, 3.märtsil toimus Ahtme Spordihallis traditsiooniline koolinoorte VIII regionaalprojekt „REID SPORDIMAAILMA“. Projekti eesmärkideks on tervislikke eluviiside propageerimine Ida-Virumaa kooliõpilaste seas, võistluste kaudu laste võimete ja oskuste hindamine ning kontaktide arendamine Ida-Virumaa koolide ja kehalise kasvatuse õpetajate seas.

Projektis osalesid 5.-6.klasside õpilased Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe ja Aseri koolidest. Spordiürituse raames korraldati 10 teatevõistlust. Need olid jooksuvõistlused, hüpped ning kombineeritud teatevõistlused.

Avamisel tervitasid lapsi Riigikogu liige hr Valeri Korb ja Ahtme Gümnaasiumi direktor pr Svetlana Skorobogatova.

Üldkokkuvõttes saavutas esimese koha Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi võistkond, II koha – Kohtla-Järve Maleva Põhikooli võistkond ning kolmandaks tulid Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli koolisportlased.

Spordiürituse korraldajateks olid Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Sotsiaalteenistus

04.03.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 3. märtsi 2015. a istungil vaadati läbi 41 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „OÜ Õppekeskus Intellekt erakooli tegevuskulude katmises osalemise kord 2015. aastal“ eelnõu, eraldati rahalisi vahendeid spordiklubidele Eola ja Taisei, väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

23.02.2015


28.02.2014 kell 12.00 Kiviõlis Kunstide Kooli territooriumil toimub mudellennukite (klassis HGL) Ida-Virumaa tšempionaat. Tšempionaadist võtavad osa Ida Virumaa lennumudelistid. Osalejate hulgas on Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja. Soovime edu Koolinoorte Loomemaja lennumudelistidele!

Sotsiaalteenistus

23.02.2015


09.02.2015–09.03.2015 –00.00 toimub Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud Suitsuprii Klassi omaloomingukonkurss. Kõigil „Suitsuprii Klass 2014/2015“ ennetusprogrammis kaasa löövatel klassidel on võimalus osaleda omaloomingukonkursil. Oodatakse õpilaste plakateid teemal „Kui keegi ei tarvitaks tubakatooteid ..." koos teemakohase hüüdlausega.

Loe lähemalt...

23.02.2015


Tervise Arengu Instituut ootab Tervist Edendavate Koolide võrgustikku kuuluvate koolide õpilaste loovtöid teemal „Minu tegusa päeva alguse toit“. Laekunud konkursitööde põhjal selgitame välja need lapsed, kes saavad osaleda 24.-25. augustil 2015 Tervist Edendavate Koolide suvekoolis. Vanusegrupp: 7. ja 8. klasside õpilased.

Loe lähemalt...

19.02.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi projekteerimistingimuste määramine:
1. Ahtme linnaosas Pargitaguse tn krundile majandushoone ehitamiseks
2. Oru linnaosas Kase tn korterelamu rekonstrueerimiseks
3. Ahtme linnaosas Õpetajate tn korterelamu krundile parkimisala rajamiseks.
4. Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva hoone kohvikuks ümberehitamiseks
5. Järve linnaosas Keskallee tn hoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks
6. Järve, Ahtme ja Kukruse linnaosades mikrotorustikus valguskaabli ehitamiseks
7. Järve linnaosas Metsa tn asuva elamu korterite rekonstrueerimiseka ja ühendamiseks.
8. Järve linnaosas Põhja alleel asuva korterelamu rekonstrueerimiseks.
9. Ahtme linnaosas Puru tee krundile automaattankla ehitamiseks.

Kooskõlastati:
10. Ahtme l.o Sõpruse tn korterelamu rekonstrueerimise fasaadi eskiisid.
11. Ahtme l.o Estonia pst elamu rekonstrueerimise ja parkimisala lahenduse projekt.
12. Ahtme l.o Puru teel asuva boilerjaama hoone büroohooneks ümberehitamise projekt.
13. Viivikonna linnaosas Kaevuri tn asuva aiamaja laiendamise eskkisid..

Arenguteenistus

19.02.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17. veebruari 2015. a istungil vaadati läbi 30 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi hoolekogu koosseis ja Ahtme klubi töötajate koosseis. Samuti kinnitati Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ja Vahtra Loomekeskuse üürilepingud ja väljastati kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

17.02.201510. veebruaril 2015 toimus Kohtla-Järvel Ida-Viru Keskhaigla ohtlike 
meditsiiniliste jäätmete kahjutustamiskeskuse pidulik avaüritus.


Üritus korraldati rahvusvahelise projekti No: ELRII-448 “Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region”  / “Ohtlike meditsiiniliste jäätmete keskkonnasõbralik utiliseerimine piiriüleses regioonis” raames, mida rahastatakse Eesti-Läti-Vene piiriülese 
koostööprogrammi Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 vahenditest.

 Kohtla-Järve Linnavalitsus on projekti juhtpartner.

 Üritusel osalesid Projekti partnerid Venemaalt Slantsõ rajoonist ning Peterburist.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

17.02.2015TERE TULEMAST VASTLAPÄEVALE!

On kujunenud toredaks traditsiooniks, et Koolinoorte Loomemaja korraldab lõbusa kogupere ürituse – vastlatralli ning ühtlasi soovime Talvele head tagasiteed Põhjalasse.

Sel aastal toimub vastlapidu 21.veebruaril algusega kell 12.oo Koolinoorte Loomemaja territooriumil. Ürituse avab Linnaorkester, järgnevad laulud-tantsud, võistlused ja jõukatsumised, konkursid ja osavusmängud.

Esinejate seas on peale Linnaorkestri kollektiivid Loomemajast ja Kultuurikeskusest.

Samuti ootame osalema näitusel „ Rahvuslikud meistrimehed“ ning kui on soovijaid, siis ka kontsertprogrammis.

Informatsiooni saab te: 33 44 286, 53 485 559 ;

e-mail: ljovinat59@mail.ru või knloomemaja@hot.ee.

Pidulisi kostitatakse nii nagu tavaks pannkookidega ning süüdatakse vastlanukk, et meil oleks ruumi headusele, sallivusele, armastusele.

Samuti aitavad üritust mitmekesistada erinevad müügikohad ja sõita saab ka hobustega (sõit on tasuline).

Et pidu korda läheks, ootame kõigi aktiivset osavõttu.

Sotsiaalteenistus

17.02.2015


Kohtla-Järve linnavolikogu alatine hariduse- ja kultuurikomisjon teatab, et kirjalike ettepanekuid aukodaniku tiitli omistamiseks ootame kuni 31.märtsini 2015.a.

Linna aukodanik on füüsiline isik, kellele Kohtla-Järve Linnavolikogu otsusega omistatakse aukodaniku tiitel. Aukodaniku tiitel omistatakse linnapoolse erilise austusavaldusena linnale osutatud eriliste teenete eest või väljapaistvate saavutuste eest.

Ettepaneku aukodaniku tiitli omistamiseks võib komisjonile või Linnavalitsusele teha iga füüsiline või juriidiline isik. Ettepanek esitatakse kirjalikult .

Ettepanekus näidatakse ettepaneku esitaja andmed (s.h. telefoninumber), aukodaniku kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht ja teenete või saavutuste kirjeldus.

Ettepanekud palume esitada volikogu või linnavalitsuse kantseleisse.

Valentina Kutuzova
Volikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni esimees

13.02.2015


SA Innove korraldab koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumiga kutsehariduse suursündmust Noor Meister 2015 mis toimub 6.-7. märtsil Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses, kus mõõtu võtavad pea 350 kutseõppurit 25 erialal, avatud on 10 töötuba ametite proovimiseks.

Kutseharidusmessil on kohal 31 ametikooli üle Eesti.

Sissepääs on kõigile huvilistele tasuta! Rohkem infot: www.noormeister.ee

Noor Meister 2015 põhieesmärk on tutvustada noortele erinevaid ameteid, kutseõppeasutusi ja õppimisvõimalusi. Sihtrühmaks on peamiselt lõpuklasside õpilased.

 Miks tulla?
- Toimuvad kutsemeistrivõistlused 25 alal, kus mõõtu võtavad ligi 350 kutseõppurit.
- Avatud on 10 töötuba, kus saab proovida erinevaid ameteid ja töövõtteid.
- Toimub kutseharidusmess, kus osaleb 31 kutsekooli üle Eesti.
- Kohal on Rajaleidja karjäärikohvik, mis pakub abi karjääriplaneerimisel.
Töötoad on avatud ürituse mõlemal päeval. Töötubades osalemine on TASUTA ning ei vaja eelregistreerimist!

Sotsiaalteenistus

13.02.2015


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon taastas linnavolikogu liikme Nikolai Petrovitši volitused tema avalduse alusel ja lõpetas linnavolikogu asendusliikme Boriss Klubovi volitused.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

12.02.2015


EESTI VABARIIGI 97.AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD ÜRITUSED KOHTLA-JÄRVE LINNAS

Loe lähemalt...

12.02.2015


15.02.2015 algusega kell 15.00 toimub Koolinoorte Loomemajas kontsert „Meie inimesed“ . See on Kohtla-Järve linna kultuuriasutuste ühiskontsert.

Tantsurõõmu pakuvad tantsijad kollektiividest „Rütm“ (Kohtla-Järve Kultuurikeskus), „Step-stuudio“ ja „Viva Dance“ (Ahtme klubi). Lauljad on ansamblist „Kelluke“ (Kohtla-Järve Kultuurikeskus) ja solist Kristina Eidemiller.

Muusikalise tervituse toovad kuulajatele Kohtla-Järve ja Ahtme Kunstide Koolide õpetajad Valeri Antonov ja Aleksander Saveljev. Koolinoorte Loomemaja esindavad akrobaatikaring „Zagadka“ ja nende õpetajad Natalja Zaitseva ning Andrei Bondarev, tantsuringide „Arabesk“ ja „Mad Masters Crew“ vilistlaste rühmad.

Kui kõik läheb hästi, siis on laval ka illusionist Andrei Nikandrov.

Ootame kõiki nautima suurepärast kontserti!

Sotsiaalteenistus

12.02.2015

LUMESKULPTUURIDE  FESTIVAL-2015 toimub 21.02.2015 kell 12.00 Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja juures

Lumelinna ehitamise eeskirjad:

1.Võistkonnas miinimum 2 liiget. Võistkonna liikmeid võib aja jooksul vahetada, jälgi et ei ehitaks korraga üle 8 täiskasvanu või noore. Alla 8. a. lapsi võib abiks olla vastavalt soovile.
2. Võistkondadel kohal olla kell 11.45.
3. Kell 11.50 rivistume kuhilate juurde.
4. Ehitamiseks on aega 2 tundi.
5.Vajalikud abivahendid – kühvlid, labidad, ämbrid, värvid jne teie eesmärgi saavutamiseks vajalik ise kaasa võtta.
6. Vesi on kasutuseks meie poolt (ämbrid võtke ise kaasa).

Kell 14.00 peavad olema ehitised valmis.
Kell 14.00 hindab žürii lumekujusid.
Kell 14.30 autasustamine. 

ERIAUHIND KÕIGE PÕNEVAMALE LIUMÄELE!

Selga pange soojad joped ning vajadusel võtke kaasa vahetusriideid.

Töötab kohvik. (Kuum tee tasuta).
Pane kokku oma võistkond ja registreeru 18.veebruariks:
infojuht@kjkk.ee või telefonil 33 66165 ja 56682947

JÄTKU LUMELE!

Kohtla-Järve Kultuurikeskus

12.02.2015


Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 1.-3.kl. „Lõbusad Stardid“. Spordivõistluste kava koosnes kaheksast teatevõistlusest.

Esimese koha saavutas Ahtme Gümnaasiumi võistkond, teise – Maleva Põhikool ja kolmanda koha saavutasid Järve Gümnaasiumi koolisportlased.

Sotsiaalteenistus

09.02.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. oktoobri 2014. a korraldusega nr 980 on algatatud Ahtme linnaosas paralleelselt kulgeva Ahtme maanteega alates Jõhvi-Tammiku kergliiklusteest kuni Vana Ahtmes Tabori tänavani jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering. Käesoleva detailplaneeringu visioon on leida võimalus igapäevase ohutu liiklemise tagamiseks Tammiku ja Vana Ahtme vahelisel alal ühistranspordi kasutamata mööda Ahtme maanteed.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jalg- ja jalgrattatee jaoks vajalike transpordimaa juhtfunktsiooniga kruntide määramine, olemasolevatele ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete kavandamine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse ja ulatuse määramine. Planeeritav ala kulgeb riigimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga teega paralleelselt Tammiku bussipeatusest kuni Ahtme ristmikuni ning edasi Ahtme maanteega paralleelselt peamiselt riigimaal ja transpordimaal.

Plaaneeritav kergliiklustee kulgeb Ahtme mnt L1 (katastritunnus 32201:002:0011) teemaal Ahtme mnt 1 krundi ees ja selle kõrval oleva bussipeatuse ”Puru tee” juures ületab tee ja ulatub paralleelselt Ahtme mnt L1, Ahtme mnt L2 (katastritunnus 32204:001:0032) ning Ahtme mnt L3 (katastritunnus 32204:002:0273) Ahtme maantee lõikudega teemaal kuni Lehola tänavaga ristumiseni. Alates Lehola tn kulgeb kavandatav kergliiklustee haljasala maa-alal Ahtme park 5, 6 ja 7 kuni Altserva tänavani. Alates Altserva tn ristmikust kergliklustee ala paikneb Ahtme mnt L4 (katastritunnus 32204:002:0274), Ahtme mnt L7 (katastritunnus 32206:001:0069), Ahtme mnt L8 (katastritunnus 32201:001:0082), Ahtme mnt L9 (katastriüksus on moodustamisel). Vana Ahtmes Ahtme mnt L10 (katastritunnus 32201:001:0083) teemaal kergliikustee asub olemasoleva kõnnitee alal.. Alates Ahtme-Raudi raudtee ristumisest kulgeb kergliiklustee 13102 Ahtme-Rausvere tee (katastritunnus 32204:001:0021) põhja poolt reformimata riigimaal ja läbib Ahtme metskond 34 (katastritunnus 32209:002:0010) maaüksust kuni Tabori teeni .

Anname teada, et planeeritud kergliiklustee lähialal asuvad järgmised krundid: Ahtme mnt 1, Ahtme mnt 4, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32b, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72a, 78, 78a, 74a, 74b, 74d, 74, 74f, 74g, 100, 102, 104a, 104b, 106a, 106b, 95, 97, 101, 105, 107, 109, 111, 113 , Sõnajala 2. Planeeringulahenduse ettepanekud, märkused on võimalik esitada Kohtla-Järve linnavalitsusele kirjalikult või e-posti kaudu linnavalitsus@kjlv.ee .

Antud detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel (www.kohtla-jarve.ee).

Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimub Ahtme Gümnaasiumis (aadressil Altserva tn 6, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn) 13. veebruyaril 2015. a algusega kell 16.00 “

Arenguteenistus

07.02.2015


Teadmiseks valijatele!

Valimisjaoskondade moodustamisel on tehtud järgmised muudatused:
Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil on 14 valimisjaoskonna asemel moodustatud 9 valimisjaoskonda. Järve linnaosas ühinevad:
1 ja 2 jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas aadressil Keskallee tn 31;
3 ja 4 jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis aadressil Pärna tn 49 ning
5 ja 6 jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumis aadressil Keskallee tn 19.

Ahtme linnaosas ühinevad:
8 ja 9 jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis aadressil Altserva tn 6 ning
10 ja 11 jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis aadressil Puru tee 38.
7 jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Ahtme klubis aadressil Mardi tn 6), 12 jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumis aadressil Lehe tn 10a), 13 jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Oru Klubis aadressil Vikerkaare tn 2 ja 14 jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Sompa Klubis aadressil Humala tn 1) ei muutu.
Seega hääletamine ei toimu:
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis aadressil Pärna tn 20;
Kohtla-Järve Kunstide Koolis aadressil Kalevi tn 37;
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis aadressil Katse tn 2;
Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis aadressil Maleva tn 4;
Kohtla-Järve lasteaias Tuhkatriinu aadressil Ridaküla tn 24.


Endine Valimisjaoskond nr 2.
Valimisjaoskonda kuulusid Kalevi tänava paarituarvulised majad alates nr 7 kuni nr 37; Olevi tänava majad alates nr 6 kuni nr 27; Pärna tänava majad alates nr 5 kuni nr 29; Keskallee paarisarvulised majad alates nr 8 kuni nr 20 ja paarituarvulised alates nr 9 kuni nr 17; kõik Endla, Vahtra ja Ringi tänava majad.
Hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas aadressil Keskallee tn 31

Endine valimisjaoskond nr 3.
Valimisjaoskonda kuulusid Kalevi tänava paarisarvulised majad alates nr 22 kuni nr 36; kõik Põhja allee ja Metsapargi tänava majad.
Hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis aadressil Pärna tn 49

Endine valimisjaoskond nr 6.
Valimisjaoskonda kuulusid kõik Katse, Sinivoore, Outokumpu tänava ja Outokumpu põik majad.
Hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumis aadressil Keskallee tn 19.

Endine valimisjaoskond nr 9.
Valimisjaoskonda kuulusid Toome puiestee paarituarvulised majad; Maleva tänava majad alates nr 27 kuni nr 46 ja Estonia puiestee majad alates nr 19 kuni nr 29, Ahtme maantee majad nr 51, 53, 55, 57.
Hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis aadressil Altserva tn 6

Endine valimisjaoskond nr 11.
Valimisjaoskonda kuulusid Puru tee paarisarvulised majad ja kõik Pargi, Pargitaguse, Kasteheina, Salu, Aru, Ridaküla, Looga ja Kaare tänava ning Tammiku põik majad.
Hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis aadressil Puru tee 38

06.02.2015


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon peatas 4. veebruaril 2015.a linnavolikogu liikme Nikolai Petrovitši volitused seoses puudumisega volikogu istungitelt kolme järjestikuse kuu jooksul ja määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Boriss Klubov.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

05.02.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsus istungil vaadati läbi 32 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Noortekeskuse põhimäärus, väljastati reklaami paigaldusluba ning eraldati korter eraisikule.

Linnakantselei

02.02.2015

Kohtla-Järve koolid aktiivselt tegelevad projektitegevusega. 2014. aastal oli koolide poolt teostatud 131 projekt üldsummas 198 625 eurot. Toetusfondidest, sihtasutustest ja organisatsioonidest oli projektide toetamiseks eraldatud 141 165 eurot. Kahjuks, mitte kõik koolide poolt esitatud projektid said toetuse. Linnavalitsuse toetus moodustas 6 483 eurot, samuti võimaldati koolidele tasuta transport. 

Kõige aktiivsemad projektide teostajad olid Järve Gümnaasium, Ahtme Gümnaasium ja Tammiku Põhikool, tublisti tegutsesid ka Slaavi Põhikool, Maleva Põhikool ja Järve Vene Gümnaasium. 

Projektide teemadeks olid kodanikukasvatus, kodumaa kultuuri, ajaloo ja geograafia tundmaõppimine, loodusõpetus ja looduskaitse, ohutus ja käitumine eriolukordades, säästlikkus, sport ja tervisliku eluviisi propageerimine, heategevus ja abivajajate toetamine jt. 

Aktiivselt näitasid koolid ennast ka maakonna tasemel. 2014. aastal toetas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit 22 Kohtla-Järve koolide projekti üldsummas 9 786 eurot. Need olid suunatud koostööle teiste maakonna koolidega ühisürituste korraldamisel. 

Koolid teostavad ka rahvusvahelist koostööd Comenius, Leonardo, NordPlus Junion, Euroopa Noored ja eTwinning programmide raames, mis võimaldavad õpilastel tutvuda teiste riikide kultuuri ja eluviisiga ning vahetada kogemusi oma eakaaslastega välismaalt.  

Meie koolid võtavad osa ka paljudest üleriigilistest programmidest, nimelt Minu Riik, Leivanädal, Südamenädal, Töövarjupäev jt. Kolm kooli osalevad programmis „Ettevõtlik kool“ (Ahtme Gümnaasium, Tammiku Põhikool ja Järve Gümnaasium), viis kooli omavad Tervist Edendava Kooli staatuse (Järve Gümnaasium, Järve Vene Gümnaasium, Ahtme Gümnaasium, Kesklinna Põhikool ja Slaavi Põhikool). Järve Gümnaasium ja Ahtme Gümnaasium osalevad pilootprojektis „Kiusamisest vaba kool“. Tuleb mainida ka koolide osalemist programmis Entrum, mis on suunatud noorte initsiatiivi ja loovuse arendamisele. 

Koolide projektitöö väärib märkamist mitte ainult sellepärast, et see on õppeprotsessi mitmekesistamine ning täiendava rahastamise saamine väljastpoolt, kuid ka sellepärast, et projektide temaatika on tihedalt seotud põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavadega ning on suunatud õppekavades sätestatud eesmärkide saavutamisele. 

Sotsiaalteenistus

29.01.2015Koolinoorte Loomemajas juba 18-ndat korda toimus festival „Meid sidus muusika“.

Festival sai alguse 1997. aastal eesmärgiga pakkuda noortele võimalust ühiseks loometegevuseks.

Muusikud Kohtla-Järve Kunstide Koolist, Ahtme Kunstide Koolist, Sillamäelt, Narvast ja Koolinoorte Loomemajast olid valmis oma esinemisteks. Mis siis, et enamus pillimeestest ja lauljatest olid juba vanad tuttavad, oli esinemisnärv ikka sees.

Esinejaid tervitasid riigikogu liige Valeri Korb, Koolinoorte Loomemaja direktor Anna Rentik, linnavalitsuse sotsiaalteenistuse hariduse peaspetsialist Irina Tokman.

Kõiki esinejaid võeti väga soojalt vastu. Taas võis publik saalis näha, kui palju imelisi noori muusikuid elab Ida-Virumaal. On saanud kauniks traditsiooniks, et festivalil antakse välja ka kaks eriauhinda. Üks on riigikogu liikmelt Valeri Korbilt, teine Koolinoorte Loomemaja direktorilt Anna Rentikult.

Kuna V.Korb on olnud festivali külaliseks esimesest korrast alates, siis on tal täielik ülevaade sellest, mis toimub Virumaa noortemuusika maailmas.

Iga aastaga läheb valiku tegemine sellise suure hulga esinejate seas väga raskeks, sest kõik on auhinda väärt. Sel aastal sai Valeri Korbi auhinna Valeri Antonov, tänu kellele on meil nii palju suurepäraseid muusikuid, kes suudab igale festivalile välja panna mitu koosseisu ja nad mängivad väga erinevates muusikastiilides. V. Antonov on ka üks festivali algatajatest.

Loomemaja direktori Anna Rentiku poolt antud auhind läks Ahtme Kunstide Kooli õpilasele Oskar Laadale. Suurepärane pillimees ja kauni häälega laulja. Kindlasti kuuleme sellest noormehest edaspidi veel palju.

Sel aastal oli uuenduseks see, et anti välja eriauhinnad. Parima aranžeeringu eest sai auhinna Igor Lumbe. Ära märgiti veel tublimad erinevates pillirühmades.

Aga festival ei saaks toimuda, kui ei oleks selliseid entusiaste noori õpetamas nagu Narva Loomingumajast Igor Zemskoi, Sillamäe lauluõpetaja Natalja Jermolina, kunstikoolide õpetajad Valeri Antonov, Igor Lumbe, Aleksander Kurnossov, Danil Masljakov, kes on ühtlasi ka Loomemajas noori õpetamas. Uustulnukana osalesid noored Sillamäe noorte keskusest „Ulei“.

Üks oluline asi on veel nende aastate jooksul toimunud – laval näeb palju rohkem neidusid kui festivali algusaastatel.

Täname kõiki, tänu kellele sai festival võimalikuks. Kohtumiseni järgmisel festivalil.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Sotsiaalteenistus

27.01.2015Laupäeval, 24.01.2015. a. toimus Tallinna lauluväljakul HITSA ProgeTiigri õpilaskonkursi "Tuleviku õpperuum 2050!" finaalüritus. HITSA tehnoloogiahariduse programmi ProgeTiiger eesmärk on äratada õppijates huvi inseneriteaduste, disaini ja tehnoloogia ning IKT valdkondade vastu. ProgeTiigri programmi kuuluvad tegevused alus-, üld- ja kutsehariduses.
Õpilaskonkursi „Tuleviku õpperuum 2050“ finaalis osales kokku 40 õppeasutust üle Eesti. Töid hinnati viies kategoorias ning kolmes vanuserühmas. 

Teiste laste ja noorte seas jõudsid finaali Kohtla-Järve Lasteaia Buratino kasvandikud, kes tegid multifilmi. Esitatud töö "Tuleviku lasteaed" autorid olid Emilia Virkunen, Mikolas Aaver, Polina Igonina, Rozalia Parthal ja Simona Fetka ning lapsi juhendasid õpetajad Maarika Virkunen, Lüüli Kübarsepp ja Anu Pedius.

Tänu heale esinemisele ja huvitavale ning tasemel konkursitööle saavutasid lapsed kategoorias "Arvutianimatsioon või -mäng" alushariduse ja I kooliastme (5-9 a.) vanuserühmas I koha. 
( http://progetiiger.ee/uudised )


Konkursitööd „Tuleviku lasteaed“ saab vaadata alloleval lingil:
http://lasteaedtulevikus.weebly.com

Õnnitleme esikoha saavutanud lapsi ja nende juhendajaid !

+ Foto 1, Foto 2
Sotsiaalteenistus

26.01.2015


Peatükis Transport on kättesaadavad uued sõiduplaanid

Sõiduplaanid alates 01.02.2015

23.01.2015


“Kohtla-Järve Linnavalitsuse arenguteenistus annab teada, et on jätkunud töö, mis on suunatud miljööväärtuslikes hoonestusalades asuvate elamute fassaadide korrastamisele.

2014 aasta jooksul Muinsuskaitseamet teostas suure ja vajaliku töö, mis on abiks lagunevate maja rõdude remontimisel.

Muinsuskaitseametil on valminud uus restaureerimisjuhend, mis käsitleb stalinistlike majade rõdude hooldamist, seisukorra hindamist ja restaureerimist. Juhendis on antud ka näidissõlmed.

See on kättesaadav ameti kodulehel rubriigis „Abiks projekteerijale“:
http://muinas.ee/files/Stalinistlike%20r%C3%B5dude%20restaureerimise%20juhend.pdf"

Arenguteenistus

22.01.2015Teisipäeval, 20.jaanuaril peale renoveerimistöid oli avatud täies mahus Kohtla-Järve Keskraamatukogu lasteosakond aadressil: Tuulari 19. Renoveerimistöid maksumusega 109 630, 86 eurot teostas 2014. aastal ehitusfirma EJG OÜ. Kultuuriministeeriumi kaasfinantseerimise toetus moodustas 25 000 eurot.

Lasteosakonna renoveerimistööde käigus renoveeriti kütesüsteemi terves hoones. Toimus esimese korruse ruumide remont koos uute valgustite paigaldamisega. Lasteosakonna kaasaegsed, avarad ja mugavad ruumid võimaldavad kasutada lasteosakonda nii lugemispaigaks, kui ka lasteaedade ja koolide erinevate ürituste korraldamiseks, pakkudes lastele parimat lugemis-ja õppekeskkonda.

Keskraamatukogu lasteosakonna avamisel soovisid edu ja kordaminekuid raamatukogu töötajatele Riigikogu liige hr Valeri Korb, Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees pr Riina Ivanova ja Kohtla-Järve abilinnapea sotsiaalküsimustes pr Niina Aleksejeva.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6
Sotsiaalteenistus

21.01.2015


Toimkond teatab, et LUMELINNA EHITAMINE LÜKKUB EDASI VEEBRUARISSE SEOSES LUME PUUDUMISEGA. 
EELREGISTREERIMINE JÄTKUB. 
REGISTREERUNUD VÕISTKONDADEGA VÕIETAKSE ÜHENDUST. 

21.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 20. jaanuari 2015. a istungil vaadati läbi 24 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Volituse andmine“ ja määruse „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ja huvikoolide õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine“ eelnõud. Kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Karuke teenistusliku järelevalve õiend ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati ehitusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

19.01.2015Sel nädavahetusel toimuvad Kohtla-Järve spordihoones kaks suurejoonelist maadlusvõistlust.
Laupäeval, 24.jaanuaril kell 10.30 algavad Avo Talpase XXXV mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses. Võistlustele on oodatud võistlema Leedu, Läti, Rootsi ja parimad Eesti maadlejad. Võistlust korraldab Kohtla-Järve Spordiselts KALEV.

Pühapäeval, algusega kell 12.00 avatakse Eesti noorte vabamaadluse seeriavõistluse “NUBLUST NABIKS 2015” I etapi.
Seeriavõistluse I etapi korraldajaks on Spordiklubi Kuldkaru.

Kahe võistluspäeva jooksul maadlusmatile on oodatud võistlema üle 200 maadlejat.
Sissepääs võistlustele on tasuta.

Sotsiaalteenistus.

19.01.2015
Kohtla-Järve Kultuurikeskus kutsub osalema LUMESKULPTUURIDE FESTIVALIL 2015, mis toimub laupäeval, 24.jaanuaril kell 12.00 Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja juures.

Lumelinna ehitamise eeskirjad:
1.Võistkonnas miinimum 2 liiget. Võistkonna liikmeid võib aja jooksul vahetada, jälgi et ei ehitaks korraga üle 8 täiskasvanu või noore. Alla 8. a. lapsi võib abiks olla vastavalt soovile.

2. Võistkondadel kohal olla kell 11.45.

3. Kell 11.50 rivistume kuhilate juurde.
4. Ehitamiseks on aega 2 tundi.

5.Vajalikud abivahendid – kühvlid, labidad, ämbrid, värvid jne teie eesmärgi saavutamiseks vajalik ise kaasa võtta.

6. Vesi on kasutuseks meie poolt (ämbrid võtke ise kaasa).Kell 14.00 peavad olema ehitised valmis.

Kell 14.00 hindab žürii lumekujusid.

Kell 14.30 autasustamine.
ERIAUHIND KÕIGE PÕNEVAMALE LIUMÄELE!
Selga pange soojad joped ning vajadusel võtke kaasa vahetusriideid.


Töötab kohvik. (Kuum tee tasuta).
Pane kokku oma võistkond ja registreeru 22.jaanuariks 2015 infojuht@kjkk.ee või telefonil 33 66165 ja 56682947JÄTKU LUMELE!

Kohtla-Järve Kultuurikeskus

15.01.2015Kohtla-Järve Linnavalitsust tunnustati 14. jaanuaril k.a. Tallinnas SA Innove poolt korraldatud keelekümblusprogrammi tänuüritusel tänukirjaga lasteaedade keelekümbluskonverentside korraldamise eest ja keelekümblust propageeriva võrgustikutegevuse eest.Sotsiaalteenistus

15.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. jaanuari 2015. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest viis olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile teisele lugemisele määruse „Kohtla-Järve linna 2015. aasta eelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati ehitusload, kasutusload ja taksoveoluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

15.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse  Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi

1. Ahtme linnaosas aadressil Altserva tn 23 krundi detailplaneeringu algatamise ettepaneku.
2. Ahtme linnaosas aadressil Toome pst elamu esimesel korrusel asuvas korteris juuksla tarbeks ümberplaneerimise projekti
3. Järve linnaosas Keemia väikekoht tootmiskrundil Petroter I,II ja III fenoolivee puhastuse sõlme ehitamiseks projekteerimistingimuste määramine.
4. Järve linnaosas Olevi tänava elamu krundil prügikonteinerite platsi ümberpiirdeaia eskiisi.
5. Järve linnaosas krundile aadressil Järveküla tee 50 taaraautomaadi paigalduse projekt.

Arenguteenistus

12.01.2015


Teadmiseks valijatele!

Valimisjaoskondade moodustamisel on tehtud järgmised muudatused:

Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil on 14 valimisjaoskonna asemel moodustatud 9 valimisjaoskonda. Järve linnaosas ühinevad
:

1. ja 2. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas aadressil Keskallee tn 31;
3. ja 4. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis aadressil Pärna tn 49 ning
5. ja 6. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumis aadressil Keskallee tn 19.

Ahtme linnaosas ühinevad:
8. ja 9. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis aadressil Altserva tn 6 ning
10. ja 11. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis aadressil Puru tee 38.

7. jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Ahtme klubis aadressil Mardi tn 6), 12. jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumis aadressil Lehe tn 10a), 13. jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Oru Klubis aadressil Vikerkaare tn 2 ja 14. jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Sompa Klubis aadressil Humala tn 1) ei muutu.

Seega hääletamine ei toimu:
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis aadressil Pärna tn 20;
Kohtla-Järve Kunstide Koolis aadressil Kalevi tn 37;
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis aadressil Katse tn 2;
Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis aadressil Maleva tn 4;
Kohtla-Järve lasteaias Tuhkatriinu aadressil Ridaküla tn 24.


09.01.2015Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti
„Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt osaline renoveerimine“ taotlust.

Projekti eelarveline maksumus on 43 003 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 11 047 eurot. Toetus summas 31 956 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti üldine eesmärk on Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine. Tulemusena saab lasteaed 56 uut aknaplokki ja 11 välisust.

Ehitustöid teostatakse suvekuudel.

Arenguteenistus

08.01.2015


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon peatas 6. jaanuaril 2015.a linnavolikogu liikme Juri Saltõkovi volitused seoses puudumisega volikogu istungitelt kolme järjestikuse kuu jooksul ja määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Jaanek Pahka.

Samuti Kohtla-Järve linna valimiskomisjon lõpetas 6. jaanuaril 2015.a ennetähtaegselt linnavolikogu asendusliikmete Irina Tokmani ja Kristiine Agu volitused seoses nende nimetamisega Kohtla-Järve Linnavalitsuse ametnikeks.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

07.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. jaanuari 2015. a istungil vaadati läbi 7 küsimust, millest kolm olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna koolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja toitlustamise korraldamise kord“ eelnõu ja kuulutati korteriomandite ja munitsipaalvara võõrandamise 22. jaanuari 2015. a avaliku enampakkumise välja Kohtla-Järve linnas.

Linnakantselei

02.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas aadressil Katse tn 2 asuva Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas Tervise tn asuva SA Ida-Viru Keskhaigla aktiivravikopmpleksi H-korpuse ATS nõrkvoolusüsteemi projekt
3. Järve linnaosas Ravi tn asuva SA Ida-Viru Keskhaigla hoone osaline rekonstrueerimise projekt (esimese korruse automaatse tulekahjusignalisatsioon)
4. Järve linnaosas Uus-Tehase tänaval Eastman Specialties tehase laohoone juurdeehituse projekt.
Kiideti heaks
1. Ahtme linnaosas Estonia pst asuva sidehoone fassaadi eskiis

Arenguteenistus

29.12.2014


Aastavahetusel ilutulestikud  on Järve linnaosas kell 00.40 Virula väljakul ja Ahtme linnaosas kell  01.00 Iidla kaubanduskeskuse juures.

Sotsiaalteenistus

29.12.2014


Esmaspäeval, 22.detsembril toimus Kohtla-Järve Põlevkivi muuseumi Valges saalis Kohtla-Järve linna PARIMATE SPORTLASTE 2014 vastuvõtt. Külalisi tervitasid ja andsid üle auaadressid Kohtla-Järve linnapea hr Jevgeni Solovjov ja Riigikogu liige hr Valeri Korb.

Parima meessportlase tiitli pälvis vabamaadleja ALEKSEI BASKAKOV spordiklubist Kuldkaru. Eesti Maadlusliit tunnistas Aleksei Baskakovi parimaks vabamaadlejaks 2014 täiskasvanute seas.

Parimaks nooreks meessportlaseks valiti spordiklubi Dilan ujuja VLADISLAV PAŠURIN.

Aasta parimaks nooreks naissportlaseks tunnistati spordiklubi Afina judokas MARIA MALÕŠEVA.

Aasta parimaks veteraniks 2014 valiti GERMAN TEREHHOV spordiklubist Mitš.

Aasta parimaks võistkonnaks tunnistati Jalgpalliklubi Järve naiskond.

Sportmängude võistkonna parima mängija tiitli pälvis IRINA SNJATKOVSKAJA Jalgpalliklubist Järve, kes on tunnistatud parimaks väravalööjaks Eesti Meistrivõistluste Naiste esiliiga mängudes.

Jõuluteemalise kontserdikavaga rõõmustas sportlasi, treenereid ja külalisi Kohtla-Järve Kunstide Kooli käsikellade ansambel.

Sotsiaalteenistus

29.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. detsembri 2014. a istungil vaadati läbi 20 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati ehitusload, kasutusluba ja teekasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

22.12.2014


Lugupeetud Kohtla-Järve linna (Järve ja Ahtme linnaosa) elanikud!Kõikides teede korrashoiu ja kõnniteede, väljakute ning autobussipeatuste koristamise küsimustes talvisel ajal, saate pöörduda firma OÜ N&V  teenindava dispetšerteenistuse poole telefonil 33 66 730 või 51 89 707 (telefon töötab ööpäevaringselt). Samuti on võimalus saata electronkiri aadressil infoasnv2@gmail.com või nvdispetser@gmail.com

19.12.2014
Alates käesoleva aasta septembrist on Kohtla-Järve Lasteaias Kirju- Mirju avatud piirkondlik lasteaedade eesti keele metoodikakeskus. 
Metoodikakeskus korraldas jõulude eel näituse ,,Kaunis jõulukaart", kuhu kõik linna lasteaiad tõid oma asutuse õpetajate endi tehtud jõulukaarte, millest osa kaarte on tehtud ka koos lastega. Lasteaiast Kirju-Mirju liigub näitus edasi ka teistesse lasteaedadesse, kes soovisid enda lasteaias seda näitust üles panna.

Metoodikakeskuse koordinaator Malle Trummar tänab kõiki linna lasteaedu aktiivse osavõtu eest: "Aitäh kõikidele lasteaedade õpetajatele, kes on metoodikakeskuse tegevuses aktiivselt kaasa löönud! Kaunist saabuvat jõuluaega kõigile".

Soovime kauneid jõule kõikidele lastele, lastevanematele ja lasteaedade töötajatele, kauneid jõule kõikidele linna elanikele!

+ Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus

12.12.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XVII istung toimub 17. detsembril k.a. kell 13.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Arne Berendsen,
volikogu aseesimees

12.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Sinivoore tänaval asuvas korterelamus kahe korteri rekonstrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas sidekanalisatsiooni ümberpaigaldamise projekt Ahtme mnt asuva kinnistu ja Ilmajaama tn piirkonnas
3. Järve linnaosas Keemia vkt kinnistul gradiirialuse raudbetoonvanni rekonstrueerimise projekt

Kiideti heaks
1. Ahtme linnaosas aadressil Ahtme mnt asuva kolme maja fassaadi passid

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused VKG Energia OÜ territooriumil Järve linnaosas Elektriku tänaval vääveldioksiidi puhastussüsteemi laiendamiseks

Arenguteenistus

09.12.2014
6.detsembril toimusid Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis suurejoonelised VII Rahvusvahelised vabamaadluse võistlused „KULDKARU OPEN 2014“, kus osalesid maadlejad 13 riigist. Rahvusvahelised võistlused tõid maadlusmatile 96 täiskasvanud maadlejat. Eesti võistkonda esindasid kolm sportlast kahest klubist: Viljandi Tulevik ja Kohtla-Järve spordiklubist Kuldkaru.

Kahjuks ei osalenud traumade tõttu võistlustel Eesti koondise liider Aleksei Baskakov ja noor Põltsamaa esindaja Aimar Andruse, kes näitas viimastel vabariiklikel tiitlivõistlustel väga häid tulemusi.

Külaliste ja pealtvaatajate lootused olid seotud Eesti maadlusveterani Janek Lips´i esinemisega. Kuid kohtumises 3 koha eest kaotas ta Euroopa juunioride meistrivõistluste pronksmedali omanikule Kevin Henkel´ile.

Rõõmustas Eesti maadlusefänne Ragnar Kaasik, kes saavutas esimese koha kõige raskemas kaalukategoorias kuni 125 kg.

Võistluste avamisel tervitas sportlasi Riigikogu liige hr Valeri Korb, kes soovis maadlejatele häid sportlikke tulemusi, edu ning tänas rahvusvaheliste võistluste korraldajaid – peasponsori firma ALTAIRBALT ja spordiklubi Kuldkaru esindajaid.

Sotsiaalteenistus

09.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 9. detsembri 2014. a istungil vaadati läbi 20 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Kunstide Kooli teenistusliku järelevalve õiend, väljastati teekasutusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

08.12.2014


13.detsembril algusega kell 14.00 toimub Jõhvi Mihkli kirikus 3.andvendi kontsert.

Esinevad Ahtme Kunstide Kooli õpetajad ja õpilased.

Sotsiaalteenistus

08.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu eskiisi teisest arutelust.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 04. detsembri 2012.a korraldusega nr 997 „Kohtla-Järve linna Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse detailplaneeringu algatamine“ on algatatud Ahtme linnaosas Maleva tn ja Toome pst korterelamute ning Estonia pst ja Ahtme mnt vahelise ala planeering ning jäeti algatamata planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritava ala moodustavad Ahtme keskuseala, avalik pargiala Maleva tn ja Estonia pst korterelamute vahel ning Toome pst ja sellega külgnev park. Keskuse alale on planeeritud linnaosa väljak, pargialad täiendatakse jalg- ja jalgratta teedevõrgustikuga ning sportimise- ja mängualadega kui ka eakate kohtumispaiga rajamisega. Korterelamute vahel sõitmise vähendamaks kavandatakse kasutada Toome pst ka sõiduteena koos kõrval planeeritava kergliiklusteega. Järgides Ahtme linnaosa üldplaneeringu kontseptsiooni on kavandatud Iidla ja Puru asumite ühendamaks sõidutee kuni Ahtme maanteeni.

Esimene eskiisi arutelu toimus 6 märtsil 2014, kus on tehtud ettepanekud väljakule eraldi krundi ja hoonestusala mitte planeerida, näha ette Toome pst algsesse osale teel tõstetavad tõkised, arvestada AS Eesti Energia poolt esitatud olemasoleva raudtee kasutamise hoonestusõiguse pikendamisega ja teistega.

Teise eskiisi arutelul esitatakse täiendatud eskiislahendus ja tutvustatakse planeeringu lahendust illustreeriv video presentatsioon.

Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimub Ahtme Gümnaasiumis (aadressil Altserva tn 6, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn) 10. detsembril 2014. a algusega kell 16.30

Arenguteenistus

05.12.2014


Seoses politsei süsteemi muutustega ja uue visiooni rakendamisega, otsustas Politsei- ja piirivalveamet tugevdada piirkondlikku tööd koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega. Seoses sellega on olemasolevad piirkonnapolitseinikud kohustatud teostama kodanike vastuvõttu Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones.

Esimene vastuvõtt toimub 9.detsembril 2014.a.

Kohtla Järve piirkonnapolitseinik Ilja Tšiž võtab linna elanikke vastu iga kuu teisel teisipäeval Kohtla-Järve Linnavalitsuses aadressil Keskallee 19, Volikogu istungite saalis (esimesel korrusel) kella 10.00 - 11.00.

Telefon 337 2417 või 110, e-posti aadress ilja.tsiz@politsei.ee

Linnakantselei

04.12.2014


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon peatas linnavolikogu liikme Jevgeni Saltõkovi volitused tema avalduse alusel kuni 05.märtsini 2015.a ja määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Jevgenia Maksimova.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

04.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2. detsembri 2014. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja kolm küsimust võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2014. aasta neljanda lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Tuvike töötajate koosseis, väljastati luba ürituse korraldamiseks ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

02.12.2014
6.detsembril toimub Kohtla-Järve linnas VII järjekordne rahvusvaheline vabamaadluse turniir  - KULDKARU OPEN.

Sel korral osalejate vanuse piiranguid ei ole ja võistlustel osalevad sportlased nii meie riigist kui ka välismaalt. Oodatakse sportlasi 14 riigist, kusjuures Ahtme spordihalli  mattidel kogunevad nii pidevad külalised, kui ka need, kes külastavad meie üritust esmakordselt.

Aukülalistena on oodatud tuntud sportlased, erinevate aastate olümpiavõitjad ja maailmameistrid.

Turniiri peakorraldaja on Spordiklubi KULDKARU Eesti Maadluse Liidu toetusel.

On eriti meeldiv märkida, et spordiklubi austajate arv, kes toetavad meid antud ürituse korraldamisel, kasvab iga aastaga.

Kutsume kõiki  pöidlahoidjaid osalema  vabamaadlusevõistluse üritusel.

Matšid algavad laupäeval 6.detsembril kell 10.00 ning  finaalvõistlused toimuvad algusega  kell 17.00.

Sissepääs tasuta.

Spordiklubi KULDKARU juhatus

Arhiiv