Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Uudised

30.03.2015Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldas linna lasteaedade pedagoogidele ülelinnalised metoodikapäevad teemadel „Eesti keele õpe lasteaias“ ning „Keskkonnaharidus ja õuesõpe“. Metoodikapäevade korraldamisse oli kaasatud ka lasteaedade Kakuke ja Väikemees personal.

Metoodikapäev „Eesti keele õpe lasteaias“ toimus lasteaias Kakuke. Lasteaia Kakuke eesti keele õpetaja oli lastele selgeks õpetanud näidendi „Pillekene paksus metsas“, mida vene õppekeelega rühma lapsed esitasid väga emotsionaalselt ja ilusas eesti keeles – eriti meeldis lastele esitada etenduses kõlavaid laule. Töökogemusega eesti keele õppest esinesid lasteaedade Kakuke, Väikemees, Buratino ja Tuhkatriinu pedagoogid. Lasteaia Tareke pedagoogid jagasid kogemusi ja nõuandeid interaktiivse tahvli kasutamise võimalustest lastele eesti keele õppe huvitavamaks muutmiseks. Hariduse peaspetsialist Eha Karus andis ülevaate laste eesti keele õpet puudutavast seadusandlusest ja olukorrast laste eesti keele õppe osas linna koolieelsetes lasteasutustes.

Metoodikapäev „Keskkonnaharidus ja õuesõpe“ korraldati lasteaias Väikemees. Töökogemuslike ettekannetega esinesid lasteaedade Karuke, Väikemees, Tuhkatriinu ja Aljonuška pedagoogid. Lasteaia Muinasjutt õpetaja Olga Grigorjeva tutvustas projektitöö kogemusi, kuna just Orul asuval lasteaial Muinasjutt on kõige suurem kogemus keskkonnaharidusprojektide kirjutamisel. Projektitegevus aitab õuesõpet ja keskkonnahariduslikku tegevust lasteaias lastele veelgi huvitavamaks muuta. Hariduse peaspetsialist Eha Karus tutvustas õpetajatele, missuguseid keskkonnahariduse õppematerjale on võimalik Internetist leida ja missuguseid võimalusi pakuvad lasteaedadele koostööks Keskkonnaamet, Riigimetsakeskus ja teised asutused ning organisatsioonid. 
Metoodikapäevadel järgnes ettekannete kuulamisele vestlusring ja arvamustevahetus, kus osalenud pedagoogid olid ühel meelel, et kolleegidelt saadud häid ideid saab kindlasti kasutada enda igapäevatöös.


+ Foto 1, Foto 2, Foto 3
Sotsiaalteenistus

30.03.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse  Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi projekteerimistingimuste määramine:

1. Järve l.o Kalevi tn  elamu katusekorrusel eluruumide ehitamiseks ja krundile pasrkimisplatsi rajamiseks
2. Ahtme l.o Altserva tänaval asuva elamu korterite ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Kooskõlastati:

1. Ahtme l.o Estonia puiestee   hoone krundil piirdeaia püstitamise eskiis.
2. Ahtme l.o Kiige tänaval asuval ridaelamu bokside vahelisele piirile piirdeaia püstitamise eskiisi
3.  Ahtme l.o Puru teel asuva kaubanduskeskuse fassaadile reklaamikujunduse eskiisi
4.  Kukruse l.o Jõhvi maanteel asuva  elamu katusekate muutmise lahendus.
5. Sompa l.o Humala tänaval asuva elamu fassaadi rekonstrueerimise eskiisid.
6. Ahtme l.o hoone aadressil Estonia pst asuva  ELION Iidla võrgujaama rekonstrueerimise projekt.
7. Ahtme l.o Puru teel asuva kaubanduskeskuse fassaadi muutmise eskiis.

Arenguteenistus

25.03.2015Kohtla-Järve Kunstide Koolis toimus X Rahvusvaheline laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkurss „VIRU OOPER“.
Konkurss toimus neljas vanuserühmas: noorem  vanusegrupp: 9-11 aastased, keskmine vanusegrupp: 12-14 aastased, vanem vanusegrupp: 15-17 aastased ja 18-20 aastased.
Rahvusvahelisel konkursil osalesid Sankt-Peterburi, Minski, Tartu, Molodetšno, Narva, Riia, Iževski ja Vilniuse linnade lauljad.

Kokku osales konkursil 22 solisti , 1 duett ja ansambel „RUSS“ Izevskist. I vanusegrupis astus zürii ette 7 solisti, II vanusegrupis 7 solisti , III vanusegrupis 2 solisti, 1 duett ja 1 ansambel ning viimases vanusegrupis 6 solisti.

 

Konkurssi diplomandid ja laureaadid:

1 vanuserühm 9.-11.aastased

Diplomand:

Elizaveta Vlasova (Peterburi, Venemaa Föderatsioon) 

 

Diplomand ning diplom muusikaalsuse eest

Kristaps Apkalns (Riia, Läti Vabariik)

 

Diplomant ning diplom „Publiku lemmik“

Pavel Adaev (Iževsk, Venemaa Föderatsioon)

 

III preemia ja laureaadi tiitlid

Anastasia Kudimova (Narva, Eesti Vabariik)

Bogdan Kasimchuk (Iževsk, Venemaa Föderatsioon)

 

II preemia ja laureaadi tiitel ning diplom artistlikkuse eest

Polina Somova (Narva, Eesti Vabariik)

 

I preemia ja laureaadi tiitel ning diplom muusikaalsuse eest

Tristan Georg Talur (Tartu, Eesti Vabariik)

 

2 vanuserühm 12.-14.aastased

Diplomand:

Dinara Fakhtrdinova (Iževsk, Venemaa Föderatsioon)

 

III preemia ja laureaadi tiitlid

Alina Kharuznyk (Maladetšna, Valgevene Vabariik)

Aliaksandra Sinianskaya (Minsk, Valgevene Vabariik)

 

II preemia ja laureaadi tiitel

Goda Ponomariovaite (Vilnius, Leedu  Vabariik)

 

I preemia ja laureaadi tiitel

Tatjana Boykova (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

 

3 vanuserühm 15.-17.aastased

Diplomand:

Poiste ansambel „Šóńü“ (Iževsk, Venemaa Föderatsioon)

 

III preemia ja laureaadi tiitel ning diplom kaasaegse helilooja teose parima esituse eest

Duett: Rostislav Korolev ja Elizaveta Kalmykova 

(Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

 

II preemia ja laureaadi tiitlid

Niks Freimanis (Riia, Läti Vabariik)

Rostislav Korolev (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

 

4 vanuserühm (18.-20.aastased)

III preemia ja laureaadi tiitlid

Viktoria Slobodina (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Agnese Malnača (Riia, Läti Vabariik)

 

II preemia ja laureaadi tiitlid

Diana Shor (Maladetšna, Valgevene Vabariik)

Konstantin Bolund (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

 

I preemia ja laureaadi tiitel ning diplom kohustusliku teose parima esituse eest

Kristaps Ivanovs (Riia, Läti Vabariik)

 

I preemia ja laureaadi tiitel ning diplom osavõtja oma maa rahvalaulu parima esituse eest

Endijs Endelis (Riia, Läti Vabariik)


X Rahvusvahelise laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkursi Grand Prix omistati Aleksandra Špicberga´le, Riiast.  Parimate pedagoogide  tiitlid pälvisid Tiia Puhvel Tartust ja Rudite Zarina Riiast. Parimaks kontsertmeistriks tunnistati Kristine Šmite Riiast.

Konkurssi toetasid Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Viru Keemia Grupp AS, Kalev Vesi OÜ ja Kohtla-Järve Kultuurikeskus.


+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

Sotsiaalteenistus

25.03.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 24. märtsi 2015. a istungil vaadati läbi 11 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kooskõlastati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli palgakorralduste põhimõtted, väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusluba, kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

24.03.2015Koostöö Kohtla-Järve eesti ja vene õppekeelega lasteaedade vahel on igapäevane tavapärane tegevus, mis on kestnud palju aastaid.

Nii seovad ka eesti õppekeelega lasteaeda Buratino ja vene õppekeelega lasteaeda Mesimumm aastaid kestnud sõprussidemed. Koostööettepaneku tegid lasteaia Mesimumm töötajad, kes otsisid uusi võimalusi selleks, et lapsed, kelle emakeel ei ole eesti keel, saaksid oma eesti keele oskusi praktiliselt kasutada. Nii korraldavadki lasteaedade Buratino ja Mesimumm töötajad lastele ühisüritusi, kus koos mängitakse, lauldakse, tantsitakse, võisteldakse ja sporditakse.

Viimane ühisüritus toimus sel aastal teatrikuul märtsis ja ühtlasi emakeelepäeva künnisel, kus korraldati eesti keele päev koos dramatiseeringutega. Buratino Päiksekeste rühma lapsed käisid koos õpetajatega külas lasteaia Mesimumm lastel. Lapsed olid kostüümides ja mõlema lasteaia väikesed näitlejad olid elevil, sest kõik olid etendusi pikalt harjutanud ja paljudel lastel seisis näitlejana ees koguni debüüt.

Etendusi tulid vaatama ja kogemusi saama ka õpetajad teistest Kohtla-Järve linna lasteaedadest. Esietendusid kaks imeilusat muinasjuttu: „Okasroosike“ lasteaia Buratino esituses ja „Kakuke“ lasteaia Mesimumm etteastes. Mõlemasse etendusse olid põimitud laulud ja tantsud. Lapsed esinesid suurepäraselt ja nautisid seda, et nad suudavad ilusat eesti keelt rääkida- seda loomulikult tänu rühmaõpetajate, eesti keele õpetajate ja muusikaõpetajate heale koostööle laste keeleõppes.

Lasteaia Buratino Päiksekeste rühma vanemõpetaja Lüüli Kübarsepa arvates on just sellised üritused vajalikud, sest koos mängides, lauldes, esinedes ja sõbralikult suheldes saab laps juba maast madalast õppida eesti keelt ja tutvuda erinevate kultuuritraditsioonidega.

Eesti keelt õpetatakse kõikides linna vene õppekeelega lasteaedades lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast alates kolme aasta vanusest. 


+ Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus

23.03.2015


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX istung toimub 25. märtsil k.a. kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.Päevakord

Riina Ivanova,

volikogu esimees

12.03.2015Käesoleva aasta 17.-21. märtsini toimub Kohtla-Järve Kunstide Koolis (Kalevi 37, 30324 Kohtla-Järve) X Rahvusvaheline laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkurss. Konkursil osalevad noorema vanusegrupi 9-11 a, keskmise vanusegrupi 12-14 a ning kahe vanema vanusegrupi 15-17 a ja 18-20 aastased lauljad. Konkurss toimub kahes voorus ning rahvusvaheline žürii hindab konkursil osalejate rahvalaulu, klassikalist teost ning omal valikul valitud teose esitamist.

Rahvusvahelisel konkursil osalevad Sankt-Peterburi, Minski, Tartu, Molodetšno, Narva, Riia, Iževski linnade ja Leedu lauljad.

Kohtla-Järve publik ja konkursi külalised saavad näha viie konkursipäeva jooksul solistide, duettide ja ansamblite esinemist.

Rahvusvahelise konkursi avakontsert toimub 17. märtsil kell 18.00 ning lõppkontsert 21. märtsil kell 12.00 Kohtla-Järve Kunstide Koolis.

X Rahvusvahelist laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkurssi toetavad Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Kohtla-Järve Kultuurikeskus, OÜ Kalev Vesi, Vene Romansi Klubi ja Tallinna Kanutiaia Noortemaja.

Sissepääs ava-ja lõppkontserdile on tasuta.

Sotsiaalteenistus

12.03.2015„Projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ on liitunud kõik Kohtla-Järve lasteaiad.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“ sai alguse 2010. aastal, mil Ida-Virumaalt valiti projekti pilootlasteaiaks Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju. Praeguseks on metoodika kasutuses 36-s Ida-Virumaa lasteaias, sealhulgas kõigis Kohtla-Järve 15-s lasteaias - nii munitsipaallasteaedades kui ka eralasteaias.

Linnavalitsus korraldas lasteaedade õpetajatele 10. märtsil lasteaias Rukkilill metoodikapäeva, kus õpetajad, kes kasutavad juba aastaid „Kiusamisest vaba lasteaia“ metoodikat, jagasid enda kogemusi: esinesid lasteaedade Kirju-Mirju, Rukkilill, Kakuke, Punamütsike ja Muinasjutt õpetajad. Õpetajate sõnul on „Kiusamisest vabaks!“ metoodika laste igapäevase käitumiskultuuri kujundamisel suur abimees. Metoodika sümboliks on mängukaru, kelle abil mõtestatakse lahti väärtushinnanguid: sallivus, hoolivus, austus, julgus. Taanist pärit „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat rakendab Eestis MTÜ Lastekaitse liit läbi projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.

Märtsikuus toimus Kohtla-Järve Lasteaias Rukkilill ka järjekordne koolitus Ida-Virumaa lasteaedadele, kes soovivad hakata kasutama „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat.

Lastekaitse Liidu projektijuhi Liivia Tuvikese sõnul on huvi „Kiusamisest vabaks“ metoodika vastu lasteaiaõpetajate seas väga suur ja koolitusrühmad täituvad kiiresti.

Linnavalitsuse hariduse peaspetsialisti Eha Karuse sõnul, kes on ühtlasi ka projekti „Kiusamisest vaba lasteaed “ kontaktisik Ida-Virumaal, on lasteaialastele tegevused ja suhtlemine karudega väga huvitavad. Metoodika kohaselt on igal lapsel oma karu, kelle eest ta hoolitseb ja kelle kaudu ta väljendab ka enda mõtteid. Karu abil saab selgeks, mis on hea ja mis on halb, mis on hoolivus ja austus ning kuidas on õige erinevates situatsioonides käituda. Oma mängukaru on ka rühma õpetajal ja sellel suurel karul on metoodika kohaselt lasteaia igapäevaelus ka väga tähtis roll.

Oktoobris 2013 alustasid „Kiusamisest vabaks“ metoodika rakendamisega ka pilootkoolid. Ida-Virumaalt on pilootkooliks Kohtla-Järve Järve gümnaasium. Kooli direktori Anne Endjärve sõnul on see metoodika ka algklassidele väga sobiv, kuna ka algklasside lastele saab väärtushinnanguid ja käitumismudeleid paremini selgitada näitlikke mängusituatsioone kasutades.

Projekt „ Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium, projekti eestvedajaks on MTÜ Lastekaitse Liit.

Lisainfo projekti kohta www.kiusamisestvabaks.ee

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Sotsiaalteenistus

12.03.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi projekteerimistingimuste määramine:

1. Järve l.o Kalevi tn elamu katusekorrusel eluruumide ehitamiseks ja krundile pasrkimisplatsi rajamiseks
2. Ahtme l.o Altserva tänaval asuva elamu korterite ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Kooskõlastati:

1. Ahtme l.o Estonia puiestee hoone krundil piirdeaia püstitamise eskiis.
2. Ahtme l.o Kiige tänaval asuval ridaelamu bokside vahelisele piirile piirdeaia püstitamise eskiisi
3. Ahtme l.o Puru teel asuva kaubanduskeskuse fassaadile reklaamikujunduse eskiisi
4. Kukruse l.o Jõhvi maanteel asuva elamu katusekate muutmise lahendus.
5. Sompa l.o Humala tänaval asuva elamu fassaadi rekonstrueerimise eskiisid.

Arenguteenistus

11.03.2015


Peatükis Transport on kättesaadavad uued sõiduplaanid

Linnaliinid alates 01.04.2015.a.

11.03.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. märtsi 2015. a istungil vaadati läbi 13 küsimust, millest kaks küsimust võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruste „Kohtla-Järve linna 2015. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine“ ja „Kohtla-Järve linna arengukava aastaseks 2016-2034“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Kultuurikeskuse ringitasu hinnad ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

06.03.2015


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon taastas linnavolikogu liikme Jevgeni Saltõkovi volitused tema avalduse alusel ja lõpetas linnavolikogu asendusliikme Jaanek Pahka volitused.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

05.03.2015
Teisipäeval, 3.märtsil toimus Ahtme Spordihallis traditsiooniline koolinoorte VIII regionaalprojekt „REID SPORDIMAAILMA“. Projekti eesmärkideks on tervislikke eluviiside propageerimine Ida-Virumaa kooliõpilaste seas, võistluste kaudu laste võimete ja oskuste hindamine ning kontaktide arendamine Ida-Virumaa koolide ja kehalise kasvatuse õpetajate seas.

Projektis osalesid 5.-6.klasside õpilased Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe ja Aseri koolidest. Spordiürituse raames korraldati 10 teatevõistlust. Need olid jooksuvõistlused, hüpped ning kombineeritud teatevõistlused.

Avamisel tervitasid lapsi Riigikogu liige hr Valeri Korb ja Ahtme Gümnaasiumi direktor pr Svetlana Skorobogatova.

Üldkokkuvõttes saavutas esimese koha Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi võistkond, II koha – Kohtla-Järve Maleva Põhikooli võistkond ning kolmandaks tulid Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli koolisportlased.

Spordiürituse korraldajateks olid Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Sotsiaalteenistus

04.03.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 3. märtsi 2015. a istungil vaadati läbi 41 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „OÜ Õppekeskus Intellekt erakooli tegevuskulude katmises osalemise kord 2015. aastal“ eelnõu, eraldati rahalisi vahendeid spordiklubidele Eola ja Taisei, väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

Arhiiv