Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Uudised

11.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 9. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 37 küsimust, millest kaheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile teisele lugemisele määruse „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2018 kinnitamine“ eelnõu ja määruse „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt arengukava õppeaastateks 2014-2017 ja Puru tee 38 üürilepingud, väljastati luba ürituse korraldamiseks, teekasutusload, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

09.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas aadressil Tervise tn asuva polikliniku hoone rekonstrueerimise fassaadi lahenduse eskiisid
2. Ahtme linnaosas Kaja tn asuva elamu rekonstrueerimise ja laiendamise eskiisid

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Kukruse linnaosas Õnne tn asuva hoone laiendamiseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas Järve põik asuvale krundile sauna ehitamiseks
3. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Tervise tn asuva hoone rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

05.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 28 küsimust, millest kaheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Väikemees arengukava ja Maleva tn 4 üürilepingud, väljastati tee-ehitusload ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

28.08.2014


Koolibusside sõiduplaan 2014/2015 õppeaastal

ORU – JÕHVI LINN- ORU
07.35 Oru - Jõhvi Vene Gümnaasium
14:30 Jõhvi Vene Gümnaasium – Oru

SOMPA – KOHTLA-JÄRVE
7.30 Sompa Klubi – Võrgu- Rutiku – Vitsiku – Vanaküla – Ülesõit – Mööblivabrik – Tööstuse –Piiri –Käva – Õuna – Ehitajatee - Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium – Kohtla-Järve Järve Gümnaasium - Kohtla-Järve Slaavi Põhikool- Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool - 8.05

KUKRUSE- KOHTLA-JÄRVE
7.45 Tallinna tervishoiu Kõrgkool Kukruse osakond – Paate - Kohtla-Järve Järve Gümnaasium - Kohtla-Järve Slaavi Põhikool- Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool -8.10

KOHTLA- JÄRVE – KUKRUSE- IIDLA- PURU
07.35 Kalevi 36- Keskallee- Kohtla-Järve Järve Gümnaasium- Kukruse- Puru tee 41- Altserva 6- Sõpruse 33 -08.05

VANA AHTME- PURU- TAMMIKU- IIDLA
07.45 Vana Ahtme- Sõpruse 33- Puru tee 41- Altserva 6- 07.55

28.08.2014


Pikaajalised läbirääkimised Kohtla-Järve linna ja Muinsuskaitseameti vahel on jõudnud mõistliku lahenduseni. Otsustati, et Muinsuskaitseameti poolt organiseeritakse II Maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaua monumendi remont.

Eelmisel nädalal alustati monumendi remonti. Tööd kestavad umbes kaks nädalat.

Töid teostab Muinsuskaitseameti litsentsi omav firma Reartis OÜ ja remonditöid finantseerib Muinsuskaitseamet.

Arenguteenistus

26.08.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus istungil vaadati läbi 27 küsimust, millest üheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas määrati ühissõidukipeatuste kohanimed, väljastati ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

25.08.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIII istung toimub 28. augustill k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

22.08.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus istungil vaadati läbi 27 küsimust, millest üheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas määrati ühissõidukipeatuste kohanimed, väljastati ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

18.08.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 23 küsimust, millest kolm olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2018 kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Linnavalitsuse Sotsiaalkomisjoni põhimäärus ja Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu töötajate koosseis, väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

18.08.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Maleva tn asuvas elamus korteri ümberplaneerimise projekt
2. Sompa linnaosas Timuti tn asuva elamu laiendamise projekt
3. Järve linnaosas Elektriku tn VKG Energia OÜ jahutussüsteemiga uue kondensatsioon-turbiinelektrijaama projekt
4. Järve linnaosas Raudtee 43 detailplaneeringu eskiis

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Olevi tn asuvas elamus kahe korteri ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Pargitaguse tn asuva elamu rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

11.08.2014


Peatükis «Transport» on kättesaadavad uued sõiduplaanid

Loe lähemalt...

06.08.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 05.08.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas aadressil Puru teel asuvale krundile Pargi 110/6 kV AJ ehitamise projekt
2. Järve linnaosas Pikk tänaval asuva elamu renoveerimise ja krundile garaazi ehitamise eskiisid
3. Järve linnaosas Katse tn asuvale krundile ajutise käsiautopesula ehitamise projekt

Kiideti heaks
1. Ahtme linnaosas Altserva tn asuva hoone fassadipass

Arenguteenistus

04.08.2014


Majandusteenistus ootab ettepanekuid ja märkusi bussipeatuste kohanimede muutmise kohta kuni 15.08.2014

linnavalitsus@kjlv.ee
Andrei Poludetkin 33 78 572
Galina Radtšenko 33 78 614

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3

01.08.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Lehola tn asuvale krundile parkimiskohtade rajamise projekt
2. Järve linnaosas Järveküla teel asuvale krundile Nutipesula vee-, kanalisatsiooni ja sademevee trasside rajamise projekt
3. Järve linnaosas Pärna tn asuvale hoonele juurdeehituse eskiisid
4. Järve linnaosas Järveküla tee 35 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamise ettepaneku tasemel eskiis
5. Ahtme linnaosas Sõpruse tn 16d ja 14e garaažide taga ning Lehola tänava pikendusel reformimata riigimaal detailplaneeringu algatamise ettepaneku tasemel eskiis

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Sõpruse tn asuvas elamus kahe korteri ümberplaneerimiseks ja ühendamiseks

Arenguteenistus

31.07.2014


Kohtla-Järve linna uue bussijaama asukohaga Järveküla tee 50 avamine lükkub edasi. Bussijaama avamise uueks tähtajaks on 01.09.2014.

Kuni 31.08.20014 (kaasa arvatud) reisijad saavad kasutada bussijaama asukohaga Katse tn 3
.

25.07.2014


27.07.2014 ajavahemikus 10.00-17.00 teelõik Kukruse mõis-Aiandi-Edise-Jõhvi on liikluseks suletud seoses võistluste korraldamisega. Bussid liinidel nr 28 ja 28a Kukruselt sõidavad otse Jõhvi

23.07.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22. juuli 2014. a istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest kuus olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse spordirajatiste ja vara kasutamise hinnakiri, väljastati tee-ehitusload, ehitusload, kasutusload ja reklaami paigaldusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

17.07.2014


Alates 01.08.2014 tunnistatakse kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 20.04.2010 määrus nr 17 „Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine“ ja selle asemel võetakse vastu uus määrus. Uue määrusega Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil asuvate bussipeatuste nimekirja lisanduvad:

- Peatus Järveküla teel Vironia keskuse juures mõlemalt poolt teed (Vironia)
- Peatus Sõpruse tänaval Ahtme Gümnaasiumi juures mõlemalt poolt teed (Sõpruse 33)
- Peatus Ahtme linnaosas Puru teel mõlemalt poolt teed (Kastani allee)

Määrusega likvideeritakse järgmised peatused:
- Pisuhänna peatus mõlemalt poolt teed
- Torujõe peatus mõlemalt poolt teed
- Virula väljakul asuv bussipeatus
- Katse tn ja Outokumpu tn asuv peatus

Samuti muutub Kohtla-Järve linna bussijaama asukoht. Uue bussijaama asukoha aadressiks on Kohtla-Järve, Järveküla tee 50.

16.07.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 15.07.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Ravi tn asuva hoone juurdeehituse eskiis
2. Järve linnaosas Ringi tn asuva elamu laiendamise eskiis
3. Järve linnaosas Katse tn asuvale krundile ajutise väikeehitise – käsipesula paigalduse eskiis
4. Järve linnaosas Ehitajate tn 128 sidekanalisatsiooni paigalduse projekt
5. Kukruse linnaosas Lehe tn asuvale krundile aktiivkapi paigalduse projekt
6. Ahtme linnaosas Puru teel asuvas elamus kahe korteri ümberplaneerimise ja laiendamise projekt

Kooskõlastati

1. Ahtme linnaosas Sõpruse tn asuva eramu fassaadipass

Arenguteenistus

04.07.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 01.07.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Viru Keemia Grupp AS teenindushoone survekanalisatsiooni ja vahemahutite ehitamise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva elamu laiendamiseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas AS VKG territooriumil Petroter põlevkiviõli tootmiskompleksi põlevkivi etteande ning Petroter ja Kiviter põlevkiviõli tootmiskompleksi tuhaeemalduse süsteemide rajamiseks
3. projekteerimistingimused Järve linnaosas Järveküla teel asuva LVT 110/35/6 kV alajaama rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning välisjaotla ja releehoone ehitamiseks

Arenguteenistus

03.07.2014


Kohtla-Järve linna osalejad laulu ja tantsupeol 4-6.07.21014 Tallinnas

Loe lähemalt...

23.06.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XII istung toimub toimub 27. juunil k.a kell 13.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

17.06.2014


Seoses Vironia keskuse liiklussõlme ehitusega muudetakse alates 25.06.2014 liikluskorraldust Järveküla teel. Liiklejad suunatakse ümbersõidule marsruudil Järveküla tee-E.Vilde tn-Tuuslari tn-Kalevi tn-Järveküla tee. Bussiliinidel nr 28, 28a ja 28b jääb ära peatus „Pisuhänna“

Ümbersõit

17.06.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17. juuni 2014. a istungil vaadati läbi 18 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli ja Kohtla-Järve Noortekeskuse töötajate koosseisud, väljastati load ürituste korraldamiseks, reklaami paigaldusload ja ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

13.06.2014Koolinoorte Loomemaja juures toimus koolilaagrite pidulik avamine. Meelelahutuslikule programmile „Laste naeratuse pidu“ tulid üle 200 lapse Järve linnaosa koolilaagritest ning Ahtme Gümnaasiumist. Õpilaste ees esinesid Koolinoorte Loomaja tantsustuudiod „Arabesk“ ja „Ekarte“, breik-tantsu stuudio, väiksed lauljannad, moestuudio „Stiili“ tüdrukud ning lõbusad klounid stuudiost „Šanss“, kes viisid läbi erinevad konkurssid .

Iga-aastaselt linnas korraldatakse koolilaagrid, kus saavad suvealgust veeta üle 500 lapse. Sel suvel laagrid töötavad 6 kooli juures (Ahtme linnaosas Maleva ja Tammiku Põhikooli ning Ahtme Gümnaasiumi juures, Järve linnaosas – Kesklinna ja Slaavi Põhikoolis ning Järve Gümnaasiumis). Laagrid kestavad keskmiselt 20.juunini. Koostöös Koolinoorte Loomemajaga on lastele ette valmistatud huvitav kava, Kohtla-Järve Linnavalitsus eraldab rahalist abi ekskursioonide transpordi korraldamiseks. Ahtme linnaosas aitavad laagrite korraldamisel Noortekeskuse vabatahtlikud.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Sotsiaalteenistus

13.06.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. juuni 2014. a istungil vaadati läbi 54 küsimust, millest üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2014. aasta teise lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja huviringide õppetasu, Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Lastekodu töötajate koosseisud. Samuti kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Kakuke, Rukkilill ja Tareke arengukavad, väljastati load ürituste korraldamiseks, reklaami paigaldusload, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

10.06.2014Ene Kruzmanile anti kvaliteedimärk töö eest, mida ta on teinud e-Twinningus projektide koostamisel ja juhendamisel. 
Ene Kruzman kirjutas ja juhendas mitmeid e-Twinningu projekte olles Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke direktor ja jätkab käesoleval ajal projektitegevust Kohtla-Järve Lasteaia Tareke direktorina.

Üks viimaseid tunnustust väärinud projekte oli Ene Kruzmani poolt lasteaias Pääsuke koostatud ja juhendatud projekt „A Year with the Birds“ (Aasta koos lindudega), mis jõudis HITSA Innovatsioonikeskuse poolt korraldatud programmi eTwinning partnerlusprojektide konkursil kümne parema hulka.

Projekt tõsteti konkursile esile kui parim loodust väärtustav projekt: projekt pälvis programmi „Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning“ rahvusliku kvaliteedimärgi ja Euroopa kvaliteedimärgi, kusjuures konkursil osales 28 projekti.

Fotol: Ene Kruzman

Sotsiaalteenistus

09.06.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Sompa linnaosas veevarustuse osaline rekonstrueerimine. II osa. Veetorustike ehitusprojekti V etapp. Terase tänava veetorustike rekosntrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas Sõpruse tn asuvale krundile lastemänguväljaku ja piirdeaia rajamise eskiis
3. Sompa linnaosas Ülase tn asuva hoone rekonstrueerimine autoremonditöökojaks. I osa. Lammutusprojekt
4. Ahtme linnaosas Estonia pst asuva hoone rekonstrueerimise projekt
5. Järve linnaosas VKG OIL AS territooriumil mahutipargi P5 rekonstrueerimise projekt
6. Sompa linnaosas Tuule tn asuva hoone lammutamise project
7. Järve l.o Katse tn asuvale garaažiühistu garaažide hoone viimistluse eskiis.

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Kaja tn asuva hoone ja garaazi rekonstrueerimiseks ja ümberehitamiseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas Endla tn asuva hoone rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

06.06.2014


Kohtla-Järve Linnavolikogu algatas Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2007-2018 muutmise. Arengukava muutmise eelnõu on avalikustatud alates 06. juunist 2014. a linna veebilehel
http://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=arengukava_eelnoud
Ettepanekuid eelnõu kohta võib esitada 01. juulini k.a. e-posti aadressile volikogu@kjlv.ee või kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395.

Arengukava muutmise avaliku arutelu kokkuvõtte toimub 3. juulil kell 15:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse saalis. Kõik huvitatud on teretulnud.

Arenguteenistus

04.06.2014


03.06.2014

Ahtme Kunstide Koolis 4.06.2014  toimub huvikoolide õpilaste, nende õpetajate linnapea vastuvõtt.  Tervitatakse ja tänatakse paremaid parematest, kes on saavutanud õppeaastal 2013/2014 väga häid tulemusi  muusika- ja kunstielus, tantsus ning huvitegevuses, neid , kes võtsid osa maakondlikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest konkurssidest ning on võitnud esimesed, teised ja kolmandad kohad. 
Meie tunneme  uhkust, et meie linnas on nii palju andekaid noori ja  nende toredate laste kõrval tegutsevad lugupeetud õpetajad, kes toetavad oma õpilasi ja  suunavad nende individuaalset arengut huvihariduse saamisel.

Vastuvõtule on kutsutud 110 õpilast, 38 õpetajat ja 10 kollektiivi esindajat.

Meie lapsed on osalenud erinevatel konkurssidel...

Sotsiaalteenistus


03.06.2014


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon taastas linnavolikogu liikme Viktoria Tsventarnaja volitused seoses tema linnavalitsuse palgalise liikme ametist vabastamisega ja lõpetas linnavolikogu asendusliikme Jevgenia Maksimova volitused.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

Arhiiv