Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Uudised

12.12.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XVII istung toimub 17. detsembril k.a. kell 13.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Arne Berendsen,
volikogu aseesimees

12.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Sinivoore tänaval asuvas korterelamus kahe korteri rekonstrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas sidekanalisatsiooni ümberpaigaldamise projekt Ahtme mnt asuva kinnistu ja Ilmajaama tn piirkonnas
3. Järve linnaosas Keemia vkt kinnistul gradiirialuse raudbetoonvanni rekonstrueerimise projekt

Kiideti heaks
1. Ahtme linnaosas aadressil Ahtme mnt asuva kolme maja fassaadi passid

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused VKG Energia OÜ territooriumil Järve linnaosas Elektriku tänaval vääveldioksiidi puhastussüsteemi laiendamiseks

Arenguteenistus

09.12.2014
6.detsembril toimusid Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis suurejoonelised VII Rahvusvahelised vabamaadluse võistlused „KULDKARU OPEN 2014“, kus osalesid maadlejad 13 riigist. Rahvusvahelised võistlused tõid maadlusmatile 96 täiskasvanud maadlejat. Eesti võistkonda esindasid kolm sportlast kahest klubist: Viljandi Tulevik ja Kohtla-Järve spordiklubist Kuldkaru.

Kahjuks ei osalenud traumade tõttu võistlustel Eesti koondise liider Aleksei Baskakov ja noor Põltsamaa esindaja Aimar Andruse, kes näitas viimastel vabariiklikel tiitlivõistlustel väga häid tulemusi.

Külaliste ja pealtvaatajate lootused olid seotud Eesti maadlusveterani Janek Lips´i esinemisega. Kuid kohtumises 3 koha eest kaotas ta Euroopa juunioride meistrivõistluste pronksmedali omanikule Kevin Henkel´ile.

Rõõmustas Eesti maadlusefänne Ragnar Kaasik, kes saavutas esimese koha kõige raskemas kaalukategoorias kuni 125 kg.

Võistluste avamisel tervitas sportlasi Riigikogu liige hr Valeri Korb, kes soovis maadlejatele häid sportlikke tulemusi, edu ning tänas rahvusvaheliste võistluste korraldajaid – peasponsori firma ALTAIRBALT ja spordiklubi Kuldkaru esindajaid.

Sotsiaalteenistus

09.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 9. detsembri 2014. a istungil vaadati läbi 20 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Kunstide Kooli teenistusliku järelevalve õiend, väljastati teekasutusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

08.12.2014


13.detsembril algusega kell 14.00 toimub Jõhvi Mihkli kirikus 3.andvendi kontsert.

Esinevad Ahtme Kunstide Kooli õpetajad ja õpilased.

Sotsiaalteenistus

08.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu eskiisi teisest arutelust.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 04. detsembri 2012.a korraldusega nr 997 „Kohtla-Järve linna Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse detailplaneeringu algatamine“ on algatatud Ahtme linnaosas Maleva tn ja Toome pst korterelamute ning Estonia pst ja Ahtme mnt vahelise ala planeering ning jäeti algatamata planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritava ala moodustavad Ahtme keskuseala, avalik pargiala Maleva tn ja Estonia pst korterelamute vahel ning Toome pst ja sellega külgnev park. Keskuse alale on planeeritud linnaosa väljak, pargialad täiendatakse jalg- ja jalgratta teedevõrgustikuga ning sportimise- ja mängualadega kui ka eakate kohtumispaiga rajamisega. Korterelamute vahel sõitmise vähendamaks kavandatakse kasutada Toome pst ka sõiduteena koos kõrval planeeritava kergliiklusteega. Järgides Ahtme linnaosa üldplaneeringu kontseptsiooni on kavandatud Iidla ja Puru asumite ühendamaks sõidutee kuni Ahtme maanteeni.

Esimene eskiisi arutelu toimus 6 märtsil 2014, kus on tehtud ettepanekud väljakule eraldi krundi ja hoonestusala mitte planeerida, näha ette Toome pst algsesse osale teel tõstetavad tõkised, arvestada AS Eesti Energia poolt esitatud olemasoleva raudtee kasutamise hoonestusõiguse pikendamisega ja teistega.

Teise eskiisi arutelul esitatakse täiendatud eskiislahendus ja tutvustatakse planeeringu lahendust illustreeriv video presentatsioon.

Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimub Ahtme Gümnaasiumis (aadressil Altserva tn 6, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn) 10. detsembril 2014. a algusega kell 16.30

Arenguteenistus

05.12.2014


Seoses politsei süsteemi muutustega ja uue visiooni rakendamisega, otsustas Politsei- ja piirivalveamet tugevdada piirkondlikku tööd koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega. Seoses sellega on olemasolevad piirkonnapolitseinikud kohustatud teostama kodanike vastuvõttu Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones.

Esimene vastuvõtt toimub 9.detsembril 2014.a.

Kohtla Järve piirkonnapolitseinik Ilja Tšiž võtab linna elanikke vastu iga kuu teisel teisipäeval Kohtla-Järve Linnavalitsuses aadressil Keskallee 19, Volikogu istungite saalis (esimesel korrusel) kella 10.00 - 11.00.

Telefon 337 2417 või 110, e-posti aadress ilja.tsiz@politsei.ee

Linnakantselei

04.12.2014


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon peatas linnavolikogu liikme Jevgeni Saltõkovi volitused tema avalduse alusel kuni 05.märtsini 2015.a ja määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Jevgenia Maksimova.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

04.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2. detsembri 2014. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja kolm küsimust võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2014. aasta neljanda lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Tuvike töötajate koosseis, väljastati luba ürituse korraldamiseks ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

02.12.2014
6.detsembril toimub Kohtla-Järve linnas VII järjekordne rahvusvaheline vabamaadluse turniir  - KULDKARU OPEN.

Sel korral osalejate vanuse piiranguid ei ole ja võistlustel osalevad sportlased nii meie riigist kui ka välismaalt. Oodatakse sportlasi 14 riigist, kusjuures Ahtme spordihalli  mattidel kogunevad nii pidevad külalised, kui ka need, kes külastavad meie üritust esmakordselt.

Aukülalistena on oodatud tuntud sportlased, erinevate aastate olümpiavõitjad ja maailmameistrid.

Turniiri peakorraldaja on Spordiklubi KULDKARU Eesti Maadluse Liidu toetusel.

On eriti meeldiv märkida, et spordiklubi austajate arv, kes toetavad meid antud ürituse korraldamisel, kasvab iga aastaga.

Kutsume kõiki  pöidlahoidjaid osalema  vabamaadlusevõistluse üritusel.

Matšid algavad laupäeval 6.detsembril kell 10.00 ning  finaalvõistlused toimuvad algusega  kell 17.00.

Sissepääs tasuta.

Spordiklubi KULDKARU juhatus

28.11.2014


Pühapäeval, 30. novembril kell 14.00
JÕULURAHU VÄLJAKUULUTAMINE 
Kohtla-Järve Virula väljakul
Advendi TULEDE SÜÜTAMINE LINNA JÕULUPUUL 

Kutsume ka kõiki Kohtla-Järve linna ettevõtjaid ja eraisikuid hooneid ja vaateaknaid pühadeks kauniks tegema.

Kohtla-Järve linnavalitsus

28.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 25. novembri 2014. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2015. aasta eelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hoolekogu koosseis, väljastati ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei


28.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 25.11.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Tabori vkt asuva aiamaja mõõdistusprojekt
2. Ahtme linnaosas Tammiku põik asuva hoone reaalosadeks jagamise projekt

Kooskõlastati

1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Sinivoore tn asuva korterelamu rekonstrueerimiseks
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Kiige tn asuva ridaboksi küttesüsteemi muutmiseks
3. Ahtme linnaosas Tervise tn asuva elamu katusekatte väljavahetamise


Arenguteenistus

24.11.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XVI istung toimub 26. novembrill k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Arne Berendsen,
volikogu aseesimees

19.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutas välja ideekonkurss Ahtme linnaosa keskuse arhitektuurseks kujundamiseks. Ideekonkursi tingimused ja võistlusülesanne on allalaetavad siin ja riigihangete registris internetiaadressil https://riigihanked.riik.ee/register/.

Ootame aktiivset osavõttu. Teeme meie linna paremaks!

Arenguteenistus

17.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Pärna tänaval asuva hoone rekonstrueerimise ja laohoone ehitamise projekt
2. Järve linnaosas Pikk tänaval asuva elamu laiendamise eskiisid
3. Järve linnaosas Rohu vkt asuva krundi elektriliitumise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Sinivoore tänaval asuvas elamus kahe korteri ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks
2. ajutise kioski paigaldamine Järve linnaosas Olevi tänaval asuva korterelamu krundile

Arenguteenistus

12.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. novembri 2014. a istungil vaadati läbi 34 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve linna kohalike teede nimekiri“ eelnõu ning määruse „Kohtla-Järve linna põhimäärus“ eelnõu, nimetati Kohtla-Järve linna Ahtme keskuse kujundamise ideekonkursi žürii, kinnitati pärandvara hindamise aktid, väljastati ehitusluba ja tee-ehitusluba, reklaami paigaldusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

10.11.2014


Ahtme kergejõustikuhallis toimusid VIII Rahvusvahelised sportaeroobika võistlused „KOHTLA-JÄRVE OPEN CUP 2014“. Sportaeroobika on suhteliselt uus spordiala, mis on kiiresti võitnud suure populaarsuse nii maailmas, kui ka Eestis. Kohtla-Järve linna külastasid üle 300 võimlejat: Soomest (Turku, Oulu, Kerava ja Kaajani), Lätist (Riia), Valgevenest (Minsk, Bobruisk ja Gomel), Venemaalt (Moskva, Solnetšnogorsk, Volhov, Peterburi, Leningradi oblast, Kaliningrad), Ukrainast (Kiiev, Donetsk , Zaporožje) ja Eestist (Tallinn, Narva ja Kohtla-Järve).

Avamisel tervitasid võistlejaid Kohtla-Järve linnapea hr Jevgeni Solovjov ja Rahvatantsuansambli “Virulane” D segarühma “Virvet” tantsijad, Urve Kilk´I juhendamisel.

Spordiürituse korraldajad, kelleks olid Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Spordiklubi Fööniks, tänavad toetajaid ja koostööpartnereid, kes osutasid abi spordiürituse korraldamisel ja läbiviimisel.

Sotsiaalteenistus

10.11.2014


SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab Ida-Virumaal Jõhvi linnas „EASi alustava ettevõtja baaskoolituse“

Koolitus toimub eesti keeles ning kogupikkusega 7- koolituspäeva. Alustava ettevõtja koolitusel annavad oma teadmisi kogenud spetsialistid BDA Consulting OÜ-st.

Baaskoolitus annab inimesele, kes soovib ettevõtlusega alustada või ettevõtjale, kes hilja aegu ettevõtlusega on alustanud, saada ettevõtlusalaseid baasteadmisi, oskusi, uusi vaateid ja mõtteid ning kindlustunnet.

Kogu info baaskoolituse kohta – koolituskava, programm, osalemise ankeet asub kirja manuses. Registreerumise tähtaeg on 11.11.2014a.

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3

10.11.2014


Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis toimusid koolinoorte 4.-5.klasside Dumle rahvastepallivõistlused.

Tütarlaste turniiril saavutas 1 koha Ahtme gümnaasiumi võistkond, 2 koha – Maleva põhikooli võistkond ja kolmandaks tulid Tammiku Põhikooli sportlased.

Poeglaste turniiri võitjaks tuli Tammiku Põhikooli poeglaste võistkond, 2 koha saavutas Maleva Põhikooli võistkond ja 3 koha said Ahtme Gümnaasiumi koolisportlased.

Teisipäeval, 11.novembril korraldatakse Rakvere Spordihallis Ida- ja Lääne Virumaa piirkonna finaalvõistlused, kus Kohtla-Järve linna esindavad kaks parimat tütar- ja poeglaste võistkonda.

Sotsiaalteenistus

10.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Jaaniku tn 39 detailplaneeringu algatamise ettepanek

Kiideti heaks
1. Järve linnaosas Keskalleel asuva elamu fasaadipass

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Estonia pst asuva sidehoone rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

06.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 25 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Audiitori määramine“ eelnõu, kinnitati koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud ja Kohtla-Järve Lastekodu töötajate koosseis. Samuti kinnitati Spordikeskuse üürilepingud ja väljastati reklaami paigaldusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

05.11.2014
Käesoleva aasta 08.novembril kell 14.00 toimub Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas (Keskallee 31) Kohta-Järve Linnaorkestri 20.aastapäevale pühendatud pidulik kontsert.

Sissepääs on tasuta.

Sotsiaalteenistus

05.11.2014


Esmaspäeval, 10.novembril külastab Kohtla-Järve linna kultuuriminister pr Urve Tiidus.

Visiidi käigus kohtub kultuuriminister linnapeaga ja külastab linna asutusi:
kell 14.00 – 15.00 kohtumine Kohtla-Järve linnapea hr Jevgeni Solovjov´iga;
kell 15.00 – 15.45 tutvumine Kohtla-Järve Kultuurikeskuse renoveerimisprotsessiga;
kell 15.45 – 16.15 Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähalli külastamine;
kell 16.15 – 16.45 Põlevkivimuuseumi Valge saali galeriis Ahtme Kunstide Kooli 20.aastapäevale pühendatud õpilastööde näituse külastamine;
kell 16.45 – 17.30 Vahtra Loomekeskuse külastamine.

Sotsiaalteenistus

29.10.2014


Noorteorganisatsiooni JCI Eesti (www.jci.ee) (Eesti Ettevõtlike Noorte Koda noored) on mitu aastat läbi viinud heategevusprojekti Koos Kooli (www.kooskooli.eu). Läbi projekti Koos Kooli oli noorte soov aidata sotsiaaltoetust saavate perede Kohtla-Järve lapsi, kes alustasid kooliteed, sellega, et kinkisid esimesse klassi minevatele lastele spordijalanõud. Tagasiside perekondadelt oli positiivne.

Kohtla-Jarve Sotsiaalhoolekandekeskus

29.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. oktoobri 2014. a istungil vaadati läbi 21 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Keskraamatukogu töötajate koosseis, Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload ja kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

27.10.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XV istung toimub 29. oktoobril k.a. kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Arne Berendsen,
volikogu aseesimees

27.10.2014


Läänemaa lasteaednikud tutvusid Kohtla-Järve Lasteaia Kirju-Mirju tegevusega ettevõtliku lasteaia programmis.

Läänemaa lasteaednikud külastasid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse korraldatud õppepäeva raames Kohtla-Järve Lasteaeda Kirju-Mirju, et saada kogemusi „Ettevõtliku lasteaia“ programmi tööst. Lasteaed Kirju-Mirju liitus pilootlasteaiana „Ettevõtliku lasteaia/kooli“ programmiga 2009. aastal.  

Lasteaias on ettevõtlusõppe eesmärgiks lapses ettevõtlikkuse kujundamine ja toetamine, mis eeldab loomingulisust, oskust tegevusi kavandada ja neid ellu viia.

Ettevõtlusõppe eesmärkide saavutamine toimub lasteaias mängu ja avastusõppe kaudu. 
Lasteaeda Kirju-Mirju on Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt tunnustatud programmi „Ettevõtlik lasteaed“ eduka rakendamise eest. Kõige suurem tunnustus on lasteaia direktori Ingrid Ustavi sõnul see, kui lasteaia pedagoogide igapäevaste tegevuste tulemused on märgatavad laste juures, samuti lastevanemate kiitvad hinnangud.

Sotsiaalteenistus

22.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 21. oktoobri 2014. a istungil vaadati läbi 19 küsimust, millest kaheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike arengukava õppeaastateks 2014-2017 ja Puru tee 38 üürilepingud, väljastati ehitusluba ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

22.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 22.10.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Kaja tänaval asuva elamu laiendamise ja abihoone püstitamise projekt
2. Järve linnaosas Järveküla teel renoveeritava LVT 110/35/6 kV alajaama eelprojekt
3. Järve linnaosas Tuuslari tänaval asuva lasteraamatukogu küttesüsteemi ja soojussõlme rekonstrueerimise projekt
4. Ahtme linnaosas Ahtme maanteel asuva ehitise kõrvale püstitatava ajutise rajatise (tuvimaja) eskiis
5. Järve linnaosas Tuuslari tänaval asuva kohviku sissepääsu kohale varikatuse ja reklaami paigaldamise ettepanek
6. Järve linnaosas Pärna tänaval asuva hoone rekonstrueerimise ja laohoone eskiisid

Arenguteenistus

21.10.2014


Käesoleva aasta 18.oktoobril toimusid Ahtme kergejõustikuhallis VIII Kohtla-Järve linna taekwon-do meistrivõistlused, kus osalesid 110 sportlast Tallinnast, Kundast, Tapalt, Maardust, Haapsalust, Pärnust, Mustveest, Jõhvist ja Kohtla-Järvelt. Võistlus korraldati vanusegruppides: 6.-8.a, 9.-10.a, 11.-13.a, 14.-16.a ja 18.a+.

Kohtla-Järve linna meistrivõistluste avamisel tervitasid sportlasi Riigikogu liige hr Valeri Korb ja Eesti Taekwon-do Liidu president hr Mihhail Kõlvart, kultuuriprogrammiga esinesid Tantsuklubi Stiil Kohtla-Järve tantsupaar Albert Smirnov ja Alissa Skrebneva ning Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja akrobaatikaring „Zagadka“.

Sotsiaalteenistus

21.10.2014


Tartu Ülikooli eetikakeskus ja SA Kiusamise Vastu kuulutavad välja lasteaedadele suunatud konkursi "Hea lasteaed kui kiusamisvaba lasteaed" ning koolile suunatud konkursi "Hea kool kui kiusamisvaba kool". Sama konkursitööga on võimalik kandideerida ka tiitlile „Väärtuskasvatuse kool 2014“.

Konkursi eesmärk: kutsutakse koole kaasa mõtlema ja analüüsima, millised tegevused aitavad kaasa kiusamisvaba haridustee loomisele. Seejuures on oluline pöörata tähelepanu sellele, kas ja kuidas rakendatavad tegevused oma eesmärki täidavad. Lisaks koolide eneseanalüüsile annab konkurss võimaluse jagada häid praktikaid.

Oodatud konkursitööd: oodatud on kõikide koolide meeskonnatöös valminud konkursitööd. Sealhulgas oodatakse osalema ka eelmistel aastatel osalenud koole.

Mõlema konkursi eesmärk on kutsuda nii koole kui lasteaedu kaasa mõtlema ja analüüsima, millised tegevused aitavad kaasa kiusamisvaba haridustee loomisele.

Konkursi korraldajad kutsuvad kõiki koole ja lasteaedu üles meeskonnatöös valminud konkursitöösid koostama.

Tööde esitamise tähtaeg on 17. november 2014.

Vaata täpsemalt: www.terviseinfo.ee
Juhend: "Hea kool kui kiusamisvaba kool"
Juhend: "Hea lastaed kui kiusamisvaba lasteaed"

Kohtla-Järve linna tervisenõukogu

16.10.2014


17.10.14 kell 11.00 Kohtla-Järve Kunstide Koolis galeriis RuuT toimub XVII Etüüdiralli Ida- ja Lääne-Virumaa pianistidele. Etüüdirallis osalevad noored andekad pianistid Kohtla-Järve ja Ahtme Kunstide Koolidest, Jõhvi , Rakvere, Tapa, Aseri ja Kiviõli Muusikakoolidest.

Sotsiaalteenistus

16.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 14.10.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Estonia puiesteel asuvas elamus korteri ümberplaneerimise projekt
2. Järve linnaosas Elektriku tänavale uue 110 kV alajaama tehnorajatise ehitamise projekt
3. Järve linnaosas Tuuslari tänaval asuva lasteraamatukogu elektrivarustuse projekt
4. Järve linnaosas Põhja alleel asuvas korterelamus korteri ümberplaneerimise projekt
5. Järve linnaosas Katse tänavale ehitatava käsiautopesula ja välisvõrkude projekt

Kiideti heaks
1. Kukruse linnaosas Lehe tänaval asuva hoone fasaadipass

Arenguteenistus

14.10.2014Käesoleva aasta 25.-26.oktoobril algusega kell 11.00 Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis (Ahtme mtn. 61) toimuvad juba kaheksandat korda Rahvusvahelised sportaeroobika võistlused „KOHTLA-JÄRVE OPEN CUP 2014“, kuhu on oodatud  võistlema Leedu, Läti, Valgevene, Ukraina, Soome, Venemaa ja Eesti sportlased. Võistlused korraldatakse Eesti Võimlemisliidu poolt kehtestatud vanusegruppides  ning  Rahvusvahelise Võimlemisliidu (FIG) 2013 – 2016.aastal kehtivate võistlusmääruste alusel.    

                                                                                                       Sotsiaalteenistus

14.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 14. oktoobri 2014. a istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest seitse olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja tasuliste ürituste pileti hinnad ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati tee-ehitusload, ehitusload, kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

10.10.2014

Andmekaitse Inspektsioon tunnustas parimate veebilehtedega valdu ja linnu, sealhulgas Kohtla-Järve linna.

Andmekaitse Inspektsioon avalikustas täna kohalike omavalitsuste veebilehtede seire tulemused. Eile toimunud avaliku teabe konverentsil tunnustati parimaid veebilehtede haldajaid. Teabe avalikustamisel osutusid väljapaistvamateks 8 valda ja linna, keda 10-punkti süsteemis sai hinnata 9,5-10 punktiga ning kes jõudsid hindamise teise vooru.

Tippjuristidest, ühiskondlike organisatsioonide ja riigiasutuste esindajatest koosnev Andmekaitse Inspektsiooni nõukoda valis nende kaheksa hulgast välja 2 parimat veebilehtede haldajat, kelleks osutusid suurematest omavalitsustest Põlva vald ning väiksematest Torma vald.

Teises voorus vaadeldi infot, mille avaldamist seadus otseselt ei nõua ning mis näitab, et omavalitsus peab läbipaistvust oluliseks. Lõppvoorus hinnati volikogude läbipaistvust, sh koalitsioonileppe avaldamist, volikogu liikmete poliitilise kuuluvuse ja kontaktteabe kättesaadavust, liikmete erakondlikku kuuluvust, istungite päevakordade, eelnõude ja protokollide avalikkust. Äramärkimist leidsid veel Põltsamaa linn, Kohtla-Järve linn, Türi vald, Saku vald, Vändra vald ja Iisaku vald. Võitjate puhul sai määravaks teabe leitavuse loogilisus ja lihtsus.

Inspektsioon viis läbi kõigi 215 omavalitsuse võrgulehtede seire, mille toimumisest omavalitsusi ka eelnevalt teavitati. Veebilehtede kontrollimisel pöörati tähelepanu asutuse kontaktteabe leitavusele, privaatsuspoliitika olemasolule, infole käimasolevate ja läbiviidud riigihangete kohta, ametnike ametijuhendite, eelarve, põhimääruse ja arengukava ning palgaandemete avalikustamisele, piiranguta dokumentide klõpsatavale juurdepääsule dokumendiregistri kaudu, juurdepääsu piirangute aluse ja aja märkimisele, samuti hinnati dokumendiregistrite kasutusjuhendite olemasolu ja informatiivsust. Hindamisel kasutati nn valgusfoorisüsteemi ehk omavalitsused jagunesid vastavalt punktide arvule kas rohelise (8-10 p), kollase (5-7,5 p) või punase (0-4,5 p) värvi alasse.

Seire tulemused leiab Andmekaitse Inspektsiooni võrgulehelt.

Allikas: Andmekaitse Inspektsiooni võrguleht

08.10.2014
Laupäeval, 4.oktoobril toimus XVI Ahtme rahvajooks. Ilusat sügisilma ja jooksurõõmu oli tulnud nautima 165 jooksusõpra. Rahvajooksul võisteldi neljal distantsil - 600m, 1850m, 3700m ja 5550m, kus joosti vastavalt ühe, kaks ja kolm ringi.

Ahtme rahvajooksu põhidistantsi 5550 m läbis meestest kiiremini Aleksei Markov Tartu Akadeemilisest Spordiklubist ajaga 20.08,50, naiste põhidistantsi 3700m kiireim oli Julia Bulina Sillamäe Kergejõustikuklubist Kalev ajaga 15.41,20.

Rahvajooksu korraldajateks olid Kohtla-Järve Spordiselts Kalev koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega ja Kohtla-Järve Kergejõustikuklubiga Atleetika.

Rahvajooksu toetajad ja koostööpartnerid: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp, Oriflame OÜ, Toila SPA AS, AS Cramo, infoportaalid: SEKUNDOMER, SPORTIV, PARORAMA ja INFOPRESS.

Võistluste protokoll

+ Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5, foto 6
Sotsiaalteenistus

08.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 07.10.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas alajaamade nr 16 ning Ahtme nr 22 vahel keskpingekaabli 6 kV ümberpaigalduse projekt
2. Ahtme linnaosas Maleva tn asuva korterelamu rekonstrueerimise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Olevi tn asuva korterelamu rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

08.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus väljastas kasutusloa lasteaia Aljonuška rekonstrueerimisel. Seega lõppes Siseministeeriumi poolt Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu kaasrahastatud Kohtla-Järve lasteaia Aljonuška akende vahetamise projekt EU47150. Projekti tulemusena sai lasteaed 79 uut aknaplokki. Renoveerimistöid teostas OÜ Aknameister, omanikujärelevalve teenust osutas OÜ Zoroaster.

Arenguteenistus

08.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 7. oktoobri 2014. a istungil vaadati läbi 43 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Karuke põhimäärus, väljastati tee-ehitusload, ehitusload, kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

02.10.2014Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi staadionil toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 6.-7. ja 8.-9. klasside noormeeste võistlused jalgpallis.

Klassirühmas 6.-7.kl. saavutas esimese koha Maleva Põhikooli võistkond, teiseks tuli Ahtme Gümnaasiumi poeglaste võistkond ning kolmanda koha saavutasid Slaavi Põhikooli noormehed.

Kaks päeva toimunud 8.-9.klasside jalgpalliturniiril saavutas esimese koha Tammiku Põhikooli võistkond, teise – Kesklinna Põhikooli võistkond ning kolmandaks tulid Slaavi Põhikooli jalgpallurid.

Jalgpalliturniire korraldas Jalgpalliklubi Penalti.

Sotsiaalteenistus

30.09.20144.oktoobril toimub XVI AHTME RAHVAJOOKS ja TERVISEKÄIMISE PÄEV. Spordiürituse eesmärgiks on jooksu-ja liikumisharrastuse populariseerimine Kohtla-Järve linnas ja Ida-Virumaa regioonis ning noorte jooksutalentide avastamine.

Võistluste avamine on kell 11.00 Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhalli esisel väljakul (Ahtme mnt.61).Kepikõnni start 10:00

Lastejooksu start 11:10 7-8 a P,T 600 m

Lastejooksu start 11:35 9-10 a P,T 1850 m
12:05 11–12 a P,T 1850 m
50.a ja vanemad naised
12:35 13 -14 a P,T 1850 m
56 -65 a mehed
66. a ja vanemad mehed

Põhijooksu start 13:05 3700 m (2 ringi)
15-16 a neiud
17-18 a neiud
19 – 35 a naised
36 - 49 a naised


13:30 3700 m (2 ringi)
17-18 a noormehed
46- 55 a mehed

Põhijooksu start 13:50 5550 m (3 ringi)

19 - 35 a mehed
36 - 45 a mehed

XVI Ahtme rahvajooks on kogu pere tervisespordi üritus, kuhu on oodatud kõik jooksu-ja kepikõnni huvilised.

„KÄI, JOOKSE JA OLE TERVE!“

Sotsiaalteenistus

30.09.2014


01.10.2014  kell 16.20 toimub Ahtme Kunstide Koolis  traditsiooniline kontsert "Õpetaja ja õpilane", mis on pühendatud Rahvusvahelisele muusikapäevale ja Õpetajate päevale. Kontserdil esinevad  Ida-Virumaa muusika- ja kunstide koolide õpetajad ja õpilased.

Kava

Sotsiaalteenistus

30.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 30. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 30 küsimust, millest kuus olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati load ürituse ja spordiürituse korraldamiseks, ehitusluba, kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

30.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 30.09.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Estonia pst krundile väikeehitise (käsiautopesula) paigaldamise projektlahendus
2. Järve linnaosas VKG teenindushoone survekanalisatsiooni ja vahemahutite ehitamise projekt
3. Järve linnaosas Aia tänava rekonstrueerimise projekt
4. Järve linnaosas Endla tänava rekonstrueerimise projekt
5. Järve linnaosas Outokumpu tänava lõigul Järveküla tee 58 majast kuni Sinivoore tn 3b tänavani ja Katse tn lõigul Outokumpu-Katse ristmikust kuni Katse tn 3a krundini rekonstrueerimise projekt

Kiideti heaks
1. eskiisid Ahtme linnaosas Puru teel asuva elamu rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

26.09.2014


Kasutusloa väljastamisega lõppes Kohtla-Järve lasteaia Karuke akende vahetamise projekt EU46123, mida kaasrahastas Siseministeerium Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu. Projekti tulemusena sai lasteaed 52 uut aknaplokki. Renoveerimistöid teostas OÜ Alsifor, omanikujärelevalve teenust osutas P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Tööd teostati kõrgetasemeliselt ning lõpetati lepinguga ettenähtud tähtajaks.

Arenguteenistus

25.09.2014


Alates 15. September 2014 on avatud registreerimine Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumile 2014, foorumi raames toimuvale Vabaühenduste Laadale ja noorte kohtumisele ning aktiivset osavõttu oodatakse endiselt ka foorumi ettevalmistamiseks korraldatavatele praktilistele seminaridele.

Loe lähemalt...

25.09.2014


Kohtla-Järve ja lähema ümbruskonna vabaühendused, kohalikud kogukonna liidrid, kohaliku omavalitsuse liikmed, kultuuri ning ärisektorite esindajad on kutsutud jagama ideid, praktikaid ja osa võtta ühisarutelus, et luua ühistele tegevustele uusi võimalusi ja seeläbi ühiselt arendada kogu maakonda. Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014 raames 03.10.14 Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimub neljas ettevalmistav seminar Kohtla-Järve linnas.

Loe lähemalt...

24.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 46 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli üürilepingud, väljastati reklaami paigaldusluba ja ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

24.09.2014


Lasteombudsmani eestvedamisel valmis kodulehekülg „Kool kiusamisest vabaks", kust leiab praktilisi soovitusi kiusamise ennetamiseks ja kiusamisjuhtumite lahendamiseks.

Loe lähemalt...

22.09.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIV istung toimub 24. septembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Volikogu esimees

18.09.2014


Kutsume osalema puu- ja köögiviljakampaanias „Mees peab olema viljakas", mis toimub 15.09.2014–05.10.2014.

Kampaania korraldajaks on Tervise Arengu Instituut (www.terviseinfo.ee)

Loe lähemalt...

17.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 16. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Maleva Põhikooli hoolekogusse“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töötajate koosseis, väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

17.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 16.09.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Pargitaguse tn asuva elamu laiendamise ja rekonstrueerimise projekt
2. Järve linnaosas Pikk tn asuva elamu laiendamise ja garaaži ehitaimise projekt

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Elektriku tn asuva tootmishoone ja alajaama vahel kaabliestakaadi ehitamiseks
2. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Elektriku tn asuvasse tootmishoonesse uue katla alla vundamendi ehitamiseks
3. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Elektriku asuva hoone rekonstrueerimiseks
4. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva hoone rekonstrueerimiseks
5. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Jaaniku tn asuval krundil garaažile sauna juurdeehitamiseks
6. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Keemikute vkt krundil sauna ehitamiseks

Arenguteenistus

11.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 9. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 37 küsimust, millest kaheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile teisele lugemisele määruse „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2018 kinnitamine“ eelnõu ja määruse „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt arengukava õppeaastateks 2014-2017 ja Puru tee 38 üürilepingud, väljastati luba ürituse korraldamiseks, teekasutusload, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

09.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas aadressil Tervise tn asuva polikliniku hoone rekonstrueerimise fassaadi lahenduse eskiisid
2. Ahtme linnaosas Kaja tn asuva elamu rekonstrueerimise ja laiendamise eskiisid

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Kukruse linnaosas Õnne tn asuva hoone laiendamiseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas Järve põik asuvale krundile sauna ehitamiseks
3. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Tervise tn asuva hoone rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

05.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 28 küsimust, millest kaheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Väikemees arengukava ja Maleva tn 4 üürilepingud, väljastati tee-ehitusload ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

Arhiiv