Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Uudised

30.09.20144.oktoobril toimub XVI AHTME RAHVAJOOKS ja TERVISEKÄIMISE PÄEV. Spordiürituse eesmärgiks on jooksu-ja liikumisharrastuse populariseerimine Kohtla-Järve linnas ja Ida-Virumaa regioonis ning noorte jooksutalentide avastamine.

Võistluste avamine on kell 11.00 Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhalli esisel väljakul (Ahtme mnt.61).Kepikõnni start 10:00

Lastejooksu start 11:10 7-8 a P,T 600 m

Lastejooksu start 11:35 9-10 a P,T 1850 m
12:05 11–12 a P,T 1850 m
50.a ja vanemad naised
12:35 13 -14 a P,T 1850 m
56 -65 a mehed
66. a ja vanemad mehed

Põhijooksu start 13:05 3700 m (2 ringi)
15-16 a neiud
17-18 a neiud
19 – 35 a naised
36 - 49 a naised


13:30 3700 m (2 ringi)
17-18 a noormehed
46- 55 a mehed

Põhijooksu start 13:50 5550 m (3 ringi)

19 - 35 a mehed
36 - 45 a mehed

XVI Ahtme rahvajooks on kogu pere tervisespordi üritus, kuhu on oodatud kõik jooksu-ja kepikõnni huvilised.

„KÄI, JOOKSE JA OLE TERVE!“

Sotsiaalteenistus

30.09.2014


01.10.2014  kell 16.20 toimub Ahtme Kunstide Koolis  traditsiooniline kontsert "Õpetaja ja õpilane", mis on pühendatud Rahvusvahelisele muusikapäevale ja Õpetajate päevale. Kontserdil esinevad  Ida-Virumaa muusika- ja kunstide koolide õpetajad ja õpilased.

Kava

Sotsiaalteenistus

30.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 30. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 30 küsimust, millest kuus olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati load ürituse ja spordiürituse korraldamiseks, ehitusluba, kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

30.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 30.09.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Estonia pst krundile väikeehitise (käsiautopesula) paigaldamise projektlahendus
2. Järve linnaosas VKG teenindushoone survekanalisatsiooni ja vahemahutite ehitamise projekt
3. Järve linnaosas Aia tänava rekonstrueerimise projekt
4. Järve linnaosas Endla tänava rekonstrueerimise projekt
5. Järve linnaosas Outokumpu tänava lõigul Järveküla tee 58 majast kuni Sinivoore tn 3b tänavani ja Katse tn lõigul Outokumpu-Katse ristmikust kuni Katse tn 3a krundini rekonstrueerimise projekt

Kiideti heaks
1. eskiisid Ahtme linnaosas Puru teel asuva elamu rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

26.09.2014


Kasutusloa väljastamisega lõppes Kohtla-Järve lasteaia Karuke akende vahetamise projekt EU46123, mida kaasrahastas Siseministeerium Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu. Projekti tulemusena sai lasteaed 52 uut aknaplokki. Renoveerimistöid teostas OÜ Alsifor, omanikujärelevalve teenust osutas P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Tööd teostati kõrgetasemeliselt ning lõpetati lepinguga ettenähtud tähtajaks.

Arenguteenistus

25.09.2014


Alates 15. September 2014 on avatud registreerimine Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumile 2014, foorumi raames toimuvale Vabaühenduste Laadale ja noorte kohtumisele ning aktiivset osavõttu oodatakse endiselt ka foorumi ettevalmistamiseks korraldatavatele praktilistele seminaridele.

Loe lähemalt...

25.09.2014


Kohtla-Järve ja lähema ümbruskonna vabaühendused, kohalikud kogukonna liidrid, kohaliku omavalitsuse liikmed, kultuuri ning ärisektorite esindajad on kutsutud jagama ideid, praktikaid ja osa võtta ühisarutelus, et luua ühistele tegevustele uusi võimalusi ja seeläbi ühiselt arendada kogu maakonda. Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014 raames 03.10.14 Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimub neljas ettevalmistav seminar Kohtla-Järve linnas.

Loe lähemalt...

24.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 46 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli üürilepingud, väljastati reklaami paigaldusluba ja ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

24.09.2014


Lasteombudsmani eestvedamisel valmis kodulehekülg „Kool kiusamisest vabaks", kust leiab praktilisi soovitusi kiusamise ennetamiseks ja kiusamisjuhtumite lahendamiseks.

Loe lähemalt...

22.09.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIV istung toimub 24. septembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Volikogu esimees

18.09.2014


Kutsume osalema puu- ja köögiviljakampaanias „Mees peab olema viljakas", mis toimub 15.09.2014–05.10.2014.

Kampaania korraldajaks on Tervise Arengu Instituut (www.terviseinfo.ee)

Loe lähemalt...

17.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 16. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Maleva Põhikooli hoolekogusse“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töötajate koosseis, väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

17.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 16.09.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Pargitaguse tn asuva elamu laiendamise ja rekonstrueerimise projekt
2. Järve linnaosas Pikk tn asuva elamu laiendamise ja garaaži ehitaimise projekt

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Elektriku tn asuva tootmishoone ja alajaama vahel kaabliestakaadi ehitamiseks
2. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Elektriku tn asuvasse tootmishoonesse uue katla alla vundamendi ehitamiseks
3. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Elektriku asuva hoone rekonstrueerimiseks
4. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva hoone rekonstrueerimiseks
5. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Jaaniku tn asuval krundil garaažile sauna juurdeehitamiseks
6. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Keemikute vkt krundil sauna ehitamiseks

Arenguteenistus

11.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 9. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 37 küsimust, millest kaheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile teisele lugemisele määruse „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2018 kinnitamine“ eelnõu ja määruse „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt arengukava õppeaastateks 2014-2017 ja Puru tee 38 üürilepingud, väljastati luba ürituse korraldamiseks, teekasutusload, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

09.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas aadressil Tervise tn asuva polikliniku hoone rekonstrueerimise fassaadi lahenduse eskiisid
2. Ahtme linnaosas Kaja tn asuva elamu rekonstrueerimise ja laiendamise eskiisid

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Kukruse linnaosas Õnne tn asuva hoone laiendamiseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas Järve põik asuvale krundile sauna ehitamiseks
3. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Tervise tn asuva hoone rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

05.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 28 küsimust, millest kaheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Väikemees arengukava ja Maleva tn 4 üürilepingud, väljastati tee-ehitusload ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

Arhiiv