Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Uudiste arhiiv23.02.2015


28.02.2014 kell 12.00 Kiviõlis Kunstide Kooli territooriumil toimub mudellennukite (klassis HGL) Ida-Virumaa tšempionaat. Tšempionaadist võtavad osa Ida Virumaa lennumudelistid. Osalejate hulgas on Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja. Soovime edu Koolinoorte Loomemaja lennumudelistidele!

Sotsiaalteenistus

23.02.2015


09.02.2015–09.03.2015 –00.00 toimub Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud Suitsuprii Klassi omaloomingukonkurss. Kõigil „Suitsuprii Klass 2014/2015“ ennetusprogrammis kaasa löövatel klassidel on võimalus osaleda omaloomingukonkursil. Oodatakse õpilaste plakateid teemal „Kui keegi ei tarvitaks tubakatooteid ..." koos teemakohase hüüdlausega.

Loe lähemalt...

23.02.2015


Tervise Arengu Instituut ootab Tervist Edendavate Koolide võrgustikku kuuluvate koolide õpilaste loovtöid teemal „Minu tegusa päeva alguse toit“. Laekunud konkursitööde põhjal selgitame välja need lapsed, kes saavad osaleda 24.-25. augustil 2015 Tervist Edendavate Koolide suvekoolis. Vanusegrupp: 7. ja 8. klasside õpilased.

Loe lähemalt...

19.02.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi projekteerimistingimuste määramine:
1. Ahtme linnaosas Pargitaguse tn krundile majandushoone ehitamiseks
2. Oru linnaosas Kase tn korterelamu rekonstrueerimiseks
3. Ahtme linnaosas Õpetajate tn korterelamu krundile parkimisala rajamiseks.
4. Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva hoone kohvikuks ümberehitamiseks
5. Järve linnaosas Keskallee tn hoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks
6. Järve, Ahtme ja Kukruse linnaosades mikrotorustikus valguskaabli ehitamiseks
7. Järve linnaosas Metsa tn asuva elamu korterite rekonstrueerimiseka ja ühendamiseks.
8. Järve linnaosas Põhja alleel asuva korterelamu rekonstrueerimiseks.
9. Ahtme linnaosas Puru tee krundile automaattankla ehitamiseks.

Kooskõlastati:
10. Ahtme l.o Sõpruse tn korterelamu rekonstrueerimise fasaadi eskiisid.
11. Ahtme l.o Estonia pst elamu rekonstrueerimise ja parkimisala lahenduse projekt.
12. Ahtme l.o Puru teel asuva boilerjaama hoone büroohooneks ümberehitamise projekt.
13. Viivikonna linnaosas Kaevuri tn asuva aiamaja laiendamise eskkisid..

Arenguteenistus

19.02.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17. veebruari 2015. a istungil vaadati läbi 30 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi hoolekogu koosseis ja Ahtme klubi töötajate koosseis. Samuti kinnitati Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ja Vahtra Loomekeskuse üürilepingud ja väljastati kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

17.02.201510. veebruaril 2015 toimus Kohtla-Järvel Ida-Viru Keskhaigla ohtlike 
meditsiiniliste jäätmete kahjutustamiskeskuse pidulik avaüritus.


Üritus korraldati rahvusvahelise projekti No: ELRII-448 “Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region”  / “Ohtlike meditsiiniliste jäätmete keskkonnasõbralik utiliseerimine piiriüleses regioonis” raames, mida rahastatakse Eesti-Läti-Vene piiriülese 
koostööprogrammi Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 vahenditest.

 Kohtla-Järve Linnavalitsus on projekti juhtpartner.

 Üritusel osalesid Projekti partnerid Venemaalt Slantsõ rajoonist ning Peterburist.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

17.02.2015TERE TULEMAST VASTLAPÄEVALE!

On kujunenud toredaks traditsiooniks, et Koolinoorte Loomemaja korraldab lõbusa kogupere ürituse – vastlatralli ning ühtlasi soovime Talvele head tagasiteed Põhjalasse.

Sel aastal toimub vastlapidu 21.veebruaril algusega kell 12.oo Koolinoorte Loomemaja territooriumil. Ürituse avab Linnaorkester, järgnevad laulud-tantsud, võistlused ja jõukatsumised, konkursid ja osavusmängud.

Esinejate seas on peale Linnaorkestri kollektiivid Loomemajast ja Kultuurikeskusest.

Samuti ootame osalema näitusel „ Rahvuslikud meistrimehed“ ning kui on soovijaid, siis ka kontsertprogrammis.

Informatsiooni saab te: 33 44 286, 53 485 559 ;

e-mail: ljovinat59@mail.ru või knloomemaja@hot.ee.

Pidulisi kostitatakse nii nagu tavaks pannkookidega ning süüdatakse vastlanukk, et meil oleks ruumi headusele, sallivusele, armastusele.

Samuti aitavad üritust mitmekesistada erinevad müügikohad ja sõita saab ka hobustega (sõit on tasuline).

Et pidu korda läheks, ootame kõigi aktiivset osavõttu.

Sotsiaalteenistus

17.02.2015


Kohtla-Järve linnavolikogu alatine hariduse- ja kultuurikomisjon teatab, et kirjalike ettepanekuid aukodaniku tiitli omistamiseks ootame kuni 31.märtsini 2015.a.

Linna aukodanik on füüsiline isik, kellele Kohtla-Järve Linnavolikogu otsusega omistatakse aukodaniku tiitel. Aukodaniku tiitel omistatakse linnapoolse erilise austusavaldusena linnale osutatud eriliste teenete eest või väljapaistvate saavutuste eest.

Ettepaneku aukodaniku tiitli omistamiseks võib komisjonile või Linnavalitsusele teha iga füüsiline või juriidiline isik. Ettepanek esitatakse kirjalikult .

Ettepanekus näidatakse ettepaneku esitaja andmed (s.h. telefoninumber), aukodaniku kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht ja teenete või saavutuste kirjeldus.

Ettepanekud palume esitada volikogu või linnavalitsuse kantseleisse.

Valentina Kutuzova
Volikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni esimees

13.02.2015


SA Innove korraldab koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumiga kutsehariduse suursündmust Noor Meister 2015 mis toimub 6.-7. märtsil Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses, kus mõõtu võtavad pea 350 kutseõppurit 25 erialal, avatud on 10 töötuba ametite proovimiseks.

Kutseharidusmessil on kohal 31 ametikooli üle Eesti.

Sissepääs on kõigile huvilistele tasuta! Rohkem infot: www.noormeister.ee

Noor Meister 2015 põhieesmärk on tutvustada noortele erinevaid ameteid, kutseõppeasutusi ja õppimisvõimalusi. Sihtrühmaks on peamiselt lõpuklasside õpilased.

 Miks tulla?
- Toimuvad kutsemeistrivõistlused 25 alal, kus mõõtu võtavad ligi 350 kutseõppurit.
- Avatud on 10 töötuba, kus saab proovida erinevaid ameteid ja töövõtteid.
- Toimub kutseharidusmess, kus osaleb 31 kutsekooli üle Eesti.
- Kohal on Rajaleidja karjäärikohvik, mis pakub abi karjääriplaneerimisel.
Töötoad on avatud ürituse mõlemal päeval. Töötubades osalemine on TASUTA ning ei vaja eelregistreerimist!

Sotsiaalteenistus

13.02.2015


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon taastas linnavolikogu liikme Nikolai Petrovitši volitused tema avalduse alusel ja lõpetas linnavolikogu asendusliikme Boriss Klubovi volitused.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

12.02.2015


EESTI VABARIIGI 97.AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD ÜRITUSED KOHTLA-JÄRVE LINNAS

Loe lähemalt...

12.02.2015


15.02.2015 algusega kell 15.00 toimub Koolinoorte Loomemajas kontsert „Meie inimesed“ . See on Kohtla-Järve linna kultuuriasutuste ühiskontsert.

Tantsurõõmu pakuvad tantsijad kollektiividest „Rütm“ (Kohtla-Järve Kultuurikeskus), „Step-stuudio“ ja „Viva Dance“ (Ahtme klubi). Lauljad on ansamblist „Kelluke“ (Kohtla-Järve Kultuurikeskus) ja solist Kristina Eidemiller.

Muusikalise tervituse toovad kuulajatele Kohtla-Järve ja Ahtme Kunstide Koolide õpetajad Valeri Antonov ja Aleksander Saveljev. Koolinoorte Loomemaja esindavad akrobaatikaring „Zagadka“ ja nende õpetajad Natalja Zaitseva ning Andrei Bondarev, tantsuringide „Arabesk“ ja „Mad Masters Crew“ vilistlaste rühmad.

Kui kõik läheb hästi, siis on laval ka illusionist Andrei Nikandrov.

Ootame kõiki nautima suurepärast kontserti!

Sotsiaalteenistus

12.02.2015

LUMESKULPTUURIDE  FESTIVAL-2015 toimub 21.02.2015 kell 12.00 Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja juures

Lumelinna ehitamise eeskirjad:

1.Võistkonnas miinimum 2 liiget. Võistkonna liikmeid võib aja jooksul vahetada, jälgi et ei ehitaks korraga üle 8 täiskasvanu või noore. Alla 8. a. lapsi võib abiks olla vastavalt soovile.
2. Võistkondadel kohal olla kell 11.45.
3. Kell 11.50 rivistume kuhilate juurde.
4. Ehitamiseks on aega 2 tundi.
5.Vajalikud abivahendid – kühvlid, labidad, ämbrid, värvid jne teie eesmärgi saavutamiseks vajalik ise kaasa võtta.
6. Vesi on kasutuseks meie poolt (ämbrid võtke ise kaasa).

Kell 14.00 peavad olema ehitised valmis.
Kell 14.00 hindab žürii lumekujusid.
Kell 14.30 autasustamine. 

ERIAUHIND KÕIGE PÕNEVAMALE LIUMÄELE!

Selga pange soojad joped ning vajadusel võtke kaasa vahetusriideid.

Töötab kohvik. (Kuum tee tasuta).
Pane kokku oma võistkond ja registreeru 18.veebruariks:
infojuht@kjkk.ee või telefonil 33 66165 ja 56682947

JÄTKU LUMELE!

Kohtla-Järve Kultuurikeskus

12.02.2015


Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 1.-3.kl. „Lõbusad Stardid“. Spordivõistluste kava koosnes kaheksast teatevõistlusest.

Esimese koha saavutas Ahtme Gümnaasiumi võistkond, teise – Maleva Põhikool ja kolmanda koha saavutasid Järve Gümnaasiumi koolisportlased.

Sotsiaalteenistus

09.02.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. oktoobri 2014. a korraldusega nr 980 on algatatud Ahtme linnaosas paralleelselt kulgeva Ahtme maanteega alates Jõhvi-Tammiku kergliiklusteest kuni Vana Ahtmes Tabori tänavani jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering. Käesoleva detailplaneeringu visioon on leida võimalus igapäevase ohutu liiklemise tagamiseks Tammiku ja Vana Ahtme vahelisel alal ühistranspordi kasutamata mööda Ahtme maanteed.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jalg- ja jalgrattatee jaoks vajalike transpordimaa juhtfunktsiooniga kruntide määramine, olemasolevatele ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete kavandamine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse ja ulatuse määramine. Planeeritav ala kulgeb riigimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga teega paralleelselt Tammiku bussipeatusest kuni Ahtme ristmikuni ning edasi Ahtme maanteega paralleelselt peamiselt riigimaal ja transpordimaal.

Plaaneeritav kergliiklustee kulgeb Ahtme mnt L1 (katastritunnus 32201:002:0011) teemaal Ahtme mnt 1 krundi ees ja selle kõrval oleva bussipeatuse ”Puru tee” juures ületab tee ja ulatub paralleelselt Ahtme mnt L1, Ahtme mnt L2 (katastritunnus 32204:001:0032) ning Ahtme mnt L3 (katastritunnus 32204:002:0273) Ahtme maantee lõikudega teemaal kuni Lehola tänavaga ristumiseni. Alates Lehola tn kulgeb kavandatav kergliiklustee haljasala maa-alal Ahtme park 5, 6 ja 7 kuni Altserva tänavani. Alates Altserva tn ristmikust kergliklustee ala paikneb Ahtme mnt L4 (katastritunnus 32204:002:0274), Ahtme mnt L7 (katastritunnus 32206:001:0069), Ahtme mnt L8 (katastritunnus 32201:001:0082), Ahtme mnt L9 (katastriüksus on moodustamisel). Vana Ahtmes Ahtme mnt L10 (katastritunnus 32201:001:0083) teemaal kergliikustee asub olemasoleva kõnnitee alal.. Alates Ahtme-Raudi raudtee ristumisest kulgeb kergliiklustee 13102 Ahtme-Rausvere tee (katastritunnus 32204:001:0021) põhja poolt reformimata riigimaal ja läbib Ahtme metskond 34 (katastritunnus 32209:002:0010) maaüksust kuni Tabori teeni .

Anname teada, et planeeritud kergliiklustee lähialal asuvad järgmised krundid: Ahtme mnt 1, Ahtme mnt 4, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32b, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72a, 78, 78a, 74a, 74b, 74d, 74, 74f, 74g, 100, 102, 104a, 104b, 106a, 106b, 95, 97, 101, 105, 107, 109, 111, 113 , Sõnajala 2. Planeeringulahenduse ettepanekud, märkused on võimalik esitada Kohtla-Järve linnavalitsusele kirjalikult või e-posti kaudu linnavalitsus@kjlv.ee .

Antud detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel (www.kohtla-jarve.ee).

Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimub Ahtme Gümnaasiumis (aadressil Altserva tn 6, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn) 13. veebruyaril 2015. a algusega kell 16.00 “

Arenguteenistus

07.02.2015


Teadmiseks valijatele!

Valimisjaoskondade moodustamisel on tehtud järgmised muudatused:
Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil on 14 valimisjaoskonna asemel moodustatud 9 valimisjaoskonda. Järve linnaosas ühinevad:
1 ja 2 jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas aadressil Keskallee tn 31;
3 ja 4 jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis aadressil Pärna tn 49 ning
5 ja 6 jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumis aadressil Keskallee tn 19.

Ahtme linnaosas ühinevad:
8 ja 9 jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis aadressil Altserva tn 6 ning
10 ja 11 jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis aadressil Puru tee 38.
7 jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Ahtme klubis aadressil Mardi tn 6), 12 jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumis aadressil Lehe tn 10a), 13 jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Oru Klubis aadressil Vikerkaare tn 2 ja 14 jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Sompa Klubis aadressil Humala tn 1) ei muutu.
Seega hääletamine ei toimu:
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis aadressil Pärna tn 20;
Kohtla-Järve Kunstide Koolis aadressil Kalevi tn 37;
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis aadressil Katse tn 2;
Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis aadressil Maleva tn 4;
Kohtla-Järve lasteaias Tuhkatriinu aadressil Ridaküla tn 24.


Endine Valimisjaoskond nr 2.
Valimisjaoskonda kuulusid Kalevi tänava paarituarvulised majad alates nr 7 kuni nr 37; Olevi tänava majad alates nr 6 kuni nr 27; Pärna tänava majad alates nr 5 kuni nr 29; Keskallee paarisarvulised majad alates nr 8 kuni nr 20 ja paarituarvulised alates nr 9 kuni nr 17; kõik Endla, Vahtra ja Ringi tänava majad.
Hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas aadressil Keskallee tn 31

Endine valimisjaoskond nr 3.
Valimisjaoskonda kuulusid Kalevi tänava paarisarvulised majad alates nr 22 kuni nr 36; kõik Põhja allee ja Metsapargi tänava majad.
Hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis aadressil Pärna tn 49

Endine valimisjaoskond nr 6.
Valimisjaoskonda kuulusid kõik Katse, Sinivoore, Outokumpu tänava ja Outokumpu põik majad.
Hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumis aadressil Keskallee tn 19.

Endine valimisjaoskond nr 9.
Valimisjaoskonda kuulusid Toome puiestee paarituarvulised majad; Maleva tänava majad alates nr 27 kuni nr 46 ja Estonia puiestee majad alates nr 19 kuni nr 29, Ahtme maantee majad nr 51, 53, 55, 57.
Hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis aadressil Altserva tn 6

Endine valimisjaoskond nr 11.
Valimisjaoskonda kuulusid Puru tee paarisarvulised majad ja kõik Pargi, Pargitaguse, Kasteheina, Salu, Aru, Ridaküla, Looga ja Kaare tänava ning Tammiku põik majad.
Hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis aadressil Puru tee 38

06.02.2015


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon peatas 4. veebruaril 2015.a linnavolikogu liikme Nikolai Petrovitši volitused seoses puudumisega volikogu istungitelt kolme järjestikuse kuu jooksul ja määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Boriss Klubov.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

05.02.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsus istungil vaadati läbi 32 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Noortekeskuse põhimäärus, väljastati reklaami paigaldusluba ning eraldati korter eraisikule.

Linnakantselei

02.02.2015

Kohtla-Järve koolid aktiivselt tegelevad projektitegevusega. 2014. aastal oli koolide poolt teostatud 131 projekt üldsummas 198 625 eurot. Toetusfondidest, sihtasutustest ja organisatsioonidest oli projektide toetamiseks eraldatud 141 165 eurot. Kahjuks, mitte kõik koolide poolt esitatud projektid said toetuse. Linnavalitsuse toetus moodustas 6 483 eurot, samuti võimaldati koolidele tasuta transport. 

Kõige aktiivsemad projektide teostajad olid Järve Gümnaasium, Ahtme Gümnaasium ja Tammiku Põhikool, tublisti tegutsesid ka Slaavi Põhikool, Maleva Põhikool ja Järve Vene Gümnaasium. 

Projektide teemadeks olid kodanikukasvatus, kodumaa kultuuri, ajaloo ja geograafia tundmaõppimine, loodusõpetus ja looduskaitse, ohutus ja käitumine eriolukordades, säästlikkus, sport ja tervisliku eluviisi propageerimine, heategevus ja abivajajate toetamine jt. 

Aktiivselt näitasid koolid ennast ka maakonna tasemel. 2014. aastal toetas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit 22 Kohtla-Järve koolide projekti üldsummas 9 786 eurot. Need olid suunatud koostööle teiste maakonna koolidega ühisürituste korraldamisel. 

Koolid teostavad ka rahvusvahelist koostööd Comenius, Leonardo, NordPlus Junion, Euroopa Noored ja eTwinning programmide raames, mis võimaldavad õpilastel tutvuda teiste riikide kultuuri ja eluviisiga ning vahetada kogemusi oma eakaaslastega välismaalt.  

Meie koolid võtavad osa ka paljudest üleriigilistest programmidest, nimelt Minu Riik, Leivanädal, Südamenädal, Töövarjupäev jt. Kolm kooli osalevad programmis „Ettevõtlik kool“ (Ahtme Gümnaasium, Tammiku Põhikool ja Järve Gümnaasium), viis kooli omavad Tervist Edendava Kooli staatuse (Järve Gümnaasium, Järve Vene Gümnaasium, Ahtme Gümnaasium, Kesklinna Põhikool ja Slaavi Põhikool). Järve Gümnaasium ja Ahtme Gümnaasium osalevad pilootprojektis „Kiusamisest vaba kool“. Tuleb mainida ka koolide osalemist programmis Entrum, mis on suunatud noorte initsiatiivi ja loovuse arendamisele. 

Koolide projektitöö väärib märkamist mitte ainult sellepärast, et see on õppeprotsessi mitmekesistamine ning täiendava rahastamise saamine väljastpoolt, kuid ka sellepärast, et projektide temaatika on tihedalt seotud põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavadega ning on suunatud õppekavades sätestatud eesmärkide saavutamisele. 

Sotsiaalteenistus

29.01.2015Koolinoorte Loomemajas juba 18-ndat korda toimus festival „Meid sidus muusika“.

Festival sai alguse 1997. aastal eesmärgiga pakkuda noortele võimalust ühiseks loometegevuseks.

Muusikud Kohtla-Järve Kunstide Koolist, Ahtme Kunstide Koolist, Sillamäelt, Narvast ja Koolinoorte Loomemajast olid valmis oma esinemisteks. Mis siis, et enamus pillimeestest ja lauljatest olid juba vanad tuttavad, oli esinemisnärv ikka sees.

Esinejaid tervitasid riigikogu liige Valeri Korb, Koolinoorte Loomemaja direktor Anna Rentik, linnavalitsuse sotsiaalteenistuse hariduse peaspetsialist Irina Tokman.

Kõiki esinejaid võeti väga soojalt vastu. Taas võis publik saalis näha, kui palju imelisi noori muusikuid elab Ida-Virumaal. On saanud kauniks traditsiooniks, et festivalil antakse välja ka kaks eriauhinda. Üks on riigikogu liikmelt Valeri Korbilt, teine Koolinoorte Loomemaja direktorilt Anna Rentikult.

Kuna V.Korb on olnud festivali külaliseks esimesest korrast alates, siis on tal täielik ülevaade sellest, mis toimub Virumaa noortemuusika maailmas.

Iga aastaga läheb valiku tegemine sellise suure hulga esinejate seas väga raskeks, sest kõik on auhinda väärt. Sel aastal sai Valeri Korbi auhinna Valeri Antonov, tänu kellele on meil nii palju suurepäraseid muusikuid, kes suudab igale festivalile välja panna mitu koosseisu ja nad mängivad väga erinevates muusikastiilides. V. Antonov on ka üks festivali algatajatest.

Loomemaja direktori Anna Rentiku poolt antud auhind läks Ahtme Kunstide Kooli õpilasele Oskar Laadale. Suurepärane pillimees ja kauni häälega laulja. Kindlasti kuuleme sellest noormehest edaspidi veel palju.

Sel aastal oli uuenduseks see, et anti välja eriauhinnad. Parima aranžeeringu eest sai auhinna Igor Lumbe. Ära märgiti veel tublimad erinevates pillirühmades.

Aga festival ei saaks toimuda, kui ei oleks selliseid entusiaste noori õpetamas nagu Narva Loomingumajast Igor Zemskoi, Sillamäe lauluõpetaja Natalja Jermolina, kunstikoolide õpetajad Valeri Antonov, Igor Lumbe, Aleksander Kurnossov, Danil Masljakov, kes on ühtlasi ka Loomemajas noori õpetamas. Uustulnukana osalesid noored Sillamäe noorte keskusest „Ulei“.

Üks oluline asi on veel nende aastate jooksul toimunud – laval näeb palju rohkem neidusid kui festivali algusaastatel.

Täname kõiki, tänu kellele sai festival võimalikuks. Kohtumiseni järgmisel festivalil.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Sotsiaalteenistus

27.01.2015Laupäeval, 24.01.2015. a. toimus Tallinna lauluväljakul HITSA ProgeTiigri õpilaskonkursi "Tuleviku õpperuum 2050!" finaalüritus. HITSA tehnoloogiahariduse programmi ProgeTiiger eesmärk on äratada õppijates huvi inseneriteaduste, disaini ja tehnoloogia ning IKT valdkondade vastu. ProgeTiigri programmi kuuluvad tegevused alus-, üld- ja kutsehariduses.
Õpilaskonkursi „Tuleviku õpperuum 2050“ finaalis osales kokku 40 õppeasutust üle Eesti. Töid hinnati viies kategoorias ning kolmes vanuserühmas. 

Teiste laste ja noorte seas jõudsid finaali Kohtla-Järve Lasteaia Buratino kasvandikud, kes tegid multifilmi. Esitatud töö "Tuleviku lasteaed" autorid olid Emilia Virkunen, Mikolas Aaver, Polina Igonina, Rozalia Parthal ja Simona Fetka ning lapsi juhendasid õpetajad Maarika Virkunen, Lüüli Kübarsepp ja Anu Pedius.

Tänu heale esinemisele ja huvitavale ning tasemel konkursitööle saavutasid lapsed kategoorias "Arvutianimatsioon või -mäng" alushariduse ja I kooliastme (5-9 a.) vanuserühmas I koha. 
( http://progetiiger.ee/uudised )


Konkursitööd „Tuleviku lasteaed“ saab vaadata alloleval lingil:
http://lasteaedtulevikus.weebly.com

Õnnitleme esikoha saavutanud lapsi ja nende juhendajaid !

+ Foto 1, Foto 2
Sotsiaalteenistus

26.01.2015


Peatükis Transport on kättesaadavad uued sõiduplaanid

Sõiduplaanid alates 01.02.2015

23.01.2015


“Kohtla-Järve Linnavalitsuse arenguteenistus annab teada, et on jätkunud töö, mis on suunatud miljööväärtuslikes hoonestusalades asuvate elamute fassaadide korrastamisele.

2014 aasta jooksul Muinsuskaitseamet teostas suure ja vajaliku töö, mis on abiks lagunevate maja rõdude remontimisel.

Muinsuskaitseametil on valminud uus restaureerimisjuhend, mis käsitleb stalinistlike majade rõdude hooldamist, seisukorra hindamist ja restaureerimist. Juhendis on antud ka näidissõlmed.

See on kättesaadav ameti kodulehel rubriigis „Abiks projekteerijale“:
http://muinas.ee/files/Stalinistlike%20r%C3%B5dude%20restaureerimise%20juhend.pdf"

Arenguteenistus

22.01.2015Teisipäeval, 20.jaanuaril peale renoveerimistöid oli avatud täies mahus Kohtla-Järve Keskraamatukogu lasteosakond aadressil: Tuulari 19. Renoveerimistöid maksumusega 109 630, 86 eurot teostas 2014. aastal ehitusfirma EJG OÜ. Kultuuriministeeriumi kaasfinantseerimise toetus moodustas 25 000 eurot.

Lasteosakonna renoveerimistööde käigus renoveeriti kütesüsteemi terves hoones. Toimus esimese korruse ruumide remont koos uute valgustite paigaldamisega. Lasteosakonna kaasaegsed, avarad ja mugavad ruumid võimaldavad kasutada lasteosakonda nii lugemispaigaks, kui ka lasteaedade ja koolide erinevate ürituste korraldamiseks, pakkudes lastele parimat lugemis-ja õppekeskkonda.

Keskraamatukogu lasteosakonna avamisel soovisid edu ja kordaminekuid raamatukogu töötajatele Riigikogu liige hr Valeri Korb, Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees pr Riina Ivanova ja Kohtla-Järve abilinnapea sotsiaalküsimustes pr Niina Aleksejeva.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6
Sotsiaalteenistus

21.01.2015


Toimkond teatab, et LUMELINNA EHITAMINE LÜKKUB EDASI VEEBRUARISSE SEOSES LUME PUUDUMISEGA. 
EELREGISTREERIMINE JÄTKUB. 
REGISTREERUNUD VÕISTKONDADEGA VÕIETAKSE ÜHENDUST. 

21.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 20. jaanuari 2015. a istungil vaadati läbi 24 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Volituse andmine“ ja määruse „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ja huvikoolide õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine“ eelnõud. Kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Karuke teenistusliku järelevalve õiend ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati ehitusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

19.01.2015Sel nädavahetusel toimuvad Kohtla-Järve spordihoones kaks suurejoonelist maadlusvõistlust.
Laupäeval, 24.jaanuaril kell 10.30 algavad Avo Talpase XXXV mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses. Võistlustele on oodatud võistlema Leedu, Läti, Rootsi ja parimad Eesti maadlejad. Võistlust korraldab Kohtla-Järve Spordiselts KALEV.

Pühapäeval, algusega kell 12.00 avatakse Eesti noorte vabamaadluse seeriavõistluse “NUBLUST NABIKS 2015” I etapi.
Seeriavõistluse I etapi korraldajaks on Spordiklubi Kuldkaru.

Kahe võistluspäeva jooksul maadlusmatile on oodatud võistlema üle 200 maadlejat.
Sissepääs võistlustele on tasuta.

Sotsiaalteenistus.

19.01.2015
Kohtla-Järve Kultuurikeskus kutsub osalema LUMESKULPTUURIDE FESTIVALIL 2015, mis toimub laupäeval, 24.jaanuaril kell 12.00 Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja juures.

Lumelinna ehitamise eeskirjad:
1.Võistkonnas miinimum 2 liiget. Võistkonna liikmeid võib aja jooksul vahetada, jälgi et ei ehitaks korraga üle 8 täiskasvanu või noore. Alla 8. a. lapsi võib abiks olla vastavalt soovile.

2. Võistkondadel kohal olla kell 11.45.

3. Kell 11.50 rivistume kuhilate juurde.
4. Ehitamiseks on aega 2 tundi.

5.Vajalikud abivahendid – kühvlid, labidad, ämbrid, värvid jne teie eesmärgi saavutamiseks vajalik ise kaasa võtta.

6. Vesi on kasutuseks meie poolt (ämbrid võtke ise kaasa).Kell 14.00 peavad olema ehitised valmis.

Kell 14.00 hindab žürii lumekujusid.

Kell 14.30 autasustamine.
ERIAUHIND KÕIGE PÕNEVAMALE LIUMÄELE!
Selga pange soojad joped ning vajadusel võtke kaasa vahetusriideid.


Töötab kohvik. (Kuum tee tasuta).
Pane kokku oma võistkond ja registreeru 22.jaanuariks 2015 infojuht@kjkk.ee või telefonil 33 66165 ja 56682947JÄTKU LUMELE!

Kohtla-Järve Kultuurikeskus

15.01.2015Kohtla-Järve Linnavalitsust tunnustati 14. jaanuaril k.a. Tallinnas SA Innove poolt korraldatud keelekümblusprogrammi tänuüritusel tänukirjaga lasteaedade keelekümbluskonverentside korraldamise eest ja keelekümblust propageeriva võrgustikutegevuse eest.Sotsiaalteenistus

15.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. jaanuari 2015. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest viis olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile teisele lugemisele määruse „Kohtla-Järve linna 2015. aasta eelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati ehitusload, kasutusload ja taksoveoluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

15.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse  Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi

1. Ahtme linnaosas aadressil Altserva tn 23 krundi detailplaneeringu algatamise ettepaneku.
2. Ahtme linnaosas aadressil Toome pst elamu esimesel korrusel asuvas korteris juuksla tarbeks ümberplaneerimise projekti
3. Järve linnaosas Keemia väikekoht tootmiskrundil Petroter I,II ja III fenoolivee puhastuse sõlme ehitamiseks projekteerimistingimuste määramine.
4. Järve linnaosas Olevi tänava elamu krundil prügikonteinerite platsi ümberpiirdeaia eskiisi.
5. Järve linnaosas krundile aadressil Järveküla tee 50 taaraautomaadi paigalduse projekt.

Arenguteenistus

12.01.2015


Teadmiseks valijatele!

Valimisjaoskondade moodustamisel on tehtud järgmised muudatused:

Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil on 14 valimisjaoskonna asemel moodustatud 9 valimisjaoskonda. Järve linnaosas ühinevad
:

1. ja 2. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas aadressil Keskallee tn 31;
3. ja 4. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis aadressil Pärna tn 49 ning
5. ja 6. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumis aadressil Keskallee tn 19.

Ahtme linnaosas ühinevad:
8. ja 9. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis aadressil Altserva tn 6 ning
10. ja 11. jaoskond, hääletusruum hakkab asuma Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis aadressil Puru tee 38.

7. jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Ahtme klubis aadressil Mardi tn 6), 12. jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumis aadressil Lehe tn 10a), 13. jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Oru Klubis aadressil Vikerkaare tn 2 ja 14. jaoskonna piirkond ja hääletusruum (Sompa Klubis aadressil Humala tn 1) ei muutu.

Seega hääletamine ei toimu:
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis aadressil Pärna tn 20;
Kohtla-Järve Kunstide Koolis aadressil Kalevi tn 37;
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis aadressil Katse tn 2;
Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis aadressil Maleva tn 4;
Kohtla-Järve lasteaias Tuhkatriinu aadressil Ridaküla tn 24.


09.01.2015Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti
„Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt osaline renoveerimine“ taotlust.

Projekti eelarveline maksumus on 43 003 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 11 047 eurot. Toetus summas 31 956 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti üldine eesmärk on Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine. Tulemusena saab lasteaed 56 uut aknaplokki ja 11 välisust.

Ehitustöid teostatakse suvekuudel.

Arenguteenistus

08.01.2015


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon peatas 6. jaanuaril 2015.a linnavolikogu liikme Juri Saltõkovi volitused seoses puudumisega volikogu istungitelt kolme järjestikuse kuu jooksul ja määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Jaanek Pahka.

Samuti Kohtla-Järve linna valimiskomisjon lõpetas 6. jaanuaril 2015.a ennetähtaegselt linnavolikogu asendusliikmete Irina Tokmani ja Kristiine Agu volitused seoses nende nimetamisega Kohtla-Järve Linnavalitsuse ametnikeks.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

07.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. jaanuari 2015. a istungil vaadati läbi 7 küsimust, millest kolm olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna koolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja toitlustamise korraldamise kord“ eelnõu ja kuulutati korteriomandite ja munitsipaalvara võõrandamise 22. jaanuari 2015. a avaliku enampakkumise välja Kohtla-Järve linnas.

Linnakantselei

02.01.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas aadressil Katse tn 2 asuva Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas Tervise tn asuva SA Ida-Viru Keskhaigla aktiivravikopmpleksi H-korpuse ATS nõrkvoolusüsteemi projekt
3. Järve linnaosas Ravi tn asuva SA Ida-Viru Keskhaigla hoone osaline rekonstrueerimise projekt (esimese korruse automaatse tulekahjusignalisatsioon)
4. Järve linnaosas Uus-Tehase tänaval Eastman Specialties tehase laohoone juurdeehituse projekt.
Kiideti heaks
1. Ahtme linnaosas Estonia pst asuva sidehoone fassaadi eskiis

Arenguteenistus

29.12.2014


Aastavahetusel ilutulestikud  on Järve linnaosas kell 00.40 Virula väljakul ja Ahtme linnaosas kell  01.00 Iidla kaubanduskeskuse juures.

Sotsiaalteenistus

29.12.2014


Esmaspäeval, 22.detsembril toimus Kohtla-Järve Põlevkivi muuseumi Valges saalis Kohtla-Järve linna PARIMATE SPORTLASTE 2014 vastuvõtt. Külalisi tervitasid ja andsid üle auaadressid Kohtla-Järve linnapea hr Jevgeni Solovjov ja Riigikogu liige hr Valeri Korb.

Parima meessportlase tiitli pälvis vabamaadleja ALEKSEI BASKAKOV spordiklubist Kuldkaru. Eesti Maadlusliit tunnistas Aleksei Baskakovi parimaks vabamaadlejaks 2014 täiskasvanute seas.

Parimaks nooreks meessportlaseks valiti spordiklubi Dilan ujuja VLADISLAV PAŠURIN.

Aasta parimaks nooreks naissportlaseks tunnistati spordiklubi Afina judokas MARIA MALÕŠEVA.

Aasta parimaks veteraniks 2014 valiti GERMAN TEREHHOV spordiklubist Mitš.

Aasta parimaks võistkonnaks tunnistati Jalgpalliklubi Järve naiskond.

Sportmängude võistkonna parima mängija tiitli pälvis IRINA SNJATKOVSKAJA Jalgpalliklubist Järve, kes on tunnistatud parimaks väravalööjaks Eesti Meistrivõistluste Naiste esiliiga mängudes.

Jõuluteemalise kontserdikavaga rõõmustas sportlasi, treenereid ja külalisi Kohtla-Järve Kunstide Kooli käsikellade ansambel.

Sotsiaalteenistus

29.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. detsembri 2014. a istungil vaadati läbi 20 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati ehitusload, kasutusluba ja teekasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

22.12.2014


Lugupeetud Kohtla-Järve linna (Järve ja Ahtme linnaosa) elanikud!Kõikides teede korrashoiu ja kõnniteede, väljakute ning autobussipeatuste koristamise küsimustes talvisel ajal, saate pöörduda firma OÜ N&V  teenindava dispetšerteenistuse poole telefonil 33 66 730 või 51 89 707 (telefon töötab ööpäevaringselt). Samuti on võimalus saata electronkiri aadressil infoasnv2@gmail.com või nvdispetser@gmail.com

19.12.2014
Alates käesoleva aasta septembrist on Kohtla-Järve Lasteaias Kirju- Mirju avatud piirkondlik lasteaedade eesti keele metoodikakeskus. 
Metoodikakeskus korraldas jõulude eel näituse ,,Kaunis jõulukaart", kuhu kõik linna lasteaiad tõid oma asutuse õpetajate endi tehtud jõulukaarte, millest osa kaarte on tehtud ka koos lastega. Lasteaiast Kirju-Mirju liigub näitus edasi ka teistesse lasteaedadesse, kes soovisid enda lasteaias seda näitust üles panna.

Metoodikakeskuse koordinaator Malle Trummar tänab kõiki linna lasteaedu aktiivse osavõtu eest: "Aitäh kõikidele lasteaedade õpetajatele, kes on metoodikakeskuse tegevuses aktiivselt kaasa löönud! Kaunist saabuvat jõuluaega kõigile".

Soovime kauneid jõule kõikidele lastele, lastevanematele ja lasteaedade töötajatele, kauneid jõule kõikidele linna elanikele!

+ Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus

12.12.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XVII istung toimub 17. detsembril k.a. kell 13.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Arne Berendsen,
volikogu aseesimees

12.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Sinivoore tänaval asuvas korterelamus kahe korteri rekonstrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas sidekanalisatsiooni ümberpaigaldamise projekt Ahtme mnt asuva kinnistu ja Ilmajaama tn piirkonnas
3. Järve linnaosas Keemia vkt kinnistul gradiirialuse raudbetoonvanni rekonstrueerimise projekt

Kiideti heaks
1. Ahtme linnaosas aadressil Ahtme mnt asuva kolme maja fassaadi passid

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused VKG Energia OÜ territooriumil Järve linnaosas Elektriku tänaval vääveldioksiidi puhastussüsteemi laiendamiseks

Arenguteenistus

09.12.2014
6.detsembril toimusid Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis suurejoonelised VII Rahvusvahelised vabamaadluse võistlused „KULDKARU OPEN 2014“, kus osalesid maadlejad 13 riigist. Rahvusvahelised võistlused tõid maadlusmatile 96 täiskasvanud maadlejat. Eesti võistkonda esindasid kolm sportlast kahest klubist: Viljandi Tulevik ja Kohtla-Järve spordiklubist Kuldkaru.

Kahjuks ei osalenud traumade tõttu võistlustel Eesti koondise liider Aleksei Baskakov ja noor Põltsamaa esindaja Aimar Andruse, kes näitas viimastel vabariiklikel tiitlivõistlustel väga häid tulemusi.

Külaliste ja pealtvaatajate lootused olid seotud Eesti maadlusveterani Janek Lips´i esinemisega. Kuid kohtumises 3 koha eest kaotas ta Euroopa juunioride meistrivõistluste pronksmedali omanikule Kevin Henkel´ile.

Rõõmustas Eesti maadlusefänne Ragnar Kaasik, kes saavutas esimese koha kõige raskemas kaalukategoorias kuni 125 kg.

Võistluste avamisel tervitas sportlasi Riigikogu liige hr Valeri Korb, kes soovis maadlejatele häid sportlikke tulemusi, edu ning tänas rahvusvaheliste võistluste korraldajaid – peasponsori firma ALTAIRBALT ja spordiklubi Kuldkaru esindajaid.

Sotsiaalteenistus

09.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 9. detsembri 2014. a istungil vaadati läbi 20 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Kunstide Kooli teenistusliku järelevalve õiend, väljastati teekasutusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

08.12.2014


13.detsembril algusega kell 14.00 toimub Jõhvi Mihkli kirikus 3.andvendi kontsert.

Esinevad Ahtme Kunstide Kooli õpetajad ja õpilased.

Sotsiaalteenistus

08.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu eskiisi teisest arutelust.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 04. detsembri 2012.a korraldusega nr 997 „Kohtla-Järve linna Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse detailplaneeringu algatamine“ on algatatud Ahtme linnaosas Maleva tn ja Toome pst korterelamute ning Estonia pst ja Ahtme mnt vahelise ala planeering ning jäeti algatamata planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritava ala moodustavad Ahtme keskuseala, avalik pargiala Maleva tn ja Estonia pst korterelamute vahel ning Toome pst ja sellega külgnev park. Keskuse alale on planeeritud linnaosa väljak, pargialad täiendatakse jalg- ja jalgratta teedevõrgustikuga ning sportimise- ja mängualadega kui ka eakate kohtumispaiga rajamisega. Korterelamute vahel sõitmise vähendamaks kavandatakse kasutada Toome pst ka sõiduteena koos kõrval planeeritava kergliiklusteega. Järgides Ahtme linnaosa üldplaneeringu kontseptsiooni on kavandatud Iidla ja Puru asumite ühendamaks sõidutee kuni Ahtme maanteeni.

Esimene eskiisi arutelu toimus 6 märtsil 2014, kus on tehtud ettepanekud väljakule eraldi krundi ja hoonestusala mitte planeerida, näha ette Toome pst algsesse osale teel tõstetavad tõkised, arvestada AS Eesti Energia poolt esitatud olemasoleva raudtee kasutamise hoonestusõiguse pikendamisega ja teistega.

Teise eskiisi arutelul esitatakse täiendatud eskiislahendus ja tutvustatakse planeeringu lahendust illustreeriv video presentatsioon.

Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimub Ahtme Gümnaasiumis (aadressil Altserva tn 6, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn) 10. detsembril 2014. a algusega kell 16.30

Arenguteenistus

05.12.2014


Seoses politsei süsteemi muutustega ja uue visiooni rakendamisega, otsustas Politsei- ja piirivalveamet tugevdada piirkondlikku tööd koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega. Seoses sellega on olemasolevad piirkonnapolitseinikud kohustatud teostama kodanike vastuvõttu Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones.

Esimene vastuvõtt toimub 9.detsembril 2014.a.

Kohtla Järve piirkonnapolitseinik Ilja Tšiž võtab linna elanikke vastu iga kuu teisel teisipäeval Kohtla-Järve Linnavalitsuses aadressil Keskallee 19, Volikogu istungite saalis (esimesel korrusel) kella 10.00 - 11.00.

Telefon 337 2417 või 110, e-posti aadress ilja.tsiz@politsei.ee

Linnakantselei

04.12.2014


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon peatas linnavolikogu liikme Jevgeni Saltõkovi volitused tema avalduse alusel kuni 05.märtsini 2015.a ja määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Jevgenia Maksimova.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

04.12.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2. detsembri 2014. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja kolm küsimust võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2014. aasta neljanda lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Tuvike töötajate koosseis, väljastati luba ürituse korraldamiseks ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

02.12.2014
6.detsembril toimub Kohtla-Järve linnas VII järjekordne rahvusvaheline vabamaadluse turniir  - KULDKARU OPEN.

Sel korral osalejate vanuse piiranguid ei ole ja võistlustel osalevad sportlased nii meie riigist kui ka välismaalt. Oodatakse sportlasi 14 riigist, kusjuures Ahtme spordihalli  mattidel kogunevad nii pidevad külalised, kui ka need, kes külastavad meie üritust esmakordselt.

Aukülalistena on oodatud tuntud sportlased, erinevate aastate olümpiavõitjad ja maailmameistrid.

Turniiri peakorraldaja on Spordiklubi KULDKARU Eesti Maadluse Liidu toetusel.

On eriti meeldiv märkida, et spordiklubi austajate arv, kes toetavad meid antud ürituse korraldamisel, kasvab iga aastaga.

Kutsume kõiki  pöidlahoidjaid osalema  vabamaadlusevõistluse üritusel.

Matšid algavad laupäeval 6.detsembril kell 10.00 ning  finaalvõistlused toimuvad algusega  kell 17.00.

Sissepääs tasuta.

Spordiklubi KULDKARU juhatus

28.11.2014


Pühapäeval, 30. novembril kell 14.00
JÕULURAHU VÄLJAKUULUTAMINE 
Kohtla-Järve Virula väljakul
Advendi TULEDE SÜÜTAMINE LINNA JÕULUPUUL 

Kutsume ka kõiki Kohtla-Järve linna ettevõtjaid ja eraisikuid hooneid ja vaateaknaid pühadeks kauniks tegema.

Kohtla-Järve linnavalitsus

28.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 25. novembri 2014. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2015. aasta eelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hoolekogu koosseis, väljastati ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei


28.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 25.11.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Tabori vkt asuva aiamaja mõõdistusprojekt
2. Ahtme linnaosas Tammiku põik asuva hoone reaalosadeks jagamise projekt

Kooskõlastati

1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Sinivoore tn asuva korterelamu rekonstrueerimiseks
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Kiige tn asuva ridaboksi küttesüsteemi muutmiseks
3. Ahtme linnaosas Tervise tn asuva elamu katusekatte väljavahetamise


Arenguteenistus

24.11.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XVI istung toimub 26. novembrill k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Arne Berendsen,
volikogu aseesimees

19.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutas välja ideekonkurss Ahtme linnaosa keskuse arhitektuurseks kujundamiseks. Ideekonkursi tingimused ja võistlusülesanne on allalaetavad siin ja riigihangete registris internetiaadressil https://riigihanked.riik.ee/register/.

Ootame aktiivset osavõttu. Teeme meie linna paremaks!

Arenguteenistus

17.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Pärna tänaval asuva hoone rekonstrueerimise ja laohoone ehitamise projekt
2. Järve linnaosas Pikk tänaval asuva elamu laiendamise eskiisid
3. Järve linnaosas Rohu vkt asuva krundi elektriliitumise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Sinivoore tänaval asuvas elamus kahe korteri ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks
2. ajutise kioski paigaldamine Järve linnaosas Olevi tänaval asuva korterelamu krundile

Arenguteenistus

12.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. novembri 2014. a istungil vaadati läbi 34 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve linna kohalike teede nimekiri“ eelnõu ning määruse „Kohtla-Järve linna põhimäärus“ eelnõu, nimetati Kohtla-Järve linna Ahtme keskuse kujundamise ideekonkursi žürii, kinnitati pärandvara hindamise aktid, väljastati ehitusluba ja tee-ehitusluba, reklaami paigaldusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

10.11.2014


Ahtme kergejõustikuhallis toimusid VIII Rahvusvahelised sportaeroobika võistlused „KOHTLA-JÄRVE OPEN CUP 2014“. Sportaeroobika on suhteliselt uus spordiala, mis on kiiresti võitnud suure populaarsuse nii maailmas, kui ka Eestis. Kohtla-Järve linna külastasid üle 300 võimlejat: Soomest (Turku, Oulu, Kerava ja Kaajani), Lätist (Riia), Valgevenest (Minsk, Bobruisk ja Gomel), Venemaalt (Moskva, Solnetšnogorsk, Volhov, Peterburi, Leningradi oblast, Kaliningrad), Ukrainast (Kiiev, Donetsk , Zaporožje) ja Eestist (Tallinn, Narva ja Kohtla-Järve).

Avamisel tervitasid võistlejaid Kohtla-Järve linnapea hr Jevgeni Solovjov ja Rahvatantsuansambli “Virulane” D segarühma “Virvet” tantsijad, Urve Kilk´I juhendamisel.

Spordiürituse korraldajad, kelleks olid Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Spordiklubi Fööniks, tänavad toetajaid ja koostööpartnereid, kes osutasid abi spordiürituse korraldamisel ja läbiviimisel.

Sotsiaalteenistus

10.11.2014


SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab Ida-Virumaal Jõhvi linnas „EASi alustava ettevõtja baaskoolituse“

Koolitus toimub eesti keeles ning kogupikkusega 7- koolituspäeva. Alustava ettevõtja koolitusel annavad oma teadmisi kogenud spetsialistid BDA Consulting OÜ-st.

Baaskoolitus annab inimesele, kes soovib ettevõtlusega alustada või ettevõtjale, kes hilja aegu ettevõtlusega on alustanud, saada ettevõtlusalaseid baasteadmisi, oskusi, uusi vaateid ja mõtteid ning kindlustunnet.

Kogu info baaskoolituse kohta – koolituskava, programm, osalemise ankeet asub kirja manuses. Registreerumise tähtaeg on 11.11.2014a.

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3

10.11.2014


Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis toimusid koolinoorte 4.-5.klasside Dumle rahvastepallivõistlused.

Tütarlaste turniiril saavutas 1 koha Ahtme gümnaasiumi võistkond, 2 koha – Maleva põhikooli võistkond ja kolmandaks tulid Tammiku Põhikooli sportlased.

Poeglaste turniiri võitjaks tuli Tammiku Põhikooli poeglaste võistkond, 2 koha saavutas Maleva Põhikooli võistkond ja 3 koha said Ahtme Gümnaasiumi koolisportlased.

Teisipäeval, 11.novembril korraldatakse Rakvere Spordihallis Ida- ja Lääne Virumaa piirkonna finaalvõistlused, kus Kohtla-Järve linna esindavad kaks parimat tütar- ja poeglaste võistkonda.

Sotsiaalteenistus

10.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Jaaniku tn 39 detailplaneeringu algatamise ettepanek

Kiideti heaks
1. Järve linnaosas Keskalleel asuva elamu fasaadipass

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Estonia pst asuva sidehoone rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

06.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 25 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Audiitori määramine“ eelnõu, kinnitati koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud ja Kohtla-Järve Lastekodu töötajate koosseis. Samuti kinnitati Spordikeskuse üürilepingud ja väljastati reklaami paigaldusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

05.11.2014
Käesoleva aasta 08.novembril kell 14.00 toimub Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas (Keskallee 31) Kohta-Järve Linnaorkestri 20.aastapäevale pühendatud pidulik kontsert.

Sissepääs on tasuta.

Sotsiaalteenistus

05.11.2014


Esmaspäeval, 10.novembril külastab Kohtla-Järve linna kultuuriminister pr Urve Tiidus.

Visiidi käigus kohtub kultuuriminister linnapeaga ja külastab linna asutusi:
kell 14.00 – 15.00 kohtumine Kohtla-Järve linnapea hr Jevgeni Solovjov´iga;
kell 15.00 – 15.45 tutvumine Kohtla-Järve Kultuurikeskuse renoveerimisprotsessiga;
kell 15.45 – 16.15 Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähalli külastamine;
kell 16.15 – 16.45 Põlevkivimuuseumi Valge saali galeriis Ahtme Kunstide Kooli 20.aastapäevale pühendatud õpilastööde näituse külastamine;
kell 16.45 – 17.30 Vahtra Loomekeskuse külastamine.

Sotsiaalteenistus

29.10.2014


Noorteorganisatsiooni JCI Eesti (www.jci.ee) (Eesti Ettevõtlike Noorte Koda noored) on mitu aastat läbi viinud heategevusprojekti Koos Kooli (www.kooskooli.eu). Läbi projekti Koos Kooli oli noorte soov aidata sotsiaaltoetust saavate perede Kohtla-Järve lapsi, kes alustasid kooliteed, sellega, et kinkisid esimesse klassi minevatele lastele spordijalanõud. Tagasiside perekondadelt oli positiivne.

Kohtla-Jarve Sotsiaalhoolekandekeskus

29.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. oktoobri 2014. a istungil vaadati läbi 21 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Keskraamatukogu töötajate koosseis, Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload ja kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

27.10.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XV istung toimub 29. oktoobril k.a. kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Arne Berendsen,
volikogu aseesimees

27.10.2014


Läänemaa lasteaednikud tutvusid Kohtla-Järve Lasteaia Kirju-Mirju tegevusega ettevõtliku lasteaia programmis.

Läänemaa lasteaednikud külastasid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse korraldatud õppepäeva raames Kohtla-Järve Lasteaeda Kirju-Mirju, et saada kogemusi „Ettevõtliku lasteaia“ programmi tööst. Lasteaed Kirju-Mirju liitus pilootlasteaiana „Ettevõtliku lasteaia/kooli“ programmiga 2009. aastal.  

Lasteaias on ettevõtlusõppe eesmärgiks lapses ettevõtlikkuse kujundamine ja toetamine, mis eeldab loomingulisust, oskust tegevusi kavandada ja neid ellu viia.

Ettevõtlusõppe eesmärkide saavutamine toimub lasteaias mängu ja avastusõppe kaudu. 
Lasteaeda Kirju-Mirju on Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt tunnustatud programmi „Ettevõtlik lasteaed“ eduka rakendamise eest. Kõige suurem tunnustus on lasteaia direktori Ingrid Ustavi sõnul see, kui lasteaia pedagoogide igapäevaste tegevuste tulemused on märgatavad laste juures, samuti lastevanemate kiitvad hinnangud.

Sotsiaalteenistus

22.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 21. oktoobri 2014. a istungil vaadati läbi 19 küsimust, millest kaheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike arengukava õppeaastateks 2014-2017 ja Puru tee 38 üürilepingud, väljastati ehitusluba ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

22.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 22.10.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Kaja tänaval asuva elamu laiendamise ja abihoone püstitamise projekt
2. Järve linnaosas Järveküla teel renoveeritava LVT 110/35/6 kV alajaama eelprojekt
3. Järve linnaosas Tuuslari tänaval asuva lasteraamatukogu küttesüsteemi ja soojussõlme rekonstrueerimise projekt
4. Ahtme linnaosas Ahtme maanteel asuva ehitise kõrvale püstitatava ajutise rajatise (tuvimaja) eskiis
5. Järve linnaosas Tuuslari tänaval asuva kohviku sissepääsu kohale varikatuse ja reklaami paigaldamise ettepanek
6. Järve linnaosas Pärna tänaval asuva hoone rekonstrueerimise ja laohoone eskiisid

Arenguteenistus

21.10.2014


Käesoleva aasta 18.oktoobril toimusid Ahtme kergejõustikuhallis VIII Kohtla-Järve linna taekwon-do meistrivõistlused, kus osalesid 110 sportlast Tallinnast, Kundast, Tapalt, Maardust, Haapsalust, Pärnust, Mustveest, Jõhvist ja Kohtla-Järvelt. Võistlus korraldati vanusegruppides: 6.-8.a, 9.-10.a, 11.-13.a, 14.-16.a ja 18.a+.

Kohtla-Järve linna meistrivõistluste avamisel tervitasid sportlasi Riigikogu liige hr Valeri Korb ja Eesti Taekwon-do Liidu president hr Mihhail Kõlvart, kultuuriprogrammiga esinesid Tantsuklubi Stiil Kohtla-Järve tantsupaar Albert Smirnov ja Alissa Skrebneva ning Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja akrobaatikaring „Zagadka“.

Sotsiaalteenistus

21.10.2014


Tartu Ülikooli eetikakeskus ja SA Kiusamise Vastu kuulutavad välja lasteaedadele suunatud konkursi "Hea lasteaed kui kiusamisvaba lasteaed" ning koolile suunatud konkursi "Hea kool kui kiusamisvaba kool". Sama konkursitööga on võimalik kandideerida ka tiitlile „Väärtuskasvatuse kool 2014“.

Konkursi eesmärk: kutsutakse koole kaasa mõtlema ja analüüsima, millised tegevused aitavad kaasa kiusamisvaba haridustee loomisele. Seejuures on oluline pöörata tähelepanu sellele, kas ja kuidas rakendatavad tegevused oma eesmärki täidavad. Lisaks koolide eneseanalüüsile annab konkurss võimaluse jagada häid praktikaid.

Oodatud konkursitööd: oodatud on kõikide koolide meeskonnatöös valminud konkursitööd. Sealhulgas oodatakse osalema ka eelmistel aastatel osalenud koole.

Mõlema konkursi eesmärk on kutsuda nii koole kui lasteaedu kaasa mõtlema ja analüüsima, millised tegevused aitavad kaasa kiusamisvaba haridustee loomisele.

Konkursi korraldajad kutsuvad kõiki koole ja lasteaedu üles meeskonnatöös valminud konkursitöösid koostama.

Tööde esitamise tähtaeg on 17. november 2014.

Vaata täpsemalt: www.terviseinfo.ee
Juhend: "Hea kool kui kiusamisvaba kool"
Juhend: "Hea lastaed kui kiusamisvaba lasteaed"

Kohtla-Järve linna tervisenõukogu

16.10.2014


17.10.14 kell 11.00 Kohtla-Järve Kunstide Koolis galeriis RuuT toimub XVII Etüüdiralli Ida- ja Lääne-Virumaa pianistidele. Etüüdirallis osalevad noored andekad pianistid Kohtla-Järve ja Ahtme Kunstide Koolidest, Jõhvi , Rakvere, Tapa, Aseri ja Kiviõli Muusikakoolidest.

Sotsiaalteenistus

16.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 14.10.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Estonia puiesteel asuvas elamus korteri ümberplaneerimise projekt
2. Järve linnaosas Elektriku tänavale uue 110 kV alajaama tehnorajatise ehitamise projekt
3. Järve linnaosas Tuuslari tänaval asuva lasteraamatukogu elektrivarustuse projekt
4. Järve linnaosas Põhja alleel asuvas korterelamus korteri ümberplaneerimise projekt
5. Järve linnaosas Katse tänavale ehitatava käsiautopesula ja välisvõrkude projekt

Kiideti heaks
1. Kukruse linnaosas Lehe tänaval asuva hoone fasaadipass

Arenguteenistus

14.10.2014Käesoleva aasta 25.-26.oktoobril algusega kell 11.00 Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis (Ahtme mtn. 61) toimuvad juba kaheksandat korda Rahvusvahelised sportaeroobika võistlused „KOHTLA-JÄRVE OPEN CUP 2014“, kuhu on oodatud  võistlema Leedu, Läti, Valgevene, Ukraina, Soome, Venemaa ja Eesti sportlased. Võistlused korraldatakse Eesti Võimlemisliidu poolt kehtestatud vanusegruppides  ning  Rahvusvahelise Võimlemisliidu (FIG) 2013 – 2016.aastal kehtivate võistlusmääruste alusel.    

                                                                                                       Sotsiaalteenistus

14.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 14. oktoobri 2014. a istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest seitse olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja tasuliste ürituste pileti hinnad ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati tee-ehitusload, ehitusload, kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

10.10.2014

Andmekaitse Inspektsioon tunnustas parimate veebilehtedega valdu ja linnu, sealhulgas Kohtla-Järve linna.

Andmekaitse Inspektsioon avalikustas täna kohalike omavalitsuste veebilehtede seire tulemused. Eile toimunud avaliku teabe konverentsil tunnustati parimaid veebilehtede haldajaid. Teabe avalikustamisel osutusid väljapaistvamateks 8 valda ja linna, keda 10-punkti süsteemis sai hinnata 9,5-10 punktiga ning kes jõudsid hindamise teise vooru.

Tippjuristidest, ühiskondlike organisatsioonide ja riigiasutuste esindajatest koosnev Andmekaitse Inspektsiooni nõukoda valis nende kaheksa hulgast välja 2 parimat veebilehtede haldajat, kelleks osutusid suurematest omavalitsustest Põlva vald ning väiksematest Torma vald.

Teises voorus vaadeldi infot, mille avaldamist seadus otseselt ei nõua ning mis näitab, et omavalitsus peab läbipaistvust oluliseks. Lõppvoorus hinnati volikogude läbipaistvust, sh koalitsioonileppe avaldamist, volikogu liikmete poliitilise kuuluvuse ja kontaktteabe kättesaadavust, liikmete erakondlikku kuuluvust, istungite päevakordade, eelnõude ja protokollide avalikkust. Äramärkimist leidsid veel Põltsamaa linn, Kohtla-Järve linn, Türi vald, Saku vald, Vändra vald ja Iisaku vald. Võitjate puhul sai määravaks teabe leitavuse loogilisus ja lihtsus.

Inspektsioon viis läbi kõigi 215 omavalitsuse võrgulehtede seire, mille toimumisest omavalitsusi ka eelnevalt teavitati. Veebilehtede kontrollimisel pöörati tähelepanu asutuse kontaktteabe leitavusele, privaatsuspoliitika olemasolule, infole käimasolevate ja läbiviidud riigihangete kohta, ametnike ametijuhendite, eelarve, põhimääruse ja arengukava ning palgaandemete avalikustamisele, piiranguta dokumentide klõpsatavale juurdepääsule dokumendiregistri kaudu, juurdepääsu piirangute aluse ja aja märkimisele, samuti hinnati dokumendiregistrite kasutusjuhendite olemasolu ja informatiivsust. Hindamisel kasutati nn valgusfoorisüsteemi ehk omavalitsused jagunesid vastavalt punktide arvule kas rohelise (8-10 p), kollase (5-7,5 p) või punase (0-4,5 p) värvi alasse.

Seire tulemused leiab Andmekaitse Inspektsiooni võrgulehelt.

Allikas: Andmekaitse Inspektsiooni võrguleht

08.10.2014
Laupäeval, 4.oktoobril toimus XVI Ahtme rahvajooks. Ilusat sügisilma ja jooksurõõmu oli tulnud nautima 165 jooksusõpra. Rahvajooksul võisteldi neljal distantsil - 600m, 1850m, 3700m ja 5550m, kus joosti vastavalt ühe, kaks ja kolm ringi.

Ahtme rahvajooksu põhidistantsi 5550 m läbis meestest kiiremini Aleksei Markov Tartu Akadeemilisest Spordiklubist ajaga 20.08,50, naiste põhidistantsi 3700m kiireim oli Julia Bulina Sillamäe Kergejõustikuklubist Kalev ajaga 15.41,20.

Rahvajooksu korraldajateks olid Kohtla-Järve Spordiselts Kalev koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega ja Kohtla-Järve Kergejõustikuklubiga Atleetika.

Rahvajooksu toetajad ja koostööpartnerid: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp, Oriflame OÜ, Toila SPA AS, AS Cramo, infoportaalid: SEKUNDOMER, SPORTIV, PARORAMA ja INFOPRESS.

Võistluste protokoll

+ Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5, foto 6
Sotsiaalteenistus

08.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 07.10.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas alajaamade nr 16 ning Ahtme nr 22 vahel keskpingekaabli 6 kV ümberpaigalduse projekt
2. Ahtme linnaosas Maleva tn asuva korterelamu rekonstrueerimise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Olevi tn asuva korterelamu rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

08.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus väljastas kasutusloa lasteaia Aljonuška rekonstrueerimisel. Seega lõppes Siseministeeriumi poolt Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu kaasrahastatud Kohtla-Järve lasteaia Aljonuška akende vahetamise projekt EU47150. Projekti tulemusena sai lasteaed 79 uut aknaplokki. Renoveerimistöid teostas OÜ Aknameister, omanikujärelevalve teenust osutas OÜ Zoroaster.

Arenguteenistus

08.10.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 7. oktoobri 2014. a istungil vaadati läbi 43 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Karuke põhimäärus, väljastati tee-ehitusload, ehitusload, kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

02.10.2014Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi staadionil toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 6.-7. ja 8.-9. klasside noormeeste võistlused jalgpallis.

Klassirühmas 6.-7.kl. saavutas esimese koha Maleva Põhikooli võistkond, teiseks tuli Ahtme Gümnaasiumi poeglaste võistkond ning kolmanda koha saavutasid Slaavi Põhikooli noormehed.

Kaks päeva toimunud 8.-9.klasside jalgpalliturniiril saavutas esimese koha Tammiku Põhikooli võistkond, teise – Kesklinna Põhikooli võistkond ning kolmandaks tulid Slaavi Põhikooli jalgpallurid.

Jalgpalliturniire korraldas Jalgpalliklubi Penalti.

Sotsiaalteenistus

30.09.20144.oktoobril toimub XVI AHTME RAHVAJOOKS ja TERVISEKÄIMISE PÄEV. Spordiürituse eesmärgiks on jooksu-ja liikumisharrastuse populariseerimine Kohtla-Järve linnas ja Ida-Virumaa regioonis ning noorte jooksutalentide avastamine.

Võistluste avamine on kell 11.00 Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhalli esisel väljakul (Ahtme mnt.61).Kepikõnni start 10:00

Lastejooksu start 11:10 7-8 a P,T 600 m

Lastejooksu start 11:35 9-10 a P,T 1850 m
12:05 11–12 a P,T 1850 m
50.a ja vanemad naised
12:35 13 -14 a P,T 1850 m
56 -65 a mehed
66. a ja vanemad mehed

Põhijooksu start 13:05 3700 m (2 ringi)
15-16 a neiud
17-18 a neiud
19 – 35 a naised
36 - 49 a naised


13:30 3700 m (2 ringi)
17-18 a noormehed
46- 55 a mehed

Põhijooksu start 13:50 5550 m (3 ringi)

19 - 35 a mehed
36 - 45 a mehed

XVI Ahtme rahvajooks on kogu pere tervisespordi üritus, kuhu on oodatud kõik jooksu-ja kepikõnni huvilised.

„KÄI, JOOKSE JA OLE TERVE!“

Sotsiaalteenistus

30.09.2014


01.10.2014  kell 16.20 toimub Ahtme Kunstide Koolis  traditsiooniline kontsert "Õpetaja ja õpilane", mis on pühendatud Rahvusvahelisele muusikapäevale ja Õpetajate päevale. Kontserdil esinevad  Ida-Virumaa muusika- ja kunstide koolide õpetajad ja õpilased.

Kava

Sotsiaalteenistus

30.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 30. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 30 küsimust, millest kuus olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati load ürituse ja spordiürituse korraldamiseks, ehitusluba, kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

30.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 30.09.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Estonia pst krundile väikeehitise (käsiautopesula) paigaldamise projektlahendus
2. Järve linnaosas VKG teenindushoone survekanalisatsiooni ja vahemahutite ehitamise projekt
3. Järve linnaosas Aia tänava rekonstrueerimise projekt
4. Järve linnaosas Endla tänava rekonstrueerimise projekt
5. Järve linnaosas Outokumpu tänava lõigul Järveküla tee 58 majast kuni Sinivoore tn 3b tänavani ja Katse tn lõigul Outokumpu-Katse ristmikust kuni Katse tn 3a krundini rekonstrueerimise projekt

Kiideti heaks
1. eskiisid Ahtme linnaosas Puru teel asuva elamu rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

26.09.2014


Kasutusloa väljastamisega lõppes Kohtla-Järve lasteaia Karuke akende vahetamise projekt EU46123, mida kaasrahastas Siseministeerium Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu. Projekti tulemusena sai lasteaed 52 uut aknaplokki. Renoveerimistöid teostas OÜ Alsifor, omanikujärelevalve teenust osutas P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Tööd teostati kõrgetasemeliselt ning lõpetati lepinguga ettenähtud tähtajaks.

Arenguteenistus

25.09.2014


Alates 15. September 2014 on avatud registreerimine Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumile 2014, foorumi raames toimuvale Vabaühenduste Laadale ja noorte kohtumisele ning aktiivset osavõttu oodatakse endiselt ka foorumi ettevalmistamiseks korraldatavatele praktilistele seminaridele.

Loe lähemalt...

25.09.2014


Kohtla-Järve ja lähema ümbruskonna vabaühendused, kohalikud kogukonna liidrid, kohaliku omavalitsuse liikmed, kultuuri ning ärisektorite esindajad on kutsutud jagama ideid, praktikaid ja osa võtta ühisarutelus, et luua ühistele tegevustele uusi võimalusi ja seeläbi ühiselt arendada kogu maakonda. Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014 raames 03.10.14 Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimub neljas ettevalmistav seminar Kohtla-Järve linnas.

Loe lähemalt...

24.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 46 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli üürilepingud, väljastati reklaami paigaldusluba ja ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

24.09.2014


Lasteombudsmani eestvedamisel valmis kodulehekülg „Kool kiusamisest vabaks", kust leiab praktilisi soovitusi kiusamise ennetamiseks ja kiusamisjuhtumite lahendamiseks.

Loe lähemalt...

22.09.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIV istung toimub 24. septembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Volikogu esimees

18.09.2014


Kutsume osalema puu- ja köögiviljakampaanias „Mees peab olema viljakas", mis toimub 15.09.2014–05.10.2014.

Kampaania korraldajaks on Tervise Arengu Instituut (www.terviseinfo.ee)

Loe lähemalt...

17.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 16. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Maleva Põhikooli hoolekogusse“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töötajate koosseis, väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

17.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 16.09.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Pargitaguse tn asuva elamu laiendamise ja rekonstrueerimise projekt
2. Järve linnaosas Pikk tn asuva elamu laiendamise ja garaaži ehitaimise projekt

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Elektriku tn asuva tootmishoone ja alajaama vahel kaabliestakaadi ehitamiseks
2. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Elektriku tn asuvasse tootmishoonesse uue katla alla vundamendi ehitamiseks
3. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Elektriku asuva hoone rekonstrueerimiseks
4. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva hoone rekonstrueerimiseks
5. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Jaaniku tn asuval krundil garaažile sauna juurdeehitamiseks
6. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Keemikute vkt krundil sauna ehitamiseks

Arenguteenistus

11.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 9. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 37 küsimust, millest kaheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile teisele lugemisele määruse „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2018 kinnitamine“ eelnõu ja määruse „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt arengukava õppeaastateks 2014-2017 ja Puru tee 38 üürilepingud, väljastati luba ürituse korraldamiseks, teekasutusload, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

09.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas aadressil Tervise tn asuva polikliniku hoone rekonstrueerimise fassaadi lahenduse eskiisid
2. Ahtme linnaosas Kaja tn asuva elamu rekonstrueerimise ja laiendamise eskiisid

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Kukruse linnaosas Õnne tn asuva hoone laiendamiseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas Järve põik asuvale krundile sauna ehitamiseks
3. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Tervise tn asuva hoone rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

05.09.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2. septembri 2014. a istungil vaadati läbi 28 küsimust, millest kaheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Väikemees arengukava ja Maleva tn 4 üürilepingud, väljastati tee-ehitusload ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

28.08.2014


Koolibusside sõiduplaan 2014/2015 õppeaastal

ORU – JÕHVI LINN- ORU
07.35 Oru - Jõhvi Vene Gümnaasium
14:30 Jõhvi Vene Gümnaasium – Oru

SOMPA – KOHTLA-JÄRVE
7.30 Sompa Klubi – Võrgu- Rutiku – Vitsiku – Vanaküla – Ülesõit – Mööblivabrik – Tööstuse –Piiri –Käva – Õuna – Ehitajatee - Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium – Kohtla-Järve Järve Gümnaasium - Kohtla-Järve Slaavi Põhikool- Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool - 8.05

KUKRUSE- KOHTLA-JÄRVE
7.45 Tallinna tervishoiu Kõrgkool Kukruse osakond – Paate - Kohtla-Järve Järve Gümnaasium - Kohtla-Järve Slaavi Põhikool- Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool -8.10

KOHTLA- JÄRVE – KUKRUSE- IIDLA- PURU
07.35 Kalevi 36- Keskallee- Kohtla-Järve Järve Gümnaasium- Kukruse- Puru tee 41- Altserva 6- Sõpruse 33 -08.05

VANA AHTME- PURU- TAMMIKU- IIDLA
07.45 Vana Ahtme- Sõpruse 33- Puru tee 41- Altserva 6- 07.55

28.08.2014


Pikaajalised läbirääkimised Kohtla-Järve linna ja Muinsuskaitseameti vahel on jõudnud mõistliku lahenduseni. Otsustati, et Muinsuskaitseameti poolt organiseeritakse II Maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaua monumendi remont.

Eelmisel nädalal alustati monumendi remonti. Tööd kestavad umbes kaks nädalat.

Töid teostab Muinsuskaitseameti litsentsi omav firma Reartis OÜ ja remonditöid finantseerib Muinsuskaitseamet.

Arenguteenistus

26.08.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus istungil vaadati läbi 27 küsimust, millest üheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas määrati ühissõidukipeatuste kohanimed, väljastati ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

25.08.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIII istung toimub 28. augustill k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

22.08.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus istungil vaadati läbi 27 küsimust, millest üheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas määrati ühissõidukipeatuste kohanimed, väljastati ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

18.08.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 23 küsimust, millest kolm olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2018 kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Linnavalitsuse Sotsiaalkomisjoni põhimäärus ja Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu töötajate koosseis, väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

18.08.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Maleva tn asuvas elamus korteri ümberplaneerimise projekt
2. Sompa linnaosas Timuti tn asuva elamu laiendamise projekt
3. Järve linnaosas Elektriku tn VKG Energia OÜ jahutussüsteemiga uue kondensatsioon-turbiinelektrijaama projekt
4. Järve linnaosas Raudtee 43 detailplaneeringu eskiis

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Olevi tn asuvas elamus kahe korteri ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Pargitaguse tn asuva elamu rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

11.08.2014


Peatükis «Transport» on kättesaadavad uued sõiduplaanid

Loe lähemalt...

06.08.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 05.08.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas aadressil Puru teel asuvale krundile Pargi 110/6 kV AJ ehitamise projekt
2. Järve linnaosas Pikk tänaval asuva elamu renoveerimise ja krundile garaazi ehitamise eskiisid
3. Järve linnaosas Katse tn asuvale krundile ajutise käsiautopesula ehitamise projekt

Kiideti heaks
1. Ahtme linnaosas Altserva tn asuva hoone fassadipass

Arenguteenistus

04.08.2014


Majandusteenistus ootab ettepanekuid ja märkusi bussipeatuste kohanimede muutmise kohta kuni 15.08.2014

linnavalitsus@kjlv.ee
Andrei Poludetkin 33 78 572
Galina Radtšenko 33 78 614

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3

01.08.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Lehola tn asuvale krundile parkimiskohtade rajamise projekt
2. Järve linnaosas Järveküla teel asuvale krundile Nutipesula vee-, kanalisatsiooni ja sademevee trasside rajamise projekt
3. Järve linnaosas Pärna tn asuvale hoonele juurdeehituse eskiisid
4. Järve linnaosas Järveküla tee 35 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamise ettepaneku tasemel eskiis
5. Ahtme linnaosas Sõpruse tn 16d ja 14e garaažide taga ning Lehola tänava pikendusel reformimata riigimaal detailplaneeringu algatamise ettepaneku tasemel eskiis

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Sõpruse tn asuvas elamus kahe korteri ümberplaneerimiseks ja ühendamiseks

Arenguteenistus

31.07.2014


Kohtla-Järve linna uue bussijaama asukohaga Järveküla tee 50 avamine lükkub edasi. Bussijaama avamise uueks tähtajaks on 01.09.2014.

Kuni 31.08.20014 (kaasa arvatud) reisijad saavad kasutada bussijaama asukohaga Katse tn 3
.

25.07.2014


27.07.2014 ajavahemikus 10.00-17.00 teelõik Kukruse mõis-Aiandi-Edise-Jõhvi on liikluseks suletud seoses võistluste korraldamisega. Bussid liinidel nr 28 ja 28a Kukruselt sõidavad otse Jõhvi

23.07.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22. juuli 2014. a istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest kuus olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse spordirajatiste ja vara kasutamise hinnakiri, väljastati tee-ehitusload, ehitusload, kasutusload ja reklaami paigaldusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

17.07.2014


Alates 01.08.2014 tunnistatakse kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 20.04.2010 määrus nr 17 „Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine“ ja selle asemel võetakse vastu uus määrus. Uue määrusega Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil asuvate bussipeatuste nimekirja lisanduvad:

- Peatus Järveküla teel Vironia keskuse juures mõlemalt poolt teed (Vironia)
- Peatus Sõpruse tänaval Ahtme Gümnaasiumi juures mõlemalt poolt teed (Sõpruse 33)
- Peatus Ahtme linnaosas Puru teel mõlemalt poolt teed (Kastani allee)

Määrusega likvideeritakse järgmised peatused:
- Pisuhänna peatus mõlemalt poolt teed
- Torujõe peatus mõlemalt poolt teed
- Virula väljakul asuv bussipeatus
- Katse tn ja Outokumpu tn asuv peatus

Samuti muutub Kohtla-Järve linna bussijaama asukoht. Uue bussijaama asukoha aadressiks on Kohtla-Järve, Järveküla tee 50.

16.07.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 15.07.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Ravi tn asuva hoone juurdeehituse eskiis
2. Järve linnaosas Ringi tn asuva elamu laiendamise eskiis
3. Järve linnaosas Katse tn asuvale krundile ajutise väikeehitise – käsipesula paigalduse eskiis
4. Järve linnaosas Ehitajate tn 128 sidekanalisatsiooni paigalduse projekt
5. Kukruse linnaosas Lehe tn asuvale krundile aktiivkapi paigalduse projekt
6. Ahtme linnaosas Puru teel asuvas elamus kahe korteri ümberplaneerimise ja laiendamise projekt

Kooskõlastati

1. Ahtme linnaosas Sõpruse tn asuva eramu fassaadipass

Arenguteenistus

04.07.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 01.07.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Viru Keemia Grupp AS teenindushoone survekanalisatsiooni ja vahemahutite ehitamise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva elamu laiendamiseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas AS VKG territooriumil Petroter põlevkiviõli tootmiskompleksi põlevkivi etteande ning Petroter ja Kiviter põlevkiviõli tootmiskompleksi tuhaeemalduse süsteemide rajamiseks
3. projekteerimistingimused Järve linnaosas Järveküla teel asuva LVT 110/35/6 kV alajaama rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning välisjaotla ja releehoone ehitamiseks

Arenguteenistus

03.07.2014


Kohtla-Järve linna osalejad laulu ja tantsupeol 4-6.07.21014 Tallinnas

Loe lähemalt...

23.06.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XII istung toimub toimub 27. juunil k.a kell 13.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

17.06.2014


Seoses Vironia keskuse liiklussõlme ehitusega muudetakse alates 25.06.2014 liikluskorraldust Järveküla teel. Liiklejad suunatakse ümbersõidule marsruudil Järveküla tee-E.Vilde tn-Tuuslari tn-Kalevi tn-Järveküla tee. Bussiliinidel nr 28, 28a ja 28b jääb ära peatus „Pisuhänna“

Ümbersõit

17.06.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17. juuni 2014. a istungil vaadati läbi 18 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli ja Kohtla-Järve Noortekeskuse töötajate koosseisud, väljastati load ürituste korraldamiseks, reklaami paigaldusload ja ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

13.06.2014Koolinoorte Loomemaja juures toimus koolilaagrite pidulik avamine. Meelelahutuslikule programmile „Laste naeratuse pidu“ tulid üle 200 lapse Järve linnaosa koolilaagritest ning Ahtme Gümnaasiumist. Õpilaste ees esinesid Koolinoorte Loomaja tantsustuudiod „Arabesk“ ja „Ekarte“, breik-tantsu stuudio, väiksed lauljannad, moestuudio „Stiili“ tüdrukud ning lõbusad klounid stuudiost „Šanss“, kes viisid läbi erinevad konkurssid .

Iga-aastaselt linnas korraldatakse koolilaagrid, kus saavad suvealgust veeta üle 500 lapse. Sel suvel laagrid töötavad 6 kooli juures (Ahtme linnaosas Maleva ja Tammiku Põhikooli ning Ahtme Gümnaasiumi juures, Järve linnaosas – Kesklinna ja Slaavi Põhikoolis ning Järve Gümnaasiumis). Laagrid kestavad keskmiselt 20.juunini. Koostöös Koolinoorte Loomemajaga on lastele ette valmistatud huvitav kava, Kohtla-Järve Linnavalitsus eraldab rahalist abi ekskursioonide transpordi korraldamiseks. Ahtme linnaosas aitavad laagrite korraldamisel Noortekeskuse vabatahtlikud.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Sotsiaalteenistus

13.06.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. juuni 2014. a istungil vaadati läbi 54 küsimust, millest üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2014. aasta teise lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja huviringide õppetasu, Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Lastekodu töötajate koosseisud. Samuti kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Kakuke, Rukkilill ja Tareke arengukavad, väljastati load ürituste korraldamiseks, reklaami paigaldusload, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

10.06.2014Ene Kruzmanile anti kvaliteedimärk töö eest, mida ta on teinud e-Twinningus projektide koostamisel ja juhendamisel. 
Ene Kruzman kirjutas ja juhendas mitmeid e-Twinningu projekte olles Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke direktor ja jätkab käesoleval ajal projektitegevust Kohtla-Järve Lasteaia Tareke direktorina.

Üks viimaseid tunnustust väärinud projekte oli Ene Kruzmani poolt lasteaias Pääsuke koostatud ja juhendatud projekt „A Year with the Birds“ (Aasta koos lindudega), mis jõudis HITSA Innovatsioonikeskuse poolt korraldatud programmi eTwinning partnerlusprojektide konkursil kümne parema hulka.

Projekt tõsteti konkursile esile kui parim loodust väärtustav projekt: projekt pälvis programmi „Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning“ rahvusliku kvaliteedimärgi ja Euroopa kvaliteedimärgi, kusjuures konkursil osales 28 projekti.

Fotol: Ene Kruzman

Sotsiaalteenistus

09.06.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Sompa linnaosas veevarustuse osaline rekonstrueerimine. II osa. Veetorustike ehitusprojekti V etapp. Terase tänava veetorustike rekosntrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas Sõpruse tn asuvale krundile lastemänguväljaku ja piirdeaia rajamise eskiis
3. Sompa linnaosas Ülase tn asuva hoone rekonstrueerimine autoremonditöökojaks. I osa. Lammutusprojekt
4. Ahtme linnaosas Estonia pst asuva hoone rekonstrueerimise projekt
5. Järve linnaosas VKG OIL AS territooriumil mahutipargi P5 rekonstrueerimise projekt
6. Sompa linnaosas Tuule tn asuva hoone lammutamise project
7. Järve l.o Katse tn asuvale garaažiühistu garaažide hoone viimistluse eskiis.

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Kaja tn asuva hoone ja garaazi rekonstrueerimiseks ja ümberehitamiseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas Endla tn asuva hoone rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

06.06.2014


Kohtla-Järve Linnavolikogu algatas Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2007-2018 muutmise. Arengukava muutmise eelnõu on avalikustatud alates 06. juunist 2014. a linna veebilehel
http://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=arengukava_eelnoud
Ettepanekuid eelnõu kohta võib esitada 01. juulini k.a. e-posti aadressile volikogu@kjlv.ee või kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395.

Arengukava muutmise avaliku arutelu kokkuvõtte toimub 3. juulil kell 15:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse saalis. Kõik huvitatud on teretulnud.

Arenguteenistus

04.06.2014


03.06.2014

Ahtme Kunstide Koolis 4.06.2014  toimub huvikoolide õpilaste, nende õpetajate linnapea vastuvõtt.  Tervitatakse ja tänatakse paremaid parematest, kes on saavutanud õppeaastal 2013/2014 väga häid tulemusi  muusika- ja kunstielus, tantsus ning huvitegevuses, neid , kes võtsid osa maakondlikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest konkurssidest ning on võitnud esimesed, teised ja kolmandad kohad. 
Meie tunneme  uhkust, et meie linnas on nii palju andekaid noori ja  nende toredate laste kõrval tegutsevad lugupeetud õpetajad, kes toetavad oma õpilasi ja  suunavad nende individuaalset arengut huvihariduse saamisel.

Vastuvõtule on kutsutud 110 õpilast, 38 õpetajat ja 10 kollektiivi esindajat.

Meie lapsed on osalenud erinevatel konkurssidel...

Sotsiaalteenistus


03.06.2014


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon taastas linnavolikogu liikme Viktoria Tsventarnaja volitused seoses tema linnavalitsuse palgalise liikme ametist vabastamisega ja lõpetas linnavolikogu asendusliikme Jevgenia Maksimova volitused.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

30.05.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Puru teel asuva elamu rekonstrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas Jaaniku, Mardi, Sõpruse ja Lehola tn vahelise ala ja Lehola tn majade nr 2, 4, 6 välisvalgustuse uuendamise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Pärna tn asuvale krundile laohoone ehitamiseks
2. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Kodu tn asuvale krundile abihoone ehitamiseks
3. Ahtme linnaosas Ridaküla tn asuvale elamu krundile väikeehitise eskiis

Arenguteenistus

29.05.2014


Ahtme Kunstide Kool kuulutab välja konkursi 2014-2015 õppeaastaks vabade pedagoogiliste ametikohtade täitmiseks

1. Elektrikitarri ja estraadiansambli õppekava õpetaja 0,5 kohta.
2. Klassikalise kitarri õppekava õpetaja 1,0 koht.
3. Puhkpilli (flööt, saksofon) õppekava õpetaja 0,5 kohta.

Konkursil osalejatele esitatavad nõuded:
1)    õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus;
2)    õpetatavale erialale vastav kultuuriline või muu kõrg- või keskeriharidus ja vähemalt üheaastane erialase töö staaž õpetataval huvialal ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.
3) eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

Konkursil osalejal tuleb esitada konkursikomisjonile enne 16 .juunit 2014.a järgmised dokumendid.
1. kirjalik avaldus;
2. elulookirjeldus (ametikäigu kirjeldus, CV);
3. haridust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4. kandidaadi soovil teised tema poolt oluliseks peetavad dokumendid

Kooli aadress: Jaaniku 11, 31025 KOHTLA-JÄRVE

Telefon: 332 3097, 332 3096 või 372 5109596

E-mail: jana.unt@ahtmekk.ee, www.ahtmekk.ee

29.05.2014


Kohtla-Järve Lasteaias Kirju-Mirju alustab tegevust koolieelsete lasteasutuste piirkondlik eesti keele kui teise keele metoodikakeskus.  SA Innove korraldatud konkursi tulemusena valiti vabariigis välja 4 lasteaeda, kus hakkavad töötama  koolieelsete lasteasutuste piirkondlikud eesti keele kui teise keele metoodikakeskused.

Konkursil osutus väljavalituks ka Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju.

04. juunil k.a. kell 11.00-14.00 toimub  Kohtla-Järve Lasteaias  Kirju-Mirju (Pärna tn. 36)  SA Innove spetsialistide osavõtul metoodikakeskuse avamine ja  infopäev, kuhu on oodatud Ida-Virumaa koolieelsete lasteasutuste  pedagoogid. Kutsutud on koolieelsete lasteasutuste  eesti keele kui teise keele õpetajad, eesti keeles tegevusi läbi viivad rühmaõpetajad, sealhulgas keelekümblusõpetajad, muusika – ja liikumisõpetajad, samuti õppealajuhatajad ning asutuste juhid.

Osalejatel palutakse osavõtust teavitada:
lakirjumirju@hot.ee ,  tel. 33 45 586 (Lasteaed Kirju-Mirju ) või 
 eha.karus@kjlv.ee , tel 3378583 (Kohtla-Järve Linnavalitsus).


Sotsiaalteenistus

29.05.2014
Toimus Kohtla-Järve lasteaedade traditsiooniline liikumispidu.

Peo korraldajateks olid lasteaedade liikumisõpetajate sektsioon ja Kohtla-Järve Linnavalitsus, kes kattis ka peo korraldamisega seotud kulud.

Pidu toimus Ahtme spordihallis ja osales ligi nelisada  5-7-aastast last 15 lasteaiast.

Pidu oli meeleolukas ja kava lastele huvitav. Peojuhtideks olid lastele tuttavad muinasjututegelased, kellega koos oli huvitav sportida ja liikumismänge mängida. Kõikidele osalenud rühmadele anti üle auhinnad ja peo lõpus lasti heade soovide saatel lendu värvikirevad õhupallid. 


Sotsiaalteenistus

27.05.2014


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2014. a esimeses voorus esitatud projekti „Kohtla-Järve lasteaia Aljonuška akende vahetamine“ taotlust.

Projekti eelarveline maksumus on 44 475 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 12 519 eurot. Toetus summas 31 956 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti üldine eesmärk on Kohtla-Järve lasteaia Aljonuška õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine läbi kõikide seni vahetamata jäänud aknaplokkide vahetamise.

Arenguteenistus

27.05.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. mai 2014. a istungil vaadati läbi 43 küsimust, millest seitse olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Keskallee 14b/3 katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamisega nõustumine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus, kinnitati OÜ Sompa Maja, OÜ Kukruse Maja ja OÜ Oru Kodu 2013. aasta majandusaasta aruanded, väljastati luba ürituse korraldamiseks.

Linnakantselei

23.05.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XI istung toimub 28. mail k.a. kell 15.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

21.05.2014


Ülemaailmne tubakavaba päev
Korraldaja: Maailma Terviseorganisatsioon.  Rahvusvahelist tubakavaba päeva tähistatakse iga aasta 31. mail. Sel päeval osutatakse ülemaailmset tähelepanu tubakatarvitamise laiale levikule ja sellest tulenevatele terviseriskidele, mille tagajärjel sureb aastas ligi 6 miljonit inimest.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) liikmesriigid tähistavad tubakavaba päeva alates 1987. aastast.

Niina Aleksejeva
abilinnapea
tervisenõukogu esimees

21.05.2014


Ahtme Kunstide Kool kuulutab välja konkursi 2014-2015 õppeaastaks vabade pedagoogiliste ametikohtade täitmiseks
1. Elektrikitarri ja estraadiansambli õppekava õpetaja 0,5 kohta
2. Klassikalise kitarri õppekava õpetaja 1,0 koht
3. Puhkpilli (flööt, saksofon) õppekava õpetaja 0,5 kohta

Konkursil osalejatele esitatavad nõuded:
1)    õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus;
2)    õpetatavale erialale vastav kultuuriline või muu kõrg- või keskeriharidus ja vähemalt üheaastane erialase töö staaž õpetataval huvialal ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.
3) eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

Konkursil osalejal tuleb esitada konkursikomisjonile enne 12 .juulit 2013.a järgmised dokumendid.
1. kirjalik avaldus;
2. elulookirjeldus (ametikäigu kirjeldus, CV);
3. haridust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4. kandidaadi soovil teised tema poolt oluliseks peetavad dokumendid

Kooli aadress: Jaaniku 11, 31025 KOHTLA-JÄRVE
Telefon: 332 3097, 332 3096 või 372 5109596
E-mail: jana.unt@ahtmekk.ee , www.ahtmekk.ee

21.05.2014
Kohtla-Nõmme Suusastaadionil toimusid Kohtla-Järve linna koolide Mart Vildi nimelised murdmaajooksu võistlused.

Mart Vilt on legendaarne kergejõustiklane ja sporditegelane, kes 1966.aastal püstitas Londonis Eesti rekordi 1500 m jooksus ajaga 3.39,0. See rekord püsis 42.aastat ning alles 2008.aastal põrmustas Tiidrek Nurme kahe kümnendikuga Mart Vildi 1966. aastast kehtiva, Londonis joostud 1500 meetri tipptulemuse ja Eesti vanima kergejõustikurekordi. Mart Vildile kuuluvad ka paljud teised rekordid. Mart Vilt töötas palju aastaid Kohtla-Järve linnas spordimetoodikuna ja treenerina.

Mart Vildi nimelist murdmaajooksu võistlust korraldati 3.-5., 6.-7. Ja 8.-9.kl. klassirühmades.

3.-5.klaaside arvestuses saavutas I koha – Maleva Põhikooli võistkond. II koha – Tammiku Põhikooli võistkond ja III kohal on Ahtme Gümnaasiumi võistkond.

Klassirühmas 6.-7.kl esimeseks tuli Slaavi Põhikool, teiseks - Tammiku Põhikooli võistkond ning kolmandal kohal on Maleva Põhikooli koolisportlased.

Kõige vanemas klassirühmas 8.-9.kl. saavutas I koha Järve Gümnaasiumi võistkond, II koha – Maleva Põhikooli võistkond ja III koha – Tammiku Põhikooli võistkond.

Võistluste korraldajaks oli Kohtla-Järve Järve Gümnaasium koostöös Spordiklubiga Järve.

+ foto 1, foto 2

Sotsiaalteenistus

16.05.2014


Seoses Euroopa Parlamendi valimistega organiseeritakse Viivikonna ja Sirgala ning Oru aleviku vaheline transpordiühendus.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 25 mail 2014 kell 9.00-20.00
Sõidugraafik on järgmine:

Viivikonnast Orule
11.00 – Sirgala peatus
11.20 – Sillamäe tee peatus (Viivikonna)
11.40 - Oru klubi
Tagasi Orult Viivikonda
12.20 – Oru klubi

Viivikonnast Orule
15.00 – Sirgala peatus
15.20 – Sillamäe tee peatus (Viivikonna)
15.40 - Oru klubi
Tagasi Orult Viivikonda
16.20 – Oru klubi

14.05.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Mõisa teel asuvas elamus kahe korteri ühendamise ja rekonstrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas Altserva tänaval asuva elamu esimesel korrusel asuva kaupluse rekonstrueerimise põhiprojekt
3. Sompa linnaosas Aruserva tn asuva elamu reaalosadeks jagamise projekti

Arenguteenistus

14.05.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjoni aprillikuu istungil vaadati läbi kohanimede määramise küsimused ning tehti järgmised ettepanekud :
1. Muuta Järve linnaosas Gaasi, Lembitu ja Vabaduse tänavate ruumikujud;
2. Määrata kohanimed Keemia tänava ja Lille põik nimeta objektidele;
3. Asutada Ahtme linnaosas Ahtme tööstusalal Ritsika väikekoht

vt ka www.kohtla-jarve.ee/Areng ja planeerimine-kuulutused

Arenguteenistus
Majandusteenistus

14.05.2014


Olete oodatud!
18.mail 2014 kell 13.00 toimub Koolinoorte Loomemaja tantsukollektiivi „Arabesk“ kevadkontsert. Kontsert toimub Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja saalis.
03.juunil 2014 kell 12.00 toimub Kohtla-Järve Kunstide Koolis VIII kunstipäev linnaelanikele.
Üritused on pühendatud Kohtla-Järve linna 68.aastapäevale.

Sotsiaalteenindus

14.05.2014


Toimus Kohtla-Järve lasteaedade IV keelekümbluskonverents. Juba neli aastat on Kohtla-Järvel korraldatud keelekümbluskonverentsi koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele. Sel aastal toimunud konverentsil esinesid ettekannete ja sõnavõttudega abilinnapea Niina Aleksejeva, Narva Kolledži õppejõud Nelly Randver, SA Innove keelekümbluskeskuse töötajad Svetlana Belova ja Anna Golubeva, töökogemuslike ettekannetega esinesid Kohtla-Järve lasteaedade direktorid ja õpetajad, samuti lasteaedade koostööpartnerid Maleva Põhikoolist ja Ahtme Gümnaasiumist.

Peale ettekannete kuulamist toimus konverentsi teise osana arutelu keelekümblusteemadel, kus osalejatel oli võimalus vahetada mõtteid ja vaadata lasteaedade keelekümblusrühmade õppe-kasvatustegevust kajastavat näitust.

Suur tänu Kohtla-Järve lasteaedade Punamütsike, Tuhkatriinu, Kirju-Mirju, Rukkilill, Aljonuška, Pääsuke, Väikemees ja Karuke juhtkonnale ja keelekümblusrühmade pedagoogidele, kes aitasid kaasa konverentsi õnnestumisele. Konverentsi korraldamist organiseeris linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Eha Karus, kes oli ka konverentsi moderaator.

Kohtla-Järve linnas on liitunud keelekümblusprogrammiga 8 lasteaeda, kus töötab 17 täieliku või osalise keelekümbluse rühma.

Sotsiaalteenistus

14.05.2014
12.-13.juunil 2014 toimub III Rahvusvaheline Laste Orelifestival-konkurss.
Korraldaja: Ahtme Kunstide Kool

III Rahvusvaheline Laste Orelifestival-konkurss toimub:
12.juunil 2014.a Jõhvi Mihkli kirikus ja
13.juunil 2014.a Tallinna Jaani kirikus.

Orelifestival-konkursi eesmärgid:
- Oreliõppe arendamine huvikoolides ja tulevaste orelikunstnike kasvatamine
- Kohaliku muusikaelu edendamine
- Laste huvitatus oreliõpingute vastu
- Orelimuusika propageerimine
- Osalejatele võimalus esineda ja luua loomingulisi kontakte

Osalevad muusika- ja kunstide koolide oreliõppe õpilased kahes vanusegrupis ja kahes kategoorias, sõltuvalt nende oreliõppe tasemest ja vanusest (orel-lisaaine, orel-eriala).

12.juunil kell 15.00 toimub festivali avamine ja oreliõpilaste konkurss Jõhvi Mihkli kirikus.
13.juunil kell 15.00 toimub oreliõpilaste kontsert Tallinna Jaani kirikus.

Olete oodatud III Rahvusvahelisele Laste Orelifestival-konkursile!

Sotsiaalteenistus

14.05.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. mai 2014. a istungil vaadati läbi 63 küsimust, millest kaheksa olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruste „Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord“ ja „Sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise kord“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse ja Ahtme Gümnaasiumi üürilepingud, kinnitati Ahtme Gümnaasiumi arengukava aastaseks 2014-2016, väljastati reklaami paigaldusluba, ehitusload ja tee-ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

12.05.2014
Käesoleva aasta 8.mail toimus üheksandat korda üle-eestiline Heategevuslik Teatejooks, mis tõi liikumisvõime kaotanud laste ravi toetuse nimel jooksma ligi 9200 põhikoolinoort. Teatejooks on Eesti suurim laste- ja noortespordi üritus ning ühtlasi suurim üritus, kus lapsed ise annavad oma panuse heategevuse heaks.

Teatejooks on nüüdseks saanud juba tuhandete Eesti laste ja noorte jaoks ilusaks iga-aastaseks traditsiooniks, mille käigus nad annavad oma panuse oma eakaaslaste heaks, kes on liikumisvõime mõne elu keerdkäigu tõttu kaotanud.

Teatejooksul on oluline osavõtt ja kaasamõtlemine, sest võitjaid välja ei selgitada.

Teatejooksuga kogutud annetused lähevad liikumisvõime kaotanud laste raviks Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses. Annetused jagunevad kolmeks ning lähevad 7-aastase Astridi, 14-aastase Gerry ning teiste väikeste patsientide ravi toetuseks Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuses.

Heategevusliku Teatejooksu Kohtla-Järve etapi osalejaid tervitasid Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi esindaja Maile Kubjas ning kolme taliolümpiamängude osaleja suusataja Piret Niglas.

Heategevusliku Teatejooksu Kohtla-Järve etapi korraldas Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi koolipere. Kogutud rahalised vahendid summas 305 eurot kantakse üle Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse arvelduskontole liikumisvõime kaotanud laste raviks.

Jooksu suurtoetajad on Kalevi Kommivabrik, Värska Vesi ja Kultuuriministeerium. Kohtla-Järve etapi toetas Kohtla-Järve Linnavalitsus.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6
Sotsiaalteenistus

06.05.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Kaja tn asuva kinnistu olmereovee kanalisatsiooni projekt
2. Järve linnaosas L. Koidula tn asuvas elamus korteri rekonstrueerimise põhiprojekt

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Tabori vkt asuva aiamaja elamuks ümberehitamiseks
2. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Ravi tn 10a asuva tavandimaja laiendamiseks

Arenguteenistus

06.05.2014


Aprillis toimunud südamenadala ürituste kokkuvõte Kohtla-Järve linnas

Loe lähemalt...

30.04.2014
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi staadionil toimusid Eesti Koolispordi Liidu kuni 5 kl. poeglaste alagrupivõistlused jalgpallis. Alagrupi turniiril võistlesid Kohtla-Järve linna koolide võistkonnad ja külalised Iisaku Gümnaasiumist.

Kaks päeva toimunud jalgpalliturniiril saavutas esimese koha Iisaku Gümnaasiumi poeglaste võistkond, II koha – Maleva Põhikooli võistkond ning kolmandaks tuli Slaavi Põhikooli võistkond.

Võistlust korraldas Jalgpalliklubi Järve.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5
Sotsiaalteenistus

30.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 29. aprilli 2014. a istungil vaadati läbi 17 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendeid linnaeelarvest MTÜ-le Kohtla-Järve Lapsinvaliidide Vanemate Ühing Lastekaitsepäeva tähistamiseks, väljastati reklaami paigaldusluba ja ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

29.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Lasteaia tn asuva elamu laiendamise eskiisprojekt
2. Järve linnaosas Pärna tn asuva elamu veranda laiendamise eelprojekt
3. Sompa linnaosas Tulika tn asuva elamu laiendamise ja rekonstrueerimise projekt
4. Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva elamu fassaadi välisviimistluse passi välisviimistluse tabeli muutmine
5. Järve linnaosas Vahtra tn asuva elamu laiendamise põhiprojekt
6. Ahtme linnaosas Jaaniku tn asuva elamu territooriumile majandushoone ja garaaži ehitamise eelprojekt
7. Järve linnaosas Järveküla teel asuvale krundile käsipesula (ajutise ehitise) ehitamise projekt

Arenguteenistus

29.04.2014
Ahtme Spordihallis toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte võistlused sisekergejõustikus. Võistlust korraldati erinevates klassirühmades: 3.-5., 6.-7. ja 8.-9.kl. ning võisteldi 50m jooksus, 150m jooksus, kaugushüppes ning teatejooksus 4 x 150m.

Üldkokkuvõttes klassirühmas 3.-5.kl saavutas I koha Maleva Põhikooli võistkond, II koha – Ahtme Gümnaasiumi ning kolmanda – Kesklinna Põhikooli võistkond.

Klassirühmas 6.-7.kl saavutas I koha Ahtme Gümnaasium võistkond, II koha – Tammiku Põhikool ning kolmanda – Maleva Põhikooli võistkond.

Kõige vanemas klassirühmas 8.-9 kl. esimeseks tuli Maleva Põhikooli võistkond, teiseks – Ahtme Gümnaasiumi võistkond ning kolmandaks – Tammiku Põhikool võistkond.

Sisekergejõustikuvõistlused korraldas ja viis läbi Kohtla-Järve Kergejõustikuklubi Atleetika koostöös linna spordiklubidega Tsefei ja Mitš.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6
Sotsiaalteenistus

25.04.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu X istung toimub 30. aprillil k.a. kell 15.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

25.04.2014
TAI kampaania "Soola pane kahvliga"
Toimumise aeg:
22.04.2014–06.05.2014
www.terviseinfo.ee

Kampaania eesmärk on teavitada inimesi soola liigtarbimise kahjulikest mõjudest tervisele, eriti südame tervisele (soola võib tarbida maksimaalselt 5 g päevas – triiki täis teelusikas) ning suunata inimesed kasutama soolakalkulaatorit, et välja arvutada päevamenüüs sisalduva soola kogus.

Kampaania sihtrühmaks on mehed ja naised vanuses 20–50. Tervistkahjustavat käitumist, sh ebatervet soolatarbimist esineb kõige enam 45–54-aastaste meeste hulgas. Naiste puhul on kõrgeim tervistkahjustava käitumise osakaal samas vanusrühmas.

Liigne soolatarvitamine on tervisele kahjulik. See võib tõsta vererõhku ning suurendada südamehaiguste, infarkti ja ka osteoporoosi riski.

Umbes 80% soolast saame poest ostetud valmistoitudest ja toiduainetest, ülejäänu lisame ise toiduvalmistamisel juurde. Seetõttu on eriti oluline jälgida pakenditelt toodete soolasisaldust. Külasta kampaania veebilehte (www.toitumine.ee), kust leiad ka soolakalkulaatori, mis aitab kõigil huvilistel jälgida, kui palju nad on päevas soola söönud. Lisaks annab veebileht nõu, kuidas pakenditelt soolakogust leida ja arvutada ning kuidas soolaga piiri pidada.

Niina Aleksejeva
Tervisenõukogu esimees


23.04.2014
Talvised teeolud on selja taga ja unustatud. Ees on suvi, puhkusteperiood, vabadus, rohkem liikumisi ja kohtumisi sõpradega. Teeolud on oluliselt paremaks muutunud ja autosõit sujuvam. Tänapäeva inimesena tean, et püüdes palju teha ja mitmele poole jõuda, kaasneb sellega paratamatult liigne kiirustamine.

Loe lähemalt...

23.04.2014
Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke lapsed osalesid projekti Lego WeDo raames Eesti esimesel Junior FIRST LEGO League (Jr.FLL) võistlusel, mis toimus 19. aprillil k.a. Tartus. Võistlus leidis aset AHHAA Teaduskeskuses. Võistlusest võtsid osa 250 õpilast ja 80 koolieelikut.

Loe lähemalt...

23.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 22.04.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Puru teele kavandatava kaubanduskeskuse hoone eelprojekt
2. Ahtme linnaosas Õpetajate tn asuva koolihoone juurdeehituse projekt
3. Ahtme linnaosas Puru teel asuva korterelamu fasaadilahenduse eskiisid
4. Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva elamu laiendamise eskiisid
5. Järve linnaosas Tehase tn asuva hoone rekonstrueerimise projekti muudatus (välisfassaadi viimistluse lahenduse)
6. Järve linnaosas VKG ASi teenisndushoone soojustrassi ehitamise projekt
7. Järve linnaosas Järveküla teel asuva krundiga piirneva vaba maa-ala detailplaneeringu eskiis
8. Järve linnaosas Tehase tn asuvale krundile pumbajaama ehitamise projekt

Kiideti heaks
1. Järve linnaosas Mõisa teel asuva elamu fassaadi välisviimistluse pass

Kooskõlastati
1. projekteerimistingumused Järve linnaosas Tehase tn asuvale tootmismaa krundile abihoone ja tehnorajatiste ehitamiseks

Arenguteenistus

23.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22. aprilli 2014. a istungil vaadati läbi 22 küsimust, millest üks oli lisaküsimus ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Ahtme Spordihalli likvideerimiskomisjoni koosseis ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjoni 2014. a hankeplaan, väljastati ehitusload ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

17.04.2014


 

Kohtla-Järve Linnavalitsus kutsub fotonäituse „Muistse Novgorodi kunst" avamisele, mis toimub 22. aprillil 2014 kell 16.00 Linnavalitsuse fuajees.

Näitus on pühendatud Veliki Novgorodi ja Kohtla-Järve vahelise koostöökokkuleppe allkirjastamise 10. aastapäevale.

17.04.2014
Käesoleva aasta 12.-13.aprillil toimus Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumis Traditsiooniline XVII noorte kiirmaleturniir, kus osalesid Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve, Jõhvi, Kiviõli ja Tallinna maletajad ning külalised Venemaalt (Peterburi, Slantsõ ja Kingisepp).

-turniiri võitis Ilja Siroš Sillamäe Spordiklubist Kalev. Teise koha saavutas Kirill Chukavin Tõnu Truusi Maleklubist ning kolmanda koha - Artemii Grinblat Venemaalt. Neljandaks tuli Katrina Korban Narva Spordiklubist Maletäht.

B-turniiri võitis Aleksei Garanin Maleklubist Avesta [9p]. Teisel kohal on Roman Orlov Sillamäe Spordiklubist Kalev [9p] ja kolmandal kohal - Andrei Skladtšikov Spordiklubist Diagonaal [8p].

Neiude turniiri võitis Anastassija Sinitsõna Narva Spordiklubisrt Maletäht [8,5p]. Teisel ja kolmandal kohal on Narva Spordiklubi Maletäht maletajad Anastassia Moisejeva [7p] ja Anastassia Andrijaškina [6,5p]. Noormeeste turniiri võitis Ilja Siroš Sillamäe Spordiklubist Kalev. Teine on Kirill Chukavin Tõnu Truusi Maleklubist ning kolmas - Katrina Korban Narva Spordiklubist Maletäht.

Tahaks tänada maleturniiri korraldajaid: Järve Vene Gümnaasiumi õpetajat Arakdi Zakarljuka ning linna maleklubide Diagonaal ja Valge Ratsu esindajaid.

Võistlust toetasid: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Ida-Virumaa Spordiliit, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp, Eesti Maleliit, OÜ Ardise Sport (direktor hr Toivo Tünni), OÜ NAJA (direktor hr Valeri Rukin) ning Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium (direktor pr Veera Sibrik)

+ Foto 1, Foto2, Foto 3

Sotsiaalteenistus

17.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 15.04.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Toome pst asuvas elamus kahe korteri ümberplaneerimise ja ühendamise projekt
2. Järve linnaosas Vironia Keskuse laiendamisel Järveküla tee ja Pisuhänna ristumisel ringristmiku projekt
3. Sompa linnaosas veevarustuse osaline rekonstrueerimise II osa IV etapp. Aruserva, Tarna, Timuti, Ülase ja Kannikese tänavate projekt.
4. Ahtme linnaosas Ahtme Keskuse OÜ kaitsme nimivoolu suurendamine ning Ahtme AJ 59 asendamine uue Heka-tüüpi alajaamaga Puru teel
5. Järve linnaosas Tuuslari tn asuva lasteraamatukogu rekonstrueerimise projekt
6. Ahtme linnaosas Puru teel asuva hoone lähedal asuva veemõõdukaevu elektrienergiaga liitumise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Lille tn asuva eramu juurdeehituseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas Katse tn asuva koolistaadioni rekonstrueerimiseks
3. projekteerimistingimused Järve linnaosas Ehitajate tn asuva tootmishoone sidekanalisatsiooni ehitamiseks

Arenguteenistus

17.04.2014


Kas sul on suurepärane tooteidee? Oled vanuses 18-26 ja huvitatud ettevõtlusest? Kas sulle meeldib suhelda ja erinevaid kogemusi omandada? Tahad õppida midagi uut?
Siis oled oodatud koolitusele!
Koht: TÜ Narva Kolledž
Aeg: 23. aprill 2014 13.00-16.00
Koolitus “Ärimudel ja probleem? Klient, probleem ja edukas äriidee?”

3-tunnise praktilise koolituse jooksul õpid, kuidas arendada oma tooteideed, kasutades probleemi ja lahenduse meetodit ning kuidas leida oma tootele tulevased kliendid. Koolitusel räägitakse ka sellest, kuidas kliendile läheneda, milliseid küsimusi küsida ning kuidas tulemusi analüüsides ideed edasi arendada.

Koolitustel töötavad osalised gruppides oma tooteidee kallal. Kui Sul aga enda tooteideed veel pole, siis on Eesti Energia välja pakkunud mõned probleemid, millele lahendust otsida. Oodatud on kõigi erialade ja erinevate huvidega tudengid!

Seminari läbiviijaks on Dmitri Sarle, eesti juurtega, kuid hetkel Soomes resideeruv põhjamaade edukaima idufirmade uudiseid kajastava blogi ArcticStartup tegevjuht. Dmitril on suure kogemuspagas erinevatest valdkondadest (otsemüük, kinnisvara, IT, idufirmad, meedia jne) ja eri riikidest (UK, Eesti, Venemaa, Rootsi, Soome ja Türgi) ning on seeläbi omandanud põhjaliku arusaama edukate äride tööprotsessidest. Koolitus toimub vene keeles, kuid grupid saavad oma töökeele ise valida.

Palun täida registreerimisvorm hiljemalt 21. aprilliks: http://bit.ly/1hgLGNo

Kui on küsimusi, siis kirjuta julgelt karin@ahack.com.

Tule veeda lõbus pärastlõuna ning õpi vajalikke oskusi!

Kontaktid:
karin@ahack.com
+372 5886 6669
www.ahack.com
Skype: kunnapas
Twitter: @aHackWorkshop

15.04.2014
Aprilli viimasel laupäeval toimub meie linnas järjekordne rahvusvahelinevabamaadluse turniir poiste seas – Alutaguse Mõmmi 2014. Antud turniir on oma tasemelt teisel kohal ürituste seas, mis toimuvad meie linna mattidel igaaastaselt ja toovad populaarsust nii klubile kui ka Kohtla-Järve linnale ka kaugele väljapoole Eestit.

KULDKARU juhatus püüab teha iga järgneva ürituse veel huvitavamaks ja meeldejäävamaks kui seda oli eelmine, et viia korraldatavad rahvusvahelised võistlused maailma tasemele.

Sellel aastal oma osalust kinnitasid sportlased Lätist, Leedust, Iisraelist, Kreekast, Valgevenest, Venemaalt ja loomulikult suurearvuline meeskond noori sportlasi meie riigist.

Kaasaelajate ja fännide jaoks on toimuvad turniirid juba ammu omandanud mitte lihtsalt sportliku ürituse, vaid piduliku päeva staatuse, millest igal aastal võtavad osa kõik, keda ei jäta külmaks spordi areng meie maakonnas.

On meeldiv tõdeda, et abiliste arv igal aastal kasvab.

Kutsume kõiki võistlust vaatama ning loomulikult ka meie riigi noortele sportlatele kaasa elama laupäeval 26. aprillil Ahtme spordihalli Kohtla-Järvel.

Aeg: 26.04.14 algus kell 11.30

Turniiri toimumise koht:Eesti, Kohtla-Järve, Maleva 17, Ahtme spordihall

Sissepääs tasuta!

Sotsiaalteenistus

15.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. aprilli 2014. a istungil vaadati läbi 26 küsimust. Teiste küsimuste hulgas eraldati linna eelarve reservfondist rahalisi vahendeid Ahtme Kunstide Koolile, Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumile ja Kohtla-Järve Kunstide Koolile, väljastati reklaami paigaldusluba, väljastati ehitusload ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

10.04.2014


Head sõbrad, täname teid, et olete meid toetanud ! Hetkel on kutside söögivarud otsa korral ning palume teid jällegi appi ! Kui Sinul hea inimene on võimalik annetada koerte söögi ostmiseks kasvõi mõni euro on meie neljajalgsed lõputult tänulikud, sest nende oma peremees ei suutnud, võibolla ei tahtnud, ega olnud võimalik seda teha.Meile on võimalus annetada:EE832200221055925168 Eesti Koerte Pääste Selts MTÜ ja info tel.teel: 5540518

Sigrid Kärner
Eesti Koerte Pääste Selts MTÜ
Juhataja

09.04.2014


Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel on Eestis südamenädalat tähistatud juba alates aastast 1993. Käesoleva aastal toimub traditsiooniline Südamenädal „Sinu sammud loevad“ 14.-20. aprillil, mille raames viiakse läbi ka mitmeid liikumisüritusi.

Laupäeval, 19.aprillil korraldavad Kohtla-Järve Spordiselts Kalev ja Spordihuvi Klubi Kohtla-Järve linna kepikõnnipäeva.

Stardiaeg on kell 11.00, registreerimine toimub alates kella 10.30 Kohtla-Järve Spordihoone fuajees.

Spordiürituse korraldajad pakkuvad linnarahvale kahte marsruuti. Esimese käimisraja pikkus on 8,2 km – Kohtla-Järve Spordihoone – Torujõe tänav – Keskallee – Kalevi tänav – Uue Tehase tee – läbi Vanalinna mööda Järveküla teed Spordihoonesse.

Ja teine marsruut 3 km kulgeb: Kohtla-Järve Spordihoone – Torujõe tänav – Kohtla-Järve Kultuurikeskus – Jäähall – Spordi tänav – Järveküla tee – Kohtla-Järve Spordihoone.

Distantsi läbinutele pakutakse kuuma teed, käimiskeppide laenutus on tasuta.

Osavõtumaks – 1 euro.

Tule ja osale!

Sotsiaalteenistus

08.04.2014


Seoses Kohtla-Järve Kunstide Kooli õpilaste ja õpetajate eduka osavõtuga esimesest rahvusvahelisest joonistusvõistlusest "Aleksandr Gorodnitski maailm laste silmadega" toimub 10. aprillil 2014 kell 15.00 Kohtla-Järve linnagaleriis Valge Saal autasustamise pidulik tseremoonia.

08.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. aprilli 2014. a istungil vaadati läbi 25 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2014. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu, otsustati jaotada rahalisi vahendeid ujumise algõppeks, Kohtla-Järve Pensionäride Liidule ja Ida-Virumaa Juudi Kogukonnale seltsitegevuseks, kinnitati Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja tasuliste ürituse piletite hinnad. Samuti kinnitati Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide õpetajate ja direktorite töötasustamise ja toetuste maksmise kord, väljastati ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

07.04.2014


Teadmiseks valijatele!

Valimisjaoskondade moodustamisel on tehtud järgmised muudatused:
1. seoses Kohtla-Järve Kultuurikeskuse renoveerimisega on valimisjaoskonna nr 1asukoht ja hääletusruum Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas (Keskalle tn 31);
2. valimisjaoskonna nr 5 asukoht ja hääletusruum on Kohtla-Järve Linnavalitsuses (Keskalle tn 19);

tehnilistel põhjustel on likvideeritud valimisjaoskond nr 15, selle jaoskonna valijad saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 13, mille asukoht ja hääletusruum asuvad Oru Klubis (Vikerkaare tn 2). Valijate paremaks teenindamiseks organiseeritakse Viivikonna ja Sirgala ning Oru aleviku vaheline transpordiühendus.

Anna Generalova
Kohtla-Järve linnasekretär

02.04.2014


Viimastel nädalatel kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeameti peadirektori käskkirjaga määratakse tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil 4. aprill.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, nende asukohad leiab internetilehelt www.rmk.ee.

Avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti võib uurida kohalikust omavalitsusest. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ja tähelepanelikult jälgida, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lahtist tuld ei tohi jätta kunagi järelevalveta, vaid tuleb lasta lõpuni põleda, kustutada veega või summutada näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Tuletame meelde, et igasugune kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud.

Sel aastal on päästjad kustutanud juba 597 maastikutulekahju.

Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.

Liina Reinsaar
Päästeameti pressiesindaja

02.04.2014SÜDAMENÄDALA ÜRITUSED APRILLIS 2014

Südamenädala tegevusi toetatakse osaliselt Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014“ raames.

Loe lähemalt...

02.04.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1. aprilli 2014. a istungil vaadati läbi 30 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Tareke direktori ametikohale Ene Kruzman, otsustati jaotada rahalisi vahendeid Kohtla-Järve Naisliidule seltsitegevuseks, eraldati linna eelarve reservfondist rahalisi vahendeid Keskraamatukogule, Kultuurikeskusele ja Täiskasvanute Gümnaasiumile, väljastati reklaami paigaldusluba ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

02.04.2014


Kohtla-Järve välisõhu seiratavate õhuanalüüside tulemustega on võimalik tutvuda Eesti Keskkonnauuringute Keskuse koduleheküljel (http://airviro.klab.ee/seire/airviro/index.html), kus tuuakse reaalajas välja kõik mõõdetavad parameetrid.

Vastavalt ettevõtetele väljastatud keskkonnaloa tingimustele on VKG Oil AS kohustatud läbi viima oma tootmisterritooriumi piiril pidevseiret, mille tulemustega on võimalik tutvuda ettevõte koduleheküljel (http://seirejaam.vkg.ee/).

02.04.2014
Aprilli kolmas nädal (14.–20. aprill) on Eestis traditsiooniliselt pühendatud südametervisele.

Südamenädalat tähistatakse Eestis alates 1993. aastast – tänavu juba 22. korda.

Südamenädala korraldajaks on Tervise Arengu Instituut koostöös SA Eesti Terviserajad ja Liikumisaasta 2014-ga.

Kuna tänavu langevad sellele nädalale ka suur reede ning lihavõttepühad ja 2014.aasta on kuulutatud liikumisaastaks, siis on soovitatud tegevusi läbi viia terve kuu jooksul (alates 1.aprillist).

Südamenädala ülesandeks ja peaeesmärgiks on innustada liikuma muidu passiivsed inimesed ja ergutada veelgi aktiivseid ning anda selleks võimalus liikuda võimalikult kodu lähedal. Liikumisrajad oleks mõttekas tähistada, et inimesed näeksid, kui pika maa nad läbivad.

Kuna üheks südamehaiguste, samuti paljude teiste krooniliste haiguste riskiteguriks on vähene liikumine, on see nädal hea aeg, et oma eluviisidele rohkem tähelepanu pöörata ja positiivsete muudatustega alustada.

Lubatud on erinevad liikumisviisid- jalutamine, kiirkõnd, kepikõnd, rulluisutamine, rullsuusatamine, jalgrattasõit, suusatamine, kõnd, uisutamine, ujumine, rattasõit, pallimängud, vesiaeroobika, erinevad tantsulised liikumisviisid (Zumba jms) jne.

Võistlusmoment puudub, peamine on osalemine ja raja läbimine ning innustamine liikumisharrastusega tegelemisele.

Terve aprillikuu hõlmab hulgaliselt liikumisega seotud ettevõtmisi üle Eesti, mida korraldavad kohalikud omavalitsused, koolid-lasteaiad, spordiklubid, korteriühistud ning koostööd tehakse paljude eraettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonidega.

Vaata Tervise Arengu Instituudi kodulehel, mis üritusi Eesti eri paigus toimub ja leia endalegi sobiv ettevõtmine. Hoia näpp pulsil ja löö kaasa!

Niina Aleksejeva
Abilinnapea
Tervisenõukogu esimees


27.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 25.03.2014 koosolekul

Arutati
1. Ahtme linnaosas ringristmiku eskiislahendust seoses Puru teele tuleva kaubanduskeskuse ehitamisega

Vaadati läbi
1. Sompa linnaosas veevarustuse osalise rekonstrueerimise II osa. Oblika ja Tarna tänavate veetorustike ehitusprojekti III etapp
2. Ahtme linnaosas Ridaküla tn asuvas elamus korteri ümberplaneerimise projekt
3. Kukruse linnaosas Staadioni tn asuva elamu laiendamise eskiisid
4. Ahtme linnaosas Puru teele ehitatava kaubanduskeskuse eskiis
5. Järve linnaosas Sinivoore tn asuva hoone välisfassaadi rekonstrueerimise projekti muudatus
6. Ahtme linnaosas Jaaniku tn asuvatel kruntidel garaažide ehitamise projektid
7. Ahtme elamu aadressil Maleva tn asuvas elamus kahe korteri ühendamise ja rekonstrueerimise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Sinivoore tn krundil asuva veepumpla jaoks fiiberoptilise sidekaabli ehitamiseks
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt krundil asuva puurkaevu jaoks fiiberoptilise sidekaabli ehitamiseks
3. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Kiige tn asuvas ridaelamus alternatiivküte rajamiseks
4. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Aru tn asuva korterelamu rekonstrueerimiseks
5. projekteerimistingimused Järve linnaosas Keskalleel asuvas elamus mitteeluruumide rekonstrueerimiseks fotoateljeeks ja ilusalongiks
6. projekteerimistingimused Järve linnaosas Lõuna tn asuva elamu ja majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

27.03.2014


Tervise Arengu Instituut alustab alkoholi liigtarvitamise ennetamise teavitust ”Vähem on parem“, mis kutsub kõiki mõtisklema enda suhte üle alkoholiga ja vaagima, mida alkoholi tarvitamisega tegelikult võidetakse või kaotatakse.

Instituudi direktor Maris Jesse sõnul kuulub Eesti enim alkoholi tarbivate riikide hulka ning alkoholi tarvitamisest tervist kahjustaval viisil on ühiskonnas saanud norm. „Täna ei küsita „miks sa jood?“, vaid „miks sa ei joo?” märkis M. Jesse.

Alanud teavituse eesmärk on toetada uue normaalsuse kujunemist, kus sage või rohke alkoholitarvitamine ei oleks kaasaegse elustiili osa. „Viimase 20 aastaga on alkoholi sihipäraselt püütud turundada kui enesestmõistetavat osa meie pidu- ja argipäevadest. Nii ei peaks see olema, ega ole alati ka Eestis olnud. Ühineme Vabariigi Presidendi poolt 24. veebruaril tehtud üleskutsega mõelda oma valikutele,“ lausus Maris Jesse.

Teavituse kanalid on televisioon, raadio, välimeedia, internet ja kinod. Teavituse keskmes on inimesed, kes jutustad oma loo, näidates, et hea elu ei pea sisaldama alkoholi, pigem vastupidi. Kampaaniaklippe saab vaadata Tervise Arengu Instituudi kodulehel.

Teavitust rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond programmi ”Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014” raames.

Kohtla-Järve linna tervisenõukogu

25.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 04. detsembri 2012. a korraldusega nr 996 on algatatud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse (katastritunnus 32211:003:0004) ja lähiala detailplaneering. Järve linnaosas Põhja mikrorajooni asumist põhjas asuv Metsapargi maaüksus on piiratud Kalevi ja Metsapargi tänavatega, Kohtla valla Ontika küla Linnaristu maaüksusega (katastritunnus 32002:001:0039) ning Tallinn-Narva maanteega (katastritunnus 32002:001:0072).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine vabaõhu sportimise- ja virgestusala infrastruktuuri ehitamiseks ja väljakujundamiseks.

Planeeringu pindala on ca 76 ha.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" all.

Teatame, et teistkordne eskiisi avalik arutelu toimub 3 aprillil 2014.a kell 16.30 Linnavolikogu saalis, aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve. Kõik asjast huvitatud linlased on oodatud arutelule.

Arenguteenistus

25.03.2014


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile rahvusvahelisetel messidel. Messil osalemist rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahendidest.

Kandideerimine on avatud järgmistele messidele
· Mööblimess imm cologne 2015, 19.-25.01.2015 Kölnis.
EAS ootab Eesti ühisväljapanekule elu- ja magamistoamööbli; pehme mööbli; madratsite, voodite, vesivoodite, voodikaupade, voodipesu, aksessuaaride; moodsa, avangardse mööblidisaini; laste- ja noorte eluruumide sisustuse; söögitoasisustuse; köögimööbli; kreatiivsete sisustuskontseptsioonide; kodutekstiilide, põrandakatete, seinakatete, valgustite jne tootjaid. Osalustasu on proportsionaalne kasutatud pinna suurusega.
Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 11. aprillil 2014.

· Mobiilitööstuse mess Mobile World Congress 2015, 2.-5.03.2015 Barcelonas.
Eesti ühisstendile on oodatud osalema Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonisektori ettevõtteid. Osalustasu ühe ettevõtte kohta on 1200€ (sisaldab käibemaksu).
Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 24. aprillil 2014.

Lisainfo ja registreerimine: www.eas.ee/messid

Arenguteenistus

24.03.2014


Teadaanne
Kohtla-Järve Linnavolikogu IX istung toimub 26. märtsil k.a. kell 15.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

24.03.2014


Perenaine läheb poodi ja kurdab, et pliiti ei tõmba. Ostab uue. Ikka ei tõmba. Kutsub pottsepa, kes avastas, et ka soemüüris pole tõmmet ja palus kutsuda korstnapühkija. Selgus, et majas polnud 10 aastat korstnapühkija käinud ja korstnajalg ning ühenduslõõrid olid tahma täis.

Loe lähemalt...

19.03.2014


Oru linnaosa elanike taotluse alusel Kohtla-Järve Linnavalitsus on muutnud sõiduplaani liinil nr 17 tööpäevadel järgmiselt:

Orult - 06.15 07.15* 08.40 10.00 12.20 13.40 15.30 17.10 18.25 19.35 21.00 22.00
Iidlast - 05.30 06.45 08.05 09.20 11.40 13.00 14.30** 16.30 17.50 19.05 20.30 21.30

*Oru- Iidla- Sõpruse 33- Puru haigla
** 14.20 Sõpruse 33 juurest

Sõiduplaan hakkab kehtima alates 01.04.2014

18.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 18. märtsi 2014. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendeid Kohtla-Järve Invaühingule seltsitegevuseks, väljastati luba ürituse korraldamiseks, kinnitati Kohtla-Järve Maleva Põhikooli töötajate koosseis, väljastati ehitusload ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

13.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 11.03.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Ehitajate tn ja Piiri tn ristumiskohal kapptelefonijaama Huawei elektrivõrguga liitumise projekt
2. Ahtme linnaosas Puru teele kavandatava kaubanduskeskuse eskiisid.

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva elamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
2. Projekteerimistingimused Sompa linnaosas Humala tn asuva korterelamu rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

11.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. märtsi 2014. a istungil vaadati läbi 22 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuste „Sihtasutuse Kohtla-Järve Arengukeskus lõpetamine“, „Jaaniku tn 39 võõrandamiseks loa taotlemine“ ja „Mäetaguse valla üldplaneeringu kooskõlastamine“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus, väljastati ehitusluba ja eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

06.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus koostöös Ida-Viru Maavalitsusega korraldab 11.märtsil 2014 kell 12.00 Kohaliku omaalgatusprogrammi (KOP) tutvustava infopäeva, kus vaadatakse läbi programmist tulenevalt uuenenud reeglid ning taotlus- ja aruandevormid, et leida vabaühenduste tegevustest ja vajadustest tulenevalt võimalusi programmist toetuse taotlemiseks. Infopäev toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse volikogu saalis, programmi tutvustab Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Jana Pavlenkova.

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Rahastatakse projekte, mille eesmärkide saavutamisel ühendus pakub konkreetseid lahendusi kooskõlas programmi üldise strateegilise eesmärgiga. Omaalgatuslike eesmärkide saavutamise tulemustest peab olema selgelt näha kogukonnaliikmete initsiatiiv ja kaasamine.

Toetust saavad taotleda Eesti piirkondlikult ühendused (mittetulundusühendused ja sihtasutused), kes tegutsevad avalikes huvides, milles ei osale liikmena ega ole asutaja kohalik omavalitsus või riik.

Lisainfo http://kysk.ee/tutvustus


Viktoria Tsventarnaja
Arenguteenistuse abilinnapea

06.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 04.03.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse eskiis
2. Järve linnaosas Vahtra tn asuva elamu rekonstrueerimise eskiisid
3. Järve linnaosas Tuuslari tn asuvas elamus korteri rekonstrueerimise ja elektriküte projekt
4. Järve linnaosas Ehitajate ja Piiri ristumiskohal sidekanalisatsiooni võrgusõlme projekt
5. Järve linnaosas Kalevi tn asuva hoone A-korpuse evakuatsioonivalgustuse ja jaotuskeskuse ehitamise projekt
6. Rahvapargi riigihange raames esitatud linnamööbli eskiisid.

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuvas elamus kahe korteri ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks
2. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Järveküla teel AS-i Nitrofert territooriumil olemasoleva ammoniaagi tootmise gaaskondensaadi puhastamise käitise juurdeehitamiseks
3. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Uus-Tehase tn OÜ-gu Eastman Specialties territooriumil olemasoleva olme - naatriumbensoaadi hoone laiendamiseks (laohoone juurdeehitamiseks)
4. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Elektriku tn asuvale krundile uue 110/6 kV alajaama tehnorajatise ehitamiseks.

Arenguteenistus

06.03.201428. veebruaril Ahtme Kunstide Koolis toimunud Virumaa Kammermuusikapäeval „Eesti meeleolud“ osalesid õpilased ja õpetajad Kadrinast, Rakverest, Jõhvist ning Kohtla-Järvelt. Kammermuusikapäeva eesmärgiks oli Eesti heliloojate loomingu populariseerimine Virumaal. Koos musitseeriti ja kuulati Eesti heliloojate teoseid.

Lisaks muusikakoolide õpilastele esinesid Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia õppejõud ja interpreet Jelena Ossipova (kitarr) ning Estonia teatri muusik Eugen Simson Valtin (viiul), kes rääkisid kuulajatele ka Eesti heliloojate elust ja loomingust.

Kammermuusikapäeval osales ligi sada inimest ja teoks sai see üritus tänu Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi ja Kohtla-Järve Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni toetusele.

Sotsiaalteenistus

05.03.2014


10. märtsil kell 16.00-17.00 toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse väikeses saalis linnavolikogu liikme Irina Putkonen elanike vastuvõtt.

10. märtsil kell 17.00-18.00 toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse väikeses saalis linnavolikogu liikme Svetlana Skorobogatova elanike vastuvõtt.

Linnavolikogu kantselei

04.03.2014


Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus võtab tööle
SOTSIAALTÖÖTAJAD:
TÄISEALISTE ISIKUTE HOOLEKANNE 1 koht
LASTE HOOLEKANNE 1 koht

Kandideerimise eelduseks on:
- erialane kõrgharidus (sotsiaaltöö, noorsootöö);
- suuline ja kirjalik eesti keele oskus kõrgtasemel;
- vene keele oskus erialase sõnavara tundmisega;
- arvuti kasutamise oskus.

Isikuomadused:
- oskus toime tulla pingelistes situatsioonides;
- väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
- ausus ja usaldusväärsus;
- positiivsus ja loomingulisus.

Kasuks tuleb:
- eelnev töökogemus antud valdkonnas.

Dokumendid (avaldus, CV ja koopia haridust tõendavast dokumendist) esitada hiljemalt 14.04.2014.a aadressile Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus, Keskallee 19-302, Kohtla-Järve, 30395 või e-postile sots@kjlv.ee.

04.03.2014
Kui soovid olla eeskujuks oma lapsele, kuid pole töötanud viimased poolteist aastat, on Sul võimalik liituda Kohtla-Järvel märtsis algavate projektitegevustega uuele grupile! Ka isad on eriti oodatud!

Eelmise aasta oktoobris alustanud esimene grupp (fotodel) on edukalt läbinud Tööklubi ja tööturu põhikompetentside ning erialakoolituse – ees ootab kuuajaline praktika, kutseeksam ja töölerakendumise tugi. Erialaks valis esimene grupp – lapsehoidja. Huvilistele, kes kaaluvad liituda uue grupiga, soovitavad nad järgmist:

Alustava grupi orienteeruv aktiivsete projektitegevuste periood on märts – september 2014. Projekti kohta täpsemalt saate lugeda siit: lisa1, lisa2.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

04.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 4. märtsi 2014. a istungil vaadati läbi 40 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuste „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Maleva Põhikooli hoolekogusse“ ja „Laenu võtmine“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoolekogu koosseis, alaealiste komisjoni koosseis ja Ahtme Spordihalli üürileping, väljastati load ürituste korraldamiseks, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

03.03.2014

Kohtla-Järvel on võimalik osaleda uue teenuse arendamisel,
mille eesmärgiks on leida lahendusi tööga seotud kitsaskohtadele.
Kellele?
Kõigile, kes on huvitatud lahenduste otsimisest ja leidmisest ning ühisest suhtlemisest.
Millal?
Kolmapäeviti kell 15.00-16.30
Kus?
Täiskasvanute Vahtra Loomekeskus, Endla 4, auditoorium 103.
Kes?
MTÜ Tugi-ja Koolituskeskus Usaldus koostöös linnavalitsusega katsetab uut metoodikat projekti „Vajadusele vastavad, kättesaadavad ja jätkusuutlikud avalikud teenused töötutele sotsiaalse aktiivsuse ja ettevõtlikkuse suurendamiseks Tallinna ja Kohtla-Järve näitel“ raames, mida rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Infotelefon: 53019389, 53026439

03.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 25.02.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Sompa linnaosas veevarustuse osaline rekonstrueerimise projekti II osa (Veetorustike ehitusprojekti II etapp. Betooni ja Tuule tänavad)
2. Kukruse linnaosas Lehe tn asuva elamu rekonstrueerimise projekt
3. Ahtme linnaosas Aru tn asuva korterelamu rekonstrueerimise projekt

Arenguteenistus

27.02.2014
Reedel, 21.veebruaril toimus Ahtme Spordihallis traditsiooniline koolinoorte VII regionaalprojekt „REID SPORDIMAAILMA“. Projekti eesmärkideks on tervislike eluviiside propageerimine Ida-Virumaa kooliõpilaste seas, võistluste kaudu laste võimete ja oskuste hindamine ning kontaktide arendamine Ida-Virumaa koolide ja kehalise kasvatuse õpetajate seas.

Projektis osalesid 5.-6.klasside õpilased Kohtla-Järve, Narva ja Sillamäe koolidest. Spordiürituse raames korraldati 10 teatevõistlust. Need olid jooksuvõistlused, hüpped ning kombineeritud teatevõistlused.

Üldkokkuvõttes saavutas esimese koha Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi võistkond, II koha Narva 6.Kool ning kolmandaks tuli Kohtla-Järve Maleva Põhikooli võistkond.

Spordiürituse korraldajateks olid Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega.

Koolinoorte VII regionaalprojekti „REID SPORDIMAAILMA“ toetasid Ida-Virumaa Spordiliit, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp ja Kohtla-Järve Linnavalitsus.

+ Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4

Sotsiaalteenistus

26.02.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu eskiisi arutelust:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 04. detsembri 2012.a korraldusega nr 997 „Kohtla-Järve linna Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse detailplaneeringu algatamine“ on algatatud Ahtme linnaosas Maleva tn ja Toome pst korterelamute ning Estonia pst ja Ahtme mnt vahelise ala planeering ning jäeti algatamata planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-aladele maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine Ahtme keskuse hoonete ja nendele infrastruktuuri ehitamiseks, reformimata riigimaast kruntide moodustamine äri- ja ühiskondliku keskuse ala väljakujundamiseks. Detailplaneeringu pindala on ca 15 ha.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna (www.kohtla-jarve.ee) ja OÜ Hendrikson & Ko (www.hendrikson.ee) kodulehel.

Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimub Ahtme Gümnaasiumis (aadressil Altserva tn 6, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn) 06. märtsil 2014. a algusega kell 16.30.

Arenguteenistus

25.02.2014


1.märtsil kell 10.00 toimub Kohtla-Järve kunstigalerii Valges saalis ülevenemaalise A.Puškini nimelise muuseumi virtuaalse filiaali avamine.

25.02.2014


3. märtsil kell 16.00-17.00 toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse väikeses saalis linnavolikogu liikme Valentina Kutuzova elanike vastuvõtt.

Linnavolikogu kantselei

25.02.2014


19. veebruaril korraldas Kohtla-Järve Linnavalitsus koolieelsete lasteasutuste direktorite nõupidamise, kus peateemaks oli koostöö Päästeameti Ida-Päästekeskusega. Linna koolieelsed lasteasutused on juba pikka aega teinud Päästeametiga koostööd. Kõige laialdasem on olnud tuleohutusalane koostöö projekti “Nublu aitab” kaudu, kus 6-7 aastastele lasteaialastele tutvustatakse selles vanuses olulisemaid ja enim päevakorral olevaid tuleohutusalaseid teemasid. Projekti viivad läbi päästjad, kellel on kaasas vajalikud õppevahendid, millega lastele tuleohutusalaseid teemasid lastepäraselt ja arusaadavalt tutvustada.

Toimunud nõupidamisel arutati edaspidise koostöö võimalusi: infopäevade ja seminaride ning ohutusalaste koolituste korraldamist lastevanematele ja pedagoogidele, samuti ennetusalast tegevust lastega.

Päästeameti veebilehelt www.rescue.ee leiab igaüks kasulikke ohutusalaseid nõuandeid ning infot Päästeameti tegevuse kohta.

Sotsiaalteenistus

18.02.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 18. veebruari 2014. a istungil vaadati läbi 15 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna huvikoolide õpetajate ja direktorite töötasu alammäära kehtestamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli üürilepingud, väljastati ehitusluba ja kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

17.02.2014


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu VIII istung toimub 19. veebruaril k.a kell 15.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

12.02.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 11.02.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Torujõe tn veemõõdukaevu elektriliitumise projekt
2. Järve linnaosas Keemia vk ja Järveküla tee vahel Petroter 2 ja 3 tarbeks küttevee torustiku ehitamise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt elamu krundil asuva garaaži laiendamiseks
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Estonia pst asuva korterelamu rekonstrueerimiseks
3. projekteerimistingimused Järve linnaosas Tehase tn ettevõte krundil pumbamaja ehitamiseks
4. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Puru teel asuvas korterelamus kahe korteri rekonstrueerimiseks ja ühendamiseks

Arenguteenistus

11.02.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. veebruari 2014. a istungil vaadati läbi 14 küsimust, millest üks oli lisaküsimus ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Tareke direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni koosseis, väljastati ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

11.02.2014
Seitsmeteistkümnendat korda toimus jaanuari lõpus Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas noorte muusikute festival „Meid sidus muusika“. Festival sai alguse 1997. aastal eesmärgiga pakkuda noortele võimalust ühiseks loometegevuseks.

Esimesel festivalil esinesid vaid noored kitarristid Ida-Viru muusikakoolidest ja Kohtla-Järve gümnaasiumidest. Järgnevatel aastatel on festivali raames esitletud Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe, Jõhvi noorte ansambleid ja vokaliste. Sel aastal registreerus festivalile 80 osalejat. Traditsiooniliselt toimus see üritus küünlavalgel.

Festivalil kõlasid kaasaegne noortemuusika ja laulud. Näha-kuulda sai erilisi kauneid ja energilisi muusikalisi koosseise Ahtme ja Kohtla-Järve Kunstide Koolidest (õpetajad: V. Antonov, A. Kurnossov, I. Lumbe, D. Masljkov); Narvast; Sillamäelt (õpetaja:N.Jermolina); Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajast jt. Suurepäraselt esines instrumentaalansambel “Merekarbid” Sillamäe Muusikakoolist.

Esinejaid tunnustasid diplomite, suveniiride ja kingitustega riigikogu liige Valeri Korb ja Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja direktor Anna Rentik.

Valeri Korb tänas noori muusikuid pakutud elamuse eest ning soovis loomingulisi kordaminekuid. Anna Rentik avaldas tänu ka Kohtla-Järve Linnavalitsusele ja Kultuurkapitalile abi eest ürituse korraldamisel.

Sotsiaalteenistus

10.02.2014
31. jaanuaril oli Ahtme Kunstide Kooli korraldada seekordne Virumaa I regiooni muusika- ja kunstidekoolide Talvemuusikapäev. Üritus toimus muusikaosakonna saalis.

Regiooni kolmeteistkümnest koolist osales seekord kaheksa. Talvemuusikapäevast võttis osa 131 muusikahuvilist: need olid õpilased ja õpetajad Kundast, Aserist, Kadrinast, Väike-Maarjalt, Toilast, Jõhvist, Kohtla-Järvelt ja Ahtmest.

Talvemuusikapäeva koduseks ülesandeks oli antud teema “Looduse hääled“. Talvemuusikapäev toimub igal aastal erinevas huvikoolis ja see on osalejaterohkeim muusikakoolide piirkondlik üritus. Sellel aastal oli üritus Ahtme Kunstide Kooli jaoks eriline, sest viimati toimus see Ahtmes 15 aastat tagasi. Kontserdil kõlasid teosed, mille nimetused olid seotud loomade maailma ja loodusnähtustega – see oli muusika, mis pakkus lastele huvi.

Sotsiaalteenistus

05.02.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 04.02.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Keskalleel asuvas hoones esimesel korrusel alkohoolikaupluse peasissekäigu ja kaldtee eskiisid

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuvas elamus korterisse kamina ehitamiseks

Arenguteenistus

04.02.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 4. veebruari 2014. a istungil vaadati läbi 30 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruste „Kohtla-Järve linna 2014. aasta eelarve kinnitamine“, „Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord“ ja „Kohtla-Järve linna avalikel bussiliinidel sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad“ ning otsuse „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoolekogusse“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve linna inventeerimisakt, väljastati reklaami paigaldusluba, ehitusload ja kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

04.02.2014


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve lasteaia Karuke akende vahetamine“ taotlust. Projekti eelarveline maksumus on 43 018 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 11 062 eurot. Toetus summas 31 956 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti üldine eesmärk on Kohtla-Järve lasteaia Karuke õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine läbi kõikide seni vahetamata jäänud aknaplokkide vahetamise. Tulemusena saab lasteaed 52 uut aknaplokki. Ehitustöid teostatakse suvekuudel.

Arenguteenistus

04.02.201430.01.2014


Linna koolid võtavad aktiivset osa projektide ettevalmistamisest ja läbiviimisest. 2013.aastal oli teostatud 144 projekti üldsummas 197476 eurot. Koolide omafinantseeringu osa moodustas 15 303 eurot. Linnavalitsuse toetus moodustas 7219 eurot, koolid said toetuse ka transpordi, ruumide rentimise ja osalejate autasustamise osas. Muudest finantseerimisallikatest oli saadud 172845 eurot.

Kohtla-Järve koolid olid kõige aktiivsemad projektide esitajad Ida-Virumaa Omavalitsuse Liitu. Kokku oli toetatud 23 projekti üldsummas 7193 eurot.

Projektide teemadeks olid kodumaa tundmaõppimine, looduskaitse ja loodusõpetus, tervisliku eluviisi propageerimine, enesekaitse ja esmaabi osutamine, integreeritud õpe, kodanikukasvatus, heategevus, hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine, karjääri planeerimine, lõimumine ning infotehnoloogiate areng.

Sotsiaalteenistus

30.01.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 28.01.2014 koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Estonia pst asuvas elamus korteri ümberplaneerimise projekt
2. Ahtme linnaosas Hobuseraua tn asuvas elamus kahe korteri ühendamise ja ümberehitamise projekt
3. Järve linnaosas Kalevi tn asuvas elamus kahe korteri ühendamise ja ümberplaneerimise projekt
4. Järve linnaosas Metsapargi tn asuvas elamus kahe korteri vahel ava rajamise projekt
5. Ahtme linnaosas Sõpruse tn asuval krundil asuva garaaži laiendamise projekt
6. Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuvale krundile elamu juurde garaaži ehitamise projekt
7. Järve linnaosas Keskalleel asuvas elamus endiste pangaruumide kaupluseks ümberehitamise projekt
8. Ahtme linnaosas hoone Aru tn asuva elamu fassaadi rekonstrueerimise eskiisid

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Tervise tn asuva SA Ida-Viru Keskhaigla polikliiniku rekonstrueerimiseks
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuvas elamus korteri laiendamiseks (korteri kohal pööningul eluruumide ehitamiseks ja veranda juurdeehitamiseks) ning krundile garaazi ehitamiseks.
3. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ritsika tn elamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks

Kiideti heaks.
1. Järve linnaosas Pikk tn asuva krundi piirile piirdeaia eskiis.

Arenguteenistus

30.01.2014


Täiskasvanud veedavad suure osa oma päevast töö juures ja nii langeb vähemalt üks päevastest põhitoidukordadest tööl olemise ajale. Kuidas teha söömiskoha valikul, toitude rohkuse ja teabetulva tingimustes õigeid ja tervist toetavaid valikuid? Mida saab selles vallas enda heaks teha inimene ise? Milles saab kaasa aidata tööandja? Kogumik „Tervislik toitumine töökohal“ püüab neis küsimustes veidi abiks olla.

Loe lähemalt...

30.01.2014


"Söögivahetund" on kooliõpilaste loovtööde konkurss, mis võimaldab noortel mõelda kaasa tervisliku koolilõuna teemadel. 2013. aasta konkursi teema oli "Koolisöökla aastal 2050". 2013. aastal laekus Tervise Arengu Instituuti 139 tasapinnalist tööd alg- ja 86 tööd põhikooliklassidelt. Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastelt laekus kokku 7 videot. Konkursi "Söögivahetund" tulemused-2013.

Loe lähemalt...
Sotsiaalteenistus

29.01.2014


Tervise Arengu Instituut alustas taas noortele suunatud veebikampaaniat „Fiidi karu!", et teadvustada näkside ja muu kiirtoidu (st kõrge suhkru-, rasva- ja soolasisaldusega toitude) liigse söömise ebatervislikkust ning anda ideid, millega neid asendada.

Loe lähemalt...
Kohtla-Järve linna tervisenõukogu

29.01.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. jaanuari 2014. a istungil vaadati läbi 33 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati arengukava koostamiseks komisjoni koosseis ning Ahtme klubi töötajate koosseis, samuti Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ja Ahtme Spordihalli üürilepingud, väljastati ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

25.01.2014


Teadaanne
Kohtla-Järve Linnavolikogu VII istung toimub 29. jaanuaril k.a. kell 15.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

24.01.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Lehola tänaval veemõõdukaevu MK-10A elektrivõrguga liitumise projekt
2. Ahtme linnaosas Altserva tn asuvas hoones kaupluseruumide rekonstrueerimise projekt
3. Ahtme linnaosas Ridaküla tn asuva hoone rekonstrueerimise eskiisid

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Keemia väikekoht AS VKG OIL keemiatsehhi mahutipargi ehitamiseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas Ehitajate ja Piiri tänavate ristumiskohal sidekanalisatsiooni ja Huawei sidekapi ehitamiseks

Arenguteenistus

22.01.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 21. jaanuari 2014. a istungil vaadati läbi 24 küsimust, teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Tänava- ja turukaubanduse ning avaliku üritusel kauba või teenuse müügi kord“ eelnõu, kinnitati Ahtme Kunstide Kooli poolt korraldavate ürituste osalustasu, kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati load ürituste korraldamiseks, reklaami paigaldusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

22.01.2014
Alates juunist 2013 kuni 2015 aastani koostöös Kohtla-Järve ja Tallinna Lasnamäe, Medway (UK) kohalike omavalitsuste, teiste III sektori organisatsioonide ja tööandjatega tasandab MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUS ESF kaasrahastamise abil 2013 kuni 2015 Kohtla-Järvel ja Tallinnas Lasnamäel erinevate tugitegevuste kaudu eelkooliealiste laste töötute vanemate pääsu tööturule. Kohtla-Järve linnavalituse poolne esindaja projektis on abilinnapea Niina Aleksejeva.

Esimene grupp lõpetab veebruaris 2014 kutseõppe ja siirdub tööpraktikale linna eelkooliasutustesse. Uus grupp vene keelt rääkivaid lapsevanemaid saab startida märtsis 2014. Projekti tegevused toimuvad Kohtla-Järve Vahtra Loomekeskuses, aadressil: Endla 4, Kohtla-järve.

Töö kordinaator Kohtla-Järvel on: Irina Jelissejeva: 53453811, 53019389, irinajelissejeva59@gmail.com
www.usaldustk.ee

19.01.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Sompa linnaosas Aruserva tn asuva elamu krundile garaazi ehitamise projekt
2. Sompa linnaosas Aruserva tn asuva elamu reaalosadeks jagamise projekt
3. Ahtme linnaosas Aru tn asuva elamu fasaadi välisviimistluse eskiisid
4. Järve linnaosas Vironia keskuse laiendamise projekti raames kavandatavale Järveküla tee ristmikule suunaviita posti paigaldamine

Arenguteenistus

15.01.2014


Sel nädavahetusel toimuvad Kohtla-Järve spordihoones kaks suurejoonelist maadlusvõistlust.

Laupäeval, 18.jaanuaril kell 10.30 algavadAvo Talpase XXXIV mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses. Võistlustele on oodatud võistlema parimad kreeka-rooma maadlejad Leedust, Lätist, Rootsist, Soomest ja Norrrast. Võistlus toimub kadettide vanuseklassile 1997.a ja hiljem sündinud järgmistes kehakaaludes: -38, -42, -46, - 50, -54, -58, -63, 69, -76, -85 ja 100 kg.

Juunioridele ja täiskasvanutele kehakaaludes: -59, -66, -71, - 75, -80, -85, -98, ja 130 kg.

Võistlust korraldab Kohtla-Järve Spordiselt KALEV.

Pühapäeval, algusega kell 11.30 avatakse Eesti noorte vabamaadluse seeriavõistluse NUBLUST NABIKS 2014 I etapi.

Seeriavõistluse I etapi korraldab Spordiklubi Kuldkaru.

Kahe võistluspäeva jooksul maadlusmatile on oodatud võistlema üle 200 maadlejat.

Sissepääs võistlustele on tasuta.

Sotsiaalteenistus

15.01.2014


Maxima Eesti OÜ on mitu aastat soovinud rajada Kohtla-Järve Ahtme linnaossa oma kauplust. Kohtla-Järve Linnavalitsus näitas ettevõttele võimalikud maatükid Tammiku asumi piirkonnas, mis võiksid neile Ahtme linnaosa üldplaneeringu kohaselt sobida. Parimaks võimalikuks asukohaks osutus Ahtme Keskus OÜ`le kuuluv Puru tee 77 krunt (kunagi asusid seal tasuline parkla ja autopesula).

Loe lähemalt...

08.01.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus koostöös Ülevenemaalise A.S.Puškini Muuseumiga kutsub osalema üritusel, mis toimub 10. jaanuaril 2014 Kohtla-Järve Linnavalitsuses aadressil Keskallee 19. Üritusel osalevad A.S.Puškini Muuseumi esindajad eesotsas muuseumi direktori Sergey Nekrasov`iga.

Kell 15.00 toimub näituse „Jumalik tsarinna“ pidulik avamine, mille järel muuseumi direktor S.Nekrasov tutvustab oma uut raamatut „Ülevenemaaline A.S.Puškini Muuseum: Šedöövrid ja religioonid“. Külalistele pakutakse samuti vaadata filmi Lütseumist.

08.01.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 7. jaanuari 2014. a istungil vaadati läbi 24 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud, kinnitati konkursi „Ilusamad jõulukaunistused“ võitjate nimikiri, kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Ahtme Spordihalli üürilepingud, väljastati ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

30.12.2013
Maanteeameti liikluskasvatuse auhinna kategoorias "Parim õpetaja" (koolieelsed lasteasutused ) sai Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike õppealajuhataja Svetlana Podtsepajeva.

Liikluskasvatuse auhinna eesmärk on väärtustada ja tunnustada isikuid ning organisatsioone, kes oma töö või ühiskondliku tegevusega on enda asutuses või piirkonnas paistnud silma liikluskasvatuse korraldamise ja liiklusohutuse arendamisega. Maanteeamet valis aasta tublimad välja viies kategoorias: õpetajad (eraldi üldhariduskoolide, lasteaedade, autokoolide ja noorsootöötajate gruppides), kohalikud omavalitsused, liiklusohutusalaste sündmuste korraldajad ning koostööpartnerid.

Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike toimub liikluskasvatuse alane tegevus süsteemselt. Lisaks igapäevasele liikluskasvatusalasele tööle viiakse lasteaias läbi temaatilisi liikluspäevi 4 korda aastas, mis seonduvad liiklusohutuse kampaaniatega Eestis. Liiklustegevused toimuvad nii ühisüritustena kui igas rühmas. Liikluskasvatusalase tegevuse eestvedaja on õppealajuhataja Svetlana Podtsepajeva: koos õpetajatega koostavad nad liikluskasvatuse mänguviisilise tegevuskava. Lasteaed teeb koostööd liikluskasvatuse osas ka Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri töötajatega.. Käesoleval aastal osalesid lasteaia Punamütsike lapsed ja õpetajad ka Ida prefektuuri liiklusväljaku avamisel..

Õnnitleme Svetlana Podtsepajevat tunnustuse puhul.

Sotsiaalteenistus

30.12.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Ahtme mnt-Maleva tn ristmikul veemõõdukaevu MK-4A elektrivõrguga liitumise projekt
2. Ahtme linnaosas aadressil Salu tn asuva elamu välisfassaadi rekonstrueerimise projekt
3. Ahtme linnaosas aadressil Maleva tn asuvas korterelamus kahe korteri ühendamise projekt

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Järve linnaosas VKG Energia OÜ Põhja Soojuselektrijaama territooriumil Elektriku tänaval veepuhastuse mahutite reservpargi ehitamiseks
2. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Maleva tn asuva korterelamu fassaadi rekonstrueerimiseks
3. Projekteerimistingimused Sompa linnaosas Ülase tn asuva hoone rekonstrueerimiseks autoremonditöökojaks
4. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva elamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
5. Projekteerimistingimused Sompa linnaosas Tulika tn asuva elamu juurde garaaziga majandushoone ja kuuri ehitamiseks
6. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Kalevi tn asuvas korterelamus kahe korteri ühendamiseka ja rekonstrueerimiseks
7. Projekteerimistingimused Kukruse linnaosas Põhja tn asuva elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
8. Projekteerimistingimused Järve linnaosas VKG territooriumil Keemia väikekoht põlevkivi jaotussüsteemi galeriide ehitamiseks

Arenguteenistus

30.12.2013


Enne Jõulupühi rõõmustasid Koolinoorte Loomemaja breikarid oma uute ettevõtmiste ja võitudega. Meie noored breiktantsijad võtsid osa 14. detsembril Tartus toimunud rahvusvahelisest breigi- ja tänavatantsude võistlusest Battle Of EST (BOE). Osalemas oli tantsijad ligi 20st riigist.Meie Loomemaja noorte võistkond „Unreal Rhyme“, Dmitri Pokrova ja Vlad Kruzo juhendamisel,mitte ainult ei esinenud vaid ka saavutasid juunioride meeskondlikus breigilahingus I koha.Noored breikarid said maailmakuulsate tantsijate esinemisi vaadates palju elamusi ja ka uusi teadmisi. Kõikide südamed võitsid breikarid Ameerikast, Jaapanist, Venemaalt ja Soomest. Oma energiaga, plastilisusega ja originaalsusega on nad kõikidele asjahuvilistele suureks eeskujuks.

Sotsiaalteenistus

23.12.2013


Alates 01.01.2014 muutuvad Kohtla-Järve avalike bussiliinide nr 7, nr 29 ja nr 31 sõidugraafikud.

Liinil nr 7 hakkab buss Sõnajala peatusest väljuma kell 07.09 senise kella 07.14 asemel. Liinil nr 31 hakkab buss Sillamäelt väljuma kell 10.00 senise kella 09.05 asemel, Sirgalast kell 10.20 ja Viivikonnast 10.30.

Liinil nr 29 lisandub üks reis marsruudiga Vana Ahtme- Sõpruse 33- Kastani allee- Ahtme Gümnaasium väljumisega Ritsika peatusest kell 07.50. Buss ei ole käigus koolivaheajal.

18.12.2013


Nagu tavaliselt, toimub Kohtla-Järvel jõulude ja Uusaasta eelsel perioodil jõulukaunistuste konkurss. Võitja väljaselgitamiseks moodustas linnavalitsus komisjoni eesotsas abilinnapea Deniss Veršininiga. Hinnatakse era- ja kortermajade, kaupluste ning ettevõtete jõulukaunistusi. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et konkursil hinnatakse ainult neid kaunistusi, mis on nähtavad tänavalt, ruumisisesed kaunistused arvesse ei lähe.

Konkursil võivad osaleda nii ettevõtted (munitsipaalsed, riiklikud või erafirmad), kui ka tavalised inimesed. Pärast jõule hakkab linnavalitsuse komisjon sõitma mööda linna tänavaid ning hindama pidulikku kujundust. See tähendab, et ühelt poolt ei ole vaja konkursil osalemiseks esitada taotlust, kuna komisjon võib ka ilma selleta näha ja hinnata ilusasti kaunistatud objekte, kuid teiselt poolt – kuigi ei ole kohustust, on kasulik taotlus esitada, eriti juhul, kui kaunistatud objektid ei asu kesktänavatel, vaid kusagil mujal ja võivad jääda komisjonil märkamata.

Taotluse võivad esitada nii need, kes ise tegid piduliku kujunduse, kui ka need, kes lihtsalt nägid hästi ja ilusasti kaunistatud objekti ning tahavad pöörata sellele komisjoni tähelepanu.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 24.detsembriks kas kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse elektronposti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee või helistada telefonil 33 78 500.


13.12.2013


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu VI istung toimub 18. detsembril k.a. kell 14.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

12.12.2013


Kohtla-Järve linnavolikogu alatine hariduse- ja kultuurikomisjon teatab, et kirjalike ettepanekuid aukodaniku tiitli omistamiseks ootame kuni 10.jaanuarini 2014.a.

Linna aukodanik on füüsiline isik, kellele Kohtla-Järve Linnavolikogu otsusega omistatakse aukodaniku tiitel. Aukodaniku tiitel omistatakse linnapoolse erilise austusavaldusena linnale osutatud eriliste teenete eest või väljapaistvate saavutuste eest.

Ettepaneku aukodaniku tiitli omistamiseks võib komisjonile või Linnavalitsusele teha iga füüsiline või juriidiline isik. Ettepanek esitatakse kirjalikult.

Ettepanekus näidatakse ettepaneku esitaja andmed (s.h. telefoninumber), aukodaniku kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht ja teenete või saavutuste kirjeldus.

Ettepanekud palume esitada volikogu või linnavalitsuse kantseleisse.

Volikogu hariduse- ja kultuurikomisjon

12.12.2013


Alates 01.01.2014 võetakse Tapa – Narva liinil rongiliikluses kasutusele uued STADLER Flirt tüüpi diiselrongid. Seoses sellega läheb renoveerimisele Oru jaama platvorm. Käesoleval hetkel on vanale platvormile rajatud ajutine puidust ooteplatvorm, mida kasutatakse kuni uue platvormi valmimiseni.

Reisijate informeerimiseks on jaama territooriumile paigutatud suunaviidad ja infotahvlid.

Projekti eesmärgiks on reisirongide peatuskohtades ooteplatvormide viimine vastavusse kehtiva eurostandardi ning uute reisirongide gabariitidele. Tööde käigus lammutatakse olemasolevad platvormid ning ehitatakse uued, samuti korrastatakse raudteeülekäigukohad ja juurdepääsud.

Töid teostab Läti ettevõte OÜ RBBSKALS Būvsabiedrība. Platvormide ehitustöö on kavas läbi viia 2014 aasta jooksul, kompleksi tähtaegne valmimine ja käikuandmine on planeeritud hiljemalt järgmise aasta lõpuks.

AS Eesti Raudtee

06.12.2013


Lugupeetud Kohtla-Järve linna (Järve ja Ahtme linnaosa) ja Jõhvi valla elanikud.

Kõikides teede korrashoiu ja kõnniteede, väljakute ning autobussipeatuste koristamise küsimustes talvisel ajal, saate pöörduda firma AS N&V teenindava dispetšerteenistuse poole telefonil 33 66 730 või 51 89 707, samuti on võimalus saata electronkiri aadressil infoasnv2@gmail.com. Telefon töötab ööpäevaringselt.

06.12.2013


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu V istung toimub 11. detsembril k.a. kell 14.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

06.12.2013


X rahvusvaheline laste kunstitööde konkurss “KUNST - MÄNG VÕI LOOMING?”

29.novembrist 2013 - 06.jaanuarini 2014 on Ahtme Kunstide Kooli näituse saalis avatud laste kunstitööde näitus, millel on eksponeeritud žürii poolt välja valitud 42 paremat tööd. Konkursi korraldajaks on Ahtme Kunstide Kool.

Loe Lähemalt...

03.12.2013Toimus konkurss „Haridusportaali Aasta Haridusjuht „“ Konkursi eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust isikutele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud haridusvaldkonna arendamisel, tõstnud haridusasutuste mainet ja toonud oma asutusele tuntust.

Konkursile oli sel aastal esitatud ligi 30 kandidaati üle vabariigi, kellest tunnustamiseks valis komisjon välja 3 paremat: tunnustuse saajate hulgas oli ka Kohtla-Järve Lasteaia Kirju-Mirju direktor Ingrid Ustav.

Palju õnne!

Sotsiaalteenus

03.12.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 3. detsembri 2013. a istungil vaadati läbi 34 küsimust, millest üks võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruste „Kohtla-Järve linna poolt vara pärimise kord“, „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“, „Kohtla-Järve linna Sompa, Kukruse ja Oru linnaosade soojuse doteerimise kord“ ja „Kohtla-Järve linna eelarvest ühistranspordi toetamise kord“ eelnõud, kinnitati Ahtme Kunstide Kooli ja Oru klubi töötajate koosseisud, väljastati ehitusluba ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

02.12.2013
7. detsembril toimub Kohtla-Järvel traditsiooniline rahvusvaheline juunioride vabamaadluse turniir KULDKARU OPEN 2013.

Nii nagu ka varasematel aastatel, toimub üritus Ahtme Spordihallis.

Sellel aastal saavutas maadlus ajaloolise võidu säilitades oma koha olümpialade hulgas. Selle võidu saavutamiseks aitasid kaasa ka Kuldkaru sportlased, ning nende poolt loodud bänner „Save Olympic Wrestling“ võttis Eesti Spordimuuseumis Tartus oma aukoha.

Turniiril osalemiseks on soovi avaldanud meeskonnad 14-st riigist: Eestist, Venemaalt, Lätist, Leedust, Saksamaalt, Poolast, Valgevenest, Moldovast, Kreekast, Iisraelist, Ukrainast, Soomest, Suurbritanniast, Slovakkiast.

Ürituse aukülalistena on oodata:
- kahekordne olümpiasangar, kuuekordne maailmameister, mitmekordne Euroopa ja NSVL-i meister, NSVL-i austatud spordimeister Sergei Beloglazov;
- olümpiavõitja Ateenas, mitmekordne maailma- ja Euroopa meister, austatud spordimeister Hadžimurad Gatsalov;
- Euroopa meister, pronksmedali võitja Seouli olümpiamängudel, mitmekordne NSVL-i ja Venemaa meister, rahvusvahelise klassi spordi meister Vladimir Toguzov;
- pronksmedali võitja Sydney olümpiamängudel Amiran Kartanov (Kreeka);
- kuulus spordikommentaator Ernest Serebrennikov.

Ootame kõiki 7. detsemril spordifestivalile, mis toob maadlusmattidele Euroopa tugevaimad juuniorid-vabamaadlejad.

10.00 – võistluse algus
17.00 – turniiri pidulik avamine. Finaalid.
Sissepääs on tasuta.

Sotsiaalteenus

02.12.2013


Kohtla-Järve Linnavolikogu IV istungil päevakorras oli 12 küsimust. Teise lugemisel arutasid volikogu liikmed bussisõidu soodustuste määruse eelnõu. Arutelu käigus laekus paliu parandusi ja täendusi. Võttes arvesse, et antud dokument puudutab tähtsat ülelinnalist probleemi ja nõuab täpset läbimõeldud sõnastust, jäeti sellel istungil määrus vastu võtmata. Pärast viimistlemist läheb eelnõu järgmisele volikogu istungile kolmandale lugemisele.

Istungi tähtsaks momendiks, mis omab kogu volikogu selle koosseisu töös suurt rolli, oli alatiste komisjonide esimeeste valimine. Eelarve komisjoni esimeheks valiti Arne Berendsen, hariduse ja kultuurikomisjoni esimeheks Valentina Kutuzova, majanduskomisjoni esimeheks sai Jüri Kollo, noorsoo- ja spordikomisjoni esimeheks Anton Diev ja sotsiaalkomisjoni esimeheks Irina Putkonen.

Istungil arutati ka teisi küsimusi. Võeti vastu detailplaneering, arutati tantsukollektiivi „Vallatud“ ümber tekkinud situatsiooni, määrati Kohtla-Järve linna Idaä-Virumaa Omavalitsuste Liitu jne.

02.12.2013


29.11.2013

28.11.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 26.11.2013 koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Kalevi-Pärna tänavate ristmikul veemõõdukaevu MK-10A elektrivõrguga liitumise projekt

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ahtme mnt 16 asuva hooldekodu rekosntrieerimiseks
2. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Maleva tn asuvas elamus kahe korteri rekonstrueerimiseks ja ühendamiseks

Arenguteenistus

28.11.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 26. novembri 2013. a istungil vaadati läbi 24 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja kaks küsimust võeti maha.

Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Maamaksumäära kehtestamine Kohtla-Järve linnas“ eelnõu, otsuse „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogusse“ eelnõu, otsustati jaotada rahalisi vahendeid Kohtla-Järve Invaühingule seltsitegevuseks, eraldati linna eelarve reservfondist rahalisi vahendeid lasteaedadele Tuvike ja Buratino ning OÜ-le Oru Kodu, eraldati reservist rahalisi vahendeid Kohtla-Järve Kergejõustikuklubile Atleetika spordiüritusteks ja linnaeelarvest Kohtla-Järve Lapsinvaliidide Vanemate Ühingule, kinnitati Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosseis, väljastati kasutusluba ja projekteerimistingimused ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

26.11.2013
Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja käsitööringi ruumi kogunesid käsitööõpetajad, et õppida tikkimist tunnustatud tikkimismeistri Virve Valtmann-Valdsoni käe all. Virve on tikkinud mitmeid kleite, mida oleme näinud presidendi vastuvõttudel. Rahvarõivakoolis õpetab ta rahvarõivaste valmistamist.

Koolinoorte Loomemaja käsitööringi õpetaja Inna Tolsa, kes arvas, et valdab piisavalt tikkimist, pidi nentima, et raamil ja mõlema käega ta küll ei oska seda teha.

Jaanuaris toimub jätkukoolitus, kus õpetaja annab hinnangu ja näpunäiteid kodutööde kohta. Koolitus sai võimalikuks tänu Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu mentorprogrammile, mille eesmärk on väärtustada, arendada ja hoida paikkondlikke käsitöö traditsioone kui kultuurinähtust ja elatusallikat.

Sotsiaalteenistus

25.11.2013

22.11.2013


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu IV istung toimub 27. novembril k.a kell 14.00 Linnavolikogu istungite saalis..

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

22.11.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19. novembri 2013. a istungil vaadati läbi 18 küsimust, millest seitse olid lisaküsimused ja kaks küsimust võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2013. aasta neljanda lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu ning määruse „Kohtla-Järve linna 2014. aasta eelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse spordirajatiste ja vara kasutamise hinnakiri ja otsustati jaotada rahalisi vahendeid reservfondist MTÜ-le Viru Rotary Klubi, kinnitati Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja hoolekogude koosseisud, väljastati ehitusluba ja kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

21.11.2013


Peatükis „Transport“ on kättesaadavad uued sõiduplaanid

Loe lähemalt...

20.11.2013

19.11.2013


Pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi toimusid Kohtla-Järve Linnavolikogu istungid, kus valiti ja kinnitati linnavõimude uus koosseis.

Linnavolikogu esimeheks valiti Riina Ivanova, kes seni oli arenguteenistuse abilinnapea, volikogu aseesimeesteks valiti Arne Berendsen ja Vladimir Evve.

Volikogu liikmed valisid volikogu kotrollorgani – revisjonikomisjoni juhatuse. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Svetlana Skorobogatova, aseesimeheks valiti Vladimir Peterson.

Toimus ka linna täitevvõimu moodustamine. Linnapeaks sai uuesti Jevgeni Solovjov. Majandusteenistuse abilinnapeaks kinnitati Deniss Veršinin, finantsteenistuse abilinnapeaks Ljudmila Jantšenko, sotsiaalteenistuse abilinnapeaks Niina Aleksejeva ja arenguteenistuse abilinnapeaks Viktoria Tsventarnaja.

Linnavolikogu kantselei

18.11.2013

12.11.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 12. novembri 2013. a istungil vaadati läbi 19 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hoolekogusse“ eelnõu, kinnitati Lasteaia Rukkilill direktori ametikohale Janika Narusk ja Ahtme Kunstide Kooli poolt korraldatava Tartu H. Elleri nimelise Muusikakooli Õppejõu Tanel Joametsa klaverikontserdi piletite hinnad. Samuti kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi hoolekogu koosseis, väljastati ehitusluba ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

11.11.2013


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu III istung toimub 15. novembril k.a kell 10.00 Linnavolikogu istungite saalis..

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

06.11.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja Kohtla-Järve linnale kuuluva kinnistu Katse 3, katastritunnus 32213:002:0010, ärimaa 100%, üldpinnaga 2750 m², alghinnaga 39 300 (kolmkümmend üheksa tuhat kolmsada) eurot. võõrandamise avalik enampakkumine .

Enampakkumine toimub 27. novembril 2013.a. kell 10.30 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskalee,19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 26. november 2013.a kella 15.00 aadressil Järve linnaosa, Keskallee 19, kab.103, tel.3378500, järgmised dokumendid:
- avaldus ;
- maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel Tolli- ja Maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% kinnistu alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr. 221011911682 SWEDBANGAS.

06.11.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 5. novembri 2013. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest kolm olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendeid reservfondist Oru klubile ja Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolile ning Kohtla-Järve Poolakate Seltsile seltsitegevuseks, kinnitati Kohtla-Järve Kunstide Kooli hoolekogu koosseis, väljastati ehitusload ja reklaami paigaldusluba ning eraldati kortereid eraisikule.

Linnakantselei

04.11.2013


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu II istung toimub 8. novembril k.a kell 13.00 Linnavolikogu istungite saalis..

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

04.11.2013


Alates 05.11.2013 liinil nr 29 väljumisega Vanalinnast kell 07.20 hakkavad reisijaid teenindama kaks bussi üheaegselt

30.10.2013


Uuest e-pileti süsteemist

Uus e-pileti süsteem rakendub Kohtla-Järvel alates 01.11.2013. E-pilet asendab paberil sõidukaarte ja talonge. Tänane paberpilet kehtib paralleelselt uue e-pileti süsteemiga kuni 28.02.2014. Seni kasutusel olevate paberpiletite müük lõpeb 28.02.2014.

Loe lähemalt...

30.10.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 29. oktoobri 2013. a istungil vaadati läbi 36 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogule määruse „Kohtla-Järve linna jäätmevedajate registri pidamise põhimäärus“ eelnõu, otsustati jaotada rahalisi vahendeid majanduskulude reservist lasteaiale Buratino ning reservfondist Sirgala OÜ-le ja Kesklinna Põhikoolile, kinnitati Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu koosseis, väljastati ürituste korraldamiseks load, ehitusload ja kasutusload ning reklaami paigaldusluba.

Linnakantselei

30.10.2013
Kahele Kohtla-Järve linna haridusasutusele, Kohtla-Järve Lasteaiale Kirju-Mirju ja Kohtla-Järve Maleva Põhikoolile, anti 24. oktoobril Tallinnas toimunud keelekümbluskonverentsil üle keelekümblusprogrammi kvaliteediauhind „Keelekümblusasutus 2013“ .

Kohtla-Järve Lasteaeda Kirju-Mirju tunnustati keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga „Keelekümblusasutus 2013“ eestvedamise ja juhtimise valdkonnas ja Kohtla-Järve Maleva Põhikooli „Keelekümblusasutus 2013“ õpetuse ja kasvatuse valdkonnas.

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Innove Keelekümbluskeskuse kvaliteediauhinnaga tunnustatakse keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi silmapaistva panuse eest keelekümblusprogrammi rakendamisse ja arendamisse.

Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinna „Keelekümblusasutus 2013“ taotlemise prioriteetseks lähtekohaks 2013. aastal oli keelekümblusprogrammi rakendamise kvaliteet ja levik asutuse sees ning panustamine levikule väljaspool asutust. Kvaliteediauhindade väljaandmise otsustab keelekümblusprogrammi juhtkomitee lähtudes eksperthinnangutest ning kvaliteediauhindu hakati välja andma alates 2012. aastast. Õnnitleme kõrge tunnustuse pälvinud haridusasutusi!

Sotsiaalteenistus

28.10.2013


Kohtla-Järve Linnavolikogu esimene istung toimub 1. novembril 2013.a kell 10.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord:
1. Volikogu esimehe valimine.
2. Volikogu aseesimehe valimine.
3. Linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

Anna Generalova
Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni esimees.


25.10.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjon koosolekul

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Ritsika tn asuvate Ahtme SEJ hoonete lammutusprojekt
2. Järve linnaosas Järveküla teel asuva hoone elektrivõrguga liitumise projekt
3. Kukruse linnaosas Lehe tn asuva kapptelefonijaama elektrivõrguga liitumise projekt
4. Järve linnaosas Ehitajate tn asuva hoone tulekustutussüsteemi rekonstrueerimise projekt
5. Järve linnaosas Sinivoore tn asuva korterelamu välisfassaadi rekonstrueerimise projekt

Kiideti heaks
6. Ahtme linnaosas Toome pst asuvas korterelamus korterisse eraldi sissekäigu rajamise eskiislahendus

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Estonia pst asuva korterelamu krundile parkimiskohtade moodustamine

Arenguteenistus

25.10.2013


Kohtla-Järve Lasteaiale Kirju-Mirju omistati tiitel "Ettevõtlik lasteaed".

Tunnustus anti üle Narvas toimunud haridusfestivalil Ida-Viru Ettevõtluskeskuse esindajate poolt.

Tiitel "Ettevõtlik lasteaed" omistatakse lasteaiale, kes vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele kõigis olulistes lasteaiaelu valdkondades, lasteaial on õigus ametlikult kasutada tiitlit "Ettevõtlik lasteaed" Alates 2009. aastast osaleb lasteaed projektis "Ettevõtlik Kool/Lasteaed", selle aja jooksul on lasteaia personal omandanud kogemusi ja teadmisi, et muuta lasteaia personal, lapsed ja lapsevanemad mitmekülgse koostöö kaudu ideede algatajateks ja teostajateks. Lasteaia direktori Ingrid Ustavi ja õppealajuhataja Anne Suvi sõnul on lasteaia tegevus muutunud oluliselt huvitavamaks kaasates erinevaid koostööpartnerid. Selle töö tulemusel pärjatigi lasteaed tiitliga "Ettevõtlik Lasteaed".

Tänu ja õnnitlused lasteaiale tunnustust vääriva tegevuse eest!

Sotsiaalteenistus

25.10.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22. oktoobri 2013. a istungil vaadati läbi 57 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskiri“ eelnõu ning määruse „Kohtla-Järve linna turu- ja tänavakaubanduse kord“ eelnõu, kinnitati alaeelarved artiklite lõikes ja otsustati jaotada rahalisi vahendeid noorte haridusürituste läbiviimiseks. Samuti otsustati jaotada rahalisi vahendeid MTÜ-le Kohtla-Järve Naisliit ja Kohtla-Järve Linna Kultuuriühingule seltsitegevuseks, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse ja Ahtme Spordihalli üürilepingud, väljastati reklaami paigaldusload, ehitusload ja kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

22.10.2013
Käesoleva aasta 26.-27.oktoobril toimuvad Ahtme Spordihallis VII Rahvusvahelised sportaeroobika võistlused „KOHTLA-JÄRVE OPEN CUP 2013“. Võistlustel osalevad Leedu (Klaipeda, Vilnius), Läti (Riia), Ukraina (Kiiev), Valgevene (Gomel, Minsk, Bobruisk), Soome (Turku, Oulu), Venemaa (Moskva, Peterburi, Volhov, Slantsõ, Ivanovo, Leningradi oblast, Petroskoi ) sportlased, kes võistlevad järgmistes kategooriates: üksikvõistlejad (naised/mehed), segapaarid, kolmikud (mehed/ naised/ sega) ja rühmad 5 võistlejat.

26.oktoobril võistluste algus on kell 10.00. avamine kell 12.00.
27.oktoobril võistluste algus on kell 11.00.

Rahvusvaheliste sportaeroobika võistluste korraldajateks on Kohtla-Järve Linnavalitsus, Ahtme Spordihall ja spordiklubi Fööniks.

Sotsiaalteenistus

22.10.2013
MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
kutsub Teid projekti

„Naistevastase vägivalla all kannatavate ohvrite abistamine ja vägivalla ennetamine“

raames, osa võtma seminarist

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaiga ja kohalike omavalitsuste koostöö ja arengu võimalused.

Seminar toimub
28.oktoobril 2013, algusega kell 10,00
Jõhvis, Sompa 2a (I-V NTV ruumes)

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaiga töötajad annavad ülevaate hetkeolukorrast ja tutvustab väljatöötatud arengukava järgmiseks kolmeks aastaks. Koos arutaksime millised on KOV vajadused antud teenusele. Millised on koostöö võimalused ja KOV poolne nägemus koostööst. Arutelu kohvilauas.

22.10.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Päikese tn asuva peahoone lasketiiruks rekonstrueerimise projekt
2. Järve linnaosas Kaevanduse väikekoht asuva kolme suvila elektrivõrguga elektriliitumise projekt
3. Järve linnaosas Keemia väikekoht asuva mahutipargi rekonstrueerimise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Maleva tn korterelamus kahe korteri ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks
2. Järve linnaosas Pärna tn korterelamu katusekatte väljavahetamine

Arenguteenistus

15.10.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 04. detsembri.2012.a korraldusega nr 996 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine“ on algatatud Järve linnaosas Põhja mikrorajooni asumist põhjas asuva ala, mis on piiratud Kalevi ja Metsapargi tänavatega, Kohtla valla Ontika küla Linnaristu maaüksusega (katastritunnus 32002:001:0039) ning Tallinn-Narva maanteega (katastritunnus 32002:001:0072) Metsapargi maaüksuse (katastritunnus 32211:003:0004 detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine vabaõhu sportimise- ja virgestusala infrastruktuuri ehitamiseks ja väljakujundamiseks. Planeeringu pindala on ca 76 ha.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustatav avalik arutelu toimub 21 oktoobril 2013 algusega kell 16.30 Linnavolikogu saalis 1 korrusel, aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve linn.“ Kohtla-Järve Linnavalitsuse Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. septembri 2012.a korraldusega nr 697 on algatatud Järve linnaosas Järveküla tee 11 krundi (katastritunnus 32214:001:0012) ja lähiala detailplaneering, mille eesmärk on maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine riigikaitsemaast ärimaaks, krundi jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine äri- ja tootmisfunktsiooniga hoone ehitamiseks ja suletud veevarustusseadmete rajamiseks kalakasvatamiseks. Planeering ei sisalda Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on OÜ Fish Farming. Planeeritav ala, suurusega ca 0,5 ha asub Kohtla-Järve linna Järve linnaosas ärijuhtfunktsiooniga piirkonnas. Planeeritava ala ümbritsevad Pioneeri tänava maad ja ärimaa krundid Järveküla tee 9 ja 13.

Detailplaneering ei too kaasa negatiivseid sotsiaalseid või majanduslike mõjutusi või kultuurilise keskkonna tingimusi rikkumise.

Detailplaneeringute eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimub 21 oktoobril 2013 algusega kell 15.30 Kohtla-Järve Linnavalitsuses Linnavolikogu saalis 1 korrusel, aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve linn.

Detailplaneeringute materjalidega saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.“

Kõik asjast huvitatud linlased on oodatud arutelule.Arenguteenistus

15.10.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Kohtla-Järve Linnavalitsuse 08. oktoobri 2013.a korraldusega nr 813 on algatatud Järve linnaosas Kohtla-Järve tööstuspark 3 (katastritunnus 32217:001:0062) maa-ala detailplaneering tööstuspargi arendamiseks. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-alale maakasutamise juhtfunktsiooni määramine tootmismaaks, maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine tootmis- ja teenindushoonete ehitamiseks.

Detailplaneeringu ala ümbritsevad raudtee maaüksused lõunast ja läänest Vaheküla Jaam - Baasi I Raudtee 2.maatükk (katastritunnus 32217:001:0017), lõunast ja idast Kohtla - Ümbersõidu - Kohtla-Järve Jaama krunt (katastritunnus 32219:001:0007) ja Kohtla-Järve - Ereda Raudtee (katastritunnus 32219:001:0006) ning nendest kaugemal reformimata riigimaa. Põhjas, loodes ja kirdes asuvad tootmismaa krundid Kaevuri tn 7, 7a, 9 ja Kauba tn 45, 43 ja 41. Kõik krundid on tootmismaa juhtfunktsiooniga, mis on vastavuses Järve linnaosa üldplaneeringuga.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu pindala on ca 85,0 ha. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Kohtla-Järve Linnavalitsuse 08. oktoobri 2013.a korraldusega nr 812 on algatatud Järve linnaosas Tehase tn 2 ja 2a kruntide, Pavandu tänava ning Kohtla-Järve Jaama raudtee vahelise vaba maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-alale maakasutamise juhtfunktsiooni määramine jäätmekäitlus- ja tootmismaaks, maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine tootmise teenindushoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu ala ümbritseb lõunast Kohtla-Järve jaama raudtee (katastritunnus 32214:001:0025), põhjast tootmismaa juhtfunktsiooniga Tehase tänava krundid nr 5 (katastritunnus 32210:002:0006), nr 7 (katastritunnus 32210:002:0005) ja nr 9 (katastritunnus 32210:002:0004), idast Pavandu tänava lõik 1 (katastritunnus 32210:002:0010), ning läänest Tehase tn 2 (katastritunnus 32210:002:0008) ja Tehase tn 2a (katastritunnus 32210:002:0009) elamumaa krundid.

Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringus on antud piirkonna reformimata riigimaa märgitud jäätmekäitlusmaa ja tootmismaa juhtfunktsiooniga maa-alaks, Tehase tn kruntidele 2 ja 2a on üldplaneeringuga kavandatud tootmismaa juhtfunktsioon ning tootmise teenindushoonete rajamine on tööstuspiirkonna arengut toetav.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu pindala on ca 5,8 ha. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on OÜ Portlif Grupp.“

Arenguteenistus

15.10.2013


Hääletamissedelite ülelugemine toimub 21.oktoobril k.a kell 10.00 kabinetis nr 130.

Linna valimiskomisjon
15.10.2013


15.10.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsus algatas 4. detsembril 2012. a Kohtla-Järve linnas, Ahtme linnaosas, Ahtme äri-ja ühiskondliku keskuse detailplaneeringu. Planeeringu eelduseks on Ahtme keskuses avalikkusele suunatud äri ja kultuurifunktsiooniga ruumi ning promenaadiala loomine. Ahtme asumis paiknev keskväljak koos lähiümbrusega moodustab täna avaliku ruumi, kuid vajab analüüsimist ja uue ilme väljakujundamist Ahtme linnaosa keskuse loomisel.

Palume Teil vastata allajärgnevatele küsimustele, et teada saada Teie ettepanekud ja mõtted.

Küsitlus Ahtme keskuse arengustsenaariumi koostamiseks

15.10.2013


MTÜ Igale Lapsele Pere koostöös Eesti Asenduskodu Töötajate Liiduga korraldavad oktoobris neljas Eesti regioonis kahepäevased seminarid: “Asendushooldusele paigutatud lapse vajadused. Tõenduspõhised kogemused ja praktikad vanemliku hoolitsuseta lapse hooldajatele (nii asenduskoduteenusel kui perekonnas)” Esimene seminar toimub Ida-Virumaal Kohtla-Järve linnas, Koolinoorte Loomemajas 15.-16.oktoobril.

Esimesel päeval teeb koolituse "Varase lapseea trauma ja võimalused lapse abistamiseks" Eesti parimaid traumaterapeute Maire Riis, teisele päeval esineb välislektor Suurbritanniast ning tutvustab samuti online koolitusprogrammi, mis oleks kasutatav nii kasuperede tugigruppides kui lastekodude personalile väga väikeste kuludega. Oluline on laps, kes vajab professionaalset hooldust.

Asendushoolduse kvaliteet on hetkel meie riigis kriitilises olukorras ning kuna 2014 planeeritakse alus panna ka riiklikule asendushoolduse kontseptsioonile, saavad need seminarid anda omapoolse sisendi ka Sotsiaalministeeriumile.

Ida Virumaa on üks nendest kriitilistest piirkondadest, kus vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse vajadus on suur.

Seminarile on kutsutud KOV-de lastekaitse-ja sotsiaaltöötajad; lastekodude töötajad, asenduskodude personal ning vanemliku hoolitsuseta jäänud laste perekonnas hooldajad

Niina Aleksejeva
aselinnapea

11.10.2013


Kohtla Järve Linnavalitsus teatab, et ATKO Liinid AS esitleb neljapäeval, 17.oktoobril kell 10.00-14.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse ees ja reedel, 18. oktoobril kell 10.00- 13.00 Ahtmes Maleva 23 asuvas parklas uusi linnaliinibusse. Parkla on ülaltoodud ajavahemikus parkimiseks suletud.

11.10.2013


Kohtla Järve Linnavalitsus teatab, et alates 18.10.2013 taastub bussiliiklus Sõpruse tänaval ning jääb ära avaliku linnaliini nr 21 ajutine marsruut.

10.10.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. oktoobri 2013. a istungil vaadati läbi 35 küsimust, millest üks lükati edasi. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2013. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu ning määruse„Kohtla-Järve linna põhimäärus“ eelnõu, otsustati jaotada rahalisi vahendeid Nägemispuuetega Inimeste Kohtla-Järve Ühingule seltsitegevuseks, eraldati linna eelarve reservfondist rahalisi vahendeid lasteaiale Karuke ja Maleva Põhikoolile, kinnitati Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi töötajate koosseisu, väljastati ehitusload ja projekteerimistingimused ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

08.10.2013


Seoses kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega organiseeritakse Viivikonna ja Sirgala ning Oru aleviku vaheline transpordiühendus.

Loe lähemalt...

06.10.2013

04.10.2013


Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium tähistab 10.oktoobril oma kuuekümnendat aastapäeva.

1953.aastal kandis kool Kohtla-Järve Põlevkivitöötlemise Kombinaadi Töölisnoorte Kooli nime. Õppuriteks olid paljud meie linna töölisnoored. Aastatega kooli nimetus muutus. 1965.a. oli Kohtla-Järve Töölisnoorte Keskkool 2, 1981.a. Kohtla-Järve Õhtukeskkool 2, 1987.a. Kohtla-Järve Õhtukeskkool, 2006.a. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium.

Nende aastate jooksul on tuhanded õppijad saanud põhi- ja keskhariduse. Meie linnas ja vabariigis töötavad sportlased, insenerid, arstid, pedagoogid, ökonomistid ja teiste erialade esindajad, kes on oma hariduse saanud meie koolist.

Meie kollektiiv tahab tänada tublisid veterane suure panuse eest meie kooli arengusse.

Meie soovime endistele ja praegustele õpilastele kannatust, edu oma eesmärkide saavutamisel.

Lõpetuseks tahame tänada meie tublit raamatukoguhoidjat, Olga Smirnovat, kes on alati väga abivalmis, ja on kirjutanud ka koolijubelile pühendatud laulu sõnad.

Valentina Lausmaa
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor

02.10.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumine.

Enampakkumine toimub 22. oktoobril 2013. a. kell 11.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskallee 19).

Loe lähemalt...

Linnakantselei

02.10.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1. oktoobri 2013. a istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendeid Kohtla-Järve Veteranide ja Pensionäride Sõpruskonnale seltsitegevuseks, kinnitati Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjoni koosseis, väljastati ehitusload ja kasutusload.

Linnakantselei

02.10.2013Kohtla-Järve Linnavalitsus koostöös Arenguprogrammide Keskuse EMI-ECO ja OÜga BDA Consulting kutsub korteriühistute esindajaid ja kõiki huvilisi seminarile, mis toimub Euroopa Liidu Läänemere piirkonna programmi poolt finanseeritava rahvusvahelise projekti «CO2OL Bricks» raames.

Seminar toimub 10. oktoobril 2013 kell 10:00-16:00 Kohtla-Järve Linnavolikogu istungite saalis aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve.

Seminari teemadeks on vanade majade energiatõhusus, seadusandlikud raamid (mälestised, miljööväärtuslikud piirkonnad), omaniku õigused, kohustused ja piirangud, võimalikud restaureerimislahendused. Seminar näeb ette praktilisi harjutusi.

Seminaril osalemine on tasuta. Seminari keeleks on vene keel.

02.10.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 01.10.2013 koosolekul

Vaadati läbi
1. Kukruse linnaosas Lehe tn asuva hoone elamuks ümberehitamise ja laiendamise projekt.

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas AS VKG OIL õlitastamisseade rekonstrueerimiseks
2. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Puru teel asuva korterelamu krundile parkimisala rajamiseks
3. Projekteerimistingimused Kukruse linnaosas Staadioni tn asuva hoone laiendamiseks

Arenguteenistus

02.10.2013


Terviseamet kinnitab, et Eesti elanikkond on hästi varustatud kvaliteetse joogiveega ega vaja täiendavat vee filtreerimist kallite veefiltritega.

„Kuigi joogivee kvaliteedi tagamine on veekäitleja kohustus ning kõik veekäitlejad teevad regulaarselt analüüse, kontrollib Terviseamet riikliku järelevalve käigus täiendavalt joogivee kvaliteeti. Sellega tagatakse pidev kontroll ühisveevärkide veekvaliteedi üle,“ kinnitas Terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht. „Riikliku järelevalve käigus seni tehtud analüüsid näitavad, et Eestis ei ole probleeme raskemetallide sisaldusega veevärkides, pestitsiidide jääkidega ega teiste ainetega, mis võivad mõjutada inimeste tervist.“

Loe lähemalt...

27.09.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 24. septembri 2013. a istungil vaadati läbi 34 küsimust, millest kuus oli lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse, Kohtla-Järve Keskraamatukogu ja Täiskasvanute Gümnaasiumi töötajate koosseisud, kuulutati välja korteriomandite võõrandmise 22. oktoobri 2013. a avaliku enampakkumine Kohtla-Järve linnas, kinnitati Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli (4.b, 6.a klassi) ja Kesklinna Põhikooli (6.b, 8.b klassi) täitumuse ülemised piirnormid 2013/2014 õppeaastaks, väljastati reklaami paigaldusload, ehitusload ja kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

26.09.2013

26.09.2013


Hiljemalt 05.09.2013.a valimistel osalev erakond ja valimisliit võib esitada linnasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi ning hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva linnavolikogu nimetab oma otsusega jaoskonnakomisjoni esimehe ja kuni 8 liiget.

Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. septembri 2013.a otsusele nr 293 „Jaoskonnakomisjonide moodustamine“ nimetati Kohtla-Järve linna territooriumil moodustatud valimisjaoskondade jaoskonnakomisjonide liikmeteks alljärgnevad isikud:
 
Valimisjaoskond nr 1

Komisjoni esimees: Tiina Malman;

komisjoni liikmed: Jelena Scharonberg, Svetlana Soomlais, Taivo Lepassaar, Silvi Kütt;

asendusliikmed: Olga Arik, Liisi Lepik.

 
Valimisjaoskond nr 2

Komisjoni esimees: Riina Kazatšenko;

komisjoni liikmed: Žanna Arganova, Olga Lukk, Eduard Kazatšenko, Ilmar Klaad;

asendusliikmed: Anna Baranovskaja, Viktoria Babkina.

 
Valimisjaoskond nr 3

Komisjoni esimees: Erika Lindsalu;

komisjoni liikmed: Reorita Radtšenko, Svetlana Linkevitš, Evely Kaljula, Svetlana Tšumakova;

asendusliikmed: Juri Ivanov, Olga Smirnova.

 
Valimisjaoskond nr 4

Komisjoni esimees: Olga Ivanova;

komisjoni liikmed: Uljana Zaidentsal, Niina Prussakova, Aljona Lindsalu, Koidula Sander;

asendusliikmed: Helju Vender, Aleksandra Sirotenko.

 
Valimisjaoskond nr 5

Komisjoni esimees: Krista Kool;

komisjoni liikmed: Jelena Veršinina, Sandra Schmidt, Juuli Hirtentreu, Antonina Zguro, Aleksandr Keivabu, Jaan Kore;

asendusliikmed: Anne Jürnas, Tatjana Požarskaja.

 
Valimisjaoskond nr 6

Komisjoni esimees: Eha Karus;

komisjoni liikmed: Anu Masing, Ingrid Ustav, Veronika Keskküla, Sirje Illopmägi, Kristina Guzairova, Raivo Reinbärk;

asendusliikmed: Svetlana Podtsepajeva, Svetlana Loginova.

 
Valimisjaoskond nr 7

Komisjoni esimees: Niina Kozõreva;

komisjoni liikmed: Marina Koreiša, Vjatšeslav Kozõrev, Tatjana Izotova, Olga Vorobjova, Svetlana Muhhametzjanova, Svetlana Odinets;

asendusliikmed: Irina Kurtšina, Aleksandr Juhkov.

 
Valimisjaoskond nr 8

Komisjoni esimees: Viktor Vent;

komisjoni liikmed: Hele Kärner, Tatjana Pihlap, Rein Poom, Jekaterina Kiritšenko, Sirje Stepanova, Jelena Sala;

asendusliikmed: Andres Suuban, Urve Juhkov.

 
Valimisjaoskond nr 9

Komisjoni esimees: Galina Villers;

komisjoni liikmed: Jelena Skripnikova, Irina Latkina, Natalja Alljärv, Anna Kaiva, Nikita Skripnikov, Meeri Novitškova;

asendusliikmed: Mare Udam, Valentina Kadaja.

 
Valimisjaoskond nr 10

Komisjoni esimees: Silva Gerassimov;

komisjoni liikmed: Maia Maltseva, Galina Kossenko, Olga Smorodkina, Viivi Lembinen, Ljubov Kolodinskaja, Priidu Priks;

asendusliikmed: Valve Maalman, Anu Juusu .

 
Valimisjaoskond nr 11

Komisjoni esimees: Svetlana Kollo;

komisjoni liikmed: Tiiu Vähejaus, Kiira Arusoo, Mihhail Zguro, Andres Kollo;

asendusliikmed: Tatjana Samsonova, Ljubov Ivanova.

 
Valimisjaoskond nr 12

Komisjoni esimees: Maria Alljärv;

komisjoni liikmed: Urve Punga, Viktoria Sergejeva, Valentina Harina, Meelika Lass;

asendusliikmed: Tatjana Marašova, Galina Dubinets.

 
Valimisjaoskond nr 13

Komisjoni esimees: Jüri Kannula;

komisjoni liikmed: Jelena Kont, Dina Pankratova, Antonina Andrejeva, Asta Palmi;

asendusliikmed: Aleksei Pulver, Tatjana Orlova.

 
Valimisjaoskond nr 14

Komisjoni esimees: Viktor Joutsi;

komisjoni liikmed: Agnes Bontševa, Konstantin Malitski, Olga Lass, Natalia Kamša;

asendusliikmed: Rumia Korving, Natalja Dolinina.

 
Anna Generalova
Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni esimees

25.09.2013


         


Kohtla-Järve Linnavalitsus koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskusega kutsub ettevõtjaid Kohtla-Järvelt, Ida-Virumaalt, kogu Eestist ja kõiki huvilisi Kohtla-Järve ettevõtluse arenguseminarile.

Seminari teemadeks on Kohtla-Järve ettevõtluse erinevate valdkondade arendamine, Kohtla-Järve Järve ja Ida-Virumaa tööstusalade perspektiivide arendamine, ettevõtluse toetusvõimalused, õppimis- ja ümberõppimisvõimalused.

Seminar toimub 3. oktoobril 2013 algusega kell 09:30 aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, volikogu saalis.

Seminaril osalemine on tasuta. Seminar toimub eesti ja vene keeles. Seminaril osalejatele pakutakse külastada Viru Keemia Grupp AS põlevkiviõlitehast Petroter ja keemiatööstuse ettevõtet Eastman Specialties OÜ.

Täiendav informatsioon ja eelregistreerimine on avatud kuni 27.09.2013 telefonil +372 337 8568.

+ Kava

Arenguteenistus

23.09.2013


26.septembril 2013 algusega kell 10.00 toimub Toila Spa Hotelli konverentsisaalis naiste tervise seminar „Tervis ja terviseteadlikkus“ .                                           

Käsitletavad teemad:

1. Salakavalad ohud: rinna ja emakakaela pahaloomulised kasvajad. Märkamine ja ennetamine.

2. Nahavähi seos päevitamise ja solaariumikasutusega: kuidas riske vältida.

3. Naiste südamehaigused. Infarkt. Kuidas elada nii, et olla terve.

Lektorid:

Kai Part- Tartu Ülikooli Kliinikum, naistearst                                                            

Valentina Korrovits- Tartu Ülikooli Kliinikum, kardioloog

Seminarile on oodatud tööealised naised.                                                                                              

Pärast seminari võimalus turgutada tervist termides (ujumisriided kaasa).

Tulge kuulama ja küsima, sest kergem on haigustest hoiduda kui arstida!                           

Kutsuge naabrinaine ka kaasa!

 
 27.septembril 2013 algusega kell 12.30 toimub Jõhvi Spordihallis meeste tervise seminar „MEESTELE MEESTEST“.

Meeste terviseseisund ei ole kiita. Jätkuvalt on tõsiseks probleemiks südame-veresoonkonnahaigused, mille üheks põhjuseks on tõik, et süüakse valimatult ja üle, aga liigutakse vähe.

Kuidas õigesti toituda, liikuda ja puhata, et kasu asemel kahju ei tekiks, sellest räägib

OTT KIIVIKAS (Spordiklubi Reval-Sport kulturismi, finessi ning jõusaali treener).

Seminari lõppedes näidistreening jõusaalis, mille eesmärgiks on õpetada, kuidas treenida valutult ja tulemuslikult ning saada oma keha vormi ja seda hoida.

Bassein ja saun.

Seminarile on oodatud tööealised mehed, kes on huvitatud oma tervisest ja terve olemisest.

Eelregistreerimine e-mailil eha.samra@ida-viru.maavalitsus.ee (nimi ja telefoninumber) kuni 24.septembrini 2013.

Võtke kaasa trenniriided ja –jalanõud , saunalina, basseinitarvikud ja hea sõber või naaber.

Tulge kohale, sest kindlus, et oma tervise heaks on kõik tehtud, algab sinust enesest.

Seminarid toimuvad eesti keeles ja on tasuta.

Seminare korraldab Ida-Viru Maavalitsus ja toetab Euroopa Sotsiaalfondi programm „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014“.

Seminari ajakava leiab Ida-Viru Maavalitsuse kodulehelt www.ida-viru.maavalitsus.ee Osalejate arv on piiratud, seetõttu on vajalik eelregistreerimine e-mailil eha.samra@ida-viru.maavalitsus.ee.

 
Kohtla-Järve linna tervisenõukogu

23.09.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Kukruse linnaosas sademevee kanalisatsiooni ehitamise projekt
2. Ahtme linnaosas Tervise tn asuva hoone fasaadi rekonstrueerimise projekt
3. Järve linnaosas Tuuslari tn elamus asuva korteri ümberplaneerimise lahendus.
4. Järve l.o Elektriku tn 3 heitgaaside vääveldioksiidist puhastamise seadmete laiendamisel suitsugaaside desulfatiseerimisseade ehitamise projekt.

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Torujõe tn asuvas majas korteri rekonstrueerimiseks ja ümberplaneerimiseks
2. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Ehitajate tn asuvale krundile tulekustutussüsteemi osa veemahuti, hüdrantide ja torustiku ehitamiseks
3. Projekteerimistingimused Sompa linnaosas Timuti tn asuva elamu laiendamiseks
4. Järve l.o Keskalleel asuva hoone peasissepääsu trepi ja fassaadi lahendus.

Arenguteenistus

23.09.2013


Õpilased saavad tuleviku koolisööklaid looma hakata Tervise Arengu Instituut kuulutas taas välja kooliõpilaste loovtööde konkursi „Söögivahetund", mille teema sel aastal on „Koolisöökla aastal 2050". Oodatud on erinevad ideed ja nägemused milline peaks tuleviku koolisöökla välja nägema ja milliseid roogi kokad pakkuma.

Loe lähemalt...

23.09.2013


Algab registreerumine „Suitsuprii klass 2013/2014" ennetusprogrammi Tervise Arengu Instituut ootab kõiki 4.–12. klasse osalema ennetusprogrammis „Suitsuprii klass 2013/2014". Aega programmiga liituda on kuni 7. oktoobrini.

Loe lähemalt...

23.09.2013

20.09.2013

20.09.2013

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013.a

Kahekümnendal  oktoobril toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised.
Valimistel saavad osaleda vähemalt kaheksateistkümneaastased hääleõiguslikud Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud, samuti välismaalased, kes elavad Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.

Alates neljateiskümnendast kuni kuueteistkümnenda oktoobrini saab eelhääletada nii oma valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavates valimisjaoskondades. Meie linnas selleks on ettenähtud viies jaoskond aadressil Järveküla tee 75, Kohtla-Järve.

Hääletamisruumi asukoha leiate koju või elektrooniliselt saadetud valijakaardilt. Kui Te ei ole saanud valijakaarti, siis tuleb pöörduda Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni poole tel 3378526 või aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone kab 130 ja 213.

Kui Te oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, te võite taotleda kodus hääletamist. Selleks esitate linnavalitsusele või otseselt jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella kaheni kirjaliku taotluse. Taotluse vormi leiate Kohtla-Järve linna veebilehel või Linnavalitsuse kabinetis 103. Loodan, et teie sugulased ja tuttavad abistavad Teid selles. Esmakordselt on võimalik taotlus esitada telefoni teel. Valijakaardil on teie jaoskonnakomisjoni telefoninumber.

Kui te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda teie palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte oma elukohajärgse valimisringkonna kandidaat. 

Valimispäeval, kahekümnendal oktoobril, on kõik valimisjaoskonnad avatud kella üheksast kahekümneni. Hääletada saab vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.

Elektrooniliselt saab hääletada kümnendast oktoobrist kella üheksast ööpäevaringselt kuni kuueteiskümnenda  oktoobri kella kahekümneni.

Elektroonilist häält on võimalik muuta uuesti elektrooniliselt hääletades. Sellisel juhul võetakse arvesse viimane hääl.

Kui valija on eelhääletamise päevadel hääletanud ka valimisjaoskonnas, siis tema elektrooniline hääl tühistatakse ning arvesse võetakse paberhääl.

Valimispäeval, kahekümnendal oktoobril, elektroonilist häält muuta ega tühistada ei saa.

Valimisjaoskondade moodustamisel on tehtud järgmised muudatused:

seoses Kohtla-Järve Kultuurikeskuse renoveerimisega on valimisjaoskonna nr 1asukoht ja hääletusruum Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas (Keskalle tn 31);

tehnilistel põhjustel on likvideeritud valimisjaoskond nr 15, selle jaoskonna valijad saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 13, mille asukoht ja hääletusruum asuvad Oru Klubis (Briketi tn 7). Valijate paremaks teenindamiseks organiseeritakse Viivikonna ja Sirgala ning Oru aleviku vaheline transpordiühendus.

Küsimuste tekkimise korral töötab ööpäevaringselt valimiste infoliin tel 631 6633.

Anna Generalova
Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni esimees


19.09.2013


Seoses raudteeülesõidu remondiga Altserva tänaval 21.09.2013 muutuvad bussiliinide nr 21 ja 28 marsruudid. Jäävad ära peatused Puru tee, Ahtme mnt ja Ahtme Spordihall

Skeem 1

Skeem 2

16.09.2013

Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõppes 10. septembril kell 18.00.

Vastavalt Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni 13. septembri 2013.a otsusele nr 2 „Kandidaatide registreerimine ja kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine“ anti  kandidaatidele järgmised registreerimisnumbrid:

 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
 
nr 101 EDUARD ODINETS
nr 102 VALDOR ERNITS
nr 103 NIKOLAI KUTAŠOV
nr 104 NATALIA VENTŠIKOVA
nr 105 INDREK NARUSK
nr 106 TARMO KAGAROV
nr 107 KÜLLI BACHMAN
nr 108 VALDUR TIHANE
nr 109 RAISSA VARES
nr 110 JAAN SÄÄLIK
nr 111 HEINU GRÜNING
nr 112 KAIE RAIDMA
nr 113 VADIM VEDEHHOV
nr 114 LJUDMILLA LIVINA
nr 115 ANDREI OJAMÄE
nr 116 HELI KOOL
nr 117 TIIA PUKK
nr 118 OLGA KIVISILD
nr 119 KERSTI KUSLAP
nr 120 PRIIT KUSLAP
nr 121 ROBERT JUNNINEN
 
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
 
nr 122 JANEK RAIK
nr 123 JÜRI UTT
nr 124 TATJANA TIMOFEJEVA
nr 125 URVE VARIK
nr 126 HELLE URI
nr 127 REIN KAUP
nr 128 MAIE TILK
nr 129 KRISTEL TERA
nr 130 LINDA TERJOŠINA
nr 131 ALEKSEI TŠERNOSSITOV
 
Eesti Keskerakond
 
nr 132 VALERI KORB
nr 133 ARNE BERENDSEN
nr 134 JEVGENI SOLOVJOV
nr 135 VLADIMIR EVVE
nr 136 VIKTORIA TSVENTARNAJA
nr 137 RIINA IVANOVA
nr 138 NIKOLAI PETROVITŠ
nr 139 JURI SALTÕKOV
nr 140 ÜLLE LEPASSAAR
nr 141 SVETLANA SKOROBOGATOVA
nr 142 RAISSA BAŽENOVA
nr 143 VALENTINA KUTUZOVA
nr 144 ZAUR ABBASSOV
nr 145 ANNA RENTIK
nr 146 HARRI ANDREJEV
nr 147 NIINA ALEKSEJEVA
nr 148 JÜRI KOLLO
nr 149 ANTON DIJEV
nr 150 BORISS KLUBOV
nr 151 SVETLANA KOROTKOVA
nr 152 IVETTA SAKKART-LINNARD
nr 153 JEVGENIA MAKSIMOVA
nr 154 ANNA ANTSON
nr 155 KRISTIINE AGU
nr 156 VJATŠESLAV AKIMOV
nr 157 STANISLAV BET
nr 158 NIKOLAI DERDESSOV
nr 159 JEVGENIA DVORNIK
nr 160 ALEKSANDR DUSMAN
nr 161 SVETLANA ERGAŠEVA
nr 162 OLGA GOLOVATŠJOVA
nr 163 ROZA IVANOVA
nr 164 JULIA KALAMAJEVA
nr 165 LJUBOV KANARBIK
nr 166 JELENA KENINGI
nr 167 VEERA KEVLITŠ
nr 168 ENE KRUZMAN
nr 169 ÜLLE KUMPIN
nr 170 VALENTINA LAUSMAA
nr 171 ALISSA LINTER
nr 172 LARISSA MEISTER
nr 173 ALEKSEI MELDER
nr 174 VALENTINA MELNIKOVA
nr 175 JELENA MUTONEN
nr 176 ALEKSANDRA MÜRK
nr 177 ALEKSANDR NAUMTŠUK
nr 178 JELENA NETŠAJEVA
nr 179 VIKTOR NEVEDROV
nr 180 JAANEK PAHKA
nr 181 IGOR PARV
nr 182 VLADIMIR PETERSON
nr 183 MIHHAIL PESTRIKOV
nr 184 LJUDMILA POKLONSKAJA
nr 185 IRINA PUTKONEN
nr 186 GALINA RADTŠENKO
nr 187 NATALIA FELDMAN
nr 188 IGOR FIMENKOV
nr 189 ROMAN FIMENKOV
nr 190 JEVGENI SALTÕKOV
nr 191 VLADIMIR SARANTSEV
nr 192 SVETLANA SOKOLOVA
nr 193 JELENA SKRIPNIK
nr 194 VLADIMIR ZAŽOGIN
nr 195 TATJANA TAILAKOVA
nr 196 IRINA TOKMAN
nr 197 VLADIMIR TUŽILKIN
nr 198 ALEKSANDER VALGUTA
nr 199 DENISS VERŠININ
nr 200 SVETLANA VLADIMIROVA
nr 201 GULZALINA ŽEHHTUNOVA
nr 202 VITALI ŽIGADLO
nr 203 LJUDMILLA ŠUT
nr 204 TATJANA IVUŠKINA
nr 205 OLGA PRANTS
 
 

Kohtla-Järve linna valimiskomisjon


12.09.2013

11.09.2013


TEADMISEKS ERAKONDADE VOLITATUD ESINDAJATELE!

Liisuheitmine toimub 13. septembril 2013.a kell 14.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu istungite saalis aadressil Keskallee 19 esimesel korrusel.

Anna Generalova
Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni esimees

09.09.2013


Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Vahtra tn asuvale krundile garaazi ehitamise projekt
2. Ahtme linnaosas Puru teel asuva hoone gaasivarustuse projekti muudatused
3. Järve linnaosas krundile Keemia vk 7t teenindushoone-dussimaja ehitamise eelprojekt
4. Ahtme linnaosas Sõpruse ja Ilmajaama tänavate rekonstrueerimise projekt
5. Järve linnaosas aadressil Vahtra tn asuva korterelamu renoveerimise projekt

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Keskalleel asuval krundil parkimisala korrastamiseks
2. Projekteerimistingimused Sompa linnaosas Ülase tn asuvas hoones ruumide arstikabinetiks rekonstrueerimiseks
3. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Tammiku põik asuva tootmishoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
4. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Ida tn asuval krundil kuuride rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

09.09.2013

06.09.2013

Lugupeetud reisijad!

 Koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega on AS Atko Liinid välja töötanud uue busside sõiduplaani projekti, mis peaks hakkama kehtima käesoleva aasta sügisel. Sõiduplaani koostamisel on lähtutud reisijate voogude analüüsist ja soovist tagada tõrgeteta ning eri linnaosade inimeste vajadusi rahuldav bussiliiklus. Meie poolt pakutav sõiduplaan on reisijatele tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks välja pandud Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel http://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=transport_eelnoud.

Lugedes seda näete te, et enamuses liinidel jäävad kehtima endised marsruudid ja sõidugraafikud. Sõidugraafikute koostamisel on püütud lähtuda teenindustaseme soovituslikest normidest, mis on kehtestatud avalikule kohalikule liiniveole.

Muudatusi on esialgu planeeritud mõne marsruudi osas. Nii on marsruutidel nr. 28 ja nr. 7, samuti bussiühendusel Oru asulaga uues sõiduplaanis mõningased muudatused reiside arvus puhkepäevadel, samuti üldise reiside arvu ja intervallide osas. Samal ajal on aga marsruudil nr.28 näiteks muudetud reisi algus- ja lõpppunktiks vanalinna peatus, mis võimaldab vältida asjatut pausi Iidlas, st. toimub regulaarne ringliiklus. Oleme püüdnud sõidugraafiku koostamisel lähtuda ka reisijate soovist paremini pääseda polikliinikuteni ja Puru haiglani, mis mitmetel põhjustel on seni tekitanud probleeme.                                        

Mõned selgitused muudatuste kohta

Seni kehtiva sõiduplaani kohaselt saavad Vana-Ahtme elanikud kasutada liini nr 7 sõiduks Vana-Ahtme ja Jõhvi vahel, Kohtla-Järvele sõiduks tuleb ümberistuda bussi liinil nr 28 või nr 29. Uue eelnõu kohaselt oleks Vana-Ahtme elanikel võimalik hommikul ja õhtul sõita läbi Jõhvi ümberistumiseta Kohtla-Järvele ja vastupidises suunas. Väljumised oleksid järgmised.

Tööpäevadel

Jõhvist: 6:18*, 7:13*, 8:30, 9:20, 10:45, 12:10, 13:30, 14:50, 16:10, 16:39*, 19:04*, 20:54*.

Vana-Ahtmest: 6:37*, 7:32*, 8:05, 8:55, 10:10, 11:30, 12:45, 13:55, 15:30, 16:58*, 19:23*, 21:13*.

* - reisid liinil nr 28. Jõhvist väljumised on arvestatud Meieri peatusest. Buss peatub ka Jõhvi polikliiniku juures, mille kõrval asuvad Politseiamet ning Kondakondsus- ja migratsioonibüroo.

 
Liini nr 17 graafikus on praegu märgitud ainult päevased kellaajad. Hommikuse ja õhtuse väljumiste kellaajad on täpsustamisel. Oru asula elanike teenindamiseks saab lisada näiteks hommikuse reisi väljumisega Orult 6:10 ja Iidlast Orule 6:40 ning õhtul Iidlast 19:00 ja Orult 19:40. Antud kellaajad on orienteeruvad. Täpsed väljumiste kellaajad selguvad ühise arutelu käigus.
 
Bussiettevõtte sooviks on tagada linlastele otstarbekas ja enamuse vajadusi võimalikult rahuldav bussiliiklus, mistõttu ootame teie kõigi konstruktiivseid ettepanekuid aadressil alex@atko.ee, hiljemalt 01.10.2013.
 
Lugupidamisega
Alex Avikainen
Atko Liinid AS

04.09.2013


Enne uue õppeaasta algust linnavalitsuse saalis toimus Kohtla-Järve koolide direktorite nõupidamine.

Koolijuhte õnnitlesid uue õppeaasta alguse puhul linnapea Jevgeni Solovjov, Riigikogu liige Valeri Korb, aselinnapead Niina Aleksejeva, Ljudmila Jantšenko ja Viktoria Tsventarnaja, ning Jüri Kollo.

Nõupidamisel arutati selliseid küsimusi nagu koolide finantseerimine 2013. aastal, investeeringustrateegia raames toimuvad ülelinnalised projektid, uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse jõustumisega seotud muudatused, riikliku järelevalve prioriteedid uueks õppeaastaks, riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde tulemused, 1.klassi ja 10.klassi õpilaste statistika

Lähtudes nõupidamisel esitatud infost, koole ootab eest pingeline ja sisutihe õppeaasta. Tahaks loota, et meie koolid jätkavad kõrge hariduse kvaliteedi tagamist, ning soovida kolleegidele jõudu ja kannatust, samas ka uusi ideid ja ettevõtteid.

Sotsiaalteenistus

29.08.2013

27.08.2013Juba neljandat aastat korraldab Eesti Loomakaitse Selts varasügist kampaaniat, mille raames pannakse inimestele südamele oma lemmikloomi suvekodudest endaga kaasa võtma ning märkama mahajäetud lemmikloomi.

“Eestis on jätkuvalt probleemiks lemmikloomade hülgamine suvilatesse. Inimesed võtavad suve alguses suvilasse oma puhkuseperioodiks koera- või kassipoja, kuid hülgavad looma suvilast lahkudes,” selgitas Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Tania Selart. “Hea meel on aga tõdeda, et seltsi infotelefoni statistika põhjal on selline trend languses. Võrreldes eelmise aastaga oleme sel aastal saanud vähem teateid suvilatesse ja maakodudesse maha jäetud loomade kohta.” Selart lisab, et hülgamise tulemusena tekivad kasside kolooniad, levivad haigused ning loomad kannatavad ja paljud neist surevad.

Seltsil kulub aastas kümneid tuhandeid eurosid vastutustundetute loomaomanike poolt hüljatud loomade päästmiseks ja abistamiseks. “Eestis on loomade hülgamine seadusega keelatud ja kriminaalkorras karistatav,” märkis ta. “Seni aga, kuni Eestis ei kehti üleriigiline kohustus lemmikloomade kiipimiseks ja registrisse kandmiseks, on hülgajaid pea võimatu tabada, rääkimata nende vastutusele võtmisest,“ kirjeldas Selart olukorra keerukust.

Annika Lepp

22.08.201319.08.2013


Teadmiseks valijatele!

Vastavalt Kohtla-Järve Linnavalitsuse 06. augusti 2013. a määrusele nr 13 (https://www.riigiteataja.ee/akt/414082013004) „Valimisjaoskondade moodustamine” Kohtla-Järve linna valimisringkonna territooriumil on moodustatud 14 valimisjaoskonda.

Valimisjaoskondade moodustamisel on tehtud järgmised muudatused:
1. seoses Kohtla-Järve Kultuurikeskuse renoveerimisega on valimisjaoskonna nr 1asukoht ja hääletusruum Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas (Keskalle tn 31);
2. tehnilistel põhjustel on likvideeritud valimisjaoskond nr 15, selle jaoskonna valijad saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 13, mille asukoht ja hääletusruum asuvad Oru Klubis (Briketi tn 7).

Valijate paremaks teenindamiseks organiseeritakse Viivikonna ja Sirgala ning Oru aleviku vaheline transpordiühendus.

Kohtla-Järve linna valimiskomisjon

19.08.2013


Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke lapsed osalesid oma töödega lasteaia õpetajate juhendamisel õppeaasta jooksul erinevatel laste loomingu konkurssidel, mille tulemusel tunnustati osalejaid tänukirjade ja diplomitega. Osaleti paljudel konkurssidel Eestis, kus laste töid tunnustati, kuid ka rahvusvahelistel konkurssidel said nad tähelepanu osaliseks.

Rumeenias korraldatud rahvusvahelisel joonistuste näitusel „Pinoccio- laste sõber“ said Arina Vassiljeva ja Roman Spungin tänukirjad esimese koha eest ja Angelina Silm teise koha eest.

Kõige kaugem koht, kuhu lasteaed on laste töid saatnud, on Hong-Kong. Hong-Kongis toimus näitus „Minu maa rahvas ja traditsioonid“, kuhu saadetud töö eest saadeti sertifikaat lasteaia Pääsuke lapsele Rostislav Lalinile, kusjuures sellel näitusel tunnustati paljude laste joonistusi erinevatest maadest, kuid Eestist oli ainuke tunnustuse saanu Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke.

Sotsiaalteenistus

19.08.2013

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 06.augusti 2013.a korralduse nr 574 „Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni asukoha määramine“ kohaselt Kohtla-Järve linna valimiskomisjon töötab alates 21.augustist 2013.a aadressil Keskallee 19 Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumides 130 ja 213 igal tööpäeval kell 10.00-12.00, 13.00-15.00 (väljaarvatud seaduses sätestatud kuupäevadel).

Kohtla-Järve linna valimiskomisjon

16.08.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. augusti 2013. a istungil vaadati läbi 32 küsimust, millest 2 võeti maha ning 2 lükati edasi. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna 2013. aasta teise lisaeelarve kinnitamine“ ning määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond“, kooskõlastati riigikaitselise õppuse korraldamine Viivikonna ja Oru linnaosas, väljastati reklaami paigaldusluba, kasutusload ja projekteerimistingimused ning eraldati kortereid eraisikule.

Linnakantselei

15.08.2013


Kasutusloa väljastamisega lõppes Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike osalise renoveerimise projekt EU43928, mida kaasrahastas Siseministeerium Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu. Projekti tulemusena sai lasteaed 3 tuletõkkeust, 1 uue aknaploki ning korrastatud koridori pindalaga 170 m2. Renoveerimistöid teostas OÜ Kameko Ehitus, omanikujärelevalve teenust osutas OÜ Zoroaster. Tööd teostati kõrgetasemeliselt ning lõpetati lepinguga ettenähtud tähtajaks.

Arenguteenistus

09.08.2013

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. augusti 2013. a istungil vaadati läbi 34 küsimust. Teiste küsimuste hulgas eraldati linna eelarve reservfondist rahalisi vahendeid Oru katlamaja valvesüsteemi paigaldamisega seotud kulude katteks, Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni asukohaks määrati Kohtla-Järve Linnavalitsuse kabinetid 130 ja 213, määrusega moodustati valmisjaoskonnad, väljastati mitu reklaami paigaldusluba, anti nõusolek hasartmängukoha avamiseks aadressil Kalevi 3 ning eraldati kortereid eraisikule.

Linnakantselei

08.08.201305.08.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas K. Lutsu tn asuva elamu sisehoovi kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt
2. Ahtme linnaosas Hobuseraua tn asuvas elamus kahe korteri ümberehitamise ja rekonstrueerimise eskiisprojekt
3. Järve linnaosas VKG AS peapääsla poolse Kauba tänava lõigu rekonstrueerimise projekt

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Sompa linnaosas elamu Aruserva tn 17 korterite nr 4 ja 14 rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

31.07.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul:

Vaadati läbi
1. Tabori väikekohas kahe aiamaja mõõdistusprojektid.
2. Järve linnaosas AS-i VKG Petroter tootmiskompleksi laohoone ehitamise projekt.
3. Järve linnaosas Spordi tn 2 koolihoone spordisaali rekonstrueerimise (restaureerimise) projekt.
4. Ahtme linnaosas Maleva tn asuva hoone osalise rekonstrueerimise ja laiendamise projekt.
5. Ahtme linnaosas Aru tn asuvas elamus kahe korteri ümberplaneerimise ja rekonstrueerimise projekt.
6. Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva elamu veevarustuse projekt.

Kiideti heaks
1. Ahtme linnaosas Lehola tänaval asuva elamu fasaadipass.
2. Järve linnaosas Olevi tänaval asuva elamu fasaadipass.
3. Järve linnaosas Keskalleel asuva elamu fasaadipass.

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Karja põigi asuva elamu katuse rekonstruueerimiseks.
2. Projekteerimistingimused Sompa linnaosas Kannikese tänaval asuva elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning krundile garaazi ehitamiseks.
3. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Järveküla teel asuva hoone rekonstruueerimiseks.
4. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Lasteaia tänaval asuva elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning krundile garaazi-majandushoone ehitamiseks.
5. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Uus tn asuva elamu territooriumil parkimiskohtade korrastamiseks.
6. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Sõpruse tn elamu krundil asuva garaaži laiendamiseks.

Arenguteenistus

23.07.201317.07.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Ida-Viru Keskhaigla aadressil Ravi tn 10 asuva hoone osalise rekonstrueerimise projekt,
2. Järve linnaosas AS-i VKG OIL GGJ3 tootmishoone põlevkivituha eemaldamise galeriide rekonstrueerimise projekt,
3. Järve linnaosas Ehitajate tänaval asuva Elisa sidekonteineri sidekanalisatsiooni rajamise projekt,

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Altserva tn asuva hoone aadressil rekonstrueerimiseks
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Estonia pst asuva korterelamu rekonstrueerimiseks ja juurdesõidu teeala laiendamiseks
3. projekteerimistingimused Järve linnaosas Olevi tn asuvasse korterelamusse ilusalongi rajamiseks

Arenguteenistus

15.07.201311.07.201310.07.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 9. juuli 2013. a istungil vaadati läbi 14 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused.

Teiste küsimuste hulgas kinnitati Ahtme Spordihalli töötajate koosseisu, kinnitati õppeaastateks 2013/2014 – 2015/2016 Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli arengukava, võeti vastu Kohtla-Järve linna Sompa linnaosas Kanarbiku tn 3a kinnistute ja lähiala detailplaneering, täiendati Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjoni hankeplaani, tunnistati riigihanke „Kohtla-Järve Järve linnaosas soojustrasside survekatsetused“ edukaks pakkumiseks OÜ Sompa Maja pakkumus, tunnistati riigihanke „Kiigekonstruktsiooni ja rippkiikede soetamine ja paigaldamine“ edukaks pakkumuseks OÜ Tiptiptap pakkumus ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

09.07.2013

Kohtla-Järve Linnavolikogu algatas Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2007-2018 muutmise. Arengukava muutmise eelnõu on avalikustatud alates 01. juulist 2013. a linna veebilehel http://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=arengukava_eelnoud

Ettepanekuid eelnõu kohta võib esitada 01. augustini k.a. kuni kell 15:00 e-posti aadressile volikogu@kjlv.ee või kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395.

Arengukava muutmise avaliku arutelu kokkuvõtte toimub 2 augustil kell 15:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse saalis. Kõik huvitatud on teretulnud.


04.07.201303.07.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2. juuli 2013. a istungil vaadati läbi 15 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused.

Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendeid Kohtla-Järve seltsitegevuseks, kinnitada Kohtla-Järve Kesklinna põhikooli arengukava õppeaastateks 2013/2014 – 2015/2016, vastu võtta Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Puru tee 77 kinnistute ja lähiala detailplaneering, kuulutada välja korteriomandite võõrandmise 22. juuli 2013. a avaliku enampakkumine Kohtla-Järve linnas ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

02.07.2013

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumine (lisa 1).

Enampakkumine toimub 22. juulis 2013.a. kell 13.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskalee,19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas.Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigustega isikutel) on vaja esitada hiljemalt 19. juuli 2013.a kella 15.00 aadressil Järve linnaosa,Keskallee 19, kab.103, tel.3378500.    Teistel isikutel enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 20. juuli 2013.a kella 10.00 aadressil Järve linnaosa, Keskallee 19, kab.103, tel.3378500, järgmised dokumendid:

- avaldus ;

- maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

- füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend) ja üürileping;

- teistel füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);

- juriidilistel isikutel Tolli- ja Maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.


Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr. 221011911682 SWEDBANGAS.

02.07.2013

2012.-2013. õppeaasta riigieksamite statistika

 

2012.-2013. õppeaastal Kohtla-Järve linnas riigieksamid sooritas 246 õpilast.

Riigieksamite linna keskmine tulemus on järgmine:

Eesti keel teise keelena – 71,86
eesti keel – 49,8
vene keel – 73.41
inglise keel – 64,7

Matemaatika – 64,7
geograafia – 53,33

Bioloogia – 54,65
Keemia – 67,49
Ajalugu – 54,34
Ühiskonnaõpetus – 58,29
Saksa keel – 68,76
Vene keel võõrkeelena – 89,75
Füüsika – 59,9
 

Kõrgeim keskmine pall on eesti keele teise keelena riigieksamil Järve Vene Gümnaasiumil (78,2), Ahtme Gümnaasiumil (78,2) ja Ühisgümnaasiumil (73,9); vene keele riigieksamil – Kesklinna Gümnaasiumil (83,95) ja Tammiku Gümnaasiumil (73,1); inglise keele riigieksamil – Kesklinna Gümnaasiumil (69,0) ja Tammiku Gümnaasiumil (68,3); matemaatika riigieksamil – Ahtme Gümnaasiumil (79,8) ja Järve Gümnaasiumil (71,0); ajaloo riigieksamil – Ahtme Gümnaasiumil (70,0) ja Tammiku Gümnaasiumil (65,0); bioloogia ja ühiskonnaõpetuse riigieksamitel – Järve Gümnaasiumil (75,0 ja 63,4); geograafia riigieksamil – Järve Gümnaasiumil (61,3) ja Ahtme Gümnaasiumil (60,2)

Võrreldes vabariigi keskmisega, linna keskmine tulemus on kõrgem eesti keele teise keelena riigieksamil (riik – 68,32), vene keele emakeelena riigieksamil (riik – 70,9), matemaatika riigieksamil (riik – 69,92) ja vene keele võõrkeelena riigieksamil (riik – 78,34). Linna keskmine tulemus on riigi keskmisest madalam eesti keele emakeelena, inglise keele, ajaloo, saksa keele ja füüsika riigieksamitel.

Tulemused alla 20 punkti on 10 õpilasel.

Võrreldes eelmise aastaga on paranenud tulemused vene keele emakeelena, inglise keele, matemaatika ja vene keele võõrkeelena riigieksamitel.

Kõige populaarsemad olid 2012.-2013. õppeaastal vene keele emakeelena, ühiskonnaõpetuse, inglise keele ja matemaatika riigieksamid; kõige vähem valiti saksa keelt, keemiat ja füüsikat.

 
 
Sotsiaalteenistus

02.07.2013


1. juulil algas Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) ja MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) raudteeohutuse kampaania „Märka rongi“. Kampaania eesmärgiks on pöörata liiklejate tähelepanu uute, tänasest liinile minevate  rongidega seotud muudatustele ning kutsuda kõiki üles järgima liiklusreegleid ja ohutusjuhiseid raudtee ületamisel, rongi sisenemisel ja sealt väljumisel, samuti raudtee piirkonnas liikumisel. Kampaania toimub juulist augustini üle Eesti.

Kuivõrd uued rongid on kiiremad, vaiksemad  ja teistsuguse väljanägemisega, muutub harjumuspärane liikluskeskkond  nii rongiga liiklejale, raudteed ületavale jalakäijale ja autojuhile kui ka raudtee läheduses liikuvale inimesele. Seetõttu tuleb ohutust silmas pidades olla senisest veelgi tähelepanelikum.

Maksimaalsed sõidukiirused uute rongide tulekuga küll esialgu ei muutu, kuid liikleja peab arvestama sellega, et uute rongide kiirendus kohaltvõtult on märksa suurem ning raudtee ületamine vahetult rongi eest on senisest veelgi ohtlikum. Arvestama peab ka sellega, et uued rongid tekitavad oluliselt vähem müra, mistõttu võib läheneva rongi märkamine osutuda raskemaks. Lisaks muutub rongide sõiduplaan tihedamaks, seetõttu on vajalik olla eriti tähelepanelik ülekäikudel ja ooteplatvormidel liikudes.

Kampaaniaga pannakse inimestele südamele, et õnnetuste vältimiseks raudteeliikluses tuleb alati toimida vastavalt ohutusreeglitele:

·         Raudteed tohib ületada ainult selleks ettenähtud kohtades

·         Raudteed ületades tuleb olla tähelepanelik ning veenduda vaadates ja kuulates, et lähenemas pole rongi, vedurit, dresiini või mõnda muud raudteerööbastel liikuvat sõidukit

·         Lähenevale rööbassõidukile peab jalakäija alati teed andma

·         Raudteel kõndimine on keelatud

·         Raudtee lähimas ümbruses tohib viibida vaid raudtee ületamiseks ja reisirongile minekuks või sellelt tulekuks

·         Rööbassõidukile teed andes tuleb seista raudteest vähemalt 5 meetri kaugusel

·         Jaamas peatunud rongi eest raudteed ületades tuleb olla eriti tähelepanelik

·         Kollane joon ooteplatvormil tähistab ohutut kaugust peatuvast rongist

·         Lapsevankriga ooteplatvormil viibides tuleb fikseerida vankri pidurid

Lisainformatsioon uute rongidega seotud muudatuste ja ohutuse kohta on kättesaadav TJA ohutusportaalist www.ohutus.ee

 

01.07.201301.07.201328.06.2013
Kolmapäeval, 26.juunil Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimus andeka noorsportlase Anastassia Poljatšihhina ja tema treeneri Valeriy Savitskiy vastuvõtt. Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov tunnustas edukalt Euroopa meistrivõistlustel OYAMA karates esinenud andekat noorsportlast.

IV OYAMA IKF Euroopa meistrivõistlused toimusid 17.-19.mail 2013.a Vitebski linnas Valgevenes. Anastassia Poljatšihhina, kes tegeleb selle spordialaga kolm aastat, esines edukalt ning saavutades oma vanusegrupis II koha näitas väga häid tulemusi.

Linnapea Jevgeni Solovjov tänas noorsportlast ja tema treenerit Kohtla-Järve linna ja Eesti riigi positiivse tutvustamise eest maailmas.

Anastaśsia Poljatšihhina ja Valeriy Savitskiy olid palutud ka Eesti Olümpiakomitee presidendi Neinar Seli vastuvõtule Rahvusooperi „Estonia“ Talveaias, kus austati 2013.aasta poolaastal edukalt maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel esinenud sportlaseid.

Fotol:
Anastassia Poljatšihhina IV OYAMA IKF Euroopa meistrivõistlustel Vitebski linnas

Sotsiaalteenistus

28.06.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul
Vaadati läbi
1. Järve linnaosas AS-i VKG territooriumil Keemia väikekoht 1s alajaama püstitamise projekt
2. Järve linnaosas AS-i Nitrofert tehase uue gaasitorustiku rajamise projekt
3. Järve l.o elamu Põhja allee 6 rekonstrueerimise projekt
4. Ahtme l.o AS-i Ahtme mnt 63 Elisa sidejaama ja sidekanalisatsiooni rajamise projekt
5. Ahtme l.o AS-i Puru tee Televõrgu sidekanalisatsiooni rajamise projekt
6. Ahtme l.o Aru tn 5 hoone välisviimistluse eskiislahendused

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Õpetajate tn 3 asuva kooli laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
2. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Toome pst asuvas elamus korteri rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

28.06.2013


2012.-2013. õppeaastal linna koolide õpilased võtsid osa 15 aineolümpiaadidel. Osalesid 9 linna kooli.

Tulemuste järgi, 98 õpilast saavutasid auhinnalised kohad, neist 27 kohta – maakondlikel olümpiaadidel ning piirkondlikes ja vabariiklikes voorudes. Kõige rohkem auhinnalisi kohti said Ahtme Gümnaasium (54), Järve Gümnaasium (30), Kesklinna Gümnaasium (22), Ühisgümnaasium (21) ja Tammiku Gümnaasium (18)

Enamus auhinnalisi kohti saavutas Ühisgümnaasiumi õpilane Mark Gerassimenko (9 kohta), Ahtme Gümnaasiumi õpilased Anastassia Goršanova (6 kohta), Gleb Stepanov (5 kohta), Anna Dunajeva (5 kohta) ja Darja Davõdova (4 kohta), Järve Gümnaasiumi õpilane Heigo Ers (5 kohta) ning Kesklinna Gümnaasiumi õpilased Pjotr Kruglov (5 kohta), Maria Bograja (5 kohta) ja Jevgenia Kruglova (4 kohta).

Kõik õpilased said audiplomid.

Tänukirjadega autasustati ka 78 õpetajat õpilaste eduka ettevalmistamise eest aineolümpiaadideks.

Anna Antson
Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse vanemspetsialist

21.06.2013

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul:
Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Saare väikekohas asuva eramu elektrivõrguga liitumise projekt.
2. Ahtme linnaosas Estonia pst asuva gaasielektrijaama elektrivõrguga liitumise projekt.
3. Järve linnaosas Vironia keskuse – Järveküla tee 50 – laiendamise projekt.
4. Sompa linnaosas Kanarbiku tn asuva krundi detailplaneeringu algatamisel eskiislahendus.
5. Järve linnaosas tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila sulgemine projekti muudatus.
6. Sompa linnaosas Sompa katlamaja pumbamaja seadmete rekonstrueerimise projekt.
7. Ahtme linnaosas Maleva tänaval asuvas elamus esimese korruse ruumide rekonstrueerimise projekti muudatus.

Kiideti heaks:
1. Järve linnaosas Lydia Koidula tn asuva elamu fassaadipass.

Kooskõlastati:
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas aadressil Päikese tn asuval krundil peahoone lasketiiruks rekonstrueerimiseks.
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas Järveküla teel asuvas elamus esimese korruse pangaruumide toiduainete kaupluseks rekonstrueerimiseks.
3. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Maleva tn asuvas elamus toiduainetekaupluse rekonstrueerimiseks.
4. projekteerimistingimused Sompa linnaosas Kanarbiku tn asuva elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning garaaži ehitamiseks.
5. projekteerimistingimused Järve linnaosas Metsa tn elamus kahe korteri ümberehitamiseks ja ühendamiseks.
6. projekteerimistingimused Järve linnaosas Vahtra tn asuvale krundile garaaži ehitamiseks.

Arenguteenistus

21.06.2013

"Suitsuprii klassi" programmi lõpetas suitsupriilt 92 % Kohtla Järve linna koolide klassidest ( üle Eesti koolidest 82 %).

Loe lähemalt...

21.06.2013

Ahtme Kunstide Koolis (AKK) avati isemajandavate ettevalmistusrühmade õpilastööde näitus. Kunsti ja muusika eelkool töötab AKK alates 2006.a. Kaheksa aasta jooksul lõpetas eelkooli 340 last, paljud nendest jätkasid õpinguid muusika- või kunstiosakonnas.

Muusika- ja kunstieelkooli õppekava on mõeldud 4-5 ning 6-8 -aastastele lastele. Lapsed õpivad rühmas, mille suurus on 6 -10 last. Nädalas toimub 2 õppetundi. Tunnis vaheldumisi joonistakse, maalitakse, voolitakse ja musitseeritakse vastavalt õppeaasta tööplaanile.

2012/2013.õ.a õpetasid lapsi kunstiõpetaja Diana Nalivaiko ja muusikaõpetaja Nadežda Petropavlova

Näitus on avatud kunstiosakonna galeriis (Tervise 18, Ahtme linnaosa) kuni 25.08.2013.

Sotsiaalteenistus

21.06.2013

Juuni alguses toimus Rapla maakonnas (Kuusikul) mudellennu spordis klassides F1B ja vabalend Eesti karikavõistluste IV etapp.

Võistlustest võtsid osa võistkonnad Tartust, Tallinnast, Narvast, Keilast, Pärnust ja Kohtla-Järvelt. Kohtla-Järvet esitas Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja lennumudelistide ringi õpilane Roman Vasemägi (õpetaja Andrei Genin).

Juunioride klassis F1B võitis Roman I koha ning saavutas tšempionitiitli.

Täiskasvanute arvestuses saavutas ta koondvõistkonna koosseisus III koha.

Augustis toimub karikavõistluste V etapp ja Eesti vabalennu karikavõitja selgitakse välja rahvusvahelisel MK etapil.

Soovime edu Koolinoorte Loomemaja lennumudelistidele!

Sotsiaalteenistus

18.06.2013Kohtla-Järvel, nagu eelmiselgi aastal, toimus Veneetsia karneval. Ilusal defileel osalesid nii loomingulised kollektiivid kui ka endameisterdatud kostüümides elanikud. Kõlas vanaaja muusika ja külalisartistid näitasid tantse, mis olid moes 300-400 aastat tagasi.

Pidu algas Virula väljakul, seejärel suundusid karnevalil osalejad pika protsessioonina parki, kus toimus kostüümikonkursi võitjate autasustamine. Karneval lõppes Kultuurikeskuse ees, kus oma kunsti näitasid lavavehklemise ja tulešõu meistrid.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10, Foto 11, Foto 12, Foto 13, Foto 14, Foto 15, Foto 16, Foto 17, Foto 18, Foto 19, Foto 20

06.06.2013
Selgusid Konkursi Heategija 2013 laureaadid, kelle seas on Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike õppealajuhataja Svetlana Podtsepajeva.

Esmaspäeval, 03. juunil andsid sotsiaalminister Taavi Rõivas, Heategevusfondi Dharma juhatuse liige Malle Eenmaa ja MTÜ Lastekaitse Liit president Loone Ots üle klaasist tänumeened Heategija 2013 kümnele silmapaistvamaile laureaadile, kellest üks on Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike õppealajuhataja Svetlana Podtsepajeva.

Heategija 2013 algatuse kutsusid ellu Heategevusfond Dharma ja MTÜ Lastekaitse Liit. Aprilli lõpust mai alguseni sai üle Eesti teavitada neist inimestest, kes panustavad igapäevaselt laste heaolusse – nii neist, kes täidavad oma tööülesandeid erilise innu ja südamlikkusega kui ka neist, kes teevad häid tegusid oma vabast ajast muude tegevuste kõrvalt. Kahe nädala jooksul laekus 46 laureaati, kellest Heategevusfond Dharma, MTÜ Lastekaitse Liit ja Sotsiaalministeerium valisid välja kümme silmapaistvamat.

Sotsiaalminister Taavi Rõivas ütles tänumeeneid üle andes, et tal on väga hea meel nähes nii palju heategijaid. „Tänu nendele inimestele oleme me ühiskonnana tugevamad,“ rõhutas Rõivas.

Ka Lastekaitse Liidu president Loone Otsa sõnul on inimestes palju headust, mida teada ja märgata – on ju panus laste heaks panus tugevasse ja turvalisse tulevikku. “See on igaühele võimalus ja meie kõigi vaba valik, mida aga saab ja tuleb järjepidevalt ühiskonnas väärtusena kasvatada,” ütles Loone Ots.

Õnnitlused Svetlana Podtsepajevale tunnustuse puhul.

+ Foto 1, Foto 2
Sotsiaalteenistus

06.06.2013


XI Kohtla-Järve linna Mudilaste Laulu- ja Tantsupidu

30.mail kell 9.30 kogunesid Kohtla-Järve Linnavalitsuse ette purskkaevude juurde vihma trotsivad linna 15 lasteaia vanemate rühmade mudilased koos oma õpetajate ja lasteaia kaaslastega, et rongkäiguga minna Kultuurikeskuse esisele platsile jätkama oma laulu- ja tantsupidu. Liiklus oli seisma pandud ja naerupallid tõttasid lauldes ja hüpeldes mööda Keskalleed.

Traditsiooniliselt jätavad meie linna mudilased, kel kohe kohe koolitee sügisel jalge all, lasteaiaperedega hüvasti just nimelt sellisel moel, et laulavad ja tantsivad üheskoos Kultuurikeskuse esisel platsil. Laulud-tantsud olid valitud vastavalt Kultuuripärandi aastale, mille motoks on "Pärijata pole pärandit" ja eks need pisikesed naerusuud on ju meie laulu- tantsupärandi pärijad. Lapsi lõbustas kloun Ummi ja töötasid käelise tegevuse meistritoad.

Nii sai lauldud-tantsitud, et päikegi tuli vaatama, mis need mudilased nõnda hõiskavad.

Svetlana Korotkova
Kohtla-Järve Kultuurikeskuse direktor

06.06.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul:

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Järveküla teel asuva teadushoone elektrivõrguga liitumise ja L.Koidula tn asuvale krundile uue alajaama püstitamise projekt
2. Järve linnaosas aadressil Spordi tn 4 jäähalli katuste ja fassaadide rekonstrueerimise projekti
3. Järve linnaosas Järveküla tee 50s ja sellega lõunast piirneva Järveküla tee 50 krundi osa detailplaneeringu eskiislahendus
4. Järve linnaosas Keskalleel asuvas elamus korteri ümberplaneerimise projekt
5. Kukruse linnaosas Hoovi tn asuva elamu laiendamise ja rekonstrueerimise projekt
6. Järve linnaosas Olevi tänaval ”KTJ Olevi 1” valguskaabli ehitamise projekt
7. Järve linnaosas Põhja alleel asuva hoone välisfassaadi rekonstrueerimise eskiisid
8. Ahtme linnaosas Ritsika tn asuva territooriumi piirdeaia taastamise eskiis
9. Ahtme linnaosas Maleva tn asuvas elamus mitteeluruumi fasaadiseinal aknast ukseava tegemise projekt.

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Turu tn asuva hoone rekonstrueerimiseks autoserviseks
2. Projekteerimistingimused Viivikonna linnaosas Kaevurite tn asuva elamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning majandushoone ja aiapaviljoni ehitamiseks

Ei nõustutud
1. Järve linnaosas Keskalleel asuvas elamus I korrusel asuva kaupluse ühele aknale markiisi paigalduse eskiisiga

Arenguteenistus

06.06.2013


E-Twinningu 2013. a kevadkampaania rahvusvaheline plakatite võistlus „We are e-Twinning” on lõppenud: konkursil osales 488 plakatit. Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke võitis kolmanda koha lasteaia direktori juhendatud Ene Kruzmani projektiga „ Good food, Junk food „ (Hea toit ja rämpstoit ).

Sotsiaalteenistus

03.06.2013


Hea linnaelanik!

Kohtla-Järve Linnavalitsus on 4. detsembril 2012. a algatanud Kohtla-Järve linnas, Järve linnaosas, Metsapargi maaüksuse detailplaneeringu. Metsapargist kavandatakse mitmekesiste puhkamisvõimalustega rekreatsiooniala. Selleks, et teada saada Teie ettepanekuid ja mõtteid Metsapargi edaspidiseks kasutamiseks, palume Teid allajärgnevatele küsimustele vastata:

https://docs.google.com/forms/d/1n0kiCmb6ZWaqDt7szdRtqwrTF1Erx1hSMAA9LDaf-mM/viewform

03.06.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas aadressil Vahtra tn 25a asuva lastekodu soojusõlme rekonstrueerimise projekt
2. Järve linnaosas aadressil Ravi tn 10d asuva Kohtla-Järve polikliniku tulekahjusignalisatsiooni projekt
3. Oru linnaosas Männi tn asuvale kinnistule sidekapi 0,4 kV maakaabli paigalduse projekt
4. Ahtme linnaosas Altserva tn, Sõpruse tn ja Ahtme maanteel asuvate soojutrasside rekonstrueerimise projekt
5. Järve linnaosas Järveküla tee 6a ja Elektriku tn 3d asuvate haruraudteede juurdeehitamise projekt Kiideti heaks
6. Järve linnaosas Järveküla teel asuva elamu fasaadipass
7. Järve linnaosas Olevi tn asuva elamu fasaadipass

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Puru tee 79 a 110kV alajaama krundile kompenseerimisseadme hoone ehitamiseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas Lydia Koidula tn asuva alajaama rekonstrueerimiseks
3. projekteerimistingimused Järve linnaosas Vahtra tn asuva elamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
4. projekteerimistingimused Järve linnaosas Järve tn asuva eramu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
5. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ridaküla tn asuva pagaritsehhi rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

03.06.2013


Turvaline suvi on meie kõigi kätes.
Suverõõmude ja vabaduse nautimisega ei tohiks aga unustada tervet mõistust ja ohutut käitumistava vältimaks õnnetusi - seda nii veekogu ääres ujudes, paadiga sõites või muul viisil meelt lahutades. Iga-aastane uppumissurmade statistika on karm – Eestis uppus 2011.aastal 55 ja 2012.aastal kaotas veeõnnetustes oma elu 54 inimest. Sel aastal on uppunuid juba 13. Kõige sagedasem uppumissurmade põhjus on seotud alkoholiga ja riskirühma kuuluvad eeskätt noored mehed.

Lihtne reegel – kui jood, ära uju!
Ujuma tohib minna vaid kaine peaga, samuti tuleb hoolitseda ka selle eest, et sõbrad pärast alkoholi tarvitamist vette ei läheks. Alkoholi mõjul kaob ohutunne ja joobes minnakse tihti end veekogusse värskendama, ujuma või siis võimeid proovile panema. Alkoholijoobest tulenevatele koordinatsioonihäiretele lisaks põhjustab uppumise ka ebapiisav ujumisoskus ning madal veetemperatuur.

Kus on vesi, seal on ka lapsed.
Seega erilise hoolega tuleb silma peal hoida lastel, kellel üldjuhul veega kokkupuude puutub. Vastutus lapse elu ja tervise eest lasub just lapsevanemal.

Lapsed on püsimatud ja uudishimulikud ning ei tunneta ohte. Vette sattunud lapse jaoks võivad olud ootamatud olla - nii näiteks ei pruugi laps olla harjunud lainetuse, vee temperatuuri või sügavusega. Meeles tuleks pidada, et lastel ei pruugi olla piisavalt teadmisi, et osata käituda õnnetuse korral. Kuldne reegel on: kui laps on vees, olgu ka lapsevanem vees! Ka abistavad ujumisvahendid - rõngad, madratsid, kätised üksi ei päästa olukorda ja kunagi ei tohi ainult nendele lootma jääda.

Mida aga teha, kui õnnetus juhtunud?
Kui inimene on uppumas tuleb kiirelt reageerida. Paraku pole uppujat lihtne märgata, sest paanikas hädasolija ei karju reeglina appi, vaid püüab end kõigest väest vee peal hoida ja õhku ahmida. Päästma minnes peab meeles pidama ka enda ohutust. Kui ikka jalad põhja ei ulatu, siis ilma abivahendita ei maksa minna, sest surmahirmus uppuja klammerdub päästja külge nii kõvasti, et uppujaks võib osutada ka päästja ise. Kohe tuleb kutsuda abi, helistades hädaabinumbril 112.

Suvesooja turvalist nautimist!

23.05.2013


Bussiliinide 29 ja 15 ja kommertsliinide ümbersõit Kohtla-Järve Järve Linnaosas 03.06.2013 kuni 04.06.2013. a.

Seoses Kohtla-Järve ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise projektiga on 3. kuni 4. juunil 2013. a bussiliinidel nr 29 ja nr 15 ning kommertsliinidel nr 10, nr 12 ja nr 24graafikus muudatus. Bussiliinid ja kommertsliinid ei sõida läbi Torujõe tänava ja suunatud ümber läbi Vahtra ja Pärna tänava.

Vaata skeem nr 1.


Bussiliinide 29 ja 15 ja kommertsliinide ümbersõit Kohtla-Järve Järve Linnaosas 05.06.2013 kuni 06.06.2013. a.

Seoses Kohtla-Järve ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise projektiga on 5. kuni 6. juunil 2013. a bussiliinidel nr 29 ja nr 15 ning kommertsliinidel nr 10, nr 12 ja nr 24 graafiku muudatus. Bussiliinid ja kommertsliinid sõida läbi Olevi tänava. Sõit toimub Järvekülateelt kuni Kalevi 33 ja uuesti Kalevi tänavalt Järveküla teele.

Vaata skeem nr 2.

23.05.2013


Lugupeetud linnaelanikud!

Palume Teie abi uuringu läbiviimisel. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada kuivõrd on Teie jaoks oluline elanikkonna otsustamisprotsessi kaasamise võimalus. Küsimustik on anonüümne ning sellele vastamine ei võta palju aega (umbes 2-3 minutit).

https://docs.google.com/forms/d/1-kNUNbeK04FnWB-2m4gXPtLX4_YdSQoEPTHhPtLokWA/viewform

23.05.2013Kohtla-Nõmme Suusastaadionil toimusid Kohtla-Järve linna koolide Mart Vildi nimelised murdmaajooksu võistlused.

Mart Vilt on legendaarne kergejõustiklane ja sporditegelane, kes 1966.aastal püstitas Londonis Eesti rekordi 1500 m jooksus ajaga 3.39,0. See rekord püsis 42.aastat ning alles 2008.aastal põrmustas Tiidrek Nurme kahe kümnendikuga Mart Vildi 1966. aastast kehtiva, Londonis joostud 1500 meetri tipptulemuse ja Eesti vanima kergejõustikurekordi. Mart Vildile kuuluvad ka paljud teised rekordid.

Mart Vilt töötas palju aastaid Kohtla-Järve linnas spordimetoodiku ja treenerina. 

Mart Vildi nimelist murdmaajooksu võistlust korraldati 3.-5., 6.-7. ja 8.-9. klassirühmades.

3.-5.klasside arvestuses saavutas I koha Ühisgümnaasiumi võistkond, II koha Tammiku Gümnaasiumi võistkond ja III koha Ahtme Gümnaasiumi võistkond.

Klassirühmas 6.-7.klassid tuli esimeseks Slaavi Põhikool, teiseks Järve Gümnaasiumi võistkond ning kolmandaks jäid Ühisgümnaasiumi koolisportlased.

Kõige vanemas klassirühmas 8.-9.klassid saavutas I koha Järve Gümnaasiumi võistkond, II koha Ahtme Gümnaasiumi võistkond ja III koha Tammiku Gümnaasiumi võistkond.

Võistluste korraldajaks oli Kohtla-Järve Järve Gümnaasium koostöös Spordiklubiga Järve.

 
+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Sotsiaalteenistus

22.05.2013
Narvas toimunud lastetööde konkursil "Maa- sinu ja minu planeet" said Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike laste tööd 1. ja 3. koha.

1. koha pälvis rühma Päikene kollektiivne töö (juhendaja õpetaja Natalja Dorš ) ja 3 koha Taisia Popenko töö.

Konkursi eesmärk oli 4-7 -aastaste laste tähelepanu juhtimine ümbritseva keskkonna probleemidele ja keskkonnasõbraliku käitumise tähtsustamine.

+ Foto 1, Foto 2
Sotsiaalteenistus

20.05.2013
13.05.2013


Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni istungil vaadati läbi 2 küsimust.

Esimese küsimusena arutati komisjoni 2013. aasta tegevusplaani täitmist. Komisjoni esimees rääkis komisjoni tööst. Kõigepealt koostati soovituskiri ja saadeti kõigile munitsipaalasutustele ja ettevõtjatele. Põhieesmärgiks oli motiveerida ettevõtteid ja asutusi varustama oma ruume vajalike seadmetega. Meie linna ettevõtetele ning asustustele, kellel soovitati võtta kasutusele kõikvõimalikud meetmed selleks, et neid saaksid ohutult ja jõukohaselt külastada ka meie linna piiratud füüsiliste võimetega elanikud saadeti sovituskirjad.

Kahjuks vastati meie kirjadele vähe. Aga tuleb märkida, et Järve linnaosas on Vironia keskuse sissepääsud alati puhtad ja keskuses on tehtud kõik erivajadustega inimestele.

Lisaks tehti ettepanek külastada linna asutusi ja vaadata kohalpeal missugused on erivajadustega inimeste probleemid.

Teine küsimus oli seotud vana probleemiga, et paljudel meie linna asutustel puudub tehniline võimalus ehitada vajalikud juurdepääsud erivajadustega inimestele. Kõik komisjoni liikmed olid selle suure probleemiga nõus. Linnavalitsusse ja sotsiaalhoolekandekeskusesse pöörduvad kogu aeg inimesed, kes vajavad seda teenust pidevalt. Pr. Aleksejeva tegi ettepaneku lahendada see probleem nii, et kuna linnal kahjuks ei ole võimalik ehitada kõikidele inimestele vajalikke panduseid, on võimalik organiseerida vabatahtlikke noori, kes saaksid kaks korda nädalas aidata puudega inimesi. Lisaks tuleb märkida, et linnas on see suur probleem ja kahjuks ei ole meie sotsiaalhoolekandekeskuses selliseid inimesi, kes teeksid seda tööd kuna seal töötavad ainult naised, aga naistel on seda tööd raskem teha kui meestel. Komisjonis otsustati proovida kutsuda noori inimesi organiseerima ja osutama sellist vabatahtlikku tegevust. Kohtla-Järve Noortekeskus kutsub koostööle neid organisatsioone ja noori kes tahavad aidata erivajadustega inimesi. Plaanis on seda tegevust organiseerida ajavahemikus mai-juuni 2013. a.

Lisa informatsioon e-posti teel anton.dijev@gmail.com

Anton Dijev
Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees

13.05.2013Käesoleva aasta 9.mail toimus kaheksandat korda üle-eestiline Heategevuslik Teatejooks, mis tõi liikumisvõime kaotanud laste ravi toetuse nimel jooksma ligi 9500 põhikoolinoort.

Teatejooks on Eesti suurim laste- ja noortespordi üritus ning ühtlasi suurim üritus, kus lapsed ise annavad oma panuse heategevuse heaks.

Teatejooks on nüüdseks saanud juba tuhandete Eesti laste ja noorte jaoks ilusaks iga-aastaseks traditsiooniks, mille käigus nad annavad oma panuse oma eakaaslaste heaks, kes on liikumisvõime mõne elu keerdkäigu tõttu kaotanud.

Teatejooksul on oluline osavõtt ja kaasamõtlemine, sest võitjaid välja ei selgitada.

Teatejooksuga kogutud annetused lähevad liikumisvõime kaotanud laste raviks Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses. Annetused jagunevad kolmeks ning lähevad 6-aastase Eriku, 12-aastase Artjomi ning teiste väikeste patsientide ravi toetuseks Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuses.

Heategevusliku Teatejooksu Kohtla-Järve etapi osalejaid tervitasid Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees Arne Berendsen ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi direktor Anne Endjärv. Teatejooksu avas jooksja Dmitri Aristov.

Heategevusliku Teatejooksu Kohtla-Järve etapi 300 osavõtjaga korraldas Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi koolipere. Kogutud rahalised vahendid summas 220 eurot kantakse üle Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse arvelduskontole liikumisvõime kaotanud laste raviks.

Jooksu suurtoetajad on Tallinna Sadam, Kalevi Kommivabrik ja Kultuuriministeerium, Delfi, Raadio Elmar, Rademar, Kultuurkapital, Eesti Kergejõustikuliit ja Kohtla-Järve etapi toetas Kohtla-Järve Linnavalitsus.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4
Sotsiaalteenistus

09.05.2013


Kohtla-Järve linna 67.sünnipäeva üritused

09.05.2013

08.05.2013
Kohtla-Järvel toimus traditsiooniline rahvusvaheline vabamaadluse noorte turniir „Alutaguse Mõmmi 2013". Ahtme Spordihalli maadlusmattidele kogunes maadlejaid kokku kuuest riigist, kes selgitasid neljas vanusegrupis välja parimad.

Sel aastal külastasid meid meeskonnad Iisraelist, Valgevenest, Leedust, Lätist ja Venemaalt. Suur osa maadlusmatšidest oli täis suurt võistluspinget kuni viimase sekundini.

Kõik maadlejad maadlesid väärikalt ja hoidsid meeles, et kui midagi ei tule kohe välja, ei tohi pead norgu lasta – tulemas on veel palju võistlusi, milleks veel tugevamalt trenni teha.

Pidulikul avatseremoonial toimus suurejooneline üleskutse eesmärgiga toetada maadluse jäämist olümpiamängude kavva, kus osalesid kõik sportlased, treenerid, ametiisikud ja maadluse harrastajad. Praegu on käes hetk, kus terve maadlusmaailm annab endast parima, et toetada maadluse jäämist olümpiakavva. Üritust tulid toetama ka teiste spordialade esindajad.

SK Kuldkaru annab kindlasti oma tugeva panuse ka tulevikus selleks, et spordipidude arv Kohtla-Järve linnas suureneks.

03.05.2013
25. aprillil toimus Kohtla-Järve Lasteaias Aljonuška maakondlik seminar lasteaedade pedagoogidele „Kaasaegsed adaptatsioonimeetodid lasteaias “, kus osalesid pedagoogid Kohtla-Järve ja Jõhvi lasteaedadest.

Seminaril esines ettekannetega 13 pedagoogi Kohtla-Järve lasteaedadest Aljonuška, Tareke ja Karuke. Seminari jagati enda lasteaia kogemusi. Seminari algatajateks ja korraldajateks olid lasteaia Aljonuška direktor Galina Tarassova ja lasteaia pedagoogid, kes on antud teemat uurinud pikemat aega ja on ka eelnevatel aastatel korraldanud linna lasteaedade pedagoogidele laste adaptatasiooniteemalisi seminare ning jaganud enda kogemusi kolleegidele.

Suurt huvi pakkus seminaril osalejatele ka lasteaia Aljonuška Beebikooli tegevus: beebikoolis käivad kodused lapsed.

Peale seminari ettekannete kuulamist oli osalejatel võimalus vahetada mõtteid vestlusringis.

Sotsiaalteenistus

01.05.2013
29.04.2013
Toimus Kohtla-Järve lasteaedade III keelekümbluskonverents.

Juba kolm aastat on Kohtla-Järvel korraldatud keelekümbluskonverentsi koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele. Sel aastal toimus konverents 24. aprillil, ettekannete ja sõnavõttudega esinesid Kohtla-Järve ja Jõhvi lasteaedade pedagoogid, keelekümblusprogrammi koordinaator Sihtasutusest Innove Svetlana Belova, Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Eha Karus.

Osalejate arvamusel olid selle aasta konverentsi ettekanded temaatikalt huvitavad, uusi ideid pakkuvad ja andsid ülevaate sellest, missugune on keelekümblusrühmade eripära erinevates lasteaedades ning missugused on edasised tegevusplaanid. Keelekümblusprogrammi koordinaatori Svetlana Belova ettekanne, mille teemaks oli „Võtted, mis töötavad hariduses, J. Hattie uuringu alusel “, andis palju uut teavet keelekümblusprogrammi uuringute kohta.

Peale ettekannete kuulamist toimus konverentsi teise osana arutelu keelekümblusteemadel, kus osalejatel oli võimalus vahetada mõtteid ja vaadata lasteaedade pedagoogide endavalmistatud õppevahendite näitust.

Suur tänu Kohtla-Järve lasteaedade Tuhkatriinu, Kirju-Mirju, Punamütsike, Rukkilill, Karuke, Aljonuška, Väikemees ja Pääsuke juhtkonnale ja keelekümblusrühmade pedagoogidele, kes aitasid kaasa konverentsi õnnestumisele. Konverentsi korraldamist organiseeris linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Eha Karus, kes oli ka konverentsi moderaator.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

Sotsiaalteenistus

29.04.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 23.04.2013 koosolekul:

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Järveküla teel asuvas elamus kahe korteri ümberplaneerimise projekt
2. Ahtme linnaosas Estonia puiesteel asuvas elamus mitteeluruumi uue panduse ja trepi ehitamise projekt
3. Järve linnaosas Kalevi tänaval asuvas elamus kahe korteri ühendamise ja ümberplaneerimise projekt
4. Järve linnaosas Sinivoore tänaval asuva elamu fassaadipass
5. Ahtme linnaosas Ahtme 35/6 kV alajaama ehitamise 35 kV ja 6 kV võrgu sidumisega projekt

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Pärna tänaval asuva elamu laiendamiseks
2. Projekteerimistingimused Sompa linnaosas Betooni tänaval asuva elamu laiendamiseks ja garaaži ehitamiseks

Arenguteenistus

26.04.2013
Toimus seminar lasteaedade pedagoogidele „MIS on meie südamele hea “ Südamenädalat tähistatakse Eestis alates aastast 1993. Sel aastal toimus see 15.- 21. aprillini. Südamenädala raames sai teoks kasulik ja huvitav teabepäev Kohtla-Järve lasteaedade pedagoogidele.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuses toimunud teabepäeva korraldasid tervishoiu kõrgkooli töötajad koostöös lasteaedade Lepatriinu ja Tuvike töötajatega, kelle mõte see algselt oligi. Teabepäeval osales pedagooge kõikidest linna lasteaedadest.

Osalejatel oli võimalus tutvuda renoveeritud ja kaasaegsete õppeklassidega, raamatukogu ja muuseumi eksponaatidega, oli võimalus mõõta vererõhku, veresuhkru taset ja määratleda kehamassi indeksit. Kuulati loenguid terviseteemadel ja igale osalejale anti kaasa kasulikke õppematerjale.

Seminaril osalemine oli väga aktiivne, on ju lasteaia pedagoog ka lastele teadmiste edastaja rollis, seetõttu on alati huvitav uusi teadmisi saada.

Seminari lõpus tänati tervishoiu kõrgkooli õppejõude Mirge Orasmaad, Veera Sahari, Olesja Zeeli ja tublisid tudengeid, kes olid kaasatud teabepäeva korraldamisse, samuti Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksusese koordinaatorit Olesja Ojamäed.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

25.04.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. aprilli 2013. a istungil vaadati läbi 17 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linna eelarve reservfondist rahalisi vahendeid Ahtme Kunstide Koolile VI Virumaa Keelpillimuusika päeva korraldamiseks, kinnitati Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas 25. mail 2013. a toimuva tantsukollektiivi „Vallatud“ traditsioonilise kevadkontserdi piletihind, lubati OÜ-l ACETIA korraldada Kohtla-Järve Järve linnaosas Vironia keskuse parkimisalas kevadlaat (26–28 mai), väljastati projekteerimistingimused erinevatele hoonete ehitamiseks ning anti välja kasutusload tehnosüsteemidele.

Linnakantselei

23.04.2013


Mai alguses jõuab kätte 2013. aasta pindalatoetuste taotlusperiood ja seega on taas käes viimane aeg hakata mõtlema pindalatoetuste taotlemise peale. Juba alates 2008. aastast on olnud pindalatoetuste taotlejatel võimalik toetustaotlus esitada e-PRIA portaali vahendusel, kuid käesoleva aastani oli poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotlejatel vaja enda koosluste kaardid Keskkonnaametiga kooskõlastada paberkujul ja seetõttu ei olnud neil võimalik kõiki vajalikke vorme e-PRIA kaudu esitada. Aprilli algusest on e-PRIA kasutajatele avatud uus teenus „Minu niidud“, mis on mõeldud just poollooduslike koosluste alade aastaringseks haldamiseks ja elektrooniliseks kooskõlastamiseks Keskkonnaametiga.

Loe Lähemalt...

19.04.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsus läbis Eesti Regionaalarengu Fondi projekti 2.4.0201.09-0012 "Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Keskallee ja Rahvapargi väljaarendamine" projektiauditi, mille viisid läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse audiitorid ajavahemikul 07.02.13- 02.04.13.a

Auditi eesmärk oli hinnangu andmine struktuuritoetuse kasutamisele, toetuse saajale tehtud väljamaksetele ja nende aluseks olevatele kuludokumentidele ajavahemikul 01. 05.09.-31.12.11. a. Analüüsiti ja hinnati projekti tegelikku teostamist, dokumentatsiooni, kulude abikõlblikkust, raamatupidamise korraldust, omafinantseeringu olemasolu, struktuurifondide sümboolika kasutamist, projekti läbiviimise kajastamist meedias ning intervjueeriti projekti rakendamisega seotud isikuid.

Audiitorid järeldavad, et kõik auditi käigus esitatud andmed ning muu suuline ja kirjalik teave kajastavad projekti raames teostatud tegevusi korrektselt ja tegelikkusele vastavalt ning on piisavad projektidele hinnangu andmiseks.

Auditi kokkuvõte: Struktuuritoetust on kasutatud otstarbekalt ja sihipäraselt ning projektiga seotud raamatupidamisarvestus vastab kehtivatele õigusaktidele.

Auditikäigus tehtud märkus, mida loeti väheoluliseks, puudutab hankemenetluste läbiviimisel aruannete ja aruannete lisade tähtajalist ja korrektset esitamist Riigihangete Registrile .

Selle kohta on antud soovitus Kohtla-Järve Linnavalitsusele: korrigeerida toodud puudused ja tugevdada kontrolli riigihangete aruannete ja aruande lisade esitamise korrektsuse osas.

Viktoria Tsventarnaja

19.04.2013


Kevad on tasapisi saabumas, ergas päike sulatab järkjärgult lume ja märkamatult on käes aeg tegeleda aia- ja koristustöödega. Siin juures tuletab Ida päästekeskus teile meelde, et kulu põletamine on aastaringselt keelatud.

237 metsa- ja maastikupõlengut Virumaal
Möödunud aastal registreeriti Virumaal kokku 237 metsa- ja maastikupõlengut, millest pea enamus Ida-Virumaal. Ka ühe hoone tulekahju sai eelmisel aastal Virumaal alguse kulupõlengust. Õnneks ei saanud neis õnnetustes kannatada inimesed, kuid suurt kahju kannatas loodus. Tuli hävitab oma teel kõik elusorganismid - põleva rohu sees hukkuvad putukad, konnad, sisalikud ja pisiimetajad ning hävivad nende pesad.

Loomulikult ei ole metsa- ja maastiku tulekahjude ainsaks põhjuseks kulupõletamine, pinnas süttib ka hooletusest lõkke tegemisel, grillimisel või ka kustutamata suitsukoni viskamisest kuiva rohu sisse. Olenemata põhjusest ootab kahju tekitajat rahatrahv kuni kakssada trahviühikut (üks trahviühik = neli eurot).

Hooli loodusest ja tervisest
Tulekahjujärgne pilt näeb välja üsna trööstitu ja seda nii hoonetes kui ka looduses aset leidnud põlengute korral. Selleks, et meie koduaia ümbrus ilus ja korras oleks, saab kasutada palju paremaid lahendusi. Näiteks võib oma valdused niita juba sügisel või korraldada sõpruskonnaga meeleolukas talgupäev! Nende lisaväärtuseks on veel värskes õhus viibimine ning füüsiline koormus.

Täiesti ohutut tuletegemist ei ole olemas
Lahtise tulega ümber käies tuleb alati meeles pidada, et ei ole täiesti ohutut viisi tule tegemisel, kuid järgides alltoodud nõudeid vähendate tuleõnnetuse riski oluliselt.
• Tee tuli mittesüttivale aluspinnasele
• Lahtise tule läheduses ei tohi olla süttivaid materjale
• Jälgi tuule kiirust ja suunda
• Hoia käepärast esmased tulekustutusvahendid (tuletekk, tulekustuti, ämber veega vms)

Rohkem infot tuleohutusnõuete kohta saate päästeala infotelefonilt 1524 või Päästeameti kodulehelt www.rescue.ee

18.04.2013
Laupäeval, 27.aprillil algusega kell 11.00 toimub Ahtme Spordihallis Rahvusvaheline noorte vabamaadluse turniir „ALUTAGUSE MÕMMI 2013“. Finaalide algus on kell 17.00. Rahvusvahelistel võistlustel osalevad Valgevene, Leedu, Läti, Venemaa, Iisraeli ja Eesti maadlejad.

1999-2000.a.s vanuserühmas korraldatakse võistlust kehakaaludes -38, -43, -48 ja 51 kg.
2001-2002.a.s vanuserühmas korraldatakse võistlust kehakaaludes -27, -32, -35, -38, -47, -51 ja 66 kg.
2003.a.s ja nooremad võistlevad kehakaaludes -22, -25, -27, -29, -31, -34, -38, -42 ja 50 kg.
1997.a.s ja nooremad tüdrukud maadlevad kehakaaludes -24, -33, -45 ja 52 kg.

Spordiürituse korraldajaks on Spordiklubi Kuldkaru.

Sotsiaalteenistus

18.04.2013
12. aprillil 2013.a toimus Kesklinna Gümnaasiumis ja Tammiku Gümnaasiumis Eno Raua loomingule pühendatud arvutijoonistuste konkursi ja arvutivõistluse "Otsing Internetis. Arvutitehnika ajalugu" võitjate autasustamine. Konkursitöid hindas žürii, kuhu kuulusid linna koolide arvutiõpetuse õpetajad.

Arvutijoonistuste konkursil osalesid linna koolide 1.-7. kl õpilased, auhinnalised kohad sai 25 õpilast ning diplomid erinevates nominatsioonides sai 46 õpilast.

Arvutivõistlusel osalesid linna koolide 7.-8. kl õpilased, auhinnalised kohad sai 9 õpilast ning 20 õpilast autasustati tänukirjadega.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

Sotsiaalteenistus

17.04.2013
Aprillis 2013 korraldas Tervise Arengu Instituut kampaania „Soola pane kahvliga“, mille eesmärk on suunata ja õpetada sihtrühma lugema ning võrdlema tootepakendeid, et vähendada valmistoodetest saadava soola tarbimist, suurendada inimeste teadlikkust, et inimene vajab maksimaalselt 5 grammi ehk 1 triiki teelusikatäie soola ööpäevas.

Kampaania sihtrühmaks on naised vanuses 18–49, kes hoolitsevad toidulaua eest ja on peamised ostude tegijad poes.

Umbes 80% soolast saame poest ostetud valmistoitudest ja toiduainetest, ülejäänu lisatakse ise toiduvalmistamisel või roale söögilauas juurde. Seetõttu on eriti oluline jälgida pakenditelt toodete soolasisaldust ja otsustada väiksema soolasisaldusega valikute kasuks.

Pakenditel olev soolasisaldus võib olla märgitud kas koostisosade loetelus protsendina toote massist, toitainete nimekirjas naatriumina 100 grammi toote kohta Liigne soolatarvitamine on tervisele kahjulik. See võib tõsta sinu vererõhku ning suurendada südamehaiguste, infarkti ja ka osteoporoosi riski. Soolatarbimise vähendamine on üks lihtsamaid viise ennetada kõrge vererõhu teket ja seeläbi vähendada neeruhaiguste ning insuldi ja südame-veresoonkonnahaiguste ohtu, mis on Eestis peamiseks surmapõhjuseks.

Külastage kampaania veebilehte (http://www.toitumine.ee/kampaania/soolapanekahvliga/) , kust leiate ka soolakalkulaatori, mis aitab arvutada soola koguse söödud toidust ja võrdleb seda maksimaalselt lubatuga, samuti võimaldab erinevate toitude ja toiduainete soolasisaldust võrrelda juba poes.

17.04.2013


2. aprillil 2013.a toimus Kesklinna Gümnaasiumis klassiväline üritus matematikas linna koolide 5. kl õpilastele. Igast koolist osales 6-liikmeline võistkond. Õpilased said teada huvitavaid fakte matemaatika ajaloost ning proovida ennast võistkonnavõistlusel.

17.04.2013


4. aprillil 2013.a toimus Lahtiste Uste päev Ahtme Gümnaasiumis linna koolide 9. kl õpilastele. Üritus algas kontserdiga, kus esinesid Ahtme Gümnaasiumi õpilased. Peale kontserti said külalised tutvuda gümnaasiumi poolt pakutavate õppesuundadega, mida esitasid Ahtme Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad erinevates töötubades.

17.04.2013


12. aprillil toimus lahtine keemiatund Ühisgümnaasiumis linna koolide 9. kl õpilastele. Üritus oli korraldatud Ühisgümnaasiumi ja Kesklinna Gümnaasiumi õpetajate Krista Piiri ja Tatjana Derbneva poolt. Ürituse eesmärgiks oli keemia propageerimine õpilaste seas. Üritusel osales ligi 50 õpilast.

16.04.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 16. aprilli 2013. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas otsustati täiendada Kohtla-Järve Kultuurikeskuse poolt osutavate tasuliste teenuste nimekirja (uue ringi nimetus on autorinuku stuudio), lõpetati üürilepingud aadressil Järveküla tee 39 (töökojahoone, puhvet ja abiruumid), väljastati projekteerimistingimused korterelamu rekonstrueerimiseks Ahtme linnaosas Salu tn 9, suunati Kohtla-Järve Linnavolikogule otsuse eelnõu vee-ettevõtja määramise ja tegevuspiirkonna kehtestamise kohta Kohtla-Järve linna Oru linnaosas ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

15.04.2013SINU SAMMUD LOEVAD
SÜDAMENÄDAL 2013
KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS

LASTEAED KAKUKE personal
15.04.2013:
Kell 10.00-11.00 Tervishoiutöötaja loeng personalile „Tunne oma südant“ ;
Kell 13.00-14.00 Tervishoiutöötaja loeng õpetajatele „Tunne oma südant“ ;

17.04.2013:
Kell 18.15-19.00 Vesiaeroobika treeneri juhendamisel Mäetaguse supelmajas
19.00-20-00 Ujumine (Mäetaguse Spa)

20.04.2013:
Kepikõnd, kõnd Jõhvi pargi terviserajal (lasteaia töötajad koos pereliikmetega)
Kokkuvõte südamenädalast.

LASTEAED PUNAMÜTSIKE töötajad

20.04.2013.a (laupäev)
10.00 Kogunemine, sõit Sakale
10.30-12.30 Liikumine radadel
12.30-14.00 Liikumismängud
14.00-16.00 Piknik tervislike suupistetega, kojusõit
Osalejad: 55 töötajat koos oma peredega.

LASTEAED TAREKE töötajad

15.04.2013
13.00-15.00 – „Kaitse oma südant“ - loeng südametervisest; tervisekontroll-mõõdetakse kolesterooli ja veresuhkrut; jagatakse teemakohaseid materjale (Kohtla-Järve lasteaed Tareke);
sihtgrupp: Kohtla-Järve lasteaia Tareke töötajad 50 inimest.
18.00-20.00 - “Liikumine vees” - ujula (Kohtla-Järve Ühisgümnaasium);
sihtgrupp: Kohtla-Järve lasteaia Tareke töötajad 50 inimest.

16.04.2013

19.00-20.00 - “Hoia süda terve” - aeroobika treening (Ahtme Spordihallis);
sihtgrupp: Kohtla-Järve lasteaia Tareke töötajad 50 inimest.

17.04.2013

13.00 -14.00 - “Jooga- terve süda” - praktiline õpetus jooga tegemiseks (Kohtla-Järve lasteaed Tareke); sihtgrupp: Kohtla-Järve lasteaia Tareke töötajad 50 inimest.

18.04.2013

13.30-15.00 - „Õnnelik süda“ - terviseretseptide koostamine, tervisesalati konkurss;südamesõbraliku toiduvaliku degusteerimine (Kohtla-Järve lasteaed Tareke);
sihtgrupp: Kohtla-Järve lasteaia Tareke töötajad 50 inimest.

20.04.2013


11.00-14.00 - “Hakka liikuma” Pannjärve Tervisespordikeskuse matkarajad (3,km; 5 km; 7 km) sihtgrupp: Kohtla-Järve lasteaia Tareke töötajad 30 inimest.

21.04.2013

11.00 – 13-00 – „Kõnni end terveks”- kepikõnd- õpetus (Jõhvi park);
sihtgrupp: Kohtla-Järve lasteaia Tareke töötajad 50 inimest.

15.04.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul:

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Kalevi tn asuva hoone rekonstrueerimise projekt
2. Järve linnaosas Keemia vk asuva alajaama ehitamise projekt
3. Sompa linnaosas Ülase tn asuvas elamus kahe korteri ühendamise ja rekonstrueerimise projekt
4. Ahtme linnaosas Lasteaia tn asuva garaaži laiendamise ning sauna ja majandusploki rekonstrueerimise projekt
5. Järve linnaosas aadressil Järveküla tee asuvas elamus korteri rekonstrueerimise projekt
6. Oru linnaosas Männi tn asuvale krundile sidekapi paigaldamise projekt
7. Järve linnaosas Linnakeskuse rekonstrueerimise II etappi – Spordi ja Tehnika tn vahelise ala heakorrastamise – projekt

Arenguteenistus

15.04.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 9. aprilli 2013. a istungil vaadati läbi 31 küsimust, nendest kaks küsimust lükati edasi (OÜ Kukruse Maja ja OÜ Sompa Maja põhimääruste eelnõud). Teiste küsimuste hulgas suunas linavalitsus kaheksa küsimust Kohtla-Järve Linnavolikogule, eraldas gümnaasiumide majanduskulude reservist rahalisi vahendeid Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumile, eraldas rahalist toetust MTÜ-dele seltsitegevuseks, kinnitas Kohtla-Järve linna Nõustamiskomisjoni töökorra, väljastas Viking Parking OÜ-le reklaami paigaldusloa (aadressil Järveküla tee 79A) ning eraldas kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

12.04.2013


 

11.04.2013


 

Pühapäeval, 07.aprillil, toimusid Kohtla-Järve Spordikeskuses 2013.a Eesti Karikavõistlused sportaeroobikas, kus osalesid Tallinna, Jõhvi, Narva ja Kohtla-Järve võimlejad.

Individuaalvõistlejate arvestuses oli meistriklassis parim Spordiklubi Fööniks (Kohtla-Järve) võimleja Jekaterina Pak ja juunioriklassis Spordiklubi Nord (Tallinn) võimleja Greta Maltšenko. Noorteklassis võitis poiste arvestuses I koha Maksim Vassin (Spordiklubi Narva Pärlid), tüdrukute arvestuses Ksenia Minajeva (Spordiklubi Fööniks). Lasteklassis oli võidukas Alina Kassatkina (Spordiklubi Fööniks), miniklassis Marijana Rassadkina (Spordiklubi Fööniks).

Segapaaride arvestuses olid lasteklassis parimad Spordiklubi Twist Crew (Jõhvi) võimlejad Gleb Yanson ja Liina Školina ning miniklassi esindanud Spordiklubi Fööniks võimlejad Nikolai Filippov ja Ksenia Klimenkova.

Kolmikute arvestuses olid võidukad Spordiklubi Fööniks võimlejad: juunioriklassis - Julia Sõromjatnikova, Kristina Orgmäe ja Jelizaveta Malõševa; noorteklassis - Ksenia Minajeva, Alina Pikalova ja Maria Nazarova; lasteklassis - Anna Derdessova, Varvara Mihhaleva ja Darja Abramova ning miniklassis - Marijana Rassadkina, Sandra Roop ja Anastassia Taljantseva.

Rühmade arvestuses olid noorteklassis parimad Spordiklubi Fööniks võimlejad ning lasteklassis Spordiklubi Twist Crew võimlejad.

Suur tänu võistluste korraldaja Spordiklubile Fööniks!

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Sotsiaalteenistus

10.04.2013


 

Rahvatantsuansambel VIRULANE tähistas oma 60.aastapäeva suurejoonelise ilusa kontserdiga „Kõneleme tantsukeeles“ Kohtla-Järve Kultuurikeskuses 07.aprillil 2013 a.

Juubelikontsert oli vaheldusrikas ja lustlik, kus esinesid kõik ansambli koosseisud :

lasteaedade Buratino, Lepatriinu ja Kirju-Mirju esipaarid, lasterühm, B-segarühm,
meesrühm Lion`s - tantsuõpetaja TAIVO ALJASTE
tantsuveteranide D-segarühm VIRVET, memmede rühm HÕBEDANE
ja seeniortantsurühm - tantsuõpetaja URVE KILK
naisrühm - tantsuõpetaja HELGI KOPLIORG
ning Virulase saateansambel - rahvapilliansambel ÄMMATAGUSED, juhendaja Ervin Lember. Kontsertkavas tehti põgusaid ülevaateid Virulase töödest-ja tegemistest.

Õnnitlused ja tervitused Virulase juubeliks andis üle Riigikogu liige Valeri Korb, linnapea Jevgeni Solovjov tunnustas Linnavalitsuse tänukirjaga kauaaegseid tantsijaid eesti rahvakultuuri hoidmisel ja soovis ansamblile jätkuvat tantsulusti, et olla ka edaspidi ilu-ja kultuuriloojateks. Kultuurikeskuse direktor Svetlana Korotkova õnnitles kollektiivi ja kinkis Virulasele maja poolt kingitused.

Juubilari saabusid õnnitlema Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Ida-Viru Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna juhataja Kaarin Veinbergs, Rahvakultuuri Arendus-ja Koolituskeskuse rahvakultuurispetsialist Erika Kõllo.

Südamlikke õnnitlusi soovisid Virulasele austatud tantsupedagoogid Ilma Adamson ja Maie Orav ning paljud teised külalised.

Rahvatantsuansambli VIRULANE 60.aastapäev kulmineerus sünnipäevatordi söömisega Kultuurikeskuse tantsusaalis.

Virulane tänas juubelikontserdi toetajaid :
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Kohtla-Järve Linnavolikogu
Viru Keemia Grupp
Kohtla-Järve Kultuurikeskus
Svetlana Korotkova
Raul Rõõmus

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Sotsiaalteenistus

10.04.2013


 

5.aprillil toimus Avinurme Elulaadikeskuses Ida-Viru turismiklastri üldkoosolek, kus Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen esitas kokkuvõtte eelmise perioodi 2010-2012 partnerlusest ja tulemustest. Arutati uue perioodi 2013-2016 partnerlust ja 2013. a põhitegevusi, s.h. ühistes projektides osalemist. Kuulati ka sellest, kuidas on puutöö-elulaadi rakendamine turismivankri ette muutnud Avinurmes ettevõtlust ja elu.

Ida-Viru turismiklaster on alustanud oma tööd 2009. aastal koostöölepe allkirjastamisega 29 turismi arendamisega tegeleva partnerorganisatsiooni poolt, s.h. 16 maakonna kohaliku omavalitsust. Turismiklastri põhieesmärgiks on oluliselt suurendada Ida-Virumaa turismiettevõtete ja teenusepakkujate külastatavust nii välis- kui ka siseturistide poolt.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

Arenguteenistus

10.04.2013


 

05.04.2013


 

Kohtla-Järve Kunstide Koolis toimus 3.aprillil I ansamblimuusika festival-konkurss „Mina armastan akordioni“.

Festivali avas direktori k.t Anne Mihklep ning õpilasi, õpetajaid ja külalisi tervitasid Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Irina Tokman, akordionistide ansambli juhendaja ning festivali aktiivne korraldaja õpetaja Aili Suokas.

Festivalil osalesid lisaks Kohtla-Järve Kunstide Kooli õpilastele ja õpetajatele ansamblid nii Ida- kui ka Lääne-Virumaalt (Kunda Muusikakool, Narva Muusikakool, Jõhvi Muusikakool, Ahtme Kunstide Kool). Toredaid muusikalisi elamusi pakkusid publikule duod, triod , kvartetid, kvintetid.

Mängijate oskusi hindasid kuulajad, kes valisid neljas kategoorias oma lemmikansamblid. Oma lemmikansambli valis ka riigikogu liige Valeri Korb.

Publiku lemmikuteks said Ahtme Kunstide Kooli duett, Narva Muusikakooli trio, Kohtla-Järve Kunstide Kooli kvintett ja Kunda Muusikakooli kvartett.

Kontserdi viimases osas esinesid Kohtla-Järve Kunstide Kooli rahvapilliansambel ja akordionistide ansambel.

Festival-konkursil osalenud koolid said mälestuseks sellest toredast päevast kooli kunstiõpetaja Aarne Hanni poolt valmistatud mälestusmeene ja Kohtla-Järve Kunstide Kooli tänukirja.


Kohtla-Järve Kunstide Kool tänas Kohtla-Järve Linnavalitsust ja Eesti Kultuurkapitali toetuse eest ürituse läbiviimisel.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Sotsiaalteenistus

05.04.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2. aprilli 2013. a istungil vaadati läbi 18 küsimust, üks küsimus lükati edasi. Teiste küsimuste hulgas linnavalitsus eraldas spordiklubidele spordiürituste reservist rahalised vahendid spordiürituste läbiviimiseks, rahuldas taotluse mitteeluruumide rendilepingu lõpetamise kohta SEB pangaga, andis loa välja laada korraldamiseks Ahtme linnaosas, väljastas paigaldusloa Viking Parking OÜ-le reklaami paigaldamiseks ning eraldas korterid eraisikutele.

Linnakantselei

04.04.2013


Südamenädal „Sinu sammud loevad“ Kohtla-Järve linnas


03.04.2013


 

01.04.2013


 

01.04.2013


 

28.03.2013


 

Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimus VIII Rahvusvaheline laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkurss.

Konkurss toimus neljas vanuserühmas: noorem vanusegrupp: 9-11 aastased, keskmine vanusegrupp: 12-14 aastased, vanem vanusegrupp: 15-17 aastased ja 18-20 aastased.

Käesoleva aasta konkursil olid esindatud järgmised riigid: Venemaa, Valgevene, Aserbaidžaan, Läti ja Eesti.

Kokku osales konkursil 36 solisti ja 4 duetti. I vanusegrupis astus zürii ette 14 solisti ja üks duett, II vanusegrupis 8 solisti , III vanusegrupis 8 solisti ja 2 duetti ning viimases vanusegrupis 6 solisti ja üks duett.

Konkursist osavõtjaid hindas rahvusvaheline žürii järgmises koosseisus:
Olga Bunder – žürii esimees, Vene Romansi Klubi ja lasteteatri „Väike Ooper“ kunstiline juht ja Kanutiaia Noortemaja pedagoog, Tallinn.
Edita Krilaviciene – Lasteteatri „Väike Ooper“ muusikaline juht, Vene Romansi Klubi president, Kanutiaia Noortemaja pedagoog, Tallinn.
Siiri Nieländer – Moskva Beethoweni nim. Muusikakooli pedagoog.
Olga Sosnovskaja – Vene Föderatsiooni teeneline kunstnik, Komi Vabariigi rahvakunstnik, Izabella Jurjevi nim. rahvusvahelise konkursi laureaat, Komi Vabariigi Riikliku Ooperi-ja Balletiteatri solist.
Igor Perfiljev – Vene Föderatsiooni teeneline kunstnik, Arhangelski linna Pomorski Riikliku Filharmoonia solist, Lomonossovi nim. Pomorski Riikliku Ülikooli professor.
Mihhail Lukonin – Rahvusvaheliste konkursside laureaat, „Mister Romans“ 2000, 2001 a.,
Santk-Peterburgi Muusikateatri solist.
Konkurss toimus kahes voorus, kus kõik teosed esitati originaalkeeles. Ära kuulanud kõik osavõtjad, otsustas zürii välja anda preemiad ja laureaadi tiitlid lõppkontserdil, 23.märtsil Kohtla-Järve Kultuurikeskuses.

Lisa : VIII Rahvusvahelise laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkursi 20.03.-23.03.2013 a. protokoll.


+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10

Sotiaalteenistus

28.03.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 26.03.2013 koosolekul

Vaadati läbi:
1. Järve linnaosas Siidisuka tn asuva hoone fassaadipass;
2. VKG OIL ASi veevarustus ringluse kesksõlme ruumide projekt.

Kooskõlastati:
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Aru tn asuva korterelamu rekonstrueerimiseks;
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Tervise tn asuva õmblusvabriku hoone rekonstrueerimiseks;
3. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas sidekanalisatsiooni ehitamiseks Ridaküla tn asuva hoone võrguga liitumiseks;
4. projekteerimistingimused Järve linnaosas Järveküla teel asuvale krundile täiendavate raudteeharude ehitamiseks;
5. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas sidekanalisatsiooni ehitamiseks Ahtme mnt asuva veetorni ja sidekaevu vahel;
6. projekteerimistingimused Kukruse linnaosas Lehe tänava kinnistule aktiivkapi ehitamiseks analoogijaama asemele.

Arenguteenistus

26.03.2013


 

25.03.2013


 

25.03.2013


Hea ettevõtja, ettevõtte töötaja!

Tarbijakaitseamet ja kaubandus-tööstuskoda kutsuvad teid 11. aprillil toimuvale infopäevale „Suunanäitaja reisiettevõtjatele“. Infopäev toimub Jõhvis Kersti Võlu koolituskeskuses aadressil Kooli 7 kella 9.00–16.05.
Ettevõtjatele ja erasektoris töötavatele inimestele mõeldud infopäev annab ülevaate kehtivatest õigusaktidest ning nõuetest, millega iga päev kokku puutute. Seekordne Suunanäitaja keskendub reisiettevõtjatele ning nende tegutsemisega seotud temaatikale.

Infopäeval saate vastused järgmistele küsimustele.
- Millised on pakettreisidega seotud mõisted ning ettevõtja kohustused pakettreiside pakkumisel?
- Milliseid tulemusi andis Eesti reisivahendajate seas korraldatud uuring?
- Mis on pakettreiside aruandluse moodul, kuidas sellega liituda ja selle kaudu andmeid edastada?
- Millised on nõuded tagatisele ning kuidas tagatist arvutada?
- Millised on kehtivad lennu-, bussi-, laeva- ja rongireisija õigused ning milline on ettevõtja vastutus tarbija õiguste eest seismisel?

Ürituse keel: eesti-vene (sünkroontõlge)

Üritusest osavõtu tasu on 18 eurot, millele lisandub käibemaks.

Infopäeva juhib Hanna Turetski-Toomik, tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja.

Täpsemat päevakava vaata siit:
http://www.koda.ee/?id=19758

Registreeruda saab kuni 4. aprillini (k.a) Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel http://www.koda.ee/index.php?id=19767
Kasutage seda suurepärast võimalust ka oma meeskonna koolitamiseks!

PROGRAMM

22.03.2013


 

20.03.2013


Hea ettevõtja, ettevõtte töötaja!

Tarbijakaitseamet ja kaubandus-tööstuskoda kutsuvad teid 10. aprillil toimuvale infopäevale „Suunanäitaja reisiettevõtjatele“. Infopäev toimub Narvas Narva Kutseõppekeskuse konverentsiruumides aadressil Kreenholmi 45 kella 9.00–16.05.

Ettevõtjatele ja erasektoris töötavatele inimestele mõeldud infopäev annab ülevaate kehtivatest õigusaktidest ning nõuetest, millega iga päev kokku puutute. Seekordne Suunanäitaja keskendub reisiettevõtjatele ning nende tegutsemisega seotud temaatikale.

Infopäeval saate vastused järgmistele küsimustele.
- Millised on pakettreisidega seotud mõisted ning ettevõtja kohustused pakettreiside pakkumisel?
- Milliseid tulemusi andis Eesti reisivahendajate seas korraldatud uuring?
- Mis on pakettreiside aruandluse moodul, kuidas sellega liituda ja selle kaudu andmeid edastada?
- Millised on nõuded tagatisele ning kuidas tagatist arvutada?
- Millised on kehtivad lennu-, bussi-, laeva- ja rongireisija õigused ning milline on ettevõtja vastutus tarbija õiguste eest seismisel?

Ürituse keel: eesti-vene (sünkroontõlge)
Üritusest osavõtu tasu on 18 eurot, millele lisandub käibemaks.
Infopäeva juhib Hanna Turetski-Toomik, tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja.

Täpsemat päevakava vaata siit:
http://www.koda.ee/?id=19757
Registreeruda saab kuni 4. aprillini (k.a) Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel
http://www.koda.ee/index.php?id=19768
Kasutage seda suurepärast võimalust ka oma meeskonna koolitamiseks!

PROGRAMM

15.03.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekutel

Vaadati läbi
1. Ahtme linnaosas Jaaniku tn 9 detailplaneeringu eskiisid
2. Ahtme linnaosas Tabori väikekoht krundil aiamaja eelprojekt
3. Järve linnaosas Rahvapargi II etapi eelprojekt

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Karja põik asuva eramu rekonstrueerimiseks
2. Projekteerimistingimused Järve linnaosas aadressil Järveküla teel asuva autopesula laiendamiseks
3. Projekteerimistingimused Järve linnaosas VKG territooriumil tootmishoone galeriide rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

12.03.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 12. märtsi 2013. a istungil vaadati läbi 17 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogule kolm eelnõu - „Kohtla-Järve Linnavalitsuse Majandusteenistuse põhimäärus ”, ”Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu põhimäärus” ning „Kohtla-Järve ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2019 uues redaktsioonis kinnitamine“. Samuti otsustati väljastada reklaami paigaldusluba AS-ile Eesti Post, jaotati rahalisi vahendeid noortespordi toetamiseks ja spordiklubidele võistlustel osalemiseks ning eraldati korterid eraisikutele.

Linnakantselei

05.03.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 05. märtsi 2013. a istungil vaadati läbi 24 küsimust. Teiste küsimuste hulgas vaadati läbi kaks Kohtla-Järve Linnavolikogule vastuvõtmiseks suunatavat eelnõu - ”Kohtla-Järve Keskraamatukogu põhimäärus” ja ” Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend”. Samuti anti välja load ürituse korraldamiseks (Ahtme linnaosas laat ja Vironia keskuse kevadlaat), eraldati rahalised vahendid MTÜ-le Taekwo-do Klubi Tekken võistlustel osalemiseks ning eraldati korterid eraisikutele.

Linnakantselei

04.03.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekutel

Vaadati läbi:
1. Ahtme linnaosas Ridaküla tn asuva korterelamu fassaadi rekonstrueerimise projekt;
2. Järve linnaosas Järveküla teel asuva majandushoone rekonstrueerimise projekt;
3. Järve linnaosas Pioneeri tn asuva tööstushoone elektrivõrguga liitumise projekt;
4. Ahtme linnaosas VKG Soojus AS territooriumil kasutuses mitteolevate hoonete lammutamise kava;
5. Järve linnaosas Eastman Specialties territooriumilt liigvee ärajuhtimiseks isevoolse äravoolukraavi ehitamise projekt;
6. Järve linnaosas Pärna tn asuva elamu laiendamise projekt;
7. Järve linnaosas Ehitajate tn asuva kauplusehoone autotöökojaks ümberehitamise projekti eskiis.

Kooskõlastati:
1. Kukruse linnaosas Lehe tn asuva büroohoone rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimistingimused;
2. Järve linnaosas Keemia väikekoht asuva õlide puhastamise seadme hoone rekonstrueerimise projekteerimistingimused;
3. Järve linnaosas Keemia väikekoht asuva ringlusveevarustuse kesksõlme hoone rekonstrueerimise projekteerimistingimused;
4. Järve linnaosas Ravi tn asuva haiglahoone rekonstrueerimise projekteerimistingimused;
5. projekteerimistingimused Järve linnaosas Kaevuri tänavale ehitusmaterjalide ladustamise betoonplatsi ja kraanatee projekteerimiseks.

Kiideti heaks:
1. Järve linnaosas Keemia väikekoht territooriumi detailplaneeringu eskiis.

Arenguteenistus

27.02.2013


 

26.02.2013


20.veebruaril oli Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja Kohtla-Järve linna koolide deklamaatorite päralt. KNLM-s toimus luulekonkurss, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi aastapäevale ja toimus eesti keeles.

1.-4. klasside rühmast osutusid võitjateks
1. Liis Teppe - Järve Gümnaasium;
2. Monika Morgunova – Ühisgumnaasium;
3. Evelina Seppenen - Ahtme Gümnaaasium .

5.-8. klasside rühmast olid võitjad:
1. Kertu Teppe - Järve Gümnaasium;
2. Viktoria Lupina – Slaavi Põhikool;
3. Kristina Mägi – Ühisgumnaasium.
Anabel Allaste ja Lotte Teppe said eripreemia.

22. veebruaril avati Koolinoorte Loomemaja näitusesaalis Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud noorte käsitöönäitus .Välja on pandud KNLM käsitöörühma ja Järve Vene Gümnaasiumi (8.klass) õpilaste ja nende õpetajate (õpetajad Inna Tolsa ja Tamara Khandeshina) tööd.

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud noorte muusikute kontserdid toimusid 19.veebruaril Kohtla-Järve Kunstide Koolis ja 21.veebruaril Ahtme Kunstide Koolis.

Lapsed ja nende õpetajad olid teinud palju tööd, tore oli kõiki meie noortaidlejaid vaadata ja kuulata.

Sotsiaalteenistus

26.02.2013


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 26. veebruari 2013. a istungil vaadati läbi 31 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja traditsioonilise akrobaatikaringi „Zagadka“ kevadkontserdi pileti hind (kolm eurot), tunnistati riigihanke „Sotsialoogilised uuringud Kohtla-Järve linnas“ edukaks pakkumuseks Innopolis Konsultatsioonid AS-i pakkumus, määrati põhikooliõpilaste ja gümnaasiumiõpilaste koolilõuna tasu 0,78 eurot ühe õpilase kohta ning eraldati korterid eraisikutele.

Linnakantselei

25.02.2013


 

Kohtla-Järve Lasteaias Pääsuke on lastele mäng ja õppetegevus tänu e- Twinningu projektile veelgi huvitavam, see on mängimise-õppimise igapäevane loomulik osa.

E-Twinningu projektitegevuse initsiaator on lasteaia direktor Ene Kruzman.

Osaletud on üheksas e-Twinningu projektis. Laste kaasamisel arvestatakse laste vanust ja asjaolu, et koolieelses eas laste põhitegevuseks on ikkagi mänguline tegevus. Projektid on lastepärased : näiteks projekt „Math on the street” („Matemaatika õues”): matemaatika on meie elus igal pool, ka tänaval. Matemaatilisi mõisteid õpiti tegelikkuse keskel. Tänavatest tehti fotosid ja seejärel koostati tänavakaarte. Tehtud fotod ja tööd saadeti e-postiga projektipartneritele. Lapsed leidsid koos õpetajaga oma projektipartnerite tänavad Google Mapsist ning ehitasid uusi hooneid BlockCADi programmi abil.

Loe lähemalt...

22.02.2013

 


Sotsiaalministeerium tunnustas 19. veebruaril Estonia Talveaias maakondade tervisedendajaid: igast maakonnast tunnustati üht inimest. Ida-Viru maakonnast pälvis tunnustuse „Tervisedendaja 2012 “ Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike õppealajuhataja Svetlana Podtsepajeva.

"Tänavu tunnustasime just neid paikkonnas tegutsevaid tervisedendajaid, kes on tegelnud teadlikkuse tõstmisega toitumise ja liikumise valdkonnas. Aitäh siinkohal kõigile maavalitsustele, kes aitasid paljude tublide inimeste seast need kõige tublimad üles leida," märkis sotsiaalminister Taavi Rõivas tunnustusüritusel.

Svetlana Podtsepajeva on Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike õppealajuhatajana tervisedendavaid tegevusi suunanud eesmärgistatult ja tulemuslikult: lasteaed on Tervist Edendav Lasteaed alates 2008.

aastast. Lapse elu ja tervise hoidmine on õppekasvatustegevuse protsesside ja sisu prioriteediks. Tervist edendava tegevuse põhisuund on partnerlus lapsevanematega ja perega nii tervisedendavate ühiste ürituste käigus kui igapäevases lasteaia elus.

Sotsiaalteenistus

22.02.2013

 
AASTA TEGIJA 2012 tiitel kuulub Justiitsministeeriumi asekantslerile Priit Kamale Ida-Virumaa omavalitsuste liidu juhatus koostöös Ida-Viru maavalitsusega otsustas tunnustada Ida-Virumaa AASTA TEGIJA 2012 tiitliga Justiitsministeeriumi asekantslerit Priit Kama. Tunnustuse pälvis Kama täiendavate töökohtade loomise eest Vanglateameti toosel Jõhvi ning abi osutamisel Viru Vangla rajamisel. Tema juhtimisel on ellu viidud esimesed tegevused Ida.Virumaa tegevuskavast.
 
Ida-Viru maavanem Andres Noormägi annab AASTA TEGIJA 2012 tiitli Priit Kamale üle Eesti Vabariigi 95. aastapäeva puhul korraldatud maavanema vastuvõtul 22.veebruaril Narva Kolleżis
 
TTÜ Virumaa Kolledži arendusjuht pälvis Mare Roosileht pälvis Ida-Virumaa omavalitsuste liidu tänukirja Ida-virumaa omavalitsuste liit tunnustas tänukirjaga Mare Roosilehte seoses pühendumise eest Põlevkivi Kompetentsikeskuse arendamisel ja meeldiva koostöö eest põlevkivi valdkonnas.
 
Virumaa kirjandusauhinna 25. laureaadi tiitel kuulub Mihkel Mutile teose “Kooparahvas läheb ajalukku” eest. 20. veebruaril otsustas kahe maakonna ühine komisjon tänavuse Virumaa kirjandusauhinna tiitli saaja. Virumaa kirjandusauhinna 25. laureaadi tiitel kuulub Mihkel Mutile teose “Kooparahvas läheb ajalukku” eest.
 
Virumaa kirjandusauhinna suurus on 1000 eurot. Auhinda rahastavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.
 
Auhind määratakse parimale kalendriaasta jooksul ilmunud Eesti ajalugu kajastavale mistahes zanris kirjutatud väärtkirjanduse hulka kuuluvale eestikeelsele kirjandusteosele.
 
Virumaa Kirjandusauhind asutati 1989. aastal Virumaa Fondi Nõukogu poolt. 1998.aastast alates korraldavad selle väljaandmist Lääne-ja Ida-Viru omavalitsuste liidud.
 
Urve Erikson
IVOLi tegevdirektor

22.02.2013

 
 
 

19.02.2013

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19. veebruari 2013. a istungil vaadati läbi 9 küsimust. Teiste küsimuste hulgas tunnistati riigihanke „Auto ostmine Kohtla-Järve Spordikeskuse jaoks“ edukaks pakkumuseks Aktsiaseltsi DNB Pank pakkumus, kiideti heaks osalemine Euroopa Naabrus- partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostöö programmi projektis ELRII-448 „Eco-friendly disposal of hazardous Medial waste in the cross border region of North-Estonia and North-West Russia“, jaotati majanduskulude reservist rahalisi vahendeid lasteaedade majanduskulude katteks ning eraldati korterid eraisikutele.

Linnakantselei

19.02.2013

 
Järve Biopuhastus OÜ koos Taskar OÜ’ga jätkavad Järve ja Ahtme linnaosades tänavatorustike väljavahetamisega. Tööde tulemusena vähenevad veekaod vee transportimisel klientideni, suureneb veevõrgu töökindlus ja paraneb vee kvaliteet. Kõigi töödega planeeritakse valmis saada käesoleva aasta sügisel.
 
Eelmisel nädalal paigaldati Ahtme linnaosas 540 ja Järve linnaosas 420 meetrit uusi torusid. Käesoleval nädalal on plaanis paigaldada vastavalt 620 ja 990 meetrit torusid. Torustike paigaldamiseks on vajalikud tänavate sulgemised ja veekatkestused. Järve Biopuhastus OÜ koos Taskar OÜ’ga annavad endast parima, et ebamugavused elukeskkonnas oleksid võimalikult lühiajalised.
 
Käesoleval nädalal toimuvad ehitustööd Ahtme linnaosas Puru teel, Estonia ja Sõpruse puiesteel, Ahtme maanteel, Kandle ja Jaaniku tänaval ning 3. liinil. Järve linnaosas Outokumpu, Aia, Järve, Pioneeri, Kalevi, Endla, Pärna, Ravi tänaval, Mõisa teel. Töömaad on tähistatud ajutiste liiklusmärkidega.
 
Järve Biopuhastus OÜ ja Taskar OÜ paluvad lastevanematel rääkida lastele võimalikest ohtudest töömaal ja sellest, et töömaale minek on keelatud. Vaatamata sellele, et kaevetööd on huvitavad- suur tehnika, sügav auk, ei ole kõrvalistel isikutel nende enda turvalisuse huvides lubatud viibida töömaal. Kopajuhil ei ole ka parima tahtmise juures võimalik märgata vahetult kopa kõrval olevat inimest.
 

18.02.2013

 
 
 

12.02.2013

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 12.veebruari 2013. a istungil vaadati läbi 52 küsimust. Teiste küsimuste hulgas võeti vastu suur hulk korraldusi, mis on seotud rahaliste vahendite jaotamisega, täpsemalt jaotati linnaeelarves ettenähtud rahalisi vahendeid linna hariduskuludeks, kultuurikuludeks, sotsiaalkuludeks, spordiüritustele, eraldati rahalised vahendid noortespordi toetamiseks ja kinnitati kultuuriürituste eelarve. Samuti vaadati läbi ja suunati Kohtla-Järve Linnavolikogule järgmised määruste eelnõud: „Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasiumi, Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi ja Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamine ja nimetuste muutmine“, „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldiste tingimuste ja korra kehtestamine“ ning nelja kooli põhimäärused (Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium, Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool, Kohtla-Järve Tammiku Põhikool, Kohtla-Järve Maleva Põhikool).
 

12.02.2013

 
Ahtme Gümnaasiumis toimus Koolinoorte Loomemaja korraldatud järjekordne seminar, kus osalesid koolide huvijuhid, Koolinoorte Loomemaja töötajad ja linnavalitsuse hariduse peaspetsialist.

Traditsioon korraldada huvijuhtide seminare erinevates koolides sündis 2012. aastal ja selle eesmärgiks on koguda, levitada ja tunnustada koolide häid kogemusi ja ideid koolinoortega klassivälise töö korraldamisest.

Seminaril esines Ahtme Gümnaasiumi huvijuht Alisa Linter, kes rääkis kooli kogemustest noorteürituste korraldamisel, näitas videofilme, vastas küsimustele.

Koolinoorte Loomemaja õppealajuhataja Tatjana Levina tutvustas veebruari- ja märtsikuu tegevuskava ning rääkis Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud üritustest.

Hariduse peaspetsialist Irina Tokman andis ülevaate hetkeseisust ja tulevikuplaanidest, vastas huvijuhtide küsimustele ning tänas neid tehtud töö eest. Seminar lõppes kooliga tutvumise ja ekskursiooniga koolimuuseumi.

Sotsiaalteenistus

08.02.2013

 
5. veebruaril 2013. a Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 18 küsimust. Teiste küsimuste hulgas jaotati Kohtla-Järve spordiklubidele võistlustel osalemiseks toetusi ning rahalisi vahendeid spordiürituste läbiviimiseks, väljastati Maxima Eesti OÜ-le reklaami paigaldusluba, väljastati kasutusluba elektriautode laadimispunkti püstitamisel aadressil Järveküla tee 50 Kohtla-Järve linnas ning eraldati korterid eraisikutele.

Linnakantselei

07.02.2013

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. projekt Ahtme linnaosas Ilmajaama tn asuva autopesula hoone rekonstrueerimiseks nakkusohtlike meditsiinijäätmete kahjustamiskeskuseks;
2. projekt Järve linnaosas Mõisa tee tn asuva korteri rekonstrueerimiseks.

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Altserva tn asuva hoone rekonstrueerimiseks;
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ilmajaama tn asuva hoone rekonstrueerimiseks.

Arenguteenistus

06.02.2013

 
 
 

01.02.2013

 
 

01.02.2013

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Elektriku tn asuva administratiivhoone esimese korruse ruumide rekonstrueerimise projekt,
2. Ahtme linnaosas Ritsika tn asuvas elamus korterisse kamina paigalduse projekt,
3. Ahtme linnaosas Toome pst asuvas elamus esimese korruse mitteeluruumide ja fassaadi rekonstrueerimise projekt,
4. Ahtme linnaosas Ahtme 35/6 kV alajaama hoone projekt,
5. Järve linnaosas Vironia keskuse Järveküla tee ringliikluse ristmiku eskiislahendus

Kooskõlastati
6. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas SA Ida-Viru Keskhaigla territooriumil hoone rekonstrueerimiseks.

Arenguteenistus

30.01.2013

 
29. jaanuaril 2013. a Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 25 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati, et omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olevad ühingud ja sihtasutus peavad esitama hiljemalt 31. märtsiks 2013. a linnavalitsusele oma auditeeritud majandusaasta aruanded, samuti otsustati võõrandada OÜ-le Vironia Keskus Järve linnaosas Kohtla-Järve linnale kuuluva kinnistu aadressil Järveküla tee lõik 10, otsustati mitte nõustuda maaüksuse numbriga AT0609150069 üleandmisega riigi omandisse ning eraldati korterid eraisikutele.

Linnakantselei

30.01.2013

 


Kuueteistkümnendat korda toimus Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas noorte muusikute festival „Meid sidus muusika“. Festival sai alguse 1997. aastal eesmärgiga pakkuda noortele võimalust ühiseks loometegevuseks. Esimesel festivalil esinesid noored kitarristid Ida-Viru muusikakoolidest ja Kohtla-Järve gümnaasiumidest. Järgnevatel aastatel on festivali raames esitletud Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe, Jõhvi noorte ansambleid ja vokaliste. Sel aastal võistlesid esmakordselt ansamblite trummarid. Traditsiooniliselt toimus see üritus küünlavalgel.

Festivalil kõlasid kaasaegne noortemuusika ja laulud. Näha-kuulda sai erilisi, kauneid ja energilisi muusikalisi koosseise Ahtme ja Kohtla-Järve Kunstide Koolidest (õpetajad: V. Antonov, A. Kurnossov, I. Lumbe, D. Masljkov); Narva Koolinoorte Loomemajast ( õpetaja: I. Zemskoi); Sillamäelt (õpetaja:N.Jermolina); Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajast (õpetajad: D. Masljakov, J. Altrov) jt. Suurepäraselt debüteerisid trummarid Nadežda Jermakova Sillamäelt ja Andrei Dmitrijev Kohtla-Järvelt.

Esinejaid tunnustasid diplomite, suveniiride ja kingitustega Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja direktor Anna Rentik ja riigikogu liige Valeri Korb.

Valeri Korb tänas noori muusikuid pakutud elamuse eest ning soovis loomingulisi kordaminekuid. Anna Rentik avaldas tänu ka Kohtla-Järve Linnavalitsusele ja Kultuurkapitalile abi eest ürituse korraldamisel.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

29.01.2013

 


Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike toimus seminar teemal „Tervislik toitumine“.

Seminarile olid kutsutud tervisedendavate lasteaedade võrgustikku kuuluvate lasteaedade õpetajad Ida-Virumaalt.

Lasteaia Punamütsike töötajad olid ette valmistanud põhjaliku tegevuste kava, mis hõlmas tegevusi lasteaia kõigis 11 rühmas tervisliku toitumise teemal: seminaril osalejatel oli võimalus tutvuda tervisliku toitumise põhimõtete tutvustamisega nii sõime- kui lasteaiarühmas ning kuna tegemist on koolieelse lasteasutusega, siis toimusid kõik tegevused lastele huvitavas mängulises vormis.

Seminari teises osas tutvustasid lasteaia direktor Veera Kevlitš ja õppealajuhataja Svetlana Podtsepajeva põhjalikult lasteaia tervisedenduslikku tegevust ja lasteaia pikaajalist kogemust töös lastevanematega tervisedenduse alal. Linnavalitsuse peaspetsialist hariduse alal (linna tervisenõukogu liige) Eha Karus andis infot Kohtla-Järve linna terviseprofiili ja linna lasteaedadele korraldatavate ürituste kohta, samuti rääkis lasteaedadevahelisest koostööst ja projektitegevusest tervisedenduse alal.

Seminaril osalenud õpetajad vahetasid kogemusi ja rääkisid tervisedendusalasest tööst oma lasteaias.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5
Kohtla-Järve linna tervisenõukogu

23.01.2013

 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike osaline renoveerimine“ taotlust. Projekti kogumaksumus on 36 946 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 5 542 eurot. Toetus summas 31 404 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti üldiseks eesmärgiks on lasteaia Punamütsike õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine läbi I korruse osalise renoveerimise. Tulemusena saab lasteaed 3 tuletõkkeust, 1 uue aknaploki ning korrastatud koridori.

Arenguteenistus

23.01.2013

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 22.01.2013 koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Järveküla tee kinnistule puurkaevu rajamise projekt

Kooskõlastati
2. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Kunstide Kooli fassaadide, katuse ja küttesüsteemi renoveerimiseks
3. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Jäähalli fassaadide ja katuste renoveerimiseks
4. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Slaavi Gümnaasiumi fassaadide, katuse ja küttesüsteemi renoveerimiseks
5. Projekteerimistingimused aiamaja rekonstrueerimiseks Ahtme linnaosas Tabori väikekohale


Arenguteenistus

18.01.2013

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Kaevuri tn asuva administratiivhoone fassaadi rekonstrueerimise projekt

Kooskõlastati
1. Projekteerimistingimused Kukruse linnaosas Mäe tn asuva laohoone laiendamiseks

Arenguteenistus

16.01.2013

 
Seoses remonttööde teostamisega Sõpruse tänaval kuni asfaltkatte taastamiseni muutub alates 22.01.2013 marsruut bussiliinil nr 21. Uueks marsruudiks on Tammiku alevik- Ahtme maantee- Altserva tänav- Iidla- Jõhvi.

Majandusteenistus

16.01.2013

 
15. jaanuaril 2013. a Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest 3 olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogule kolm määruse eelnõu ja neli otsuse eelnõu, lisaküsimusena tunnistati riigihanke „Kohtla-Järve Kultuurikeskuse Vahtra osakonna (Endla 4) ruumide remont“ edukaks pakkumuseks OÜ Kameko Ehitus pakkumus, otsustati jätta Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Keemia väikekoht 7t kinnistu lõunanurga osa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata ning eraldati korterid eraisikutele.

Linnakantselei

16.01.2013

 
Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni viimasel koosolekul koostati komisjoni tegevusprogramm 2013. aastaks.

Aselinnapea Niina Aleksejeva tegi ettepaneku nimetada Kohtla-Järve 2013. aastal piiratud võimalustega inimeste sõbralikuks linnaks.

Kavas on koostada põõrdumine kõikide munitsipaalasutuste (koolid, lasteaiad, kultuuri-ja spordiasutused) ja linna ettevõtete poole, et motiveerida neid varustama oma ruume piiratud võimalustega inimeste jaoks vajalike seadmetega. Käesoleval hetkel on linnas terve rida puudega inimeste jaoks vajaliku varustuse puudumisega seotud probleeme.

Näiteks puuduvad vajalikud parkimiskohad puudega inimeste sõidukitele, paljudes asutustes puuduvad pandused ja muud abivahendid puudega inimeste liikumiseks, paljudes kohtades on puudega inimeste vajadustele vastavalt lumi ja juurdepääsuteed koristamata, mitmes asutuses puudub markeering nägemispuudega inimeste jaoks, pahatihti on puudu vajalikud piirded.

2013. aasta tegevusplaani otsustati ellu viia kvartalite kaupa. Igas kvartalis hakatakse tähelepanu pöörama erinevatele sihtgruppidele. Esimeses kvartalis – puudega pensionäridele, teises kvartalis – erivajadustega lastele, kolmandas kvartalis – puudega noortele, neljandas kvartalis – sügava puudega inimestele.

Nendele sihtguppidele on kavas korraldada rohkem üritusi mille abil kaasata neid osalema rohkem aktiivses sotsiaalelus. Näiteks võib korraldada puuetega inimeste päeva, lastekaitsepäeva, pensionäride päeva jne.

Anton Dijev
sotsiaalkomisjoni esimees

14.01.2013

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi:
1. Ahtme linnaosas Ahtme mnt-l asuva krundi välisveetorustiku projekt.

Kiideti heaks:
1. Järve linnaosas Mõisa teel asuva elamu fassaadipass.

Kooskõlastati:
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Maleva tänaval asuva hoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Kasteheina tänaval asuva korterelamu rekonstrueerimiseks.

Arenguteenistus

09.01.2013

 
08. jaanuaril 2013. a Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 10 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati lükata eelnõu ”Osaühingu Kaulerpo Grupp registreeringu KTO007950 majandustegevuse registrist kustutamine” edasi (ettekandja: Juuli Hirtentreu), tunnistati riigihanke „Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike osaline renoveerimine“ edukaks pakkumuseks OÜ Kameko Ehitus pakkumus (ettekandja: Tatjana Orlova) ning eraldati korterid eraisikutele (ettekandja: Harri Andrejev).

Linnakantselei

09.01.2013

 
VIII Rahvusvaheline laste - ja noorte akadeemilise vokaali konkurss toimub 20. 03. –24. 03. 2013.

Lisa 1

Loe lähemalt...

03.01.2013

 
Kohtla-Järve linna valimiskomisjon lõpetas ennetähtaegselt Kohtla-Järve Linnavolikogu liikmeks määratud Deniss Veršinin`i volitused seoses töötamisega Kohtla-Järve Linnavalitsuse ametnikuna. Kohtla-Järve linna valimiskomisjon määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Stanislav Bet`i.
 
Kohtla-Järve linna valimiskomisjon

27.12.2012

Seoses eelseisvate pühadega ning sellest tulenevalt sõitjate vähesusega muutuvad Kohtla- Järve linnaliinidel busside sõidugraafikud.

24- 26 detsembril ja 1. jaanuaril sõidavad bussid pühapäevase sõidugraafiku järgi.

31.12.2012 ja 01.01.2013 jäävad ära alljärgnevad reisid:

 
Maršruut
31.12.2012
01.01.2013
NR 28
Vanalinnast
Iidlast

22.00 22.30
23.00 23.30

05.45 06.45 07.45 08.25
06.50 07.30 08.30 09.45
NR 15 
Kohtla- Järvelt
Jõhvist

Sompast
 

06.05 08.05
07.10 09.10
06.30 07.30 08.30 09.30
NR 21
Jõhvist
Tammikust                                                                          
 

07.40 09.10
08.30 09.50

20.12.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi:
1. Järve linnaosas Endla tn asuva elamu juures majandushoone rekonstrueerimise projekt.

Kooskõlastati:
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Jaaniku tn asuvas hoones raamatukoguruumide ümberehitamiseks spordisaaliks;
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Tervise tn asuva 6 kV alajaama rekonstrueerimiseks;
3. projekteerimistingimused Oru linnaosas Männi tn sidekapi projekteerimiseks;
4. projekteerimistingimused Järve linnaosas Ringi tn asuvas elamus kahe korteri laiendamiseks;
5. projekteerimistingimused Järve linnaosas Mõisa teel asuvas elamus mitteeluruumide korteriks ümberehitamiseks;
6. projekteerimistingimused Sompa linnaosas Ülase tn asuvas elamus kahe korteri ühendamiseks;
7. Järve linnaosas Kalevi tn asuva elamu fassaadipass.

19.12.2012


18. detsembril 2012. a vaadati Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil läbi 18 küsimust. Teiste küsimuste hulgas väljastati AS-le VKG Altserva tänava soojustrasside rekonstrueerimiseks projekteerimistingimused Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas, nõustuti kioski paigaldusloa pikendamisega aadressil Uus tn 3b Järve linnaosas ning eraldati korterid eraisikutele.

Linnakantselei

18.12.2012

Seoses eelseisvate pühadega ning sellest tulenevalt sõitjate vähesusega muutuvad Kohtla- Järve linnaliinidel busside sõidugraafikud.


24- 26 detsembril ja 1. jaanuaril sõidavad bussid pühapäevase sõidugraafiku järgi.
 

31.12.2012 ja 01.01.2013 jäävad ära alljärgnevad reisid:

 
Maršruut
31.12.2012
01.01.2013
NR 7    Jõhvist
            Ahtmest
 
06.00 06.50  07.40 08.30 09.20
06.20 07.15 08.05 08.55 09.55
NR 17  Iidlast
             Orult
 
07.55 09.30
05.35 06.20 07.15 08.35
NR 29  Vanalinnast
             Iidlast
23.30
22.35
06.15 07.15 08.00 09.20 09.45
05.15 06.30 07.05 08.00 09.00
NR 31 Sillamäelt
             Viivikonnast
             Sirgalast
 
07.00
07.20 
07.30

Märkused:
Lisareisid: 01.01.2013 a. marsruut nr 29   6.40 Vana Ahtmest   ja 6.50 Iidlast

12.12.2012


11. detsembri 2012. a Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 36 küsimust. Teiste küsimuste hulgas vaadati läbi 14 Kohtla-Järve Linnavolikogu määruste eelnõu, milledest osa suunati Kohtla-Järve korralisele Linnavolikogu istungile, mis toimub 19. detsembril 2012. a, moodustati ajutine konkursikomisjon konkursi „Ilusamad jõulukaunistused“ võtjate väljaselgitamiseks Kohtla-Järve linnas (ettekandja: Juuli Hirtentreu), väljastati reklaami paigaldusluba Novoloto AS-le (ettekandja: Riina Ivanova) ning eraldati korterid eraisikutele (ettekandja: Harri Andrejev).

Linnakantselei

12.12.2012
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus andis üle auhinnad ja tänukirjad tänavustele keskkonnavaldkonna parimatele. Keskkonnateo ja –teokeste parimad on seotud laste ja noorte harimisega ning silmapaistvad ettevõtted pakuvad säästlikke ja innovatiivseid lahendusi.

Konkursikategooria “Aasta Keskkonnateoke” tunnustati –Kohtla-Järve lasteaed Punamütsike „Sihipärane keskkonna- ja õuesõpe“ elluviimise eest, rahaline preemia 200 eurot.

Kohtla-Järve lasteaed Punamütsike – lasteaias on loodud sihipärane keskkonnaõpe koostöös rühmaõpetajatega. Kõikides lasteaia rühmades on prioriteediks õuesõpe ja tegeletakse keskkonnakasvatusega.

Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike on kogu õppeaasta vältel seadnud prioriteediks keskonna- ja õuesõppe:
• keskkonnahariduslikud koolitused, seminarid ja õppematerjalide koostamine;
• külaskäigud erinavatesse looduskeskustesse ja teemapäevade korraldamine;
• keskkonnakasvatuse pedagoogilised projektid kõikides rühmades õppeaasta käigus;
• lastevanemate kaasamine keskkonnakasvatuse protsessi;
• looduseraja korraldamine ja rajamine.

Tiitlile Aasta Keskkonnateoke 2012 esitati kokku 21 kandidaati.
Kokku konkursil osalesid 37 kandidaati.

10.12.2012


Kohtla-Järve Linnavolikogu alatine hariduse- ja kultuurikomisjon teatab, et kirjalikke ettepanekuid aukodaniku tiitli omistamiseks ootame kuni 15.jaanuarini 2013.a.

Linna aukodanik on füüsiline isik, kellele Kohtla-Järve Linnavolikogu otsusega omistatakse aukodaniku tiitel. Aukodaniku tiitel omistatakse linnapoolse erilise austusavaldusena linnale osutatud eriliste teenete eest või väljapaistvate saavutuste eest.

Ettepaneku aukodaniku tiitli omistamiseks võib komisjonile või linnavalitsusele teha iga füüsiline või juriidiline isik. Ettepanek esitatakse kirjalikult .

Ettepanekus näidatakse ettepaneku esitaja andmed (s.h. telefoninumber), aukodaniku kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht ja teenete või saavutuste kirjeldus.

Ettepanekud palume esitada volikogu või linnavalitsuse kantseleisse.

Volikogu hariduse- ja kultuurikomisjon

10.12.2012


Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus: 2009-2013" raames toimus konkurss „Väärtusarenduse lasteaed 2012“.

Tiitli jagamiseks korraldatud konkursi „Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos" eesmärk oli innustada lasteaedu oma väärtuskasvatustegevust läbi mõtlema ja hindama ning koguda, levitada ja tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja ideid, kuidas lastevanematega koostööd tulemuslikumalt korraldada.

Tiitli "Väärtusarenduse lasteaed 2012" võitis Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaed,kuid lasteaedadest tunnustas žürii eraldi ka Kohtla-Järve Lasteaeda Pääsuke - lastevanemate eesmärgistatud ja planeeritud kaasamise eest.

Sotsiaalteenistus

04.12.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 32 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Linnavolikogu istungile linnavolikogu määruse eelnõu „Huvikoolide finantseerimise ja õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse katmise kord“ ja linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohtla-Järve linna terviseprofiili kinnitamine“, samuti tunnistati riigihanke "Elektrienergia ostmine" edukateks pakkumusteks Baltic Energy Services OÜ ning VKG Elektrivõrgud OÜ pakkumus.

Linnakantselei

22.11.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 27 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogule määruse eelnõu „Ühistranspordi sõidupiletite ja kuukaartide hinna ning soodustuste kehtestamine”, kinnitati Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja tasulise ürituse hind (02. detsembril 2012. a toimuva Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja traditsioonilise festivali “Süütame tähed” pileti hind maksab kaks eurot) ning väljastati kolm reklaami paigaldusluba (üks reklaami paigaldusluba MakeUp Studio OÜ-le ja kaks paigaldusluba AS-ile United Motors).

Linnakantselei

19.11.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 15 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogule otsuse eelnõu „Audiitori määramine” (ettekandja: Ljudmila Jantšenko), tunnistati edukaks pakkumuseks riigihanke „Vahtra Loomekeskuse ruumide remont“ OÜ Tarvaprojekt pakkumus (ettekandja: Tatjana Orlova) ning tunnistati kehtetuks kolmkümmend kaks vananenud Kohtla-Järve Linnavalitsuse määrust (ettekandja: Anna Generalova).

Linnakantselei

16.11.2012


Tarbijakaitseameti pühade-eelne meeldetuletus

Ees ootav pühadeaeg suurendab inimeste kulutusi, mida osa püüab katta laenurahaga. Hoogustub krediitkaartide kasutamine, järelmaksu võtmine ning samuti elavneb kiirlaenuturg. Tarbijakaitseamet annab seetõttu inimestele nõu, millele krediidilepingute sõlmimise puhul tähelepanu pöörata.

• Mõtle põhjalikult läbi, kas ost, mille jaoks laenuraha vajad, on ikka hädavajalik ja kas krediitkaardi kasutamine, järelmaksu või laenu võtmine on ostu finantseerimiseks kõige mõistlikum. Ehk kannatab ostuga oodata nii kaua, kuni oled vajaliku summa oma sissetulekutest kõrvale pannud.

• Kui oled otsustanud laenuraha kasutamise kasuks, võiksid kaaluda erinevate krediidiandjate pakkumisi (võta enne otsuse tegemist pakkumine 2-3 erinevalt firmalt).

• Tingimuste võrdlemiseks küsi koos pakkumisega tarbijakrediidi teabelehte, kus on lühidalt kirjas Sinu jaoks olulisemad lepingutingimused.

• Teabelehel peab kirjas olema:
- laenusumma suurus,
- aastane intressimäär,
- krediidi kulukuse määr
- kuumakse suurus,
- viivised,
- kõikvõimalikud muud võlgnevusega lisanduvad tasud,
- lepingust taganemise võimalused.

• Kui soovid, peab krediidiandja lisaks teabelehele Sulle andma ka lepinguprojekti koopia, et sellega põhjalikult enne allkirjastamist tutvuda.

• Pärast lepingu sõlmimist on Sul taganemiseks aega 14 päeva.

• Kui taganed lepingust 14 päeva jooksul, ei pea Sa krediidiandjale esitama põhjendusi, kuid oled siiski kohustatud tasuma intressi perioodi eest, mil Sa krediiti kasutasid.

• Kui soovid raha lepingus ettenähtud ajast varem tagasi maksta, pead arvestama leppetrahvi maksmisega.

Rohkem infot saab veebilehelt laenatargalt.ee ja tarbijakaitseameti kodulehelt tarbijakaitseamet.ee/raha. Samuti võid helistada tarbijakaitseameti nõustamistelefonile 1330 / 6 201 707.

Tarbijakaitseamet

08.11.2012


Kodualuse maa maamaksusoodustuse rakendamine

07.11.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 17 küsimust. Teiste küsimuste hulgas lõpetati üürileping Keskallee 19 Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones asuva ruumi pindalaga 41,6 m2 kohta (ettekandja: Tatjana Orlova), tunnistati riigihanke „Lydia Koidula tänava puude maharaiumine koos kändude juurimise ja äravedamisega“ edukaks pakkumuseks AS N&V pakkumus (ettekandja: Tatjana Orlova) ning pikendati Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja Lootusprojekt OÜ vahel 18. mail 2012. a sõlmitud projekteerimise töövõtulepingut Kohtla-Järve Rahvapargi ja Koidula tn skvääride projekteerimise kohta (ettekandja: Tatjana Orlova).

Linnakantselei

07.11.2012


On valminud Kohtla-Järve linna terviseprofiil. Terviseprofiili sisuga saab tutvuda linna koduleheküljel

→ „Sotsiaal ja tervishoid“ → Paikkondlik tervisedendus → Terviseprofiil

Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest.

Terviseprofiil on sidus linna arengukavaga ning on Kohtla-Järve omavalitsuse elanike tervise ja seda mõjuvate tegurite kaardistamine.

Profiil on aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles on püstitatud konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks.

Nii on terviseprofiil abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel.

Sotsiaalteenistus

30.10.2012


30. oktoobril. 2012. a Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 25 küsimust, kusjuures üks küsimus otsustati lükata edasi. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogu koosseisusu muudatus (ettekandja: Olga Golovatšova), kinnitati Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli teenistusliku järelevalve õiend (ettekandja: Olga Golovatšova) ja tunnistati edukaks pakkumiseks riigihanke „Kohtla-Järve Linnavalitsusele, OÜ-le Oru Kodu, OÜ-le Kukruse Maja, OÜ-le Sompa Maja audiitori teenuse osutamine“ Audest Audiitorteenuste OÜ pakkumus (ettekandja: Tatjana Orlova).

Linnakantselei

23.10.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi
1. Järve linnaosas Sinivoore tn asuva hoone rekonstrueerimise projekt
2. Järve linnaosas Järve põik elamu territooriumile ehitatava garaaži-majandushoone projekt
3. Järve l.o Lydia Koidula skvääride ja Rahvapargi ala rekonstrueerimise projekt.

Kooskõlastati
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Kalevi tänaval asuva elamu rekonstrueerimiseks ja krundi heakorrastuseks
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ridaküla tänaval asuva hoone rekonstrueerimiseks.

23.10.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et
Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. augusti 2012.a otsusega nr 242 võetud vastu Ahtme linnaosas Tammiku tn 5a maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal 18. septembrist 2012. a kuni 02. oktoobrini 2012. a ei tulnud ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid. Planeeringu menetlemist jätkatakse vastavalt seadusandlusele.

18.10.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsus annab kasutusele Keskallee 19 administratiivhoone söögiploki ruumid üldpinnaga 53,7 m2 toitlustusteenuse osutamiseks

Kasutusele andmise konkurss toimub 01. novembril 2012.a kell 09.00 aadressil Kohtla-Keskallee 19, ruum 102

Konkursil osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 31. oktoobriks kella 14.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele, aadress Keskallee 19, ruum 103 järgmised dokumendid:
- avaldus konkursi osalemise sooviga,
- firmat või üksikisikut tõendav dokument,
- äriplaan, mis sisaldab: lahtiolekuajad, pakutav toitlustamisviis, prognoositav menüü koos portsjonite suuruse ja hindade äranäitamisega

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märkmega “Keskallee 19 administratiivhoone söögiploki kasutusele andmine”.

Lisainfo telefonil 33 78 507, 3378 571

15.10.2012

Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu XII Rahvusvahelisel kommunaalmajanduse aastakonverentsil 2012 Pärnus saavutas Kohtla-Järve linna Rahvapark II koha ja sai tunnuskirja linnaruumi atraktiivse korrastamise eest.

Parimaks kommunaalrajatiseks nimetati Vändra staadion. III koha saavutas Rakvere Lennuvälja tööstusala.


+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

Arenguteenistus

11.10.2012


Hea ettevõtja, ettevõtte töötaja,
Tarbijakaitseamet, Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskus ja Kaubandus-Tööstuskoda kutsuvad teid 29. oktoobril toimuvale infopäevale „Suunanäitaja 2012“. Infopäev toimub Jõhvis Kersti Võlu koolituskeskuses aadressil Kooli 7, kell 9.00 -16.30.

+ Kava

Loe lähemalt...

08.10.2012
Kohtla-Järve osaleb Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu poolt juba 7.korda korraldatud konkursil Eesti parima kommunaalrajatise leidmisel. Sellel aastal kandideerib linn uuendatud Rahvapargi objektiga. Kokku soovivad sellel aastal saada parima kommunaalrajatise tiitlit 6 objekti:
• Vändra AV: Vändra staadion;
• Rakvere LV ja VV: Rakvere Lennuvälja tööstusala;
• Kohtla-Järve LV: Kohtla-Järve Rahvapark;
• Paide LV: Paide Vallimäe rekonstrueerimine ja vallitorni ajakeskuse rajamine;
• Viljandi LV: Viljandi linna parkuuriväljak koos temaatilise mängulinnakuga "Kalalaev“; • Tallinna LV: Lindamäe park ja Õismäe siseringi rekonstrueerimine.

Võitja selgub 12. oktoobril Pärnus, teatris Endla XII Rahvusvahelisel kommunaalmajanduse aastakonverentsil 2012.

Möödunud aastal sai Kohtla-Järve objektiga Keskallee rekonstrueerimine Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu tunnustuskirja linnaruumi atraktiivse korrastamise eest.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3
Arenguteenistus

03.10.2012


Iga-aastasel konkursil "Aasta Õpetaja" valib Kohtla-Järve linna sotsiaalteenistuse komisjon esitatud taotluste põhjal maakonna ja linna aasta õpetaja koolide, lasteaedade ja huvikoolide valdkonnas. 2012. aasta õpetajaks sai Ahtme Kunstide Kooli estraadiosakonna õpetaja Valeri Antonov, kes on saavutanud töös väljapaistvaid tulemusi, pälvinud lugupidamise ja usalduse nii kolleegide, õpilaste kui ka lastevanemate seas.

Taotluse esitasid kahe huvikooli: Ahtme Kunstide Kooli ja Kohtla-Järve Kunstide Kooli hoolekogud ja õppenõukogud.

Valeri Antonov lõpetas 1982.a Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikapedagoogika erialal.

Alates 1987. aastast on töötanud Kohtla-Järve Kunstide Kooli muusikaosakonna õpetajana ning Ahtme Kunstide Koolis alates 01.09.1997.a estraadiosakonna õpetajana.

Valeri Antonov on positiivselt mõjutanud Kohtla-Järve linna kultuurielu arengut: osaleb linna huvihariduse arendamises, on saavutanud häid tulemusi noorte õpetamises ja kasvatamises. Valeri Antonov on sihi- ja järjekindel ning oma töösse pühendunud õpetaja. Õpetaja töös peab oluliseks õpilaste õpetamist, täpsust ülesannete täitmisel ning positiivse eluhoiaku säilitamist.

Valeri Antonov innustab õpilasi võtma osa erinevatest vabariiklikest ja rahvusvahelistest konkurssidest. Tema õpilased on esinenud edukalt väga mitmetel konkurssidel, võistlustel linna, maakonna ja vabariigi tasandil, kus on saavutanud I- III kohad.

Valeri Antonovi juhendamisel tegutsevad ansamblid „Lowkick“ (Kohtla-Järve Kunstide Kool) ja „Band AKK“ (Ahtme Kunstide Kool) esinevad pidevalt nii kooli, linna kui ka maakonna üritustel.

Tema õpilane Daniil Šalagajev töötas Kohtla- Järve Kunstide Koolis estraadiosakonna õpetajana.

2012.a astus ta õpilane Jefim Altrov õppima G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli estraadiosakonda.

01.10.2012


Kohtla-Järve Linnavolikogu istungil vaadati läbi 8 küsimust, sealhulga kinnitati Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2007-2016 uus redaktsioon ja Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2012-2016.

Linna arengukava vajab olenevalt kujunenud olukorrast perioodilist korregeerimist. Uus redaktsioon ei näe ette suuri muudatusi arengukavas, kuid mõningad väikesed muudatused viidi sisse. Pensionäride klubi „50+“ ettepanekul lülitati arengukavasse punkt vanemaealise elanikkonna ühiskondliku tegevuse toetamiseks.

Linna eelarvestrateegia – see on uus dokument, millega nähakse ette prognoositav kohaliku omavalitsuse tegevuse finantsseis ja suunad kuni 2016 aastani.

13.09.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja Kohtla-Järve linnale kuuluva mitteeluruumi pinnaga 122.0 m2, aadressil Mõisa tee 8 Järve linnaosas alghinnaga 4 200 ( neli tuhad kakssada ) eurot koos maamaksuga võõrandamise avaliku enampakkumine.

Enampakkumine toimub 26 septembril 2012.a. kell 10.30 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskalee,19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 24. september 2012.a kella 15.00 aadressil Järve linnaosa, Keskallee 19, kab.103, tel.3378500, järgmised dokumendid:
- avaldus ;
- maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel Tolli- ja Maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% ruumi alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr. 221011911682 SWEDBANGAS.

11.09.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul vaadati läbi:

1. Järve linnaosas Keskallee, Torujõe ja Tuuslari tänavate gaasitorustiku rekonstrueerimise projekt;
2. Järve linnaosas Keskalleel asuvas elamus korteri rekonstrueerimise projekt;
3. projekteerimistingimused Järve linnaosas Lydia Koidula tänava rekonstrueerimiseks;
4. projekteerimistingimused Järve linnaosas Järve põik eramaja krundile garaazi ehitamiseks;
5. Järve linnaosas Järveküla teel asuva korterelamu I korruse tänavapoolse fassaadi välisviimistlus.

06.09.2012


Arengukava muutmise avaliku arutelu kokkuvõtte

Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2007-2016 muutmise eelnõu oli avalikul arutelul alates 09.07.- 31.08.2012. a.

Arengukava muutmise avaliku arutelu kokkuvõtte toimub 10. septembril kell 16.30 Kohtla-Järve Linnavalitsuse saalis. Kõik huvitatud on teretulnud.

03.09.2012
Enamikus Kohtla-Järve koolides toimusid 1.septembril teadmiste päevale ja uue kooliaasta algusele pühendatud pidulikud aktused.

Kohtla-Järvel alustas sellel õppeaastal tööd üheksa kooli ja gümnaasiumi. Esimesse klassi läks 424 last.

+ Foto 1, Foto 2

03.09.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja konkursi transpordi spetsialisti ametikoha täitmiseks.

Loe lähemalt...

03.09.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumine (lisa 1).

Enampakkumine toimub 26 septembris 2012.a. kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskalee,19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas. Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigustega isikutel) on vaja esitada hiljemalt 24. september 2012.a kella 15.00 aadressil Järve linnaosa, Keskallee 19, kab.103, tel.3378500, Teistel isikutel enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 25. september 2012.a kella 15.00 aadressil Järve linnaosa, Keskallee 19, kab.103, tel.3378500, järgmised dokumendid:

- avaldus ;
- maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend) ja üürileping;
- teistel füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel Tolli- ja Maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr. 221011911682 SWEDBANGAS

30.08.2012


Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA ) toetas 6 Kohtla-Järve lasteaia projekti.
 
Projektide eesmärk on laiendada laste eesti keele omandamise võimalusi ja hea keelekeskkonna loomist. Tegevuste sihtrühmaks on eesti keelest erineva emakeelega lapsed, nende vanemad ja koolieelsete lasteasutuste õpetajad. Tegevustega toetatakse koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevust, lapsekeskse keskkonna kujundamist, õpetajate täiendkoolitust ning koostööd lastevanemate ja haridusasutustega.

Toetust said hindamiskomisjoni otsusega 27 koolieelset lasteasutust, neist 6 Kohtla-Järvelt : lasteaiad Pääsuke,  Kirju-Mirju,  Tuvike, Aljonuška,  Kakuke ja Punamütsike.

Projektitegevused algavad septembris ning kestavad tuleva aasta juulini. Konkurssi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ raames. 


Sotsiaalteenistus

29.08.2012


Küta korras ahju!

Ongi läbi meie lühike suvi ja sügis on ukse ees. Ilmad jahenevad ja aina enam hakatakse kütmise peale mõtlema. Kütmisperioodi ettevalmistuste hulka kuulub tingimata ka kütteseadmete kontroll ja hooldus.

Loe lähemalt...

29.08.2012Eesti Loomakaitse Selts: suvekodust lahkudes ära hülga lemmiklooma

Juba kolmandat aastat korraldab Eesti Loomakaitse Selts varasügist kampaaniat, mille raames pannakse inimestele südamele oma lemmikloomi suvekodudest endaga kaasa võtma ning märkama mahajäetud lemmikloomi.

Loe lähemalt...

28.08.2012


Algaval õppeaastal läheb Kohtla-Järvel esimesse klassi 424 õpilast. Seda on rohkem kui eelmisel aastal, siis läks esimesse klassi 373 last.

Eelmise aastaga võrreldes suureneb ka nende hulk, kes alustavad õpinguid gümnaasiumiastmes. Prognooside kohaselt asub 10. klassides õppima 182 koolilast, eelmisel aastal oli kümnendate klasside õpilaste arv 170.

Sotsiaalteenistus

22.08.2012
Eesti taasiseseisvumispäeva pidustuste eel toimus Haapsalu Kultuurimajas auhindade kätteandmine konkursi „Eesti kaunis kodu 2012“ võitjatele.

Sellel konkursil selgitatakse välja ja auhinnatakse erinevaid uusi ehitusobjekte, mis kaunistavad Eestit. Auhinnad andis võitjatele üle Eesti president Toomas Hendrik Ilves.

Linnadevahelise konkursi laureaadiks sai sel aastal Kohtla-Järve. Linn sai autasu kesklinna renoveerimise eest.

Kohtla-Järve nimel võtsid autasu vastu linnapea Jevgeni Solovjov ja linnavolikogu esimees Arne Berendsen. Enda poolt kinkisid nad presidendile Kohtla-Järve uuendatud tänavate ja väljakute piltidega suveniirtaldriku.

20.08.2012


20. augustil tähistab Eesti Vabariik 21-st taasiseseisvumispäeva.

Kohtla-Järve Linnavolikogu ja Linnavalitsus õnnitlevad linna elanikke pidupäeva puhul ja soovivad kõigile väärilist ja õnnelikku elu vabas Eestis!

10.08.2012


Järgmisel nädalal algab Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Ridaküla tänava vahelise raudteeülesõidukoha kapitaalremont.

Remonditööde ajal 14.augusti kella 10.00 kuni 17.augusti kella 18.00 on ülesõit suletud. Sõiduautode ja busside liiklus toimub üle Ahtme mnt ja Altserva tänava ristumiskohal asuva raudteeülesõidu.

08.08.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosolekul:

1. Arutati projekteerijaga Järve linnaosas L. Koidula tänava skvääride heakorrastuse ja Rahvapargi II etapi heakorrastuse eskiisi.
2. Kiideti heaks Ahtme linnaosas Ridaküla tn korterelamu eskiisprojekt.

Kooskõlastati:
1. Järve linnaosas VKG AS territooriumil Petroter tehase laiendamise projekt;
2. Ahtme linnaosas Ahtme mnt asuva Kose-Jõe alajaama 6 kV jaotlahoone ehitamise projekt;
3. Ahtme linnaosas Ridaküla tn asuva korterelamu rekonstrueerimise eelprojekt;
4. Ahtme linnaosas Tabori väikekoht aiamaja mõõdistusprojekt;
5. Ahtme linnaosas Aktiivravikorpuse elektriliitumise II etappi projekt;
6. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Lehola tn asuva elamu krundile garaazi püstitamiseks;
7. projekteerimistingimused Sompa linnaosas Tulika tn asuva elamu laiendamiseks;
8. Järve linnaosas Tuuslari tn asuva hoone fassaadipass.

01.08.2012


24.07.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul vaadati läbi:

1. Ahtme linnaosas Sõpruse tn asuvas elamus matusebüroo ruumide laienduse ja rekonstrueerimise projekt;
2. Ahtme linnaosas Jaaniku tn asuvas elamu kahe korteri rekonstrueerimise projekt;
3. Sompa linnaosas Tulika tn asuva eramu krundile majandushoone ja garaazi ehitamise projekt;
4. Järve linnaosas Tehnika tänava madalrõhu gaasitorustiku rekonstrueerimise ehitusprojekt;
5. Järve linnaosas Järveküla teel alajaamade nr 13 ja nr 35 vahelise 6 kV kaabli vahetuse projekt;
6. Järve linnaosas Tuuslari –Kalevi tänaval alajaamade nr 13 ja nr 5 vahelise 6 kV kaabli vahetuse projekt;
7. Järve linnaosas Torujõe tänaval alajaamade nr 4 ja nr 55 vahelise 6 kV kaabli vahetuse projekt;
8. Järve linnaosas Endla tn garaazide elektrivõrguga liitumise projekt;
9. Järve linnaosas Mõisa teel eramu laiendamise ja krundile majandushoone ehitamise projekt.

Arenguteenistus

18.07.2012


 


Kohtla-Järvel toimus esmakordselt veneetsia stiilis karneval. Algas see Virula väljakul. Kostümeeritud osalejaid ja pealtvaatajaid kogunes väga palju. Publik vaatas suure huviga nii nende kirjut defileed, kes tulid karnevalikostüümides, kui ka Narva-Jõesuu vanaaegsete tantsude kollektiivi esinemist. Seejärel jätkusid karnevali üritused linnavalitsuse esisel Rahu väljakul ning Kultuurikeskuse saalis. Karneval lõppes muljetavaldava tulesõuga Leedu artistide esituses.

Karneval toimus üheaegselt festivali „Seitsme linna muusika“ lõpetamisega, mille igal suvel korraldab Eesti Kontsert ning need kaks üritust täiendasid teineteist väga hästi.

Kultuurikeskuse (selle töötajad organiseerisidki karnevali) direktor Svetlana Korotkova tänas kõiki näitlejaid suurepäraste esinemiste eest ja lubas, et nüüdsest saab „Veneetsia karneval“ Kohtla-Järve traditsiooniliseks suveürituseks.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10

12.07.2012


Teatame, et alates 22.06.2012 Kohtla-Järve linna Järve linnaosas esinenud vee varustuse häired ning vee kvaliteedi halvenemised on tingitud 21.06.2012 käivitatud Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Lõuna veehaare uue pumbamaja töövõtja Marko Ehitus Eesti AS poolt ebakorrektse seadistamisega, mis tõi kaasa ebastabiilse pumplate tööreziimi.
 
Vabandame tekkinud ebameeldivuste eest ning teatame, et kõigile ajavahemikul 22.06.2012- 11.07.2012 ebakvaliteetse joogivee kohta
 
OÜ Järve Biopuhastus kõnekeskusse avalduse esitatud klientidele (korteriühistule) kompenseeritakse ebakvaliteetse vee koguse juuli kuu arvest. Iga avalduse esitajaga võetakse ühendust  individuaalselt.

 OÜ Järve Biopuhastus

10.07.2012


Kohtla-Järve Linnavolikogu algatas Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2007-2016 muutmise. Arengukava muutmise eelnõu on avalikustatud alates 09. juulist 2012. a linna veebilehel
http://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=arengukava_eelnoud

Ettepanekuid eelnõu kohta võib esitada 31. augustini k.a. kuni kell 15:00 e-posti aadressile volikogu@kjlv.ee või kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395.

Arenguteenistus

10.07.2012


Palume lahkelt Porkuni päevale!

10.07.2012


Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni viimasel koosolekul vaadati läbi küsimus, mis puudutas ühistranspordi sõidupiletite ja kuukaartide hinna ning soodustuste kehtestamist Kohtla-Järve linnas. Tuletame meelde, et linnas valmistatakse ette riigihanke läbiviimist transporditeenuste osutaja leidmiseks, kellega sõlmitakse vastav leping alates 1. jaanuarist 2013.a. Seega oli hindade kehtestamine vaja läbi vaadata just praegu. Mõned hinnad tõusevad, samas saavad aga pensionärid tasuta sõiduõiguse võimaluse teatud kellaaegadel. Viktoria Tšentarnaja sõnul on hindade tõus seotud kütuse ja elektri kallinemisega.
 
Hiljuti toimunud kommunikatsiooni- ja keskkonnakaitsekomisjoni koosolekul arutati seda küsimust põhjalikult. Komisjoni koosolekul tehti kaks ettepanekut. Esimene ettepanek oli, et kuukaardi hind eelmüügist peab olema 20 eurot (praegune hind on 16 eurot). Ettepaneku kohaselt peab kuukaart õpilastele ja üliõpilastele olema 50% põhihinnast, seega 10 eurot (praeguna hind on 8 eurot). Teine ettepanek seisnes määruse „Ühistranspordi sõidupiletite ja kuukaartide hinna ning soodustuste kehtestamise“ § 2, lõike 1 ja lõike 3 muutmises ja kehtestada tasuta sõiduõigus pensinäridele alates 65.st eluaastast kella 10.00-st kuni kella 15.00-ni ning kaotada tasuline sõiduõigus (mis oli 0,40 senti). Muudel kellaaegadel saavad pensionärid ühistransporti kasutada 0,70 sendi eest (üksikpileti hind).
 
Mitte kõik komisjoni liikmed ei toetanud neid ettepanekuid. Kokkuvõttes otsustati, et iga komisjoni liige otsustab ise, kas toetada või mitte toetada teist ettepanekut. Tehti ka ettepanek kehtestada raske puudega inimestele sõiduhinnaks 0,40 senti (kella 10.00-st kuni kella 15.00), kahjuks ei ole see võimalik, sest Kohtla-Järvel on umbes 3000 raske puudega inimest.
 
Uueks piletihinnaks on 1,10 eurot praeguse 1 euro asemel, eelmüügi hinnaks on 1 euro 0,75 euro asemel. 10 pileti hinnaks on 9 eurot praeguse 7 euro asemel.
 
Anton Dijev
Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees

10.07.2012


VKG Soojus AS teatab, et Konkurentsiamet kooskõlastas Jõhvi - Ahtme võrgupiirkonnas uue kaugkütte piirhinna 47,26 €/MWh, millele lisandub käibemaks.

Alates 01. 08. 2012 on kaugkütte uus müügihind 47,26 €/MWh (käibemaksuta).

29.06.2012


Alates 01.01.2012 on Kohtla-Järve Järve linnaosa soojusenergia võrguettevõtjaks ja kaugkütte müüjaks VKG Soojus AS (reg. nr. 10160791)
 
VKG Soojus AS poolt väljastatud arvete tasumisel palume kasutada järgmiseid arvelduskontosid:
 • Swedbank 221010568777
 • SEB Pank 10552010753005
 • Nordea Pank 17002569448

Arve tasumisel on oluline märkida viitenumber ning selgitusse arve number ja objekti aadress, mille eest makstakse. 

NB! Palume korteriomanikel otsekorralduslepinguid mitte sõlmida!       
 
Klientidel on võimalus kasutada ka VKG Soojus AS-i koduleheküljel (www.vkgsoojus.ee) asuvat iseteenindust, kus saab 1-4 kuupäevani sisestada soojusenergia näitusid, samuti vaadata oma arveid ja jälgida laekumisi.
 
Alates 01.06.2012 töötab Järve linnaosa kliendihaldurina Ljubov Burlakova, tel 334 2884, 569 22922, e-post: ljubov.burlakova@vkg.ee.

25.06.2012

 
Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Järve linnaosa Põhja mikrorajooni detailplaneeringu eskiislahenduse teisest avalikust arutelust.
 
On liikumas Põhja mikrorajooni detailplaneeringu koostamine (algatatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 17.detsembri 2008 otsusega nr 369 „Järve linnaosas Kalevi tn, Metsapargi tn, Aia tn ja Olevi tänavaga piiratud Põhja mikrorajooni asumi liiklusskeemi detailplaneeringu algatamine“).
 
Detailplaneeringu eskiisidega saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" all.
 
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimus 28. veebruaril 2012.
 
Põhja mikrorajooni elanikud ei võtnud aktiivselt osa veebruaris toimunud arutelust. Peale arutelu on Kohtla-Järve Linnavalitsus saanud kirjalike vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta. Vastavalt planeerimisseaduse § 21 lg 2 eesmärkidega tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks on Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldanud Põhja mikrorajooni korterelamute esindajatega kõnealuse detailplaneeringu piirkondlikud arutelud, mille käigus vaadati planeeringulahendus läbi ning arutati ja korrigeeriti seda vastavalt ettepanekutele.
 
Teistkordne Põhja mikrorajooni detailplaneeringu eskiisi arutelu toimub 28 juunil 2012 algusega kell 16.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses Linnavolikogu saalis I korrusel, aadressil Keskallee 19. Kõik asjast huvitatud linlased on oodatud arutelule.
 

19.06.2012

 
2012.a aprillis alustati soojustrasside rekonstrueerimise töid Kukruse ja Sompa linnaosades. Kukrusel teostab töid AS Eesti Gaasi Ehitus ja Sompas - OÜ Consumat, mõlemad projektid peavad valmis olema 01.novembriks 2012 a. Rekonstrueeritavate trasside pikkus on 2,8 km Kukrusel ja 10,5 km Sompas, osaliselt rahastatakse töid rohelise investeerimisskeemi raames Keskonna Investeringukeskuse kaudu (KIK). Soojavõrkude rekonstrueerimise tulemusena vähenevad soojakaod, energiatootmise saasteainete ja kasvuhoonegaaside heitkoormus ning kütuse tarbimine. Elanike jaoks suureneb rahuolu teenuse kvaliteediga.

Galina Radtsenko, projektijuht

15.06.2012

 
Seoses Võidupüha ja Jaanipäevaga ei ole ajavahemikul 21.– 25.06.2012 muudatusi AS SEBE kaugbussiliinide liikluses – kõik reisid on vastavatel nädalapäevadel käigus oma tavapäraste sõiduplaanide alusel.

Info www.sebe.ee, www.bussireisid.ee,  telefon 12550.

 
Toivo Leht
AS SEBE kommertsliinide direktor
 

13.06.2012

 
KOHTLA- JÄRVE LINNA SÜNNIPÄEVA ÜRITUSED
16. juunil 2012 aastal.

Kell 13.00
Linnavalitsuse ees, purskkaevude juures Kohtla-Järve Linnaorkestri SUVEKONTSERT ja esmakordselt TATTOO-ORKESTRI VIGURMARSS. Dirigent Aleksander Saveliev.

Kell 15.00
Muusikalis-meelelahutuslik programm RÕÕMU VIKERKAAR. Esinevad Loomemaja lauljad-, tantsijad ja näiteringi lapsed. Avatud on näitusetuba, mängudetuba ootab mängijaid. Toimuvad mängud, konkursid ja teatevõistlused, joonistuskonkurss „Meie linn“, meistriklass „Teeme oma kätega“ - suve logo valmistamine. Lapsi ootavad magusad auhinnad. Saab hüpata batuudil. Pidupäeva lõpetab disko. (Vihmase ilma korral toimub üritus Loomemaja ruumides).

Kell 17.00
Meelelahutuslik programm MINU KODULINN – ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS Kultuurikeskuse juures.

Sotsiaalteenistus

04.06.2012

 
Ehituskomisjoni koosolekul
 
Vaadati läbi:
1. Ahtme linnaosas Estonia pst asuvas elamus kahe korteri ühendamise ja ümberplaneerimise projekt;
2. Järve linnaosas Olevi tn asuvas elamus kahe korteri ühendamise ja ümberplaneerimise projekt;
3. Järve linnaosas TTÜ Virumaa kolledzi Põlevkivi Kompetentsikeskuse eelprojekt;
4. Oru linnaosas reisijate ooteplatvormi ehitamiseks Oru raudteejaama krundile projekteerimistingimuste eelnõu;
5. Järve linnaosas Ehitajate tn asuva eramu juurde majandushoone ehitamise projekt.
 

Arenguteenistus

 

04.06.2012

 
Vanemõpetaja Lüüli Kübarsepp, kes töötab Kohtla-Järve lasteaias Buratino rühmaõpetajana ja lasteaias Väikemees eesti keele õpetajana, saavutas Tallinna Pedagoogilise Seminari alushariduse ja täiendõppe osakonna poolt korraldatud vabariiklikul endavalmistatud õppemängude konkursil "Õppemäng- mänguline õpe " teise koha õppemänguga "Kass õpetab".
 
Konkursile esitati kokku 150 õppemängu, mille seast zürii valis välja 10 paremat.
 
Õppemängudega on võimalus tutvuda www.teatoimeta.ee  
 

Sotsiaalteenistus

01.06.2012

 
78 inimest 8 Euroopa riigist ja Venemaalt ning kohalikud spetsialistid ehitus- ja restaureerimisalal kogunesid 23. mail 2012 Kohtla-Järve Linnavalitsuse saali rahvusvahelise projekti “Kliimamuutus, kultuuripärand ja energiasäästlikud mälestised” partnerite järjekordsel kohtumisel osalemiseks. Ürituse korraldajaks oli Kohtla-Järve Linnavalitsus. Projekt on rahastatav Euroopa Liidu Läänemere piirkonna programmi poolt (BSR).
 
Külalisi tervitas Kohtla-Järve aselinnapea arenguküsimustes Riina Ivanova, Riigikogu liige ja Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Valeri Korb, ja Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Indrek Narusk. Külalised said kohtumisel põhjaliku informatsiooni ühe Eesti kultuurimälestiste riikliku registrisse kantud mälestise tehnilise seisundi kohta. Selleks mälestiseks oli endine koolihoone, mis asub aadressil Spordi 2, Kohtla-Järve linn. Seejärel külalised, kelle hulgas olid spetsialistid, kes peamiselt tegelevad ajaloomälestiste kaitse küsimuste, nende rekonstrueerimise, ehituse ja energiasäästlikkusega, käisid kohal ja ise tutvusid hoone seisundiga. Lisaks sellele külastati äsja restaureeritud Kukruse Polaarmõisat, kus Kohtla abivallavanem Hannes Lumiste jutustas mõisa restaureerimisest, rekonstrueerimise probleemidest ja saadud kogemusest. Külalised külastasid ka reastaureeritud Saka mõisat.
 
+ Foto 1, Foto 2
 

30.05.2012

 

Kohtla-Järve linna külastas rohkearvuline delegatsioon sõpruslinnast Veliki Novgorodist eesotsas Veliki Novgorodi Administratsiooni kommunaalmajanduse komitee esimehe Marina Belova`ga.
 
Delegatsiooni koosseisus olid Administratsiooni esindajad, kes tegutsevad peamiselt linnamajanduse valdkonnas, ja Novgorodi Vodokanali esindajad. Kohtla-Järve linna külastas ka Novgorodi Riikliku muuseumi „Novgorodski Kreml“ peadirektori asetäitja Larisa Bannikova. Külalised tutvusid Järve Biopuhastuse ja selle objektidega. Kohtumisel Järve Biopuhastuses oli arutatud linnavalitsuse ja ettevõtte vaheline koostöö veevarustuse ja kanalisatsiooni küsimuste lahendamisel.
 
Lisaks sellele oli toimunud jalutuskäik renoveeritud Järve linnakeskuses, kus aselinnapea majandusküsimustes Viktoria Tsventarnaja jutustas teostatud tööst ja linnakeskuse tulevasest renoveerimisest. Arvestades külaliste soove oli esitatud informatsioon linna koristamise, teede hooldamise ja linna haljastuse kohta. Külalised kohtusid ka korteriühistute esindajatega. Osa delegatsiooni liikmeid osales rahvusvahelise projekti CO2OL Bricks raames toimunud üritustel.
 
+ Foto 1, Foto 2

Linnakantselei

24.05.2012

 
Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi:
1. Kukruse linnaosas soojustorustiku rekonstrueerimise projekt;
2. Ahtme linnaosas Tammiku tn asuva krundi detailplaneeringu eskiis;
3. Puru teel magistraalsoojustrassi rajamise projekti muudatuse taotlus.

Määrati:
1. Järve linnaosas Olevi tn asuvas korterelamus kahe korteri ühendamiseks projekteerimistingimused.

Arenguteenistus

22.05.2012

 
Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni koosolekul vaadati läbi kaks küsimust. Esimese küsimusena arutati muudatusi sotsiaalkomisjoni koosseisus. Viimasel volikogu korralisel istungil kinnitati komisjoni uus koosseis.
 
Teise küsimuse raames tutvusid komisjoni liikmed Invaühingu tööga. Kohtla-Järve Invaühing registreeriti 1987. aastal. Ühingu esinaine Svetlana Ergasheva rääkis ühingu põhilistest funktsioonidest, rahastamisest ja probleemidest. Tänase seisuga kuulub invaühingusse umbes 150 liiget. Ühing töötab mittetulundusühinguna, ta ühendab nii puuetega inimesi kui ka neid liikmeid, kellel on üldhaigusi. Ühing osaleb aktiivselt erinevates projektides ja teeb koostööd teiste seltsidega. Ka sai ühingu kunstiline meeskond Viljandi festivalil esimese koha.
 
Loe lähemalt...
 

21.05.2012

 
Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et on valminud VKG Oil AS põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamise aruanne.
 
VKG Oil AS poolt põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamise aruanne
 
VKG Oil AS põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamine on algatatud Kohtla-Järve Linnavolikogu otsusega nr 87, 25. august 2010. a.
 
Viru Keemia Grupi (VKG) kontserni kuuluva VKG Oil AS poolt kavandatava tegevuse eesmärk on laiendada põlevkiviõli tootmist. Hetkel toodab VKG Oil AS põlevkiviõli 53 Kiviter tehnoloogia generaatoris ning 1 Petroter seadmel (UTT-3000). Petroter õlitehast plaanitakse laiendada st olemasoleva õlitehasega ja infrastruktuuridega integreeritakse teine identne õlitootmiskompleks (Petroter II). Keskkonnamõju hindamise eesmärk on hinnata ja kirjeldada kavandatava tegevuse elluviimise eeldatavat olulist mõju keskkonnale, analüüsida selle mõju vältimise või leevendamise võimalusi ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks.
 
Keskkonnamõjude hindamise algataja ja korraldaja on Kohtla-Järve Linnavalitsus (aadress Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395), keskkonnamõjude hindamise koostajaks on OÜ Hendrikson&Ko (aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu). Arendaja on VKG Oil AS (aadress Järveküla tee 14, 30328 Kohtla-Järve).
 
VKG Oil AS põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamise aruandega saab tutvuda ajavahemikul 23. mai - 6. juuni 2012 Kohtla-Järve Linnavalitsuses ja linna koduleheküljel www.kohtla-jarve.ee, samuti OÜ Hendrikson&Ko kodulehel http://www.hendrikson.ee. Keskkonnamõju hindamise aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi võib esitada kirjalikult OÜ-le Hendrikson&Ko Raekoja plats 8, 51004 Tartu või e-posti aadressil riin@hendrikson.ee kuni 6. juunini.
 
VKG Oil AS põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub 07. juunil 2012 algusega kell 16.00 Viru Keemia Grupi peamaja (Järveküla tee 14) 3. korruse saalis.

14.05.2012

 
Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab:
Olemasoleva Vironia kaubanduskeskuse laiendamiseks ette nähtud vaba maa-ala, mis piirneb Järve linnaosas Järveküla tee 50 ja 50c kruntidega, on käesoleval ajal reformimata riigimaa ning lähiajal läheb enampakkumisele.

Selle ala paikvaatusel avastati, et osa maad kasutatakse aiamaana. Kuna maa kasutajad on teadmata teatame, et kasutajatel puudub õiguslik alus maa kasutamiseks, seega on vaja peenrad ära koristada ning rajatised lammutada.

Arenguteenistus

08.05.2012

 
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadionil toimus VI Heategevuslik Teatejooks.
 
Teatejooks on nüüdseks saanud juba tuhandete Eesti laste ja noorte jaoks ilusaks iga-aastaseks traditsiooniks, mille käigus nad annavad oma panuse oma eakaaslaste heaks, kes on liikumisvõime mõne elu keerdkäigu tõttu kaotanud.
 
Heategevuslikust Teatejooksust on aastatega kujunenud Eesti suurim laste- ja noortespordiüritus ning kindlasti ka suurim heategevusüritus, kus lapsed ise otseselt annavad oma panuse heategevusse. Teatejooksul on oluline osavõtt ja kaasamõtlemine, sest võitjaid välja ei selgitata. Siin õpivad meie noored maast madalast hoolima inimestest enda ümber ja ühiskonnas ning hindama heategemise tähtsust. Ning loodetavasti oskavad noored sellevõrra rohkem väärtustada ka oma võimalusi liikuda ja sporti teha.
 
Teatejooks toob iga maikuu esimesel neljapäeval kokku tuhanded lapsed ja noored üle kogu Eesti. See on ühelt poolt võimalus tunda rõõmu liikumisest ning teiselt poolt anda oma panus liikumisvõime kaotanud laste raviks.
 
Annetused summas 208 eurot kantakse üle Haapsalu Neuroloogilisele Rehabilitatsioonikeskusele, kus südamlikult ja pühendumusega ravitakse liikumisvõime kaotanud lapsi.
 

Sotsiaalteenistus

 

03.05.2012

 
Toimus linna lasteaedade laste iga-kevadine traditsiooniline liikumispidu Ahtme Spordihallis. Peost võttis osa 730 last, nende hulgas olid ka peole kutsutud Jõhvi lasteaedade vanemate rühmade lapsed. Lastele õpetasid esinemiskava selgeks lasteaedade liikumisõpetajad, liikumispeo korralduslike küsimustega tegeles Kohtla-Järve Linnavalitsus ning ka Ahtme Spordihalli töötajad aitasid kaasa peo tõrgeteta laabumisele. Selliselt koostöös on juba 16 aastat korraldatud lasteaedade liikumispidusid, mis meeldivad lastele ja annavad võimaluse kasutada spordihalli märksa teistsugusemaid võimalusi laste sportlikus tegevuses kui seda on lasteaedade suhteliselt väiksemõõtmelistes spordisaalides.
 
Igal aastal on peol sportliku kavaga esinenud ka lasteaedade liikumisõpetajad, et olla lastele eeskujuks ja innustada neid spordiga tegelema.
 

Sotsiaalteenistus

 

03.05.2012

 
Algas merelise prahi kaardistamine neljas Läänemereäärses riigis.
 
MTÜ Hoia Eesti Merd osaleb partnerina rahvusvahelises koostööprojektis MARLIN – Baltic Marine Litter, mille fookus on suunatud Läänemere prahistamisega seotud probleemidele. Käesoleval ja järgneval kahel nädalal MTÜ Hoia Eesti Merd eestvõtmisel läbiviidavate välitööde käigus kaardistatakse merelise prahi kogused ja koosseis seitsmel erineval rannaalal üle Eesti. Koostööpartneritena on kaasatud kohalikud omavalitsused, koolid ja vabatahtlike ühendused. Samaaegselt toimuvad merelise prahi kaardistamistööd meie naaberriikides Rootsis, Soomes ja Lätis.
 
Projekt MARLIN – Baltic Marine Litter viiakse ellu nelja keskkonnaorganisatsiooni koostöös. Projekti juhtpartner on Keep Sweden Tidy (rootsi k. Håll Sverige Rent) Rootsist. Partneritena osalevad MTÜ Hoia Eesti Merd, Keep Archipelago Tidy (soome k. Pidä Saaristo Siistina) Soomest ja Foundation for the Environmental Education Latvia (FEE) Lätist.
 
MARLIN projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist Kesk-Läänemere INTERREG IVA programmi kaudu. Projekti kogueelarve on 787 828 eurot ning projekt kestab 2013. aasta lõpuni.
 
Kohtla-Järve linnast osaleb projektis Ahtme Gümnaasium. 23. aprillil toimus esimene merelise prügi kaardistamine. Kahe tunni jooksul 6. ja 7. klasside õpilased kaardistasid, sorteerisid ja koristasid Saka rannal leiduvat prahti ning andsid selle protokolli alusel jäätmekäitlejatele üle.
 
Kokku koguti 40 kilogrammi merelist prügi.
 
Järgmine kaardistamine toimub juuni lõpus.
 

Sotsiaalteenistus

03.05.2012

 
KredEx alustas 30. aprillil eramajade rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtmist. Toetust saab taotleda väikeelamu rekonstrueerimiseks ja taastuvenergia seadmete kasutusele võtmiseks.
 
Infopäev toetusvõimaluste kohta toimub 06.mail k.a. Jõhvi Kontserdimajas (Pargi tn 40) kell 12:00-17:00. Osalemine on tasuta, kohtade arv on piiratud ja seetõttu on eelregistreerimine vajalik priit@omanikud.ee
 
Loe lähemalt: http://kredex.ee/eramaja
 

Arenguteenistus

26.04.2012

 
Teatavasti on omanikul õigus omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada, kuid oma õigusi tuleb teostada heauskselt.
 
Vastavalt ehitusseadusele lasuvad ehitise omanikul teatud kohustused. Muuhulgas on ehitise omanik kohustatud tagama ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoiu ja ohutuse ümbruskonnale ehitise kasutamisel. See peaks olema iseenesestmõistetav, kuid paraku ei ole see alati nii. On ehitiste omanikke, kes nimetatud kohustust eiravad.
 
 
Loe lähemalt...
 

26.04.2012

 
Kohtla – Järve Linnavalitsus korraldab Teile infopäeva linna asutustele. Oodatud on nii asutuse juht kui ka majandusjuht. (Infopäev toimub kahes keeles).

30. aprillil 2012 kella 11-st lasteaedadele, sotsiaalasutustele ja OÜ-dele.

02. mail kella 11-st koolidele, kultuurikeskustele, huvikoolidele ja spordiasutustele.

Infopäevad toimuvad Kohtla-Järve Linnavalitsuse suures saalis.

Käsitletava teemad:
• Riigihangete seadus ja Riigihangete korraldamise kord ning asutuse juhi kohustused
• Maakasutus ja maavaldus
• Heakord ja jäätmekäitlus
• Projekteerimistingimused, ehitusload ja kasutusload

Esinejad:
• Tatjana Orlova; Linnavara peaspetsialist
• Uljana Zaidentsal; Jurist
• Olga Ivanova; Vanemmaakorraldaja
• Olga Rudomina; Keskkonna spetsialist
• Rita Burenkova; Linnaarhitekt
 

Viktoria Tsventarnaja

 

26.04.2012

 
Tehnilise Järelevalve Amet koostöös Päästeametiga kutsub eestimaalasi osalema 5. mail Teeme Ära talgupäeval, et ühiste ärategemiste raames anda teada ka katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest sarnastest ohtlikest rajatistest. Nii talgupäeval kui edaspidi saab ohtlikest rajatistest teatada päästeala infotelefonile 1524. Esmase ohu kõrvaldamiseks võiks ohtliku rajatise avastanud inimene ohuala olemasolevate vahenditega märgistada või piirata.
 
Loe lähemalt...
 

24.04.2012

 
Kuni 21.05.2012.a saavad lasterikkad pered taotleda kodutoetust KredEx-i kaudu.
 
Toetuskõlblikud tegevused on eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine, renoveerimine, eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamine, muutmine või asendamine,  eluaseme soetamine ning eluasemelaenu põhiosajäägi tasumine.
 
Maksimaalseks toetussummaks peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 300 eurot kuus on 6500 eurot, kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last on maksimaalseks toetussummaks 13 000 eurot. Taotlejale, kes on eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib eraldada toetust kuni 6 500 eurot.
 
Loe lähemalt: http://www.kredex.ee/11857/
 
Arenguteenistus
 

23.04.2012

 

 
Laupäeval, 28.aprillil algusega kell 11.30 toimub Ahtme Spordihallis Rahvusvaheline noorte vabamaadluse turniir „ALUTAGUSE MÕMMI 2012“. Rahvusvahelistel võistlustel osalevad Valgevene, Leedu, Läti, Venemaa ja Eesti maadlejad.
 
1999-2001. aastal sündinute vanuserühmas korraldatakse võistlus kehakaalus -35, -39, -43, -47, -56 ja -60 kg. 2002. aastal sündinute ja nooremate vanuserühmas korraldatakse võistlus kehakaalus -20, -23, -27, -29, -31, -36, -40, -45 ja 51kg. 1997.aastal sündinud ja nooremad tüdrukud võistlevad kehakaalus 35 ja 41 kg.
 
Spordiürituse korraldajaks on Spordiklubi Kuldkaru.
 

Sotsiaalteenistus

 

19.04.2012

 

 
Toimus Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldatud linna lasteaedade keelekümbluskonverents, kus osalesid lisaks Kohtla-Järve linna lasteaedade töötajatele konverentsikülalised Jõhvi, Sillamäe ja Narva lasteaedadest. Ettekannetega esinesid Kohtla-Järve lasteaedade õpetajad, lapsevanem ja integratsisooni sihtasutuse (MISA ) lasteaedade keelekümblusprogrammi koordinaator Svetlana Belova. Konverentsi moderaator oli hariduse peaspetsialist Eha Karus.
 
Konverentsi ettekanded andsid ülevaate tööst keelekümblusrühmades, keelekümblusprogrammi tänapäevast ja tulevikuperspektiividest. Peale konverentsi ettekannete kuulamist kasutasid osalejad aktiivselt võimalust vabas vestlusringis arutada keelekümblusrühmade tööga seonduvaid küsimusi.
 
Sotsiaalteenistus
 

16.04.2012

 
Koolinoorte Loomemajas toimus järjekordne koolide huvijuhtide seminar. Seminaril arutati järgmisi küsimusi: suviste koolilaagrite töö korraldamine, Koolinoorte Loomemaja käesoleva aasta mai- ja juunikuu tööplaan, tehti kokkuvõtteid Koolinoorte Loomemaja ja linna koolide koostööst noorte loovuse arendamisel 2011/2012 õppeaastal ja kavandati järgmise õppeaasta tegevust.
 
Seminaril esinesid Koolinoorte Loomemaja direktor Anna Rentik, direktori asetäitja õppealal Tatjana Ljovina ja hariduse peaspetsialist Irina Tokman.
 
Õpilaste klassivälist tegevust puudutavate küsimuste arutelul osalesid aktiivselt huvijuhid Tatjana Kundozjorova Järve Vene Gümnaasiumist, Alisa Linter Ahtme Gümnaasiumist ja Mihhail Pligunov Slaavi Põhikoolist.
 

Sotsiaalteenistus

13.04.2012

 

Kohtla-Järve Linnavalitsus koostöös Kohtla-Järve Spordiseltsiga Kalev ja spordiklubiga Eriline korraldab 16.04-22.04.2012 südamenädala, mida viiakse Eestis läbi juba 20.korda.
Südamenädala eesmärgiks on kaasata võimalikult palju tööealisi passiivseid inimesi ning teadvustada, et liikumine on üheks olulisemaks teguriks haiguste, eriti südame-veresoonkonnahaiguste ennetamisel ning anda tõuge regulaarse liikumisharrastuse kujunemisele.
 
Südamenädala raames Kohtla-Järve linnas toimuvad üritused:
Zumbo aeroobika
E 16.04 kell 18.00 – 19.00 K-Järve Järve Gümnaasiumi võimlas (Katse 2, Kohtla-Järve).
K 18.04 kell 18.00 – 19.00 K-Järve Järve Gümnaasiumi võimlas (Katse 2, Kohtla-Järve).
N 19.04 kell 18.00 – 19.00 K-Järve Järve Gümnaasiumi võimlas (Katse 2, Kohtla-Järve).
 
Vesivõimlemine
T 17.04 kell 12.00 – 13.00 K-Järve Tammiku Gümnaasiumi ujulas (Puru tee 39a, Kohtla-Järve).
 
Vesiaeroobika
R 20.04 kell 19.00 – 20.00 K-Järve Tammiku Gümnaasiumi ujulas (Puru tee 39a, Kohtla-Järve).
 
Käimispäev „SINU SAMMUD LOEVAD“.
Kohtla-Järve linna südamenädala käimispäev toimub 22.aprillil 2012.a. Käimispäevast osavõtjate registreerimine toimub kell 11.30-12.00 Põhja rajooni tankla PREMIUM-7 juures. Matkarajale mineku algus on kell 12.00. Käimisrada 6 km kulgeb maršruudil Põhja rajoon – Uus Tehase tee – Pavandu – Vanalinn – Järveküla tee – K-Järve Spordihoone.
Raja läbinute ning läbitud kilomeetrite registreerimine on Kohtla-Järve Spordihoones (Järveküla tee 44).
Spordihoones toimub tervisespordialase kirjanduse jaotamine ja auhindade loosimine ning vestlus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve osakonna tudengitega, kes pakkuvad võimalust mõõta vererõhku, pulssi ja kehamassi indeksit.
Soovi korral, käimispäeva osavõtjatele laenutakse käimiskeppe.
 
OSALEMINE ÜRITUSTEL ON TASUTA.
Südamenädala läbiviimist toetab ESF programm „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2012“.
Sotsiaalteenistus

13.04.2012

 
3. mail 2012. a algusega kl 14.00 toimub Ida-Viru Maavalitsuse III k saalis ja algusega kl 17.00 Sillamäe Eesti Põhikooli saalis Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "E20/T1 Tallinn – Narva trassikoridori täpsustamine Jõhvi – Narva lõigus ja Vodava – Riigiküla (Narva ümbersõit) trassikoridori määramine" avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute tutvustamine ja avalik arutelu.“
 
Arenguteenistus

10.04.2012

 
 
Laulu- ja tantsupidu lasteaias Väikemees
 
Sellise toreda pealkirjaga laulu- ja tantsupidu pidasid 28.märtsil lasteaia Väikemees keelekümblusrühma ja Buratino eesti õppekeelega Päiksekeste rühma lapsed lasteaia Väikemees kaunilt ehitud saalis.
 
Pidu algas laulupeotule kandmisega saali, laulupeotuld kandis laste rahvatantsuõpetaja Taivo Aljaste.
 
Peoks olid lapsed selga pannud rahvariided ja õppinud selgeks rahvuslikud laulud, tantsud ja pillilood õpetajate Inna Šavkuni ja Ivi Puksingu juhendamisel. Lasteaia Väikemees lapsed esitasid nii eesti- kui venekeelseid laule, lasteaia Buratino lapsed esitasid imeilusaid eesti rahvatantse, mida õpetab Buratino mudilastele Taivo Aljaste. Laulu- ja tantsupidu algas ja ka lõppes sõbralike, kahte rahvust ühendavate tantsudega. Peo lõpus sai iga mudilane tänutäheks kaela uhke peomedali.
 
Meie lasteaedade õpetajad on veendunud, et sellised peod õpetavad lapsi austama kultuuride eripärasid, kasvatavad lastes sallivust ja kujundavad suhtlemisoskust ning loovad lastele suhtlemiseks soodsa keelekeskkonna. Ühiselt oleme tähistanud mardi- ja kadripäeva, jõulusid, kodumaa sünnipäeva ja emakeelepäeva , seda vaheldumisi mõlemas lasteaias. Lastele meeldivad väga sellised ühised ettevõtmised ja peod, kus nad tunnevad rõõmu esinemisest sõpradele ja saavad kasutada õpitavat keelt suhtlemisel teiste lastega.
 
Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4
Lüüli Kübarsepp,
 
 lasteaia Väikemees eesti keele õpetaja ja lasteaia Buratino rühmaõpetaja 
 

09.04.2012

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul
 
Vaadati läbi:
1. Ahtme linnaosas Kasteheina tn hoone gaasivarustuse projekt;
2. Ahtme linnaosas Salu tn asuva elamu keldri sissepääsu ja sokli rekonstrueerimise projekt;
3. Järve linnaosas TTÜ Virumaa kolledži liftišahti juurdeehituse arhitektuurne eelprojekt;
4. Sompa linnaosas Aruserva tn asuva elamu krundile majandushoone ehitamise ehitusprojekt;
5. Sompa l.o Tulika tn asuva elamu krundile majandushoone ja garaaži ehitamise projekteerimistingimused.
 
Kiideti heaks:
1. Altserva tn korterelamu välisviimistluse eskiis.
 
Lükati edasi:
1. Ahtme linnaosas Sõpruse tn asuva matusebüroo ruumide laiendamise projekt, kuna puudus seinaava tegemise konstruktiivne lahendus.
 

Linnaarenguteenistus

04.04.2012

 
4. aprillil algas registreerimine Eesti Jalgpalli Liidu poolt korraldatavatesse laste suvelaagritesse, mis toimuvad sel korral 4.-8. juunini ja 13.-17. augustini.
 
Loe lähemalt
 

03.04.2012

 
Jäähoki: Viru Sputnik sai hõbeda
 
Laupäeval toimus Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähallis Eesti jäähoki meistrivõistluste finaalseeria neljas mäng, kus kohtusid Kohtla-Järve Viru Sputnik ja Tartu Kalev/Välk. Teist aastat järjest kindlustas Eesti jäähoki meistrivõistlustel tiitlivõidu Tartu Kalev /Välk. Sel aastal oli Škoda jäähoki meistriliiga finaalseeria neljandas mängus Tartu meeskond 5:3 üle Kohtla-Järve Viru Sputnikust kindlustades kuldmedalid mängudega 3-1.
 
Loe lähemalt
 

03.04.2012

 
Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni koosolekul vaadati läbi kolm küsimust.
 
Esimese küsimusena arutati Kohtla-Järve Lastekodu põhimäärust. Aselinnapea pr Aleksejeva ütles,et lastekodu tegevusluba lõpeb ja selle pikendamiseks on vaja vastu võtta uus põhimäärus. Praegune põhimäärus on juba vananenud kuna see võeti vastu 2002 aastal.
 
Loe lähemalt
 

02.04.2012

 
Tarbijakaitseametile teadaolevalt on Eestis taas avaldatud üleskutseid liitumiseks Sergey Mavrody püramiidskeemiga MMM. Amet soovitab tarbijatel neid üleskutseid eirata.
 
Loe lähemalt
 

28.03.2012

 
Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimus 21.03.-24.03. 2012 VII Rahvusvaheline laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkurss. Konkurss toimus neljas vanuserühmas : noorem vanusegrupp: 9-11 aastased, keskmine vanusegrupp:12-14 aastased , vanem vanusegrupp: 15-17 aastased ja 18-20 aastased.
 
Käesoleva aasta konkurss oli rohkearvuline ning esindatud olid järgmised riigid: Venemaa (Sõktõvkar , Pihkva , Sankt Peterburg, Moskva, Vladimiri oblast,Tihvin, Peterhof), Valgevene (Lida, Postavõ,Minsk), Ukraina ( Kiiev) Läti ( Riia), Azerbaidžaan (Bakuu) , Eesti ( Tallinn, Sillamäe, Kadrina, Narva, Tartu,Kohtla-Järve).
 
Kokku osales konkursil 47 solisti ja 4 ansamblit. I vanusegruppis astus žürii ette 11 solisti ja 2 ansamblit, II vanusegruppis 16 solisti ja üks ansambel, III vanusegruppis 10 solisti ja üks ansambel ning viimases vanusegruppis 10 solisti.
 
Loe lähemalt
 

28.03.2012

 
30 .märtsil lõpeb „ Sõbrakese“ projekt , mis ühendas eri rahvusest erinevate sotsiaalsete, füüsiliste ja vaimsete võimetega lapsi Tallinnast ja Ida-Virumaalt, kes soovisid omavahel sõbraks saada. Projektis osalesid Kohtla - Järve Ühisgümnaasiumi, Tallinna Tondi ja Õismäe kooli õpilased. Projekti tegevused olid suunatud noorte aktiivsuse ja enesekindluse tõstmisele, keeleliste ja kultuuriliste oskuste ning teadmiste suurendamisele ning uue sõpruskonna loomisele.
 
Niina Aleksejeva, aselinnapea

28.03.2012

 
Kohtla-Järve Linnavolikogu algatas Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2007-2016 muutmise. Arengukava muutmise eelnõu on avalikustatud alates 8. veebruarist 2012. a linna veebilehel
 
Ettepanekuid eelnõu kohta võib esitada 30. märtsini k.a. kuni kell 15:00 e-posti aadressile volikogu@kjlv.ee või kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395.
 
Arengukava muutmise avaliku arutelu kokkuvõtte tegemine toimub 3. aprillil kell 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse saalis. Kõik huvitatud on teretulnud.
Arenguteenistus
 

26.03.2012

 
Hiljuti toimus korraline noorsoo- ja spordikomisjoni koosolek. Koosoleku läbiviimise kohaks valiti Vahtra Loomekeskus. Komisjon tutvus uue keskusega ja Kohtla-Järve Kultuurikeskuse osakonnaja juhataja Anton Dijev tutvustas komisjoni liikmetele Vahtra Loomekeskuse tööd. Koosolekul esitati palju küsimusi keskuse töö, finantside ning rendi ja maksustamise kohta.

Komisjoni  liikmed  tutvusid ka hoonetega ja olid väga üllatunud, et keskuses on hästi renoveeritud söökla ürituste läbiviimiseks, mis on rentnike seas väga populaarne. Komisjon   nõustus komisjoni esimehe  Boriss Klubovi väitega, et jõusaal vajab hädasti remonti.

26.03.2012

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul vaadati läbi:
1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Puru teel asuva korterelamu rekonstrueerimiseks
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas Pärna tn asuva elamu rekonstrueerimiseks ja garaazi ehitamiseks
3. projekt Järve linnaosas Vahtra tn asuva elamu territooriumile garaazi ehitamiseks
4. projekt Järve linnaosas ASi Remeksi Keskus territooriumil admin.hoone ruumide rekonstrueerimiseks

Arenguteenistus

19.03.2012

 
 
 
Eesti Kaitsejõudude õppused „Kevadtorm“ puudutavad sel aastal osaliselt Kohtla-Järve linna territooriumi. See seisneb selles, et 12.mail liiguvad Viru Üksikjalaväe pataljoni allüksused mööda Järve linnaosa mõningaid tänavaid (liikumise maršruut on näidatud skeemil). Liikumise teel toimub õppeplaani järgi mitu „tulevahetust“. Selleks kasutatakse tühipadruneid. Liiguvad nad nii jalgsi, kui ka autotranspordiga. Ajaliselt viibivad nad linnas umbes kaks tundi.
 
Linna elu õppused eriliselt ei mõjuta. Võimalik, et kusagil kehtestatakse ajutised liikluskiiruse piirangud. Soovijatel on võimalus õppusi jälgida, see ei ole keelatud.
 
Skeemil on sinisega näidatud allüksuste liikumise maršruudid, punasega aga on märgistatud plaanis olevate „tulevahetuste“ kohad.
 
 

19.03.2012

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul vaadati läbi:
 
1. Järve linnaosas Tuuslari tn asuva hoone rekonstrueerimise projekt;
2. Järve linnaosas TTÜ Kolledži kompetentskeskuse hoone tuletõrje väljapääsu eskiis;
3. projekteerimistingimused Järve linnaosas Tehnika tn 1d paadimaja renoveerimiseks;
4. Ahtme linnaosas Jaaniku tn asuva krundi juures sidekapi ja sidekanalisatsiooni projekt;
5. Ahtmes 110 kV õhuliinide ja 6 kV kaabelliinide rekonstrueerimise projekt.

Arenguteenistus

13.03.2012

 

 
Nagu juba teatasime võitis Euroopa Komisjoni organiseeritud kosmoseteemaliste joonistuste konkursi „Galileo“ Eestist Kohtla-Järve Kunstide Kooli viienda klassi õpilane Milena Kaznatšejeva (õpetaja Olga Žarkova).
 
Tänu sellele võidule sai Milena Kaznatšejeva märtsi algul veel Tartu Kultuurikapitali ja Tartu klubi Hanza Rotary 500 euro suuruse stipendiumi kunstiõpinguteks. Auhinna andis üle Siim Kallas.
 
Samuti tehti Milenale ettepanek joonistada Tartu observatooriumile kosmoseteemaline personaalne näitus.

12.03.2012


 


Euroopa Liidu Interreg IV Läänemere piirkonna programmi poolt finantseeritava rahvusvahelise projekti „Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments /CO2OL Bricks” raames toimus Veliki Novgorodis projektipartnerite kohtumine ja kahepäevane seminar. Projekti partnerite kohtumisel osales enam kui 30 inimest 9 riigist. Eestit esindasid Kohtla-Järve Linnavalitsus, TÜ Säästva Renoveerimise Infokeskus ja MTÜ Emi-Eco. Projekti partnerid arutasid uurimuste esialgseid tulemusi, mis olid teostatud projekti raames, ja detailselt arutasid edaspidiseid samme, mis tuleb teha lähitulevikus. Tuleb mainida, et järgmine projekti partnerite kohtumine toimub 21.05-24.05.2012 Tallinnas ja Kohtla-Järvel.

08.03.2012

 


Kohtla-Järvel Rahu väljakul toimus 7.märtsil valitsuse vastu suunatud õpetajate palgatõusu nõudmiste toetuseks pikett.

Piketile tulid gümnaasiumide ja põhikoolide, lasteaedade ja Koolinoorte Loomemaja esindajad. Piketis osalejatega ühinesid ka mõned linnavalitsuse töötajad, seal hulgas linnapea J.Solovjov ja aselinnapead.

Linna haridustöötajate ametiühingu juhi V.Kleštšini andmetel oli piketil osalejate üldarv 380 inimest.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

08.03.2012

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 06.03.2012. a koosolekul
Kooskõlastati:
1. Järve linnaosas Keemikute väikekoht krundi piirdeaia eskiis;
2. projekteerimistingimused Järve linnaosas Aia tn asuva eramu ja majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ridaküla tn asuva elamu rekonstrueerimiseks;
4. Järve linnaosas TTÜ kolledzi kompetentskeskuse hoone laiendamise eskiis;
5. Järve linnaosa Põhja ja Lõuna mikrorajooni detailplaneeringu eskiisi täiendused;
6. projekteerimistingimused Järve linnaosas Keemia väikekoht 2f tootmishoonete rekonstrueerimiseks;
7. projekteerimistingimused Järve linnaosas VKG territooriumil Keemia väikekoht 1g abihoone püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata;
8. Ahtme linnaosas Maleva tn KÜ territooriumil parkimiskohtade ja liikluse korraldamise projekt.

Jäeti kooskõlastamata:
1. Järve linnaosas Tuuslari tn asuva hoone rekonstrueerimise projekt.

08.03.2012

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 28.02.2012. a koosolekul
Kooskõlastati:
1.Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas projekti ”Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemise projekteerimine. Kujunduse, katmise ja haljastuse ning fuusijärvede sulgemise ehitusprojekti muudatus”.

Vaadati läbi:
1.projekteerimistingimused Järve linnaosas Lai tn asuva hoone rekonstrueerimiseks;
2.projekteerimistingimused Järve linnaosas TTÜ kolledzi hoonele välislifti projekteerimiseks;
3.Põhja ja Lõuna mikrorajoonide detailplaneeringu eskiisi lahendused;
4.projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Altserva tn asuva hoone rekonstrueerimiseks.

Lükati edasi:
1. Tuuslari tn hoone rekonstrueerimise ja laiendamise projekt;
2. AÜ krundile piirdeaia paigalduse eskiis.

29.02.2012

 
Toimus konverents koolieelsete lasteasutuste  õppealajuhatajatele "Kaasaegne õppekeskkond : uued suunad ja väljakutsed õppealajuhataja töös ".
 
Konverentsi korraldas Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega. Konverentsil osalesid koolieelsete lasteasutuste õppealajuhatajad üle Eesti: Pärnust, Tartust, Jõgevalt, Narvast, Sillamäelt, Valgast ja mujalt, samuti omavalitsuste alushariduse spetsialistid ja Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži esindajad.  Konverentsil esinesid  õppealajuhatajad ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist ettekannetega teemadel, mis on käesoleval ajal aktuaalsed koolieelsete lasteasutuste töös. 

Konverentsil osalejad märkisid diskussioonidel ja arvamusteavaldustes, et sellised kokkusaamised ja töökogemuste vahetamised aitavad oluliselt kaasa erinevate
 
omavalitsuste koolieelsete lasteasutuste vaheliste kontaktide loomisele,  annavad ülevaate kolleegide tegevusest ning osalejad saavad  palju uusi ideid lasteasutuse töö paremaks korraldamiseks.

Sotsiaalteenistus

23.02.2012Kohtla-Järve Kultuurikeskuses tähistati Eesti Vabariigi 94. aastapäeva.
 
Selle puhul autasustati suurt hulka linna erinevate asutuste töötajaid linnavalitsuse tänukirjadega.
 
Kohtla-Järve linna aukodaniku tiitli pälvis sel aastal ettevõtte „Nitrofert“ juht Aleksei Nikolajev. Linnavolikogu esimees A. Berendsen ja linnapea J.Solovjov andsid talle üle seda tiitlit tõendava dokumendi. Aukodanik saab linnalt 640 euro suuruse preemia ja tema bareljeef pannakse üles linnavalitsuse hoonesse. 


22.02.2012Ahtme Spordihallis toimus V Koolinoorte regionaalprjekt “Reid Spordimaailma“. Regionaalprojekti eesmärkideks oli spordiharrastuse ja tervislike eluviiside propageerimine Ida-Virumaa õpilaste seas ning spordisidemete arendamine maakonna koolide vahel.
 
 Spordiüritusel osalesid: Narva Vanalinna Riigikool, Sillamäe Astangu ja Vanalinna koolid, Jõhvi Vene Gümnaasium, Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium, Kohtla-Järve Ühisgümnaasium, Kohtla-Järve Erakool Intellekt, Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasium.
 
Koolinoorte spordivõistluse teemaks oli „Laste kergejõustik“.
 
Regionaalprojekti korraldajad, kelleks olid Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega, valmistasid ette koolisportlastele ülesanded, mis võimaldasid õpilastel läbi erinevate teatevõistluste arendada osavust, jõudu, kiirust, vastupidavust ning koordinatsiooni. Spordivõistluse raames läbisid kõik võistkonnad  maršruutlehtede alusel 11 jaama ning arvesse läks võistkonna poolt kogutud punktide summa.
 
Üldkokkuvõttes saavutas I koha  Narva Vanalinna Riigikool, II koha saavutas Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium ja kolmandaks tuli Kohtla-Järve Ühisgümnaasium.
 
V Koolinoorte regionaalprojekti „Reid Spordimaailma“ toetasid: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapital, Ida-Virumaa Spordiliit ja Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium.
 
Regionaalprojekti heale kordaminekule aitasid kaasa tublid kohtunikud eesotsas Juri Blinovi ja Inna Mälloga.
 
Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8

Sotsiaalteenistus
 

22.02.2012

 
Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill on meie linnas esimene lasteaed, kes liitus rahvusvahelise e-süsteemiga European Twinning (www.etwinning.net).
 
E-Twinning - see on suurepärane võimalus interneti vahendusel leida teistest riikidest haridusasutusi, kellega koostööd teha erinevate projektide raames.  Käesoleval ajal osaleb lasteaed Rukkilill projektis, kus koostööpartneriteks on koolieelsed lasteasutused Iirimaalt ja Poolast. Lasteaia töötajad tahavad rahvusvahelist koostööd jätkata, et vahetada kogemusi kolleegidega erinevatest riikidest.

Sotsiaalteenistus

22.02.2012


Kohtla-Järve linna ametlik delegatsioon osaleb Euroopa Liidu Interreg IV Läänemere piirkonna programmi poolt finantseeritava rahvusvahelise projekti „Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments /CO2OL Bricks” kahepäevasel seminaril ja järjekordsel projekti partnerite kohtumisel.

Rahvusvaheline seminar toimub Veliki Novgorodi linnas (Venemaa) ajavahemikul 21.02-22.02.2012.

20.02.2012Kohtla-Järve Kunstide Kooli galeriis Ruut toimuvad sageli erinevad näitused, seal hulgas õpilaste töödest. Kuid möödunud nädalal avati esmakordselt autori, kes alles õpib koolis personaalne (see on kunstniku jaoks kõige prestiižikam näituse vorm) ekspositsioon.

Näituse autor on kolmanda kursuse õpilane Ksenia Brazovskihh (õpetaja Olga Link).

Ekspositsioonis on kümneid erinevas žanris ja tehnikas teostatud töid. Kõiki neid ühendab noore autori optimistlik ja huvitav maailmavaade.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8

15.02.2012Valges Saalis on avatud Kohtla-Järve kunstniku Svetlana Vlassenko juubelinäitus. Ekspositsioonis on üle 60 erinevatel eluperioodidel loodud maali.

Juubilari käisid järjekordse personaalnäituse avamise puhul õnnitlemas kunstiarmastajad, sõbrad ja sugulased, kunstnikud ja linnavalitsuse esindajad.14.02.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest.
 
Kohtla-Järve Linnavolikogu 27.detsembri 2011.a otsusega nr 211 võeti vastu Järve linnaosas Järveküla tee 50 ja 50c kruntidega piirneva vaba maa-ala detailplaneering.
 
Detailplaneeringu eesmärk on maa-alale kasutamise sihtotstarbe määramine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine kaubanduskeskuse, bussiterminali ja tankla ehitamiseks, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine.
 
Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 24. jaanuarist 2012 a. kuni 06. veebruarini 2012a. Selle aja jooksul ei laekunud planeeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid. Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele.
 
 
Arenguteenistus

14.02.2012


Valminud on Lõuna ja Põhja mikrorajoonide detailplaneeringute eskiislahendus.
 
Põhja ja Lõuna mikrorajooni detailplaneeringu koostamine algatati Kohtla-Järve Linnavolikogu 17.detsembri 2008 otsusega nr 369 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 27.aprilli 2011.a otsusega nr 158 pikendati kõnealuste detailplaneeringute lähteülesannet.
 
Mõlema detailplaneeringu eesmärk on maa-ala kruntideks jagamine, liikluslahenduse väljatöötamine, parkimise võimaluse korraldamine, maa munitsipaalomandisse taotlemine, mänguväljakute ja virgestusalade moodustamine jne.
 
Detailplaneeringute eskiisidega saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" all.
 
Detailplaneeringute eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimub 28. veebruaril 2012. a järgmiselt:
 
Lõuna mikrorajooni detailplaneeringu eskiisi arutelu algusega kell 15.00 ning Põhja mikrorajooni detailplaneeringu eskiisi arutelu algusega kell 16.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu istungite saalis aadressil Keskallee 19, I korrus.
 
Kõik asjast huvitatud linlased on oodatud arutelule.
Arenguteenistus

08.02.2012


07.03.2012. a toimub Tallinnas  Rootsi sihtturuseminar rõiva- ja tekstiilisektori ettevõtetele.

Loe lähemalt

Arenguteenistus

08.02.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Kooskõlastati:
1. Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas Slaavi Põhikooli territooriumile väikeehitise püstitamine.
2. Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas Järve Vene Günmaasiumi fassaadile kõlari paigaldamine.

Vaadati läbi:
1. Tammiku tn Kohtla-Järve – Ahtme soojusmagistraali paviljoni paigalduse projekt.
2. Ahtme Spordihalli territooriumile, Maleva tn 17a, Skate pargi rajamise projekt.

Arenguteenistus

03.02.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi  31 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati võtta vastu spordiklubidele noortespordi toetuse arvutamise juhend 2012 aastaks, milles on ära toodud  linnaeelarvest finantseerimise alused ja toetuste suurused erinevatel spordialadel (ettekandja: Kristiine Agu).
 
Linnakantselei

31.01.2012
Linna Kultuurikeskuse esisel väljakul toimus traditsiooniline lumelinna ehitamine. Üritusest võttis osa 14 meeskonda erinevatest asutustest või lihtsalt perekondadest. Esmakordselt osales lumelinna ehitamisel VKG energiline meeskond.

Ilm oli külm kuid päikesepaisteline, töötati lõbuga. Ja nüüd kõrguvad Kultuurikeskuse hoone ees huvitavad lumeskulptuurid: draakonid (algas ju draakoni aasta), lõbus lehm, Käsna-Kalle, sõiduauto, torn, lumememmed, väga lahke koer, hiiglaslik tort jne. On isegi Kultuurikeskuse lumest makett, mille katuselt saab nagu lumemäest alla sõita.

Kõik meeskonnad-osalised said aukirjad ja auhinnad.

Tuleb märkida, et Kultuurikeskuse töötajad ei olnud ainult ürituse organiseerijad ja meeskonnana võstlustel osalejad vaid (mis oli eriti meeldiv) kindlustasid kõigile ka kuuma tee. Seda juua ja end soojendada sai „ajutises teemajas“ laudade taga, mis olid paigutatud kultuurihoone fuajeesse.

27.01.2012


Kohtla-Järve Lasteaias Kirju-Mirju toimus Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldatud seminar Ida-Virumaa lasteaedade pedagoogidele. Seminar korraldati koostöös Lastekaitse Liiduga ja teemaks oli projekti "Kiusamisest vaba lasteaed” tutvustamine.  Projektis osaleb kokku 10 lasteaeda üle Eesti , Kirju-Mirju on ainuke lasteaed Ida-Virumaal, kes valiti 2010. aastal projektis osalevate pilootlasteaedade  hulka.
 
 Lasteaed Kirju-Mirju tutvustas seminaril oma projektis osalemise kogemusi ja tulemusi ning edasist tegevuskava. Lastekaitse Liidu esindaja rääkis projektiga liitumise võimalustest. Seminaril osales 60 pedagoogi Ida-Virumaa erinevate omavalitsuste koolieelsetest lasteasutustest.
 
Sotsiaalteenistus

25.01.2012


24. jaanuaril 2012. a kinnitati Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil 2012. aastaks maamaksust vabastatavate isikute nimekiri. Kokku vabastatakse maamaksust 6549 pensionäri , üldsummas 32 465 eurot.
Majandusteenistus

25.01.2012


Olevi tänavale on paigaldatud 34 liiklusmärki. Ühele poole on paigaldatud märk „Parkimise keeld paaritul kuupäeval“  ja teisele poole   „Parkimise  keeld paaris kuupäeval“.
 
Kui teelõigul on ühele poole pandud märk „Parkimise  keeld paaris kuupäeval“  ja teisele poole märk „Parkimise keeld paaritul kuupäeval“ , tuleb sõiduk ühelt teepoolelt teisele ümber paigutada ajavahemikus kell 19–21. 
 
Linn tasub märkide paigaldamise eest 4788,06 eurot.
 
Majandusteenistus

25.01.2012


Head tööandjad, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kutsub tööandjaid üles levitama oma töötajaskonna hulgas infot tasuta karjääriõppekursustest töötavatele ebapiisava eesti keele oskusega ja madalama haridusega täiskasvanutele.

Loe Lähemalt...

23.01.2012


11.01.2012.a teostati Järve linnaosas peale kaubanduskeskuse Selver ristmikut Jõhvi suunalist kommertsliinide kontrollreidi. Reidil osales tarbijakaitse spetsialist Juuli Hirtentreu koos politseipatrulliga. Reidi ajal kontrolliti 9.kommertsliini Politsei keskendus maršruuttaksodes seisvatele sõitjatele ning maršruuttaksode tehnilisele seisundile. Tarbijakaitse spetsialist fikseeris sõidugraafiku täitmist.
 
Nr 5     481 MKT     kell 16: 29     Plaani järgi!
Nr 5     331 ASP      kell 15:55      Plaani järgi!
Nr 3     690 AST         kell 16:13       Plaani järgi!
Nr 3     994 MGT     kell 15:46      Plaani järgi!
Nr 24 761 BBI     kell 16:21       Plaani järgi!       
Nr 24    308 AXL    kell 15:42     Plaani järgi! Vasakpoolne klaas oli katki, parempoolne numbrituli ei põlenud!
Nr 10    480 ASO   kell 15:52 Plaani järgi!
Nr 122 302 BBO    Maakonnaliin.
 
Olga Inozemtseva
Transpordi spetsialist

23.01.2012


 
Kohtla-Järve Spordikeskuse siseujulas toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte ujumisvõistlused. Võistlused olid eelprooviks 20.jaanuaril toimuvateks Eesti Koolispordi Liidu ujumisvõistlusteks.
 
Ujumisvõistlus korraldati 3.-5., 6.-7. ja 8.-9. klasside rühmades. Kõige nooremate 3.-5.klassi ujujate võistluste programm koosnes 25m vabaltujumisest, seliliujumisest ja 4 x 25m teateujumisest. Vanemates klassirühmades koosnes võistluste programm  50m vabaltujumisest, seliliujumisest ja 4 x 50m teateujumisest.
 
Kõige nooremas vanusegrupis saavutas üldkokkuvõttes I koha Ühisgümnaasiumi võistkond (198p), teiseks tuli Tammiku Gümnaasiumi võistkond (155p) ja kolmandaks  Kesklinna Gümnaasiumi võistkond (139p).
 
Klassirühmas 6.-7.klass tuli esikohale Ühisgümnaasiumi võistkond (187p), teisele – Kesklinna Gümnaasiumi võistkond(170p) ja kolmandale – Ahtme Gümnaasiumi võistkond (149p).
 
Kõige vanemas grupis saavutasid I koha Ahtme Gümnaasiumi sportlased (190p), II – Kesklinna Gümnaasiumi ujujad (170p) ja kolmanda – Ühisgümnaasiumi sportlased (168p).
 
Võistluste heale kordaminekule aitasid kaasa tublid kohtunikud spordiklubist Dilan, eesotsas ujumisvõistluste peakohtuniku Andrei Divissenko’ga.
 
Fotod: Inna Mällo
 
Sotsiaalteenistus

19.01.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul vaadati läbi  Järveküla tee 75 TTÜ Kolledži laborikorpuse rekonstrueerimise projekt.
 
Arenguteenistus

16.01.2012


Euroopa Komisjoni teatel tuli kosmoseteemalise joonistusvõistluse „Galileo“ võitjaks Eestist Kohtla-Järve Kunstide Kooli viienda klassi õpilane Milena Kaznatšejeva (õpetaja Olga Žarkova). Kokku esitati konkursile rohkem kui 700 tööd.
 
Tallinnas toimus autasustamistseremoonia, kus Milenale anti üle võitja diplom kosmosesputniku mudel, lilled ja joonistustarvete komplekt.
 
Konkursi tingimuste kohaselt antakse ühele kosmosesse saadetavale euroopa sputnikule Kohtla-Järve tüdruku nimi – „Milena“.


Foto 1, Foto 2, Foto 3

13.01.2012


Kohtla-Järvet külastas Riigikogu asespiiker Laine Randjärv. Linnavalitsuses toimus kohtumine linnapea J. Solovjovi ja teiste omavalitsuse töötajatega. Kohtumise käigus puudutati linnaelu erinevaid küsimusi, erilise tähelepanu all oli võimalik administratiivreform.
 
Pärast seda külastas asespiiker kahte linna gümnaasiumi, Kunstide Kooli ning teisi asutusi, samuti tutvus ta kunstigalerii „Valge Saal“ ekspositsiooniga.

11.01.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi  20 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendeid spordiürituste läbiviimiseks kreeka-rooma maadluses ja ujumise mitmevõistluses (ettekandja: Ljudmila Jantšenko).
 
Linnakantselei

11.01.2012


VII Rahvusvaheline laste - ja noorte akadeemilise vokaali konkurss
21. 03. –25. 03. 2012
Kohtla –Järve Kultuurikeskus (Keskallee 36)
Tallinna Kanutiaia Noortemaja
Mustpeade maja (Tallinn)


Loe Lähemalt...

09.01.2012


Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m.

Loe Lähemalt...

06.01.2012

Valminud on Viru Keemia Grupp AS (VKG) põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi rajamise detailplaneeringu eskiislahendus ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

KSH programmi ja detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 24.01.2012 algusega kell 16.00 Viru Keemia Grupp AS peamaja (Järveküla tee 14, Kohtla-Järve) 3. korruse saalis

http://www.hendrikson.ee/et/avalikud-dokumendid/ida-virumaa/cat_view/46-ida-virumaa/246-kohtla-jaerve-linnas-jaerve-linnaosas-keemia-vaeikekoht-maaueksuste-3s-5s-ja-1p-ning-nende-laehiuembruse-viru-keemia-grupp-as-polevkiviolide-jaereltoeoetluse-kompleksi-rajamise-dp-ja-ksh.html

06.01.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi:

1. VKG Kaevandused OÜ aadressil Keemia väikekoht 1s VKG põlevkivi jaotussüsteemi projekt;
2. müügikioski kaitsme nimivoolu suurendamise projekt Estonia pst Ahtme l.o Kohtla-Järve linnas Ida- Virumaal.

Määrati:
1. Ahtme linnaosas Salu tn asuva maja rekonstrueerimiseks projekteerimistingimused.

Arenguteenistus

05.01.2012


2011. aastal registreeriti Kohtla-Järve Linnavalitsuses 3390 sissetulnud ja välja- läinud kirja, võeti vastu 29 määrust ja 1089 korraldust. Linnavolikogule edastati  47 määruse ja 81 otsuse eelnõud, vormistati 104 notariaaltoimingut. Linnapea vastuvõtule registreeriti 1420 linnakodanikku.  
 
Linnakantselei

04.01.2012


Austatud linna elanikud ja külastajad!
Kohtla-Järve Linnavalitsus palub Teid järgida Kohtla-Järve linnas kehtivaid heakorra eeskirju ja MITTE LADESTADA kodumajapidamistes, tootmise- ja ehitustööde käigus tekkinud jäätmeid selleks mitte ettenähtud kohtades!
 
Lisainformatsioon tel. 3378500, 3378569.
Majandusteenistus

03.01.2012


Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD

LINNAARENGUTEENISTUSE VANEMSPETSIALISTILE

kelle põhiülesandeks on ehitusjärelvalve teostamine vastavalt ehitusseadusele ja Kohtla-Järve linna ehitusmäärusele.

30.12.2011


Alates 30.12.2011.a peatub linnaliin nr 28  Jõhvi linnas Maxima XX  kaupluse juures asuvas peatuses ”Rahu”.

29.12.2011


Kohtla-Järve linn (eestkostjana) vastavalt kohtuotsusele müüb 2-toalise korteriomandi, üldpinnaga 42m2 aadressil Jaaniku 26-6, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve. Korter on remonti vajavas seisukorras. Täiendav informatsioon telefonil (33) 78 516. Avaldused palume esitada kuni 04.01.2012 e-posti aadressil: linnavalitsus@kjlv.ee või  ruum 103, Keskallee 19, Kohtla-Järve.

28.12.2011


Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu XXIX istung. Päevakorras oli 10 küsimust.
Seoses laekumiste mõninga suurenemisega linna eelarvesse kinnitati 2011. a lisaeelarve ja eelarve muudatused. Lõpetati Kohtla-Järve linna 2012. a eelarve esimene lugemine. Linnapea J.Solovjovi ettepanekul kinnitati linnavalitsuse teenistujate uus koosseis, kus nähakse ette kolme spetsialisti koondamine, teenistujate arv väheneb 99-lt 96-le.
 
Linnavolikogu kantselei

28.12.2011


Teisipäeval, 27.detsembril toimus linnapea hr Jevgeni Solovjovi juures Kohtla-Järve linna parimate sportlaste vastuvõtt. Parimaid sportlasi tervitas ka Riigikogu liige hr Valeri Korb.
 
Kohtla-Järve linna 2011. a PARIMAKS MEESSPORTLASEKS tunnistati maadleja ALEKSEI BASKAKOV spordiklubist Kuldkaru. Sportlase treener – Aleksei Hapov. Aleksei Baskakov saavutas Eesti meistrivõistlustel vabamaadluses kehakaalus kuni 55 kg I koha, Eesti juunioride meistrivõistlustel – I koha, Euroopa juunioride meistrivõistlustel – 8 koha ning Euroopa meistrivõistlustel täiskasvanute seas 19 koha.
 
Kohtla-Järve linna 2011. a PARIMATEKS NOORSPORTLASTEKS   tunnistati kolm spordiklubide esindjat:
 
KIRILL SERIKOV poksiklubist Järve Boxing. Sportlase treener – Vladimir Zažogin;
 
DMITRI ARISTOV Kohtla-Järve Kergejõustikuklubist Atleetika – treener Aleksandr Hvirõhh ning DIANA PÄSLANE Kohtla-Järve Veespordiklubist – treener Aleksandr Abel.
 
Noorsportlased on saavutanud kõrgeid tulemusi Eesti noorte ning juunioride meistrivõistlustel.
 
Kohtla-Järve linna 2011. a PARIMAKS VÕISTKONNAKS tunnistati KORVPALLIKLUBI HITO MEESKOND, kes saavutas A-vanuseklassis meistritiitli, tuli U17 Euroliigas (EYBL) 32. meeskonna seas 4. kohale ning saavutas U20 vanuseklassi Euroliigas 2011. aasta sügisel 10-st mängust 10 võitu ja on momendil ainuliidrid. Meeskonna treenerid – Margo Tali ja Priit Sternhof. Klubi president – Raul Rõõmus.
 
Esitatuid kandidaate premeeriti rahalise toetuse- ja meeneplaadiga.
Sotsiaalteenistus

28.12.2011E-rahvaloendusel saab osaleda ka raamatukogudes.
 
31. detsembril algaval rahvaloendusel saab interneti teel osaleda ka raamatukogudes, mis on selleks puhuks varustatud ID-kaardi lugejatega. Rahvaloendusel saab interneti teel osaleda 31. detsembrist jaanuari lõpuni.
 
„Kui inimene oskab arvutit kasutada, kuid tal pole kodus internetti või arvutit, saab loendusankeeti interneti teel täita ka raamatukogudes asuvates avalikes internetipunktides,” rääkis Statistikaameti peadirektor Priit Potisepp.
 
Eestis on enam kui pooltuhat rahvaraamatukogu. „Rahvaloendus on Eesti jaoks nii oluline ettevõtmine, et raamatukogud osutavad oma abi suure heameelega. Kõikidel lahtiolekuaegadel on soovijad oodatud raamatukogudesse e-loendusankeeti täitma,” ütles Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Meeli Veskus.
 
Kultuuriministeeriumi ja Statistikaameti koostöös jõudsid kõikidesse raamatukogudesse ka ID-kaardi lugejad. „Koostöös Kultuuriministeeriumiga oleme ID-kaardi lugejatega varustanud kõik keskraamatukogud ja rahvaraamatukogud, kes selleks soovi avaldasid. Lisaks on raamatukogud saanud lühijuhendid e-loendusel osalemise kohta, et raamatukoguhoidjad oskaks vajadusel inimesi aidata,“ rääkis Potisepp.
 
Rahvaloendusel saab interneti teel osaleda 31. detsembrist 31. jaanuarini. Ankeet on alates 31. detsembrist kättesaadav aadressil www.REL2011.ee.
 
Ankeedi täitmise keskkonda sisselogimiseks saab kasutada ID-kaarti, Mobiil-IDd või pangaparoole (Swedbank, SEB, Sampo). Ankeeti on võimalik minna täitma ka otse internetipangast, valides avalike teenuste alt rahvaloenduse. Enne sisselogimist ID-kaardiga tuleks veenduda selle sertifikaatide kehtivuses ja vajadusel neid uuendada http://id.ee/?id=28833
 
Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul (31.12.2011–31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad perioodil 16. veebruar – 31. märts 2012 rahvaloendajad.
 
2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal.
 
Vaata lisaks:
REL 2011 www.rel2011.ee
REL 2011 Facebookis www.facebook.com/Rahvaloendus
REL 2011 Twitteris www.twitter.com/rel2011
REL 2011 Flickris http://www.flickr.com/photos/rahvaloendus

20.12.2011


Head Jõgeva ja Eestimaa inimesed!
 
Meie armastatuim jõululaul algab sõnadega: “Püha öö, õnnistud öö, kõik on maas, rahu sees.” Kas ei peitu jõulurahu erilisus tema sidemes pühadusega? Kas ei too just pühaduse tajumine seda rahu meie südamesse ja ellu? Kas ei kutsu just jõulupühad küsima pühaduse ülesande ja allika järele?
 
Läbi ajaloo on inimkond mõistnud erisust püha ja profaanse, üleva ja madala, hea ja kurja, valguse ja pimeduse vahel. Püha on midagi meist kaugemale ulatuvat, midagi üldkehtivat ja ühendavat, puutumatut ja püsivat, õiget ja jumalikku. Midagi, mida maksab ihaldada ja usaldada, mis täidab südamed rõõmu ja rahuga isegi siis, kui teame, et oleme alles tee algul.
 
Mis on meile, eestlastele, püha? Mis on see, mida me ei tohi kaotada, mille poole püüdleme, millele pühendame kogu oma hingejõu? On see isamaa ja emakeel, hümn, lipp ja laulupidu? On see kodu, perekond, abielu ja armastus? Ligimene meie kõrval oma rõõmude ja muredega? On see elu, mis meile antud, loodus meie ümber ja Looja, kelle armastust vajame nagu laps oma vanemate hellitust? On need pühakojad, kuhu koguneme kuulama tema Sõna?
 
Või oleme haaratud kaduvate asjade ja askelduste võimust: pangamajad, kaubamajad, karjäär, konkurents, meelelahutus, heaolu, toimetulek ja teadmatus tuleviku ees – neile kuulugu pühaduse oreool! Sic transit gloria mundi, teadsid juba vanad roomlased! Elus pettunule pole enam miski püha. Kirikuisa Augustinuse sõnadega: Sina, Jumal, oled loonud meid elama osaduses endaga ja meie süda on rahutu seni, kuni ta rahu leiab sinus.
 
Keskendugem siis jõuluajal pühadusele ja pühale jõululapsele, kes on sündinud maailma, et leiaksime taas üles pühaduse lätte ja saaksime tagasi oma lapsesilmad, nägema elu tõelisi, kadumatuid väärtusi. „Me oleme uskunud ning tundnud, et sina oled Jumala Püha,“ (Jh 6:69) tunnistasid kord Jeesuse jüngrid. Seda võime ka meie. Pühadus ehitab sildu, loob usaldust ja hoolivust, kingib julgust, elu ja rahu.
 
Kui ka varisevad maailmakorrad ja majandussüsteemid, toob pühadus ja püha jõuluöö esile inimeseksolemise pühaduse ja väärikuse ja paneb hõiskama koos inglikooriga: „Ja maa peal rahu, inimestest hea meel!”
 
Kuulutan välja ülemaalise jõulurahu!
 
Andres Põder
Peapiiskop
 
Jõgeval, 11. detsembril 2011

19.12.2011


Järve Biopuhastuse OÜ esindajad külastasid Kohtla-Järve sõpruslinna Veliki Novgorodi. Järve Biopuhastust esindasid: Valeri Korb, Riigikogu liige, Riigikogu keskkonnakomisjoni liige, Järve Biopuhastuse Nõukogu liige; Jevgeni Solovjov, Kohtla-Järve linnapea ja Järve Biopuhastuse asutajate esindaja; Priit-Aulis Kesler, Jõhvi abivallavanem, Järve Biopuhastuse Nõukogu esimees; Dmitri Dmitrijev, Kiviõli linnapea, Järve Biopuhastuse asutajate esindaja; Vladislav Petuhhov, Järve Biopuhastuse OÜ juhatuse liige; Daniel Eghert, Järve Biopuhastuse arendusüksuse juht. Visiidi raames nad tutvusid Veliki Novgorodi veevarustuse süsteemi ja reoveepuhastuse korrastamisega. Nad külastasid äsja valminud veehaare- ja reoveepuhastusjaama. Järve Biopuhastuse esindajad tegid Veliki Novgorodi Administratsioonis ettekande teemal „Eesti veevarustus ja veepuhastus“. Veliki Novgorodi veevõrgu esindajad on kutsutud Eestisse 2012. aasta esimesel poolel.
 
Arenguteenistus

19.12.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul vaadati läbi:

1. Tööstuse tn asuva kahe tootmishoone elektrivõrguga liitumise projekt.
2. Järve linnaosas Pikk ja Pärna tn asuvate majade fassaadipassid.
3. Tabori väikekohas kahe aiamaja mõõdistusprojektid.
4. Järve linnaosas Sakala tn asuva eramu laiendamise projekt.

Arenguteenistus

16.12.2011


EESTI JURISTIDE LIIT
ÕIGUSRING SILLAMÄEL
20.detsembril 2011.a. 12.00- 16.00
SILLAMÄE EESTI PÕHIKOOLIS ( Valeri Tškalovi 21, Sillamäe)
Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne õiguslane nõustamine.

Nõustajad:
- Maarika Pähklemäe – perekonnaõigus, elatisrahad
- Aare Nahk - kohtusse pöördumine, kohtumenetlus
- Jana Kitter – maksuõigus, töölepinguseadus
- Enn Tonka - tarbijakaitse
- Krista Paal – elatise nõuded
- Jaan Nurk - töölepingu seadus
- Oksana Kutšmei – täitemenetlus
- Maido Pajo – kinnisvara probleemid, maaõigus, asjaõigusseadus
- Aare Objartel - korteriühistute problemaatika, võlaõigusseadus, lepinguõigus


Täpsemat infot ÕIGUSRING kohta saate
Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee  või telefonilt 644 9501.

15.12.2011

Jõulude ja Uue Aasta eelsetel päevadel korraldavad linna Kultuurikeskuse töötajad lastele peoürituste seeria nimetusega „Päkapikkude maa“. Üritused toimuvad Vahtra loomingukeskuses (Endla tn 4, endine Vahtra kool).
 
Lasteaedade ja nooremate klasside lapsed külastavad erinevaid loomingulisi töökodasid, õppivad valmistama mänguasju, tantsivad, mängivad, laulavad koos päkapikkudega ning küpsetavad ise piparkooke, mis võib kohe ka ära süüa.
 
Vanemad, kes ei ole veel jõudnud oma väikeste lastega külastada Päkapikkude maad, võivad seda teha 26. detsembril kell 11.00 – 15.00. Sissepääs – 3 eurot.


Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

15.12.2011


Euroopa Parlamendi Infobüroo, ajakirja Täheke ja Häirekekskuse korraldatud laste kunstivõistluse "112" auhinnatud võidutööde hulgas oli ka Kohtla-Järve lasteaia Tareke lapse Sergei Matrosovi joonistus. Sergei kutsuti 02. detsembril koos emaga Tallinnas toimunud näituse avamisele ja autasustamisele.

Sotsiaalteenistus

15.12.2011


Ahtme Spordihallis toimus IV Rahvusvaheline juunioride vabamaadluse turrniir „KULDKARU OPEN 2011“. Rahvusvahelistel võistlustel osalesid: Eesti, Leedu,  Läti, Venemaa, Poola, Valgevene, Iisraeli ja Kreeka maadlejad. Spordiürituse avamisel tervitasid sportlasi Kohtla-Järve linnapea hr Jevgeni Solovjov, Riigikogu liige hr Valeri Korb ning Venemaa teeneline treener ja Vene Föderatsiooni peatreener naiskoondise vabamaadluses Oleg Sugako.
 
Kehakaalus kuni 50 kg saavutas I koha Tomasz Ogonowski  Poolast, kehakaalus kuni 55 kg - Kohtla-Järve spordiklubi Kuldkaru maadleja  Aleksei Baskakov.
 
Kehakaalus 60 kg - Venemaa maadleja Jadigar Agamaliev, kehakaalus kuni 66 kg 19 maadleja seas -  Salim Shaov Venemaalt.
 
Kehakaalus kuni 74 kg - Jevgeni Soltruk Kohtla-Järve spordiklubist Kuldkaru ning kehakaalus kuni 84 kg - Timofei Xenidis Kreekast.
 
Raskemates kehakaaludes kuni 96 kg ja kuni 120 kg tulid I kohale Ailands Sulcas ja  Jonas Rudavichus Leedust.
 
http://www.kuldkaru.ee/ru/gallery.html?func=viewcategory&catid=12&startpage=1#category
 
Sotsiaalteenistus

12.12.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul vaadati läbi
1. VKG Energia OÜ tuhaladestu korrastamise ning korrastatud ladestule uue hüdrotuhaärastuse ohtlike jäätmete prügila rajamise eelprojekt.
2. Kohtla-Järve-Sompa-Tammiku-Ahtme soojusmagistraali trassi projekt Ahtme, Järve ja Sompa linnaosas.
3. Ahtme linnaosas Estonia pst tänaval veemõõdukaevu elektrivõrguga liitumise projekt.
4. Järve linnaosas Põllu tn asuva maja fassaadipass.
5. Järve linnaosas Katse tn asuva maja fassaadipass.

12.12.2011


15. detsembril kell 15.00 toimub TTÜ Virumaa Kolledžis (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve) ideekonkursile „Arhitektuuriline väikevorm linnakeskkonnas” esitatud tööde hindamine ja parimate tööde autorite autasustamine.

Ideekonkursi objektideks on Kohtla-Järve Järve linnaosa Keskallee tänaval asuv allee ja Presmani nimeline park. Konkursi eesmärk on ideede otsimine arhitektuuriliste väikevormide (lilleklumbid, skulptuurid ja skulptuurigrupid, pingid, prügikastid, puhkealad, lasteväljakud jt) kujundamiseks linnakeskkonna atraktiivsemaks muutmiseks.

Kõige aktiivsemalt esitasid töid Jõhvi Gümnaasiumi, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi ja Narva 6. Kooli õpilased, samuti esitasid tööd Virumaa Kolledži üliõpilased.

Parimate tööde autoreid autasustatakse meeldejäävate kingitustega. Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub välja eriauhinna.

Ootame kõiki huvilisi töödega tutvuma!

08.12.2011Kohtla-Järve Kunstide Kooli õpilane Milena Kaznatšejeva (juhendaja O.Žarkova) osutus üheks võitjatest Euroopa Parlamendi poolt läbi viidud konkursil „112“ .

Konkursile esitati 3400 joonistust 147-st erinevast Euroopa linnast. Konkursi parimaid töid kasutati Europarlamendi 2012. a lauakalendri kujundamiseks. Milena joonistus „Päästame metsa!“ on paigutatud kalendri aprillikuu leheküljele.

08.12.2011


Kohtla-Järve linna ja Slantsõ rajooni vahelise koostöö ja sõpruslepingu raames esines Ahtme Klubi vene laulu ansambel Retšenka eesotsas juhataja Pavel Smirnov`iga Slantsõ Kultuurimaja pidulikul kontserdil, mis oli pühendatud Venemaa Rahvusliku ühtsuse päevale.

02.12.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul vaadati läbi

1. Ahtme linnaosas Kohtla-Järve Tabori 25 AÜ krundi aiamaja mõõdistusprojekt.
2. Järve linnaosas Ringi tn asuva maja rekonstrueerimise projekt .
3. Konso tee rekonstrueerimise projekt.
4. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Pärna tn asuva elamu ühe korteri veranda laiendamiseks.

Arenguteenistus

02.12.2011


Keelekümblusprogrammi Lastevanemate Liidu korraldatud vabariiklikul konkursil "Hindame õpikeskkonda ", kus tunnustati lasteaedade juhte, kes on suutnud luua keelkümblusrühmadele kõige parema ja turvalisema õpikeskkonna, tunnistati võitjateks Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike juhtkond: direktor  Veera Kevlitš ja õppealajuhataja Svetlana Podtsepajeva ja Narva Lasteaia Päikene direktor Heli Adamovitš.
 
Konkursil hinnati õpikeskkonna esteetilisust , puhtust, mugavust, näitvahendite olemasolu ja kujundamist, psühholoogilist kliimat, kontakti lastevanematega , võimalusi, mis on loodud pedagoogide turvaliseks tööks . Lasteaias Punamütsike töötab keelekümblusmetoodika alusel 3 osalise keelekümbluse rühma.

 
Sotsiaalteenistus

01.12.2011


Kohtla-Järve Linnavolikogu korralisel istungil vaadati läbi 7 küsimust. Nende hulgas otsustati esitada taotlus Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna vahelise piiri korrigeerimiseks ja muutmiseks. Piiri korrigeerimine võimaldab alustada Jõhvi-Tammiku vahelise jalg- ja jalgrattatee ehitust, mis on nii linlaste kui ka Tammiku aleviku elanike huvides.
 
Linnavolikogu kantselei

01.12.2011


Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldavad 9. detsembril Jõhvis Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fondi infopäeva ja Ida-Virumaa MTÜ-de suutlikkuse tõstmise lühikoolituse. Infopäevale ja koolitusele oodatakse MTÜ-de esindajaid, kes on huvitatud selle programmi 2012. a taotlusvoorudes osalemises.
Lisainformatsioon ja registreerimine siin: http://www.ivek.ee/kalender?eventid=98&lang=ee
 
Arenguteenistus

01.12.2011


Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosolekul arutati Ahtme spordihalli tööd. Erilist tähelepanu pöörati selle spordikompleksi ühele peamisele probleemile – maneeži tartaankatte olukorrale. 10. aastase kasutamise jooksul on kate oluliselt amortiseerunud. Kuna selle täielik uuendamine lähimas tulevikus on tööde kõrge hinna tõttu ebareaalne, arutas komisjon võimalust taastada maneeži enam kannatada saanud alad. Samuti soovitati spordihalli juhtkonnal võtta kasutusele lisameetmed katte kulumise vähendamiseks.

29.11.2011


Peterburis kirjutati alla lepingule, mis käivitab projekti “Meditsiini info ja nõustamise kättesaadavuse parandamine” (MedInf). Projekti rahastab Eesti-Läti-Vene piiriülene koostöö programm (EstLatRus).

Projekti eesmärk on suurendada meditsiinilise nõustamise kättesaadavust telefoni, interneti ja teiste vahendite abil, kasutades IKT lahendusi Eesti ja Venemaa piirialadel. Projekti Juhtpartner on MTÜ Eesti Abikeskused. Kohtla-Järve Linnavalitsus on antud projekti partner.

Eestis töötati välja uued interneti ja teiste vahendite kaudu toimuva meditsiinilise nõustamise vormid, mis tuginevad meil juba kuus aastat toimiva Perearsti Nõuandetelefoni 1220 kogemusel.

Projekti raames töötatakse välja sarnane meditsiinilise konsulteerimise süsteem ka Venemaal.

Projekti kogueelarve on 333 330 EUR, millest 10 protsenti katavad projekti osapooled oma vahenditest, 90 protsenti saadakse aga Euroopa Liidust. Kohtla-Järve Linnavalitsuse eelarve on 38 960 eurot.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus jaanuar 2012 – märts 2014.

28.11.2011


Selle sügise suurimas muusikasaates «Laulupealinn» esindas meie linna noor lauljatar Tanja Mihhailova. Oma muusikanumbritega pakkus ta publikule suurepäraset meelelahutust, ühendades laval laulu ja tantsulise liikumise.

Meie kodukoha eest võitlesid igas saates koos Tanjaga erinevad lauljad. Nende hulgas noor näitleja Dmitri Smirnov Sillamäelt, perekond Räitsak Kohtla-Nõmmelt, endine riigikogu liige Tiit Kuusmik ja hinnatud saksofonist Virgo Veldi, 8-aastane Illuka poiss Kermo Vinkler, Viru jalaväepataljoni (JVP) ajateenijad ja Iisaku segakoor, Jõhvi Gümnaasiumi muusikaõpetaja Küllike Šapovalov ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilane Ingela Virkus, ja üks parimaid tantsukollektiividest Ida-Viirumaal Radost.

Tänusõnad kõikidele lauljatele ja abilistele, kes hääletsid, et meie kodulinn, Kohtla-Järve jõudis finaali. Täname vapustava esinemise eest!

Linnavalitsus

27.11.2011


Täna Kohtla-Järvel süüdati esimene advendiküünal.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

24.11.2011


Kohtla-Järve Kunstide Kool saatis mõningate oma õpilaste tööd Jaapanis toimuvale laste kunsti konkursile.

Hiljuti tuli teade, et meie lapsed saavutasid sellel konkursil kõrged kohad. Koos teatega saadeti ka diplomid ja medalid.

Aleksandra Grigorjeva (juhendaja O.Link) ja Maria Generalova (juhendaja O.Žarkova) said hõbemedalid, Artjom Esholts (juhendaja A.Hanni) ja Arina Žarkova (juhendaja O.Žarkova) pronksmedalid.

24.11.2011


Sel nädalal algas Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) ohutuskampaania „Ära ise näpi! Lase spetsialistil regulaarselt kogu oma gaasi- ja elektrisüsteemi kontrollida!“. Kampaania eesmärgiks on koduomanikele alanud kütteperioodil meelde tuletada ja selgitada, et ohutuse tagamiseks tuleb kütteseadet regulaarselt omaala spetsialistil kontrollida lasta, seda nõuetekohaselt hooldada ja kasutada.
 
Õnnetused ning avariid elektri- ja küttegaasiseadmetega saavad paljudel juhtudel alguse kontrolli- ja hooldusnõuete täitmata jätmisest, põhjuseks siinjuures on hooletus, teadmatus või soov kokku hoida hooldus- ja remondikuludelt. Seadmete nõuetekohasuse eest vastutab alati omanik, kes peab teadma, kuidas seadet kasutada ning millise regulaarsusega kontrollida ja hooldada.  Oluline on viia inimesteni teadmine, et ohutuse tagamiseks võivad elektri- ja küttegaasiseadmeid kontrollida, remontida, paigaldada ja hooldada vaid vastava pädevusega spetsialistid. Elekter ja gaas on väga ohtlikud, mistõttu remondi ja muude sarnaste tööde tegemine omal käel või sõbra abiga võivad põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi.
 
Kampaaniaga soovibki TJA ennekõike rõhutada seda, et elektri- ja küttegaasiseadmete töid ei tohi teha ise, vaid selleks tuleb kohale kutsuda pädev spetsialist.
 
Vaata lähemalt: www.ohutus.ee/äraisenäpi

22.11.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 22 küsimust. Teiste küsimuste hulgas vaadati läbi Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa Ahtme mnt 27a maaüksuse osale detailplaneeringu kehtestamine” (ettekandja: Rita Burenkova) ja Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Maamaksumäära kehtestamine Kohtla-Järve linnas“   (ettekandja Ljudmila Jantšenko).
 
Linnakantselei

18.11.2011Kohtla-Järve Kunstide Kooli näitusesaalis toimub parimate õpilaste tööde näitus. Vaatajad saavad tutvuda 75-e erinevas tehnikas teostatud töödega. Näitusel saab näha erinevas vanuseastmes õpilaste töödega alates ettevalmistuskususest kuni lõpukursuseni.
Sissepääs tasuta.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Linnavolikogu kantselei

18.11.2011


Korteriühistute Juhtide Assotsiatsioon korraldab 24.11.2011. a projekti Avatud Eesti Fond raames ümarlaua – kohtumise Kohtla-Järve Linnavolikogu liikmetega.

Kohtumine toimub Kohtla-Järve Linnavolikogu konverentsisaalis algusega kell 16.30.

Registreerimine tel. 5650 4935, 5563 4174 või e-maili aadressil: mbogry@asso.ee

15.11.2011


Kohtla-Järvel Uus-Tehase tänava ja Järveküla tee rajoonis lõpetati Tallinn-Narva maanteed ja Järve linnaosa tööstustsooni ühendava ümbersõidutee ehitus.

Tööde käigus rekonstrueeriti kapitaalselt 4 287 meetrit teekatet, püstitati 221metallist tänavavalgustuse masti, paigaldati 170 teemärki. Tänu sellele, et 9 497 meetrit elektrikaablit paigaldati maa alla, ei ole rekonstrueeritud maa-alal enam õhuelektriliine.

Tee tagab praegu tööstustsoonis tegutsevate ettevõtete eduka töö, samuti soodustab uute ettevõtete ehitamist tööstustsooni vabadele aladele.

Foto 1, Foto 2, Foto 3
Linnavolikogu kantselei

15.11.2011


Korteriühistute Juhtide Assotsiatsioon korraldab projekti Avatud Eesti Fond raames 17.11.2011. a tasuta seminari teemal „Paljukorterilise maja tehnovõrkude (küte, vesi, kanalisatsioon, gaas) ühine kasutamine ja vastutuse jagamine omanike ja KÜ vahel“.

Seminari viib läbi Andrei Kotšengin (OÜ SVEXGRUPP).

Seminar toimub Kohtla-Järve Linnavolikogu konverentsisaalis algusega kell 17.00.

Registreerimine tel 5650 4935, 5563 4174 või e-maili aadressil mbogry@asso.ee

Arenguteenistus

15.11.2011


Kohtla-Järvet külastas Tapa Linnavalitsuse töötajate delegatsioon. Neid huvitas Kohtla-Järve kesklinna rekonstrueerimise tulemus, et kasutada seda kogemust analoogse töö tegemiseks oma linnas. Külaliste sõnul olid nad meeldivalt üllatunud meie kesklinna ilusa välimuse üle, tänu millele tekkis neil hulgaliselt ideid, mida võiks realiseerida Tapal. Samuti meeldis neile ka Kohtla-Järve Linnavalitsuse töötajate, kes näitasid külalistele rekonstrueeritud alasid ja vastasid põhjalikult kõikidele küsimustele, külalislahkus.

Majandusteenistus

15.11.2011


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon peatas linnavolikogu liikme Jevgeni Kiil`i volitused seoses puudumisega volikogu istungitelt kolme järjestikuse kuu jooksul ja lõpetas ennetähtaegselt Kohtla-Järve Linnavolikogu liikmeteks registreeritud Asta Palmi, Irina Tokman`i, Kristiine Agu ja Vladimir Tužilkin`i volitused seoses töötamisega Kohtla-Järve Linnavalitsuse ametnikena. Kohtla-Järve linna valimiskomisjon määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Deniss Veršinin`i.

Kohtla-Järve linna valimiskomisjon

15.11.2011


Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK ) rahastab kahte keskkonnaharidusprojekti, mille tegevus on suunatud Kohtla-Järve lasteaedadele.

Projekt, mille läbiviijaks  on MTÜ Hared, hõlmab keskkonnahariduse alast koostööd Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade vahel. Projekt on jätkuks septembris lõppenud analoogsele projektile, mida rahastas samuti KIK ja kus osalesid 15 Kohtla-Järve ja 14 Pärnu lasteaeda.

KIK otsustas rahastada ka Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt projekti “Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt loodus- ja keskkonnaalased üritused ja väljasõidud ".  Projekti eesmärk on tõsta lasteaias käivate laste ja nende vanemate keskkonnateadlikkust ja säästvat suhtumist loodusesse.  Planeeritavate tegevuste hulgas on õppevahendite soetamine, sõit Pokumaale, väljasõidud Toila parki erinevatel aastaaegadel ja palju muud.


Sotsiaalteenistus

15.11.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi  28 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati saata Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna vahelise piiri korrigeerimise ja muutmise otsustamine Kohtla-Järve Linnavolikogule (ettekandja: Timo Taal), samuti kinnitati Kohtla-Järve linna lasteaedade (Aljonuška; Buratino; Kirju-Mirju; Rukkilill; Tareke; Tuvike) 2011-2014 arengukavad  (ettekandja Eha Karus).
 

Linnakantselei

14.11.2011

Statistikaamet otsib rahvusvahelise täiskasvanute uuringu läbiviimiseks Kohtla-Järvele KÜSITLEJAT.
www.hm.ee/piaac


09.11.2011


Kohtla-Järve Linnavolikogu 2. novembri 2011. a otsusega nr 202 algatati Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Keemia väikekoht maaüksuste 3s, 5s, 1p ja nende lähiümbruse detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Vastu võetud otsusega saab tutvuda Kohtla-Järve linna ametlikul koduleheküljel aadressil...

Majandusteenistus

09.11.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni 01.11.2011. a koosolekul vaadati läbi:
1. Ahtme linnaosas Ühisgümnaasiumi (Maleva tn 4) fassaadi rekonstrueerimise projekt.
2. Ahtme linnaosas Vanurite Hooldekodu (Ahtme mnt 16) fassaadi rekonstrueerimise projekt.
3. Järve linnaosas Keskalleel asuva kohviku laiendamiseks projekteerimistingimused.
4. Järve linnaosas Ringi tänava veetorustiku projekt.

Arenguteenistus

09.11.2011Ahtme Spordihallis toimusid Kohtla-Järve linna lahtised Kyokushinkai karate meistrivõistlused. Spordiüritusel osalesid nii Eesti sportlased kui ka külalised Peterburist.

Võistluste korraldajaks oli spordiklubi Taisei.

Kohtla-Järve linna lahtised Kyokushinkai karate meistrivõistlusi toetasid Kohtla-Järve Linnavalitsus, AS POLVEN ja Toila SPA.

Sotsiaalteenistus

08.11.2011


Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni istungil vaadati läbi 4 küsimust. Kaks neist olid seotud nägemispuudega pensionäridega Ahtme linnaosas. Esimene küsimus puudutas erilist märgistust meie linna nägemispuudega inimestele ette nähtud munitsipaalasutustes. Spetsiaalsete märgistuste kohta kinnitas aselinnapea, et ametnikule, kes tegeleb märgistamise töödega, antakse vastav ülesanne.

Teine küsimus oli seotud vaegnägijate tasuta sõidu võimalusega ühistraspordis Kohtla-Järve linnas. Kahjuks ei saa Kohtla-Järve Linnavalitsus kompenseerida tasuta sõitu ühistranspordis , sest need inimesed saavad juba riiklikku toetust.

Samuti vaatas sotsiaalkomisjon läbi tunnuslausete nimekirja. Esitati kaks varianti - Hr. E. Odinets tegi ettepaneku nr 46 „Kohtla-Järve – valguse algus“ ja Hr. V.Evve pakkus nr 72 ”Kohtla-Järve – põlevkivimaa“. Teised sotsiaalkomisjoni liikmed nõustusid sellega.

Viimane küsimus oli seotud ülekäiguradade taastamisega Järve ning Ahtme linnaosades. Komisjoni liikmed tulid järeldusele, et informatsioon ülekäiguradade puudumise kohta tuleb edastada abilinnapeadele Järve ja Ahtme linnaosades.

Anton Dijev
Sotsiaalkomisjoni esimees

07.11.2011


Kohtla-Järvel toimus plaaniline õppus linna soojustrasside avarii tagajärgede likvideerimiseks. Õppustele olid kaasatud linna kriisikomisjon , linnavalitsuse spetsialistid ja mõnede organisatsioonide esindajad.

Kohapealseid reaalseid töid ei teostatud.

Õppuse eesmärgiks oli juhtivorganite ja asutuste koostöö viimistlemine avarii likvideerimisel, samuti elanikkonna kaitse kindlustamine.

See eesmärk saavutati.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Linnavolikogu kantselei

07.11.2011


3. novembril 2011. a toimus Jõhvi Vallavalitsuse ja Kohtla-järve Linnavalitsuse ühiskomisjoni koosolek piiride muutmiseks, kus arutati ja otsustati järgmiseid küsimusi:
1. Vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 17. märtsi 2011. a otsuse nr 100 punktile 1.1 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. septembri 2011. a otsusele nr 187 Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiride muutmiseks täiendavate uuringute läbiviimise vajaduse väljaselgitamine.
2. Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiride muutmisega kaasnevate õigusaktide muutmise vajaduse väljaselgitamine.
3. Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri muutmisega kaasnevate organisatsiooniliste ning eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamine.
4. Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri muutmise läbirääkimiste protsessi avalikustamine.
5. Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri muutmiseks asjaomasel territooriumil elavate elanike arvamuse väljaselgitamise vajaduse otsustamine.

Protokoll lisatud .pdf formaadis

04.11.2011


Kohtla-Järve Linnavolikogu istungil vaadati läbi 19 küsimust. Nende seas kinnitati Kohtla-Järve linna 2011. a lisaeelarve ja eelarve muudatused ning võeti vastu linnavalitsuse finantsteenistuse põhimäärus.

Algatati kaubanduskeskuse Vironia juurdeehitise detailplaneering.

Sotsiaalkomisjoni aseesimeheks valiti E.Odinets.

Otsused võeti vastu ka teistes küsimustes.

Linnavolikogu kantselei

03.11.2011
Ahtme Spordihallis toimusid V Rahvusvahelised sportaeroobika võistlused „KOHTLA-JÄRVE OPEN CUP 2011“. Sportaeroobika on suhteliselt uus spordiala, mis on kiiresti võitnud suure populaarsuse nii maailmas, kui ka Eestis. Kohtla-Järve linna külastasid 427 võimlejat: Leedust (Vilnius ja Klaipeda), Lätist (Riia), Valgevenest (Minsk, Gomel), Venemaalt (Ivanovo, Moskva, Himki, Solnetšnogorsk, Uljanovsk, Peterburi, Leningradi oblast, Kaliningrad, Volhov ) ja Eestist (Tallinn, Narva ja Kohtla-Järve). Spordiürituse avamisel tervitasid võimlejaid Kohtla-Järve linnapea hr Jevgeni Solovjov, Riigikogu liige hr Valeri Korb ja Eesti Võimlemisliidu juhatuse liige hr Viktor Saaron.

Spordiürituse korraldajad, kelleks olid Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Spordiklubi Fööniks, tänavad toetajaid ja koostööpartnereid, kes osutasid abi spordiürituse korraldamisel ja läbiviimisel.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Sotsiaalteenistus

02.11.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi  13 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati moodustada ajutine komisjon Kohtla-Järve linna ja Jõhvi valla vahelise piiri muutmiseks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses nimetatud küsimuste lahendamiseks (ettekandja: Jevgeni Solovjov) .
 
Linnakantselei

31.10.2011Kohtla-Järvel toimus renoveeritud linnakeskuse ametlik avamine.

Renoveerimine võttis aega üle aasta ning seda finantseeriti Euroopa Liidu ja linna eelarve rahadest. Märkimisväärsel territooriumil, kus on kaks väljakut ja mõningad tänavad vahetati sõidu- ja kõnniteede kate, paigaldati uus tänavavalgustus ja väikevormid, remonditi kolm vana ja rajati kolm uut purskkaevu jne. Kohtla-Järve linna keskus on nüüd saanud uue kaasaegse arhitektuurilise välimuse.

Pidustused toimusid renoveeritud tänavatel ja linna Kultuurikeskuses.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10, Foto 11, Foto 12

Linnavolikogu kantselei

28.10.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul vaadati läbi:

1. Ahtme linnaosas Sõpruse tn asuva hoone rekonstrueerimiseks projekteerimistingimused.
2. Ühisgümnaasiumi (Maleva tn 4, Ahtme linnaosa) fassaadi rekonstrueerimise eskiisid.

Arenguteenistus

28.10.2011


Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov`i kutsel külastasid Kohtla-Järve Linnavalitsust Peterburi Diplomijärgse Hariduse Akadeemia esindajad: anestesioloogia ja reanimatoloogia kateedri juhataja ja professor Konstantin Lebedinsky ning professor Vadim Mazurok. Kohtumisel osalesid Kohtla-Järve aselinnapea sotsiaalküsimustes Niina Aleksejeva, kelle kompetentsi kuuluvad ka meditsiiniküsimused, välissuhete nõunik Jelena Dulneva ja Ida-Viru Keskhaigla arst-anestesioloog Valeri Kurtukov. Kohtumisel arutati pikaajalise koostöö tulemused. Samuti olid tehtud lähitulevikuplaanid. Peale kohtumist läksid külalised Toila sanatooriumi, kus kahe päeva vältel toimus järjekodne koolitus Eesti haiglate reanimatsiooniosakondade arstidele ja meditsiiniõdedele. Lektoriteks olid külalised Peterburist ning praktiseerivad arstid ja õppejõud Tartu Ülikoolist.

Linnakantselei

25.10.2011


Kohtla-Järvel toimus 80-minutilise dokumentaalfilmi „Detour“ („Kiertotie - – Ümbersõit“) näitamine. Film jutustab paikade ajaloost lõigul Turu-Tallinn, sealhulgas ka Ida-Virumaast.

Peale vaatamist kohtusid linnaelanikud filmi autoritega Simon Brunel`i ja Nicolas Pannetier`iga. Linnaelanikud jagasid oma muljeid ja esitasid küsimusi filmi autoritele.

Film on valminud 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnade Tallinna ja Turu koostöös.

21.10.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsuse fuajees on avatud linna Koolinoorte Loomemaja õpilaste näitus. Pildid, tikandid, erinevast materjalist dekoratiivesemed, pidulikud kleidid, aviomudelid jne. jutustavad külalistele näitlikult neist oskustest, mida kooliõpilased omandavad Koolinoorte Loomemaja loomingulistes kollektiivides.


Näitus on pühendatud Koolinoorte Loomemaja 55. aastapäevale.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6
Linnavolikogu kantselei


21.10.2011

Ahtme Spordihallis toimusid Kohtla-Järve linna lahtised taekwondo meistrivõistlused, kus osalesid 131 sportlast Tallinnast, Pärnust, Haapsalust, Maardust, Paldiskist, Raplast, Mustvest ja Kohtla-Järvelt.
 
Spordiürituse avamisel tervitas sportlasi  Eesti Taekwondo Liidu president hr Mihhail Kõlvart.
Võistluste korraldajateks olid spordiklubid "KWON" ja "TEKKEN".
 
Sotsiaalteenistus


19.10.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Kooskõlastati:
1. Projekteerimistingimused Kukruse linnaosas Õnne tn asuva saunahoone laiendamiseks ja kasutusotstarbe osaliseks muutmiseks.
2. Projekteerimistingimused Järve linnasosas Ehitajate tn asuvale krundile majandushoone ehitamiseks.
3. Järve linnaosas Kalevi tn asuva maja fassaadipass.

Vaadati läbi:
1. Ahtme linnaosas Sõpruse tn asuvale krundile sauna juurdeehituse projekt.
2. Vanurite hooldekodu bloki B fassaadi rekonstrueerimise eskiisid.
3. Ahtme linnaosas Puru teel asuva hoone fassaadi rekonstrueerimise projekt.

Arutati:
1. Järve linnaosas VKG tuhaladestu korrastamise ning korrastatud ladestule uue hüdrotuhaärastuse ohtlike jäätmete prügila rajamise projekti enne seisukoha võtmist.

19.10.2011

Ahtme Gümnaasiumi kunstmuruväljakul toimusid Eesti Koolispordi Liidu

10.-12. klasside noormeeste Rahvaliiga jalgpalli finaalvõistlused. Finaalturniiril osales 15 võistkonda.

Kohtla-Järve linna esindasid Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi meeskonnad.

Esikoha saavutas tasavägises kohtumises Kohila Gümnaasiumi noormeeste võistkond, II kohale tulid Rakvere Reaalgümnaasiumi koolinoored ning III kohale - Paide Gümnaasiumi noormehed.

Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi meeskond jagas 4.-6.kohta ning Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi võistkond – 7.-9.kohta.

Võistluse heale kordaminekule aitasid kaasa tublid kohtunikud jalgpalliklubist FC Lootus eesotsas peakohtunik Andrei Škaletaga.

Eesti Koolispordi Liidu 10.-12.klasside noormeeste Rahvaliiga jalgpalli finaalturniiri toetasid Eesti Koolispordi Liit, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium ja Eesti Jalgpalli Liit.
 
 
Sotsiaalteenistus
 
 

18.10.2011

K-Järve Järve Gümnaasiumi direktor Anne Endjärv ja Järve Vene Gümnaasiumi direktor Veera Sibrik koos TTÜ Virumaa Kolledži rektori Viktor Andrejeviga kirjutasid alla koostöö raamlepingutele, mis võimaldavad gümnaasiumidele senisest suuremat koostööd Kolledžiga täiendkoolituse, projektide, ühistegevuste ja arendustegevuste osas, et suurendada õpilaste teadlikkust ja huvi.

Juba 21.oktoobril on Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilased oodatud TTÜ Virumaa Kolledžis.

18.10.2011

Oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel, 29.ja 30.oktoobril algusega kell 11.00 toimuvad Ahtme Spordihallis V Rahvusvahelised sportaeroobika võistlused „AEROBIC GYMNASTICS KOHTLA-JÄRVE OPEN CUP 2011“. Eelregistreerimise andmetel on Kohtla-Järvele oodatud ligi 427 võimlejat Leedust, Lätist, Valgevenest, Venemaalt ja Eestist.
Rahvusvahelist võistlust korraldatakse vastavalt Rahvusvahelise Võimlemisliidu (FIG) võistlusmäärustele. Mõlemal võistluspäeval on võimalik näha üksikesinejate, segapaaride, kolmikute ning rühmade esinemist miniklassis (9.a ja nooremad), laste klassis (10.-11.a), noorte klassis (12.-14.a), juunioride (15.-17.a) ja mestriklassis (seeniorid 18.a  ja vanemad).
Võistluste korraldajateks on Kohtla-Järve Linnavalitsus koostöös Spordiklubiga Fööniks ja Ahtme Spordihalliga.

Sotsiaalteenistus

18.10.2011

Linnavalitsuses toimunud korteriühistute juhtide kohtumisel aselinnapea Riina Ivanova ja linnavalitsuse ehitusjärelvalve spetsialisti Roman Mutoneniga arutati majade ja nendes asuvate korterite renoveerimise küsimusi. Endiselt on aktuaalsed alternatiivküttele ülemineku ja korterisiseste konstruktsioonide muutmise küsimused.
Üheselt ei suhtunud korteriühistute juhid ka hoonete fassaadide remondi probleemidesse, kuigi kõik nõustusid sellega, et purunenud hoone fassaadiga kaasneb varem või hiljem ehitise häving. Järelikult fassaadi remonditööde planeerimine on hädavajalik. Korteriühistute juhtide hinnangul alustatakse majade fassaadide laiaulatuslikku remonti alles 7-10. a pärast.
Foto 1, Foto 2
Arenguteenistus


12.10.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Kooskõlastati:
1. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Metsa tn asuva elamu kahe korteri rekonstrueerimiseks ja ühendamiseks.
2. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Ida tn asuva garaaži ja majandushoone ehitamiseks.
3. Projekteerimistingimused Kukruse linnaosas Õnne tn asuva elamu laiendamiseks.

Vaadati läbi:
1. Järve linnaosas Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila sulgemise veemajandusprojekt.

Arenguteenistus

11.10.2011


Õpetajate päeva auks toimus linna Kultuurikeskuses üldhariduskoolide, huvikoolide ja koolieelsete lasteasutuste töötajate pidulik vastuvõtt.

Osalejaid õnnitles pidupäeva puhul Riigikogu liige Valeri Korb. Linnavolikogu esimees Arne Berendsen ja linnapea Jevgeni Solovjov andsid aunimetuse „Kohtla-Järve linna aasta õpetaja“ pälvinud 15.pedagoogile üle aukirjad ja mälestusmedalid. Peale selle said kakskümmend kuus haridussüsteemi töötajat tänukirjad.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

11.10.2011


26. novembril tähistatakse Eesti Vabariigis Kodanikupäeva. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eestis elavatele inimestele sõltumata rahvusest. Kodanikupäeval tunnustatakse Eesti kodanikuühiskonnas tegusana ja ühiskonna suhtes hoolivana silma paistnud inimesi.

Kodanikupäeva täistamise eesmärgiks on teadvustada kodanikuuhkust ja kodanikuks olemise õigusi ja kohustusi.

Maavanema poolt esitatud ettepanekud vaatab läbi Siseministeeriumi aumärgikomisjon.

Palume teha Teie poolseid ettepanekuid nende kodanike osas, kes oleksid väärilised saama kodanikupäeva aumärki.

Ettepanekud palume saata juuresoleva vormi kohaselt Ida-Viru Maavalitsusele hiljemalt 21.-ndaks oktoobriks 2011.a.

Taotluse vorm

05.10.2011


Kohtla-Järve Linnavolikogu ja Linnavalitsus õnnitlevad pedagooge Õpetajate päeva puhul. Soovime Teile tervist, jõudu ja edu töös!

05.10.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi  23 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati kinnitada Kohtla-Järve linna spordiürituste 2011. aasta linnaeelarve rahaliste vahendite jaotus spordiürituste lõikes(ettekandja: Ljudmila Jantšenko), samuti otsustati kinnitada Kohtla-Järve Kultuurikeskuse ja FIE Natalja Domozhilova vahel 26.septembril 2011.a sõlmitud rendileping Endla tn 4 (endine Vahtra Põhikool) ruumi rendi kohta (Ettekandja: Tatjana Orlova).
 

Linnakantselei

04.10.2011


TÄHELEPANU KORTERIOMANIKUD!
 
Korteriühistute Juhtide Assotsatsioon korraldab projekti Avatud Eesti Fond raames 06.10.2011.a tasuta seminari teemal „PALJUKORTERILISTE MAJADE RENOVEERIMISE PROBLEEMID“.
 
Seminari viivad läbi Kohtla-Järve Linnavalitsuse arenguspetsialistid R.Ivanova ja R.Mutonen.
Seminar toimub Kohtla-Järve Linnavolikogu konverentsi saalis algusega kell 16.00.
Registreerimine tel 5650 4935, 5563 4174 või e-maili aadressil mbogry@asso.ee.

03.10.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse töökomisjon koos tööde teostaja (firma Lemminkäinen) esindajatega tutvusid detailselt lõpulejõudva kesklinna rekonstrueerimisega. Märgiti, et vaatamata suurele töömahule suuri tehnilisi puudusi ei esine.

Põhiliselt on rekonstrueerimine lõpetatud. On väikeseid vajakajäämisi, eelkõige haljastuse osas, nende kõrvaldamine jätkub. Rahu väljakul on veel tegemata purskkaevu vooderdis, kuna selleks ette nähtud graniitplaadid ei ole veel saabunud. Graniitvooderdis paigaldatakse oktoobrikuus. Reguleerimist vajavad mõned tänavavalgustid kindlustamaks vee läbitungimatus.

Keskalleed kaunistavatele lilleklumpidele istutatakse mitmeaastased taimed juba sellel sügisel, üheaastased aga kevadel soojemal ajal.

03.10.2011


Kohtla-Järve kesklinna rekonstrueerimine osales vabariiklikul konkursil „Parim Kommunaalrajatis 2011“.

Konkursi tulemuste põhjal sai esikoha Pärnu projektiga „Vallikääru Rekonstrueerimine atraktiivseks puhkekeskkonnaks“.

Auhinnalised kohad said Kohtla-Järve kesklinna rekonstrueerimine ja Tartu Küüni Tänava renoveerimine.

03.10.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi:
1. Järve linnaosas Keemia väikekoht 12c naftapolümeervalgu laohoone ehitamise projekt.
2. Ahtme linnaosas Ahtme mnt jääkreostuse likvideerimise projekt .

Arutati:
1. Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemise veemajanduse projekteerimise projekti.

30.09.2011„Laulupealinn“ kutsub rahvast võistluse algust tähistama!

Pühapäeval alustavad TV3 otse-eetris Laulupealinna tiitli nimel muusikalist võidukatsumist seitse Eestimaa paika. Telesügise suurima muusikasündmuse auks jagatakse rahvale pühapäeva lõuna ajal õhupalle ja üllatusflaiereid.

Õhupallide ja flaierite sadu toimub pühapäeval, 2.oktoobril, kell 12-14 kõigis „Laulupealinna“ kandidaatkohtades. Täpsed kogunemispaigad on:

Otepääl Konsum, Laagris Maksimarket, Kohtla-Järvel Selver, Kärdlas Selver, Pärnus Suurjõe Selver, Tartus Anne Selver ja Kohilas Männiku keskus.

Kui õhupallidest saavad fännid lihtsalt rõõmu tunda, siis flaierite omanikel on lisaväärtuseks võimalus otsesaatesse pääseda. Nimelt on igal flaieril ainulaadne numbrikombinatsioon, mis pühapäevastes otsesaadetes välja kuulutatud võidunumbritega kattudes tagab eksklusiivse pääsu stuudiosse!

„Laulupealinna“ esimene otsesaade on TV3s pühapäeval kell 19.30.

Foto 1, Foto 2
 

28.09.2011


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon lõpetas ennetähtaegselt linnavolikogu liikme Erika Kruup`i volitused seoses tagasiastumisega ja määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Eduard Odinets`i.
Linnasekretär

26.09.2011


Nädala fotod

Positiivne – Keskallee monumendi rekonstrueerimise tööd on lõpukorral.

Negatiivne – linnapargis vandaalitseti: huligaanid lõhkusid ehitatava tänavavalgustuse valgustusposti.

26.09.2011

Septembri teisel poolel toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 6-7 ja 8-9 klasside
noormeeste jalgpallivõistlused. Mängud toimusid Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi kunstmurukattega jalgpalliväljakul.
 
Võistluste korraldajaks oli Jalgpalliklubi Penalti koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega.
6-7 klasside Meistritiitel kuulub Ahtme Gümnaasiumi võistkonnale, hõbemedali sai Erakool Intellekt ja pronksmedali  Kesklinna Gümnaasium.
 
Kaks päeva peetud koolinoorte jalgpalli 8-9 klasside pallilahingus võitsid meistritiitli Slaavi Gümnaasiumi noormehed.  II koha saavutas Ahtme Gümnaasiumi võistkond, III koha Kesklinna Gümnaasiumi.
 
Foto Ahtme Gümnaasiumi arhiivist.
 
 Sotsiaalteenistus


23.09.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi:
1. Järve linnaosas Outokumpu tn piirkonnas gaasitorustiku rekonstrueerimise projekt.
2. Ahtme linnaosas Kasteheina tn asuva korterelamu rekonstrueerimise projekt.

Kooskõlastati:
1. TTÜ Kolledži peahoone ventilatsiooni ja laborikorpuse rekonstrueerimise projekteerimistingimused.
Lükati edasi järgmisele koosolekule:
1. Järve linnaosas Keemia väikekoht 12c naftapolümeervalgu laohoone ehitamise projekt.

Arenguteenistus

23.09.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et on valminud KMH aruanne Kohtla-Järve linnas Victory Real Estate OÜ (VRE OÜ) kinnistule Keemia väikekoht 5c naftasaaduste jäätmete tööstusliku käitluskompleksi rajamiseks, mille põhieesmärgiks on nafta ja naftasaaduste jääke ning teiste õli sisaldavate jäätmete, samuti vajadusel õliga reostatud pinnaste (Eestist kogutavate) käitlemine, kasutades seejuures maksimaalselt juba olemasolevaid tehnoloogilisi seadmeid. Käideldavate nafta ja naftasaaduste jääkide käitlemissaadused, s.o puhastatud naftaproduktid suunatakse taaskasutusse vedelkütuste tootmiseks. KMH aruanne on koostatud rajatava kompleksiga kaasnevate võimalike keskkonnamõjude hindamiseks, mõju ulatuse määramiseks ja võimalike negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks lahenduste leidmiseks. KMH protsessi algatas Kohtla-Järve Linnavalitsus vastavuses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuetega.
Arendaja on Osaühing Victory Real Estate, registrikood 11152693, (aadress: Keemia 2c-1, 30328 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa; kontaktisik Nana Badaljan, tel +372 332 8086, e-post: nana.badaljan@vnk.ee).
Otsustaja on Kohtla-Järve Linnavalitsus (aadress: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, kontaktisik Arvo Sirel, tel +372 337 8500, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee).
Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on TLÜ Ökoloogia Instituut Kirde-Eesti osakond, ekspert Valdo Liblik (aadress: Pargi 15, 41537 Jõhvi, Ida-Virumaa; tel 332 4480, e-post: valdo@ecoviro.johvi.ee).

KMH aruande avalik väljapanek kestab 27. septembrist kuni 10. oktoobrini 2011. Aruandega saab tutvuda tööpäevadel:
1. Victory Real Estate OÜ kontoris, aadressil Keemia 2c-1, 30328 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa.
2. Kohtla-Järve Linnavalitsuses (kabinet 103) aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve. 3. 3. Ida-Virumaa ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse kodulehel http://www.kjlv.ee.

Avaliku väljapaneku ajal saab kuni 10. oktoobrini 2011 Kohtla-Järve Linnavalitsusele, arendajale ja eksperdile esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi.
KMH aruande avalik arutelu toimub 11. oktoobril 2011 algusega kell 14:00 Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontori saalis, 3. korrus (aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi).

23.09.2011


Õnnitleme lasteaia Punamütsike direktori Veera Kevlitši 50.juubelisünnipäevaga!

Linnakantselei

23.09.2011

Lugupeetud linnaelanikud!

Kohtla-Järve Spordikeskus ootab oma püsivaid ja uusi kliente ning pakub võimalusi sportimiseks ja vaba aja veetmiseks.

Oleme avatud:
Jaahall. Spordi, 4
L,P 11.00 - 12.00
18.30 - 19.30
Info tel: 33 444 55

Spordihoone. Jarvekula tee, 44
Ujula, aeroobikasaal:
E-R 8.30 - 20.30
L,P 08.30 -17.30
Info tel: 33 54 383

Jõusaal, võimlasaal, maadlussaal, poksisaal:
E-R 8.00 - 21.00
L,P 08.00 - 19.00
Info tel: 33 54 385

Sotsiaalteenistus

21.09.2011

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
korraldavad 7 päevase baaskoolituse alustavatele ettevõtjatele. Koolitus annab vajalikud baasteadmised oma ettevõtte käivitamiseks ja edukaks jätkamiseks.
Koolitus toimub: 28., 29. september, 6., 13., 20., 27. oktoober ja 10. november 2011.
Mäetaguse mõisas (Sinine saal), Mäetaguse vald, Ida-Virumaa
 
Osalemistasu 38 EUR. Sisaldab materjale ja kohvipause.
Palume registreeruda koolitusele hiljemalt: 26.09.2011
 
Koolitusele registreerimiseks ja kandideerimiseks on vaja esitada SOOVIAVALDUS/
MOTIVATSIOONIKIRI, mille leiate aadressilt www.ivek.ee.
Täiendav info Saima Lõuna: tel. 339 5620, saima.louna@ivek.ee või www.ivek.ee
Registreerimine kodulehel www.ivek.ee.


16.09.2011


Kasutusloa väljastamisega lõppes Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi dušši- ja riietusruumide renoveerimise projekt, mida kaasrahastas Siseministeerium Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu. Projekti tulemusena said gümnaasiumi õpilased eraldi poiste ja tüdrukute riietusruumid koos dušši- ja WC-ga.
 
Renoveerimistöid teostas OÜ Ruutinas, omanikujärelevalve teenust osutas OÜ Zoroaster. Tööd lõpetati lepinguga ettenähtud tähtajaks.
 
Arenguteenistus

15.09.2011


Sellel nädalavahetusel kuulutatakse välja Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu aastakonverentsil Eesti parim kommunaalrajatis. Kohtla-Järve kandideerib oma vastselt rekonstrueeritud Keskallee objektiga. Kokku soovivad sellel aastal saada parima kommunaalrajatise tiitlit 7 objekti:
• Pärnu LV: Pärnu Vallikääru rekonstrueerimine atraktiivseks puhkekeskkonnaks
• Tartu LV: Küüni tn
• Tartu LV: Emajõe kaldakindlustuste rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine Vabaduse ja Kroonuaia sildade vahelistel aladel
• Tallinna LV: Ed. Vilde monument
• Kohtla-Järve LV: Kohtla-Järve Keskallee
• Viljandi LV: Viljandi järve ranna spordikompleks
• Rapla VV: Rapla Ühisgümnaasiumi Õpilaskodu

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Arenguteenistus

15.09.2011


Tähelepanu korteriomanikud!
Korteriühistute Juhtide Assotsiatsioon korraldab Avatud Eesti Fondi projekti raames 20.09.2011.a tasuta seminari teemal “Tuleohutusnõuded korterite, üldkasutatavate ruumide ja hoonete fassaadide rekonstrueerimisel”.
Seminari viivad läbi Päästeameti juhtivspetsialistid ja KÜJA juhatuse liikmed Jelena Mutonen ja MihhailBogrõi.
Seminari läbiviimise koht ja aeg: Kohtla-Järve Linnavolikogu konverentsisaal. Algus kell 17.00.
Registreerimine tel 5650 4935, 5563 4174 või e-maili aadressil   mbogry@asso.ee.
 
Arenguteenistus

15.09.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni istungil
 
Vaadati läbi:
 1. Puru tee piirkonna veearvestikaevu projekt.
 2. Ahtme veehaarde alajaama elektrivõrguga liitumise projekt.
 3. Järve linnaosas Pioneeri tn-Järveküla tee soojustrassi rekonstrueerimise projekt.
 4. Järve linnaosas Endla tn elamus korteri ümberplaneerimise projekt.
 
Arutati:
 1. Järve linnaosas Järveküla tee 50 (Wironia) piirkonnas liiklusskeemi muutmise ettepanekut.
Arenguteenistus

15.09.2011


Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi sügiseses taotlusvoorus valmistas Kohtla-Järve linn ette ja esitas EAS-ile projekti „Kohtla-Järve Noortekeskuse mängutoa renoveerimine“ taotluse. Projekti toetamisel remonditakse täielikult Kohtla-Järve Noortekeskuse mängutoa kasutamiskõlbmatu osa üldpinnaga 126 m2. Projekti kogumaksumus on 42 920 eurot, taotletav toetus on 31956 eurot. Taotlusvooru tulemused selguvad aasta lõpuks.
 
Arenguteenistus

14.09.2011


Tunnuslause konkurss jätkub
Sel aastal Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutas välja Kohtla-Järve linna tunnuslause konkursi. Tunnuslause konkursi ideeks on Kohtla-Järve linna maine kujundamine läbi lause või fraasi, millest tuntakse Kohtla-Järve linna põhiväärtusi, eesmärke, põhimõtteid, traditsioone, eripära ja tähendust. Tunnuslause peaks olema vormistatud tekstina ja sellisel kujul, et seda saaks kasutada trükistel, suveniiridel, üritustel, linna esitlustel plakatitel, meedias jms kohtades, mis tutvustavad või reklaamivad Kohtla-Järve linna.

Ootame Teie ideid kas kirjalikul kujul (aadressil Keskallee 19 kab 103) või e-postiga (linnavalitsus@kjlv.ee)  kuni k.a. 30. september 2011.a. Esitatud tunnuslause juurde tuleks märkida oma andmed: nimi ja perekonnanimi, elukoht, telefoni number, ning märge „tunnuslause konkurss“ vms. Hindamisel arvestatakse tunnuslause mõtte vastavust Kohtla-Järve linna põhiväärtustele, eesmärkidele, põhimõtetele, traditsioonidele, ja eripärale. Kokkuvõtete tegemine ja pidulik autasustamine toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuses .
Linnakantselei

13.09.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsust külastas Staraja Russa rajooni juht Vladimir Mamasuev ja Staraja Russa linna administratsiooni juht Andrei Bõkov. Kohtumisel osalesid Riigikogu liige Valeri Korb, Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov, Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees Arne Berendsen, Kohtla-Järve aselinnapea Niina Aleksejeva, linnasekretär Anna Generalova ja välissuhete nõunik Jelena Dulneva.
 
Kohtumisel arutati koostöö arendamise võimalused linnade vahel. Mõlemal poolel tekkis vastastikune huvi osaleda ühistes rahvusvahelistes projektides, mis on suunatud ökoloogilise olukorra parandamisele regioonides, linnaplaneerimisele ja linnamajanduse teenindamise kvaliteedi parandamisele.
 
Lisaks sellele sport ja kultuur on need koostöösuunad, mida saab arendada otsekohe, kui osaleda nendes üritustes, mida korraldavad linnad.
 
Linnakantselei

09.09.2011


Kohtla-Järve lasteaed Rukkilill  osaleb SA Archimedes Comeniuse haridusasutuste koostööprojektis „The heroes of our national tales“. Lasteaia direktori Jelena Ušakova initsiatiivil tehti pikaajalist eeltööd partnerite leidmisel teistest riikidest ja esitati projekt, mida toetati.  Lasteaia Rukkilill partnerid on Poola ja Iirimaa lasteaiad.
 
Selle projekti raames iga osalev partnerlasteaed valib rahvusliku muinasjutu, mida õpetajad tutvustatvad lastele ja millega süvendatult tegeletakse –  esinetakse lavastusega, tehakse filmivariant, valmistatakse nukud nukuteatri jaoks, toimub ball-maskeraad, tehakse oma raamat sellest muinajutust.  Seda kõike tutvustatakse partneritele läbi fotomaterjali ja kohtumistel. Lisaks antakse välja oma maad, linna ja lasteaeda tutvustav brošüür, toimuvad vastastikku külaskäigud partnerriikidesse, kus tutvutakse partnerlasteaedade töö- ja elukorraldusega. 
 
Kõike projektiga seonduvat kajastatakse ka projekti veebileheküljel.
  
Projektis osaleb lasteaia Rukkilill 80 last ning 24 töötajat ja lastevanemat. Projekt kestab 2 aastat.
 
Lasteaed Rukkilill on linnas esimene lasteaed, kes osaleb Comeniuse rahvusvahelises projektis .
 
Sotsiaalteenistus

07.09.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 21 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati kinnitada Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja OÜ Tammiku Maja vahel 29. detsembril 2004.a sõlmitud elamu Estonia pst 38 halduslepingu muudatus (ettekandja: Tatjana Orlova), samuti väljastati reklaami paigaldusluba OÜ Art Depoo tähtajaga alates 07. septembrist 2011.a kuni 06. septembrini 2013.a reklaami paigaldamiseks aadressil Kalevi tn 37a (ettekandja: Riina Ivanova).

Linnakantselei

07.09.2011


Venekeelsed noored Eestis: võimatu on võimalik.

Eesti Väitlusselts koostöös ressursikeskusega VitaTiim kuulutavad kandideerimist unikaalsesse projekti 100 venekeelse Ida-Virumaa õpilase jaoks. Projekt võimaldab noortel avardada uut arusaamist eesti ühiskonnast, kindlaks määrata oma erialast tulevikku ning saada edu retseptid vene rahvusest noorte spetsialistide käest.

Loe lähemalt...

06.09.2011


Käes on aeg, mil pered hakkavad maalt linna naasma ning lapsed lähevad kooli. Maakodust lahkudes peetakse oluliseks kaasa pakkida kõikvõimalikud tarbeasjad ja võetakse ühes sügisannid, mis puudelt ja põldudelt kokku korjatud. Ärasõitu planeerides avastatakse, et korter või auto ei ole kummist ja uskumatult tihti loobutakse esmajärjekorras kergekäeliselt just loomast, keda lahkudes peetakse ühtäkki tülikaks ja väärtusetuks asjaks.

Loe lähemalt...

05.09.2011
Jätkub Lõuna ja Põhja mikrorajoonide detailplaneeringute koostamine. Toimus korteriühistute esindajate nõupidamine, kus arutati antud mikrorajoonide arengu probleeme.

Detailplaneeringud algatati linnavolikogu poolt 2011. a aprillis. Planeeringu käigus korrastatakse mikrorajoonide liiklusskeemid, kusjuures põhitähelepanu pööratakse jalakäijate ohutusele. Samuti seisab ees puhkealade, lisahaljastust nõudvate piirkondade ja autode parkimiskohtade määratlemine.


02.09.2011

RTA Virulane ja Kohtla-Järve linna ametlik delegatsioon külastasid sõpruslinna Wyszkow`i (Poola).

Selle sõprusvisiidi kõige tähtsamaks ürituseks sai laulu- ja tantsufestival „Hüvastijätt suvega“, kus tantsukollektiiv Virulane demonstreeris oma meisterlikkust. Linnapidu toimus Wyszkow`i spordistaadionil. Tähtis on rõhutada, et meie kollektiiv võlus oma esinemisega kohalikke elanikke ja viis kõiki vaimustusse.

Visiidi raames toimus ekskursioon Wyszkow`i linnas. Delegatsioon külastas Kultuurimaja, kus oli korraldatud ooperi- ja operetifestival.

Wyszkow `i linna administratsioon avaldas huvi sõprussuhete arendamise vastu linnade vahel.

Linnakantselei

30.08.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 25 küsimust. Teiste küsimuste hulgas  otsustati anda luba laada korraldamiseks 16-18 septembrini 2011. a Ahtme linnaosas Toome pst jalakäijate teest kuni Maleva tänavani. 16. septembril kella 09.00 - 16.00 ja 17-dal ning 18-dal septrmbril kella 9.00 – 19.00 (ettekandja: Juuli Hirtentreu).
Linnakantselei

30.08.2011


 


Kohtla-Järve linna ametlik delegatsioon võttis osa pidulikest üritustest, mis olid pühendatud Soligorski rajoonile (Valgevene) ja Kaevurite päevale.

Pidulik kava oli väga mitmekesine ja selle sees oli Valgevene Vabariigi Presidendi orkestri ning Valgevene ja Venemaa estraaditähtede kontsert.

Peo ilusaks täienduseks oli lillenäitus. Lisaks sellele Soligorski linnaelanikel oli suurepärane võimalus näidata isetehtud eksponaate, mis olid pühendatud armsale linnale. Kaks näitust olid korraldatud Soligorski linnapargis „Neli stiihiat“.

Soligorski rajooni noored osalesid linnapidustustes ka väga aktiivselt. Soligorski keskväljakul toimus noorte rongkäik ja noortekontsert.

Linnakantselei


25.08.2011


Jõhvi-Tammiku jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade.
 
Jõhvi Vallavalitsus ja Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldavad ühiselt Jõhvi – Tammiku jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 08.09 – 06.10.2011.a tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi), Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee ning tööpäeviti 9.00-16.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses (Keskallee 19, Kohtla-Järve), Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumides Ahtme linnaosas (Estonia pst 38) ja Kohtla-Järve linna veebilehel www.kohtla-jarve.ee Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu lahendusega tutvuda ning esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee või Kohtla-Järve Linnavalitsuse aadressil Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve või e-maili teel: linnavalitsus@kjlv.ee

Loe lähemalt...

25.08.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni 23.08.2011 koosolekul
 
Kooskõlastati

1. Projekteerimistingimused Ahtme l.o Jaaniku 18a saunahoone rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
2. Estonia psat 1 maja fassaadipass

 
Vaadati läbi

1. Järve linnaosas Endla tn 58 eramu rek-se rekonstrueerimise projekt
2. Ahtme l.o Sõpruse 89 maja rekonstrueerimise projekt

24.08.2011


Kalevi tänav on suletud asfalteerimistööde ajaks.Tööd toimuvad  26.08.2011 a.- 29.08.2011 a.Linnaliini bussid (29 ja 77 )sõidavad vanal marsruudil.(v.a peatus Virula väljak)Liin nr. 15 sõidab Järveküla teed mööda.
 
Liiklusskeemid: Koidula - Virula - Ravi - Noorte; Koidula - Virula - Ravi - Noorte 2; Kalevi tn.
Kantselei

23.08.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 22 küsimust. Teiste küsimuste hulgas oli otsustatud kinnitada lasteaed Pääsüke arengukava õppeaastateks 2011-2014 (ettekandja: Eha Karus) samuti oli otsustatud tunnistada riigihanke “Kohtla-Järve linna koolibussi teenuse osutamine 2011-2012“ edukaks pakkumusteks osade kaupa:
I osa Oru-Jõhvi-Oru - OÜ Ekspress-Auto L pakkumus
II osa Sompa-Kohtla-Järve - AS Järve Bussiparkpakkumus
III osa Kukruse -Kohtla-Järve - AS Järve Bussipark, pakkumus kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hindamisel nende maksumustest lähtuvalt kõige madalamate hindadega pakkumused. (ettekandja: Timo Taal).
 
Linnakantselei

18.08.2011


Ajavahemikul 19. september 2011.a – 23. september 2011.a Viivikonna ja Sirgala asulates toimuvad Jalaväebrigaadi allüksuse Scoutspataljoni kompanii õppused. Viivikonna asulasse transpordivahenditega ei siseneta, ega kasutata imitatsioonivahendeid. Sirgala asulas kasutatakse transpordivahendeid (soomustransportöörid, maastikuautod ja veoautod) samuti kasutatakse ka imitatsioonivahendeid (käsirelvade tule imiteerimiseks).
Linnakantselei

18.08.2011


19. augustil 2011.a MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustik koostöös Tervise Arengu Instituudiga ja OÜ-ga Corrigo korraldab HIV ekspress testimist Kohtla-Järvel kell 12.00-18.00 aadressil Maleva 23 (Ahtme linnaosas, Maxima kaupluse ees)
Linnakantselei

17.08.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 24 küsimust. Teiste küsimuste hulgas oli otsustatud eraldada võistlustel osalemise toetuste reservist Spordiklubile Diagonaal toetuse sportlase osalemiskulude katteks Euroopa noorte Meistrivõistlustel males, mis toimuvad 09.-21.septembril 2011.a Albenas (Bulgaaria). (ettekandja: Kristiine Agu)

Linnakantselei

16.08.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosolekul

Kooskõlastati:
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Vahtra tn asuva elamu krundile garaaži püstitamise projekti koostamiseks;
2. lasteaia Buratino fassaadipass.

Vaadati läbi:
1. Järve linnaosas Kalevi tn asuva hoone rekonstrueerimise projekt;
2. Eesti Energia projekt „Uus-Tehase tn kolmanda toitepunkti liitumine“;
3. Järve linnaosas Mõisa teel asuva elamu rekonstrueerimise projekt;
4. Sompa linnaosas Tarna tn asuva elamu rekonstrueerimise projekt.

Arenguteenistus

16.08.2011


Linnavalitsuses toimusid läbirääkimised energiasäästlike ja õkoloogiliste tänavavalgustite hankimisega tegeleva firma Quantum Lights esindajatega. Selliste valgustite kasutamise säästlikkus võrreldes praegu paigaldatutega küündib kuni 70-ne protsendini, teenindusaeg kuni 18-ne aastani.
 
Otsustati määrata kindlaks valgustusvöönd linnas, kuhu saaks paigaldada sellised valgustid, et kontrollida nende vastupidavust.
 
Üks valgusti on juba kohale toodud ning varsti paigaldatakse Estonia puiesteele.
 
Majandusteenistus

16.08.2011


Seoses sellega, et kesklinna rekonstrueerimisel säästeti oluliselt rahalisi vahendeid, pöördus linnavalitsus nende kasutamise taotlusega EAS-i poole ning sai selleks loa.
 
Neid vahendeid planeeritakse kasutada L.Koidula tn sõidutee asfalteerimiseks, Kultuurikeskuse väliskommunikatsioonide renoveerimiseks ja ja selle ümber plaatkatte paigaldamiseks, lisa jalakäijate-jalgrattateede asfalteerimiseks pargis, maastikutöödeks pargi kaugemas osas, Jäähalli kõrvale kahe väikese parkimisplatsi rajamiseks ning parki vabaõhulava ehitamiseks.
 
Riigihanke konkurss projekteerimiseks ja ehitamiseks korraldatakse pärast esimese etapi tööde lõppu. Teise etapi lõpetamine on planeeritud 2012. a augusti lõpuks.
 
Majandusteenistus

15.08.2011


VKG Oil AS poolt kavandatava uue õlitehase keskkonnamõju hindamine
Keskkonnamõju hindamise programm

Loe lähemalt

12.08.2011Lugupeetud linnaelanikud!
Kohtla-Järve Jäähall pakub võimalust uisutada suvel.
Lahtiolekuajad:
22.08.-28.08. 2011.a iga päev   kell 11.00 – 12.00 ja kell 18.30 – 19.30
29.08.-31.08. 2011.a    iga päev kell 11.00 – 12.00
 
Sotsiaalteenistus


09.08.2011

Suurendama   Suurendama

Seoses Kohtla-Järve kesklinna rekonstrueerimistöödega on Virula väljakul asuvad „Keskallee“ bussipeatused ümberpaigutatud. Ajutised bussipeatused asuvad Kalevi tn majade 7 ja 10 vastas.
Ühiskondliku transpordi sõidugraafikus muudatusi ei ole.
Majandusteenistus

03.08.2011


Nädala fotod
 
Positiivne – linna keskuse rekonstrueerimise käigus alustati Keskalleel haljasalade rekultiveerimist.

 
Negatiivne – Kalevi tn 10A (Järve linnaosa) hoone juures on prügi koristamata. Heakorra eest antud maa-alal on vastutav firma Haldex OÜ.


02.08.2011


Toimus nõupidamine, kus arutati linna keskuse renoveerimise käiku. Nõupidamisel osalesid linnavalitsuse, tööde teostaja, ehitusjärelvalve ja EAS esindajad.
Nõupidamisel osalejad kontateerisid, et praegusel momendil on tööd järgmises seisus:
-          esimene asfaldikiht on enamuses paigaldatud;
-          alustatakse Virula väljaku teise poole asfalteerimist ja paigaldatakse esimene kiht, Keskalleel ja linnavalitsuse             ees paigaldatakse peamine kiht;
-          sillutise paigaldamise lõpetamine planeeritakse augusti lõpuks;
-          alustatud on haljastustöödega, millega on plaanis lõpule jõuda augusti lõpuks;
-          pargis on valmistatud alused mängu-, korv- ja võrkpalliväljakute paigaldamiseks;
-          lõpetatud on betoontööd purskkaevude paigaldamiseks;
-          augusti alguses alustatakse monumendi renoveerimisega;
-          liiklusmärgid on tellitud, need on plaanis paigaldada 3 nädala pärast;
-          markeering tehakse augusti viimasel nädalal;
-          pargis paigaldatakse tänavavalgustuse vundamente, Virula väljakul, L.Koidula tn ja Keskalleel on paigaldatud             postid ja valgustid. Tööd lõpetatakse täielikult augusti lõpus;
-          septembrisse on planeeritud vigade parandamine, puhastamine, väikeste vormide paigaldamine, pinkide jne             monteerimine.
 
Majandusteenistus

02.08.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 17 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati lubada OÜ-l ASSOLL korraldada 26 , 27 ja 28 augustil 2011.a Kaevurite laat Virula Väljaku taga piki Noorte , Ravi ja L.Koidula tänavaid kuni Pärna tänava ristmikuni (ettekandja: Juuli Hirtentreu).

 
 
Linnakantselei

02.08.2011


Projektikonkursi „Osalise eestikeelse aineõppe sisseviimise toetamine“ raames said Migratsiooni Sihtasutuselt Meie Inimesed (MISA) toetust 12 Ida-Virumaa ja Harjumaa kooli, neist 2 on Kohtla-Järvelt – Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi projekt „Sisekaitseliseks eelkutseõppeks ettevalmistav eesti keele tasanduskursus“ ja Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi projekt „Tulevase edu nimel“. Projektide tegevused toetavad vene õppekeelega põhikoolidest tulnud õpilaste kohanemist eestikeelses õppes.
 
Arenguteenistus

27.07.2011


Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja tantsukollektiiv „Vallatud“ ja vokaalstuudio „Takt“ osalesid Tšehhi pealinnas Prahas toimunud rahvusvahelisel festivalil „Kristallhaldjas“. Esinemine oli edukas: „Vallatud“ võitsid peaauhinna ning vokaalstuudio „Takt“ osaleja Ksenia Barzovskih sai kolmanda koha kategoorias „Estraadivokaal“.

20.07.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul
 
Kooskõlastati:
1. projekteerimistingimused Järve linnaosas Keemia väikekoht 12c, 4c, 1c OÜ Moris Sistems territooriumile naftapolümeervalgu lao püstitamise projekti koostamiseks;
2. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Kasteheina tn asuva maja rekonstrueerimiseks.
 
Vaadati läbi:

1. Ahtme linnaosas Maleva tn asuva GRP rekonstrueerimise projekt;

2. Järve linnaosas Põhja alleel asuva GRP rekonstrueerimise projekt;

3. Järve linnaosas Põhja alleel asuva korterelamu fassaadi rekonstrueerimise ja seinte soojustuse projekt.

 
Lükati edasi järgmisele istungile:
-          Järve linnaosas Kalevi tn asuva hoone rekonstrueerimise projekt, kuna vajab täiendamist.
Arenguteenistus
 

19.07.2011


Kohtla-Järve linna Rahvapargi järves ujumine ajutiselt pole lubatud, seoses vee analüüsi mittevastavusega normidele.
                                                
 Majandusteenistus

18.07.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsus viib läbi konkurssid:
- koolibussidele Oru, Sompa ja Kukruse laste veoks õppeperioodil;
- linna jõulukaunistuste paigaldamiseks ja hoidmiseks;
- Põhja ja Lõuna mikrorajoonide detailplaneeringutele;
- linnasaunade operaatorile .

Dokumentide esitamise tähtaeg – 1.august.

Majandusteenistus

13.07.2011


Kohtla-Järve linna Ahtme linnaossa võib kerkida uus suur kauplus. Linnavalitsuse spetsialistid koos AS Maxima esindajatega arutasid kaupluse Maxima XXX ehitamise võimalusi Tammikusse Puru tee lähedusse.  
Arenguteenistus

04.07.2011


Sompa ja Puru saunad on remondiks suletud. Linnavalitsus kavatseb lähemal ajal kuulutada välja konkursi linnasaunadele uute rentnike leidmiseks. Saunad planeeritakse uuesti avada 1.septembriks.
Majandusteenistus

04.07.2011


Teisipäeval, 28.juunil peeti Kohtla-Järve Spordikeskuse malesaalis Kohtla-Järve Spordiselts Kalev üldkogu, kus kinnitati spordiseltsi majandus-ja revisjonikomisjoni aastaaruanne ning valiti uus juhatus. Uus juhatus valitakse iga kahe aasta järel. Kohtla-Järve Spordiselts Kalev uude juhatusse kuuluvad: Ilmar Taluste, Rita Lepik, Jevgeni Sarri, Kristiine Agu, Aime Luuk, Erik Gamzejev ja Anton Dijev.
 
Kohtla-Järve kalevlasi tervitas Eesti Spordiseltsi Kalev tegevjuht hr Aleksander Tammert, kes tutvustas Eesti Spordiseltsi Kalevi uut struktuuri, visiooni, missiooni ning pööras tähelepanu sellele, et Eesti Spordiselts Kalev, kes tähistas 24.mail 2011. a 110.aastapäeva on ainuke eelmisel sajandil tegutsenud kümnetest spordiseltsidest, mis on läbi aegade säilitanud oma nime, näo ja rolli. Kõigi nende aastate jooksul on Kalevi nimi ühendanud paljusid Eesti sportlaste põlvkondi.Hr Aleksander Tammert andis üle Kohtla-Järve kalevlastele Eesti Spordiselts Kalevi auliikmete märgid.
Sotsiaalteenistus

04.07.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul
 
Kooskõlastati:
1. projekteerimistingimused projekti „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel Kohtla-Järvel Ahtme mnt 86 ABT“ koostamiseks.
 
Vaadati läbi:

1. Ahtme linnaosas Jõhvi – Kuremäe – Permisküla teerist lõik: Pargitaguse alajaam-Kose teerist mikrotorustikus fiiberoptilise sidekaabli projekt;

2. Ahtme linnaosas Kaja tänaval asuva eramu laiendamise projekt;

 
Teistkordselt vaadati läbi:
1. AS Kobras Järve linnaosa tööstuspiirkonna liigveeprojekti raames teeäärsete kraavide puhastamise ja rekonstrueerimise projekt.
 
Arenguteenistus

01.07.2011


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon taastas linnavolikogu liikme Erika Kruup`i volitused alates 01.07.2011ning lõpetas teda asendanud linnavolikogu liikme Eduard Odinets volitused 
 
(Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni otsus).
 
Linnasekretär

29.06.2011


Jätkatakse Järve tööstusala ümbersõidutee rekonstrueerimist Järveküla tee poolt.


+ Liikluskorraldus skeem
Majandusteenistus

28.06.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Kooskõlastati:
1. Projekteerimistingimused Järve l.o Põhja allee tn korterelamu seinte soojustamiseks ja rekonstrueerimiseks ning fassaadipassi määramine;
2. Projekteerimistingimused Ahtme l.o Puru teel asuva korterelamu majaseinte soojustamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Vaadati läbi:
1. Ahtme linnaosas Aru tn asuvas elamus korteri rekonstrueerimise projekt.

Arutati läbi :
1. Järve linnaosas Pisuhänna tn asuva elamu territooriumi ja kvartalisisese liikluse ümberkorraldamine.

Arenguteenistus

30.06.2011


 
Koolinoorte Loomemaja rekonstrueerimise lisatööd on lõpetatud. Need puudutasid laste mänguväljaku ümberpaigutamist, valgustuspaneelide paigaldamist ja territooriumi heakorrastamist. Tööd lõpetati tähtaegselt, neid teostas firma „Maru Ehitus“. Nüüdseks on Koolinoorte Loomemaja rekonstrueerimine täielikult lõppenud. Nii mastaapset hoone ja teda ümbritseva territooriumi uuendamist pole tehtud selle ehitamisest peale.
Projekti "Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimine" läbiviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.
Majandusteenistus

21.06.2011


Kesklinna Gümnaasium osales 2. kuu jooksul 1-4 klasside õpilaste vabariiklikus õppeprojektis „Kirjutada on tore!“. Antud projektis osales 11 gümnaasiumi klassi, kes lahendasid erinevatel teemadel ülesandeid.
 
Teeme ettepaneku tutvuda 3B klassi õpilaste Kohtla-Järvele pühendatud luuletustega.
Neis luuletustes on hästi näha laste armastus kodulinna vastu. 

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

21.06.2011Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldas rahvusvahelise projekti «CO2OL Bricks» raames, mis on rahastatav Euroopa Liidu Interreg IV Läänemere piirkonna programmi poolt, rahvusvahelise noorte konverentsi   „Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments” (Kliimamuutus, kultuuripärand ja energiasäästlikud mälestised).
 
Konverents toimus 2.-3. juunil 2011 Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas.
 
Konverentsil osalesid võistkonnad Hamburgist (Saksamaa), Peterburist ja Veliki Novgorodist (Venemaa), Staffanstorpist (Rootsi), Soligorskist (Valgevene), Kedainiaist (Leedu) ja Kohtla-Järvelt (Eesti). Iga võistkond koosnes 5 õpilasest vanuses 14-17 ja õpetajast.
 
Konverentsi põhieesmärgiks oli noorte teadlikkuse tõstmine keskkonnakaitse ja energiasäästlikkuse küsimustes. Konverentsiks ettevalmistamine sai stiimuliks selle teema uurimiseks. Noored uurisid õpetajatega olukorda oma linnas/riigis ning konverentsil esitlesid oma nägemust teistele konverentsil osalejatele.
 
Konverentsil esinesid samuti oma ettekannetega eksperdid. Konverentsil osalejad külastasid restaureeritud mõisaid: Mäetaguse, Saka ja Kukruse Polaarmõis.
 
Linnakantselei

21.06.2011


Jätkub Kohtla-Järve ja Rootsi linna Ljusdali rahvusvaheline koostöö. Kohtla-Järve linna külastasid Ljusdali gümnaasiumi üliõpilased, kes saavad tulevikus sotsiaaltöötajateks, ja nende õpetajad.
 
Visiidi põhieesmärgiks oli Kohtla-Järve linna sotsiaalabi süsteemiga tutvumine ja sotsiaalteenuseid osutavate munitsipaalasutuste külastamine. Koos Rootsi üliõpilastega töötasid meie Noorteparlamendi esindajad.
 
Visiidi kava nägi ette Kohtla-Järve Lastekodu, Kohtla-Järve Sotsiaalmaja, Ahtme Vanurite Hooldekodu ja Ida-Viru Keskhaigla külastamist. Kohtla-Järve Lastekodu kasvandikele kingiti spordiinventari. Visiidi raames toimus seminar teemal „Sotsiaalabi süsteem minu linnas ja riigis“. Kahe linna õpilased tegid ettekanded antud teemal. Lisaks kohustuslikule kavale korraldati ühiseid ekskursioone ja teisi üritusi.
 
Linnakantselei

20.06.2011


Eesti Aasta haridusjuhiks 2011 valiti Jelena Ušakova,

Kohta-Järve lasteaed Rukkilill direktor. Tiitel ja auhind anti üle 17. juunil 2011 Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor lõpuaktusel Nokia Kontserdimajas Tallinnas.

Aasta haridusjuhi kandidaatideks nimetati üle Eesti kokku 12 nominenti.
 
Valiku tegi sõltumatu komisjon, kuhu kuulusid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, kohalike omavalitsuste, ajalehe Õpetajate Leht ja ülevabariiklike päevalehtede esindajad ning Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor omanike esindaja ja rektor. Tiitlit "Aasta haridusjuht" on välja antud kuus aastat.
Õnnitleme Jelena Ušakovat Aasta haridusjuht 2011 tiitli puhul.
 

Sotsiaalteenistus

20.06.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Kooskõlastati:
1.      projekteerimistingimused Järve l.o Mõisa teel asuva eramu laiendamiseks ja majandushoone rekonstrueerimiseks;
2.      Järve l.o Uus-Tehase 8 territooriumile vesinikperoksiidi lao projekt;
3.      Järve l.o Uus-Tehase 8 territooriumile tootmishoone (kristalliseerimisosakonna hoone) katlamaja juurdeehituse projekt;
4.      Ahtme l.o K-Järve Tabori 25 AÜ asuva aiamaja laiendamise projekt;
5.      Kukruse l.o Mäe tn asuva hoone mõõdistusprojekt;
6.      Järve l.o Kalevi tn asuva korteri rekostrueerimise projekt;
7.      Ahtme l.o Jaaniku tn asuva tootmisbaasi kaitsme nimivoolu suurendamise projekt;
8.      Ahtme l.o Ahtme 110 kV alajaama ehitamise projekt;
9.      Ahtme l.o Jaaniku tn asuva korterelamu krundile garaažide ehitamise projekt.

Vaadati läbi:
1.      Ahtme l.o Maleva tn asuvale kaubanduskeskusele täiendava taarapunkti eskiis;
2.      Ahtme l.o Puru teel asuva maja kõrval mänguväljaku elementide paigalduse eskiis.

Arenguteenistus

16.06.2011Jätkatakse ehitustöid Järve linnaosa juurdepääsuteede rekonstrueerimisel.
Töövõtja N&V AS hakkab ehitama ohutussaart Kalevi-Uus-Tehase ristmikul ning asfalteerima teelõiku kuni Nitrofert AS-ni. 

Majandusteenistus

14.06.2011
13.06.2011
Ära lase purjus sõpra vette!

loe lähemalt

10.06.2011


Tähelepanuks korteriomanikele!
 
Korteriühistute Juhtide Assotsiatsioon viib Avatud Eesti Fondi raames 16.06.2011. a läbi tasuta seminari teemal „Paljukorterilistes elumajades tekkivad probleemid korterite üleminekul alternatiivküttele“.
 
Seminari viivad läbi OÜ RevPro Est spetsialistid.
 
Toimumise koht: Kohtla-Järve Linnavolikogu konverentsisaal. Algus kell 17.00.
Registreerimine tel 5650 4935, 5563 4174 või e-maili aadressil mbogry@asso.ee
 
Arenguteenistus

10.06.2011


Kohtla-Järve Pargijärve veeanalüüs näitas , et vee keemiline koostis vastab kehtestatud normidele ning praegu võib järves supelda.
Majandusteenistus

07.06.2011

16aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast kuust.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal niisuguses õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamise või 19aastaseks saamiseni.
 
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16aastaseks saamiseni. Toetuse suurus pere esimesele ja teisele lapsele 2011. aastal on 19,18 eurot kuus ning pere kolmandale ja igale järgmisele lapsele 57,54 eurot kuus.

Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta lõpuni.
 
Kui laps pärast 16-aastaseks saamist ei õpi, siis ei ole tal ka õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse maksmine alates juulikuust väga paljudele tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja vanematele lastele.
 
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamiseni või lapse 19-aastaseks saamiseni.

Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, siis peretoetuse saamiseks peab lapse Eestis elav perekonnaliige esitama pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse tõendi, millest selguks, et laps jätkab õpinguid.

07.06.2011
Statistikaamet hakkab rahvaloenduseks töötajaid otsima.
Alates tänasest saavad 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tööst huvitatud inimesed end Statistikaameti veebilehel registreerida, et nendega saaks töökonkursi väljakuulutamisel ühendust võtta. Suuremahulised värbamiskonkursid kuulutatakse välja sügisel.
 
„Rahvaloenduse läbiviimiseks plaanime järk-järgult palgata üle 2400 inimese ja Eesti oludes on tegemist väga suuremahulise värbamisega. Seepärast alustamegi juba varem loendustööst huvitatud inimeste kontaktide kogumist, et töökonkursi väljakuulutamisel saaks nendega otse ühendust võtta,” rääkis 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) personalijuht Palmi Lindjärv.
 
Huvi töötada rahvaloendusel piirkonnajuhi, rahvaloendaja või andmetöötluse operaatorina saab registreerida www.REL2011.ee rubriigis „Vabad töökohad”. Veebivormil saab märkida huvipakkuva töökoha, tööpiirkonna ja enda kontaktandmed. Konkursi väljakuulutamisel saadetakse registreerunutele e-posti teel meeldetuletus.
 
Kokku on Statistikaametil REL 2011 läbiviimiseks erinevateks tööperioodideks plaanis värvata üle 2400 inimese: 2200 rahvaloendajat (sh 200 ooteajal loendajat), 132 piirkonnajuhti, 15 ringkonnajuhti ja 90 andmetöötluse operaatorit. Kõik tööpakkumised avaldatakse www.REL2011.ee, samast leiab ka ametikohtade lühikirjeldused ja esitatavad nõuded.
Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul (31.12.2011–31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad perioodil 16. veebruar – 31. märts 2012 rahvaloendajad.
 
2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. Aastatel 2010 ja 2011 toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikes maailma riikides.
 
Täpsem teave:
Kristo Mäe
Avalike suhete projektijuht
Teabe ja levi talitus
Statistikaamet
tel: 625 9370
e-post: kristo.mae@stat.ee

03.06.2011


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi dušši- ja riietusruumide renoveerimine“ taotlust. 
 
Projekti kogumaksumus on 32 480 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 4 872 eurot. Toetus summas 27 608 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest. Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.06.2011 - 30.09.2011.
 
Projekti üldiseks eesmärgiks on Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õppikeskkonna parendamine ja sportimisvõimaluste arendamine läbi riietusruumide renoveerimise. Tulemusena saavad Järve Gümnaasiumi õpilased mugavad eraldi poiste ja tüdrukute riietusruumid koos dušši- ja WC-ga.
 
Arenguteenistus.  

03.06.2011


Ahtme Gümnaasiumi staadionil toimusid I Kohtla-Järve linna koolide Olümpiamängud, mis olid pühendatud Kohtla-Järve linna 65. aastapäevale. Kooliolümpiamängude eesmärkideks on olümpia ideede tutvustamine õpilastele, spordiharrastuse populariseerimine ning olüpmpiamängude toomine iga lapseni.
 
Kooliolümpiamängud sarnanesid päris olümpiamängudega: peeti ava-, auhinna- ja lõputseremoonia, toimus osavõtjate rongkäik, heisati lipp, süüdati tuli, sportlased ja kohtunikud andsid vande. Olümpiatule süütasid linnas tuntud sportlased kergejõustiklane Daniil Sigejev ja dzudokas Natalia Rak. Kooliolümpiamängude raames korraldati koolides olümpiaharidusperioodil kirjandus-, kunsti-, maskoti- ja ausa mängu konkursid, toimus olümpiateemaline mälumäng ning külastati Eesti Spordimuuseumit. Kõik läbiviidud üritused andsid õpetajatele ja õpilastele võimaluse rakendada oma fantaasiat ning kogeda meeskonnatöö kogemusi.
 
Olümpiamängude korraldajaks oli Ahtme Gümnaasium koostöös Kohtla-Järve kehalise kasvatuse ainesektsiooniga.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7
Sotsiaalteenistus

01.06.2011


Pärnu linna 14 lasteaia pedagoogid külastasid Kukrusel asuvat lasteaeda Tuvike, tutvusid lasteaia töökorraldusega ja pedagoogide keskkonnahariduse-alase tegevusega.
 
Lisaks käisid külalised Põlevkivimuuseumis ja Kukruse mäel: nende sõnul oli see kõigile esmakordne ja huvitav kogemus, tänu millele said nad palju huvitavat teada Kohtla-Järve linna ajaloost ja põlevkivi kaevandamisest. Külaliste sõnul oli päev täis positiivseid emotsioone ja kohtumisi toredate inimestega.

Sotsiaalteenistus  

01.06.2011


Taotle uut isikut tõendavat dokumenti aegsasti

loe lähemalt

31.05.2011


Euroopa Regionaalarengu Fondi investeeringute kava täiendamise raames on ettevalmistatud ja esitatud Eesti Noorsootöö Keskusele projekti "Kohtla-Järve Kunstide Kooli renoveerimine" kavand.  Taotletav toetus on 949 000 eurot, linna omafinantseeringu kohustus on 47 450 eurot. Projekti rahastamisel remonditakse Kohtla-Järve Kunstide Kooli ruume, mis vajavad hädasti renoveerimist (kontserdisaal, fuajee, sissekäik jms), uuendatakse tehnosüsteeme ning korrastatakse territoorium.
 
Arenguteenistus

31.05.2011


Toimus Kohtla-Järve linnavara konkursikomisjoni koosolek. Teiste küsimuste hulgas otsustati algatada uus Kohtla-Järve linna tunnuslause konkurss.
 
Linnakantselei

30.05.2011


 
Koolinoorte Loomemaja rekonstrueerimise lisatööd on lõpetatud. Need puudutasid laste mänguväljaku ümberpaigutamist, valgustuspaneelide paigaldamist ja territooriumi heakorrastamist. Tööd lõpetati tähtaegselt, neid teostas firma „Maru Ehitus“. Nüüdseks on Koolinoorte Loomemaja rekonstrueerimine täielikult lõppenud. Nii mastaapset hoone ja teda ümbritseva territooriumi uuendamist pole tehtud selle ehitamisest peale.
Projekti "Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimine" läbiviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.
Majandusteenistus

30.05.2011Ahtme Klubis toimus lõppeva õppeaasta olümpiaadide võitjate autasustamise tseremoonia.
 
Sel aastal võtsid linna koolide ja gümnaasiumide õpilased osa 24-st aineolümpiaadist, mille tulemusel 113 (1-sest kuni 12-nda klassini) õpilast said auhinnalise koha. Enim auhinnalisi kohti said Järve, Ahtme ja Ühisgümnaasium.
 
Kõige rohkem auhinnalisi kohti said Heigo Ers (Järve Gümnaasium), Mark Gerassimenko (Ühisgümnaasium) ja Anastassia Goršanova (Ahtme Gümnaasium).
 
Auhinnati ka 81 õpetajat, kelle kasvandikud saavutasid auhinnalised kohad.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4
Sotsiaalteenistus

30.05.2011


Ida Prefektuur kontrollis liiklusjärelevalve raames Kohtla-Järve linna kommertsliinidel sõitvate busside välist ja tehnilist seisundit. Kontrolli tulemusel suunati erakorralisele tehnoülevaatusele 2 bussi, mis kuuluvad OÜ STIMREIS.
Majandusteenistus

26.05.2011


Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu XXII istung. Päevakorras oli 6 küsimust.
 
Nende hulgas kinnitati seoses mõnele kohalikule teele uue nimetuse andmisega uus linna kohalike teede nimekiri, kehtestati Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneering, samuti valisid volikogu liikmed vastavalt seadusele rahvakohtunikukandidaadid.
Linnavolikogu kantselei

26.05.2011


Kokkuhoiu eesmärgil lülitatakse Kohtla-Järve linnas alates 1.juunist kuni 1.augustini tänavavalgustus välja.
 
Majandusteenistus

26.05.2011


Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi Valges saalis avati Kohtla-Järve lasteaedade laste joonistuste näitus "Minu kodulinn ", kus osalevad kõik 15 lasteaeda.
 
Lapsed on joonistanud linna väga erinevaid paiku: parki, maju, mälestusmärke, purskkaeve, lasteaeda, kus nad käivad ja palju muud. Näituse avamisel esinesid lasteaedade Kirju-Mirju, Pääsuke, Lepatriinu ja Buratino lapsed, kes lisaks esitatud lauludele ja tantsudele rääkisid  ka sellest, mis neile kodulinnas meeldib.
 
Näitus jääb avatuks kuni 04. juunini.
Sotsiaalteenistus

25.05.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 24 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati tunnistada riigihanke „Kohtla-Järve linna haridusasutustes osaline remont“ edukaid pakkumusi järgmistel objektidel:
 
1 osa (Koolid): pakkumus „Ahtme Gümnaasiumis tuletõrje uste paigaldamine“ - Ahtme Gümnaasium; pakkumus „Duširuumide remont ujulas vastavalt nõuetele“ - Järve Gümnaasium; pakkumus „Aknaplokkide osaline vahetamine“- Järve Vene Gümnaasium;
 
2 osa (Lasteaiad): pakkumus „Fassaadi osaline remont“- lasteaed Tareke; pakkumus „Viia valgustustihenduse väärtus vastavusse nõuetega (rühmades)“- lasteaed Tareke; pakkumus „Väliskanalisatsiooni osaline remont“- lasteaed Rukkilill; pakkumus „Evakuatsiooniuste paigaldus“- lasteaed Punamütsike; pakkumus „Vihmaveerennide ja fassaadi osaline remont“- lasteaed Aljonuska; pakkumus „Paigaldada tuletõkkeuksed“ lasteaed Pääsuke; pakkumus „Katuse osaline remont“- lasteaed Buratino; pakkumus „Katuse osaline remont“ lasteaed Tuvike (ettekandja: Timo Taal).
 
Samuti otsustati väljastada kirjalik nõusolek TTÜ Virumaa Kolledž-ile ehituskoja rekonstrueerimiseks aadressil   Järveküla tee 75 Järve linnaosas (ettekandja: Liidia Keningi).
 
                                                                                                          Linnakantselei

24.05.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindajad külastasid sõpruslinna Norderstedt`i (Saksamaa). Sõprusvisiidis osalesid ka Jõhvi ja Maromme (Prantsusmaa) delegatsioonid.
Visiidi põhiteema on linnaareng ja linnaplaneerimine.
 
Norderstedt`i Administratsiooni töötajad esinesid seminaril ettekannetega: „Norderstedt`i linnaareng ja linnaplaneerimine“ ning „Kliima kaitse“. Lisaks sellele tutvustati külalistele äsja ehitatud linnakvartaleid „Frederikspark“ ja „Nordport“, mille kallal töötas Norderstedt mitu aastat. Nendes rajoonides paiknevad nii elamud kui ka äriruumid.
 
Seminaril õnnestus võrrelda Norderstedt`i ja Kohtla-Järve linnaalade planeerimise seadusandlust ja linna rahaliste vahendite kasutamise süsteemi. Norderstedt jagas Kohtla-Järvele kogemuse vabade linnaalade omandamise osas.
 
Ida-Virumaa delegatsioonide visiit oli ka pühendatud Schleswig-Holstein`i maastikudisaini näituse või Landesgartenschau avamisele. Näitus kujutab endast 72-hektarilist territooriumit, kus paiknevad kolm parki: järvepark, metsapark ja põllupark. Näitus on avatud külalistele täpselt 172 päeva või 9. oktoobrini 2011. Landesgartenschau ametlik veebilehekülg on www.landesgartenschau-norderstedt.de.
Linnakantselei

23.05.2011

Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneeringud on jõudnud kehtestamise staadiumisse. Üldplaneering algatati Kohtla-Järve Linnavolikogu 24.05.2006. a otsusega nr 76 ja 29.11.2006. a otsusega nr 135 algatati kõnealusele üldplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
 
Avaliku väljapaneku perioodil esitatud ettepanekud võeti arvesse.
 
Ahtme linnaosas täpsustati seletuskirjas kergliiklusteede kavandamise põhimõtteid üldplaneeringus ning toodi välja Iidla ja Puru asumite ühendamise vajadus.
 
Sompa linnaosas dendropargi asukoha suhtes soovitati muuta endise kaevanduse ümbritseva maa juhtotstarvet, haljasala- ja parkmetsa maaks, millele dendropargi rajamine on täiesti sobiv.
 
Sompa linnaosa üldplaneeringu kaardil otsustati muuta tootmismaa mõjukategooriaid, varasema kolmanda (3) kategooria asemel toodi välja teine (2) kategooriat.
 
Kohtla-Järve linnavalitsus on seisukohal, et täiendused ei ole planeeringu põhilahendust muutvad ning lahendamata vastuväiteid ning ettepanekuid avaliku väljapaneku tulemusel ei jäänud. Maavanema poolt on Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneeringule antud heakskiit.
 
Arenguteenistus

23.05.2011


Kohtla - Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosade miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering on jõudnud kehtestamise staadiumisse.

Valminud teemaplaneeringus keskendutakse Kohtla - Järve 1940-1950- ndatest aastatest pärinenevate hoonestusega piirkondadele, mille planeering ja arhitektuursed lahendused on iseloomulikud antud perioodile.

Eesti kontekstis on just Kirde Eestis Nõukogude Liidu ajajärgu alguses rajatud tööstuslinnad valminud terviklikena vastavalt koostatud generaalplaanidele . Linnade hilisemad arengud ei ole 1940-50-ndatel loodud struktuure lõhkunud, linnade laienemine on toimunud vabadel aladel.

Suures ulatuses on ajastutruu linna keskkond säilinud just nimelt Kohtla Järve linnaosades. Teemaplaneeringu koostamise käigus koostati olemasoleva olukorra analüüs kirjeldamaks perioodile omaseid jooni planeerimises ja arhitektuuris.Analüüsi on illustreeritud rohke fotomaterjaliga.

Teemaplaneering sätestab tingimused unikaalse linnaruumi püsimiseks arenevas linnakeskkonnas.

Tüüplahendustega antakse soovituslikud juhised nn staliniaegse arhitektuuriga hoonete rekonstrueerimiseks.Samuti määratletakse lubatud juurdeehituste suurus ja paiknemine hoonete suhtes.
 
 Arenguteenistus

23.05.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsus annab teada, et aadressiandmete korrastamise eesmärgil on Kohtla-Järve linnas, Ahtme, Järve ja Sompa linnaosades  kavas ümbernimetada aiandusühistute kohanimed järgmiselt:
 
 1. Vana                                                              uus
 
AÜ Mitšurinets                                   Aretaja väikekoht
AÜ Käva Saak krunt                         Saagi väikekoht
AÜ Roheline Laine                           Rohu väikekoht
AÜ Romantik Käva                           Romantiku väikekoht
AÜ Vana Kaevur                                Kaevanduse väikekoht
AÜ Keemik -3                                    Keemikute väikekoht
AÜ Rutiku                                           Rutiku väikekoht
AÜ Sompa Aed                                  Aedvilja väikekoht
AÜ Aukaevur                                       Ereda väikekoht
AÜ Geoloog                                        Geoloogi väikekoht
AÜ Kohtla-Järve Tabori 25               Tabori väikekoht
 
 
2. Määrata Kohtla-Järve Linnavalitsuse esise platsi liikluspinna kohanimeks „Rahu väljak“.
                                                                                                             Arenguteenistus

23.05.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul vaadati läbi
Ahtme linnaosas, Puru tee elamus kahe korteri rekonstrueerimise projekt ja arutati Järve linnaosas, Pärna tn asuva hoone kasutusotstarbe muutmise võimalikku lahendust .
Arenguteenistus

23.05.2011


Ida-Virumaa Tööstusalade Arengu Sihtasutuse korraline istung toimus Kohtla-Järvel. Istungil kinnitati Sihtasutuse majandusaruanne ja Sihtasutuse vara käsutamise, kasutamise ja võõrandamise kord. Samuti kiideti heaks juhatuse otsus riigihanke läbiviimise kohta Narva logistikakeskuse ja Narva tööstuspargi infrastruktuuri ehitustööde teostaja leidmiseks.
Maatükkide võõrandamise küsimus jäi lahtiseks. Juhatusele anti lisaaeg eksperthinnangu läbiviimiseks antud maatükkide maksumuse kohta.
 
Arenguteenistus

23.05.2011


Kohtla-Järve lõimumiskava arutelu
 
Selle aasta kevadel toimus Kohtla-Järve linna lõimumiskava koostamine. Lõimumiskava koostamisel korraldati huvitatud osapoolte küsitlus, intervjuusid ja dokumentide analüüsi.
 
Valminud linna lõimumiskava eelnõu arutatakse 26. mail kell 15.00 Kohtla-Järve linnavolikogu saalis (Keskallee 19). Kõik huvilised on oodatud.
 
Lisainfo: Eduard Odinets, eduard.odinets@eesti.ee

18.05.2011


Maanteeameti Ida regioon korraldas projektikonkursi Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Järvamaa lasteaedadele ja koolidele liikluskasvatusalase tegevuse toetamiseks.  Valiti välja 7 projekti, mida toetati. Toetuse saajate hulgas on ka Kohtla-Järve lasteaed Pääsuke  projekt " Eeskujulik liikluses osaleja ".  Lasteaia direktori Ene Kruzmani sõnul on tänu finantseeritavale  projektile lasteaial võimalus liikluskasvatusalast tööd lasteaias tõhustada,  plaanis on koostöö ja ühistegevused teiste linna lasteaedadega,  üritused lastele koos vanematega liiklusohutuse propageerimiseks, samuti saab lasteaed soetada projekti raames õppematerjale ja jalgrattaid.

Sotsiaalteenistus 

18.05.2011


Juba kuuendat aastat korraldatakse Eestis konkurssi  “Aasta Haridusjuht ”, et tunnustada austust ja tunnustust väärivaid haridusjuhte. Käesoleval aastal on tiitli "Aasta Haridusjuht 2011 " nominentideks  üle Eesti 12 kooli ja koolieelse lasteasutuse direktorit.  Nominentide seas on ka Kohtla-Järve lasteaed Punamütsike direktor Veera Kevlitš ja Kohtla-Järve lasteaed Rukkilill direktor Jelena Ušakova. 
"Aasta Haridusjuhi 2011 " valib nominentide hulgast sõltumatu komisjon, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, kohalike omavalitsuste, ajalehe Õpetajate Leht ja vabariiklike päevalehtede esindajad ning Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor omanike esindaja ja rektor.  Aasta Haridusjuht 2011 avalikustatakse juunikuus, kõiki nominente tunnustatakse.

Sotsiaalteenistus  

18.05.2011


Kohtla-Järve lasteaedades toimuvad maikuu lõpus koolisaatmispeod. Linna lasteaedadest läheb sel aastal kooli 355 last.

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele annavad lasteaiad esmakordselt lasteasutuse õppekava läbinud lapsele, kes läheb kooli välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud laste arengu tulemused.  Koolivalmiduskaardi esitab lapsevanem kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

Vanemate soovil võivad kooliminevad lapsed siiski vajadusel jätkata lasteaias käimist kuni augustikuu lõpuni.

Sotsiaalteenistus

16.05.2011


Tulenevalt kohtute seadusest lõppevad 2011. aasta viimases kvartalis 2007.aasta detsembris nimetatud rahvakohtunike volitused. Kohtla-Järve Linnavolikogul seisab 25.mai istungil ees 25 rahvakohtuniku kandidaadi valimine. Avalduste esitamise tähtaeg lõppes 12.mail. Volikogu õigusakti eelnõu on juba ettevalmistatud ning kolmapäeval 18.mail esitatakse volikogu liikmetele eelnevaks läbivaatamiseks.
Linnasekretär

16.05.2011SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt välja kuulutatud konkursil Ida-Virumaa lasteaedadele ja koolidele “Ettevõtlik kool-lasteaed 2011“ valiti lasteaedade osas 24 esitatud projekti seast kolme finalisti hulka Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju projektiga „Sügis Tagavälja talus“.

Jõhvi kontserdimajas toimunud projektide konkursi auhinnagalal autasustati ja tunnustati kõiki finaliste.

 Lasteaia direktor Ingrid Ustavi sõnul on projektis „Ettevõtlik kool, ettevõtlik lasteaed“ osalemine andnud õpetajatele võimaluse osaleda huvitavatel koolitustel, tutvuda sarnaste tegevustega Soome, Rootsi ja Läti lasteaedades, mille tulemusel õpetajad on saanud uusi ideid, mida on rakendatud oma lasteaias. Projektis osalemine on muutnud laste tegevused huvitavamaks ja tõstnud laste enesehinnangut ning algatusvõimet. Lasteaed Kirju-Mirju on projektis "Ettevõtlik kool, ettevõtlik lasteaed " osalenud alates 2009. aastast.
 Sotsiaalteenistus

16.05.2011


Kohtla-Järve 15 lasteaia 45 pedagoogi külastasid Pärnu linna lasteaedu Pöalpoiss ja Mai. Tutvuti lasteaedade töökorraldusega, ennekõike keskkonnakasvatusega ja õues õppega ning kuulati kolleegide töökogemuslikke ettekandeid. Pedagoogide hinnangul on alati sellistelt külaskäikudelt midagi huvitavat õppida, mida saab enda töös rakendada. Käesolevaks ajaks on mitmel Kohtla-Järve lasteaial tekkinud tihedamad sõprussidemed ja koostöö mõne Pärnu linna lasteaiaga, mida neil on plaanis edasi arendada erinevates valdkondades.
Sotsiaalteenistus

16.05.2011Ahtme Gümnaasimis toimus traditsiooniline teaduslik-praktiline konverents 5.-11. klasside õpilastele teemal „Aga see on minu jaoks huvitav“, kus õpilased esitasid oma uurimistöid. Konverentsil viibinud külalised linna teistest koolidest ja Narva linnast hindasid konverentsi taset kõrgelt, samuti märkisid ära valitud teemade aktuaalsust, eesmärkide täpset formuleerimist ja praktilise kasutamise võimalust.

Foto 1, Foto 2

16.05.2011


12. mail toimus Ahtme Gümnaasiumis lahtiste uste päev, kuhu olid kutsutud linna koolide 9.klasside lõpetaja. Kavas oli ekskursion koolis, õpilaste konsert ja disko. Õpetajad valgustasid väga konkreetselt ja näitlikult õppesuundi koolis. Valik jääb õpilastele.

13.05.2011


Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ avatud taotlusvoor „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“
16. mai -27. juuni 2011

Loe Lähemalt...

12.05.2011


Ehitustööde hindade languse tõttu osutusid möödunud aastal teostatud Koolinoorte Loomemaja rekonstrueerimistööde kulutused väiksemaks kui esialgselt planeeriti. Tänu sellele tekkis võimalus heakorrastada põhjalikult ka Koolinoorte Loomemaja ümbritsev territoorium.

Praegu heakorrastustöid lõpetatakse. Renoveeritakse ja viiakse palju mugavamasse kohta üle laste mänguväljak, mõned vanad puud asendatakse uutega.

Tööde lõpp on planeeritud juba maikuusse.

Majandusteenistus

12.05.2011


Täiskäigul toimub kesklinna rekonstrueerimine.

Praegu ehitatakse vihmavee kanalisatsiooni, valmistatakse purskkaevude aluseid Kultuurihoone ja linnavalitsuse ees, sillutatakse kõnniteid, autoparklate, laste- ja spordiväljakute jaoks on teostatud pinnasetööd linna pargis, käib tänavavalgustuse rekonstrueerimine, alustatud on jalgrattatee rajamist mööda L.Koidula tänavat, toimub väikevormide valmistamine jne.

Foto 1, Foto 2 Foto 3 Foto 4
Majandusteenistus

12.05.2011


Edukalt jätkub ümbersõidutee rajamine tehnopargi juurde. Tänu estakaadide ümberprojekteerimisele õnnestus märkimisväärselt vähendada ehituse maksumust. 
Majandusteenistus

11.05.2011


Kohtla-Järve linna 65.aastapäeva üritused

09.05.2011

19. kohas üle Eesti toimus Heategevuslik Teatejooks, kus osalesid  5.-9.klasside lapsed ja noored.
Teatejooksu eesmärk on toetada liikumisvõime kaotanud laste ravi.
Heategevuslikus Teatejooksus Kohtla-Järvel osales 279 põhikooli noort, kes andsid oma panuse liikumisvõime kaotanud eakaaslaste raviks.
Kokku on kogutud 284 eurot. Annetus kantakse üle Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse heategevuskontole.

Foto 1, Foto 2

Aleksandr Komšini fotod

Sotsiaalteenistus


04.05.2011

                                                                      

Kohtla-Järve Linnavalitsus kutsub linna korteriühistute esindajaid seminarile, mis toimub Euroopa Liidu Läänemere piirkonna programmi poolt finanseeritava rahvusvahelise projekti “CO2OL Bricks” raames.
 
Seminar on pühendatud miljööväärtuslikes alades paiknevate hoonete renoveerimise teemale. Osalejatele pakutakse kaasaegsed meetodid energiasäästlikkuse tööde teostamiseks ja hoonete soojustuse tõstmiseks.
 
Seminar toimub 12. mail 2011 kell 16.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses Volikogu saalis aadressil Keskallee 19. Seminaris osalemine on tasuta.

04.05.2011

Tähelepanu korteriomanikud!
 
Korteriühistute Juhtide Assotsiatsioon korraldab Avatud Eesti Fondi projekti raames 13.05.2011. a tasuta seminari teemal „Linnaelanike osalus linna projektides“.
Seminari viivad läbi aselinnapea Riina Ivanova ja assotsiatsiooni juhatuse liikmed Jelena Mutonen ja Mihhail Bogrõi.
Seminar toimub Kohtla-Järve Linnavolikogu konverentsisaalis algusega kell 15.30.
 
Registreerimine tel. 5650 4935, 5563 4174 või e-maili aadressil mbogry@asso.ee
 
Arenguteenistus

02.05.2011


2011.aasta veebruaris kuulutas ajaleht Äripäev välja konkursi Mitmekultuuriline ettevõte ja töökeskkond, mis viidi läbi koostöös Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega „Meie Inimesed“ ja Kultuuriministeeriumiga.
 
Konkursi tulemusena tunnustati 27.04.2011.a avalikult ettevõtteid ja organisatsioone, kes väärtustavad ja toetavad mitmekultuurilist töökeskkonda ning loovad võrdseid võimalusi kõikidele töötajatele hoolimata nende rahvusest. Sel aastal anti mitmekultuurilise organisatsiooni võitja tiitel välja avaliku sektori organisatsioonide kategoorias Kohtla-Järve lasteaiale Rukkilill, teine ja kolmas koht läks jagamisele Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel.
Sotsiaalteenistus

02.05.2011


Kohtla-Järve lasteaedu külastasid Võru lasteaedade pedagoogid, kes tutvusid kolleegide tööga lasteaedades Tuhkatriinu, Rukkilill, Kirju-Mirju ja Tareke. 
Linna koolieelsete lasteasutuste töökorralduse põhimõtetest ja asutuste tegevusest andis külalistele ülevaate linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Eha Karus.  
Sotsiaalteenistus

02.05.2011


28.aprillil võtsid Kohtla-Järve Kunstide Koolis vabariiklikul konkursil "DUO ` 2011" omavahel  viiendat korda mõõtu kitarristid. Registreerus 12 ansamblit 4-l käel, neist 6 nooremas vanuserühmas ja 6 vanemas rühmas. Iga duo esitas 2 pala, üks neist vanamuusika 15.-18.sajandist, teine vabal valikul pala pidi olema eelmisega kontrastne.
 
 Žüriisse olid palutud tuntud kitarristid TiiT Peterson (G.Otsa nim MK õppejõud) ja Kristo Käo (Eesti Kitarriseltsi juhatuse liige, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud).
Osalesid Tallinna Muusikakeskkool, Kuusalu Muusikakool, Rakvere Muusikakool, Maardu Kunstide Kool, Kohtla-Järve Kunstide Kool, Narva Muusikakool, Saku Muusikakool ja Viimsi Muusikakool.
 
 DUO-konkurss toimus esimest korda juba 10 aastat tagasi 2001.a kevadel (edasi 2003, 2005 ja 2007). Konkurss toimub tavaliselt üle-aasta, paaritul aastaarvul (solistide kitarristide konkurss toimub paarisaastal). 2009.aastal jäi konkurss ära, sest loodetud kontsertsaal ei saanud valmis. Nüüd otsustati vastu tulla Eesti Kitarriseltsi palvetele traditsiooni jätkamise teemal ja korraldada 5.konkurss duodele, vaatamata suure saali puudumisele. Konkurss toimus galeriis RuuT.
 
 Konkurss toimus kahes vanuserühmas: I - III klass ja IV - VII klass. Varasematel konkurssidel on olnud kohustulikuks palaks kas eesti autori pala, ladina-ameerika muusika või klassikaline teos.
 
 Väga võidukad olid viiendal kitarriduode konkursil õp. Julia Kahro-Reinmani  (töötab Saku muusikakoolis, Tallinna Muusikakeskkoolis) duod, kes said tervelt 4 auhinnalist kohta 6-st võimalikust. Vanema rühma I koha duo oli õpilaste kohta lihtsalt super kõlaga ja väga hea ansamblitunnetusega.
Julia Kahro-Reinmani duod on meie konkursil osalenud varemgi.
 

29.04.2011

 
Seadus muutis lõketele ja grillimisele kehtivaid nõudeid. 1. septembril 2010 jõustunud tuleohutuse seadus sätestab nõuded küttekoldevälise tule tegemisele, olgu see siis lõke, kattega lõkkekoht või grill. Suurim muudatus on see, et enam kui kolmemeetrise läbimõõduga ning avaliku ürituse käigus süüdatava lõkke asukoht ja tuleohutusmeetmed tuleb igal juhul kooskõlastada kohaliku päästekeskusega.

Loe Lähemalt...

29.04.2011

 
Avaliku ja üle kolmemeetrise diameetriga lõkke tegemise nõuded

Loe Lähemalt...

29.04.2011

 
Ahtme spordihallis toimus traditsiooniline linna lasteaedade laste liikumispidu, kus osales 750 last.
Üritus oli lastepärane, liikumisõpetajad olid välja mõelnud huvitava kava ja lastele selgeks õpetanud harjutused.
Peost osa võtma olid kutsutud ka Jõhvi kolme lasteaia vanemate rühmade lapsed.
Liikumispidu on Kohtla-Järve Linnavalitsus koostöös lasteaedadega korraldanud juba 12 aastat.
Sotsiaalteenistus

28.04.2011

 
Toimus linnavolikogu XXI istung. Päevakorras oli 14 küsimust, nende seas Slaavi Põhikooli põhimääruse kinnitamine, linna arengukava täitmine 2010. a jne.
Revisjonikomisjoni uueks esimeheks valiti V. Peterson. Sotsiaalkomisjoni uueks esimeheks valiti A. Dijev ja sotsiaalkomisjoni aseesimeheks valiti E. Odinets. 
 
Linnavolikogu kantselei

26.04.2011


Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus
võtab tööle
 
ERIVAJADUSTEGA ISIKUTE TEGEVUSJUHENDAJA
 
Kandideerimise eelduseks on:
-          erialane kõrgharidus;
-          suuline ja kirjalik eesti keele oskus kõrgtasemel;
-          vene keele oskus erialase sõnavara tundmisega;
-          arvuti kasutamise oskus;
-          hea suhtlemis-ja koostööoskus.
 Kasuks tuleb:
-          eelnev töökogemus antud valdkonnas;
-          tegevusjuhendaja 260-tunnise koolituse läbimise tunnistus.
 
Dokumendid (avaldus, CV ja koopia haridust tõendavast dokumendist) esitada hiljemalt 10.05.2011.a aadressil Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus, Keskallee 19-302,
Kohtla-Järve, 30395 või e-postile sots@kjlv.ee.
Sotsiaalhoolekandekeskus

26.04.2011


Projekti „HIV-viiruse, AIDSi, narkomaania ja teiste sõltuvuste preventsioon“ juht Vjatšeslav Akimov esines aastaaruandega linnavalitsuse istungil.
Narkosõltlaste, samuti HIV-viirusekandjate ja AIDS-i haigete tase Kohtla-Järvel ja Ida-Virumaal püsib endiselt väga kõrge.
Erilist muret tekitab fakt, et immuunsusdefitsiidi viirust antakse üha sagedamini edasi mitte ainult narkomaanide vahel (mitmekordsete nakatatud nõelte kasutamisega), vaid ka sugulisel teel inimeste vahel, kes ei kuulu niinimetatud „riski gruppidesse“.
Viimasel ajal on märgatav haigestumistaseme vähenemise tendents.
Tugevdamaks tööd narkomaanide ja HIV-viirusekandjatega käib projekti raames praegu ettevalmistus palju suuremate ürituste korraldamiseks nende sotsialiseerimiseks, raviks ja rehabiliteerimiseks. 
Linnavolikogu kantselei

26.04.2011


Alates 03.05.2011. a kuni 30.06.2011 a on Uus-Tehase tänav liikluseks suletud seoses asfaltkatte paigaldamisega.  
Majandesteenistus

26.04.2011


Kohtla-Järve lõimumiskava koostamine
Selle aasta kevadel toimub Kohtla-Järve linna lõimumiskava koostamine aastateks 2012-2015. Lõimumiskava koostamisel korraldatakse huvitatud osapoolte küsitlus. Huvilistel on võimalik ka ise lõimumisalastele küsimustele vastata aadressil: http://www.eformular.com/odinets/k-j-loimumiskava-veeb-eesti.html
Küsitluse tulemusi tutvustatakse ja linna lõimumiskavaga seotud küsimusi arutatakse 28. aprillil kell 15.00 Kohtla-Järve linnavolikogu saalis (Keskallee 19). Kõik huvilised on oodatud.
Lisainfo: Eduard Odinets, eduard.odinets@meis.ee

25.04.2011


Lugupeetud ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste juhid, korteriühistute esimehed, ettevõtjad ja linna elanikud!

Kohtla-Järvel toimub suur kevadine territooriumide koristus. See hea traditsioon aitab pärast pikka talve teha korda tänavad ja õued. Linna üldterritooriumide puhtuse eest vastutavad firmad on juba tööd alustanud, kasutusele on võetud koristustehnika. Kuid selleks, et teha korda ka kõik nurgatagused on vaja pingutada kõigil elanikel. Me kõik peame töötama ühiste huvide nimel. Linna väljanägemine saab puhtamaks ja kaunimaks kui iga elanik annab oma panuse sellesse.

Paljudel tänavatel algavad või on juba alanud uuesti ehitustööd, mis kestavad sügiseni. On selge, et „suure remondi“ ajal ei saa linn olla nii heakorrastatud, nagu me seda näha tahaksime. Kuid töid ei teostata igal pool ning meist, linnaelanikest, sõltub palju, et töödest puutumata alad oleksid puhtad ja mugavad. Tulgem kõik tänavatele ja õuedele ning teeme need hoolikalt ja heaperemehelikult korda.
 
Majandusteenistus

25.04.2011


TÄHELEPANU KORTERIOMANIKUD!

Korteriühistute Juhtide Assotsiatsioon korraldab Avatud Eesti Fondi projekti raames 28.04.2011. a seminari teemal „Korteriomaniku ÕIGUSED ja KOHUSTUSED“. Seminari viivad läbi jurist Raivo EDALA ja assotsiatsiooni juhatuse liikmed Jelena MUTONEN ja Mihhail BOGRÕI.

Toimumise koht: Kohtla-Järve Linnavolikogu konverentsi saal.

Algus kell 17.00.

Registreerimine tel. 5650 4935, 5563 4174 või e-maili aadressil mbogry@asso.ee
 

Arenguteenistus

20.04.2011


TTÜ Kolledžis toimus konkurss teemal „Kohtla-Järve linna vana veetorni uuendatud ilme ja otstarve“. Konkursile laekus TTÜ Kolledži tudengidelt 7 projekti. Aselinnapea Riina Ivanova ja linnaarhitekt Rita Burenkova osalesid toimunud konkursi tööde esitlemisel.
Arenguteenistus

18.04.2011


Toimus lasteaedade direktorite ja õppealajuhatajate nõupidamine. Nõupidamise põhiteema oli liikluskasvatusalane töö lasteasutustes.  Nõupidamisele oli kutsutud Maanteeameti liikluskasvatuse osakonna peaspetsialist Diana Okas, kes tutvustas uusi nõudeid lasterühmadega tänaval liiklemisel. Arutati lasteasutuste ja Maanteeameti liikluskasvatuse osakonna vahelisi koostöövõimalusi.

Sotsiaalteenistus

13.04.2011


 

Kohtla-Järve Invaühing ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse ametlik delegatsioon eesotsas Linnasekretäriga külastas Slantsõ rajooni. Ühepäevase visiidi raames toimus kaks seminari: „Invaliidide ühiskondliku liikumise arendamine“ ja „Elektroonne asjaajamine“.

Invaühingu esindajad külastasid eakate kodanike ja invaliidide sotsiaalse teenindamise keskust, kus seminari raames toimus ümarlaud „Invaliidide ühiskondlikud liikumised“. Seminaril olid arutatud koostöö võimalused Slantsõ rajooni ja Kohtla-Järve linna ühiskondlike organisatsioonide vahel.

Teisel seminaril esines Kohtla-Järve Linnasekretär oma ettekandega elektroonsest asjaajamisest. Lisaks olid arutatud linnamajanduse ja linnavara küsimused. Slantsõ Munitsipaalse Rajooni Administratsioon tegi ettepaneku koostöö arendamiseks noorte vahel.

Foto 1, Foto 2, Foto 3
Linnakantselei

12.04.2011Ida-Eesti Päästekeskus tuletab meelde, et kulu põletamine on keelatud!

12.04.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 22 küsimust. Teiste küsimuste hulgas  otsustati esitada linnavolikogule eelnõu Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas paralleelselt Jõhvi-Tartu-Valga maantee kinnistutega ning Kohtla-Järve linna halduspiiriga piirneva vaba maa-ala Jõhvi-Tammiku jalg- ja jalgrattatee rajamise detailplaneeringu algatamiseks (ettekandja: Rita Burenkova),  samuti vaadati läbi Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli põhimäärus“ (ettekandja: Niina Aleksejeva).
 
Linnakantselei

12.04.2011


Linnavalitsuse Ahtme linnaosa spetsialistid teatavad, et OÜ Järve Biopuhastus teostab joogivee tarnet Tabori tänava elanikele teisipäeviti ja reedeti kella 11.00 kuni 12.00.

12.04.2011


Toimus linnavalitsuse korraldatud lasteaedade keelekümbluskonverents kus esinesid lasteaedade pedagoogid, lastevanemad ja spetsialistid Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusest Meie Inimesed. Konverentsile oli kutsutud pedagooge ka teistest Ida-Virumaa omavalitsuste lasteaedadest. Konverentsil esinesid  Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju keelekümblusrühma lapsed. Konverentsi lõpus tänati linnavalitsuse tänukirjadega lasteaedu ja pedagooge, kes on tulemuslikult rakendanud keelekümblusmetoodikat.      
 Sotsiaalteenistus  

12.04.2011


Linnavalitsus alustas ehitiste kasutamise eesmärgi vastavuse kontrolli ehitusregistrisse kantud andmetega. Ettekirjutuste ja trahvisanktsioonide vältimiseks tuleb ehitiste omanikel ehitisega seotud dokumentatsioon viia kooskõlla ehitusseadusega.
Arenguteenistus

12.04.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuses töötab uus keskkonnakaitse spetsialist Arvo Sirel, kab 203, tel 33 78 569
Majandusteenistus

12.04.2011


Muutunud on traspordispetsialisti Olga Inozemtseva kontaktandmed, kab 116, tel 33 78 572.

Majandusteenistus

12.04.2011


 


Korteriühistute Juhtide Assotsatsioon viis Avatud Eesti Fondi projekti raames Kohtla-Järve linna korteriomanikele läbi esimese seminari teemal „ Paljukorterilistes elumajades tekkivatest probleemsetest ja kriisisituatsioonidest väljumise teed“.
Korteriomanike küsimustele vastasid: Tallinna Linnavolikogu liige, MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus Usaldus juhatuse liige Marika Juuse, Tallinna Korteriühistute Liidu juhatuse liige, jurist-praktik Ljudmila Bariševski ja Assotsatsiooni juhatuse liikmed Jelena Mutonen ja Mihhail Bogrõi.
Arenguteenistus12.04.2011


Firma N&V teostas kevadist aukude remonti Ahtme mnt, Jaaniku, Tervise, Sõpruse, Altserva, Sõnajala, Ritsika, Ehitajate, Katse, Pärna ja Kalevi tänavatel.
Pärna, Altserva, Katse ja Ehitajate tänavatel jäid mõned teelõigud korda tegemata, kuna need vajavad palju tõsisemat remonti kui tavaline aukude remont. Need tööd tehakse ära hiljem kui ilmastikutingimused muutuvad soodsamaks.
Majandusteenistus


08.04.2011


Korteriühistute Juhtide Assotsiatsioon viib 11.04.2011. a projekti Avatud Eesti Fond raames läbi seminari Kohtla-Järve linna korteriomanikele teemal „Paljukorterilistes elumajades tekkivate probleemsete ja kriisisituatsioonidest väljumise teed“.
Seminari viivad läbi Tallinna Linnavolikogu liige, MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus Usaldus juhatuse liige Marika Juuse ja Tallinna Korteriühistute Liidu juhatuse liige, jurist-praktik Ljudmila Bariševski.
Seminaril osalejad – aktiivsed korteriomanikud – saavad unikaalse võimaluse leida koos spetsialistidega lahendus probleemidele, mis kõige enam raskendavad inimeste normaalset elu paljukorterilistes elumajades.
Seminari toimumise aeg ja koht: algus kell 13.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu konverentsi saalis.
Registreerimine tel. 5650 4935, 5563 4174 või e-maili aadressil mbogry@asso.ee.
Arenguteenistus

08.04.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul
Vaadati läbi:
1. Ahtme linnaosas  Maleva tn asuva hoone rekonstrueerimise ja laiendamise projekt;
2. AS VKG territooriumil õlitustamisseadme rekonstrueerimise II etappi projekt.
Kooskõlastati:
3. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Kalevi tn asuva hoone rekonstrueerimiseks;
4. Järve linnaosas Lai tn asuva hoone fassaadi viimistluse eskiis.
Arenguteenistus

06.04.2011
8. aprillil toimuvad Sillamäel ja Kohtla-Järvel infotunnid Euroopa Sotsiaalfondi uue programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ ning Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi rahastusvõimaluste tutvustamiseks.

Loe lähemalt...

05.04.2011

Kohtla-Järvel toimus keskkonnaharidusliku projekti “Keskkonnahariduslik koolitus ja õppematerjalide koostamine  Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade koostöös” järjekordne seminar.

Tutvuti Kohtla-Järve lasteaedade töökogemusega ja külastati lasteaedu Kirju-Mirju, Tuhkatriinu, Tareke ja Rukkilill, programmi kuulus ka keskkonnateemalise laste loovtööde näituse külastamine Põlevkivimuuseumi Valges saalis.                                                                                                         

Sotsiaalteenistus

05.04.2011

Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu XX istung. Volikogu liikmed tegid muudatused 2011. aaasta linna eelarves. Samuti võeti vastu otsus Kesklinna, Slaavi, Tammiku ja Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamise kohta, millega seoses nendest gümnaasiumidest saavad etapiviisiliselt põhikoolid. Ümberkorraldus peab olema lõpetatud 2013. a 1.septembriks.

Otsused võeti vastu ka teistes küsimustes.
Linnavolikogu kantselei

05.04.2011

Koolinoorte Loomemaja renoveerimise projekti raames viidi läbi lisa ehitus-renoveerimistööde konkurss. Parimaks tunnistati AS Maru Ehitus pakkumus maksumusega 54 003,50 eurot. Ehitustööd algavad aprillis ja lõppevad 2011. a 31.maiks.

Viidi läbi ka 01.04.2011 – 31.05.2011 teostatav ehitusjärelvalve konkurss. Võitjaks osutus OÜ Zoroaster firma, kes pakkus teenuse hinnaks 1227,10 eurot ilma käibemaksuta.

Majandusteenistus

05.04.2011

Siseministeerium rahuldas Kohtla-Järve Linnavalitsuse protesti EAS otsuse peale vähendada 25 protsendi võrra lasteaia Kirju-Mirju lisamänguväljakute ehitamise üldmaksumuse finantseerimist, mille tõttu jäi linnal fondist saamata 21 801 eurot. Siseministeerium tegi EAS ettekirjutuse antud otsuse ülevaatamiseks.  

Majandusteenistus

05.04.2011

Kohtla-Järve Linnavolikogu kinnitas uues redaktsioonis eeskirja, mis reguleerib vee- ja kanalisatsioonivõrkudega ühinemist ja kasutamist. Muudatused viidi sisse vastavalt muutunud seadusandlusele.

Majandusteenistus

05.04.2011Traditsioonilise südamenädala avab sel aastal üle-eestiline liikumispäev „SINU SAMMUD LOEVAD“, et tuletada kõigile meelde kui oluline on liikumine ja füüsiline aktiivsus südamehaiguste ärahoidmisel.

Loe lähemalt...
Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistus

01.04.2011

Kohtla-Järve linna valimiskomisjon peatas linnavolikogu liikme Erika Kruup`i volitused kolmeks kuuks alates 01.04.2011 seoses suure koormusega teistes tegevusvaldkondades ja määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Eduard Odinets.
Linnakantselei

31.03.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 11 küsimust. Teiste küsimuste hulgas olid: korraldus tunnistada riigihanke, viitenumber 123831 “Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja täiendavad ehitus-renoveerimistööd“ edukaks pakkumuseks AS Maru Ehitus, kui ainus vastavaks tunnistatud pakkumus. (ettekandja: Tatjana Orlova)  ja korraldus kohanime määramisest Järve linnaosas Rahvapargi detailplaneeringu maa-alal, kohanimi määrati Järve linnaosas Rahvapargi detailplaneeringu alal Virula väljaku ümbritsevate kruntidele andmete korrastamise eesmärgil (ettekandja: Rita Burenkova) .

 
Linnakantselei

31.03.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab teada, et Kohtla-Järve linnas Ahtme ja Viivikonna linnaosas (Sirgala osas) aadressiandmete korrastamise eesmärgil on tänavad ümbernimetatud  järgmiselt:


Ahtme linnaosas:

- „I.Liin“ –  uus nimetus ”Kodu” tänav;
- „III. Liin“ - uus nimetus ”Vilja” tänav.

Sirgala osas:

- „ Kooli tänav“  - nimetatud ümber osaliselt alates Ehitajate ja Nooruse tänavate ristumiskohast kuni Kohtla-Järve linna halduspiirini – uus nimetus ”Metskonna tee”;

- „Ehitajate tänav“ - uus nimetus alates Ehitajate ja Nooruse tänavate ristumiskohast kuni Müdiküla - Sirgala T13107-III teeni ”Sirgala tee ”;

- „Ringi tänav“ – uus nimetus  „Ruudu tänav „;
- „Roheline tänav“ – uus nimetus  ”Liiva” tänav .
 
Arenguteenistus

31.03.2011

Kohtla-Järve Kunstide Kool saab 60- aastaseks.

Pidulikaktus toimub 9.aprillil 2011. a kell 15.00 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses.
 
Sotsiaalteenistus

31.03.2011

Korteriühistute juhtide Assotsatsioon kutsubTeid 7.aprillil 2011. kohtumisele Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialisti ja Politseiameti töötajaga.

Päevakorras:

Konfliktsituatsioonide lahendusteed paljukorterilistes elumajades politsei ja sotsiaalteenistuse kaasamisega.

Kohtumine toimub Kohtla-Järve Linnavolikogu konverentsisaalis

algusega kell 17.00.

Info 5650 4935, 5563 4174

 
Arenguteenistus

31.03.2011

Muinsuskaitse all olevate objektide järelvalvet teostav Kohtla-Järve Linnavalitsuse

komisjon kontrollis Keskallee 36 asuva Kultuurikeskuse ja Spordi 2 asuva vana koolihoone seisukorda.

Komisjon tuli järeldusele, et nende ajaloo- ja kultuurimälestiste ameti kaitse all olevate objektide säilimiseks on vaja kiiremas korras peatada nende katuste läbitilkumine ärahoidmaks ehitiste lagunemist ja kandekonstruktsioonide nõrgenemist.

 Arenguteenistus 

29.03.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Kooskõlastati:

1.      Ahtme linnaosas Toome pst korterelamu fassaadipass;

2.      LVT 110/35/6 kV AJ projekteeritava 6 kV jaotusseadme olemasoleva elektrivõrguga sidumise projekt;

3.      Ahtme linnaosas Maleva tn korterelamu fassaadi rekonstrueerimise project.


Vaadati läbi :

1.      Ahtme linnaosas Maleva tn hoone laiendamise eskiis;

2.      Järve Linnaosas Tehnika 1a katoodijaama anoodelektroodide puurimise projekt;

3.      Keskallee 36 (kultuurimaja) taga rajatava Linnakeskuse projekti raames parkla sademeveekanalisatsiooni ühenduse projekt;

4.      AÜ K-Järve Tabori 25 krundile puurkaevu maapealse hoone mõõdistusprojekt;

5.      Kukruse linnaosas Lehe tn elamu laiendamise projekt;

6.      Ahtme linnaosas Tammiku reoveepumpla rekonstrueerimise projekt.

Arenguteenistus

29.03.2011

Ahtme mnt 27a detailplaneering, mille koostamise eesmärgiks on maa-ala maakasutuse sihtotstarbe muutmine transpordimaast ärimaaks, turuplatsi ja parkla rajamiseks, suunatakse märtsikuu volikogu istungile kehtestamiseks.

Detailplaneeringu vaide  teistkordsel ärakuulamisel maavanema juures 08.02.2011.a   ei esitanud KÜ Ahtme mnt 43 ja KÜ Ahtme mnt 51 esindajad täiendavat informatsiooni planeerimisseaduse rikkumise kohta planeeringu menetlusprotsessis. Planeeringule on maavanema poolt on 16.02.2011 antud heakskiit ja tehtud ettepanek kehtestamiseks kuna planeeringu menetlemisel ei leitud seaduse rikkumisi.

Arenguteenistus

29.03.2011

Järve linnaosa Keskuse rekonstrueerimise projekti koostamisel aastal 2007 pakutud maastikukujunduse elementide ettepanekud vajavad kooskõlla viimist tänapäeva seisuga ja Keskallee ruumidega sidumist.

Linnaarenguteenistus ja ehituskomisjon koos väikevorme tootva firmaga GEOS OÜ-ga tegelevad linnakeskuse projekti sisustuselementide lõpliku valikuga, sest Järve linnaosa keskus peab säilitama oma eripära ning ei tohi kaotada nn 1950- ndate omapära. 

Arenguteenistus

29.03.2011

Ehituskomisjoni koosolekul arutati mitmekordselt märtsis heakskiidetud Järveküla tee 50 ehitatava kaubanduskeskuse projekti fassaadi välisilme värvilahenduse muudatuste osa. Väljatöötatud lahendus näeb ette rohkem värve võrreldes esialgsega.

                                                                                                          Arenguteenistus

29.03.2011


Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimus traditsiooniline kooliteatrite Ida-Virumaa festival. Osalesid kollektiivid Narvast, Sillamäelt, Jõhvist, Kohtla-Järvelt, Tudulinnast, Mäetaguselt ja teistest meie maakonna asustatud punktidest. Festival kestis kolm päeva ning etendused toimusid hommikust õhtuni. Kokku näidati festivalil 32 etendust.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Linnavolikogu kantselei


29.03.2011


Lõppes VI Rahvusvaheline laste ja noorte akadeemilise vokaali konkurss, mis toimus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses.

Sel aastal võttis konkursist osa rekordarv osalejaid – umbes 80. Esindatud oli Valgevene, Läti, Venemaa ja Eesti. Kõige rohkearvulisem oli Venemaa delegatsioon, selle koosseissus olid kollektiivid ja solistid mitte ainult meile geograafiliselt lähedalasuvast Peterburist vaid ka kaugelt Orenburgist, Iževskist ja isegi Nižnevartovskist.

Eestit esindasid konkursil Tallinn, Kohtla-Järve, Narva ja Kadrina.

Konkursi võitjateks oma vanusegruppides osutusid:

-          9-11 aastaste grupis – Veronika Perova (Orenburg);

-          12-14 aastaste grupis – Maria Jegorova (Sankt-Peterburg);

-          15-17 aastaste grupis – Irina Semjonova (Orenburg);

-          18-20 aastaste grupis – Laima Ledõnja (Riia).

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Linnavolikogu kantselei


29.03.2011


31.03.2011 algusega kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimub pressikonverents.

Teema: Praegused linna probleemid.

22.03.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 47 küsimust. Teiste küsimuste hulgas oli: Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri“ läbivaatamine, eeskiri sätestab ühisveevärgi ja– kanalisatsiooni seaduse alusel Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kaudu, ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise nõuded ja korra (ettekandja: Georgi Aleksandrov) ja Eraisikutele korterite eraldamine ja üürilepingu lõpetamine. (ettekandja: Harri Andrejev) .

Linnakantselei

16.03.2011


Kohtla-Järve linna valimiskomisjon lõpetas ennetähtaegselt linnavolikogu liikme Arthur Seppern`i volitused seoses tagasiastumisega ja määras linnavolikogu uueks liikmeks asendusliikme Vladimir Peterson`i.
Linnavolikogu kantselei

15.03.2011

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses lekke otsingutega  Kohtla-Järve linna Sompa linnaosas 16, 17, 18 märtsil 2011 ajavahemikul 08.00-17.00 võivad esineda häired (veekatkestused) veevarustuses ning kõrvalekalded vee kvaliteedis.
Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast!


14.03.2011

Linnavalitsus kinnitas oma istungil riigihanke tulemused täiendava kütteõli ostmiseks Sompa ja Kukruse katlamajade jaoks kuna seoses külma talvega varem ostetud kütteõlist ei piisa kütteperioodi lõpuni. Kokku ostetakse 160 tonni Sompa katlamaja jaoks ja 40 tonni Kukruse katlamaja jaoks lisaks varem ostud 560-le ja 300-le tonnile.

Ainsaks pakkumuseks oli OÜ Select Service pakkumus summas 79 002 eurot ilma käibemaksuta.

 
                                                                                                         Majandusteenistus

14.03.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsus kooskõlastas Eesti Kaitsejõudude jalaväebrigaadi sõjaliste õppuste läbiviimise Sirgala ja Viivikonna territooriumil.

Õppused toimuvad 22.märtsist kuni 01.aprillini. Õppustest võtab osa 150 inimest, 12 soomustransportööri, 4 veoautot ja 4 maastikuautot. Transpordi- ja imitatsioonivahendeid Viivikonna territooriumil ei kasutata.

Sirgala territooriumil võetakse kasutusele kõik transpordi- ja immitatsioonivahendid käsirelvadest tulistamise imiteerimiseks.

 
                                                                                                          Majandusteenistus

14.03.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni  koosolekul 
kooskõlastati:

·         projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Puru tee elamus kahe korteri ühendamiseks;

·         projekteerimistingimused Järve linnaosas Sakala tn eramu laiendamiseks.

 

Vaadati läbi:

·         Järveküla tee 50 kaubanduskeskuse pakutava välisilme projekti muutmise värvilahendused;

·         Ahtme l.o Sõpruse tn ilusalongi laiendamise projekt.

Arenguteenistus

14.03.2011

Päästeamet korraldab karikatuuri- koomiksi ja animatsioonivõistluse: Õnnetus hüüab tulles! Konkursile saavad oma töid esitada nii lapsed kui ka täiskasvanud.

Loe lähemalt...

14.03.2011

Seoses kevadise jää ja lume sulamisega kaasneva suurveeohuga hoiatame Ida- ja Lääne-Viru maakonna elanikke, et selleks tuleb valmis olla. Eriti tähelepanelik tuleb olla piirkondades, kus kevadine suurvesi on ka varasematel aastatel probleeme põhjustanud – seal on tänavu suure lumerohkuse tõttu oht üleujutuseks eriti suur.

Loe lähemalt...

07.03.2011

Kohtla-Järve otsib endale tunnuslauset!

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutas välja Kohtla-Järve linna tunnuslause konkursi ning palub oma elanike aktiivselt osalema. Tunnuslause konkursi ideeks on Kohtla-Järve linna maine kujundamine läbi lause või fraasi, millest tuntakse Kohtla-Järve linna põhiväärtusi, eesmärke, põhimõtteid, traditsioone, eripära ja tähendust. Tunnuslause peaks olema vormistatud tekstina ja sellisel kujul, et seda saaks kasutada trükistel, suveniiridel, üritustel, linna esitlustel plakatitel, meedias jms kohtades, mis tutvustavad või reklaamivad Kohtla-Järve linna. Ootame Teie ideid kas kirjalikul kujul (aadressil Keskallee 19 kab 103) või e-postiga (linnavalitsus@kjlv.ee)  kuni 8. aprillini 2011.a. Esitatud tunnuslause juurde tuleks märkida oma andmed: nimi ja perekonnanimi, elukoht, telefoni number, ning märge „tunnuslause konkurss“ vms. Hindamisel arvestatakse tunnuslause mõtte vastavust Kohtla-Järve linna põhiväärtustele, eesmärkidele, põhimõttetele, traditsioonidele, ja eripärale. Kokkuvõtete tegemine ja pidulik autasustamine toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuses linna sünnipäeva piduliku tähistamise raames.

Kantselei

04.03.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 16 küsimust. Teiste küsimuste hulgas olid Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi üürilepingu kinnitamine mille järgi Kohtla-Järve Linnavalitsus kinnitas Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja FC Alviro jalgpalliklubi vahel sõlmitud üürileping Altserva 6 spordisaali üürimise kohta (ettekandja: Tatjana Orlova)  ja küsimus rahaliste vahendite jaotamisest seltsitegevuseks. Kohtla-Järve Linnavalitsus otsustas jaotada eelarves seltsitegevuseks ettenähtud rahalisi vahendeid MTÜ-le Kohtla-Järve Pensionäride Liit ürituste ning tähtpäevade läbiviimiseks (ettekandja: Ljudmila Jantšenko).

 
Linnakantselei

04.03.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosolekul vaadati läbi Ahtme ja Lõuna veehaarete rajatiste ehitusprojektid.

Arenguteenistus

23.02.2011

Austatud VIIVIKONNA linnaosa elanikud!

6. märtsil 2011. aastal toimuvad Eesti Vabariigi Riigikogu valimised. Teie valimisjaoskond  nr. 13. asub Oru linnaosas Oru klubis (Briketi tn 7).

Autobussi väljumine valimisjaoskonda:

11.00- väljasõit Viivikonna asulast (Rahu tn 2a)

11.20- väljasõit Sirgala asulast (Bussipeatus)

13.00- väljasõit Oru asulast Sirgalasse ja Viivikonda (Briketi tn 7)

14.00- väljasõit Viivikonna asulast (Rahu tn 2a)

14.20- väljasõit Sirgala asulast (Bussipeatus)

16.00- väljasõit Oru asulast Sirgalasse ja Viivikonda (Briketi tn 7).

Palume aktiivselt osaleda valimistel!

 
Linnasekretär

23.02.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosolekul vaadati läbi:

1. projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Jaaniku tn kinnistule garaazide ehitamiseks ;

2. Ahtme linnaosas Kastani tn eramu ehitamise projekt;

3. Ahtme linnaosas Jaaniku tn elamu korteri mõõdistusprojekt;

4. alajaama Järve linnaosas kinnistule 110/35/6 kV AJ 6 kV jaotla ehitamise eelprojekt;

5. Kohtla-Järve linnakeskuse rekonstrueerimise projekti raames töövõtja poolt heakskiitmiseks pakutava maastikukujunduse inventari eskiisid;

6. TTÜ Kolledži juurdeehituse projekti muudetud eskiisvariant;

7. Ahtme l.o Ahtme veehaarde uute puurkaevude ja sanitaarkaitseala projekt;

8. Järve linnaosas Lõuna veehaarde uute puurkaevude ja sanitaarkaitseala projekt.

 
Arenguteenistus

16.02.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul vaadati läbi Järve linnaosas Järveküla tee VK trasside ja tehnoülevaatushoone rekonstrueerimise projekt ning arutati Järve linnaosas Järveküla tee hoone välisilme muudatusi.

Arenguteenistus

16.02.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 50 küsimust. Teiste küsimuste hulgas oli Oru klubi töötajate koosseisu kinnitamine(ettekandja: Anu Juusu) .

Linnakantselei

10.02.2011

Alates 01.02.2011 Kohtla-Järve Linnavalitsuses töötab uus transpordispetsialist Olga Inozemtseva.

Kab 203 , tel 33 78 569, e-mail: olga.inozemtseva@kjlv.ee

 
Majandusteenistus

04.02.2011

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses lekke likvideerimisega  Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas 07.02.2011 ajavahemikul 13.00-20.00 on vesi välja lülitatud:

Ravi tn 10, 10c.

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast. Täiendavalt tuletame meelde, et ühisveevärki- ja kanalisatsiooni puudutavate kliendiavalduste korral on igal kliendil võimalus pöörduda kõnekeskuse poole telefoni 3344004 või edastada see e-maili teel kaebus@idavesi.ee


28.01.2011

Kohtla-Järve linnavalitsuses toimus lepingu allkirjastamine, mille alusel saab alustada tennise spordikompleksi alla kuuluva maa-ala detailplaneeringut. Lepingu allkirjastasid linnapea Jevgeni Solovjov, Eesti Tenniseföderatsiooni president Urmas Sõõrumaa ja Eesti Badmintoniföderatsiooni president Robert Antropov.

Plaanide kohaselt saab spordikompleksi kasutada ka teiste spordialadega tegelemiseks. Kokku võib detailplaneeringu koostamine, tehnilise projekti väljatöötamine ja ehitus aega võtta kolm-neli aastat. Spordikompleks kavatsetakse rajada Ahtme linnaossa, Tammiku ja Iidla vahele

 
Linnavolikogu kantselei

28.01.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul vaadati läbi:

 
1. Ahtme linnaosas Maleva tn tootmisärihoone projekt;

2. Ahtme linnaosas Estonia pst kahe korteri ühendamise projekt;

3. Järve linnaosas 10 olemasoleva puurkaevu likvideerimise projekt;

4. Kukruse linnaosas Lehe tn hoone laiendamise eskiisid.
 
Arenguteenistus

28.01.2011

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses vee lekke otsinguga  on

Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas   

01.02.2011  ajavahemikul  00.00-05.00 vesi välja lülitatud:

Puru tee 21, 23, 25, 29, 31, 35, 37;

Estonia pst  2, 3, 3, 6, 7, 8,  9, 12,  13,  21,  22, 23,  24,  25,  26,  27,  28,  29;

Toome pst  1,  3,  5, 7,  9 majades.

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast. Täiendavalt tuletame meelde, et ühisveevärki- ja kanalisatsiooni puudutavate kliendiavalduste korral on igal kliendil võimalus pöörduda kõnekeskuse poole telefoni 3344004 või edastada see e-maili teel avaldus@idavesi.ee


25.01.2011

Korteriühistute Juhtide Assotsiatsioon kutsub Teid 27.jaanuaril 2011. a seminarile:

1. Müra ja vibratsioon küttesüsteemis (radiaatorid, torud ja soojussõlmed). Müra allika määratlemine ja võitlusmeetodid.

2. Küttesüsteemi töö analüüs. Soojuskandja ja õhu temperatuurirežiimi mõõtmine eluruumides.

3. Kanalisatsioonitorude diagnostika tulemused.

Esineb Andrei Kotšengin – OÜ SvexGrupp.

Seminar toimub Kohtla-Järve Linnavolikogu konverentsisaalis.

Algus kell 17.00.
Info 5650 4935, 5563 4174.

24.01.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja eluruumide avaliku enampakkumise   (lisa 1).

Enampakkumine toimub 27 jaanuaril 2011.a. kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskalee,19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel ja kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas. Teise eelistusena ostmise eelisõigus on füüsilistel isikutel.

Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigusega isikutel) on vaja esitada hiljemalt 25 jaanuari kella 15.00 aadressidel - Järve linnaosa Keskallee 19, kab.105, tel.3378542, Ahtme linnaosa Estonia pst. 38, tel.3371762, Oru linnaosa Briketi 3/2 tel. 3379298  järgmised dokumendid:

-    vormikohane avaldus ;

-          maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

-    füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend);

-          üürileping;

-          isikut tõendav dokument (või notari volitus).

Teised isikud, kes soovivad enampakkumisest osa võtta, võivad esitada 26 jaanuari kella 15.00 samad dokumendid, välja arvatud üürileping.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ( 500 krooni ) ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast (kuid mitte vähem kui 63,91 eurot ( 1000 krooni ) tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr. 221011911682 (SWEDBANK).


20.01.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosolekul kooskõlastati:

·         projekteerimistingimused Järve linnaosas Põllu tn korterite ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks;

·         projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Maleva tn hoone rekonstrueerimiseks autopesula ja –remonditöökoja tarbeks.

Vaadati läbi  Järve linnaosas Järve Gümnaasiumi riietus- ja duširuumide ümberplaneerimise projekt.

Arenguteenistus

20.01.2011

Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjonil toimus väljasõidu istung Koolinoorte Loomemajja, kus tutvuti selle tööga.

Tänu Euroopa Liidu fondide rahalisele toetusele käib praegu Koolinoorte Loomemaja rekonstrueerimine. Kahjuks näitasid ehitajad end antud juhul mitte parimast küljest. Rekonstrueerimise erinevate etappide tähtaegu lükati mitu korda edasi, samuti on pretensioone ka kvaliteedi kohta. Vaatamata sellele on põhiline osa töödest tehtud. Maja on uuenenud ning suuremat osa ruumidest kasutatakse otstarbekohaselt.  

 
Linnavolikogu kantselei

20.01.2011

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveetorustiku avariiga ning lekke likvideerimisega  21.01.2011  kellast  09.00  kuni   kella 17.00  

on  Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas vesi välja lülitatud:

Sõpruse  tänava  42, 42A  majades.

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast. Täiendavalt tuletame meelde, et ühisveevärki- ja kanalisatsiooni puudutavate kliendiavalduste korral on igal kliendil võimalus pöörduda kõnekeskuse poole telefoni 3344004 või edastada see e-maili teel avaldus@idavesi.ee


13.01.2011

Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimus ebatavaline jõulukontsert nimetuse all „Meie inimestele“.

Artistidena esinesid linnaelanikele spetsialistid, kes ei ole näitlejad, kuid oma tööga on tuntud teistes tegevusvaldkondades. Imelist vokaalsust demonstreerisid aselinnapea Niina Aleksejeva, Kultuurikeskuse direktor Svetlana Korotkova, Ahtme Gümnaasiumi direktor Svetlana Skorobogatova, Kesklinna Gümnaasiumi direktor Julia Kalamajeva, ajakirjanik Zinaida Klõga, politseinik Ilja Masljakov ja linnavalitsuse jurist Timo Taal.

Ainukese erandina esines laval tantsunumbriga oma žanri proffessionaal, tantsukollektiivi „Virulane“ juht Taivo Aljaste.

Järve Vene Gümnaasiumi direktor Veera Sibrik ja aselinnapea Viktorija Tsventarnaja lugesid luuletusi, samuti tutvustas V.Tsventarnaja vaatajatele oma pilte ja vitraaže. Väikese monoloogiga esines linnavolikogu liige Anton Dijev.

Õhtut juhtis Riigikogu liige Valeri Korb.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10, Foto 11, Foto 12, Foto 13, Foto 14
Linnavolikogu kantselei

13.01.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 32 küsimust. Teiste küsimuste hulgas oli  Kohtla-Järve Linna Valimisjaoskondade moodustamine (ettekandja: Anna Generalova) .

Linnakantselei


13.01.2011

Seosessellega, etteisedprogrammis "Investorteeninduse võimekuse tõstmine regionaalsel tasandil“ osalevad Ida-Viru maakonna omavalitsused ei suutnud läbi viia ettevõtete küsitlust nõutavas mahus, viib Kohtla-Järve Linnavalitsus läbi täiendava küsitluse oma territooriumil tegutsevate ettevõtjatega edaspidise osalemise eesmärgil  antud programmis.

 
 
                                                                                     Arenguteenistus

12.01.2011

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveetorustiku avariiga ning veevarustuse taastamisega

13.01.2011  kellast  09.00  kuni   kella 17.00  

on  Kohtla-Järve linna Järve linnaosas vesi välja lülitatud:

Siidisuka  tn   1, 3, 5, 7, 9, 12;

 F.R.Kreutzwaldi  tn   1, 3, 5, 7, 9;

Täiendavalt teatame, et järgmisel päeval  peale vee väljalülitamist  Järve linnaosas võivad esineda kõrvalekaldeid vee kvaliteedis.

Vee kvaliteedi puudutavate kliendiavalduste korral on igal kliendil võimalus pöörduda kõnekeskuse poole telefoni 3344004 või edastada see e-maili teel avaldus@idavesi.ee

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast.

12.01.2011


Möödunud nädala lõpus külastas Kohtla-Järve linna Rootsi sõpruslinna Staffanstorp ametlik delegatsioon eesotsas Staffanstorp`i linnapea Michael Sandin`iga.

Linnavalitsuses toimus detailsemate koostööplaanide arutelu. Kohtla-Järve aselinnapea Riina Ivanova ja Staffanstorp`i linnapea rääkisid Kohtla-Järvel ja Staffanstorp`il elluviidavatest projektidest.

Visiidi kava eeldas kultuuriasutustega tutvumist. Külalised tutvusid Kohtla-Järve ja Ahtme Kunstide kooliga ning külastasid Kohtla-Järvel eksponeeritud näitusi: „4+2“ Kohtla-Järve Kunstide koolis, Svetlana Vetrova nukkude näitust Ahtme Kunstide koolis ja Margarita Ostroumova maalide juubelinäitust Valge Saalis.

 Linnakantselei

12.01.2011

Kohtla-Järve linna valimiskomisjon lõpetas ennetähtaegselt linnavolikogu liikme Vladimir Šatilin`i volitused seoses tagasiastumisega ja määras linnavolikogu uueks liikmeks asendusliikme Jelena Netšajeva.

Linnavolikogu kantselei

12.01.2011

2010.a lõpus toimunud Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosade miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu avaliku väljapanekujärgne avalik arutelu on jõudnud teemaplaneeringu lõppstaadiumisse.

Pärast kehtestamist on kavas korraldada infoseminar, kus linnaelanikele tutvustatakse võimalusi väärtuslike hoonete korda tegemiseks.

Arenguteenistus

12.01.2011

2010. a lõpus toimunud Ahtme mnt 27a detailpaneeringu korduva avaliku väljapaneku tulemuste arutelul arutati korterelamute Ahtme mnt majade nr 55, 51 ja 43 kirjalikke vastuväited planeeringu lahenduse osas, st nende majade vastas asuvale kinnistule Ahtme mnt 27a parkimise ala ja turuplatsi rajamise suhtes. Neid arvesse ei võetud.

Kõnealuste korteriühistute esindajad jäid avaliku väljapaneku tulemuste arutelul oma arvamuse juurde.

Planeeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele.

Arenguteenistus

12.01.2011

2010.a lõpus toimusid Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneeringute avaliku väljapaneku tulemuste arutelud.

Avaliku väljapaneku perioodil esitatud ettepanekud said lahenduse ja toetuse.

Ahtme ja Sompa üldplaneeringu seletuskirja täiendatakse. Täpsem info on lingil „Areng ja planeerimine -Kuulutused“ .

Arenguteenistus

12.01.2011

Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide renoveerimise raames on koostamisel Ahtme ja Lõuna veehaarete detailplaneeringud.

Kolmapäeval arenguteenistuses toimunud koosolekul arutati koos projekteerijatega, OÜ-ga Järve Biopuhastus ning ehitusfirma esindajatega Ahtme ja Lõuna veehaarete projektide realiseerimise  võimalikke etappe ja vajalikke protseduure  pärast nimetatud detailplaneeringute kehtestamist.

 
Arenguteenistus

10.01.2011

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveetorustiku avariiga ja lekke likvideerimisega

11.01.2011 kellast  00.00    kellani  05.00  

on  Kohtla-Järve linna Järve linnaosas vesi välja lülitatud.

 

Täiendavalt teatame, et järgmisel päeval  peale vee väljalülitamist  Järve linnaosas

võivad esineda kõrvalekaldeid vee kvaliteedis.
Vee kvaliteedi puudutavate kliendiavalduste korral on igal kliendil võimalus pöörduda
kõnekeskuse poole telefoni 3344004 või edastada see e-maili teel avaldus@idavesi.ee
 
Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast.

07.01.2011

Kohtla-Järve linn osaleb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koos EAS-iga alustatud programmis "Investorteeninduse võimekuse tõstmine regionaalsel tasandil“, mille eesmärgiks on meelitada investoreid igasse maakonda. Programmi raames on juba koostatud mahukas Information Checklist ning läbi on viidud ettevõtete küsitlus. Kogutud andmete põhjal koostatakse analüüs, mille käigus tuvastatakse piirkonna tugevused ja nõrkused ning olulisemad konkurentsivõimelised majandussektorid.

Täname kõiki küsitluses osalenud ettevõtjaid meeldiva koostöö eest.

 
Arenguteenistus

07.01.2011

Käesoleva aasta 16.jaanuaril toimuvad Kohtla-Nõmmel I Ida-Virumaa Talimängud. I Ida-Virumaa Talimängudel osalevad Ida-Virumaa omavalitsuste võistkonnad.

Mänge korraldab ja üldjuhtimist teostab Kohtla-Nõmme vallavalitsus ja Kohtla-Nõmme spordiklubi koosöös Ida-Virumaa Spordiliiduga. Võistluste infoleht ja juhend asuvad Internetis aadressil www.sportiv.ee.

Kohtla-Järve võistkonnas võistelda soovijatel palume võtta ühendust Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordi peaspetsialisti K.Aguga hiljemalt 12.01.2011. a tel. 337 8506 või e-posti teel  kristiine.agu@kjlv.ee .


05.01.2011

Riigihanke “Kohtla-Järve linna avaliku bussiliiniveo teostamine perioodil 01.01.2011-01.04.2011“ hankemenetlus on tunnistatud kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 30.12.2010.a korraldusega nr 1084 seoses sellega, et hanke eesmärk leida Kohtla-Järve linnas bussiliiniveo teenuse osutaja 01. jaanuariks 2011.a jäi saavutamata.

Selleks, et tagada Kohtla-Järve linnas katkematu ja kvaliteetne reisijateveoteenus pikendati lepingud, mis oli sõlmitud Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja AS ATKO vahel ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja OÜ Ekspress Auto L vahel.

Majandusteenistus

05.01.2011

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 13 küsimust. Teiste küsimuste hulgas oli Järve linnaosas Outokumpu tänava soojusvõrgu rekonstrueerimiseks projekteerimistingimuste väljastamine.

Linnakantselei

04.01.2011

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses veetorustiku ehitustööde
läbiviimisega   on  Kohtla-Järve linna Järve linnaosas vesi välja lülitatud:

 

05.01.2011 ajavahemikul 08.30  kuni  18.00  

Järveküla tee 69 ;
Keskallee 6, 9;

Kalevi tn 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26a  majades;

 
06.01.2011 ajavahemikul 08.30-18.00

Järveküla tee 5a, 5b, 5c, 9, 7,13, 12,  14  majades;

Kauba 4;

Spordi, Pioneeri, Pikk, Lõuna, K. Lutsu, Lai, Põllu, Siidisuka, Ehitajate tee, Lille,

Õuna, Gaasi, Lembitu, Vabaduse, Marsi, Kuu, Päikese ja Piiri tänavate majades.

 

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast. Täiendavalt tuletame meelde, et ühisveevärki- ja kanalisatsiooni puudutavate kliendiavalduste korral on igal kliendil võimalus pöörduda kõnekeskuse poole telefoni 3344004 või edastada see e-maili teel kaebus@idavesi.ee


30.12.2010


Linnavalitsuses toimus 2010.a  linna parimate sportlaste pidulik austamine. Linnavalitsuse spordikomisjoni otsusega omistati 2010.a parima sportlase aunimetus Eesti kiir- ja välkmale tšempionile Aleksandr Volodinile, kes osales erinevatel rahvusvahelistel võistlustel ja täitis male suurmeistri normatiivid.

Parima noorsportlase tiitel omistati Eesti tšempionile poksis kuni 55 kg kaalukategoorias Nikolai Tsaškinile. Tüdrukute hulgas tunnistati teist aastat järjest parimaks maailma meistrivõistluste hõbemedali omanik sambos Natalja Rak. Parima meeskonna nimetus omistati jäähoki meeskonnale „Viru Sputnik“, kes võitis 2009-2010.aasta Eesti meistrivõistlused.

Linnapea J.Solovjov tervitas sportlasi, tänas neid linnale kuulsust toonud saavutuste eest ning andis üle kingitused.


Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Linnavolikogu kantselei


30.12.2010

Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosolekul kooskõlastati:

1.      Projekteerimistingimused Kukruse linnaosas aadressil Võsa tn eramu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;

2.      Projekteerimistingimused Ojamaa kaevanduse konveieri teenindustee ristamiseks VKG raudteega.

 

Ei kooskõlastatud Järve linnaosas Järveküla tee hoone vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamise projekti.

Arenguteenistus

23.12.2010

Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimus volikogu esimehe A.Berendseni ja linnapea J.Solovjovi pidulik vastuvõtt Jõulude ja Uue Aasta auks.

Linnavolikogu kantselei


22.12.2010

Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu XVII istung. Istungil vaadati läbi 17 küsimust, sealhulgas Kohtla-Järve linna 2011. a eelarve vastuvõtmine, Kohtla-Järve linna 2010. a lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine.

Linnavolikogu kantselei


22.12.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 15 küsimust. Teiste küsimuste hulgas oli 01.01.2011.a ilutulestiku korraldamiseks loa andmine (ettekandja: Ülle Lepassaar) .

Linnakantelei

22.12.2010

Kohtla-Järve linnapea J.Solovjovi juures toimus vastuvõtt Kohtla-Järve elaniku Katrin Hannovi auks, kes on üle kolmekümne korra loovutanud doonorina oma verd.

Linnapea tänas Katrinit doonorluse eest ja andis üle linnavalitsuse tänukirja ning kingituse.

Linnakantelei

17.12.2010

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses veetorustiku ehitustööde
läbiviimisega on Kohtla-Järve linna Järve linnaosas vesi välja lülitatud:

 21.12.2010 ajavahemikul 08.00  kuni  18.00  
Järveküla tee 69 ;
Keskallee 1, 3, 5, 6, 7, 9;

Kalevi tn 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19  majades;

 Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast. Täiendavalt tuletame meelde, et ühisveevärki- ja kanalisatsiooni puudutavate kliendiavalduste korral on igal kliendil võimalus pöörduda kõnekeskuse poole telefoni 3344004 või edastada see e-maili teel kaebus@idavesi.ee

15.12.2010


Tähtsad telefonid
 

Avalikult kasutavatel tänavatel probleemide tekkimisel lume koristusega tuleb helistada ööpäevaringselt:

Ahtme ja Järve linnaosades -  3 36 67 30

Sompa linnaosas -  50 26 147

Kukruse linnaosas -  58 50 70 57

Oru linnaosas -  53 42 76 75

Viivikonna linnaosas -  58 13 36 47 ( kuni 01.01.2011); 3 37 27 90 ( alates 01.01.2011)

 

Elektrikatkestusel -  13 43 või SMS sõnum

Takistustest riigiteedel -  maanteeinfo 15 10

Virumaa osakond, valvetelefon 53 41 15 07

Päästeamet -  112, mobiilsidehäirete puhul tuleb hädaabinumbrilt 112 helistades telefonist SIM kaart välja võtta.

Terviseprobleemide korral -  perearsti üleriigiline infotelefon -  12 20


15.12.2010

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 16 küsimust. Teiste küsimuste hulgas oli Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnavara konkursikomisjoni põhimääruse muutmine(ettekandja: Timo Taal) .

 
Linnakantselei

09.12.2010

EMHI andmetel on täna - 9. detsembri - õhtuks ja ööseks kogu Eestis oodata lumesaju ja tuule tugevnemist. Tugev lumesadu ja tuisk ummistavad teed ja tänavad ning hoonetele, teedele ja elektriliinidele võib langeda puid ning esineda pikemaajalisi elektrikatkestusi.

Võimalusel tuleb vältida autoga liiklemist (eriti pikemaid sõite ja kõrvalteid). Kui sõitmine on siiski hädavajalik, tuleb sõidukisse varuda piisavalt kütust ning võtta autosse kaasa lumelabidas ja kellel võimalik, ka mootorsaag.

Sõidukeid ei peaks parkima puude lähedusse.

Suurematest purustustest ja teele langenud liiklusohtlikest puudest teatada hädaabinumbril 112. Maha langenud elektriliinidest hoida eemale ja elektrikatkestustest teavitada helistades või SMS sõnumiga Eesti Energiat telefonil 1343.

Võimalike elektrikatkestuste puhuks tuleb laadida mobiiltelefonid ning varuda koju tikke, küünlaid ja patareisid.

Infot tormi tõttu tekkinud takistustest sõiduteedel saab maanteeinfo numbrilt 1510.


09.12.2010

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 34 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Linnaorkestri teenuste hinnad (ettekandja Anu Juusu).

Linnakantselei

09.12.2010

Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosolekul kooskõlastati

1. Projekteerimistingimused Järve linnaosas Tuuslari tn. hoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

2. K. Lutsu tänava peatorustiku projekt.

 
Arenguteenistus

07.12.2010

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Kohtla-Järve Linnavolikogu võttis vastu 29.09.2010.a otsusega nr 103 Kohtla-Järve linna Kukruse, Ahtme, Sompa ja Järve linnaosade 1940-50ndate aastate miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu.

Kõnealune teemaplaneering oli avalikul väljapanekul alates 04. novembrist 2010 kuni 04. detsembrini 2010. a.

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Kohtla-Järve linna Kukruse, Ahtme Sompa ja Järve linnaosade 1940-50ndate aastate miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

 • 14. detsembril 2010. a algusega kell 17.00 Ahtme Gümnaasiumis esimesel korrusel arvutiruumis (aadressil Altserva tn 6, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn);
 • 15. detsembril algusega kell 17.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses linnavolikogu istungite saalis 1 korrusel ( aadressil Keskallee 19, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn).

07.12.2010

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Kohtla-Järve Linnavolikogu võttis vastu 29.09.2010.a otsusega nr 102 Kohtla-Järve linna Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneeringu.

Üldplaneeringute koostamise eesmärk on linnaosade ruumilise arengu põhimõtete kujundamine.

Ahtmeja Sompa linnaosa üldplaneeringud olid avalikul väljapanekul alates 04. novembrist 2010. a kuni 04. detsembrini 2010.a.

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneeringute avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 14. detsembril 2010. a algusega kell 18.00 Ahtme Gümnaasiumis (aadressil Altserva tn 6, Ahtme linnaosa).


03.12.2010


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses veetorusiku ehitustööde läbiviimisega   Kohtla-Järve linnas Ahtme  linnaosas 06.12.2010 ajavahemikul 13.00-17.00  on vesi välja lülitatud:

Tervise  tn  1 ( haigla ),  3,   10,  12,  8a,  10a,  12a;

Jaaniku 2;
Sõpruse 6 (õmblusvabrik);
Ilmajaama 4, 4c;
1 Liin 18, 20;
3 Liin 13, 15, 17, 20, 21, 21a

Tartu mnt 54, 54a   majades;

Lennujaam
 

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast. Täiendavalt tuletame meelde, et ühisveevärki- ja kanalisatsiooni puudutavate kliendiavalduste korral on igal kliendil võimalus pöörduda kõnekeskuse poole telefoni 33 44 004 või edastada see e-maili teel kaebus@idavesi.ee

26.11.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul kooskõlastati:

 

1. VKG territooriumil raudtee nr 55 rekonstrueerimise projekt;

2. Järve linnaosas Järveküla tee alajaama ehitamise projekt.

 
Vaadati läbi:
1. Kukruse linnaosas Lehe tn hoone piirdeaia eskiis;
2. AÜ Tabori 25 krundi aiamaja mõõdistusprojekt.
 

Jäeti kooskõlastamata Järve l.o tööstuspiirkonna kraavide puhastamise ja rekonstrueerimise projekt kuna tekkisid märkused.


26.11.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Kohtla-Järve linna jäätmemajanduse arengukavaga aastateks 2011-2014 on võimalik tutvuda  26.11.2010-10.12.2010 Kohtla-Järve Linnavalitsuses aadressil Keskallee 19 30395 Kohtla-Järve (kabinet 103) või Kohtla-Järve koduleheküljel www.kjlv.ee.

Kohtla-Järve linna jäätmemajanduse arengukava 2011-2014 kohta on võimalik esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kontaktisikule kirjalikult aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve või e-posti teel: linnavalitsus@kjlv.ee.

Kontaktisik uks on Nana Badaljan (kabinet 601) tel: 337 8605, e-post: nana.badaljan@kjlv.ee.


25.11.2010


Seoses avariitöödega homme 26.11.2010 kell 09.00-14.00 lülitakse välja soojus järgmistel objektidel:

Maleva 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 ja 47;
Puru tee 39a ja 41;
Ahtme mnt 27, 29, 31, 33, 35, 35a, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55 ja 55a.

Küsimuste ja ettepanekute tekkimisel helistada soojusvõrkude tel:

Andrei Popov - 715 6421; 534 20007
Aleksander Sergejev - 715 6404; 509 9305

24.11.2010


Toimus Ida-Virumaa Tööstusalade Arengu Sihtasutuse Nõukogu korraline koosolek. SA asutajateks on Kohtla-Järve, Narva, Kiviõli ja Püssi linnad ning Jõhvi vald. Hiljuti ühinesid SA koosseisuga SA Jõhvi Tööstuspark, SA Narva Tööstuspark ja SA Püssi Tööstusala Arendus.

Koosolekul kinnitati Sihtasutuse Nõukogu töökord, kiideti heaks ülalnimetatud Tööstusparkide ühinemislepingu projekt, samuti kiideti heaks asutuse eelarve projekt 2011.aastaks.

Arenguteenistus

18.11.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 18 küsimust. Teiste küsimuste hulgas olid: rahaliste vahendite jaotamine seltsitegevuseks (Ettekandja Ljudmila Jantšenko) ja eraisikutele korterite eraldamise (Ettekandja Harri Andrejev) .

Linnakantselei

18.11.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul kooskõlastati:
1. Projekteerimistingimused Kukruse linnaosas Lehe tn Tallinna Tehnikakõrgkooli spordihoone rekonstrueerimiseks.
2. Järve linnaosas Põllu tn hoone rekonstrueerimise ja juurdeehituse projekt.

Arenguteenistus

10.11.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni istungil kooskõlastati
- Ahtme linnaosas Jaaniku tn garaazi projekt;
- Järve linnaosas Keskallee tn korterelamu rekonstrueerimise projekt.

Vaadati läbi
- Kohtla-Järve Järve linnaosas tööstusala ümbersõidutee projekti täiendused.

Arenguteenistus

10.11.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil oli läbivaadatud 34 küsimust, teiste küsimuste hulgas oli lastega peredele rahaliste vahendite jaotamise küsimus.

Linnakantselei

03.11.2010Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise noorsoo- ja spordikomisjoni istung. Istung toimus TTÜ Virumaa kolledžis. Komisjon tutvus õppeasutuse tegevusega, pöörates erilist tähelepanu tudengite elamis- olme- ja sportimistingimustele kolledži ühiselamus.

Tõdeti, et kolledži õppe- ja teadustöö edusammudega võrdselt on viimastel aastatel toimunud suur progress ka selle materiaalse baasi arengus.

Linnavolikogu kantselei

03.11.2010


Arenguteenistuse spetsialistid võtsid osa Siseministeeriumi poolt korraldatud üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ avalikust arutelust.

Perspektiivne ruumiline planeerimine on väga tähtis kogu meie Eesti arendamiseks. Ministeeriumi poolt pakutud planeeringuga võib tutvuda aadressil www.eesti2030.ee

Igal riigi elanikul on võimalus ja õigus teha oma ettepanekuid ja märkusi antud planeeringusse.

Arenguteenistus

03.11.2010


Korteriühistute Assotsiatsiooni juhtide initsiatiivil viidi läbi veel üks huvitav seminar. Narva Energiasäästu Keskus MTÜ esindajad jagasid oma kogemusi ja teadmisi hoonete soojusvarustussüsteemide renoveerimise valdkonnas. Kogutud statistiliste andmete suur hulk ja erinevate majade energiatarbimise võrdlusanalüüs tõestavad üheselt terve maja kompleksse renoveerimise vajadust.

Tuletame meelde, et praegu on avatud programm 35% finantstoetuse saamiseks hoone energiasäästule suunatud renoveerimistööde maksumusest.

Arenguteenistus

02.11.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 25 küsimust. Teiste küsimuste hulgas oli lasteaia Kakuke direktori ametisse kinnitamine.

Linnakantselei

27.10.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 24 küsimust. Teiste küsimuste hulgas oli rahaliste vahendite jaotamine gümnaasiumidele.

Linnakantselei

21.10.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni istungil
kooskõlastati:
•    Märkustega Ida-Viru keskhaigla aktiivravikompleksi eelprojekt;
•    AÜ K-J Tabori aiamaja mõõdistusprojekt;
•    Projekteerimistingimused Tammiku tn palvemaja rekonstrueerimiseks;
•    Niidu tn garaažide elektrivõrguga liitumise tööprojekt.

kiideti heaks:
•    Detailplaneeringu Altserva eskiislahendus;
•    Ülase tn hoone fassaadi viimistlus ajutise lahendusena.

Arenguteenistus

21.10.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 28 küsimust. Linnavalitsuse istungi päevakord on lisatud failina.

Linnakantselei

21.10.2010


Möödunud nädalal külastas Kohtla-Järve linna Slantsõ rajooni ametlik delegatsioon eesotsas administratsiooniülema Sergei Kuzminiga.
See oli Slantsõ rajooni uue ülema esimene visiit Kohtla-Järvele.

Tutvus meie linnaga algas linnapea Jevgeni Solovjovi presentatsiooniga. Aselinnapea Riina Ivanova rääkis Kohtla-Järvel elluviidavatest projektidest.

Üheks punktiks päevakorras oli juba 1999. aastal allkirjastatud Kohtla-Järve linna ja Slantsõ rajooni vahelise sõpruse ja koostöölepingu lisa alla kirjutamine.

Lisas nähakse ette töökomisjoni moodustamine ühiste projektide väljatöötamiseks.
Ühepäevase visiidi käigus külastas delegatsioon lasteaeda „Kirju-Mirju“, Kohtla-Järve Kultuurikeskust, Koolinoorte Loomemaja ja Jäähalli.

Peale selle tutvusid külalised Järve linnaosa keskuse rekonstrueerimise käiguga, mis sai võimalikuks 2006-2007. aastatel realiseeritud Slantsõ ja Kohtla-Järve rahvusvahelise ühisprojekti  programmis Interreg IIIB.

Linnakantselei

18.10.2010


Ahtme linnaosas taastuvad infopäevad korteriühistute juhatuste liikmetele. Seal saab arutada huvipakkuvaid probleeme kommunaalfirmade esindajatega, linnavalitsuse spetsialistidega jne.
2010.aasta lõpuni toimub 3 infopäeva: 21. oktoobril, 11. novembril ja 9. detsembril kell 17.30 Ahtme Klubis.

Linnavalitsuse majandusteenistus

15.10.2010Kohtla-Järvel toimus õppus, mille käigus töötati välja abinõud linnavalitsuse  ja linna erinevate organisatsioonide vastastikuseks koostööks  veevõrgu suure avarii likvideerimisel.

Õppuse legendi kohaselt toimus avarii Lõuna mikrorajoonis, mille tagajärjel jäid ilma veeta 38 elumaja, 2 gümnaasiumi ja lasteaed. Avarii likvideerimine võttis aega kaks ööpäeva. Selleks ajaks organiseeris linnavalitsuse kriisikomisjon koostöös linna ettevõtete ja firmadega joogivee jagamise kuues Lõuna mikrorajooni punktis.

Õppus toimus staabi tasandil.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Linnavolikogu kantselei  

15.10.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 24 küsimust. Teiste küsimuste hulgas vaadati läbi Linnavolikogu määruse eelnõu „Maamaksumäära kehtestamine Kohtla-Järve linnas“.

Linnakantselei

15.10.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni istungil
kooskõlastati:
1. Kohtla vallas Peeri külas Tehnoülevaatusehoone projekt;
2. Ahtme l.o tootmishoone laiendamise projekt;
3. Ojamaa kaevanduse konveieri paigutuse teenindustee projekt.
Kiideti heaks Ahtme linnaosas Toome pst hoone peafasaadi ümberkujundamise eskiis

Arenguteenistus

07.10.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosolekul kooskõlastati:

•    Järve linnaosas Elektriku tn sõidutee rekonstrueerimise projekteerimistingimused;
•    Oru linnaosas Kesk tn elamu välisviimistluse pass;
•    Ahtme linnaosas Estonia pst hoone otsafassaadide variantide välisviimistluse eskiisid.

Arenguteenistus

07.10.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 29 küsimust. Teiste otsuste hulgas kinnitati kultuuriürituste eelarve.

Linnakantselei

07.10.2010


13.oktoobril 2010. a kell 17.00 toimub Kohtla-Järve Linnavolikogu istungite saalis korteriühistute ja korteriomanike ühisuste esindajtele seminar.

Osavõtjatele esineb KredFx esindaja, kes räägib dotatsiooni ja kaasfinanseerimise saamise võimalikest teedest paljukorteriliste majade renoveerimiseks.

Arenguteenistus

28.09.2010


Möödunud pühapäeval tutvusime koos riigikogu liikme Valeri Korbi ja linnaosade vanematega olukorraga väikestes linnaosades. Erilist tähelepanu pöörasime teede seisukorrale. Seoses pingelise linna eelarvega on praegu raskem probleeme lahendada, kuid sellele vaatamata tuleb teha kõik mis võimalik.

Sompas käisime remonditavas katlamajas, kus töid teostati ka pühapäeval. Ehitajad kinnitasid, et püüavad tööd lõpetada tähtajaks, s.o 18-ndaks oktoobriks.

Purul arutasime väikese kaupluse, mida ähvardas sulgemine ühistuga tekkinud konflikti tõttu, probleemi. Kaupluse kaitseks astusid välja pensionärid, kes pöördusid kollektiivse kirjaga V.Korbi poole. Pakkusime välja kompromisslahenduse, mis rahuldas mõlemaid pooli. Puru elanikud võivad rahuneda – kauplus töötab ka edaspidi.

Orul toimus ettekavatsemata kohtumine koori „Sladka jagoda“ kollektiiviga, mis venis pooleteise tunni pikkuseks. Elanikud muretsevad asula, lasteaia ja klubi saatuse pärast, samuti paneb neid muretsema hindade tõus ja olukord riigis. Tahan rõhutada, et linnavalitsus ei kavatse sulgeda ei klubi ega lasteaeda ja kui linna eelarve stabiliseerub taastatakse ka klubi endine töörežiim.

V. Tsventarnaja
Kohtla-Järve aselinnapea

28.09.2010Kohtla-Järve linna tänavatel alustati ehitustöid Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasfinantseeritavate projektide „Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Keskallee ja Rahvapargi väljaarendamine“ ja „Kohtla-Järve Järve tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimine“ raames.

Linnakeskuse rekonstrueerimisega tegeleb AS Lemminkäinen Eesti, teise projekti tööde teostajaks on AS N&V.

Foto 1
Arenguteenistus

28.09.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 35 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati väljastada ehitusluba ehitise püstitamiseks aadressil Järveküla tee 50.

Linnakantselei

27.09.2010Ahtme linnaosa  kaugkütte trasside rekonstrueerimine, mida Kohtla-Järve linn  teostab Euroopa Regionaalarengu fondi  rahastamise toel Keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu, on juba lõpetamise staadiumis.  Projekti  eesmärgiks on soojuskadude vähendamine soojuse transportimisel  tarbijateni.

Ligi 4000 m torustikku on paigaldatud Sõpruse, Altserva, Kalda, Kastani ja Kaja tänavate elamurajoonis tööettevõtjate AS Scanweld  ja  OÜ Consumat   poolt.   Novembrikuus lõpetatakse  ka  haljastustööd. 

«Projekti üldmaksumus on 5,7 mln krooni, fondi toetus on 2,4 mln krooni. Linna partneriks on AS Kohtla-Järve Soojus, kes osaleb projektis 1,25 mln krooniga.»

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

22.09.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 33 küsimust. Teiste küsimuste hulgas oli Linnavolikogu otsuse eelnõu "Kohtla-Järve linna Kukruse, Ahtme, Sompa ja Järve linnaosade 1940-50ndate aastate miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu vastuvõtmine" läbivaatamine.

Linnakantselei

16.09.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 45 küsimust. Teist hulgas otsustati avada õpiraskustega põhiharidust omandavate õpilaste klass Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis.

Linnakantselei

16.09.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse korralisel ehituskomisjonil kooskõlastati:
1) Järveküla tee kaubanduskeskuse projekt;
2) projekteerimistingimused Kukruse lo Lehe tn garaaži laiendamiseks;
3) Tuuslari tn 7 õmblusateljee projekt;
4) Oru l.o Kesk tn 4 maja fassaadipass;
5) projekteerimistingimused Ahtme lo Lehola tn korteri laiendamiseks.

Arenguteenistus

13.09.2010Traditsioonilise Ahtme Päeva läbiviimine pani korraldajad muretsema, kuna ilmaprognoos hoiatas võimaliku vihma eest. Kuid ilm siiski lubas viia pidustused läbi täies mahus. Ahtme Klubi, Noorte- ja Kultuurikeskus ning teised asutused olid ära teinud suure ettevalmistustöö ja nende pingutused ei olnud asjatud. Esinesid kohalikud ja külalisartistid, sportlased, töötasid atraktsioonid, toimus disko.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8

09.09.2010Suvel arutas arenguteenistus mitu korda planeeritava Vironia keskuse eskiise, mis olid esitatud ehituskomisjonile heakskiitmiseks. Tulevane hoonestus on madalam võrreldes varasema lahendusega, kuna kõrguse ja valitud välisviimistluse materjalide osas peab see kaunistama Järve linnaosa peatänava tühja maatükki. Ehitamist alustati heakskiidetud eskiisile vastavalt.

Arenguteenistus

09.09.2010


Kohtla-Järve linna delegatsioon viibis sõpruslinnas Veliki Novgorod`is. Delegatsiooni koosseisu, mille eesotsas oli Ida-Viru Keskhaigla Nõukogu esimees ja Riigikogu liige Valeri Korb kuulus 5 meditsiinitöötajat ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindaja.

Visiidi peaeesmärgiks oli Veliki Novgorodi tervishoiusüsteemiga tutvumine, meditsiiniasutuste külastamine ja kogemuste vahetamine. Visiidi raames toimus ka multimeedia presentatsioon tervishoiusüsteemi arendamisest Veliki Novgorod`is. Erilist tähelepanu pöörati lastele meditsiinilise abi osutamise probleemidele.

Külalistele Kohtla-Järve linnast tutvustati Veliki Novgorod`i ajaloomälestisi.

Linnakantselei

08.09.2010


Kutsume kõiki linnaelanikke Ahtme Päeva pidustustele, mis toimuvad Ahtme spordihalli esisel väljakul 11.septembril algusega kell 13.00.

Kavas on loominguliste kollektiivide ja sportlaste esinemised, atraktsioonid, töötavad laste mänguväljakud. Kell 21.00 – ilutulestik.

Linnavolikogu kantselei

07.09.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 26 küsimust. Teiste otsuste hulgas oli rahaliste vahendite jaotamine gümnaasiumide ja põhikoolide õpetajate personalikuludeks.

Linnakantselei

02.09.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 24 küsimust. Teiste otsuste hulgas tunnistati edukaks riigihanke "Sompa katlamaja remont" pakkumuse.

Linnakantselei

26.08.2010


Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu XIII istung. Päevakorras oli 13 küsimust, sealhulgas seisukoha võtmine Ida-Viru maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu trassivariantide võrdluse osas jne.

Linnavolikogu kantselei

24.08.2010


Sompa linnaosa katlamajas toimus raskete tagajärgedega õnnetus. Tööde teostamise käigus plahvatasid masuudimahutid, mille tagajärjel hukkus üks inimene ning teine sai raskeid põletushaavu.

Praegu teadaolevatel andmetel plahvatasid mahutites põlevkiviõli aurud.

Seoses sellega toimus linna kriisikomisjoni istung. Moodustatud on linnavalitsuse erikomisjon, mis hakkab tegelema õnnetusjuhtumi uurimisega.

Samal ajal valmistub linnavalitsus konkursi väljakuulutamiseks, et leida firma, kes teostab katlamajas enne kütteperioodi algust vajaliku remondi.

23.08.2010Kohtla-Järve galeriis „Valge saal“ toimus taasiseseisvumispäevale pühendatud kontsert. Muusikaliste kompositsioonidega esinesid Kohtla-Järve Kunstide Kooli õpilased.

Enne kontserdi algust õnnitles volikogu esimees A.Berendsen kokkutulnuid taasiseseisvumispäeva puhul.

Linnavolikogu kantselei

11.08.2010


Ahtme Spordihalli administratsioon teatab, et tehnilistel põhjustel on Skate park suletud. Selle kasutamine on keelatud.

11.08.2010Kohtla-Järve linna ametlik delegatsioon külastas sõpruslinna Kedainiai (Leedu). Delegatsioon kutsuti seoses Kedainiai linna 638-aastapäeva pidustustega.

Kolmepäevane programm toimus loosungi all „Armastusega linnale“. Pidulikest üritustest võtsid osa ka Poola, Rootsi ja Valgevene delegatsioonid.

Tuleb rõhutada, et sõprusvisiidid Leetu toimuvad juba mitmendat aastat.

Kohtl-Järve delegatsioon oli Kedainiai`s viimast korda 2008. aastal, kui meie tantsukollektiiv „Antares“ esines oma tantsukavaga linna kontserdiplatsil.

Selle visiidi raames arutati võimalikke koostööteemasid linnamajanduse, linna heakorrastuse, hariduse ja kultuuri valdkonnas.

Linnakantselei


11.08.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsust külastasid Prantsusmaa uurijad Simon Brunel ja Nicolas Pannetier. Uurijad töötavad välja projekti „Kiertotie - Ümbersõit - “ ja sel suvel koguvad nad materjali erinevatest paikadest Tallinn-Peterburi vahel. Projekti eesmärk on avaldada oma töös antud piirkonna ajalugu ja eripärasusi.

Uurijad tundsid huvi Kohtla-Järve linna ajalooliste sündmuste vastu, mis jätsid jälje linna elule. Eriline tähelepanu oli suunatud põlevkivitööstusele ja kaevandustele.

Linnakantselei

05.08.2010


Enne linna keskuse mastaapse rekonstrueerimise algust tuleb remontida kõik selles tsoonis asuvad insenervõrgud. Kõik selliseid võrke omavad ettevõtted kinnitasid oma valmisolekut teostada need tööd enne Kohtla-Järve kesklinna rekonstrueerimise algust.

Linnavalitsus tänab meie partnereid – Järve Biopuhastus OÜ, VKG Energia OÜ, EG Võrguteenus AS – linna ühiste probleemide lahendamisel osalemise eest.

04.08.2010


Kohtla-Järve linnavalitsuse ehituskomisjoni koosolekul kooskõlastati:
1. Järve l.o Keskallee tn kohviku laiendamise ja majutusettevõtte ehitamise projekteerimustingimused.
2. AÜ Romantik Käva aiamaja ehitamise projekteerimustingimused.

Arenguteenistus

04.08.2010


Riigihanke konkursi Kohtla-Järve linna keskuse rekonstrueerimiseks võitis firma AS Lemminkäinen Eesti. Praegu tutvub firma detailselt rekonstrueerimise projektiga ning lähiajal alustab tööde teostamist.

Arenguteenistus

04.08.2010


Linnavalitsuse initsiatiivil toimus kõikide nende firmade esindajate nõupidamine, kes lähikuudel hakkavad Kohtla-Järve linna keskuses teostama remonditöid. Nõupidamine oli vajalik, et ettevõtted saaksid kooskõlastada tööde täitmise graafikud.

Praegu rekonstrueeritakse linna keskuses soojustrasse, varsti alustatakse veetorude vahetusega.

Arenguteenistus

02.08.2010Lasteaia Kirju-Mirju territooriumil lõpetati mudilastele uute mängukonstruktsioonide ehitus.

Lasteaia rekonstrueerimise, mida finantseeriti EL fondidest, esialgses plaanis neid töid ei planeeritud, kuid pärast põhihoone renoveerimist jäi 1 600 000 krooni kasutamata. Need vahendid suunati erinevate mänguväljakute ja konstruktsioonide ehitamiseks.

Foto 1, Foto 2

27.07.2010
Kohtla-Järve linnapargi Pargijärve vee juulikuu laboratoorsed analüüsid näitasid inimese tervisele ohtlikke bakterite kõrgendatud sisaldust.

Soovitame lähiajal hoiduda Pargijärves suplemisest.

Majandusteenistus

27.07.2010


Alates 01.08.2010.a linna bussiliinid (nr 29 ja 15) ja kommertsliinid (nr 24,10,11) hakkavad sõitma vanal marsruudil : Järveküla tee – Torujõe tn – Olevi tn – Kalevi tn – Järveküla tee .

20.07.2010Kohtla-Järve Linnavalitsuse fuajees toimub fotonäitus „Pushkiniana“. See on ebatavaline projekt, tänu millele vaatajad saavad näha kaasaegseid poliitikuid, kultuuritegelasi ja ettevõtjaid vanaaegsetes XIX sajandi kostüümides. Peale välise „Puškini epohhi järgimise“ stiili on fotoportreed ühendatud ühtseks tervikuks tsitaatidega suure poeedi loomingust. „Pushkiniana“ on ühenduse „Vene Maja“, õppekeskuse „Stiili ja Meigikool“, hotellide „St.Olav“ ja „Ecoland“ ühisprojekt.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

16.07.2010


Toimunud ehituskomisjoni koosolekul

Kiideti heaks:
• Ahtme linnaosa ja Järve linnaosa Lõuna mikrorajooni veehaarete detailplaneeringute eskiisid;
• Järve linnaosa Järveküla tee kavandatava hoonestuse eskiisid.

Kooskõlastati:
• Järve linnaosa veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi trasside rekosntrueerimise projekt;
• Järve linnaosa Metsa tn maja fassaadipass;
• Projekteerimistingimused AÜ Vana Kaevur aiamaja laiendamiseks ;
• Ahtme linnoasa Tammiku põik laohoone laiendamise projekt;
• Ahtme linnaosa Puru tee hoone keldrisissepääsu projekt;
• Projekteerimistingimused Järve linnaosa Endla tn garaažide elektriga liitumiseks;
• Järve linnaosa Tuuslari tn hoone õmblusateljeeks rekonstrueerimise projekti eskiis.

06.07.2010

Kohtla-Järve Linnavalitsus otsib ettevõtet, kes teostaks ventilatsioonsüsteemi puhastamise Ahtme haruraamatukogus ja Järve lugemissaalis.

Kontakt isik: Aime Aarmaa, tel. 33 54 350.

01.07.2010Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimus rahvusvaheline seminar „Peterburi linna ja Leningradi oblasti piiriülese koostöö arenguvõimalused Kirde-Eestiga Euroopa Liidu programmi raames „Eesti-Läti-Vene piiriülene koostöö“. Seminari korraldaja oli Peterburi Ärikontaktide Keskus.

Seminaril osalesid Venemaa poolt Peterburi ülikoolide, teadusasutuste ja äride esindajad, samuti Ivangorodi ja Slantsõ munitsipaliteetide esindajad. Seminarist võtsid osa ka Ida-Virumaa munitsipaliteetide esindajad ja ärimehed.

Ettekannetes oli antud edukate rahvusvaheliste piiriülestel territooriumidel elluviidud projektide analüüs. Seminaril anti ülevaade ka avaneva programmi tingimustest ning olid esitatud projektiideed, millest tulevikus võivad saada reaalsed projektid. Seminari raames toimus partnerite otsing, mis on väga vajalik projektitöös, ja samuti ideede detailne arutelu taotluste vormistamiseks Euroopa Liidu programmi „Eesti-Läti-Vene piiriülene koostöö“.

Foto 1, Foto 2, Foto 3,
Linnakantselei

25.06.2010Kohtla-Järve linnaosades tähistati jaanipäeva laulu ja tantsuga, viidi läbi mitmeid konkursse ning põletati lõkkeid.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8
Linnavolikogu kantselei

17.06.2010


Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu XII istung.

Istungil vaadati läbi 13 päevakorrapunkti. Sealhulgas Kohtla-Järve linna 2009. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine, Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2007-2016 uue redaktsiooni kinnitamine, Kurtna Noortelaagri põhimäärus ning rida teisi küsimusi.

Linnavolikogu kantselei

11.06.2010


Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu eestseisuse istung, kuhu oli esitatud 13 eelnõud. Otsustati need kõik panna järgmise Kohtla-Järve Linnavolikogu istungi päevakorda, mis toimub 16. juunil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Linnavolikogu kantselei

07.06.2010


Toimus Ida-Virumaa Tööstustsoonide Arengu Sihtasutuse nõukogu liikmete tööalane kokkusaamine. Arutati ja täpsustati Sihtasutuse strateegilisi dokumente: tegevusplaani, eelarvet ja Sihtasutuse vara võõrandamise, omandamise ja kasutamise korda.

Kokkusaamisel osalesid Majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumi esindaja Regina Raukas, Kohtla-Järve, Jõhvi ja Kiviõli esindajad, samuti Sihtasutuse juhatuse liikmed ning töötajad.

Arenguteenistus

03.06.2010


Järjekordsel ehituskomisjoni istungil vaadati läbi ja kiideti heaks Järve l.o. Järve tn 19 üksikelamu rajamise eskiisid, kooskõlastati AS-i Eesti Energia Võrguehitus Kalevi ja Endla tänaval Alajaamade nr 45 ja nr 7 vahel uue 6 kV maakaabli rajamise ja Ahtme l.o 3.Liini 21 a garaažipüstitamise projekteerimistingimused ja Ahtme l.o Kasteheina 8-35 korterisse kamina paigaldamise projekt.

Tagasi lükati projekteerimistingimused Ahtme l.o. Jaaniku 26 garaažide ehtitamiseks alusmaterjalides puudulikuse tõttu; Ahtme l.o Ritsika tn soojustrasside projekt täiendavate kooskõlastuste hankimiseks ja Ahtme l.o Kastani tn 16 hoone projekt materjalide täiendamiseks ja komplekteerimiseks.

Arenguteenistus

03.06.2010


Linn kuulutas välja avaliku konkursi Sotsiaalhoolekandekeskuse direktori ametikoha täitmiseks. Kõik vajalikud dokumendid konkursil osalemiseks esitas üks kandidaat, Arne Berendsen. Temast saigi Sotsiaalhoolekandekeskuse direktor.

Arne Berendsen jääb edasi ka volikogu liikmeks ning volikogu esimeheks. Rahaliste vahendite kokkuhoiu eesmärgil ei ole volikogu esimehe ametikoht enam palgaline, vaid volikogu esimehe kohustuste täitmise eest makstakse hüvitist.

Linnavolikogu kantselei

31.05.2010
Kohtla-Järvel tähistati Keemikute Päeva – meie regiooni ühte suuremat professionaalset tähtpäeva. Linlasi õnnitlesid linna, maakonna ja keemiatööstuse juhid. Toimus kohalike ja gastroleerivate artistide suur kontsert, töötasid atraktsioonid. Soovijatel oli võimalus käia VKG ettevõtetes ekskursioonil. Vaatamata vahelduvale ilmale – kord paistis päike, siis tuli vihma – pidu õnnestus.

Foto 1, Foto 2, Foto 3

31.05.2010
Kultuurihoone esisel platsil toimus traditsiooniline mudilaste laulu ja tantsupidu. Sellel osales umbes 700 linna lasteaedade kasvandikke. Lapsed tantsisid ja lõbutsesid, seejärel said osa võtta erinevatest mängudest ja konkurssidest.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

31.05.2010


Linnavalitsuses toimus nõupidamine linna ühistranspordi ja kommertsliinide esindajate osavõtul. Eesmärgiks oli liiklusgraafikute optimiseerimine ning muuta need linlastele mugavamaks.

Nõupidamisel osalejad tulid järeldusele, et linn vajab kommertsliine kuna ühistransport ei suuda katta elanikkonna kõiki vajadusi. Transportliinide teenindajatele tutvustati linnavalitsuse transpordispetsialisti poolt läbi viidud kontrolli tulemusi. Anti soovitusi pöörata suuremat tähelepanu tööle personali ja liine teenindavate juhtidega, nõuda liiklusgraafikute ranget täitmist ning maršruutide jälgimist. Liinide teenindajatele tehti ettepanek esitada oma nägemus linna transpordiliikluse optimiseerimiseks. Loodame,et see ettevalmistustöö aitab parandada ühistranspordi tööd , eriti pärast teetööde lõppemist ja alalise liiklusskeemi taastamist.

27.05.2010


Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu XI istung. Päevakorras oli 11 küsimust, sealhulgas eelarve muudatused ja lisaeelarve, pangalaenu vahendite kasutamiseks nõusoleku andmine jne.

Linnavolikogu kantselei

26.05.2010


Järjekordsel ehituskomisjoni koosolekul kooskõlastati alljärgnevad küsimused:

Ahtme l.o Puru tee 94 korterelamu fassaadipass;
Järve l.o AJ nr 81 ja 7 (Endla tn) elektrikaabli rekonstrueerimise projekt;
Järve l.o Tuuslari tn 10 varikatuse eskiis;
Järve l.o Katse tn 11 korterelamu fassaadi pass;
Järve l.o Järveküla tee 26a hoone rekonstrueerimise projekt.

Arenguteenistus

26.05.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 16 küsimust. Teiste otsuste hulgas langetati otsus eraldada lasteaedadele rahalisi vahendeid suvisteks väljasõitudeks.

Linnakantselei

25.05.2010


Vahendite kokkuhoiu eesmärgil töötab linna tänavavalgustus käesoleval ajal kokkuhoiu režiimil. Valguse sisse- ja väljalülitamine toimub fotoelemendi signaali järgi, mis on reguleeritud töötama pimedal ajal.

Suvisel ajal on tänavavalgustuse väljalülitamine traditsiooniline, eelmisel aastal andis see umbes 60 000 krooni kokkuhoidu kuus. Tõsi on, et valgustuse väljalülitamisega suureneb võimalikke vandalismi juhtumite arv ning öisel ajal ohutuse vähenemine tänavatel. Sel aastal, arvestades kõiki asjaolusid ning eelarve pingelisust, oli linnavalitsus sunnitud võtma vastu otsuse tänavavalgustuse väljalülitamisest kaheks suvekuuks s.o 01.06 kuni 01.08.2010.a.

Majandusteenistus

25.05.2010


Abilinnapea Ahtme linnaosas vastuvõtul tõstatati uuesti küsimus Ahtme spordihalli kõrval asuva spordiväljaku ebaõigest kasutamisest. Seoses sellega tuletame meelde, et antud spordiväljakul viibimine peale kella 23.00 on keelatud. Keelu rikkujad võetakse administratiivvastutusele.

Majandusteenistus

24.05.2010


Arenguteenistuses toimus koosolek firma EASTMAN (endine Genovigue) uute omanike esindajatega. Kokkusaamise käigus tutvustati neile Järve linnaosa üldplaneeringu lahendusi ning arutati tootmise arengu ja Uus-Tehase tänava lähialadel oleva maa-ala arendamise võimalusi.

Arenguteenistus

21.05.2010


Linnavalitsuse istungil kinnitati 12.mail 2010 toimunud munitsipaalelamispinna oksjoni tulemused. Müüki oli pandud 26 korterit, maha müüdi 13 korterit 140 180 krooni suuruse summa eest. 13-le korterile soovijaid ei olnud.

Samal istungil tunnistati ebaõnnestunuks munitsipaalruumide rendile andmise konkurss, mis toimus samuti 12.mail. Linna poolt pakutavaid ruume ei soovinud keegi rendile võtta.

Majandusteenistus

21.05.2010


Märtsi lõpus Kohtla-Järve linnavalitsuses aselinnapea Riina Ivanova juures toimunud töökoosolekul Eesti Energia Kaevandused AS Raudtee poolt lubatud linnapilti häiriv raudteeplatvorm Ahtme linnaosas lammutati.

Arenguteenistus

20.05.2010


Arenguteenistuses toimus Järveküla teel asuva TTÜ Kolledži hoonele tuleva juurdeehituse esimese eskiiskavandi tutvustamine. Lähiajal esitavad projekteerijad kavandatava hoonestuse eskiisvariandid.

Arenguteenistus

19.05.2010

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 32 küsimust. Slaavi Gümnaasiumile eraldati 3 935 krooni koolisöökla ventilatsioonisüsteemi remontimiseks. Järve Vene Gümnaasium sai 6 407 krooni kanalisatsioonipüstiku vahetamiseks. MTÜ-le Kohtla-Järve Lapsinvaliidide Vanemate Ühing eraldati 5 000 krooni Lastekaitsepäeva ürituse läbiviimiseks ja 5 000 krooni suvise väljasõidu korraldamiseks Vembu-Tembumaale.

Linnakantselei

18.05.2010


Puhkepäevadel toimusid tantsukollektiivide „Rütm“ (Kultuurikeskus) ja „Vallatud“ (Koolinoorte Loomemaja) kevadised aruandekontserdid.

Need suurepärased kollektiivid rõõmustavad juba palju aastaid vaatajaid oma esinemistega ning sütitavad noori tantsukunsti iluga. Aruandekontserdid näitasid, et kollektiivide esinemistase on jätkuvalt väga kõrge.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

17.05.2010


Abilinnapea Ahtme ja Sompa linnaosas V. Tužilkini juhtimisel toimus nõupidamine OÜ Consumat ja ehitusjärelvalve OÜ Värimal vahel Sõpruse, Kaja, Kalda, Kastani ja Võidu põik tänavate soojustrasside rekonstrueerimise projekti üle.

Täpsustatud projekti järgi suureneb trasside pikkus ning vastavalt ka tööde maksumus umbes 10%.

Linnavalitsuse Ahtme asum

14.05.2010


Kohtla-Järve linna Oru ja Kukruse linnaosade üldplaneeringute menetlus on jõudnud lõppstaadiumile, nendele on andnud heakskiidu maavanem.

Oru ja Kukruse linnaosade üldplaneeringud esitatakse Kohtla-Järve linna volikogule kehtestamiseks.

Arenguteenistus

13.05.2010


Linnavalitsuses toimus linnavalitsuse esindajate kohtumine linna ettevõtete juhtidega. Järjekordselt arutati ettevalmistuse käiku teelõigu Uus-Tehase-Järveküla tee renoveerimiseks. Ettevõtluse arengu sihtasutus otsustas 06.05.2010 finantseerida seda projekti. Ehitustööde alguseks planeeritakse selle aasta suve. Lõpetada ehitus planeeritakse 2011.a suvel. Ehitustööde maksumuseks kujuneb umbes 40 000 000 krooni.

Arenguteenistus

13.05.2010


Kohtla-Järve linna külastasid põlevkivituha ümbertöötlemise tehnoloogia väljatöötamisega tegeleva firma Cenin esindajad. Nende poolt pakutav tehnoloogia võimaldab toota põlevkivituhast tsemendi asendajat. Külaliste kinnitusel on sellise toodangu valmistamine keskkonnale täiesti ohutu.

Tööstustsoonide arenguperspektiividest meie linnas rääkis külalistele aselinnapea Riina Ivanova.

Antud visiit toimus linnavalitsuse poolt tehtava töö tulemusel investorite tähelepanu köitmiseks ja uute töökohtade loomiseks.

Arenguteenistus

13.05.2010


Tee-ehitaja nihutab Kukruse-Tammiku teel asuvad ajutised bussipeatused praegusest asukohast umbes 200m Jõhvi poole.

Martin Vaga
AS Lemminkäinen Eesti

12.05.2010


Ehituskomisjoni koosolekul kooskõlastati:
1. Ahtme linnaosas Tammiku tn 9d krundile piirdeaia paigaldamine.
2. Järve linnaosas Järve põik 4 ja 6 elamute katuse rekonstueerimise projekt.
3. Ahtme linnaosas Kasteheina tn 5 hoone soojustamise projekt.
4. Projekteerimistingimused Kukruse linnaosas Lehe tn 20 b korterite nr 2 ja nr 4 ühendamiseks.
5. Ahtme linnaosas Ridaküla tn 12 korteri 30 rekonstrueerimise projekt.
6. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Sõpruse tn 62-1 territooriumile sauna ehitamiseks.
7. Järve linnaosas Torujõe tn 9 fassaadi pass.
8. Ahtme linnaosas AÜ Tabori 25 krundi nr 96 aiamajakese mõõdistusprojekt.
9. Projekteerimistingimused Ahtme linnaosas Ritsika tn 28 korterite nr 2 ja nr 3 ühendamiseks ja juurdeehituse rajamiseks.
10. Järve linnaosas Ehitajate tn 126C ja Tööstuse tn 14 tootmishoone laiendamise ja rekonstrueerimise projekt.

Arenguteenistus

12.05.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldusega nr 253 kinnitati Kurtna Noortelaagri tuusiku maksumuseks 2 349 krooni 12 päeva eest. Vähekindlustatud noorte ja lastekodulaste tuusiku maksumuseks on 1 149 krooni 12 päeva eest.

11.05.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 17 küsimust. OÜ-le ASSOLL anti luba kevadlaada korraldamiseks Virula väljakul 14.-16.mai 2010.a. AS-ile Eesti Energia Kaevandused väljastati luba raudtee reisiplatvormi täielikuks lammutamiseks Ahtme linnaosas.

Linnakantselei

10.05.2010Noortekeskuse aktivistid korraldasid Euroopa päevale pühendatud aktsiooni. Nad jagasid tänavatel Euroopa Liidu lipukesi ning muud sümboolikat ja rääkisid möödujatele Euroopa Liidust. Aktsioonist võttis osa 15 noormeest ja neidu.

Foto 1, Foto 2

05.05.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 22 küsimust. Lasteaiale Pääsuke eraldati 18 003 krooni rühmade tualettruumides remondi teostamiseks. Spordiklubi Valge Ratsu sai 3 000 krooni sportlase osalemiskulude katteks rahvusvahelisel maleturniiril „Poola Karikas 2010“. Kergejõustikuklubile Atleetika eraldati 3 000 krooni sportlaste transpordikulude katteks seoses osalemisega Eesti meistrivõistlustel kergejõustikus. Samuti kinnitati konkursi komisjon koosseis Kesklinna Gümnaasiumi ja Slaavi Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Linnakantselei

04.05.2010


Linnaarenguteenistuse ametnikud võtsid osa Muinsuskaitseameti õppepäevast kultuuripärandi andmebaaside kasutamise ning projektdokumentatsiooni koostamise ja kooskõlastamise teemadel. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor Tõnis Taavet kinkis linnavalitsuse esindajale väljaande "Kultuurimälestise omaniku käsiraamat". Kohtla-Järve linna territooriumil asub kokku 45 arhitektuuri-, ajaloo-, kunsti- ja arheoloogiamälestist.

Arenguteenistus

04.05.2010


Kohtla-Järve linna üldplaneeringute läbiviimise käigus täpsustati olemasolevate hoonete hulka linnas. Kokku on linnas 1907 hoonet (väljaarvatud aiamajakesed ja majade juurdeehitised).

Neist:
kortermaju – 1031,
eramaju – 685,
ühiskondlikke hooneid, s.h kontoreid ja büroosid – 191.

Informatsioon hoonete hulgast linnaosade kaupa on kättesaadav linna koduleheküljel.

Arenguteenistus

03.05.2010


Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai 2010.

Riiklik toetus on suunatud peredele, kus kasvab vähemalt 4 kuni 19-aastast (k.a) last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on 2 viimase kalendriaasta tuludeklaratsiooni alusel kuni 4 350 krooni kuus.

Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega tuleb esitada KredEx-ile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal suletud ümbrikus saadetuna eranditult AS Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil Hobujaama 4, Tallinn, 10151.

Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud juhendiga „Kodutoetus lasterikastele peredele”. Nii juhend kui taotluse vorm on kättesaadavad aadressil www.kredex.ee/toetused.

Anu Holmberg  
projektijuht  
SA KredEx  

29.04.2010


Toimus korteriühistute juhtide assotsiatsiooni liikmete kohtumine OÜ Biopuhastus juhtidega. Korteriühistute esindajad esitasid ettevõtte juhtidele kõigile korteriomanikkele murettekitavaid küsimusi: joogivee kvaliteedi, vee arvestuse, veemõõturite kontrollimise jne kohta.

Arutati ka kanalisatsioonisüsteemide vastutuse piiritlemise probleemi.

Arenguteenistus

29.04.2010


Toimus linna korteriühistute esindajate kohtumine aselinnapeaga arenguküsimustes Riina Ivanovaga. Arutati linna perspektiivse arengu küsimusi. Meeldiv on tõdeda, et korteriühistute juhid on detailselt tutvunud arengukavaga ning tegid olulisi täiendusi sellesse dokumenti.

Linna arengukava aastateks 2007-2016 uus redaktsioon on avalikuks aruteluks välja pandud kuni maikuu lõpuni ja igal linnaelanikul on võimalus esitada sellesse omapoolseid täiendusi ja muudatusi.

Arenguteenistus

28.04.2010


Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu X istung. Vaadati läbi 14 päevakorrapunkti. Sealhulgas linnavalitsuse töötajate ja munitsipaalteenistujate palga alandamine 5-10 %, pangalaenu võtmine Koolinoorte Loomemaja rekonstrueerimise lõpetamiseks ning rida teisi küsimusi.

Linnakantselei

27.04.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 39 küsimust. Korvpalliklubile Hito eraldati 5 000 krooni transpordikulude katteks Euroopa Noorte Korvpalliliiga (EYBL) võistlustel osalemiseks Riias ja Moskvas. MTÜ Noorte Spordiseltsile Oyama eraldati 2 000 krooni transpordikulude katteks Peterburi lahtistel meistrivõistlustel Oyama karates osalemiseks. Seoses raske majandusliku olukorraga sellel aastal otsustati peatada ranitsatoetuse väljamaksmine. Kinnitati Kurtna Noortelaagri 2010.aasta tuusiku maksumus: 2349 krooni 12 päeva eest ja lastekodulaste ning vähemkindlustatud noorte tuusiku maksumus on 1149 krooni 12 päeva eest.

Linnakantselei

27.04.2010


Kohtla-Järve Lastekodus toimus Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni väljasõidu koosolek. Komisjon kuulas Lastekodu direktori J.Tšumeli informatsiooni asutuse tööst ning tutvus kasvandike elutingimustega.

Lapsed on küllaltki hästi olmeliselt kindlustatud, igaüks elab eraldi toas, olemas on võimalused õppimiseks ja vaba aja veetmiseks. Raskusi on Lastekodul riigipoolse puuduliku finantseerimise tõttu.

Komisjon arutas Lastekodu linnapoolse abistamise võimalusi – eelkõige on see seotud Lastekodu laste koolilõpetajatega, kes vajavad iseseisva elu alustamisel tuge ja toetust.

Linnavolikogu kantselei

23.04.2010


Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosolekul kooskõlastati Oru linnaosas Kesk tn 18 korterelamu välisviimistluspass, Altserva tn 12 korterelamu rekonstrueerimise projekteerimistingimused, Fr.R.Kreutzvaldi 19a asuvate OÜ-le Elektron kuuluvate garaažide mõõdistusprojekt, Ahtme linnaosas Sõpruse tn 44a kaupluseosa ilusalongiks ümberplaneerimise projekt ja Järve linnaosas Kalevi tn, Olevi tn ja Keskallee soojustrasside rekonstrueerimise projekt (tingimusel, et projekt kooskõlastatakse trassi läbiva kinnistu omanikuga ja joonistele kantakse sademeveekanalisatsioonitorustik).

Arenguteenistus

21.04.2010


Järve linnaosas kestab suurprojekt "Kohtla-Järve kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine". 20. aprillil alustatakse sadeveetorustiku rekonstrueerimist. Töid teostatakse Kalevi ja Metsapargi tänavatel. Töövõtjateks on konsortsium AS Merko Ehitus, AS Terrat ja AS Tallinna Teed.

Majandusteenistus

21.04.2010


Seoses raske finantsolukorraga linnas ning eelarvevahendite lisakokkuhoiu eesmärgil tegi Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees A.Berendsen ettepaneku vähendada tema töötasu ja muuta selle vormi. Ametipalga asemel hakkab volikogu esimees saama hüvitust 50% linnavolikogu esimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast kuus, jätkates oma ülesannete täitmist.

Linnavolikogu eestseisus otsustas lülitada A.Berendseni ettepaneku tema töötasu vähendamisest lähima volikogu istungi päevakorda.

Linnavolikogu kantselei

20.04.2010


Esimese kvartali finantstulemused näitasid, et majanduskriis riigis pole taandunud. Maksude laekumine Kohtla-Järve linna eelarvesse oli väiksem isegi niigi väikestest planeeritud näitajatest. Kui laekumised jäävad samale tasemele moodustab linna aastaeelarve defitsiit umbes 20 miljonit krooni. Seoses sellega ei ole teist väljapääsu kui võtta vastu järjekordsed valusad otsused vahendite kokkuhoiuks.

Linnavõimud planeerivad alandada linnajuhtide, linnaametnike, eelarvest finantseeritavate kultuuri-, haridus- ja spordiasutuste töötajate palkasid.

Peale selle koondatakse töökohti linnasutustes. Kohtla-Järve Kultuurikeskusest koondatakse 9,5 kohta, Põlevkivimuuseumist 4 kohta, Oru klubist 9,5 kohta. Suletakse linna kolm lastetuba, kust koondamisele läheb 5 töötaja koht.

Arvestused näitavad, et sellliste meetmete tarvitusele võtmisega ning eelarvesse maksulaekumiste säilumisega praegusel tasemel, saavad linna kultuuri-, haridus- ja spordiasutused jätkata oma tööd elanike teenendamisel.

Linnavolikogu kantselei

19.04.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et 26.04.2010. a kell 15:00 toimub linnavalitsuse konverentsisaalis Kohtla-Järvel Järve linnaosas Ehitajate tn 128D maa-alale kavandatava õlijäätmete (ümber)töötlemistehase detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise täiendatud aruande avalik väljapanek.

Majandusteenistus

16.04.2010


Seoses ehitustööde jätkamisega võivad Kukruse-Tammiku teelõigul olla ühistranspordi liikumise häired 19.04 kuni 31.05.

Majandusteenistus

15.04.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimus Kohtla-Järve Kunstide Kooli lõpetaja Jelizaveta Kolossova töö presentatsioon. Töö kujutab endast Kohtla-Järve teemalist dekoratiivset pannood, mis ehib hoone ühte siseseina.

Presentatsioonil osalesid linnavolikogu esimees A. Berendsen, linnasekretär A.Generalova ning teised omavalitsustöötajad ja Kunstide Koolide õpilased.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Linnavolikogu kantselei

13.04.2010


Juba 2007.a 15.mail võttis linnavalitsus vastu aadresstähiste eeskirja. Sellest on möödunud ligi kolm aastat, kuid siiani ei saa öelda, et seda täielikult täidetakse. Ainult ligi 30% majade ja ehitiste omanikest on viinud aadresstähised eeskirjaga vastavusse.

Selle dokumendi täielik eestikeelne tekst on saadaval linna koduleheküljel rubriigis „Areng ja planeerimine“ korteriühistute info all. Vene keeles on ära toodud eeskirja põhipunktid. Lühinformatsioon dokumendist anti ka 25.märtsil k.a korteriühistute ja ühenduste juhatuste liikmete seminaril.

Loodan, et koostöös majaomanikega õnnestub antud küsimuses kord majja luua ning suve keskpaiku on paigaldatud eeskirjaga ettenähtud aadresstähised.

V.Tsventarnaja
Kohtla-Järve aselinnapea

08.04.2010


08.aprillil 2010.a teatati Kohtla-Järve Linnavalitsusse ja samuti politseisse, et Oru linnaosas toimub massiline loata puude mahavõtmine. Tegelikult võeti maha ainult mõned vanad kuivanud ja mädanenud puud. Kirjaliku loa selleks, nagu näeb ette linnas vastuvõetud puude mahavõtmiseks lubade väljastamise kord, andis abilinnapea Oru linnaosas.

Majandusteenistus

08.04.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 47 küsimust. Nende seas kinnitati 2010.a. linnaeelarves ettenähtud rahaliste vahendite jaotamine sotsiaal- , haridus-, spordi- ja kultuurikuludeks, spordiklubidele võistlustel osalemiseks ja seltsitegevuseks MTÜ-le Kohtla-Järve Veteranide ja Pensionäride Sõpruskond.

Linnakantselei

07.04.2010


Toimus Kohtla-Järve delegatsiooni visiit sõpruslinna Veliki Novgorod. Visiidi teemaks oli „Elektrooniline asjaajamine, elektrooniline andmevahetus ja elektrooniline menetlemine“. Visiidil osalesid Riigikogu liige Valeri Korb, linnavalitsuse töötajad ja Ida-Viru Keskhaigla IT teenistuse spetsialist. Spetsialistide kohtumine oli tulemuslik. Meie delegatsioon tutvus infotehnoloogia rakendamisega erinevates Novgorodi komiteedes: informaatika, arhitektuuri-, linnaehitamis- ja maaressursside , hariduse ja sotsiaalkomiteedes.

Toimus Veliki Novgorodi Linnapea Yuri Bobryshev`i vastuvõtt. Kohtumisel arutati teostatud koostööprojektide ja tulevaste koostööplaanide üle.

Linnakantselei

07.04.2010

06.04 toimunud ehituskomisjoni istungil vaadati läbi Ahtme linnaosas aadressil Looga tn 15 garaažide püstitamise projekt ja Kastani 16 üksikelamu püstitamise projekti eskiis, samuti kooskõlastati Altserva 12 katuse katte väljavahetamine. Läbivaatamisel olnud Järveküla tee 9 hoone rekonstrueerimise projektis avastati puudused ja otsustamine lükati edasi.

Arenguteenistus

07.04.2010

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringute menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavolikogu 31.03.2010. a otsusega nr 61 kehtestati Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Tehase tn 9 krundi ja selle lähiümbruse detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ohtlike jäätmete käitlussõlme rajamiseks. Planeeritava ala pindala on 0,85 ha.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31.03.2010. a otsusega nr 59 võeti vastu Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ahtme mnt 27a maaüksuse osa detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse maakasutamise sihtotstarbe muutmine turuplatsi ja parkla rajamiseks, liikluse korraldamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine ja haljastuse kavandamine. Planeeritava ala pindala on 2,3 ha.

Ahtme mnt 27 a maaüksuse osa detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 16. aprillist kuni 17. maini 2010. Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti kuni kella 15:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604 ja 103. Samuti on detailplaneeringu materjalid kättesaadavad Kohtla-Järve linna koduleheküljel aadressil www.kohtla-jarve.ee, rubriigis „Areng ja planeerimine“ detailplaneeringute all.

Arenguteenistus

06.04.2010

Lasteaia Tareke lapsed esitasid Kohtla-Järve Kultuurihoones ooperi "Soolaleivapidu metsas". See oli esmakordne ülesastumine, kus lasteaialapsed olid selgeks õppinud ooperi. Ooper oli lastepärane, lustakas ja esinejad ise väga artistlikud. Juhendajateks olid lasteaia Tareke muusikaõpetajad ja õpetajad.

Sotsiaalteenistus

05.04.2010

Kohtla-Järve linna külastas Rootsi delegatsioon Ljusdal`i linnast. Delegatsioon koosnes seitsmest üliõpilasest, kes õpivad sotsiaaltööd, ja kahest õpetajast. Visiidi eesmärk oli Kohtla-Järve linna sotsiaalhoolekande- süsteemiga tutvumine ja sotsiaalasutuste külastamine. Delegatsiooni visiiti finantseeriti SKL International programmi poolt.

Delegatsiooni vastuvõtmisega tegeles Kohtla-Järve Noorte Parlament. Visiidi käigus külastati Ahtme Hooldekodu, Kohtla-Järve Lastekodu, Kohtla-Järve Sotsiaalmaja ja Ida-Viru Keskhaiglat. Sotsiaalhoolekandeasutustele anti üle kingitused (riided, jalanõud, hügieenitarbed).

Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis toimus ümarlaud, kus ettekannetega esinesid noored osalejad.

Linnakantselei

01.04.2010

Kolme kuuga laekus Kohtla-Järve linnaeelarvesse füüsilise isiku tulumaksu 51 miljonit 152 tuhat 782 krooni – 24,1% aastaks planeeritud summast. See on 12 miljonit 223 tuhat 718 krooni vähem kui 2009.aasta I kvartalis.

2010.aasta märtsikuus oli maksumaksjate arv linnas 1956 inimese võrra väiksem kui 2009.aastal märtsikuus.

Finantsteenistus

31.03.2010

Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu IX istung. Päevakorras oli 12 küsimust, s.h Kohtla-Järve linna 2010. aasta lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine, Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2007-2016 uue redaktsiooni I lugemine jne.

Linnavolikogu kantselei

31.03.2010

oimus Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosolek, kus kooskõlastati 6 küsimust, s.h. projekteerimistingimused Mõisa tee 8a korterelamu rekonstrueerimiseks, projekteerimistingimused Kandle 3 elamu veranda laiendamiseks jne.

Arenguteenistus

30.03.2010

Ettevalmistatud ja esitatud EAS-ile on projekti "Kohtla-Järve Järve tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimine" lõpptaotlus. Projektiga taotletav toetus on üle 33 mln. krooni, tööstusala teede rekonstrueerimiseks kogupikkusega üle 4 km ja Uus-Tehase tn kergliiklustee ja tänavavalgustuse rajamiseks.

Kohtla-Järve linnavalitsuse aselinnapea Riina Ivanova juures eelmisel nädalal toimunud töökoosolekul informeeris Eesti Energia Kaevandused AS Raudtee infrastruktuurijuht Leo Saar, et Ahtme linnaosas raudteeplatvormi likvideerimine on planeeritud selle aasta esimesele poolele. Täiendavalt arutati ka Vana Ahtmes uue raudteeharu rajamise plaane, mis on kooskõlas Ahtme linnaosa üldplaneeringu lahendusega.

Arenguteenistus

29.03.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimus nõupidamine ühiskondliku transpordi probleemidest. Nõupidamisel osales maavanem Riho Breivel, samuti naabervaldade (Jõhvi vald, Kohtla vald, Kohtla-Nõmme vald, Toila vald, Vaivara vald) ning Sillamäe linna esindajad.

Aasta lõpus lõpeb naabervaldade territooriumeid läbivate linnaliinide teenindamise leping. Seetõttu arutati uue riigihanke konkursi korraldamist ning naabervaldade osalemist transpordi finantseerimisel.

Majandusteenistus

26.03.2010

Toimus järjekordne Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosolek, kus otsustati kooskõlastada Järve linnaosas Outokumpu 19 korteri nr 47 bürooks ümberehitamise projekt, ja Ahtme linnaosas Ritsika 28 korterite nr 2 ja nr 3 ühendamise ja juurdeehituse rajamiseks projekteerimistingimuste eelnõu.

Arenguteenistus

25.03.2010

Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu kommunikatsiooni- ja keskkonnakaitsekomisjoni koosolek. Koosolekul arutati Sompa ja Kukruse linnaosade soojusvarustust ja otsustati, et tuleb jätkata selle doteerimist. Samuti oleks vaja pöörduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole aitamaks lahendada Sompa soojusevarustuse probleemi koos Jõhvi vallaga.

Linnavolikogu kantselei

25.03.2010

Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu eestseisuse istung, kuhu oli esitatud 12 eelnõud. Otsustati need kõik panna järgmise Kohtla-Järve Linnavolikogu istungi päevakorda, mis toimub 31. märtsil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Linnavolikogu kantselei

24.03.2010

18. märtsil 2010 Oru klubis toimus 09. veebruarist kuni 10. märtsini 2010 avalikul väljapanekul olnud Oru linnaosa üldplaneeringu tulemuste arutelu. Avaliku väljapaneku käigus märkusi, vastuväiteid ning ettepanekuid ei laekunud.

18. märtsil 2010 Kukrusel Põlevkivimuuseumis toimus 09. veebruarist kuni 10. märtsini 2010 avalikul väljapanekul olnud Kukruse linnaosa üldplaneeringu tulemuste arutelu . Üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus ettepanek AS-i EG Võrguteenus poolt, et Kukruse linnaosa arendamisel arvestataks C-kategooria gaasitorustiku paigalduskohta. See ettepanek võeti arvesse. Samuti laekus ettepanek laiendada Paate tänavale kavandatud puhkeala vana endise kaevanduse sissekäigu kohal, mis sai ka toetuse.

Arenguteenistus

24.03.2010

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 30 küsimust. Nende seas oli eraldatud vahendid linna eelarve reservfondist gümnaasiumidele ja lasteaedadele, ning olid määratud uued aadressid Viivikonna ja Kukruse linnaosades.

Linnakantselei

22.03.2010

Massimeedia väljaannetes on on ilmunud teated selle kohta, et Kohtla-Järve linn kavatseb lõpetada Sompa elanikele soojadotatsiooni maksmise. Ilma dotatsioonita aga oleks soojuse hind selles väikeses asulas ülemäära kallis. Seoses sellega on kuulda emotsionaalseid etteheiteid kohaliku võimu aadressil, kes „andsid ilusaid lubadusi, kuid nüüd tahavad inimesi petta“.

Pean ütlema, et taolised kuuldused tekitavad hämmeldust. Kohtla-Järve linna omavalitsus ei ole võtnud vastu mitte mingisuguseid otsuseid soojadotatsiooni äramuutmise kohta Sompas, seda küsimust pole isegi mitte arutatud. Ainus viimasel ajal vastu võetud otsus, mis puudutab soojust Sompas – on otsus osta Sompa katlamaja jaoks 120 tonni lisakütust. Raske on ette kujutada, mil moel saab sellest järeldada soojadotatsiooni lõpetamist.

Arne Berendsen
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

18.03.2010

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil kinnitati kolme riigihanke konkursi tulemused:

1. Konkursi „Keskküttetrasside rekonstrueerimine Kohtla-Järve Ahtme linnaosas“ kõige edukamaks ja tingimustele vastavaks osutus AS SCANWELD ja OÜ CONSUMAT ühine pakkumus hinnaga 4 100 000 krooni (ilma käibemaksuta).
2. Konkursi „Keskküttetrasside rekonstrueerimise järelvalve teostamine“ edukaimaks tunnistati OÜ VÄRIMAL pakkumus hinnaga 90 800 krooni (ilma käibemaksuta).
3. Konkursi „Lisamänguväljakute ehitamine lasteaias Kirju-Mirju“ edukaimaks tunnistati OÜ Vivocard Plus pakkumus hinnaga 1 345 686 krooni (ilma käibemaksuta).

Majandusteenistus

17.03.2010

Linnavalitsuse spetsialistid kontrollisid kommmertsliinide busside liiklust „L.Koidula“ peatuses. Selgus, et enamiku busside sõiduplaanist kõrvalekaldumine ei olnud suur, see jäi 1-3 minuti piiridesse. Üks autobuss ei järginud sõiduplaani. Koostati vastav akt, mida tutvustati veofirmadele.

Majandusteenistus

16.03.2010

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 22 küsimust, sh 6 küsimust suunati Kohtla-Järve Linnavolikogusse arutamiseks. Volikogu liikmed arutavad järgmisel volikogu istungil Kohtla-Järve linna 2010. aasta lisaeelarvet ja eelarve muudatusi, Kohtla-Järve linna keskkonnahariduse arengukava aastateks 2010-2015, eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamist toimetulekutoetuste määramisel, Kohtla-Järve ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2019 uues redaktsioonis jne.

Teiste küsimuste seas otsustati Linnavalitsuse istungil tõsta alates 01.juunist 2010. a sotsiaalmaja eluruumi hooldustasu 10 kroonini ühe ruutmeetri eest.

Linnakantselei

11.03.2010

Kohtla-Järve Linnavalitsuse konkursikomisjon viis läbi põlevkiviõli hankekonkursi Sompa ja Kukruse katlamajade jaoks. Põlevkiviõli lisavajadus on seotud külma talvega mistõttu varem soetatud õlihulgast ei jätkunud. 9.märtsil kinnitati linnavalitsuse istungil konkursi tulemused. Parimaks hinnapakkumiseks tunnistati OÜ Select Service pakkumine – 623700 krooni ilma käibemaksuta. Selle summa eest ostetaks 120 tonni õli Sompa katlamaja ja 45 tonni Kukruse katlamaja jaoks.

Majandusteenistus

10.03.2010

Sihtasutuse Kredex ja Majandusministeeriumi esindajad külastasid Kohtla-Järvet ning viisid linnavalitsuses läbi tööalase kokkusaamise kontrollimaks Jaaniku tn 2 asuva munitsipaalmaja ning Vahtra tn 10 asuva kahe munitsipaalkorteri, mis renoveeriti eelnevatel aastatel Kredex- i 50% osalusega, ülalpidamist. Taolised kontrollid toimuvad igal aastal, kuna linn vastutab nende objektide rikkumatuse eest 25 aastat.

Majandusteenistus

10.03.2010

Aselinnapea majandusküsimustes V.Tsventarnaja ja korteriühistute assotsiatsiooni juhatuse liikmed M.Bogrõi ja E.Mutonen arutasid Järve Biopuhastuse poolt korteriühistutele pakutavaid piirilepingute küsimusi, samuti vee kvaliteedi probleeme Järve linnaosas (sealhulgas veetrasside renoveerimise projekti).

Majandusteenistus

09.03.2010

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 9 küsimust. Teiste seas otsustati endise Puru raamatukogu hoone saatus. Raamatukogu kolis ümber Sõpruse tn 33 asuvasse hoonesse ning selle endine, Jaaniku tn 39 asuv hoone anti Keskraamatukogu bilansist üle linna bilanssi.

Linnakantselei

09.03.2010

Kohtla-Järve Linn ja TTÜ Virumaa Kolledž leppisid kokku pikendada 22. detsembril 2005. a 4 aastaks sõlmitud koostöölepingut veel nelja aasta võrra, s.o kuni 21. detsembrini 2013. a.

Lepingu eesmärgiks on kõrghariduse saamise võimaluste suurendamine Kohtla-Järvel ning Virumaa Kolledžis õppimise propageerimine linna gümnaasiumide ja koolide õpilaste hulgas.
Linnakantselei

08.03.2010


Naistepäeva auks toimus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses tervelt kaks suurt üritust: kontsert, kus esinesid paljud kollektiivid ja esinejad ning laste muusikal „Koos on meil hea“, mille esitasid vokaalstuudio „Kelluke“ ja tantsukollektiiv „Rütm“.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

04.03.2010

Toimusid Kohtla-Järve Linnavolikogu kommunikatsiooni- ja keskkonnakaitsekomisjoni ning hariduse- ja kultuurikomisjoni koosolekud.

Kommunikatsiooni- ja keskkonnakaitsekomisjoni koosolekul arutati linnavolikogu menetluses olevat volikogu otsuse eelnõud „Ahtme linnaosas Ahtme mnt 27a maaüksuse osa detailplaneeringu vastuvõtmine“ ning kuulati OÜ Järve Biopuhastuse spetsialistide selgitusi Järve ja Ahtme linnaosade reovee- ja sademeveesüsteemide rekonstrueerimise projekti tööde täitmise käigust ning informatsiooni Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide renoveerimisest.

Hariduse- ja kultuurikomisjon koosolekul arutati Kohtla-Järve põhikoolide ja gümnaasiumite arengu võimalusi.

03.03.2010

Rahvusvahelise projekti „Kool isolatsioonis – trepp ei kuhugi“ raames käis Kohtla-Järvel töövisiidil Türgi delegatsioon.

Projektis osalevad Kohtla-Järve ja Türgi provints Tegirdag. Delegatsiooni koosseisu kuulub seitse inimest – Tegirdagi provintsi koolide direktorid ning hariduse rahvusliku ameti juhid. Kohtla-Järve poolelt osalevad projektis Kesklinna ja Järve Vene Gümnaasiumid, Täiskasvanute Gümnaasium, samuti Vene Muuseumi virtuaalne filiaal ning Noortekeskus.

Eesti ja Türgi haridussüsteemid on väga erinevad, mõlemal poolel on oma iseärasused, ja türgi pedagooge huvitab meie kogemus. Selle saamiseks toimus kokkusaamine linnavalitsuses ning külastati linna haridusasutusi.

02.03.2010

11. märtsil kell 15.00 toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones seminar teemal „Kohaliku omavalitsuse roll Eestis“.

Mitte kõik ei tea kahjuks veel millega peab tegelema kohalik omavalitsus. Mis on kohalik omavalitsus? Milles seisneb selle töö? Vastused nendele ja kõikidele teistele küsimustele võivad Kohtla-Järve elanikud saada seminaril.

26.02.2010

Linnavalitsuse ametnikud koos Keskkonnakaitse Inspektsiooni esindajatega tegid reidi selleks, et kontrollida linnaelanike kaebusi Torujõe tn ümbruses õhusaaste kohta.

25.02.2010

Eesti Vabariigi 92. aastapäeval mälestati Eesti iseseisvuse eest langenuid ning asetati pärjad Järve küla lahingus langenute Kalevi malevlaste ausamba jalamile.

19.02.2010


Kohtla-Järve Kultuurikeskuses tähistati Eesti Vabariigi 92. aastapäeva.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

17.02.2010

Linnavolikogu eelistungil 17.02.2010.a esitas linnasekretär Anna Generalova linnakantselei 2009.a tööaruande.

Lähemalt...

02.02.2010


Kultuurikeskuses toimus traditsiooniline festival „Tunne omasid“. See on aasta üks suurimaid kultuurisündmusi linna elus. Sel korral osales festivalil 166 artisti, kes esinesid pealtvaatajatele 26 erinevast žanrist numbriga.

Festivali peauhinna – pealtvaatajate sümpaatia auhinna – võitis kireva india tantsuga tantsukollektiiv „Radost“.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

26.01.2010

Kohtla-Järve Linnavolikogu korralise istungi päevakorra üheks küsimuseks oli linna aukodaniku tiitli omistamine.

Volikogu liikmed hääletasid selle poolt, et omistada 2010-nda aasta aukodaniku tiitel pedagoog Vaike Valdmannile, kes töötab Ahtme Gümnaasiumis ja õpetab vene keelt emakeelena kõnelevatele õpilastele eesti keelt. Samuti on ta direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal. Vaiket austavad nii õpilased kui õpetajad, ta osaleb aktiivselt erinevates lõimumisprojektides. Võib öelda, et see inimene on teinud väga palju selleks, et vene õppekeelega koolilapsed oskaksid eesti keelt ja tunneksid eesti kultuuri.

Vaike Valdmannist sai üheksas Kohtla-Järve linna aukodanik. Reeglitele vastavalt saab aukodanik linna omavalitsuse aukodaniku tunnistuse, 10 000 krooni preemiat ja linnavalitsuse hoone fuajeesse riputatakse üles tema bareljeef.

19.01.2010


Heategevusfond „Blagovest“ tegutseb juba viisteist aastat. Fondi laureaatideks saavad igal aastal inimesed, kes oma tegevusega Eesti elu erinevates valdkondades on pälvinud erilise austuse.

Preemiate kätteandmise pidulik tseremoonia toimus Tallinnas Vene Kultuurikeskuse suures saalis.

Laureaatide seas oli ka tuntud Kohtla-Järve kunstnik Arkadi Jartsev, kelle suurepärased, meie looduse ilu esile toovad maastikud, on maalikunstihuvilistele hästi tuntud.

Foto 1, Foto 2

18.01.2010


Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas toimusid breiktantsu meistrivõistlused „Nord-East Battle 2010“. See on traditsiooniline noorte üritus, kuhu igal aastal koguneb Eesti breikarite paremik ning suur hulk pealtvaatajaid. Sel aastal osales meistrivõistlustel kahekümne võistkonna koosseisus umbes sada inimest Tallinnast, Tartust, Narvast, Kohtla-Järvelt, Sillamäelt, Jõhvist ja Kuusalust. Vanusele vastavalt olid võistkonnad jagatud nelja liigasse.

Kõige prestiižikamas vanemas liigas saavutas esikoha Kohtla-Järve võistkond, teine ja kolmas koht läksid aga Tallinna võistkondadele.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

12.01.2010

Seoses linna eelarve järsu vähenemisega praeguses kriisiolukorras võetakse Kohtla-Järvel kasutusele erinevaid säästuabinõusid. Näiteks linnavalitsuse teenistujate palga vähendamine, nende ja teiste munitsipaalasutuste töötajate töönädala lühendamine ühe päeva võrra (mis võimaldab palgafondi kokku hoida) jne.

Teiste abinõude hulgas linna rahaliste vahendite kokkuhoiuks arutati ka väikese Puru raamatukogu sulgemise küsimust, kuna Ahtmes on olemas suur kaasaegne raamatukogu. Kahe raamatukogu ülalpidamine ühes linnaosas on praegusel ajal väga raske.

Kuid võttes arvesse elanike huve, otsustati Puru raamatukogu lõpuks siiski säilitada. See viiakse üle paarisaja meetri kaugusel aadressil Sõpruse 33 asuvasse hoonesse, kus paikneb Ahtme Gümnaasiumi algkool. Raamatukogu saab eraldi sissekäigu ning ei hakka kooli tööd segama.

Raamatukogu ümberpaigutamine annab tuntava kokkuhoiu, kuna eraldiseisva vana maja, kus ta praegu asub, ülalpidamine läheb linnale väga kalliks maksma.

07.01.2010


Kultuurikeskuses toimus jõuludele ja Uuele Aastale pühendatud pidulik kontsert pensionäridele. Veteranidele esines oma uue koreograafilise lavastusega „Kassi Maja“ tantsukollektiiv „Rütm“.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

06.01.2010


Linnapea J. Solovjovi kabinetis toimus nõupidamine kahe elumaja (Olevi 20 ja Uus 1) probleemide üle, kuna neis majades ei olnud võlgade tõttu soojust sisse lülitatud.

Nõupidamisel osalesid Ida-Viru maavanem R.Breivel, riigikogu liige V.Korb, korteriühistu Uus 1 ja korteri ühisuse Olevi 20 juhid, OÜ VKG Energia, Kohtla-Järve omavalitsuse ning teiste asjaga seotud organisatsioonide esindajad.

Praeguseks on saavutatud kokkulepe soojavarustuse taastamise kohta Olevi 20 majas, kus osa kortereid saab soojuse sisse, teistes ei ole torude lõhkemise tõttu soojuse sisselülitamine praegu võimalik. Kokkulepet sooja tarnijaga Uus 1 maja suhtes seni ei saavutatud, kuna pooled ei jõudnud mõlemat poolt rahuldavale otsusele.

Kortereid, mis ei ole lülitatud soojusvõrku, köetakse praegu elanike poolt gaasipliitide ja elektrisoojendite abil. Võlgu gaasi- ja elektritarnijate ees majadel ei ole.

Majade elanikud ei kasutanud linnavalitsuse poolt pakutud võimalust kolida külmade möödumiseni sotsiaalmajja, kuna kardavad oma korterite puutumatuse eest.

Olukord jääb endiselt raskeks ja selle on põhjustanud mitmed asjaolud, nii endiste korteriühistute juhtide vastutustundetus ja passiivsus, seadusandluse puudulikkus, elementaarne finantsdistsipliini puudumine paljudel korteriomanikel, kui ka elanike üldine raske majanduslik olukord. Nõupidamise käigus arutati abinõusid olukorra normaliseerimiseks. Ühiselt jõuti järeldusele, et kiiret ja radikaalset lahendust ei ole. Vajalik on kõikide osapoolte pikk ja vaevanõudev töö, et tekkinud olukorda järkjärgult parandada.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

30.12.2009Kohtla-Järve Linnavolikogu ja linnavalitsus korraldasid Uue Aasta saabumisele pühendatud piduliku vastuvõtu. Vastuvõtule olid kutsutud linna elu erinevates valdkondades tegutsevate asutuste, organisatsioonide ja firmade esindajad.

Osalejatele esinesid kontserdiga tantsukollektiivid „Vallatud“, „Radost“ ja „Rütm“.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6,

23.12.2009

Toimus VI Kohtla-Järve Linnavolikogu istung.

17.12.2009

17.12.2009.a Kohtla-Järve linnavalitsuse transpordi spetsialist Anna Štšepkina viis läbi valikulise kontrolli nõutavate dokumentide olemasolule busside nr 28, 29 ja 77 juhtidele (sõiduplaani, sõidulehe vormistamine). Kontrolli käigus selgitati välja, et sõiduplaanid olid olemas kõikidel bussijuhtudel, kuid sõidulehe vormistamisel olid puudused, mille kohta tehti suulised ettekirjutused ja teatati sellest vedude eest vastutavaid isikuid.

17.12.2009Toimus linnavolikogu alatise noorsoo- ja spordikomisjoni koosolek. Arutluse all oli Ahtme spordihalli töö. Komisjon pööras tähelepanu raskustele seoses finantseerimise vähenemisega ning kiitis heaks spordihalli direktori k.t A.Smirnovi ettepanekud täiendavate rahaallikate otsingutel.

Arutati ka spordihalli katte liigse kulumise probleemi jalgpallurite treeningute ajal, mis halvendab kergejõustiklaste treeningute kvaliteeti. Komisjon soovitas lubada jalgpalli treeningutele spordihallis mitte vanemaid kui 13-14 aastasi lapsi. Ülejäänud jalgpallurid võivad kasutada rohkem Ahtmes paiknevat kunstmuruga jalgpalli väljakut, kus on võimalik mängida aastaringselt.

11.12.2009

Keskkonnakaitse

Möödunud nädalal teostasid linnavalitsuse töötajad reidi Järve linnaosas. Reidi eesmärgiks oli selgitada välja sanktsioneerimata prügihunnikud ning võtta kasutusele meetmed nende likvideerimiseks.

Reidi peamisteks objektideks olid korteriühistud/ühisused, kauplused, õppeasutused ja garaažiühistud.

Reidi tulemusel tehti kirjalikud ettekirjutused ebaseaduslike prügimägede omanikele. Kui reostatud territooriumeid korda ei tehta järgneb sellele ettekirjutus trahvina. Kokku fikseeriti 23 objekti.

Võrreldes eelmise aastaga on sanktsioneerimata prügihunnikute hulk vähenenud.

09.12.2009

10.12.2009.a kell 10.30 kuni 16.00 toimub Linnavolikogu istungite saalis koolitus ametnikele "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine". Koolituse viib läbi Eesti Keele Instituudi leksikograaf Meeli Sedrik. Koolitus on ametnikele tasuta, selle korraldab Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakond.

Koolitusel osalevad järgmised ametnikud »

09.12.2009

Vastavalt maamaksuseaduse § 11 lg 2, 2¹ ja 3 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.oktoobri 2008.a määrusele nr 156 vabastatakse maamaksust pensionärid, okupatsioonirežiimide poolt represseeritud ja nendega võrdsustatud isikud. Maamaksuvabastust antakse mittetulutoovale elamumaale kuni 0,1 ha ulatuses. 30. novembril 2009.a lõppes maamaksuvabastuse avalduste vastuvõtmine 2010-ks aastaks. Laekus 6 084 avaldust.

08.12.2009

1.jaanuarist 2010 viib linnavalitsus peaegu kõik ametnikud üle mittetäielikule töönädalale. Harjumuspärase viie tööpäeva asemel hakkavad nad töötama neli päeva. Vastavalt sellele väheneb ka töötasu. Spetsialistide tööpäevade arvu vähendamine annab aastas 3,5 miljonit krooni kokkuhoidu.

Linnavalitsus ise töötab aga endiselt viis päeva nädalas, elanike vastuvõtuajad ei muutu.

Lühendatud töönädalale läheb üle 94 linnavalitsuse spetsialisti. Täielik töönädal säilib linnavalitsuse liikmetel (linnapea ja aselinnapead) ning linnasekretäril, st kuuel ametnikul. Samuti ei vähendata niigi väikest koristajate palka. Lüheneb ka paljude linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töönädal. Praegu puuduvad veel üksikasjalikud otsused, kuidas ja mis moel see hakkab toimuma, kuid selle arvelt on vaja 2010-dal aastal kokku hoida 16 miljonit krooni.

03.12.2009

Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu istung.

01.12.2009

Toimus Kohtla-Järve Linnavalitsuse istung.

24.11.2009

Kohtla-Järve Linnavalitsuses hakatakse alates detsembrist andma tasuta juriidilisi konsultatsioone tsiviilasjades. Abi hakatakse andma nii eesti kui vene keeles. Juriidilisi konsultatsioone hakkab koordineerima linnavolikogu kantselei juhataja kohusetäitja Ivetta Sakkart-Linnard.

Selleks, et saada konsultatsiooni peab inimene ennast eelnevalt vastuvõtule kirja panema. Seda saab teha kas telefoni teel numbril 33 78 530 või isiklikult linnavalitsuse hoone (Keskallee 19) kabinetis 215 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-st kuni kella 17.00-ni. Seejuures on vaja lühidalt kirjeldada probleemi sisu ning pärast seda määratakse konsultandi vastuvõtu aeg.

19.11.2009

Kohtla-Järve Linnavolikogu IV istungil jätkus omavalitsusorganite moodustamine. Valiti kolme alatise komisjoni esimehed. Kultuuri- ja hariduskomisjoni esimeheks sai Valentina Kutuzova, eelarvekomisjoni esimeheks valiti Arne Berendsen, kommunikatsiooni- ja keskkonnakaitsekomisjoni hakkab juhtima Jüri Kollo.

Peale selle tehti linna eelarves vajalikud muudatused, täpsustati linna tänavate nimetusi ning vaadati läbi ka teisi küsimusi.

14.11.2009


Foto 1, Foto 2, Foto 3

Linna kunstigaleriis „Valge saal“ toimub traditsiooniline Kohtla-Järve kunstnike ühenduse sügisnäitus.

Kuigi see on sügisnäitus, jutustab suur osa näituse ekspositsioonidest, kokku on siin aga 65 tööd, suvest. Siin on palju maastikupilte soojade päevade meenutuseks, palju portreesid, aga esindatud on ka teised žanrid.

Nagu alati on kunstnike ühenduse näituse avamine tähtis sündmus kultuurielus, seetõttu viibis näituse avamisel palju külastajaid, kohal olid ka külalised Tallinnast.

10.11.2009


Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimus XV Ida-Virumaa lillepidu. Tänavu valisid organisaatorid selle jaoks väga ilusa teema: „Armastuse hümn“. Selle konkursi-näituse osalejateks olid 17 folkloristi erinevatest linnadest. Tuleb märkida, et Eestis populaarsed folkloristide konkursid on majanduslanguse mõjul peaaegu kadunud ning ainult Kohtla-Järvel toimuvad need regulaarselt.

10.11.2009

Kohtla-Järve Linnavolikogu kolmandal istungil jätkus kohaliku omavalitsusorganite moodustamine.

Saadikud valisid revisjonikomisjoni esimeheks Arthur Sepperni, tema asetäitjaks Jevgenia Maksimova. Sotsiaalkomisjoni esimeheks sai Jevgeni Kuznetsov, tema asetäitjaks valiti Erika Kruup. Noorsoo- ja spordikomisjoni etteotsa sai Boriss Klubov ja selle komisjoni aseesimeheks valiti Anton Dijev.

Linnapea Jevgeni Solovjovi ettepanekul kinnitati linnavalitsus 5-liikmeline – linnapea ja neli aselinnapead. Aselinnapeaks majandusküsimustes kinnitati Viktoria Tsventarnaja, endine abilinnapea Ahtme ja Sompa linnaosades. Aselinnapeaks rahandusküsimustes kinnitati Ljudmila Jantšenko, aselinnapeaks sotsiaalküsimustes Niina Aleksejeva ja aselinnapeaks arenguküsimustes Riina Ivanova, kes olid ka eelmises linnavalitsuses samadel ametikohtadel.

10.11.2009

11. novembril 2009 toimub Tallinnas rahvusvaheline seminar projekti Uue Eesti-Venemaa vahelise turismimarsruudi loomine Vene Muuseumi virtuaalse keskkonna abil ning Eesti ja Venemaa noorte osavõtul raames. Projekti Juhtpartner on Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum (Eesti) ja partnerid on Vene Muuseum (Sankt-Peterburg, Venemaa) ning Kohtla-Järve Linnavalitsus. Seminaris esitletakse projekti raames väljatöötatud multimeediaprogrammi, üliõpilasttöid ja metoodilisi materjale. Informatsiooni projekti kohta võib lugeda koduleheküljelt www.vt.pkm.ee/about.

Seminarist võtab osa umbes 70-75 inimest.

09.11.2009

10. novembril 2009 kell 16.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse fuajees toimub Anzhelica Rudnytska näituse „Ukraina maailm“ avamine.

Kõik linnaelanikud, linnakülalised ja kunstihuvilised on teretulnud näituse avamisele.

02.11.2009


Kohtla-Järve Linnavolikogu teisel istungil toimus linnapea valimine. Valimisliit „Usaldus“ esitas Jevgeni Solovjovi kandidatuuri. Valimisliidu „Koos ja ausalt“ esindaja Erika Kruup tegi ettepaneku valida linnapeaks Eduard Odinets, kuid ta ei esitanud Eduard Odinetsi kirjalikku nõusolekut valimisel osalemiseks, mis on sätestatud linna põhimääruses. Seetõttu jäi Eduard Odinetsi kandidatuur kandidaatide nimekirja lülitamata.

Jevgeni Solovjovi poolt oli 19 volikogu liiget, vastu oli üks. Nii valiti Jevgeni Solovjov, kes on olnud linnapea 2003.a oktoobrist, uuesti sellesse ametisse.

01.11.2009Ahtme spordihallis toimus juba traditsiooniliseks saanud aeroobikvõimlemise rahvusvaheline turniir „Kohtla-Järve open cup 2009“, mis meie linnas toimus kolmas kord.

Turniirist võttis osa 15 võistkonda (üle 200 sportlase) Valgevene, Läti, Venemaa ja Eesti erinevatest linnadest. Välja jagati 23 medalikomplekti.

30.10.2009Lõppes Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju renoveerimine. Vanast majast on saanud vundamendist katuseni täiesti uus ning see vastab nüüd täielikult kaasaja nõuetele.

Remondile kulus küllaltki suur summa – umbes 14 miljonit krooni. Finantseerimine toimus nii riigi (umbes 85 % kuludest), kui ka kohalike omavalitsuste – Kohtla-Järve linna ja Kohtla valla poolt.

Lasteaia remondijärgsel avamisüritusel osalesid omavalitsuste esindajad, ehitajad, lasteaia töötajad ja muidugi lapsed, kes esinesid sel puhul väikese kontserdiga. Hoones on kõik tööd lõpetatud ning see töötab uuesti, kuid lasteaia ümbruse territoorium vajab heakorrastamist, mis teostatakse kevadel.

26.10.2009Kohtla-Järve Linnavolikogu uue koosseisu esimesel istungil valisid volikogu liikmed volikogu esimeheks Arne Berendseni. Aseesimeheks valiti Svetlana Skorobogatova.

Peale selle kuulati vastavalt seadusele ära praeguse linnavalitsuse, kuhu kuuluvad linnapea ja aselinnapead, lahkumispalve.

16.10.2009Kohtla-Järve regionaalsete KVN turniiride 10-nda juubeli tähistamiseks toimus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses selle populaarse mängu festival. Festivalist võttis osa 9 KVN meeskonda Kohtla-Järvelt, Sillamäelt ja Tallinnast. Nagu tavaliselt KVN mängud, tõmbas ka see üritus ligi suure hulga pealtvaatajaid, saal oli täis.

Erinevalt tavalistest mängudest, festivali võitjat ei selgunud, kuid žürii autasustas parimaid erinevaid meeskondi.

02.10.2009

Õpetajate päeva puhul toimus Kultuurikeskuses vastuvõtt linna õpetajate auks. Parimaid koolide, gümnaasiumide ja lasteaedade pedagooge autasustati linnavalitsuse tänukirjade ja aumärkidega.23.09.2009


Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu XLIX istung.

15.09.2009

Kohtla-Järvet külastas Pihkva aselinnapea I. Tšetšerski. Linnavalitsuses toimus tema kohtumine linnapea E. Solovjoviga, kus viibisid ka Riigikogu liige V. Korb, volikogu esimees A. Berendsen ja aselinnapea J. Kollo.

Pooled tulid järeldusele, et oleks otstarbekas alustada aktiivselt vastastikuste kasulike suhete loomist. Suuremad võimalused selleks avanevad Euroliidu poolt finantseeritava ja toetatava EL piiriäärsete riikide koostöö lähimate regioonidega raames.

04.09.2009

Tasuta arvuti ja ID-kaardi koolitused Kohtla-Järvel (Est)
Tasuta arvuti ja ID-kaardi koolitused Kohtla-Järvel (Rus)


29.08.2009
Kohtla-Järvel Keskalleel toimus traditsiooniline „Loominguline allee“. Selle organiseerijaks oli Kultuurikeskus, aga kaasaaitajateks olid paljud linna asutused. Ürituse põhiosaks olid arvukad loomingulised töökojad, kus lapsed ja täiskasvanud said proovile panna oma oskusi erinevate käsitsi valmistatud pisiesemete ja ebatavaliste mänguasjade valmistamisel. Samas sai ka mängida erinevaid mänge.
Peale selle esinesid alleel linna loominguliste kollektiivide liikmed, teater „Tuuleveski“ aga näitas väikestele vaatajatele muinasjuttu.


21.08.2009

Möödunud aasta lõpus avatud Ahtme Gümnaasiumi staadion sai uue conipurkattega jooksuraja, mis annab hea võimaluse nii treeninguteks kui ka võistluste läbiviimiseks. Peale selle sai conipurkatte ka kaugushüppe sektori hoovõturada.

Staadioni need osad ehitati põhiosast tunduvalt hiljem, kuna talvisel ajal conipurkatet panna ei tohi, see töö teostati suvel soojade ja kuivade ilmadega.17.08.2009

Portugali Suursaatkond Tallinnas kutsub Kohtla-Järve linna elanikke osa võtma viktoriinist: Portugal – keel ja kultuur.   Selle eesmärk on tõsta teadlikkust Portugalist, selle kultuurist, keelest ja ajaloost. Osaleda võivad kõik, keda huvitab Portugal ja kes soovivad sellest maast rohkem teada saada.
Täpsem info ja viktoriini küsimustik leiate aadressil : www.portugalviktoriin.com


12.08.2009

Kohtla-Järve Linnavalitsuse fuajees on avatud näitus „10 fotot“. Näitus toimub Põlevkivimuuseumi projekti raames, mis annab võimaluse igal harrastusfotograafil panna välja vaatajatele hindamiseks 10 endatehtud fotot. Praeguse näituse autoriteks on Tatjana Kruusmaa ja Sergei Korotkov. Fotograafid, kes soovivad osaleda järgmistel näitustel, võivad oma ettepanekutega pöörduda Põlevkivimuuseumisse.
 


23.06.2009

Kõikides linnaosades tähistati Jaanipäeva. Õhtul toimusid pidulikud kontserdid ja linnarahvas tantsis ja lõbutses jaanilõkete ümber kuni keskööni.

 


16.06.2009

17.06.09 algusega kell 10.00 Kohtla-Jarve Linnavalitsuses toimub pressikonverents.
Teema: Praegused linna probleemid.

13.06.2009

Kohtla-Järve 63.aastapäeva tähistamiseks toimusid pidulikud üritused Kultuurikeskuses ja Sompa Klubis. Linlastele esinesid estraadi- ja rahvakunstikollektiivid.

 


27.05.2009

Toimus Kohtla-Järve linna VII  Mudilaste Laulu- ja Tantsupidu.

     
 

15.05.2009

OÜ Järve Biopuhastus territooriumil toimus uue puhastusseadmete kompleksi pidulik avamine. Puhastusseadmed võimaldavad vähendada poole võrra jäätmete sattumist Soome lahte.
Projekti üldmaksumus on 421 mln.krooni. Selle finantseerimisest võtsid osa Euroopa fondid, Eesti keskonnakaitsesse investeerimise fond ja neli Ida-Virumaa linna: Kohtla-Järve, Jõhvi, Kiviõli ja Püssi. Need linnad on ka puhastusseadmete kaasomanikud.

     
 

11.05.2009

14.05.09 algusega kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimub pressikonverents.
Teema: Praegused linna probleemid.

29.04.2009

Toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu XLV istung.


23.04.2009
Kohtla-Järvel aadressil Keskallee 29 avati uus kunstigalerii – ArtAllee. Selle avas linna Kunstnike Ühendus. Galeriis eksponeeritakse Kohtla-Järve ning teiste linnade kunstnike töid. Siin saab mitte ainult vaadata maale ja skulptuure vaid neid ka osta. Peale selle töötab siin ka kunstitöökoda.