Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

  Ahtme ja Sompa linnaosad

Kohtla-Järve linna Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneeringute materjalid, mida on täiendatud avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute alusel (seletuskirjas täiendused punase tekstiga). Materjalid edastatakse maavanemale järelevalve teostamiseks.

Kohtla- Järve linna Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Dokumendid  
Ahtme linnaosa üldplaneeringu seletuskiri 

PDF 5,4 MB    

Sompa linnaosa üldplaneeringu seletuskiri PDF 0,7 MB  
Ahtme ja Sompa KSH aruanne PDF 10,7 MB  
Ahtme kaardid  
Ahtme maakasutus PDF 3,7 MB 
 Gaasi- ja soojustorustikud PDF 2,0 MB 
 Vee- ja kanalisatsioonitorustikud PDF 2,1 MB 
 Tänavavalgustus PDF 2,3 MB 
 Elektrivarustus PDF 2,1 MB 
 Munitsipaliseeritavad maa-alad PDF 1,2 MB 
 Spordirajatiste maa PDF 1,8 MB 
 Bussiliinid PDF 1,8 MB 
 Maardlad PDF 2,2 MB 
 Sompa kaardid  
 Sompa maakasutus PDF 2,0 MB 
 Elektrivarustus, gaasi- ja soojustorustikud PDF 1,0 MB  
 Vee- ja kanalisatsioonitorustikud PDF 0,7 MB 
 Tänavavalgustus PDF 0,9 MB 
 Munitsipaliseeritavad maa-alad PDF 0,9 MB 
 Spordirajatiste maa PDF 0,8 MB 
 Bussiliinid PDF 0,7 MB 
 Maardlad PDF 0,8 MB