Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu X istungi eelnõud

Istung toimub 30. aprillil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linna 2014. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine.
2. Kohtla-Järve linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
3. Määruste kehtetuks tunnistamine.
4. Jaoskonnakomisjonide moodustamine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 11. detsembri 2013. a otsuse nr 22 „Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ täiendamine .
6. Sotsiaaleluruumide staatuse kehtetuks tunnistamine.
7. Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine.
8. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2014. a otsuse nr 42 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Keemia väikekoht maaüksuste 3s, 5s ja 1p ja nende lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine“ muutmine.
9. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Jaaniku tn 9 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine.


+ Dokumendid