Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XLVII istungi eelnõud

Istung toimub 26. aprillil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

• Kohtla-Järve linna 2017. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine.
• Kohtla-Järve Linnavolikogu  30. novembri 2016. a  määruse nr 130 „Erakoolile toetuse andmise tingimused ja kord“ muutmine.
• Kinnistu Ahtme mnt 16 võõrandamine avaliku enampakkumise korras.
• Laenu võtmiseks nõusoleku andmine.
• Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kalevi tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine.

+ Dokumendid