Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XXIV istungi eelnõud

Istung toimub 26. augustil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Informatsioon teismeliste kuritegevusest Kohtla-Järvel.
2. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine. I lugemine.
3. Kohtla-Järve linna 2015. aasta teise lisaeelarve kinnitamine.
4. Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord.
5. Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. augusti 2008. a otsuse nr 318 „Ahtme linnaosas Ahtme mnt 4 maaüksuse detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamine.
7. Kohtla-Järve Linnavolikogu 3. märtsi 2004. a otsuse nr 93 „Detailplaneeringu algatamine Järve linnaosas Järveküla tee 64a“ kehtetuks tunnistamine.
8. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kruntide Sõpruse tn 14e ja Sõpruse tn 16d garaažide taga Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri suunas vabale maa-alale detailplaneeringu vastuvõtmine.
9. Ida-Viru maakonnaplaneeringu kooskõlastamine.
10. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 127 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine.
11. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 40 ja 40c kruntide ja ümbritseva maa-ala detailplaneeringu algatamine.
12. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 40 ja 40c kruntide ja ümbritseva maa-ala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
13. Ehitiste aadressil Ahtme mnt 94 Ahtme linnaosas Kohtla-Järvel peremehetuks tunnistamine.
14. Lehe tn 4 maaüksuse sihtotstarbe määramine.
15. Koha-aadressi määraja pädevuse delegeerimine.
16. Määruste kehtetuks tunnistamine.
17. Kohtla-Järve Linnavolikogu 11. detsembri 2013. a otsuse nr 22 „Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine.

+ Dokumendid