Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu LII istungi eelnõud

Istung toimub 30. augustil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linna 2017. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine.
2. Korteriomandi omandamine.
3. Kohtla-Järve Lastekodu tegevuse lõpetamine.
4. Määruse kehtetuks tunnistamine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. juuni 2017. a otsuse nr 223 „Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu tegevuse lõpetamine“ tühistamine.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. juuni 2017. a määruse nr 147 „Määruse kehtetuks tunnistamine“ tühistamine.
7. Kohtla-Järve linna huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018 vastuvõtmine.
8. Määruste kehtetuks tunnistamine.
9. Määruse kehtetuks tunnistamine.
10. Arvutikomplektide kasutusrendilepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine.
11. Keskkonnaministrilt loa taotlemine munitsipaalomandisse antud maa võõrandamiseks.
12. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Väike tn 13 kinnistu ja lähiala kuni Ritsika tänavani detailplaneeringu algatamata jätmine.
13. Linna aukodaniku nimetuse omistamise kord.

+ Dokumendid