Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XIII istungi eelnõud

Istung toimub 28. augustill k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2007-2018 uue redaktsiooni kinnitamine
2. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2018 kinnitamine.
3. Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksuvabastuse andmise kord.
4. Autode kasutusrendilepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine.
5. Sotsiaaleluruumi staatuse kehtetuks tunnistamine.
6. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Tehase tn 2 ja 2a kruntide, Pavandu tänava ning Kohtla-Järve Jaama raudtee vahelise vaba maa-ala detailplaneeringu algatamine.
7. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Tehase tn 2 ja 2a kruntide, Pavandu tänava ning Kohtla-Järve Jaama raudtee vahelise vaba maa-ala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. 
8. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 35 ja 35a kruntide ja lähiala detailplaneeringu algatamine.
9. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 35 ja 35a kruntide ja lähiala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
10. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kruntide Sõpruse tn 14e ja Sõpruse tn 16d garaažide taga Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri suunas vabale maa-alale detailplaneeringu algatamine.
11. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kruntide Sõpruse tn 14e ja Sõpruse tn 16d garaažide taga Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri suunas vaba maa-ala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

+ Dokumendid