Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Detailplaneeringud

Detailplaneeringu eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel.

Planeerimise põhimõte ei ole kellegi ehitamise soovi tingimusteta legaliseerimine planeeringu kaudu, vaid tagada, et kellegi ehitamise soovi realiseerimisel ka tema naabrite huvid ning linna arengu vajadused ja põhimõtted oleksid ka arvestatud.

Planeerimisseaduse §9 lõige 1 kohaselt koostatakse detailplaneering lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks linna territooriumi osa kohta.

Kui isik (huvitatud isik) soovib mingil maal midagi ehitada, saab ta teha seda ainult sellisel viisil nagu detailplaneeringuga on määrataud.

Planeerimisseaduse §10 lg 1 kohaselt võib igaüks teha planeeringu algatamise ettepaneku, kuid see peab olema põhjendatud ja vastuvõetav.


Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Tehase tn 9 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 4,4 MB


Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kohtla-Järve tööstuspark 3 kinnistu detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 12,4 MB


Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Pärna tn 20 kinnistu ja ümbritseva ala detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 19,3 MB


Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Jaaniku tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 30,2 MB


Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 50 ja 50s kinnistute ja ümbritseva vaba maa-ala kuni Niidu tänavani detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 223,4 MB


Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kalevi tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneering”  dokumendid –Eskiis

Dokumendid  
Dokumendid 10,8 MB


Järve linnaosas Pärna tn 49 kinnistu ja, Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 11,8 MB


Järve linnaosas Pärna tn 47 kinnistu ja ümbritseva ala detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 77,2 MB


Järve linnaosas Järveküla tee 127 kinnistu ja lähiala detaiplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 7,6 MB


Järve linnaosas Järveküla tee 40 ja 40c kruntide ja ümbritseva maa-ala DP

Dokumendid  
Dokumendid 32,3 MB


Ahtme Linnaosas Tervise tn.3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu materjalid

Dokumendid  
Dokumendid 29,9 MB


Metsapargi maaüksuse detailplaneeringu materjalid

Dokumendid  
Dokumendid 8,7 MB
Video 124,4 MB


Kohtla-Järve linna Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 237,7 MB
Video 108 MB


Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Kiige tn 16 krundi detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 1,8 MB


Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Jaaniku tn 39 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 11,4 MB


“Ahtme linnaosas kruntide Sõpruse tn 14e ja Sõpruse tn 16d garaažide taga vaba maa-ala detailplaneering“   materjalid

Dokumendid  
Dokumendid 15,0 MB


Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Tammiku alevikust kuni Vana Ahtme ja Tabori tänavani jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 507,5 MB


Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas Raudtee tn. 43 kinnistu detailplanering

Dokumendid  
Dokumendid 14,6 MB


Järveküla tee 11 krundi ja lähiala detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 101,8 MB


Kohtla-Järve linna Sompa linnaosa Kanarbiku tn 3a kinnistu detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 4,8 MB


Järve linnaosas Järveküla tee 12 krundiga piirneva vaba maa-ala detailplaneeringu materjalid

Dokumendid  
Dokumendid 16,3 MB


Jaaniku tn 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu materjalid

Dokumendid  
Dokumendid 6,6 MB


Järveküla tee 50s tankla

Dokumendid  
Dokumendid 1,6 MB


Puru tee 77 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu materjalid

Dokumendid  
Dokumendid 23,58 MB


Järve linnaosas Keemia väikekoht maaüksuste 3s, 5s ja 1p ning nende lähiümbruse detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 43 MB


Keemia vk 7t kinnistu lõunanurga osa detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 6,42 MB


Pioneeri 6b ja 6c detaiplaneeringu materjalid

Dokumendid  
Dokumendid 12,13 MB


Raudi kalmistu detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 24,18 MB


Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Tammiku tn 5a maaüksuse detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 4,98 MB


Järve linnaosa Põhja MKR asumi liiklusskeemi DP

Dokumendid  
Dokumendid 63,65 MB


Järve linnaosa Lõuna MKR asumi liiklusskeemi DP kooskõlastamisel

Dokumendid  
Dokumendid 23,90 MB


Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid


Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Pargitaguse 8 detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 1,2 MB


Kohtla-Järve Tööstuspargi detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 17,85 MB


Jõhvi-Tammiku jalg- ja jalgratta tee detailplaneering

Dokumendid  
Dokumendid 29,89 MB


Ahtme mnt 27a maaüksuse osale detailplaneering:

Dokumendid  
Seletuskiri PDF 0,3 MB
Kaardid
Menetlusdokumendid PDF 12 MB
Põhijoonis PDF 0,7 MB


Valli tn 2 ja Valli tn 4 kruntide vahelise maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering:

Dokumendid  
Seletuskiri PDF 0,7 MB
Kaardid
Menetlusdokumendid PDF 8,9 MB
Põhijoonis PDF 0,9 MB


Ahtme linnaosa Ahtme veehaarde detailplaneering:

Dokumendid  
Seletuskiri PDF 0,2 MB
Kaardid
Menetlusdokumendid PDF 2,5 MB
Põhijoonis PDF 0,6 MB


Järve linnaosa Lõuna veehaarde detailplaneering:

Dokumendid  
Seletuskiri PDF 0,2 MB
Kaardid
Menetlusdokumendid PDF 2,9 MB
Põhijoonis PDF 0,4 MB