Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XVII istungi eelnõud

Istung toimub 17. detsembril k.a kell 13.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linna 2014. aasta neljanda lisaeelarve kinnitamine.
2. Kohtla-Järve linna 2015. aasta eelarve kinnitamine. I lugemine.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. juuni 2014. a otsuse nr 57 „Kohtla-Järve Linnavolikogu töörühma moodustamine“ muutmine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a otsuse nr 67 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis“ muutmine.
5. Hoolekandeasutusse suunamise korraldamise ja teenuse eest linnaeelarve vahenditest osalise tasumise kord.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a otsuse nr 63 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 35 ja 35a kruntide ja lähiala detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamine.
7. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kinnistu Jaaniku tn 39 detailplaneeringu algatamine.
8. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Jaaniku tn 9 krundi ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine.
9. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a otsuse nr 64 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 35 ja 35a kruntide ja lähiala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ kehtetuks tunnistamine.
10. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Jaaniku tn 39 kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
11. Kase tn 3 maaüksuse sihtotstarbe määramine.
12. Nooruse tn 9 maaüksuse sihtotstarbe määramine .
13. Ahtme metskond 130 katastriüksuse maa riigi omandisse jätmisega nõustumine.
14. Ahtme metskond 131 katastriüksuse maa riigi omandisse jätmisega nõustumine.
15. Kohtla-Järve Linnavolikogu 11. detsembri 2013. a otsuse nr 22 „Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine.


+ Dokumendid