Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Hulkuvad loomad

Vastavalt seadusandlusele, loetakse hulkuvateks loomadeks omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu järelevalveta jäänud loomad. Hulkuvate loomade alast tegevust korraldab kohalik omavalitsus.

Kohtla-Järve Linnavalitsus on hulkuvate loomade alase tegevuse korraldamiseks sõlminud hankelepingu MTÜ Loomade Varjupaik Grey Dogs, kelle tööülesannete hulka kuulub Kohtla-Järve linna  haldusterritooriumil olevate hulkuvate loomade püüdmine, püütud loomade transportimine loomade varjupaika. Vastavalt seadusele hoitakse loomi varjupaigas 14 päeva, selle aja jooksul saab kadunud looma omanik oma looma varjupaigast kätte.

Kontaktandmed:
MTÜ Loomade Varjupaik Grey Dogs
Tehnika põik 3
30328 Kohtla-Järve,
Ida-Virumaa
E-post: greydogs2000@mail.ru
Kodulehekülg: www.greydogs.ee

Tel:    
+372 33 75 050
+372 5281544, 5023741 (vene keelne)
+372 58018486 ( eesti keelne)

Loomade varjupaik on avatud:
E-R 14:00-17:00
L-P ja pühad 13:00-14:00