Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XII istungi eelnõud

Istung toimub 27. juunil k.a kell 13.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi riigieelarve vahendite ümberjaotus.
2. Kohtla-Järve linna 2014. aasta teise lisaeelarve kinnitamine.
3. Kohtla-Järve linna 2013. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
4. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu volitamine Microsofti tarkvara litsentside hankimiseks ühishanke läbiviimiseks.
5. Kohtla-Järve linna heakorraeeskiri.
6. Keskallee 14b/3 katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamisega nõustumine.
7. Kohtla-Järve Linnavolikogu 15. novembri 2013. a otsuse nr 11 „Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine“ muutmine.
8. Kohtla-Järve Linnavolikogu töörühma moodustamine.
9. Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.

+ Dokumendid