Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XXXIV istungi eelnõud

Istung toimub 22. juunil k.a kell 10.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Osaühingu OSK GRUPP põhikirja muutmine ja kinnitamine uues redaktsioonis.
2. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 kinnitamine. I lugemine.
3. Kohtla-Järve linna 2016. aasta teise lisaeelarve kinnitamine.
4. Kohtla-Järve linna 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu ajutise komisjoni moodustamine.
6. Seisukoha võtmine Vaivara Vallavolikogu 11. mai 2016 otsuse nr 97 „Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuste piiride muutmise läbirääkimiste alustamiseks“ kohta.
7. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.
8. Metskonna tee 3 maaüksuse sihtotstarbe määramine.
9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
10. Hoone aadressil Kalevi tn 33 lammutamiseks toetuse taotlemine.

+ Dokumendid