Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

  Kukruse ja Oru linnaosad

Kohtla-Järve Linnavolikogu 26.05.2010 otsusega nr 74 kehtestati Kukruse linnaosa üldplaneering

Kohtla-Järve Linnavolikogu 26.05.2010 otsusega nr 75 kehtestati Oru linnaosa üldplaneering.

Dokumendid  
KSH aruanne PDF 13 MB
Oru linnaosa üldplaneeringu eskiisi seletuskiri PDF 3,5 MB
Kukruse linnaosa üldplaneeringu eskiisi seletuskiri PDF 2,7 MB
Oru ja Kukruse linnaosade üldplaneeringute protsessi ja planeeringute KSH aruanne PDF 10,5 MB
Kaardid  
Oru maakasutus PDF 0,9 MB
Oru soojus PDF 0,4 MB
Oru vesi ja kanalisatsioon PDF 0,4 MB
Oru tänavavalgustus PDF 0,3 MB
Oru linnaosa piirimuudatuste ettepanek PDF 0,6 MB
Kukruse maakasutus PDF 0,9 MB
Kukruse soojus PDF 0,3 MB
Kukruse vesi ja kanalisatsioon PDF 0,2 MB
Kukruse tänavavalgustus PDF 0,3 MB