Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Komisjonide koosolekud


Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 26. veebruaril k.a  kell 14.00  linnavalitsuse hoone  I-korrusel kab 136.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub 15. veebruaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 30. jaanuaril k.a  kell 14.00  linnavalitsuse hoone  III-korrusel kab 302.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordikomisjoni ühine koosolek toimub 2. veebruaril k.a kell 10.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 30. jaanuaril k.a kell 14.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosolek toimub 26. jaanuaril k.a kell 11.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub 30. jaanuaril k.a kell 14.00 linnavolikogu esimehe kabinetis 215.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub 29. jaanuaril k.a kell 14.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.
Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 26. jaanuaril k.a kell 14.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub 9. jaanuaril 2018. a kell 14.00 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve  struktuuriüksuses.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 19. detsembril k.a  kell 15.00  linnavalitsuse hoone  III-korrusel kab 302.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub 19. detsembril k.a kell 14.00 linnavolikogu esimehe kabinetis 215.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 20. detsembril k.a kell 13.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosolek toimub 20. detsembril k.a kell 12.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub 18. detsembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 19. detsembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosolek toimub 29. novembril k.a kell 14.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 28. novembril k.a kell 14.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub 28. novembril k.a kell 15.00 linnavolikogu esimehe kabinetis 215.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 30. novembril k.a kell 15.00 linnavolikogu esimehe kabinetis 215.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 29. novembril k.a  kell 13.30  linnavalitsuse hoone  III-korrusel kab 302.

Linnavolikogu Kantselei

Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub 23. novembril k.a kell 14.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Linnavolikogu Kantselei