Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XI istungi eelnõud

Istung toimub 28. mail k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linna põhimäärus. I lugemine.
2. Määruste kehtetuks tunnistamine.
3. Määruste kehtetuks tunnistamine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. aprilli 2014. a otsuse nr 43 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis“ muutmine.
5. Sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise kord.
6. Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord.
7. Kohtla-Järve linna aukodaniku statuut.
8. Kohtla-Järve linna arengukava 2007-2018 uue redaktsiooni kinnitamine. I lugemine.
9. Kohtla-Järve linna detailplaneeringute menetlemise otsuste kehtetuks tunnistamine.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. märtsi 2013. a määruse nr 163 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend“ muutmine.
11. Tööaja kehtestamine.
12. Vastamine arupärimisele.
13. Vastamine arupärimisele.
14. Palgalise linnavalitsuse liikme Viktoria Tsventarnaja ametist vabastamine.

+ Dokumendid