Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XXXIII istungi eelnõud

Istung toimub 25. mail k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2016. a eelarve muudatuste kinnitamine.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. aprilli 2016. a otsuse nr 153 „Kohtla-Järve linna aukodaniku nimetuse omistamine“ tühistamine.
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
4. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine.
5. Viivikonna linnaosas maaüksuste sihtotstarbe määramine.
6. Autode kasutusrendilepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine.
7. Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord.
8. Määruse kehtetuks tunnistamine.
9. Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 2016/2017. õppeaasta koolivaheajad.
10. Linnaelanike küsitluse korraldamise kord.
11. Kohtla-Järve linna ametiasutuse hallatavate asutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kord.
12. Kohtla-Järve linna esindamise kord.

+ Dokumendid