Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XLVIII istungi eelnõu

Erakorraline istung toimub 4. mail 2017. a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linna ja Vaivara valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine.
2. Kohtla-Järve Viivikonna linnaosana (Viivikonna ja Sirgala) määratud territooriumi  elanike küsitluse tulemuste kinnitamine.
3. Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta arvamuse esitamine.

+ Dokumendid