Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XLIX istungi eelnõud

Istung toimub 31. mail k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Ühistranspordikeskuse moodustamisel osalemine.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. veebruari 2014. a määruse nr 20 „Kohtla-Järve linna avalikel bussiliinidel sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine.
3. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kalevi tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
4. Ehitise aadressil Järveküla tee 65b Järve linnaosas peremehetuks tunnistamine.

+ Dokumendid