Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu IX istungi eelnõud

Istung toimub 26. märtsil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2014. a eelarve kinnitamine.
2. Sihtasutuse Kohtla-Järve Arengukeskus lõpetamine.
3. Määruse kehtetuks tunnistamine.
4. Laenu võtmine.
5. Kohtla-Järve linna huvikoolide õpetajate ja direktorite töötasu alammäärade kehtestamine.
6. Ahtme Spordihalli ja Kohtla-Järve Spordikeskuse ümberkorraldamine Kohtla-Järve Spordikeskuseks.
7. Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide põhimääruste kehtestamise kord.
8. Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide arengukavade kinnitamise ja muutmise kord.
9. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. jaanuari 2013. a määruse nr 156 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ muutmine.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Maleva Põhikooli hoolekogusse.
11. Kohtla-Järve linna kaevetööde eeskiri.
12. Jaaniku tn 39 võõrandamiseks loa taotlemine.
13. Mäetaguse valla üldplaneeringu kooskõlastamine.
14. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Keemia väikekoht maaüksuste 3s, 5s ja 1p ja nende lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine.

+ Dokumendid