Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XXXI istungi eelnõud

Istung toimub 30. märtsil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. juuni 2013. a määruse nr 177 „Määruste kehtetuks tunnistamine“ osaliselt tühistamine.
2. Määruse kehtetuks tunnistamine.
3. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord.
4. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.
5. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu 17. detsembri 2014. a määruse nr 52 „Hoolekandeasutusse suunamise korraldamise ja teenuse eest linnaeelarve vahenditest osalise tasumise kord“ muutmine.
7. Jõhvi - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu 2015-2020 tegevuskava heakskiitmine.
8. Projektis osalemise otsustamine.
9. Kohtla-Järve Linnavolikogu 11. detsembri 2013. a otsuse nr 22 „Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise majanduskomisjoni aseesimehe valimine.
11. Vastus arupärimisele.

+ Dokumendid