Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XLVI istungi eelnõud

Istung toimub 29. märtsil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

• Määruste kehtetuks tunnistamine.
• Määruse kehtetuks tunnistamine.
• Lastekaitseseaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine.
• Digiseadmete  kasutusrendilepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine.
• Kurtna Noortelaager kinnistu võõrandamine avaliku enampakkumise korras.

+ Dokumendid