Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu III istungi eelnõud

Istung toimub 15. novembril k.a kell 10.00 linnavolikogu istungite saalis.

01. Määruste kehtetuks tunnistamine.
02. Volikogu otsuse tühistamine.
03. Kohtla-Järve Linnavolikogu aseesimeeste arvu määramine
04. Volikogu aseesimeeste valimine
05. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
06. Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
07. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
08. Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

+ Dokumendid