Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu II istungi eelnõud

Istung toimub 8. novembril k.a kell 13.00 linnavolikogu istungite saalis.

01. Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
02. Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskiri
03. Kohtla-Järve linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus
04. Kohtla-Järve linna avalikel bussiliinidel sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad
05. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi hoolekogusse
06. Linnapea valimine

+ Dokumendid