Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XV istungi eelnõud

Istung toimub 29. oktoobril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Pangalaenu võtmine sildfinantseerimiseks.
2. Kohtla-Järve linna 2014. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. märtsi 2013. a määruse nr 163 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend“ muutmine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Maleva Põhikooli hoolekogusse.

+ Dokumendid