Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XLII istungi eelnõud

Istung toimub 30. novembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. OÜ Õppekeskus Intellekt erapõhikooli toetuse andmise tingimused ja kord.
2. Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend.
3. Koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine.
4. Määruse kehtetuks tunnistamine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogusse.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu 11. detsembri 2013. a otsuse nr 22 „Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine.
7. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2016. a eelarve muudatuste kinnitamine.
8. Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise majanduskomisjoni esimehe valimine.

+ Dokumendid