Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu II istungi eelnõud

Istung toimub 1. novembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine.
2. Revisjonikomisjoni esimehe valimine.
3. Eelarvekomisjoni esimehe valimine.
4. Hariduse- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine.
5. Majanduskomisjoni esimehe valimine.
6. Noorsoo- ja spordikomisjoni esimehe valimine.
7. Sotsiaalkomisjoni esimehe valimine.
8. Linnapea valimine.
9. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
10. Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine.

+ Dokumendid