Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve ohtlike jäätmete kogumispunktid

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis võivad oma kahjuliku toime tõttu olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlikke jäätmeid tekib nii majapidamistes kui ka ettevõtetes.

Kohtla-Järve linna kogumispunktid on rajatud selleks, et Kohtla-Järve linnaelanikel oleks võimalus kodumajapidamises tekkinud ohtlikest jäätmetest ja probleemtoodetest TASUTA vabaneda, vältimaks ohtlike jäätmete sattumist prügilasse või ümbritsevasse keskkonda.

Asutused ja ettevõtted peavad ise korraldama oma ohtlike jäätmete kogumise, ajutise ladustamise ja üleandmise litsentsi omavatele ohtlike jäätmete käitlejatele.

Kohtla-Järve linna elanikele on rajatud linna kaks ohtlike jäätmete kogumispunkti, mis asuvad:


• Ahtme linnaosas, aadressil Altserva 1b (Lukoili tankla vahetusläheduses).

Vastuvõtuaeg:
T,K,N,R- 15.00-19.00;
L , P- 12.00-18.00;
* Esmaspäeviti ja riiklike pühade ajal suletud.

(Ahtme linnaosa ohtlike jäätmete kogumispunkti asukoha kaardilt leiate siit.)


• Järve linnaosas, aadressil Toila vald, Järve küla, Jäätme maaüksus (Tegemist on Toila valla ja Kohtla-Järve linna ühise kogumispunktiga).

Vastuvõtuaeg:
E, L- 10:00-14.00;
T,N,R- 14.00-18.00;
* Kolmapäev, pühapäev ja riiklike pühade ajal suletud.

(Järve linnaosa ohtlike jäätmete kogumispunkti asukoha kaardilt leiate siit.)


Kogumispunkti võib tuua peamisi kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmeid:
• vanaõli, õlifiltrid, õlinõud, õlised kaltsud;
• ohtlike ainetega saastunud pakendid;
• vanad akud, patareid;
• päevavalguslambid;
• elavhõbedajäätmed;
• värvi- ja lakijäätmed;
• aegunud ravimid;
• kemikaaljäätmed (taimekaitsevahendid, olmekemikaalid).

Kogumispunkti võib tuua peamisi kodumajapidamises tekkinud probleemtooteid:
• sõiduautode rehvid;
• külmkapid, sügavkülmikud;
• telerid, raadiod, arvutid ja jt elektroonikaseadmed.

*Toila vallas, Järve küla, Jäätme maaüksusel asuvasse ohtlike jäätmete kogumispunkti võib väikestes kogustes tuua ka lehtklaasi ja asbestijäätmeid (eterniiti kuni 20 tahvlit).


NB! Tagastatavad elektroonikaseadmed peavad olema kompaktsed!