Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumine Kohtla-Järve linnas

Kohtla-Järve linna Järve ja Ahtme linnaosadesse on rajatud ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumispunktid selleks, et Kohtla-Järve linnaelanikel oleks võimalus kodumajapidamises tekkinud ohtlikest jäätmetest ja probleemtoodetest TASUTA vabaneda, vältimaks ohtlike jäätmete sattumist prügilasse või ümbritsevasse keskkonda. Asutused ja ettevõtted peavad ise korraldama oma ohtlike jäätmete kogumise, ajutise ladustamise ja üleandmise litsentsi omavatele ohtlike jäätmete käitlejatele.

Järve linnaosa jäätmejaam
Ahtme linnaosa kogumispunkt