Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XL istungi eelnõud

Istung toimub 26. oktoobril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linna 2016. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine.
2. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
3. Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine.
4. Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis. 
5. Kohtla-Järve linna esindajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.
6. Kohtla-Järve linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse.
7. Kurtna Noortelaagri ja Kohtla-Järve Noortekeskuse ümberkorraldamine Kohtla-Järve Noortekeskuseks.
8. Määruse kehtetuks tunnistamine.
9. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogusse.
10. Määruste kehtetuks tunnistamine.
11. Pädevuse delegeerimine.
12. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Jaaniku tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine.
13. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Jaaniku tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
14. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a määruse nr 39 „Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksuvabastuse andmise kord” muutmine.
15. Vastus arupärimisele.

+ Dokumendid