Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Two-days Intermediate PPs meeting nr 1 in Kohtla-Järve 12-13.12.2013The Partners Meeting and Steering Group session took place on 12-13 of December 2013 in Kohtla-Järve town, Estonia. These meetings were organized by Lead Partner-Kohtla-Järve Town Government in the framework of the international project „Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region“- Medical Waste, which is financed by Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013.

During two-day meeting the participants-representatives of partner’s organizations from Slantsy and Sankt-Petersburg visited Ida-Viru Central Hospital and participated in the Partners’ and Steering Group’ sessions where the questions connected with project implementation, time plan and procurement procedures were discussed.12-13 декабря 2013 года в Кохтла-Ярве в рамках международного проекта «Экологическая утилизация опасных медицинских отходов в трансграничном регионе»,- Medical Waste, финансируемого Программой приграничного сотрудничества Эстония – Латвия – Россия в рамках Европейского инструмента соседства и партнёрства 2007-2013, состоялась встреча партнеров проекта и заседание Управляющего Комитета.

В ходе двухдневного визита участники-представители партнерских организаций из городов Сланцы и Санкт-Петербург посетили Ида-Виру Центральную больницу, а так же приняли участие в заседаниях, во время которых обсуждались вопросы, связанные с реализацией проекта, графиком выполнения работ и вопросами закупок.12.-13. detsembril 2013 toimus Kohtla-Järvel rahvusvahelise projekti „Ohtlike meditsiiniliste jäätmete keskkonnasõbralik utiliseerimine piiriüleses piirkonnas“/Medical Waste raames partnerite kohtumine ja Juhtkomitee istung. Projekt on finantseeritav Euroopa Naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 poolt.

Kahepäevase visiidi ajal külastasid osalejad Slantsõst ja Peterburist Ida-Viru Keskhaiglat ja võtsid osa istungitest, kus olid arutatud küsimused, mis on seotud projekti elluviimise, projekti tegevuste teostamise graafiku ja hangete protseduuridega.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4,