Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Baltic Smart City Areas for the 21st century AREA 21The idea of the project is to bring together authorities, energy providers and citizens within their city districts to find and apply the best solutions for saving energy, thus decreasing CO2 emissions. To achieve this, the project enables local and regional authorities from cities around the Baltic Sea to run cooperative planning processes. Such processes help authorities to work together across different sectors, to understand citizens’ motives and barriers, and to activate relevant players in city neighbourhoods.

AREA 21 Project overview EST
AREA 21 Project overview RUS
AREA 21 Project overview ENG


13.06.2018

Rahvusvahelise projekti AREA 21 partnerite kohtumine Rootsis Helsingborgis
4.-6. aprillil 2018. a toimus rahvusvahelise projekti Baltic Smart City Areas for the 21st century – AREA 21 teine töökohtumine, millest võtsid osa Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindajad. Kohtumise korraldaja oli üks projekti partneritest - Skåne regiooni administratsioon. Kohtumisel osalesid 10 partneri esindajad: HafenCity Ülikool, Tampere Rakendusülikool, Skåne regioon, Öresundskraft AB, Hamburg, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tampere, Lublin, Peterburi Riiklik Polütehniline Instituut, samuti Skåne regiooni energiaplaneerimise valdkonna eksperdid.

Projekti töökohtumise peamine eesmärk oli kogemuste vahetamine ja Skåne regiooni pikaajalise ning plaanipärase töö tulemustega tutvumine energiasäästlikkuse, loodusvarade säästliku kasutamise ja looduse säilitamise meetmete rakendamisel.

Kohtumisel osalejad külastasid ettevõtet Öresundskraft AB, mis aastaid tagasi seadis endale eesmärgi, et aastaks 2045 on tootmise käigus atmosfääri heidetava süsinikdioksiidi kogus null. Ettevõte tegeleb linna soojusenergiaga varustamisega ja eelnimetatud eesmärgi saavutamiseks teeb ta suuri investeeringuid tootmise moderniseerimiseks ja üleminekuks taastuvate energiaallikate kasutamisele, samuti pakutavate teenuste valiku laiendamiseks, nagu elektri tootmine, päikesepaneelide abil töötavate elektrisõidukite laadimisjaamade ehitamine jne.

Lisaks külastati parvlaevavedusid teostavat ettevõtet HH Ferries Group, kes on teinud keskkonna säästmise eesmärgil suuri investeeringuid 2 parvlaeva üleminekuks akutoitele. Hetkel on need maailma suurimad akutoitel sõitvad praamid.

Töökohtumisel tutvustasid kõik partnerid ühe linnaosa kohta kogutud andmeid. Kohtla-Järve keskendub projektis Järve linnaosa uurimisele. Veel arutati projekti edasisi tegevusi linnade energiatõhususe parandamiseks, mida iga partner peab viie kuu jooksul ellu viima.

Helsingborgi esindajad rõhutasid, et energiaplaanide paremate tulemuste saavutamiseks on kõige olulisem ühtse kommunikatsiooni loomine kõikide sidusrühmade, sh kohalike omavalitsuste, soojus- ja elektritootjate, võrguettevõtjate, tarbijate, vahel. See on peamine eesmärk, mille iga partner peab oma linnas saavutama.

Foto 1

28.11.201715.-16. novembril 2017. a toimus Saksamaal Hamburgis HafenCity Ülikoolis rahvusvahelise projekti Baltic Smart City Areas for the 21st century – AREA 21 avakoosolek, kus osalesid ka Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindajad. Koosoleku korraldas projekti juhtpartner Hamburgi HafenCity Ülikooli linnaplaneerimise ja regionaalarengu instituut. Avakoosolekul osales 10 projektipartnerit: HafenCity Ülikool, Tampere Rakendusülikool, Skåne regioon, Öresundskraft AB, Hamburg, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tampere, Lublin, Peterburi Riiklik Polütehniline Instituut.

Kohtumisel arutati projekti elluviimisega seotud põhiküsimusi, milliseid tegevusi tuleb ellu viia, et saavutada peamine eesmärk: parandada Läänemere regioonis asuvate linnade energiatõhusust. Koosolekul andsid partnerid ülevaate oma linnast või regioonist ja praeguse energiatarbimise ja energiaplaneerimisega seotud olukorrast. Iga partner kirjeldas konkreetset ala oma regioonis, mille uurimisele projektis keskendutakse. Kohtla-Järve keskendub Järve linnaosale, sest ta omab väärtuslikke arenduspiirkondi ja asub tööstusettevõtete vahetus läheduses.

Kohtumisel arutletud energiatõhusate piirkondade teema jätkuks tutvustati partneritele Hamburgi HafenCity linnaosa suuremahulise arendusprojekti realiseerimise edusamme, millel pole maailmas analooge. 157 hektari suuruse endise sadamaterritooriumi arendamine algas 1999. aastal ja mille täielik lõpetamine on kavandatud 2025. aastaks. Projekti kohaselt peaks piirkond muutuma mitte ainult eliitlinnaosaks, vaid korraldatud infrastruktuuriga kultuurikeskuseks, kus asuvad büroohooned, korterelamud, poed, meelelahutusasutused ja kaldaäärsed promenaadid jalutuskäikudeks. Eriti oluline on, et selle piirkonna planeerimisel kasutatakse taastuvenergiaallikatele ja heitkoguste vähendamisele tuginevaid nö arukaid energiatehnoloogiaid ja pööratakse erilist tähelepanu ökoloogiale.