Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XIV istungi eelnõud

Istung toimub 24. septembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 kinnitamine.
2. Kohtla-Järve linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
3. Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord.
4. Määruse kehtetuks tunnistamine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogusse.
6. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord.
7. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. jaanuari 2014. a määruse nr 15 „Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord“ muutmine.
8. Kohtla-Järve linna Sompa linnaosa soojusvõrgu rajatiste ja nende teenindamiseks vajalike ehitiste tasuta võõrandamine otsustuskorras OÜ-le SOMPA MAJA.
9. Kohtla-Järve linna Oru linnaosa soojusvõrgu rajatiste ja nende teenindamiseks vajalike ehitiste tasuta võõrandamine otsustuskorras OÜ-le ORU KODU.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. jaanuari 2014. a määruse nr 17 „Kohtla-Järve linna ehitusmäärus“ muutmine.
11. Kohtla-Järve Linnavolikogu 11. detsembri 2013. a otsuse nr 22 „Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine
12. Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimine.

+ Dokumendid