Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
SOTSIAALSFÄÄR
 
Linna vähekindlustatud inimeste probleemidega tegeleb sotsiaalhoolekandekeskus, mis maksab ka sotsiaaltoetusi.
Sotsiaalhoolekandekeskuse halduses on kaks pensionäride päevakeskust (üks Järve, teine Ahtme linnaosas). Nende asutuste eesmärgiks on aidata pensionäridel huvitavalt aega veeta. Seal korraldatakse üritusi, peetakse pühi ja pidusid, viiakse läbi erinevaid koolitusi.
Sotsiaalhoolekandekeskuse koosseisus töötavad ka lastekaitsespetsialistid.
Linna vanurite hooldekodus elab umbes 160 inimest, kes pole vanuse või haiguse tõttu võimelised oma igapäevaelu iseseisvalt korraldama. Vähekindlustatud inimesed saavad odava eluaseme sotsiaalmajas...
Linnale kuuluvas lastekodus elab kümneid lapsi. Kohtla-Järvel on olemas ka varjupaik. See väike asutus pakub erakorraliste asjaolude tõttu kiiresti tuge vajavatele ajutist eluaset, toitu ning hoolitsust.
Linnas on olemas ka Puuetega Laste Halastuskodu.
 
TERVISHOID
 
Praegu osutavad Kohtla-Järvel üldarstiabi peamiselt perearstid. Linna territooriumil töötab kaks perearstikeskust, OÜ Järve Tervisekeskus ja OÜ Puru Tervisekeskus. Kümme perearsti töötab füüsilisest isikust ettevõtjana. Spetsialiseeritud ambulatoorset abi osutavad polikliinikutes vastu võtvad eriarstid.
Statsionaarset abi osutatakse SA-s  Ida-Viru Keskhaigla. Haigla otseses teeninduspiirkonnas on rohkem kui 100 000 elanikku. Haigla on meie linna üks suurimaid tööandjaid, seal töötab umbes 1000 inimest.
Kolm linna teenindavat kiirabibrigaadi tegutseb SA Ida-Virumaa Kiirabi koosseisus.
Linnas töötab viis erahambakliinikut.