Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

SOTSIAALSFÄÄR

Linna vähekindlustatud inimeste probleemidega tegeleb sotsiaalhoolekandekeskus, mis maksab ka sotsiaaltoetusi.
Sotsiaalhoolekandekeskuse halduses on kaks pensionäride päevakeskust (üks Järve, teine Ahtme linnaosas). Nende asutuste eesmärgiks on aidata pensionäridel huvitavalt aega veeta. Seal korraldatakse üritusi, peetakse pühi ja pidusid, viiakse läbi erinevaid koolitusi.
Linna vanurite hooldekodus elab umbes 160 inimest, kes pole vanuse või haiguse tõttu võimelised oma igapäevaelu iseseisvalt korraldama. Vähekindlustatud inimesed saavad odava eluaseme sotsiaalmajas... Kohtla-Järvel on olemas ka varjupaik. See väike asutus pakub erakorraliste asjaolude tõttu kiiresti tuge vajavatele ajutist eluaset, toitu ning hoolitsust.  

TERVISHOID  

Praegu osutavad Kohtla-Järvel üldarstiabi peamiselt perearstid. Linna territooriumil töötab kaks perearstikeskust, OÜ Järve Tervisekeskus ja OÜ Puru Tervisekeskus. Kümme perearsti töötab füüsilisest isikust ettevõtjana. Spetsialiseeritud ambulatoorset abi osutavad polikliinikutes vastu võtvad eriarstid.
Statsionaarset abi osutatakse SA-s  Ida-Viru Keskhaigla. Haigla otseses teeninduspiirkonnas on rohkem kui 100 000 elanikku. Haigla on meie linna üks suurimaid tööandjaid, seal töötab umbes 1000 inimest.