Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Üldplaneeringute ülevaatamine

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Kohtla-Järve linna üldplaneeringute ülevaatamise tulemusest. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. aprilli 2014. a määrusega nr 30 „Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine“ otsustati kinnitada Kohtla-Järve linna kehtivate üldplaneeringute tulemused. Sellest lähtudes on jäetud kehtima aastatel 2008 – 2011 kehtestatud Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Sompa, Oru ja Kurkuse linnaosade üldplaneeringud ja teemaplaneeringud. Vaadati üle ka kehtestatud detailplaneeringud, mille tulemustel jäävad kehtima Järve linnaosas 28, Ahtme linnaosas 19, Kukruse linnaosas 4, Sompa linnaosa 1 ja Oru linnaosas 1kehtestatud detailplaneeringud. On tehtud ettepanek tunnistada kehtetuks 19 detailplaneeringute menetlemise otsust seoses huvitatud isikute loobumise sooviga ning 11 otsust planeeringute menetlemise otsust huvitatud isikute tegevusetusetu tõttu. On tehtud ettepanek tunnistada kehtetuks täies ulatuses realiseerimata jäänud Metsapargi tn 10a detailplaneering.

Kohtla-Järve linna kehtivate üldplaneeringute raames detailplaneeringute + Lisa 1, Lisa 2
Üldplaneeringute ülevaatamise tulemused 2017 otsus nr 26
Kohtla-Järve üldplaneeringute ülevaatamise tulemused 2014 määrus nr 30
Määrus 30 lisa