Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Uudiste arhiiv 2016

27.12.2016

Detsembrikuu Kohtla-Järve Linnavolikogu istung toimus 21. detsembril 2016. a. Päevakorras oli 6 päevakorrapunkti. Istungil otsustati:
1. võtta Kohtla-Järve linna 2016. aasta neljas lisaeelarve vastu;
2. suunata Kohtla-Järve linna 2017. aasta eelarve teisele lugemisele;
3. koolieelse lasteasutuse seaduse § 8 lõike 1 alusel lubada läbi viia õppe- ja kasvatustegevust vene keeles 11 koolieelses munitsipaallasteasutuses;
4. anda Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusolek ühe bussi kasutusrendilepingu sõlmimiseks;
5. volitada maamaksuseaduse § 5 lõikest 3 ning § 51 lõigetest 31 ja 32  tulenevad kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Kohtla-Järve Linnavalitsusele;
6. kinnitada Kohtla-Järve linna kohalike teede nimekiri.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei


22.12.2016
Linna lasteaedade õpetajatele korraldati ülelinnaline seminar-õpituba teemal „Kaasaegsed meisterdused“, kus õpetajad meisterdasid jõulukaunistusi. Õpitoa viisid läbi Kohtla-Järve Lasteaia Kirju-Mirju õpetajad Helen Puusepp, Merle Korsten ja Riina Kuusk.

Õpetaja Riina Kuusk näitas enda kootud ja heegeldatud jõulukaunistusi ja tutvustas, kust leiab huvitavaid ideid meisterdamiseks. Õpetaja Helen Puusepp õpetas, kuidas saab kaunistada purke küünalde ümbriste jaoks silikoongeeli, erinevate pärlite ja litritega. Seejärel tutvustas ta uudset Sizzix käsitööaparaati, mille abil saab erinevate lõiketeradega valmistada kaunistusi ja karpide toorikuid. Õpetaja Merle Korsten õpetas, kuidas kasutada munakarpe ja erinevaid värve jõulukaunistuste ning kaartide valmistamiseks. Koos õpetaja Riina Kuusega meisterdati erinevatest materjalidest kuuski ja kuuseehteid. Kõik osalejad said kaasa endavalmistatud jõulukaardid ja jõuluehted ning hulgaliselt häid ideid ja oskusi jõulukaunistuste valmistamiseks.

Seminari lõpus arvamust avaldades leidsid õpetajad, et seminaril said nad palju uusi mõtteid nii ruumide kaunistamiseks kui ka jõulukaartide ja jõulumeenete tegemiseks.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

Sotsiaalteenistus

20.12.2016Kohtla-Järve Lasteaia Tareke laste võistkond Robi-Mobi (juhendaja õpetaja Tatjana Šaranova) osales Tallinnas toimunud robotivõistlusel Robotex 2016. Võistlusest võtsid osa ligi 2700 osalejat kahekümnest riigist. Võistlusel oli võimalus osaleda 14 kategoorias.

Võistkond Robi-Mobi osales Robotexi uuel võistlusel „Progre- Tiigri haridusrobotid“ kahe robotiga: Ozobot ja Beebot. Loovtöö robotiga Ozobot sai auhinna - seda hinnati kui kõige huvitavamat tööd selles kategoorias. Lasteaed Tareke oli võistlusel „Proge-Tiigri haridusrobotid“ osalenutest ainuke lasteaed, teised osalejad olid koolide algklasside võistkonnad.

Õnnitleme Kohtla-Järve lasteaia Tareke võistkonda eduka osalemise eest Robotexil!

+ Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus

20.12.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 20. detsembri 2016. a istungil vaadati läbi 17 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendid mittetulundusühingule seltsitegevuseks, kinnitati Kohtla-Järve linna korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise 15. detsembri 2016. a tulemused ja Kohtla-Järve Maleva Põhikooli üürileping ning väljastati ehitusluba.

Linnakantselei

20.12.2016

Kui vajad kiiresti politseid – helista 112!Tulemas on jõulupühade ja aastavahetuse aeg. Häirekeskusele on see aeg tavapärasest suurema töökoormusega, sest inimesed vajavad pühade ja pidude ajal paraku sageli ka kiiret hädaabi. Seetõttu on oluline meenutada, et Eestis on juba ligi kaks aastat kehtinud üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Eesti läks 11. veebruaril 2015, sümboolselt Euroopa 112 päeval üle ühele hädaabinumbrile 112. Sellest ajast tuleb numbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja kindlasti ka politseid.

Loe lähemalt...

19.12.2016

Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas Tallinnas toimunud väärtuskasvatuse konverentsil parimaid väärtuskasvatuse koole ja lasteaedu. Kohtla-Järve Lasteaeda Kirju-Mirju tunnustati „Hea lasteaia rajaleidja“ tiitliga.

„Hea lasteaia rajaleidja“ tiitli ja logoga tunnustatakse õppeasutust, kes teeb õppeasutuse arendamisel head tööd, pöörates tähelepanu iga lapse individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt antud hinnangus lasteaia Kirju-Mirju tegevusele märgiti muuhulgas ära lasteaia põnevaid väärtusalaseid tegevusi, lapsevanemate aktiivset kaasamist ja laste mitmekülgset toetamist.

Koos „Hea lasteaia rajaleidja“ tiitliga sai lasteaed õiguse kasutada „Hea lasteaia rajaleidja“ logo. Õnnitleme Kohtla-Järve Lasteaeda Kirju-Mirju saavutatud tunnustuse eest!

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

Sotsiaalteenistus

19.12.2016

Hiljuti korraldas Viru Instituut lasteaedade lastele joonistusvõistluse „Virumaal on vahva“. Lapsed joonistasid oma tegevusi, kodukoha loodust ja vaatamisväärsusi, aga ka rahvariietes lapsi. Komisjoni poolt välja antud viiest auhinnast neli said Kohtla-Järve lasteaedade lapsed.

Parimad joonistajad ja auhinnasaajad olid: - Kevin Belozub (lasteaed Rukkilill, juhendajaks õpetaja Liina Oja); - Ilja Bojarintsev (lasteaed Pääsuke, juhendajateks õpetajad Ljubov Ivanova ja Galina Halipskaja); - Anastassija Gavrina (lasteaed Pääsuke, juhendajaks õpetaja Galina Varushchenkova); - Katarina Indus (lasteaed Tareke, juhendajaks õpetaja Olga Leontjeva).

Joonistusvõistluse kõige noorem osaleja ja auhinnasaaja oli kolme ja poole aastane Anastassija Gavrina Kohtla-Järve lasteaiast Pääsuke.

Samuti märkis komisjon ära Kohtla-Järve laste Julia Svetlorussova (lasteaed Pääsuke, juhendajad Ljubov Ivanova ja Galina Halipskaja) ja Kristina Evdokimova (lasteaed Tareke, juhendaja Olga Leontjeva) toredad tööd.

Viru Instituudi projektijuht Marge Lepik: “Joonistusvõistlus oli tore ettevõtmine, üle Virumaa laekus lasteaedadelt väga erinevaid töid. Komisjon leidis, et selliseid konkursse võiks korraldada ka edaspidi.“

Õnnitleme kõiki võitjaid ja nende juhendajaid!

Sotsiaalteenistus

16.12.2016

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XLIII istung toimub 21. detsembril k.a kell 13.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

13.12.2016Linna lasteaedade õpetajatele toimub detsembrikuus huvitavaid praktilisi õpitubasid, mida viivad läbi lasteaedade õpetajad. Üks selline õpituba toimus lasteaias Tuhkatriinu. Lasteaia õpetaja Oksana Nigmatulina õpetas oma kolleegidele teistest lasteaedadest quilling-tehnikas kaunistuste tegemist. Quilling on väga põnev ja võimalusterohke tehnika. Quillinguga saab teha nii õnnitluskaarte kui  ruumikaunistusi. Quillinguga on võimalik kaunistada seinu, mööbliesemeid, pildiraame, märkmikke ja palju muud. Oksana Nigmatulina huvitus quilling-tehnikas kaunistustest kolm aastat tagasi ja see oli talle nii huvipakkuv, et nüüdseks on sellest saanud hobi ja ta võib seda tehnikat õpetada juba teistele. Quilling tehnikas kaunistuste tegemine nõuab palju kannatust ja täpsust. Õpetaja Oksana Nigmatulina sõnul oli tal meeldiv jagada kolleegidele teistest lasteaedadest oma teadmisi ja oskusi. Õpitoa tulemusel valmisid kõikidel osalejatel quilling-tehnikas jõulukaardid ja õpitoas omandatud oskusi saavad õpetajad kasutada oma igapäevatöös.

Foto 1, Foto 2

Fotode autor: Svetlana Kollo, lasteaia Tuhkatriinu õppealajuhataja.

Sotsiaalteenistus

13.12.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. detsembri 2016. a istungil vaadati läbi 27 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendeid mittetulundusühingutele seltsitegevuseks, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse Spordikomisjoni koosseis ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

12.12.2016

Selgusid SA Innove avaliku konkursi „Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskused aastateks 2017-2020“ tulemused. Konkursi tulemusel valiti üle vabariigi kandideerinud koolieelsete lasteasutuste hulgast välja 6 lasteasutust, kes hakkavad piirkonnas korraldama koolieelsete lasteasutuste eesti keele õpetajate, keelekümblusrühmade õpetajate ja eesti keelest erineva kodukeelega laste õpetajate nõustamist ning metoodilist tegevust. Konkursi komisjoni poolt, kuhu kuulusid Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Innove esindajad, osutus valituks ka Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju, kus tegutses eelmise perioodi konkursi tulemusel piirkondlik metoodikakeskus juba ka aastatel 2014-2016.

Lasteaias Kirju-Mirju töötav metoodikakeskus nõustab kogu Ida-Virumaa lasteaedu eesti keele õpetamise küsimustes, korraldab koolitusi, seminare, ümarlaudu, samuti õppevahendite laenutamist ja õpetajate koostatud metoodilise materjali levitamist.

Lasteaed Kirju-Mirju omab suurt kogemust eesti keelest erineva kodukeelega laste õpetamisel. Lasteaed Kirju-Mirju on ka keelekümblusprogrammi pilootlasteaed, kus avati 2003. aastal ühed esimestest keelekümblusrühmadest vabariigis ning lasteaeda on tulemusliku töö eest autasustatud SA Innove keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga.

Sotsiaalteenistus

8.12.2016

Kolmapäeval, 30. novembril toimunud istungil võttis Kohtla-Järve Linnavolikogu vastu määrus nr 130 „Erakoolile toetuse andmise tingimused ja kord“, mis reguleerib  eraüldhariduskooli tegevuskulude katmiseks toetuse andmise tingimusi ja korda ajavahemikul 1. jaanuar 2017. a kuni 31. detsember 2019. a.

Võeti vastu määrus nr 131 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend“, mis reguleerib Kohtla-Järve linna ametiasutuste teenistujate palga ja töötasu ning seadustest tulenevate lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimusi ja korda.

Otsustati volitada koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõikest 2 ja § 242 lõikest 3 tulenevate koolieelse lasteasutuse pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamine Kohtla-Järve Linnavalitsusele ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 91  lõikest 4 tuleneva koolieelse lasteasutuse pidaja pädevusse antud küsimuse lahendamine Kohtla-Järve koolieelsete lasteasutuste direktoritele.

Tunnistati kehtetuks alates 10. detsembrist 2016. a Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. veebruari 2013. a määrus nr 161 „Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli põhimäärus“. Lähtuvalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2014. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide põhimääruste kehtestamise kord“ § 3 lõikest 2 kehtestatakse kooli põhimäärus linnavalitsuse määrusega.

Otsustati määrata Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogusse Kohtla-Järve Linnavolikogu esindajaks Arne Berendsen.

Samuti otsustati muuta Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise eelarvekomisjoni koosseisu. Komisjoni liikmeks on Valentina Kutuzova, Riina Ivanova, Ljudmila Jantšenko ja Elna Schmidt.

Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2016. a eelarve muudatused ning valiti Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise majanduskomisjoni esimeheks Viktoria Tsventarnaja.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

07.12.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. detsembri 2016. a istungil vaadati läbi 27 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2016. aasta neljanda lisaeelarve kinnitamine“ ja otsuse „Kohtla-Järve linna kohalike teede nimekiri“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli üürilepingu muutmine ning väljastati luba ilutulestiku korraldamiseks ja ehitusload.

Linnakantselei

01.12.2016Kohtla-Järve kunstigaleriis Valge Saal (Tuuslari 18A) avati Venemaa ühe kuulsaima kunstniku Boris Nepomnyashchy personaalnäitus. Näituse avamisel oli kohal ka kunstnik isiklikult.

Väljapaneku aluseks, kuhu kuulub üle 50 teose, on illustratsioonid F.M.Dostojevski loomingule. Täiusliku kunstitehnika valdamine ning peen arusaamine kuulsa kirjaniku kirjanduslikust mõttest aitasid Boris Nepomnyashchyl luua erakordselt säravaid ja koloriitseid karaktereid. Ei ole üllatav, et tema loomingut hinnatakse ning eksponeeritakse maailma kõige kuulsamates muuseumites ning eragaleriides.

Kutsume kõiki elanikke näitust külastama ning kasutama ära harukordset võimalust tutvuda kõrgtasemel originaalkunstiteostega. Näitus on avatud 15. detsembrini.

01.12.2016Hea ettevõtja!

EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub väikeettevõtete juhte ning omanikke osalema väikeettevõtja arenguprogrammi uutes gruppides. Koolitused algavad veebruaris ning toimuvad nii Tallinnas kui ka Tartus. Kandideerimisavalduse esitamise viimane tähtaeg on 23. jaanuar 2017.

Esimesel hooajal osales programmis ligi 70 ettevõtet ja enim hinnati tippkompetentsiga koolitajaid ning uusi ja praktilisi teadmisi, mis osalejate endi ettevõtete põhjal ka läbi arutati.

Tänu EASi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele on programmi hind 8 päeva eest osaleja kohta vaid 180€ (sisaldab käibemaksu).

Programmis osalemine annab: * kaasaegsed tööriistad ja teadmised strateegilisest planeerimisest, turundusest, toote- ja teenusearendusest ning ekspordist * tugeva kontaktivõrgustiku * suunised ekspordivõimekuse kasvatamiseks

Tänu nendele on võimalik ettevõttel kiiremini ning efektiivsemalt areneda ja rahvusvaheliselt kasvada.

Registreeri kohe ning saa osa Eesti tippkoolitajate parimatest teadmistest ja kogemustest, et kasutada neid oma ettevõtte lisaväärtuse tõstmiseks! Kandideerimistähtaeg on 23. jaanuar 2017.

Vaata lisainfot ning täida avaldus siin!

01.12.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 29. novembri 2016. a istungil vaadati läbi 28 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Noortekeskuse põhimäärus, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi üürilepingud ning väljastati kasutusluba.

Linnakantselei

29.11.2016

«ÕIGUS TEADA»

Vana ladinakeelne ütlus «Dura lex, sed lex» tähendab „karm (on) seadus, kuid (siiski) seadus, mis tähendab, et olgu seadus kui karm, seda tuleb järgida ja täita. Just sellise loosungi all hakkab telekanal LITeS regulaarselt näitama juriidilise temaatikaga telesaadet, kus linnasekretär ja õigusteaduse magister Vadim Vilde annab vastused paljudele juriidilistele küsimustele.

Loe lähemalt...

28.11.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22. novembri 2016. a istungil vaadati läbi 25 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ja Kohtla-Järve Noortekeskuse üürilepingud, eraldati rahalisi vahendeid linna eelarve reservfondist Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumile ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

24.11.2016

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XLII istung toimub 30. novembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

23.11.2016

Pühapäeval, 27. novembril 2016. a süütame I Advendiküünla
Läbi sätendava õhu,
üle karge lume,
pisikene ingel,
paljajalu tuleb.
Süda soe ja särasilmil,
külma ta ei taju,
kannab kuuma küünlaleeki,
läbi valge saju.

12:00 Käsikellade ansambli CAMPANELLI JÕULUKONTSERT Kohtla-Järve Kultuurikeskuses.
Sissepääs tasuta.

Esimese Advendiküünla süütamine Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas
12:30 Kõlab Jõulumuusika
12:45 Ahtme Klubi loominguliste kollektiivide esinemine
13:00 Jõulurahu kuulutavad välja Kohtla-Järve linnapeaabi Ahtme, Oru ja Viivikonna linnaosades Tiit Lillemets ja Jõhvi Mihkli koguduse pastor Peeter Kaldur
13:20 I Advendiküünla süütamine.

Esimese Advendiküünla süütamine Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Virula väljakul
14:00 Esineb Kohtla-Järve Linnaorkester, dirigent Aleksander Saveljev
14:10 Laulavad Kohtla-Järve Kultuurikeskuse laulustuudio lapsed
14:15 Tantsib RTA Virulane: naisrühm, memmederühm, folkloorirühm „Lambrine“
14:30 Jõulurahu kuulutavad välja Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko ja Jõhvi Mihkli koguduse pastor Peeter Kaldur.
14:30 I Advendiküünla süütamine.

18.11.2016Lasteaed Tareke sai järjekordse e-Twinningu projekti eest kvaliteedimärgi. Projektide eestvedaja on lasteaia direktor Ene Kruzman.

Projekt oli suunatud laste loovuse arendamisele ja projektitegevuses osalesid koostööpartneritena 11 riigi lasteaiad.

Ene Kruzmani sõnul oli projekt tõesti lastepärane. Projektitegevused olid lastele huvitavad ja laste loomingulisust ning loovust arendavad.

Sotsiaalteenistus

15.11.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. novembri 2016. a istungil vaadati läbi 28 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi hoolekogu ja Kohtla-Järve Noortekeskuse töötajate koosseisud ning Kohtla-Järve Spordikeskuse üürileping, väljastati ehitusluba ja kasutusluba.

Linnakantselei

08.11. 2016Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 4.-5.klasside rahvastepallivõistlused.

Tütarlaste turniiril saavutas 1 koha Maleva Põhikooli võistkond, 2 koha – Kesklinna Põhikooli võistkond ja kolmandaks tulid Slaavi Põhikooli tüdrukud.

Poeglaste turniiri võitjaks tuli Maleva Põhikooli võistkond, 2 koha saavutas Slaavi Põhikooli võistkond ja 3 koha said Tammiku Põhikooli koolisportlased.

Reedel, 18. novembril korraldatakse Narva Spordikeskuses Ida- ja Lääne Virumaa piirkonna rahvastepalli finaalvõistlused, kus Kohtla-Järve linna esindavad kaks parimat tütar- ja poeglaste võistkonda.

+ Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus

08.11. 2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. novembri 2016. a istungil vaadati läbi 40 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati eelarve artiklite lõikes ning Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli, Slaavi Põhikooli ja Kohtla-Järve Kultuurikeskuse üürilepingud, väljastati ehitusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

07.11. 201627.oktoobril 2016 a. Venemaa Peakonsulaadis Narvas toimus laste joonistuste võistluse „Juri Gagarin-XX sajandi lemmik“ võitjate autasustamine. Esimese inimese lennust kosmoses 55-nda aastapäevale pühendatud joonistusvõistluse korraldas Sillamäe Venemaa Kodanike Liit. Selle aasta mais kinkis Venemaa Peakonsulaat Sillamäel kõigile 150 konkursist osalejale raamatud. Konkursi parimad tööd eksponeeriti suve jooksul Peakonsulaadi ruumides. Täna autasustas Venemaa peakonsul D.Kazennov parimate tööde autoreid. (Narva Venemaa Peakonsulaadi uudistest)

Konkursi võitjate hulgas oli ka Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja Kunstiringi õpilane Sofja Grigorjeva (juhendaja Tamara Khandešina).Sofja joonistus saavutas konkursil 3. koha.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3
Sotsiaalteenistus

01.11. 2016

Kohtla-Järve elanikele korraldatakse teavitusüritus

Teisipäeval, 8. novembril algusega kell 18 on kõik huvilised oodatud Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli (Pärna tn 49)  teavitusüritusele „Noorte võimalused Eestis“, kus elanikele jagavad infot Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA), Politsei- ja Piirivalveameti (PPA), Eesti Töötukassa ning Rajaleidja spetsialistid.

Loe lähemalt...

31.10. 2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd MAJANDUSTEENISTUSE KORRAKAITSEAMETNIKULE. Korrakaitseametniku põhiülesanneteks on väärtegude kohtuväline menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine Kohtla-Järve linnavalitsusele seadustega antud pädevuse piires, sealhulgas omavalitsuse poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle.

Tööle on võimalik asuda november 2016. a.

Loe lähemalt...

31.10. 2016

28. oktoobril 2016 tähistati Oru linnaosas veemajandusprojekti valmimist, mis kindlustab Oru linnaosa elanikele nõuetele vastava joogivee. Vesi jõuab tarbijateni vastrajatud 7,5 km pikkuse magistraaltorustiku kaudu Ahtme veetöötlusjaamast. Projekti elluviimisel loobutakse Orul paikneva puurkaevu põhjavee kasutamisest, mis sisaldas lubatust oluliselt rohkem benseeni.

Ehkki reoveekäitluse probleem ei olnud just nii kriitiline, siis oli majanduslikult mõistlik kaks asja koos lahendada. Oru ja Jõhvi vahele rajati reovee survekollektor, mille abil ühendati Oru kanalisatsioonivõrk ja Ahtme-Jõhvi reoveekollektor, et juhtida Oru reovesi edaspidi Kohtla-Järve reoveepuhastile.

Projekti kogumaksumuseks kujunes ligi 1,05 miljonit eurot, millest 58% on riigi toetus sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) keskkonnaprogrammist ning 42% on OÜ Järve Biopuhastus omafinantseering.

Tiit Lillemets
Linnapeaabi Ahtme, Oru ja Viivikonna  linnaosas

31.10. 2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldas koostöös Lastekaitse Liiduga 20. oktoobril Ida-Virumaa lasteaedadele ja koolidele seminari „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“. Programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on liitunud kõik Kohtla-Järve lasteaiad ja 3 kooli.

Loe lähemalt...


30.10.2016

Teadaanne


Kohtla-Järve Linnavolikogu erakorraline istung toimub 3. novembril k.a kell 13.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

25.10. 2016

KEMIKAALE KÄITLEVATE ETTEVÕTETE VÄLISE ELANIKKONNAKAITSE KAVA AVALIKUSTAMINE KOHTLA-JÄRVEL

Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava on vastavalt Seveso direktiivi 2012/18/EL artiklile 12 ja kemikaaliseaduse §34 p3 alusel koostatav A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete käitisevälise hädaolukorra lahendamise plaan. Vastavalt kemikaaliseadusele on pädev asutus nimetatud kava koostama Päästeamet.  

Elanikkonnakaitse kava koostatakse eesmärgiga parandada elanike teadlikkust piirkonna ohtudest ja valmisolekut õigesti käitumiseks võimalike õnnetuste korral. Kava sisunõudeid reguleerib Seveso direktiiv.

Päästeameti Ida päästekeskuse kriisireguleerimise büroo eestvõttel valmis antud kava Ida- ja Lääne-Virumaal paiknevate kemikaaliettevõtete kohta. Dokumenti on käesoleval aastal tutvustatud maakondlike omavalitsusliitude koosolekutel, ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete regionaalsel infopäeval ning  Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil. Järgmine tegevus on dokumendi kohta tagasiside kogumine elanikkonnalt.

Elanikkonnakaitse kava saadetakse kõikidele Ida- ja Lääne-Virumaa kohalikele omavalitsustele avalikustamiseks veebilehekülgedel ning selle dokumendi põhjal valmib lähitulevikus ka kemikaaliohutuse teemaline infomaterjal.

Infotund avalikkusele toimub:
27. oktoobril kell 11.30-12.30 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses (Keskallee 36) ohutuspäeval.

Infotunni ajakava:
1. Elanikkonnakaitse kava eesmärgi ja sisu tutvustus.
2. Piirkonna ettevõtetest tulenevad ohutegurid ja nende maandamiseks rakendatud meetmed.
3. Peamised käitumisjuhised.

Ettepanekud kemikaale käitlevate ettevõtete välise elanikkonnakaitse kava kohta palume esitada kuni 23. novembrini e-posti aadressil: eve.ojala@rescue.ee

Lisa 1
Lisa 2

25.10.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 25. oktoobri 2016. a istungil vaadati läbi 25 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Maleva Põhikooli, Slaavi Põhikooli ja Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi üürilepingud, väljastati kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

20.10.2016

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XL istung toimub 26. oktoobril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

20.10.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 18. oktoobri 2016. a istungil vaadati läbi 17 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, anti volitusi Kohtla-Järve Linnavalitsuse teenistujale ning väljastati ehitusluba.

Linnakantselei

13.10.2016Käesoleva aasta 29.-30. oktoobril algusega kell 11.00 Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis (Ahtme mnt. 61) toimuvad X Rahvusvahelised sportaeroobika võistlused „KOHTLA-JÄRVE OPEN CUP 2016“, kuhu on oodatud võistlema Leedu, Läti, Valgevene, Ukraina, Soome, Rootsi, Venemaa ja Eesti võimlejad. Võistlused korraldatakse Eesti Võimlemisliidu poolt kehtestatud vanusegruppides ning Rahvusvahelise Võimlemisliidu (FIG) 2013 – 2016. aastal kehtivate võistlusmääruste alusel.

Sotsiaalteenistus

13.10.2016Käesoleva aasta 11.-12. oktoobril toimusid Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis Kohtla-Järve linna koolinoorte kuni 5 kl. poeglaste saalijalgpallivõistlused.

Kaks päeva toimunud saaljalgpalliturniiril saavutas esimese koha Maleva Põhikooli poeglaste võistkond, II koha – Slaavi Põhikooli võistkond ning kolmandaks tulid Tammiku Põhikooli jalgpallurid.

Saalijalgpalliturniiri korraldas Jalgpalliklubi Järve.

Sotsiaalteenistus

13.10.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. oktoobri 2016. a istungil vaadati läbi 33 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2016. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine“ ja otsuse „Kurtna Noortelaagri ja Kohtla-Järve Noortekeskuse ümberkorraldamine Kohtla-Järve Noortekeskuseks“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Maleva Põhikooli, Slaavi Põhikooli ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud ning sotsiaalkomisjoni koosseis.

Linnakantselei

10.10. 2016

Austatud  Kohtla-Järve linna elanik, jäätmevaldaja!

Kohtla-Järve Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Kohtla-Järve linnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine“ (viitenumber:170868) tulemusena hakkab alates 01.10.2016 Kohtla-Järve linnas osutama korraldatud jäätmeveoteenust Osaühing EKOVIR (registrikood 11003148) senise vabaturu asemel. OÜ Ekovir´i pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu.  

Kohtla-Järve linn on korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks jagatud 2 (kaheks) jäätmeveo piirkonnaks:

  • Järve ja Kukruse linnaosa (edaspidi I Piirkond);
  • Ahtme, Sompa ja Oru (edaspidi II Piirkond).

  Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud veopiirkonna kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud:

  • segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01;
  • paber ja kartong jäätmekoodiga 20 01 01;
  • biolagunevad jäätmed  jäätmekoodiga 20 01 08;
  • suurjäätmed jäätmekoodiga 20 03 07.

Seega,  alates 1. oktoobrist 2016. a  omab OÜ Ekovir  ainuõigust  ülalnimetatud jäätmeid koguda ja konteinereid tühjendada ajavahemikul 01.10.2016. a - 30.04.2021. a. 

Alates 1. oktoobrist 2016. a lõpevad automaatselt kõik sõlmitud jäätmeveolepingud  prügikonteinerite tühjendamise osas ja jäätmevaldaja on kohustatud sõlmima lepingu OÜ Ekovir.

Palume kõigil jäätmevaldajatel ühendust võtta OÜ Ekovir´iga  ning sõlmida leping. 

KONTAKTANDMED:

OÜ EKOVIR
Telefon: 33 66 726
E-post: ekovir@ekovir.ee
Postiaadress: Kaasiku 28,
Jõhvi küla, 41541
Kodulehekülg: www.ekovir.ee 

Kohtla-Järve linnas toimuva korraldatud jäätmeveo kohta on võimalik saada informatsiooni KESKKONNAKAITSE rubriigis.


10.10.2016


22. septembril toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosolekul tutvustas Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse spetsialist Ljubov Kanarbik koolide õpilaste arvu monitooringut. Kokku alustas sel sügisel Kohtla-Järve linnas 1. klassis õppetööd 325 õpilast ja 10. klassis 173 õpilast.

Hariduse vanemspetsialist Anna Antson andis ülevaate hariduslike erivajadustega õpilaste toetamisest koolis. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel hariduslike erivajadustega õpilaste osakaal Kohtla-Järve linnas on 13,5%. Kui õpilasel ilmneb hariduslik erivajadus, siis algatatakse kooli hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija juhtimisel vajalikud pedagoogilised või psühholoogilised uuringud ning võetakse kasutusele täiendavad tugimeetmed.

Komisjoni koosolekul vaadati läbi volikogu määruse eelnõu „Linna aukodaniku nimetuse omistamise kord“ ning otsustati suunata Kohtla-Järve Linnavolikogu ajutise komisjonile ettepanekute tegemiseks ning lõppversiooni ettevalmistamiseks.

Samuti otsustati eraldada sihtotstarbelist toetust Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajale koolilaste sõiduks Ida-Viru rahvuskultuuride festivalile „Ühtsus“ Narvas, Põlevkivi Muuseumile PKM töötajate ja kunstide kooli õpilaste ning õpetajate sõiduks rahvusvahelisele seminarile Iževskisse (Venemaa) ning Ahtme Gümnaasiumile Perepäeva raames töötubade korraldamiseks õpilaste loovuse arendamiseks.

Toimunud koosolekul Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni esimees Valentina Kutuzova tutvustas tulevase linnavolikogu istungi päevakorra küsimusi. Otsustati võtta informatsioon teadmiseks ja toetada volikogu istungil päevakorras olevaid küsimusi.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

06.10. 2016

Kohtla-Järve linn alustas riigihangete registris riigihanke, viitenumbriga 178444, Ahtme keskuse rekonstrueerimise projekteerija leidmiseks. Tööd tellitakse meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ projekti „Ahtme keskuse väljaarendamine“ raames ning rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Ahtme keskuse arendamisel rajatakse kergliiklusteede võrgustik Ahtme linnaosas, sh jalg- ja jalgrattatee lõik Jõhvini, ühendamaks kergteed linnapiirkonna võrgustikku. Samuti korrastatakse väljakud ja rohealad, seega luuakse ja taastatakse umbes 15 ha avalikku linnaruumi.

Hankedokumendid on läbinud rakendusasutuse, milleks on EAS, kohustusliku kontrolli. Pakkumusi oodatakse 17-ks oktoobriks.

Arenguteenistus

05.10. 2016Laupäeval, 1. oktoobril toimus XVIII Ahtme rahvajooks. Ilusat sügisilma ja jooksurõõmu oli tulnud nautima 153 jooksusõpra. Rahvajooksul võisteldi neljal distantsil - 600m, 2050m, 4100m ja 6150m, kus joosti vastavalt ühe, kaks ja kolm ringi.

Rahvajooksu avamisel tervitasid sportlasi linnapeaabi Ahtme, Oru ja Viivikonna linnaosades Tiit Lillemets, Riigikogu liige Valeri Korb ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse kultuuri-ja spordi peaspetsialist Kristiine Agu.

Ahtme rahvajooksu põhidistantsi 6150 m läbis meestest kiiremini Deniss Šalkauskas Kohtla-Järve Kergejõustikuklubist Atleetika ajaga 21,10, naistest oli kiireim Saina Mamedova Sillamäe Kalevist ajaga 26,19.

Rahvajooksu korraldajateks olid Kohtla-Järve Kergejõustikuklubi Atleetika koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega ja Kohtla-Järve Spordikeskusega.

Rahvajooksu toetajad ja koostööpartnerid: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp, AS Cramo, infoportaalid: SEKUNDOMER, PANORAMA, telekanal LITES.

Võistluste protokoll

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10
Sotsiaalteenistus

05.10. 2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 4. oktoobri 2016. a istungil vaadati läbi 43 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Jaaniku tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud ning kriisikomisjoni koosseis, anti volitusi Kohtla-Järve Linnavalitsuse teenistujale, väljastati ehitusload, luba ürituse korraldamiseks ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

29.09.2016

28. septembril toimunud istungil kinnitati Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020. Linna eelarvestrateegia koostamise peaeesmärgiks on kindlustada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis.

Kohtla-Järve Linnavolikogu esindajaks Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogusse määrati Valdor Ernits ning Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi määrati Jevgenia Maksimova.

Kehtestati Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 40 ja 40c kruntide ja ümbritseva maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva maakasutamise ärimaa juhtfunktsiooni muutmine päästeteenistuse ja korrakaitse asutuse maaks, maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine politsei- ja päästehoone ja teenindavate rajatiste ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude paigutuse, tuleohutuse nõuete ning seadusest tulenevate kitsenduste, servituutide määramine ja haljastuse kavandamine. Detailplaneeringu pindala on umbes 2,0 ha.

Otsustati anda kinnitused struktuuritoetuse saamiseks meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” raames projekti „Ahtme mnt kergliiklustee rajamine“ elluviimiseks.

Samuti valiti Kohtla-Järve linnapeaks Ljudmila Jantšenko.

27.09. 2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. septembri 2016. a istungil vaadati läbi 44 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi, Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, muudeti Ahtme linnaosas koha-aadressid, anti volitusi Kohtla-Järve Linnavalitsuse teenistujale, väljastati ehitusload ning määrati projekteerimistingimused.

Linnakantselei


22.09.2016

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXXIX istung toimub 28. septembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

20.09. 2016

Austatud  Kohtla-Järve linna elanik, jäätmevaldaja!

Kohtla-Järve Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Kohtla-Järve linnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine“ (viitenumber:170868) tulemusena hakkab alates 01.10.2016 Kohtla-Järve linnas osutama korraldatud jäätmeveoteenust Osaühing EKOVIR (registrikood 11003148) senise vabaturu asemel. OÜ Ekovir´i pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu. 

Kohtla-Järve linn on korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks jagatud 2 (kaheks) jäätmeveo piirkonnaks:
• Järve ja Kukruse linnaosa (edaspidi I Piirkond);
• Ahtme, Sompa ja Oru (edaspidi II Piirkond).

   Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud veopiirkonna kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud:
• segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01;
• paber ja kartong jäätmekoodiga 20 01 01;
• biolagunevad jäätmed  jäätmekoodiga 20 01 08;
• suurjäätmed jäätmekoodiga 20 03 07.

Seega,  alates 1. oktoobrist 2016. a omab OÜ Ekovir  ainuõigust  ülalnimetatud jäätmeid koguda ja konteinereid tühjendada ajavahemikul 01.10.2016. a - 30.04.2021. a.
Alates 1. oktoobrist 2016. a lõpevad automaatselt kõik sõlmitud jäätmeveolepingud  prügikonteinerite tühjendamise osas ja jäätmevaldaja on kohustatud sõlmima lepingu OÜ Ekovir.

Palume kõigil jäätmevaldajatel ühendust võtta OÜ Ekovir´iga ning sõlmida leping.

KONTAKTANDMED:
OÜ EKOVIR Telefon: 33 66 726 E-post: ekovir@ekovir.ee
Postiaadress: Kaasiku 28, Jõhvi küla, 41541 Kodulehekülg: www.ekovir.ee

Kohtla-Järve linnas toimuva korraldatud jäätmeveo kohta on võimalik saada informatsiooni KESKKONNAKAITSE rubriigis.

20.09. 2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 20. septembri 2016. a istungil vaadati läbi 39 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli, Slaavi Põhikooli ja Maleva Põhikooli ning Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati ehitusluba ja kasutusluba, määrati projekteerimistingimused ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

20.09. 2016

Kohtla-Järve linnavalitsus tühistas 20. Septembril 2016. a korralduse nr 947 haldusmenetluse seaduse § 63 lõike 2 punkti 3 alusel ja loobub avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 2 alusel väljakuulutatud konkursist „Korrakaitseametnik“.

Suur tänu kandideerimast.

Linnakantselei

16.09.2016Tervistedendavate lasteaedade Ida-Virumaa koordinaator, Kohtla-Järve lasteaia Tareke direktor Ene Kruzman kutsus üles kõiki Kohtla-Järve lasteaedu ühel päeval ja samal ajal lasteaias korraldama spordipäeva „Sügisjooks“. „Sügisjooks“ toimub 28. septembril kell 10.00.

Ene Kruzman: „Miks me seda teeme? Pole saladus, et laste kehaline aktiivsus ei ole piisav. Laps vajab vähemalt 60 minutit kehalist aktiivsust päevas. Kehaline aktiivsus on oluline optimaalse tervise tagamiseks: see mõjutab südame-veresoonkonna tervist, vähendab ülekaalulisuse tõenäosust, tekitab positiivseid emotsioone.“

„Sügisjooksuga“ tahavad lasteaedade töötajad juhtida ka lastevanemate tähelepanu sellele, et lapsed võiksid rohkem liikuda.

„Sügisjooksuga“ on kutsutud liituma ka linna üldhariduskoolide algklassid ja kõik Ida-Virumaa tervistedendavad lasteaiad.

Juhul, kui on vihmane ilm, lükkub „Sügisjooks“ edasi.

Sotsiaalteenistus
Tervisenõukogu

16.09.2016


Austatud ettevõtjad! 

Majanduslik Hansa Liit ning Kohtla-Järve Linnavalitsus koostöös Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi esindusega kutsuvad Teid osa võtma 20.-21. oktoobrini Kohtla- Järvel toimuvatest Business Hanse päevadest. Antud üritus annab hea võimaluse kohtuda erinevate välismaiste ettevõtete ning Hansa Liidu linnade esindajatega, tutvustada neile enda ettevõtet ning leida uusi koostööpartnereid ja luua uusi ärikontakte. 

Ürituse algne kava 20.10.2016 

Seminar Kohtla-Järve Kultuurikeskuses 

10.00-12.00 

I osa: Tervitussõnad, esitlus tööstuslinnast Kohtla-Järve, majandusregiooni potentsiaal ning turutingimused, välisettevõtete esitlused. 

12.00-13.00 

Lõuna 

13.00-15.00 

II osa: Kohalike ettevõtete esitlused, ideede arendamine edukaks turule sisenemiseks. Praktikantide vahetusprogramm. 

21.10.2016 

B2B kohtumised 

09.00 - 12.00 

B2B kohtumised ning kohalike ettevõtete külastamine. 

12:30 - 14.30 

Valikuline: 

- B2B kohtumiste ning kohalike ettevõtete külastamise jätkumine; 

- Eesti Kaevandusmuuseumi külastamine.


15:00 - 17:00 

B2B kohtumiste ning kohalike ettevõtete külastamise jätkumine. 

 

16.09. 2016Käesoleva aasta 10.-18. septembrini tähistatakse Eestis teist aastat järjest üle-Euroopalist spordinädalat, mis tänavu kutsub nii noori kui täiskasvanuid leidma endale sobiva liikumisrütmi. Spordinädalast võtab osa 350 üldhariduskooli, kümned spordiklubid ning mitmed ettevõtted ja organisatsioonid, kes viivad läbi kõikvõimalikke spordiüritusi. Spordinädala moto “Leia oma rütm!” kutsub inimesi avastama uusi võimalusi liikumis- ja spordiharrastuseks ja seda tehes leidma sobiv sagedus nende harrastamiseks. Ei jäänud kõrvale ka Kohtla-Järve linna koolid.

15.septembril toimus Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi staadionil koolinoorte üritus „AHTME SEIKLUS II“. Spordiürituse kava koosnes erinevatest ülesannetest, mis pakusid noortele liikumisrõõmu, võistkonnavaimu ja võistlusõhkkonna tunnetamist. Esimese koha saavutasid Ahtme Gümnaasiumi II võistkonna koolisportlased, teiseks tulid Tammiku Põhikooli noored ning kolmanda koha saavutasid Kesklinna Põhikooli I võistkonna liikmed.

Spordiürituse korraldajateks olid tublid Ahtme Gümnaasiumi kehalise kasvatuse ainesektsiooni õpetajad!

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

15.09.2016


14. septembril toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu erakorralisel istungil valiti Kohtla-Järve Linnavolikogu esindajateks Vabariigi Presidendi Valimiskogusse Riina Ivanova ja Eduard Odinets.

Valimiskogu istung Vabariigi Presidendi valimiseks toimub 2016. aasta 24. septembril algusega kell 12.00 Estonia kontserdisaalis, Estonia pst 4, Tallinn.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

15.09.2016

Tervishoiuvaldkonna töötajate hoiatusstreigi teade
20. septembril 2016. aastal kell 9.00 kuni 10.00 toimub tervishoiuvaldkonna töötajate üleriigiline hoiatusstreik.

Hoiatusstreigiga nõuame
1. tervishoiu rahastamise suurendamist, et patsiendid saaksid vajalikku ravi,
2. tervishoiuala töötajate üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimist.

Hoiatusstreigi korraldajad on Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit.

Hoiatusstreigis osalevad järgmiste raviasutuste töötajad:
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Tallinna Lastehaigla, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Pärnu Haigla, SA Ida-Viru Keskhaigla, SA Hiiumaa Haigla, AS Järvamaa Haigla, SA Kuressaare Haigla, AS Lõuna-Eesti Haigla, SA Läänemaa Haigla, SA Narva Haigla, AS Põlva Haigla, AS Rakvere Haigla, SA Raplamaa Haigla, AS Valga Haigla, SA Viljandi Haigla, SA Jõgeva Haigla, Haapsalu NRK, SA Elva Haigla TM, AS Räpina Haigla, SA Hiiu Ravikeskus, AS Medicum, PJV Hooldusravi Keila, Tartu Linna Polikliinik, Nõmme perearstikeskus OÜ Meditiim, OÜ Mediarte, Saku Tervisekeskus, Kaja Õunapuu OÜ, Kambja PAK, Meie Tervis OÜ, TÜ Haapsalu perearst, Kalamaja Perearstid OÜ, OÜ Aira Perearstikeskus.

Hoiatusstreigi ajaks peatatakse plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud, plaanilised uuringud ja protseduurid ning plaaniline töö statsionaaris.
Töötavad kiirabi, erakorralise meditsiini osakonnad ja patsientidele osutatakse vältimatut arstiabi.

14.09.2016Käesoleva aasta 1. oktoobril toimub XVIII Ahtme rahvajooks. Rahvajooksu eesmärk on jooksu-ja liikumisharrastuse populariseerimine Kohtla-Järve linna ja Ida-Viruma maakonna elanike seas . XVIII Ahtme rahvajooks on kogu pere tervisespordi üritus, kuhu on oodatud kõik jooksuhuvilised.

Spordiüritust korraldatakse kahes osas: kepikõnd ja rahvajooks. START ja FINISH asuvad Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhalli (Ahtme mnt. 61) juures. Jooksu- ja kepikõnnirada kulgeb Ahtme linnaosa territooriumil. Käimiskeppide laenutus on tasuta.

Loe lähemalt...


13.09.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. septembri 2016. a istungil vaadati läbi 34 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuste „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi hoolekogusse“ ja „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogusse“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli ja Maleva Põhikooli üürilepingud, määrati projekteerimistingimused ja väljastati load ürituste korraldamiseks.

Linnakantselei

09.09.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus

PAKUB TÖÖD

MAJANDUSTEENISTUSE KORRAKAITSEAMETNIKULE
Korrakaitseametniku põhiülesanneteks on väärtegude kohtuväline menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine Kohtla-Järve linnavalitsusele seadustega antud pädevuse piires, sealhulgas omavalitsuse poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle.

Tööle on võimalik asuda oktoober 2016. a.

Loe lähemalt...

08.09.2016

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu erakorraline istung toimub 14. septembril k.a kell 11.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

08.09.2016

Kohtla-Järve Linnavolikogu 8. septembri 2016. a erakorralisel istungil otsustati vabastada linnapea Jevegeni Solovjov 29. augustist 2016. a linnapea ametist ametikohale mittevastavuse tõttu.

Kohtla-Järve linnapea asendajaks kuni uue linnapea valimiseni on Kohtla-Järve linnavalitsuse finantsteenistuse abilinnapea Ljudmila Jantšenko.

06.09.201605.09.2016Kohtla-Järve lasteaias Tareke, mis asub Ahtme linnaosas, lõppes regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest kaasrahastatud lasteaia osalise renoveerimise projekt EU49397. Projekti tulemusena on lasteaias vahetatud 38 aknaplokki, 15 välisust ning rekonstrueeritud veranda.

Arenguteenistus

02.09.2016

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu erakorraline istung toimub 8. septembril k.a kell 10.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

01.09.2016

Riigikohus oma 29.08.2016 määrusega jättis  linnapea Jevgeni Solovjovi kassatsioonikaebuse Ringkonnakohtu otsusele menetlusse võtmata, seega jõustus Ringkonnakohtu 4.05.2016 otsus kriminaalasjas 1-12-12478.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 482 lg 2 kohaselt linnapeaks ei või valida ja valitsuse liikmeks ei või kinnitada isikut, kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 482 lg-le 3 kui käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud välistavad asjaolud ilmnevad või tekivad vallavanema, linnapea või valitsuse liikme volituste kestel, vabastab volikogu ta ametist ametikohale mittevastavuse tõttu.

Vastavalt Kohtla-Järve linna põhimääruse § 21 lg 1 linnapea äraolekul asendab linnapead vanim kohal olev abilinnapea, s.t et alates 30.08.2016 on Kohtla-Järve linnapea asendajaks finantsteenistuse abilinnapea Ljudmila Jantšenko.

Linnakantselei

31.08.2016

Koolibusside sõidugraafik

1. ORU – JÕHVI LINN- ORU, 20 km
07.35 Oru linnaosa - Jõhvi Vene Gümnaasium, 10 km
14.30 Jõhvi Vene Gümnaasium – Oru, 10 km

2. SOMPA – KOHTLA-JÄRVE, 15 km.

7.30 Sompa Klubi – Võrgu- Rutiku – Vitsiku – Vanaküla – Ülesõit – Mööblivabrik – Tööstuse –Piiri –Käva – Õuna – Ehitajatee - Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium - Järve Gümnaasium - Kohtla-Järve Slaavi Põhikool - Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool - 8.05

3. IIDLA-KUKRUSE- KOHTLA-JÄRVE, 17 km.

7.30 Ahtme kaubakeskus – Iidla - Pargitaguse - Tallinna tervishoiu Kõrgkool Kukruse osakond - Paate - Kohtla-Järve Järve Gümnaasium - Kohtla-Järve Slaavi Põhikool - Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool - Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8.05

4. KOHTLA- JÄRVE – KUKRUSE- IIDLA- PURU, 20 km
07.35 Kalevi 36 - Keskallee - Katse 2 – Kukruse - Puru tee 41- Altserva 6 - Sõpruse 33 08.05

5. VANA AHTME- PURU- TAMMIKU- IIDLA, 8 km
07.45 Vana Ahtme - Sõpruse 33 - Puru tee 41 - Altserva 6 07.55

30.08. 2016


Ahtme Kunstide Kool võtab uuel (2016/2017) õppeaastal konkursi korras tööle

- kunstiõpetaja koormusega 0,62 ametikohta,
Nõuded kandidaadile:
1) vastav erialane pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus;
2) vastav erialane kultuuriline või muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt üheaastane erialase töö staaž õpetataval huvialal ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus,
3)eesti keele oskus;

- õppealajuhataja klassivälise tegevuse alal koormusega 0,5 kohta.
Nõuded kandidaadile:
1)vastav pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž huvikoolis või muus õppeasutuses ning läbitud vähemalt 160-tunnine juhtimiskoolitus;
2) vastav kultuurialane või muu kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus ja 160-tunnine pedagoogikakursus;
3)eesti keele oskus; 4)arvuti kasutamise oskus – Word, Exel, Photoshop, Powerpoint.

Kandidaadil peavad olema head korralduslikud ja kujunduslikud oskused.
Hindame korrektsust ja kohusetundlikkust.
Kasuks tuleb loovus, hea suhtlemisoskus, oskus töötada meeskonnas.

Avaldus, elulookirjeldus (ametikäigu kirjeldus, CV), haridust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 05.septembriks 2016.a aadressil Jaaniku 11, 31025 KOHTLA-JÄRVE või e-postiga info@ahtmekk.ee

Täiendav info tel 332 3097

30.08.2016

25. augustil toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosolekul tutvustas hariduse peaspetsialist Olga Golovatšjova riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite tulemusi. Vastavalt esitatud andmetele käesoleval õppeaastal lõpetas gümnaasiumi Kohtla-Järve linnas 151 õpilast. Nagu teistel aastatel Kohtla-Järve linnas Eesti keele teise keelena riigieksami keskmine tulemus oli suurem kui Eestis. 92% õpilasest, kes sooritasid eesti keele teise keelena riigieksami, saavutasid B1-, B2- või C1-keeleoskustaseme.

Samuti Olga Golovatšjova andis ülevaate koolide valmidusest uueks õppeaastaks. Sel sügisel Kohtla-Järve linnas lähevad kooli I klassi 349 last, neist on 40 teistest omavalitsustest. Õpilaste arvud veel muutuvad. Olga Golovatšjova mainis väga oluliste teemadena koolis turvalisuse tagamise ning koolivägivalla ennetamise küsimusi. Koolivägivalla ennetamiseks 2015. aastast osalevad kaks kooli projektis „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“. “Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Toimunud koosolekul Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni esimees Valentina Kutuzova tutvustas tulevase linnavolikogu istungi päevakorra küsimusi. Otsustati võtta informatsioon teadmiseks ja toetada volikogu istungil päevakorras olevaid küsimusi.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei


26.08.2016

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXXVI istung toimub 31. augustil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees


25.08.2016
19.08.2016

Esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus

Ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi Eesti Vabariigi territooriumil asuvasse kooli ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohtla-Järve linn. Toetuse maksmise eesmärgiks on lapse koolitee algusega seotud kulutuste osaline katmine.

Esmakordselt linna üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus on linna eelarvest makstav toetus, mis määratakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale tingimusel, et:
1) vähemalt üks lapse vanematest, eestkostja või hooldaja on linnaelanik ja on elanud linnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut;
2) laps on linnaelanik.

Toetuse taotleja esitab koolis vormikohase avalduse hiljemalt lapse 1. klassi mineku aasta 01. oktoobril. Avaldused võetaske vastu aadressil aadressil kab. 118, Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395 . Taotluste esitamise aeg on kuni 31. oktoober, toetus kantakse taotleja näidatud arvelduskontole.

Toetuse suurus on 50 eurot.

Veebi keskkonnas avalduse esitamiseks tuleb lapsevanemal end tuvastada ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil. Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata e-postile: ljubov.kanarbik@kjlv.ee, natalja.alliksaar@kjlv.ee.

Lisainfo: 33 78 615, 33 78 540

Lisa: Taotluse vorm.

Alus: Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. märts 2016. a. nr 106 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/412042016033 Sotsiaalteenistus

08.08.2016


Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu erakorraline istung toimub 12. augustil k.a kell 11.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees


21.07.2016


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 16 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Metsapargi tänava L1 – L6 katastriüksuste piirid, väljastati load ürituste korraldamiseks ja kasutusluba.

Linnakantselei


15.07.2016


Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 17 küsimust. Teiste küsimuste hulgas jaotati rahalisi vahendeid seltsitegevuseks, kinnitati eelarve artiklite lõikes ja Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli üürileping.

Linnakantselei


08.07.2016


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 5. juuli 2016. a istungil vaadati läbi 17 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaedade Väikemees ja Aljonuška töötajate koosseisud, väljastati load ürituste korraldamiseks ja ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

29.06.2016

Juunikuu Kohtla-Järve Linnavolikogu istung toimus 22. juunil. Päevakorras oli 10 päevakorrapunkti. Istungil otsustati:
1. muuta Osaühingu OSK GRUPP põhikiri ja kinnitada terviktekstina uues redaktsioonis;
2. suunata Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 teisele lugemisele;
3. kinnitada Kohtla-Järve linna 2016. aasta teise lisaeelarve;
4. kinnitada Kohtla-Järve linna 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne;
5. moodustada Kohtla-Järve Linnavolikogu ajutine komisjon, mille ülesandeks on volikogu määruse „Kohtla-Järve linna aukodaniku statuut“ uue redaktsiooni ettevalmistamine volikogule menetlemiseks;
6. nõustuda Vaivara Vallavolikogu ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks Kohtla-Järve linna ja Vaivara valla haldusüksuste piiride muutmiseks haldusreformi eesmärgi saavutamiseks ning Vaivara valla terviklikkuse tagamiseks;
7. algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ning teha ettepanekud Jõhvi Vallavolikogule, Toila Vallavolikogule, Kohtla Vallavolikogule, Kohtla-Nõmme Vallavolikogule, Mäetaguse Vallavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus;
8. määrata Kohtla-Järve linna Viivikonna linnaosas Metskonna tee 3 maaüksuse sihtotstarbeks tootmismaa;
9. taotleda maa munitsipaalomandisse;
10. tunnistada kasutamiseks kõlbmatuks endine ühiselamu hoone aadressil Kalevi tn 33 Järve linnaosas ning esitada Sihtasutusele KredEx meetmesse „Kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva või hoonestusõigusega koormatud kinnisasjal asuva elamu lammutamise toetamine“ taotlus Kalevi tn 33 hoone lammutuse toetuseks.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

27.06.2016

Ahtme Kunstide Kool võtab alates 01.septembrist 2016. a konkursi korras tööle solfedžoõpetaja koormusega 0,6 kohta.

Nõuded kandidaadile:
1) vastav erialane pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus;
2) vastav erialane kultuuriline või muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt üheaastane erialase töö staaž huvikoolis või muus õppeasutuses ning läbitud 160-tunnine pedagoogika kursus.

Avaldus; elulookirjeldus (ametikäigu kirjeldus, CV), kvalifikatsiooni ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 15.augustiks 2016.a aadressil Jaaniku 11, 31025 Kohtla-Järve või e-postiga jana.unt@ahtmekk.ee
Täiendav info tel 332 3096, 332 3097

27.06.2016

Töövõimet hindab juulist töötukassa

Tänavu 1. juulist tuleb pikaajalise tervisehäirega inimestel minna esmakordseks töövõime hindamiseks sotsiaalkindlustusameti asemel töötukassasse. Kel juba on kehtiv töövõimetus, on oodatud hindamisele isikliku korduvekspertiisi tähtajal – 2016. aasta sees sotsiaalkindlustusametisse ja 1. jaanuarist 2017 juba töövõime hindamiseks töötukassasse.

Loe lähemalt...

21.06.2016

Lugupeetud Kohtla-Järve linna elanikud! HEAD VÕIDUPÜHA JA JAANIPÄEVA!

23.06 kell 13.00 Keskalleel maakaitsepäeva tähistamine
kell 15.10-15.30 tseremoonia Vabadussõja ausamba juures

23.06 JAANITULED

Ahtme linnaosas: Ahtme Klubi juures kell 19.00 kontsert, tule süütamine kell 21.00.
Järve linnaosas: Rahvapargis kell 19.00 kontsert, tule süütamine kell 21.00.
Sompa linnaosas: Sompa Klubi juures kell 19.00 kontsert, tule süütamine kell 20.00.

Sotsiaalteenistus

17.06.2016

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXXIV istung toimub 22. juunil k.a kell 10.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees


14.06. 2016

3.-4. juunil toimusid pidulikud üritused seoses meie linna 70. aastapäeva tähistamisega. 54 inimest – 31 organisatsiooni esindajad kuuest erinevast riigist saabusid kohtlajärvelasi juubeli puhul õnnitlema. Piduliku vastuvõtu ajal loeti ette õnnitluskirjad ning anti üle kingitused, mis asuvad Kohtla-Järve Kultuurikeskuse näitusevitriinides, lisaks sellele kaunistavad kultuurikeskuse seinu kingituseks saadud maalid. Praegusel hetkel saabub linnale jätkuvalt tänukirju üritustest osavõtnutelt.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

14.06.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 14. juuni 2016. a istungil vaadati läbi 39 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati OÜ OSK GRUPP 2015. aasta majandusaasta aruanne, Kohtla-Järve Kunstide Kooli hoolekogu ja Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt töötajate koosseisud, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Maleva Põhikooli üürilepingud, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi põhimäärus, väljastati luba ürituse korraldamiseks.

Linnakantselei

10.06.20165. juunil, ülemaailmsel keskkonnapäeval, kuulutati välja konkursi „Keskkonnakäpp“ parimad. Auhinnad andis üle keskkonnaminister Marko Pomerants.

Üks auhinnasaaja oli Kohtla-Järve Lasteaed Tareke kategoorias „Õnnelik õppija“. Lasteaiale Tareke tõid auhinna projektid Aiamaa, Sügise värvid ja Säästke vett.

Keskkonnakäpa  konkurss on keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustus. Selle tunnustusega soovitakse tõsta esile kõiki, kes on jätnud oma positiivse jälje mõne keskkonnateadliku algatusega või panustanud keskkonnasõbraliku haridustegevuse edendamisse. Konkursile esitati sel aastal kokku 82 tööd. Keskkonnakäppasid antakse välja neljas kategoorias – Tubli tegutseja, Õnnelik õppija, Tark tarbija ja Kogukonna kaasaja, lisaks Rahva lemmiku auhinnad ning ka Innuka innovaatori eriauhind. Konkursile olid kandideerima oodatud nii koolid, lasteaiad, õpilasrühmad, õpetajad kui ka mitteformaalse keskkonnahariduse keskused, looduskoolid ja haridusasutused ning muud keskkonnaharidusega tegelevad organisatsioonid. 

2014. aastast välja antava auhinna eesmärk on jagada tunnustust tulemusliku tegevuse eest keskkonnateadlikkuse tõstmisel ja säästvat arengut toetavate väärtushinnangute ning hoiakute kujundamisel.

Lasteaia Tareke auhinda käisid Pärnus Pernova Hariduskeskuses korraldatud pidulikul üritusel vastu võtmas lasteaia direktor Ene Kruzman, õppealajuhataja Jelena Knjaževa ja õpetaja Nadežda Dmitrijeva, kes on lasteaias keskkonnahariduslike projektide eestvedajateks.

+ Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus

10.06.20167. mail 2016 toimus talgupäev Kohtla-Järve Metsapargis. Talgutöö eesmärgiks oli metsapargi koristus prahist. Meeleolukat üritust viisid läbi Kohtla-Järve Linnavolikogu ja Eastman Specialties OÜ.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

07.06.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 67 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve lasteaedade Tuhkatriinu, Kirju-Mirju, Rukkilill, Tuvike ja Karuke töötajate koosseisud ning Maleva Põhikooli üürileping ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

06.06.2016Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) kuulutas välja 2015/2016 õppeaasta vabariikliku projektivõistluse võitjad - 10 paremat projekti, mille hulgas oli Kohtla-Järve Lasteaia Tareke direktori Ene Kruzmani esitatud projekt „Lasteaialaste jalutuskäik sügiseses looduses“. Projekt pälvis programmi eTwinning kvaliteedimärgi.

Hindajate poolt märgiti projekt ära, kui omanäoline ja väga huvitav lasteaialastele sobiv projekt, kus käivad käsikäes kunst, mäng, muusika ja loodus, loomisrõõm ja omavaheline suhtlemine ning kus on kasutatud ühistööks sobivaid vahendeid. 3–6-aastased lapsed jälgisid muutusi sügiseses looduses, jagasid tähelepanekuid, korjasid sügisande, joonistasid ja voolisid. Lõpptulemusena  sündis virtuaalne näitus nähtust ja kogetust.  

Projekti peaeesmärk oli anda lastele võimalus näha sügisese looduse rikkust, jälgida tema muutumist, teha sügisese looduse teemal loometöid ja suhelda projekti partneritega. Projekti käigus uurisid lapsed seda, kuidas loodus sügisel muutub mitte üksnes Eestis, aga ka teistes Euroopa maades. Nad õppisid nautima sügise ilu ja armastama loodust.

Projekt inspireeris nii lapsi kui ka õpetajaid looma kauneid loometöid, mille tulemusel toimusid näitused teemal „Sügisannid“ ning „Lehed langevad ja langevad“.

Kõike projekti käigus tehtut jagati projekti partneritega teistest riikidest. Kokku tegutses lasteaia Tareke projektis 23 projektipartnerit.

Projekti autor Ene Kruzman: “Loodusteemaline projekt on aktuaalne, kuna eelkooliealised lapsed alles hakkavad loodusnähtusi ja maailma tundma õppima ning sellel eluperioodil on vaja neile süsteemselt ja lapsi köitval moel edasi anda mitmekülgset infot looduse ja looduses toimuvate muutuste kohta, sidudes seda mängu ja muude huvitavate tegevustega“.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Sotsiaalteenistus

30.05.2016


Kohtla-Järve linna 70.aastapäeva tähistamine 03-04.06.2016

3. juuni 2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse esine väljak (Keskallee 19)

10:00-12:00

Kohtla-Järve linna 70. aastapäevale pühendatud pidulik mänguprogramm ja meisterklassid lasteaedadele

12:00-14:00

Kohtla-Järve linna 70. aastapäevale pühendatud etendus ja mänguprogramm algklasside õpilastele „Lilled linnale“

 

4. juuni 2016

11:00

  Kohtla-Järve 70.aastapäevale pühendatud X kunstipäev linnaelanikele „Siidisaalide töötuba“, Kohtla-Järve Kunstide Kool, Kalevi 37

 

Suurlava Virula väljakul

12:00

Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe pr Riina Ivanova, Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjovi ja Riigikogu liige Valeri Korbi tervitussõnad Kohtla-Järve linna 70. aastapäeva puhul

12:10-12:55

Esineb Kohtla-Järve Linnaorkester, dirigent Alexander Saveliev

13:00-13:30

Esineb Kohtla-Järve Kunstide Kooli akordionistide ansambel, juhendaja Svetlana Belobolova

13:30-14:00

Esinevad Ahtme Kunstide Kooli õpilased

14:00-15:00

Esinevad Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja kollektiivid ja tantsukollektiiv S-Stuudio Viljandist

15:00-15:30

Esinevad Ahtme Klubi  loomekollektiivid

15:30-15:45

Esineb Ida-Virumaa Valgevene Ühendus

15:45-16:15

Esinevad Kohtla-Järve Kultuurikeskuse tantsukollektiivid Radost ja Rütm

16:15-18:30

Tehniline vahetund

18:30-20:00

Narva rockgruppi AveNue esinemine

20:30-22:00

Ansambli Traffic esinemine

22:05

Ilutulestik.

 

Kohtla-Järve Kultuurikeskuse peoplats (Keskallee 36)

17:00-17:45

Virumaa rahvariiete demonstratsioon Kultuurikeskuse suurel laval

18:00

Tantsupeo rongkäik (algus Järveküla teelt)

18:15-20:00

Ida-Virumaa rahvatantsupidu „SIIN ON KODUKOHT“30.05.201626. mail toimus Kohtla-Järve linna 70. aastapäevale pühendatud mudilaste laulu- ja tantsupidu, kus esinesid linna lasteaedade lapsed.

Pidu algas rongkäiguga linnavalitsuse eest ja kulges Kohtla-Järve Kultuurikeskuse juurde, kus toimus kontsert.

Kontserdi kava koosnes 16 laulust ja tantsust, millest lastele endile meeldisid enim „Virumaa lapsed“ (autor M. Wunderlich), „Metsamuusika“ (R. Pajusaar), „Kalli-kalli“ (E. Jakobson), ja „Virulaste tants“ (M. Liivak).

Kõikidele esinenud rühmadele ja nende juhendajatele olid linnavalituse ja kultuurikeskuse poolt tänuks valmis pandud kingitused.

Peale kontserti oli lastele kavandatud tore mänguprogramm.

Laulu - ja tantsupeo korraldajateks olid Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Kohtla-Järve Kultuurikeskus ning peo korraldamisse olid kaasatud kõik lasteaiad.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Sotsiaalteenistus

26.05.2016

Maikuu Kohtla-Järve Linnavolikogu istung toimus 25. mail. Istungit juhatas volikogu esimees Riina Ivanova. Istungil otsustati:
1. kinnitada Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2016. a eelarve muudatused;
2. tühistada Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. aprilli 2016. a otsus nr 153 „Kohtla-Järve linna aukodaniku nimetuse omistamine“;
3. taotleda maa munitsipaalomandisse;
4. taotleda Eesti Vabariigile kuuluvast ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel olevast 93 Kohtla-Järve-Kukruse-Tammiku tee katastriüksusest (riigi kinnisvararegistri objekti kood KV20827, katastritunnus 32002:001:0162, pindala 2,64 ha, sihtotstarve transpordimaa 100%) ~ 10 830 m² (1,08 ha) suuruse maaüksuse tasuta võõrandamist Kohtla-Järve linnale;
5. määrata Kohtla-Järve linna Viivikonna linnaosas maaüksustele sihtotstarve;
6. anda Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusolek kahe sõiduauto kasutusrendilepingu sõlmimiseks;
7. kehtestada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord;
8. tunnistada kehtetuks alates 15. juunist 2016. a Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. veebruari 2013. a määrus nr 159 „Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi põhimäärus“;
9. kehtestada Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 2016/2017. õppeaasta koolivaheajad;
10. kehtestada linnaelanike küsitluse korraldamise kord;
11. kehtestada Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kord;
12. kehtestada Kohtla-Järve linna esindamise kord.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

25.05.2016Kohtla-Järve 70.aastapäeva tähistamise raames linna territooriumil toimuvad mitmed üritused. Ürituste läbiviimine toob endaga kaasa liikluskorralduse muudatuse. 04.06.2016 alates kella 08.00 kuni kella 22.00 on liikluseks suletud:
- Kalevi tänava lõik Olevi tänava ja Järveküla tee vahel
- L.Koidula tänav
- Keskallee tänav linnavalitsuse poolt
- Noorte ja Ravi tänav (osaliselt).

Palume autojuhtidel juhinduda ajutistest liikluskorraldusvahenditest ning järgida võrreldes tavapärasega muudetud eesõigusmärke.

Liikluskorralduse muudatus toob endaga kaasa ka bussireiside ümbersuunamise. 04.06.2016 bussid liinidel nr 15 ja nr 29 liiguvad Vanalinnast Jõhvi poole ja vastupidises suunas mööda Järveküla teed, jättes marsruudile Torujõe tn- Olevi tn- Kalevi tn sõitmata. Palume sõitude planeerimisel arvestada, et eeltoodud tänavatel bussid ei peatu.

+ Liiklus skeem
Majandusteenistus

25.05.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 24. mai 2016. a istungil vaadati läbi 58 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve linna 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse ja Kohtla-Järve Noortekeskuse üürilepingud, määrati projekteerimistingimused ning väljastati luba ürituse korraldamiseks.

Linnakantselei

24.05.2016Laupäeval, 21. mail toimus esimene heategevusjooks „EASTMAN CHARITY RUN“, mille esmärgiks oli aidata haigete lastega peresid. Heatagevusjooksust võttis osa üle 500 inimese, et üheskoos aidata abivajajaid ja ühtlasi panustada liikumisega enda tervisesse. Heategevusjooksul on oluline osavõtt ja kaasamõtlemine, inimeste ühinemine, aitamaks neid, kes seda kõige rohkem vajavad. Oluline on see, et meie noored õpiksid maast madalast hoolima inimestest enda ümber ja ühiskonnas ning hindama heategevuse tähtsust. Ning loodetavasti oskavad inimesed sellevõrra rohkem väärtustada ka oma võimalusi liikuda ja sporti teha.

Hetagevusjooksu „EASTMAN CHARITY RUN“ korraldas keemiatööstusettevõte Eastman Specialties OÜ koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja Kohtla-Järve Kergejõustikuklubiga Atleetika.

Iga jooksul osalenud inimese kohta annetas keemiatööstusettevõte 7 eurot heategevuseks.

Heategevusjooksu korraldajad tänavad kõiki, kes leidsid aega ja ühinesid igal aastal toimuva hakkava heategevusjooksuga ning toetasid Kohtla-Järve linna peresid, kus kasvavad puuetega lapsed ja noored.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

Sotsiaalteenistus

23.05.201626. mail toimub Kohtla-Järve linna 70. aastapäevale pühendatud mudilaste laulu- ja tantsupidu, kus osalevad kõikide lasteaedade 6-7 -aastased lapsed.

Pidu algab rongkäiguga linnavalitsuse eest kell 9.30. Rongkäik liigub kultuurikeskuse juurde, kus toimub kell 10.00 kontsert.

Vihmase ilmaga rongkäiku ei toimu ja sel juhul toimub kontsert kultuurikeskuses.

Laulu - ja tantsupeo korraldajateks on Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Kohtla-Järve Kultuurikeskus ning peo korraldamisse on kaasatud kõik lasteaiad.

Olete kõik teretulnud mudilaste laulu- ja tantsupeole.

Sotsiaalteenistus

23.05.2016

Käesoleva aasta 28.mail toimub XIV JÕHVI - KOHTLA-JÄRVE PROMENAADIJOOKS.

Võistluse eesmärgid:
- säilitada populaarse spordivõistluse traditsioon;
- populariseerida jooksusporti Ida-Virumaal;
- reklaamida promenaade ja rattateid kui häid paiku igapäevaseks tervisespordi harrastamiseks;
- kujundada Jõhvile ja Kohtla-Järvele head mainet tutvustades jooksust osavõtvatele külalistele raja äärde jäävaid vaatamisväärsusi (Jõhvi Kontserdimaja, Jõhvi promenaad, Jõhvi Mihkli kirik, Eesti üks modernsemaid maanteelõike Kukruse-Jõhvi vahel koos sildadega, Kukruse polaarmõis, Kukruse mägi, Kohtla-Järve veetorn, Kohtla-Järve Keskallee ja promenaad, monument Au tööle, Kohtla-Järve Kultuurikeskus).

Loe lähemalt...


18.05.2016

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXXII istung toimub 25. mail k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees


17.05.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17. mai 2016. a istungil vaadati läbi 39 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi üürilepingud, väljastati ehitusluba ja kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

13.05.2016

21. mail 11:00 antakse Kohtla-Järve Kultuurikeskuse juurest start esimesele Eastman Charity Run nime kandvale heategevusjooksule, mille eesmärgiks on aidata haigete lastega peresid.

Jooksust võivad võtta osa kõik soovijad ja sellele registreerumine toimub kohapeal. Iga jooksul osaleja eest maksab Eastman Specialties oü. Mida rohkem meid tuleb, seda rohkem raha saame kokku!

Vastavalt tasemele on võimalus startida nii 250 m, 1 km, 3,5 km ja 10,5 km pikkusele distantsile. Jooks on kõikide osalejate jaoks tasuta ja ilma ajavõtuta. Osalema on oodatud ka kepi- ja tervisekõndijad.

Kutsume kõiki Kohtla-Järve linna ja lähiümbruse linnade elanikke osalema sellel sportlikul üritusel toetades heategevust! 

Ürituse ajakava

Registreerimine kohapeal: 09:00 kuni 11:00.
Lisainformatsioon: +372 5801 9789 või e-mail: nbarosnikova@eastman.com

11.05.2016


Ahtme Kunstide Kool võtab uuel (2016/2017) õppeaastal konkursi korras tööle

* Elektrikitarri ja estraadiansambli eriala õpetaja ( 0,5 ametikohta),
* Klaveri eriala õpetaja ( 1,0 ametikohta),
* Estraadivokaali eriala õpetaja (1,0 ametikohta, asenduskoht) .

Nõuded kandidaadile:
1) vastav erialane pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus;
2) vastav erialane kultuuriline või muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt üheaastane erialase töö staaž õpetataval huvialal ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

Avaldus; elulookirjeldus (ametikäigu kirjeldus, CV) ja kvalifikatsiooni ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 10.juuniks 2016.a aadressil Jaaniku 11, 31025 KOHTLA-JÄRVE või e-postiga info@ahtmekk.ee

Täiendav info tel 332 3096, 332 3097

11.05.2016Kõikides linna lasteaedades on välja pandud laste looming näitusel „Minu kodu“, millega lasteaiad tähistavad Kohtla-Järve  70. juubelit. Lapsed on õpetajate juhendamisel teinud joonistusi teemal „Minu kodu“ ja „Minu kodulinn“  terve õppeaasta jooksul.  Lapsed on joonistanud linna hooneid, loodust, inimesi ja palju muud, mida nad linnas on märganud. Värvikirevad näitused jäävad kõikides lasteaedades avatuks kuni 17. juunini.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3
Sotsiaalteenistus

09.05.2016Käesoleva aasta 5. mail toimus üle-eestiline Heategevuslik Teatejooks, mis tõi liikumisvõime kaotanud laste ravi toetuse nimel jooksma ligi 9500 põhikoolinoort. Teatejooks on Eesti suurim laste- ja noortespordi üritus ning ühtlasi suurim üritus, kus lapsed ise annavad oma panuse heategevuse heaks. Teatejooks on nüüdseks saanud juba tuhandete Eesti laste ja noorte jaoks ilusaks iga-aastaseks traditsiooniks, mille käigus nad annavad oma panuse oma eakaaslaste heaks, kes on liikumisvõime mõne elu keerdkäigu tõttu kaotanud.

Loe lähemalt...


06.05.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 26 küsimust. Teiste küsimuste hulgas jaotati rahalisi vahendeid seltsitegevuseks Lapsinvaliidide Vanemate Ühingule, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse üürileping ning väljastati luba ürituse korraldamiseks ja ehitusluba.

Linnakantselei

04.05.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse  Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi projekteerimistingimuste määramine:
1. Ahtme l.o Ahtme mnt asuva elamu korteri ümberehitamise ja pööningu arvelt eluruumide laiendamiseks.
1. Sompa l.o Humala tänaval asuvas korterelamus esimesel korrusel korteri arstikabinetiks ümberehitamiseks.

Kooskõlastati:
1. Ahtme l.o Kalda tänaval asuva elamu hoone fassaadi rekonstrueerimise eskiislahenduse.

Arenguteenistus

02.05.2016

Eastman Specialties korraldab haigete lastega perede toetuseks heategevusliku jooksu

21. mail kell 11.00 antakse Kohtla-Järve Kultuurikeskuse juurest start esimesele Eastman Charity Run nime kandvale heategevusjooksule, mille eesmärgiks on aidata haigete lastega peresid.

„Meile on inimeste heaolu väga tähtis ja heategevusliku jooksuga soovimegi eelkõige toetada peresid, kus kasvab pidevat ravi vajav laps,“ sõnas Eastmani Kohtla-Järve tehase direktor Hannes Reinula. „Kuna iga jooksul osaleva inimese kohta annetame 5 eurot heategevuseks, kutsume kõiki kodudest välja, et üheskoos näidata toetust abivajajatele ja ühtlasi panustada liikumisega enda tervisesse“.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse kultuuri- ja spordi peaspetsialist Kristiine Agu leiab, et jooks annab igale soovijale võimaluse ühendada tervisele kasulik oma panuse andmisega heategevusse. „Pole tähtis, kas jooksete heategevuse nimel, hea enesetunde saamiseks või isikliku rekordi püstitamiseks, olete sportlane või soovite oma võimeid proovile panna. Kutsume teid ühinema igal aastal toimuva hakkava heategevusjooksuga, mis hakkab ühendama inimesi, aitamaks neid, kes seda kõige rohkem vajavad.“

Jooksust võivad võtta osa kõik soovijad ja sellele registreerumine toimub kohapeal. Vastavalt tasemele on võimalus startida nii 250 m, 1 km, 3,5 km ja 10,5 km pikkusele distantsile. Jooks on kõikide osalejate jaoks tasuta ja ilma ajavõtuta ning algab kell 11.00. Osalema on oodatud ka kepi- ja tervisekõndijad.

Eastman Specialties OÜ on Kohtla-Järvel asuv keemiatööstusettevõte, mis toodab bensoehapet, naatriumbensoaati ja Benzoflex® plastifikaatorit. Firma käive oli möödunud aastal enam kui 57 miljonit eurot ning Kohtla-Järve tehas on tööandjaks 160 inimesele. Eastman Specialities kuulub emafirma Eastman Chemicals alla, mille peakontor asub USAs. Ettevõttel on tootmiskeskusi üle kogu maailmas.

LISA

Anu Kaukes
Eastman Specialties OÜ administatiivjuht
E-post: akaukes@eastman.com

Pressiinfo:
Priit Jürimäe
priit@alfa-omega.ee
+372 631 1620


29.04.2016

Kolmapäeval, 27. aprillil toimunud istungil võttis Kohtla-Järve Linnavolikogu vastu Kohtla-Järve linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025. Selle koostas Kohtla-Järve Linnavalitsuse tellimusel ÅF-Consulting AS. Arengukava annab ülevaate Kohtla-Järve linnaosade kaugküttevõrkude tööst ning soojuse tarbimisest, analüüsib võimalusi energia tarbimise vähendamiseks ja säästliku­maks kasuta­miseks, Kukruse linnaosa kaugküttevõrguga liitumiseks ning katlamajade renoveeri­miseks ja üleviimiseks taastuvkütusele või muudele alternatiivsetele kütteliikidele.

Toimunud istungil otsustati omistada linna aukodaniku nimetus Aadu Kukk`ele, sündinud 4. jaanuaril 1938. a, elukutselt muusikaõpetaja, tema pikaajaliste teenete eest Kohtla-Järve linna haridus- ja kultuurielus ning Valeriy Tumko`le, sündinud 13. detsembril 1946. a, MTÜ Kohtla-Järve Veteranide ja Pensionäride Sõpruskond juhatuse liige, tema suure panuse ja ühiskondliku tegevuse eest eakate inimeste heaks.

Võeti vastu Kohtla-Järve linna 2016. aasta esimene lisaeelarve. 01.04.2016. a seisuga põhitegevuse tulud on 35 534 295 eurot, põhitegevuse kulud on 35 848 798 eurot, investeerimistegevuse maht on 1 967 290 eurot, finantseerimistegevus on 242 184 eurot.

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 127 kinnistu ja lähiala detailplaneering ning Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 40 ja 40c kruntide ja ümbritseva maa-ala detailplaneering.

Otsustati taotleda Eesti Vabariigile kuuluvast ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel olevast 13126 Kohtla-Järve-Mäetaguse tee katastriüksusest (riigi kinnisvararegistri objekti kood KV8100, katastritunnus 32002:003:0028, pindala 2,60 ha, sihtotstarve transpordimaa 100%) ~ 827 m² suuruse maaüksuse tasuta võõrandamist.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

27.04.2016

SPIN-programm pakub tööd tugispetsialistile

SPIN, spordil põhinev arenguprogramm ebaturvalistest oludest pärit 10-13-aastastele noortele, alustab septembrist 2016 Kohtla-Järvel ning otsib tiimi osaliste arengu toetamise eest vastutavat tugispetsialisti/abitreenerit. Jalgpallioskus pole oluline, küll aga eeldame noorsootöötaja, psühholoogi või pedagoogilist haridust ja vähemalt kaheaastast töökogemust noortega. Samuti sõbralikku suhtumist, head suhtlusoskust, vene keele oskust kõrgtasemel ning eesti keelt vähemalt B2 tasemel. Tugispetsialisti peamisteks ülesanneteks programmis on erinevate elusoskusi arendavate sessioonide läbiviimine etteantud materjalide põhjal ja treeningute toetamine professionaalse jalgpallitreeneri kõrval. SPIN-programmi kohta loe lähemalt www.spinprogramm.ee. Kui soovid olla osa ägedas algatuses, panustada kogukonda ning toetada noorte arengut saades selle eest samal ajal konkurentsivõimelist tasu, võta 7. maiks ühendust keit@heategu.ee.

26.04.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 26. aprilli 2016. a istungil vaadati läbi 26 küsimust. Teiste küsimuste hulgas eraldati rahalisi vahendeid linna eelarve reservfondist Kohtla-Järve Kunstide Koolile torustiku avarii remonditööde kulude katteks, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse üürileping ja Kohtla-Järve Keskraamatukogu töötajate kossseis ning kehtestati koduteenuse maksumus ja turvakoduteenuse ülalpidamiskulud.

Linnakantselei

22.04.2016

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXXII istung toimub 27. aprillil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees


21.04.2016

Suitsetamisvastase ennetusprogrammi 4.–9. klasside õpilastele Suitsuprii Klass 2015/2016.õ.a tulemused

Eestis viidi ennetusprogrammi läbi 14. korda. Ennetusprogramm sai 1989. aastal alguse Soomest. Ennetusprogramm kestis viis kuud. Programmis osalevad õpilased lubavad oma allkirjaga jääda vähemalt kogu programmiperioodiks tubakavabaks ehk siis mitte teha suitsu, tõmmata vesipiipu ega tarvitada muid tubakatooteid.

Programm toimib vastastikuse aususe põhimõttel – õpilased kontrollivad enda ja oma klassikaaslaste tubakavabaks jäämist ise.

Loe lähemalt...

20.04.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19. aprilli 2016. a istungil vaadati läbi 30 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas võeti vastu määrus „Sotsiaaltoetuste määrad“, määrati projekteerimistingimused, väljastati luba ürituse korraldamiseks ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

19.04.2016Südamekuu üritused (aprill 2016)

14.04.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja kaks võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruste „Kohtla-Järve linna 2016. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine“ ja „Kohtla-Järve linna soojamajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine“ eelnõud ning väljastati ehitusload.

Linnakantselei

13.04.2016Meie kõigi võimuses on anda omapoolne panus keskkonna heaks, kogudes, sortides ja viies oma majapidamises tekkinud jäätmed selleks ettenähtud kohta. Koondatud infot jäätmekäitluse kohta on võimalik saada www.loke.ee

Majandusteenistus

13.04.2016

Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurkomisjoni 11. aprilli istungil vaadati läbi 4 küsimust. Esimese küsimuse kandis ette kultuuri- ja spordi peaspetsialist pr Kristiine Agu, kes rääkis linna 70.juubeliks ettevalmistamisest ning planeeritavatest üritustest. Abilinnapea pr Niina Aleksejeva lühidalt andis ülevaade riigigümnaasiumi loomisega seotud küsimustest. Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. mai 2014. a määrusele nr 34 „Kohtla-Järve linna aukodaniku statuut“ komisjon otsustas algatada linna aukodaniku nimetuse omistamist Aadu Kukk`ele, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi muusikaõpetajale, tema pikaajaliste teenete eest Kohtla-Järve linna haridus- ja kultuurielus ning Valeriy Tumko`le, Kohtla-Järve Veteranide ja Pensionäride Sõpruskond MTÜ juhatuse liikmele, tema suure panuse ja ühiskondliku tegevuse eest eakate inimeste heaks. Komisjoni istungil vaadati läbi ning otsustati eraldada sihtotstarbelist toetust kunstnikule Yury Khorevile kunstinäitusel ARTEXPO 2016 osalemiseks USAs, New-Yorgi linnas ning Kohtla-Järve lasteaiale Tuhkatriinu lühifilmide konkursi „Linn, kus ma elan“ korraldamiseks.

Olga Golovatsjova
komisjoni sekretär


08.04.2016

Südamenädal, mida on Eestis regulaarselt tähistatud 1993. aastast, on muutunud nii oluliseks sündmuseks, et 2016. aastal viime läbi Südamekuu. Aprillikuus toimub üle kogu Eesti südametervisele pühendatud liikumisüritusi. Esimese nädala teemaks on liikumine ja vererõhk, teisel liikumine ja kehakaal, kolmandal liikumine ja kolesterool ning neljandal liikumine ja südamehaigused.

Regulaarne liikumine on parim viis ennetada südamehaigustesse haigestumist. See vähendab lisaks südamehaigustele ka diabeedi, kõrgvererõhutõve, vähi ja varajase surma riski, langetab kolesterooli ja kehakaalu, vabastab stressist ja depressioonist, annab energiat, parandab und, seksuaalelu ja ajufunktsiooni.

Loe lähemalt...

08.04.201613.aprillil kell 16.20 toimub Ahtme Kunstide Koolis traditsiooniline kontsert-loeng, mis on pühendatud heliloojatele, kellel on 2015. ja 2016. aastatel juubel. Loengut peab muusikaloo õpetaja Aino Šljahhina.

Kontserdiga esinevad Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonna õpilased.

Olete oodatud kontsert –loengule!

Sotsiaalteenistus

07.04.2016Traditsioonilisest üle-eestilisest südamenädalast on sel aastal kasvanud välja südamekuu. Kuna südamekuu on südamenädala järglane, saame öelda, et südameterviseteemalised tegevused toimuvad juba 24. korda.

Südamekuu toimub 01. aprillist 2016 – 30. aprillini 2016 

JÄLGI SÜDAMEKUU TEGEVUSI FACEBOOKIS! 

Südamekuu läbivaks teemaks on liikumine, kuid igal nädalal on võimalik keskenduda konkreetsemale teemale:
1. nädal: Liikumine ja vererõhk 
2. nädal: Liikumine ja kehakaal 
3. nädal: Liikumine ja kolesterool 
4. nädal: Liikumine ja südamehaigused
Liikumine on parim viis ennetada südamehaigustesse haigestumist.

Terve aprillikuu jooksul toimub Kohtla-Järve linna asutustes palju erinevaid liikumisüritusi.
Vaata, mis üritusi sinu asutuses toimub ja leia endalegi sobiv!

Sotsiaalteenistus
Tervisenõukogu

05.04.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 5. aprilli 2016. a istungil vaadati läbi 35 küsimust. Teiste küsimuste hulgas jaotati rahalisi vahendeid seltsitegevuseks Ida Virumaa Tatari Kultuuri Ühingule, eraldati rahalisi vahendeid reservist võistlustel osalemise toetuseks spordiklubile Rondaat ning kehtestati Kohtla-Järve linna Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse detailplaneering.

Linnakantselei

4.04.2016

30. märtsil toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu istungil võeti vastu määrus nr 103 „Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. juuni 2013. a määruse nr 177 „Määruste kehtetuks tunnistamine“ osaliselt tühistamine“.

Tunnistati kehtetuks alates 1. maist 2016. a Kohtla-Järve Linnavolikogu 9. veebruari 2011. a määrus nr 72 „Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi põhimäärus“. Lähtuvalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2014. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide põhimääruste kehtestamise kord“ § 3 lõikest 2 kehtestatakse kooli põhimäärus linnavalitsuse määrusega.

Seoses uue sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega 30. märtsi Kohtla-Järve Linnavolikogu istungil võeti vastu määrus nr 105 „Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord“. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord sätestab koduteenustele õigustatud isikute ringi, koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja korra Kohtla-Järve linnas.

Võeti vastu määrus nr 106 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord reguleerib Kohtla-Järve linna eelarvest ja riigieelarvega linna eelarvesse eraldatud sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise vahenditest, sotsiaalteenuste ning -toetuste taotlemise, määramise, maksmise tingimused ja korra.

Võeti vastu määrus nr 107 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“. Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele eraldatud rahaliste vahendite ülejääki kasutamise kord reguleerib riigi rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist Kohtla-Järve linnas.

Muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu 17. detsembri 2014. a määrust nr 52 „Hoolekandeasutusse suunamise korraldamise ja teenuse eest linnaeelarve vahenditest osalise tasumise kord“.

Kiideti heaks Jõhvi - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu 2015-2020 tegevuskava.

Otsustati anda nõusolek OÜ-le OSK Grupp osaleda projektis „Oru soojustrasside rekonstrueerimine“ SA Keskkonnainvesteeringute Keskus struktuuritoetuste meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“ tegevuse „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine“ raames omafinantseeringu kohustusega kuni 300 000 eurot.

Muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseise. Majanduskomisjoni liikmeteks kinnitati Nikolai Petrovitš, Nikolai Kutašov, Viktor Nevedrov, Jelena Netšajeva, Deniss Veršinin, Maie Kiik, Arne Berendsen, Vladimir Evve, sotsiaalkomisjoni liikmeteks Jevgenia Maksimova, Valdor Ernits, Jevgeni Saltõkov, Natalja Alliksaar ja Viktoria Tsventarnaja.

Samuti valiti majanduskomisjoni aseesimeheks Arne Berendsen.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

31.03.2016Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimus XI Rahvusvaheline laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkurss „VIRU OOPER“. Konkurss toimus neljas vanuserühmas: noorem vanusegrupp: 9-11 aastased, keskmine vanusegrupp: 12-14 aastased, vanem vanusegrupp: 15-17 aastased ja 18-20 aastased. Rahvusvahelisel konkursil osalesid Sankt-Peterburi, Moskva, Arhangelski , Sõktõvkar (Venemaa) , Ošmjanõ ja Molodetšno (Valgevene), Bakuu (Azerbaidžan), Tartu, Narva ja Kohtla-Järve (Eesti) linnade lauljad. Sel aastal esinesid rahvusvahelisel konkursil Ahtme Kunstide Kooli lauljad.

Loe lähemalt...

+ Foto 1, + Foto 2, + Foto 3, + Foto 4, + Foto 5

31.03.2016

„Ideekonkursi “Kohtla-Järve linna Ahtme keskuse arhitektuurne kujundamine“ žurii esitas Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjonile ideekavandite võistlustulemustega 30.03.2016.a lõpp-protokoll nr 2. Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjon tuvastas ideekavandite autorite nimed:

Töö nr 1 – Jelena Krivodonova
Töö nr 2 – OÜ AB Standup
Töö nr 3 - Jekaterina Kljutšnik

Vastavalt ideekonkursi “Kohtla-Järve linna Ahtme keskuse arhitektuurne kujundamine“ žurii 30.03.2016.a lõpp- protokolli nr 2 otsusele jaguneda Ahtme keskuse kujunduse ideekonkursi auhind järgmiselt:
1) teise koha auhind summas 1500 EUR anda võistlustööle nr 3 – Jekaterina Kljutšnikule,
2) kolmanda koha auhind summas 1000 EUR anda võistlustööle nr 2 – Jelena Krivodonovale ja võistlustööle nr 1 – OÜ-le AB Standup.
3) Esimese koha auhind ei ole määratud, kuna mitte ühegi ideekavandiga ei õnnestunud esitada piisavalt täiusliku lahendust, mille saaks võtta aluseks projekti väljatoomisel.“

+ Protokoll

28.03.2016

Aasta Ema konkursi tulemused

Kohtla-Järve linnas toimus Aasta Ema konkurs. Vastavalt Linnavolikogu 25. märtsi 2015. a määrusele nr 63 „Kohtla-Järve Aasta Ema konkursi kord“ Aasta Ema konkursile esitatakse ema, kelle laps või lapsed on tublid linna elanikud ja kes oma pere kõrvalt on panustanud energiat kogukonna arengusse ning tegutseb või on tegutsenud aktiivselt linna elus. Kandidaadi lapsel või lastel on silmapaistvad saavutused ja tema tegevused peavad olema eelmisel aastal positiivses mõttes eriliselt silmapaistvad nii perele kui ka Kohtla-Järve linnale.

Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni 16. märtsi koosolekul vaadati läbi Aasta Ema konkursile esitatud 4 taotlust. Üks taotlus jäeti läbi vaatamata, kuna ei vastanud Kohtla-Järve Aasta Ema konkursi korra tingimustele § 2 lg 2 „Kandidaat peab olema linna elanik, kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Kohtla-Järve linn ja kes faktiliselt elab Kohtla-Järve linnas“.

Otsustati omistada Kohtla-Järve Aasta Ema 2016 nimetuse kuue lapse emale Natalia Koryagina’le, kes on koduperenaine ning tegusteb aktiivselt linna elus. Natalia Koryagina tegeleb oma laste ja ka teiste laste õpetamisega ja arendamisega viies läbi erinavaid üritusi ning tegevusi. Samuti osalesid konkursil Angelina Usankina, rühmaõpetaja lasteaiast „Tuhkatriinu“ ja Ljudmilla Menšikova, Slaavi Põhikooli algklasside õpetaja. Aasta Ema nimetus antakse üle 8. mai 2016. a pidulikul üritusel Kohtla-Järve Kultuurikeskuses.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

24.03.2016

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXXI istung toimub 30. märtsil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees


23.03.2016USA saatkond esitleb: Silmapaistvad ameerika breiktantsijad Eestis.

Kolmapäeval, 30. märtsil kell 18.00 esineb Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas ameerika breiktantsugrupp Soul Street Dance. Houstonist, Texasest pärit Soul Street Dance Company tuur toob nädalaks Eestisse neli noort säravat breiktantsijat ja DJ, kes esinevad Tartus, Tallinnas ja Kohtla-Järvel, külastavad koole ning annavad erinevates Eesti linnades kohalikele breiktantsijatele koolitusi.

Soul Street Dance’i tuuril Eestis osalevad Javier Garcia, Roderick Williams (b-boy Rock), Cedric D. Hicks (b-boy Ceddy B.), Roy Ramirez (b-boy King Roy) ja DJ Austin Sheaman (DJ IV).

Soul Street Dance esineb Kohtla-Järvel koos loomemaja breiktantsukollektiiviga Mad Masters Crew.

Ootame huvilisi. Sissepääs on tasuta.

Sotsiaalteenistus

23.03.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22. märtsi 2016. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse üürileping, eraldati rahalised vahendid linna eelarve reservfondist ning väljastati ehitusluba.

Linnakantselei

17.03.2016Käesoleva aasta 22.-26. märtsini toimub Kohtla-Järve Kultuurikeskuses (Keskallee 36) XI Rahvusvaheline laste ja noorte akadeemilise vokaali konkurss „VIRU OOPER“. Konkursil osalevad noorema vanusegrupi 9-11 a, keskmise vanusegrupi 12-14 a ning kahe vanema vanusegrupi 15-17 a ja 18-20 aastased lauljad. Konkurss toimub kahes voorus ning rahvusvaheline žürii hindab konkursil osalejate rahvalaulu, klassikalist teost ning omal valikul valitud teose esitamist.

Rahvusvahelisel konkursil osalevad Sankt-Peterburi , Moskva ja Arhangelski (Venemaa), Molodetšno ja Ošmjanõ (Valgevene), Baku (Ažerbaidžan), Riia (Läti), Narva, Tartu ja Kohtla-Järve (Eesti) lauljad. Kohtla-Järve publik ja konkursi külalised saavad näha viie konkursipäeva jooksul solistide, duettide ja ansamblite esinemist.

Rahvusvahelise konkursi avakontsert toimub 22. märtsil kell 18:00 ning lõppkontsert 26. märtsil kell 12:00 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses.

XI Rahvusvahelist laste ja noorte akadeemilise vokaali konkurssi toetavad Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Kohtla-Järve Kultuurikeskus, Vene Romansi Klubi ja Tallinna Kanutiaia Noortemaja.

Sissepääs ava-ja lõppkontserdile on tasuta.

Sotsiaalteenistus

17.03.2016Ahtme Spordihallis toimus traditsiooniline koolinoorte VIII regionaalprojekt „REID SPORDIMAAILMA“. Projekti eesmärkideks on tervislikke eluviiside propageerimine Ida-Virumaa kooliõpilaste seas, võistluste kaudu laste võimete ja oskuste hindamine ning kontaktide arendamine Ida-Virumaa koolide ja kehalise kasvatuse õpetajate seas.

Projektis osalesid 5.-6.klasside õpilased Kohtla-Järve, Narva ja Sillamäe koolidest. Spordiürituse raames korraldati 11 teatevõistlust. Need olid jooksuvõistlused, hüpped ning kombineeritud teatevõistlused. Avamisel tervitas koolisportlasi Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktor pr Svetlana Skorobogatova.

Üldkokkuvõttes saavutas esimese koha Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli võistkond, II koha – Kohtla-Järve Maleva Põhikooli võistkond ning kolmandaks tulid Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi koolisportlased.

Spordiürituse korraldajateks olid Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega.

Foto: Aleksandr Komšin, Sekundomer

Sotsiaalteenistus

15.03.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. märtsi 2016. a istungil vaadati läbi 56 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ ja otsuse „Jõhvi-Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu 2015-2020 tegevuskava heakskiitmine“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Maleva Põhikooli üürileping, väljastati luba ürituse korraldamiseks ja ehitusluba.

Linnakantselei

11.03.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 47 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna soojamajanduse arengukava aastasteks 2015-2025 kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli ja Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi üürilepingud ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

08.03.2016Olete oodatud Vastlapeole, mis toimub 12.märtsil kell 12.00 Koolinoorte Loomemaja territooriumil. Tuju hoiavad üleval Koolinoorte Loomemaja ja Kultuurikeskuse kollektiivid. Tere tulemast Vastlapeole!

Sotsiaalteenistus

04.03.2016Koolieelses lasteasutuses on pedagoogid laste arengu suunajad ja arengut toetava keskkonna loojad – see eeldab pedagoogidelt ka pidevat enesetäiendamist ning kolleegide kogemustest õppimist. Tavapäraseks on kujunenud ülelinnalised seminarid, kus saadakse uusi teadmisi ja tutvutakse kolleegide tööga. Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill korraldas ülelinnalise seminari aktuaalsel teemal „Laps turvalises lasteaias – kaasamine, märkamine ja sekkumine kõigi laste huvides“.

Seminaril osalesid Kohtla-Järve lasteaedade õpetajad ja õpetaja abid, kokku 40 inimest.  Seminaril jagati mõtteid, teadmisi ja häid kogemusi, kuidas edendada kaasava hariduse põhimõtteid lasteaias ja tõsta kõigi töötajate pädevust ning tõhustada meeskonnatööd.

Lasteaia Rukkilill pedagoogid esinesid ettekannetega: „Mis on kaasav haridus ?“, „Lapsekeskse kasvu- ja õpikeskkonna loomine“, „Probleemne käitumine“ , „Lapse enesehinnangu kujundamine ja toetamine“, „Kerged ja rasked vestlused lastevanematega“, „Kiusamisest vaba lasteaed“, „Logopeedi töö lasteaias“, „Koolieelikute käitumisprobleemide ennetamine“. Ettekandeid ilmestasid videod ja fotod pedagoogide tegevusest.

Ühiselt tõdeti, et esmatähtis kaasava hariduse osaluse laiendamiseks on positiivsete hoiakute kujundamine nii õpetajate kui lastevanemate seas.​ Seminari ettekanded andsid osalejatele mõtlemisainet ja tõid esile järgimist väärivaid näiteid igapäevatööst. Töö lastega on tänapäeva lasteaias meeskonnatöö, millesse panustavad kõik lastega töötavad täiskasvanud: rühmaõpetajad, muusika- ja liikumisõpetaja, logopeed, õpetaja-abi jt.

+ Foto 1, Foto 2

Fotod: Anna Morozova, Lasteaed Rukkilill


Sotsiaalteenistus

04.03.2016

Veebruarikuu Kohtla-Järve Linnavolikogu istung toimus 29. veebruaril. Istungit juhatas volikogu esimees Riina Ivanova. Päevakorras oli 16 päevakorrapunkti.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Arno Rossman tutvustas IVOL-i tegevusi. Liidu põhilisteks ülesanneteks on maakonna ühtlase ja tasakaaluka arengu toetamine, demokraatliku otsustamisprotsessi laiendamine, oma liikmete koostöö arendamine, koolitamine ja kogemuste vahetamine, ühishuvide esindamine ja kaitsmine.

Võeti vastu määrus nr 97 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse töökord“. Kohtla-Järve Linnavalitsuse töökorra vastuvõtmine on vajalik kuna 2001. aastal vastu võetud Kohtla-Järve Linnavalitsuse reglement on vananenud.

Tunnistati kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. märtsi 2006. a määrus nr 31 „Psühhiaatrilise abi seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele“. Määruse vastuvõtmine on vajalik õigusakti korrastamiseks.

Võeti vastu Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2016. a eelarve.

Kohtla-Järve Linnavolikogu esindajaks Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoolekogusse määrati Viktoria Tsventarnaja.

Tunnistati kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2009. a määrus nr 204 „Kohtla-Järve Kunstide Kooli põhimäärus“, Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. jaanuar 2010. a määrus nr 8 „Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus“ ja 25. jaanuari 2010. a määrus nr 9 „Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja põhimäärus“.

Tunnistati kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. jaanuari 2014. a määrus nr 16 „Toimetulekutoetuse vahendite ülemineva jäägi kasutamise kord“. Uue sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks ja sotsiaalteenuste osutamiseks ei ole enam võimalik kasutada toimetulekutoetuse vahendite ülejääke.

Võeti vastu määrus nr 101 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ ja määrus nr 102 „Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord“ .

Kehtestati Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kruntide Sõpruse tn 14e ja Sõpruse tn 16d garaažide taga Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri suunas vabale maa-alale detailplaneering. Planeeringuala pindala on umbes 1,9 ha.

Kehtestati Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kinnistu Jaaniku tn 39 detailplaneering. Detailplaneeringu pindala on umbes 0,2 ha. Planeeringuga ei muudeta olemasoleva krundi suurust ja krundipiire.

Otsustati osaleda projektis „Ahtme linnaosa esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ linna omafinantseeringu kohustusega kuni 120 000 eurot. Projekti eesmärk on esmaabi keskuse väljaehitamine Ahtme linnaosas perearstide koondamiseks ühte keskusesse.

Toimunud istungil esitasid Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni esimees Jüri Kollo, sotsiaalkomisjoni esimees Irina Putkonen ja noorsoo- ja spordikomisjoni esimees Anton Dijev aruanded komisjonide tööst.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

01.03.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse ideekonkursile Ahtme keskuse arhitektuurseks kujundamiseks laekus kolm võistlustööd.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjon kontrollis võistlustööde vastavus hanketeates esitatud nõuetele ning tunnistas kõik võistlustööd vastavateks (vt avamise protokoll). Lähimal ajal ideekonkursi žürii vaatab läbi ja hindab laekunud võistlustööd. Hiljemalt 31.03.2016 avaldab žürii auhinnatud ideekavandite autorite nimed Kohtla-Järve linna kodulehel.

Protokoll

26.02.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Ülevenemaaline A.S. Puškini muuseum kutsuvad Kohtla-Järve linna elanikke osalema seminaril “Kultuuripärand: säilitamine, rekonstrueerimine, tõlgendamine”, mis toimub 1.märtsil 2016 kell 11.00 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses aadressil Keskallee 36. Seminari avab Ülevenemaalise A.S. Puškini muuseumi direktor ning Venemaa teeneline kunstitegelane Sergei Nekrasov oma etteastega teemal „Kirjanduse aasta Venemaal 2015“. Lisaks sellele teeb ettekande ka kulturoloogiakandidaat Ljudmila Mihhailova teemal „Traditsioonilisest lütseumi haridusest ning silmapaistvatest lõpetajatest“.

Ürituse käigus avatakse näitus“ A.S. Puškini muinasjutud“, lisaks sellele näidatakse seminariteemalisi filme. Seminar on tasuta ning toimub vene keeles.

Seminar on pühendatud Kohtla-Järve linna 70. aastapäevale.

26.02.2016

Kohtla-Järve lasteaedades on saanud traditsiooniks korraldada pedagoogidele praktilisi seminare nn. meistriklasse, kus lasteaedade õpetajad õpetavad oma kolleegidele teistest lasteaedadest, kuidas teha enda kätega mitmesuguseid kaunistusi, õppevahendeid, õnnitluskaarte jms., kasutades erinevaid tehnikaid ja materjale.

Loe lähemalt...

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

26.02.2016Meie kõigi võimuses on anda omapoolne panus keskkonna heaks, kogudes, sortides ja viies oma majapidamises tekkinud jäätmed selleks ettenähtud kohta.

Infot ohutu kütmise ja jäätmete sortimise kohta leiad ahi.envir.ee.

26.02.2016

Tervisedenduslik tegevus on Kohtla-Järve lasteaedades igapäevane ja tavapärane tegevus. Vabariiklikku tervisedenduslike lasteaedade võrgustikku kuulub 8 Kohtla-Järve lasteaeda, üks neist on ka lasteaed Pääsuke. Tervisedenduslikud üritused on selles lasteaias väga populaarsed ja neist võetakse rõõmuga osa. Hiljuti toimus lasteaias järjekordne üritus, seekord koos vanavanematega. Üritus oli humoorikas ja lastepärane ning kandis nimetust “Külla Baba-Jagale tema sünnipäevale“. Kohal olid vanaemad ja vanaisad, kes koos lastelastega said kelgutada ja lustida ning panna proovile oma oskusi, kiirust ja osavust.

Loe lähemalt...

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

26.02.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 45 küsimust, millest viis olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas eraldati rahalisi vahendeid linnaeelarve reservfondist ja kinnitati Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi põhimäärus ning väljastati ehitusluba ja kasutusload.

Linnakantselei

25.02.2016

17. veebruaril toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosolekul esitas hariduse vanemspetsialist Anna Antson koolide 2015. aasta projektitöö koondanalüüsi. 2015. aastal võtsid linna koolid osa 159 projektist, kogusummas 210395.64 eurot (toetusfondidest saadud 141906.08 eurot ehk 67%). Kooli õpilased võtavad osa nii koolisisestest projektidest kuid aktiivne osavõtt ka piirkondlikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest projektidest. Projektitöö toetajad on Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium, Kultuuriministeerium, Põllumajandusministeerium, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Ida-Viru Omavalitsuste Liit, Illuka Vallavalitsus, samuti erinevad organisatsioonid ja ühingud, sihtasutused ja fondid, seltsid, MTÜ-d, Politsei-ja Piirivalveameti Ida Prefektuur, Ida-Eesti Päästekeskus, Kohtla-Järve Päästekomando, Keskkonnaamet ning erinevad firmad, kampaaniad, ettevõtted ja teadusasutused.

Hariduse peaspetsialist Olga Golovatšjova andis ülevaade koolide valmidusest elektroonilistele taseme-ja eksamitöödele. Elektrooniliste testide arendamist jätkatakse aasta-aastalt üha suurenevas mahus. Juba käesoleval õppeaastal toimuvad 6. klassi tasemetööd täies mahus elektroonilistena. 2020/2021. õppeaastaks toimub täielik üleminek uue funktsionaalsusega elektroonilistele tasemetöödele ja eksamitele. Elektrooniliste tasemetööde ja eksamite läbiviimiseks peavad koolide arvutid tehniliselt vastama Innove kodulehel kirjeldatud tehnilistele karakteristikatele. Elektrooniliste tasemetööde ja eksamite läbiviimise probleemiks on kooliarvutide mittevastavus nõutud tehnilistele kriteeriumidele (arvutid on vananenud). Teiseks probleemiks on madal interneti kiirus mõnedes koolides. Olga Golovatšjova sõnul on üldhariduskoolide kohtvõrkude uuendamiseks ning uue esitlustehnika hankimiseks Kohtla-Järve Linnavalitsus esitanud taotluse programmi „Koolide digitaristu kaasajastamine“ (EL SF fondi programm), mille tegevuste elluviijaks on HITSA, kes hakkab korraldama vajalikke hankeid ja lepib tegevuskava ja ajaplaani iga kooli osas linnaga eelnevalt kokku.

Hariduse- ja kultuurikomisjoni koosolekul otsustati esitatud taotluste alusel eraldada stipendiumid hea õppeedukse eest Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži üliõpilastele Dmitri Nikkar’ile, Aleksandra Javorskaja’le ja Julia Smirnova’le. Samuti vaadati läbi ning otsustati eraldada sihtotstarbelist toetust Ida-Virumaa Tatari Kultuuri Ühingule 20-aastapäeva korraldamiseks, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumile kooliteatrite festivalil osalemiseks ning Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajale tantsuringi Arabesk osalemiseks V rahvusvahelisel koreograafia konkurss-festivalil „Sõidame Tsarskoje Seloosse“.

Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni esimees Valentina Kutuzova tutvustas tulevase linnavolikogu istungi päevakorra küsimusi. Otsustati võtta informatsioon teadmiseks ja toetada volikogu istungil esitatud küsimused.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

23.02.2016

On saabumas kevad ja üsna paljudes kodudes vaetakse lapse kooli minemise küsimusi. Koolitee alustamine on lapsele suur muutus ja on eriti oluline, et lapsed oleksid kooliküpsed.

Loe lähemalt...

23.02.2016

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXX istung toimub 29. veebruaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees


22.02.2016

16. veebruaril k.a toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul arutati töötuse küsimusi Kohtla-Järve linnas. Arutelu algatasid Viru Keemia Grupp personiliosakonna juhatja Tea Allikmäe ja töötukassa Ida-Viru osakonna juhataja Anneki Teelahk. Seoses õlivabrikute konserveerimisega väheneb töökohtade arv kõige rohkem VKG Oilis, kuid ka teistes kontserni kuuluvates ettevõtetes: VKG Kaevandused, VKG Energia, VKG Transport, Viru RMT ja kontserni emaettevõttes. 15. jaanuaril teavitas Viru Keemia Grupp, et liigikaudu 500 inimest kaotab töö. VKG Kaevandused, VKG OIL AS ja OÜ Viru RMT tegid jaanuaris-veebruaris töötukassale kollektiivsed koondamise teated. Töölepingute kollektiivne lõpetamine (kollektiivne koondamine) OÜ Viru RMT ja VKG OIL AS on planeeritud märtsis-aprillis-mais. VKG Kaevandused on planeerinud lepingute lõpetamise ajaks märts-aprill. VKG OIL AS, Viru RMT ja VKG kaevandused koondavad 290 Kohtla-Järve linna elanikku.

Anneki Teelahki sõnul on töötukassa valmis VKG koondatavaid abistama. Töötukassal on olemas võimalused ja vahendid, et kiiresti ja paindlikult olukorrale reageerida.  Vähenenud töövõimega inimestele ja nende võimalikele tööandjatele osutatakse alates 2016. a kõiki tööturuteenuseid – nii täna olemasolevaid kui uusi teenuseid. Töötukassa jagab koondatavatele töötajatele igakuiselt infot, otsib ja vahendab tööpakkumisi, võimaldab karjäärinõustamist.

Toimunud koosolekul esitas Kohtla-Järve linna alaealiste komisjoni esimees Irina Tokman aruande komisjoni tegevusest. Alaealise suhtes, kes on toime pannud õigusrikkumise, on võimalik algatada õigusrikkumise asja arutelu alaealiste komisjonis ning alaealise käitumist mõjutusvahendi kohaldamisega suunata. Arutelu tulemusena teeb komisjon mõjutusvahendi kohaldamise otsuse. Kõige enam esitati alaealiste õigusrikkumiste arutelu algatamise taotlusi 2015. aatal politsei poolt – 23. Prokurörid esitasid taotlusi 14 korral ning alaealise elukohajärgse linnavalitsuse volitatud esindajad 2 korral. Komisjoni suunatud alaealistest oli poiste osakaal 87,12% ja tüdrukute osakaal 12,82%. 2015. aastal kohaldati kõige enam mõjutusvahendina hoiatust.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

19.02.201626.veebruaril kell 15.00 toimub Ahtme Kunstide Koolis III Virumaa kammermuusika päev „EESTI MEELEOLUD“. Olete oodatud!

Sotsiaalteenistus

17.02.2016Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium kutsub teid osalema linna 70-aastapäevale pühendatud fotokonkursil.

Loe lähemalt...

12.02.2016Olete oodatud Kohtla-Järve Kunstide Kooli SERGEI TSAREGORODTSEV`i näituse VÄRV JA SILUETT avamisele 18.02.2016.

Sotsiaalteenistus

12.02.2016

21.08.2013. a võttis vastu Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse nr 183 “Hariduse ja kultuuri toetuste andmise, väljamaksmise ja aruande esitamise kord” (Riigi Teatajas on avaldatud 24. 08.2013. a https://www.riigiteataja.ee/akt/424082013028), mis reguleerib Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei eelarvest toetuste andmise, väljamaksmise ja aruande esitamise haridus- ja kultuurivaldkonna arenguks.

Hariduse ja kultuuri toetus on ette nähtud haridus- ja kultuurivaldkonnas linna territooriumil tegutsevate andekate inimeste toetamiseks, nende loominguliste plaanide realiseerimiseks ning loominguliste isikute arendamiseks. Toetuste piirsummad on järgmised:
1) juriidilistele isikutele, linnavalitsuse hallatavatele asutustele loominguliste plaanide realiseerimiseks ja üritustest osavõtmiseks – kuni 500 (viissada) eurot;
2) füüsilise isikute loominguliste plaanide realiseerimise toetamiseks - kuni 640 (kuussada nelikümmend) eurot;
3) üldharidus- ja huvialakoolide parimate õpilaste ja ainete olümpiaadidel ning konkurssidel osalejate toetamiseks - kuni 50 (viiskümmend) eurot.

Antava toetuse konkreetne suurus oleneb eelarves rahaliste vahendite olemasolust ja finantseerimise vajaduse põhjendatusest.

Toetust võivad taotleda linna territooriumil tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud, linnavalitsuse hallatavad asutused. Taotluses tuleb ära märkida:
 1) raha taotleja täielik nimetus/nimi, kontaktandmed, arvelduskonto number;
 2) taotletav summa;
 3) toetuse kasutamise sihtotstarve;
 4) põhjendus toetuse vajalikkuse kohta;
 5) andmed kaasfinantseerijate kohta nende olemasolul.

Taotleja peab esitama vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse „Hariduse ja kultuuri toetuste andmise, väljamaksmise ja aruande esitamise kord” § 4 lg 2 taotluse linnavolikogu alatise hariduse- ja kultuurikomisjoni esimehe nimele. Lisaküsimuste korral palume pöörduda komisjoni esimehe Valentina Kutuzova poole tel. 55599996 või e-post: valentina.kutuzova@gmail.com.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

10.02.2016Kohtla-Järve Maleva ja Tammiku põhikoolides toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 6.-9. klasside tüdrukute ja poiste võrkpallivõistlused. Tütarlaste võrkpalliturniiril saavutas esimese koha Tammiku Põhikooli võistkond, teiseks tulid Maleva Põhikooli tüdrukud ning kolmanda koha saavutasid Järve Vene Gümnaasiumi koolisportlased. Poeglaste turniiri võitis Kesklinna Põhikooli võistkond, teise koha saavutasid Maleva Põhikooli võrkpallurid ning kolmandaks tulid Tammiku Põhikooli koolisportlased.

Fotod: Piret Pihu. Kohtla-Järve Maleva Põhikool

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

Sotsiaalteenistus

04.02.2016

27. jaanuaril toimunud istungil võttis Kohtla-Järve Linnavolikogu vastu linna 2016. a eelarve. Kokku 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulud on 35 086 170 eurot, millest maksude osakaal on 52,9% (s.h. 52,6% tulumaks), põhitegevuseks saadavad toetused 37,0% (sh toetusfond 34,6%), tulud kaupade ja teenuste müügist 10,0% ja muud tulud 45 tuhat eurot 0,1% (laekumised vee erikasutusest ja saadud hüvitised kahjude katteks). Põhitegevuse kulude mahuks 2016. aastal on kavandatud summa 35 576 478 eurot. Põhitegevuse kuludes on 90,2% väljaminekud põhitegevuse kuludeks ja 9,8% antavatest toetustest põhitegevuse kuludeks.

Tunnistati kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. mai 2012. a määrus nr 124 „Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi põhimäärus“. Lähtuvalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2014. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide põhimääruste kehtestamise kord“ § 3 lõikest 2 kehtestatakse kooli põhimäärus linnavalitsuse määrusega.

Kohtla-Järve Linnavolikogu esindajaks Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi hoolekogusse määrati Riina Ivanova.

Otsustati osaleda „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise“ meetme projektis „Järve tööstuspargi juurdepääsu renoveerimine (Ehitajate tn osas)“ linna omafinantseeringu kohustusega kuni 240 000 eurot. Projekti eesmärk on Kohtla-Järve Järve tööstusala Käva osas asuvate ettevõtete potentsiaali arendamisele kaasaaitamine läbi Ehitajate tn, mis on selle ala juurdepääsu tee, täieliku rekonstrueerimise.

Muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. mai 2015. a määrust nr 67 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“. Muudatused tehti seoses linnavalitsuse teenistuste vahelise töö korralduse muutmisega ja ülesannete jaotamisega.

Haldusmenetluse kiirendamiseks otsustati delegeerida mõningad toimingud Kohtla-Järve Linnavalitsusele. Näiteks maakatastriseaduse § 18 lg 6 sätestatud sihtotstarbe määramine delegeeriti Kohtla-Järve Linnavalitsusele, mis kiirendab maareformi läbiviimist.

Toimunud istungil esitasid Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni esimees Valentina Kutuzova, revisjonikomisjoni esimees Svetlana Skorobogatova ja eelarvekomisjoni esimees Arne Berendsen aruanded komisjonide tööst.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

03.02.2016

2016. aasta juunikuus tähistab meie linn oma 70. aastapäeva. Sooviks, et see sündmus oleks meelejääv ning et paljud linnaelanikud võtaksid osa juubeliüritustest ja heategevusaktsioonidest. Tänasel päeval on igaühel meist võimalus anda panus linna juubeli tähistamisse. 70 aasta jooksul on kohtlajärvelaste isiklikesse albumitesse kogutud tuhandeid fotosid, mille seas on ülesvõtteid linna ehitamisest ning arenemisest, samuti fotosid, millelt võib näha kuhu ja millal tekkisid uued objektid, koolid, lasteaiad...

Loe lähemalt...

03.02.2016


29.01.2016Juunis 2016 tähistab Kohtla-Järve linn 70.juubeliaastat.On välja kuulutatud linna juubeliaasta algus. Juubeliaasta toob kaasa tavapärasest rohkem tähelepanu ning seda on kavas väärikalt tähistada. Esimesed üritused on juba toimumas. 03.02.2016 kell 16.00 avatakse Kohtla-Järve Linnavalitsuse fuajees Kohtla-Järve Kunstide Kooli õpilastööde näituse " MINU KODU KOHTLA - JÄRVE" , mis on pühendatud Kohtla-Järve linna juubeliaastale.

Näitus jääb avatuks kuni 29. veebruarini k.a.

Olete oodatud!

Sotsiaalteenistus

29.01.2016Toimus e-Twinningu vabariiklik miniprojektide konkurss lasteaedadele ja I kooliastmele, mille raames oli vaja osalejatel leida endale partneriks teine haridusasutus, kellega koostöös projekt läbi viia.

Kohtla-Järve Lasteaia Tareke direktori Ene Kruzmani koostatud projekt „Majad meie linnas“ sai auhinnatud e-Twinningu kvaliteedimärgiga. Lasteaed Tareke valis endale koostööpartneriks Pärnu lasteaia Kelluke, kellega neil on ammused koostöösidemed. Projekti teema sai Ene Kruzmani sõnul valitud mõeldes eelseisvale Kohtla-Järve linna 70. aastapäevale.

Projekti käigus anti lastele erinevaid ülesandeid ja tutvuti oma kodulinna ning sõpruslasteaia kodulinna majadega. Lapsed otsisid vastuseid järgmistele küsimustele: missugune on maja, kus elad ja missugused on majad meie  linnas. Projektipartneritele saadeti fotosid ja joonistusi, et tutvustada oma kodulinna ehitisi ning lasta arvata, mis asutus ühes või teises majas asub.  

Ene Kruzman: “Majad meie linnas” on hea näide, kuidas pedagoogilisi eesmärke saavutada metoodiliselt hästi läbi mõeldud projektitegevuse kaudu. Tegevuste käigus pöörati tähelepanu laste kõne ja suhtlemisoskuse arendamisele, projekti  lõimiti matemaatika, kunstiõpetus ning keeleõpe. Tehnoloogia kasutamine ja veebipõhine koostöö toetas pedagoogiliste eesmärkide saavutamist ning andis kogu projektile lisaväärtust. Projekti käigus viidi läbi ka veebikonverents, mille kaudu Kohtla-Järve ja Pärnu lapsed omavahel kohtusid.“

Projekti olid kaasatud ka lapsevanemad, nimelt pildistasid lapsed kodulinna ehitisi koos vanematega.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5
Sotsiaalteenistus

29.01.2016Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 6.-7. ja 8.-9. klasside noormeeste saalijalgpallivõistlused.

Klassirühmas 6.-7.kl. saavutas esimese koha Tammiku Põhikooli võistkond, teiseks tuli Maleva Põhikooli poeglaste võistkond ning kolmanda koha saavutasid Kesklinna Põhikooli koolisportlased.

Kaks päeva toimunud 8.-9.klasside saalijalgpalliturniiril saavutas esimese koha Slaavi Põhikooli võistkond, teise – Kesklinna Põhikooli võistkond ning kolmandaks tulid Maleva Põhikooli jalgpallurid.

Jalgpalliturniire korraldas Jalgpalliklubi FC Järve, kohtunikud Andrei Škaleta ja Andrey Dmitrovich.

+ Foto 1, Foto 2

Fotod: Piret Pihu, K-Järve Maleva Põhikool

Sotsiaalteenistus

29.01.2016

Linna aukodanik 2016

Kohtla-Järve Linnavolikogu alatine hariduse- ja kultuurikomisjon teatab, et kirjalike ettepanekuid aukodaniku tiitli omistamiseks ootame kuni 10. aprillini 2016. a.

Linna aukodanik on füüsiline isik, kellele Kohtla-Järve Linnavolikogu otsusega omistatakse aukodaniku tiitel. Aukodaniku tiitel omistatakse linnapoolse erilise austusavaldusena linnale osutatud eriliste teenete eest vői väljapaistvate saavutuste eest.

Ettepaneku aukodaniku tiitli omistamiseks vőib komisjonile vői Linnavalitsusele teha iga füüsiline vői juriidiline isik. Ettepanek esitatakse kirjalikult.

Ettepanekus näidatakse ettepaneku esitaja andmed (s.h. telefoninumber), aukodaniku kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht, elukutse vői amet, töö- vői teenistuskoht ja teenete vői saavutuste kirjeldus.

Ettepanekud palume esitada volikogu vői linnavalitsuse kantseleisse.

Valentina Kutuzova
Volikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni esimees


26.01.2016

31. jaanuaril kell 14.00 toimub PKM Valges Saalis ( Kohtla-Järve ,Tuuslari 18 a. ) Valgevene kunstniku  Aleksei Kuzmitš’i näituse „Madonna pühamu“ avamine. Näitusel esitletakse Madonna ja emaduse teemat Valgevene kujutavas kunstis 20 .sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses. Näituse avab Valgevene Vabariigi Suursaadik T.E. Hr. Anatoly Stepus.

Sotsiaalteenistus

26.01.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 26. jaanuari 2016. a istungil vaadati läbi 18 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse ja Kohtla-Järve Kultuurikeskuse üürilepingud, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi tasuta varakasutuslepingud ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

25.01.2016Kohtla-Järve Spordikeskuses toimusid XXXVI Avo Talpase mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses. Võistlust korraldati kadettide vanuseklassile 1999. a ja hiljem sündinud sportlastele kehakaaludes -38; -42; -46; -50; -54; -58; -63; -69; -76; -85 ja 100 kg ning juunioridele ja täiskasvanutele kehakaaludes -59, -66; -71; -75; -80; -85, -90 ja 130 kg. Ühtlasi oli tegu 2016. aasta kreeka-rooma maadluse kadettide seeriavõistluse 1.etapiga.

Rahvusvahelistel võistlustel osalesid Leedu, Läti ja Eesti spordiklubide maadlejad. Kokku 94 sportlast.

AvoTalpase kehakaalus saavutas esimese koha Erkki Alak Saarema Raskejõustiku Koolist, teise Raido Liitmäe maadlusklubist Juhan ja kolmanda koha saavutas Reimo Milva klubist Dünamo.

Rahvusvahelist võistlust korraldas Kohtla-Järve Spordiselts KALEV koostöös Eesti Maadlusliiduga.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7,
Sotsiaalteenistus

25.01.2016

19. jaanuaril toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul arutati 2016. aasta komisjoni tööplaani. Arutati mittetulundusühingu Kohtla-Järve Veteranide ja Pensionäride Sõpruskond esimehe Valeriy Tumko poolt esitatud selgitusi vanurite muredest ning aktuaalsest küsimustest. Seaduste pidev muutumine toob kaasa olukorra, kus muudatuste jälgimine veteranidele ja pensionäridele on keeruline. Otsustati 2016. aastal seada üheks eesmärgiks muudetud seadustest informatsiooni jagamine veteranidele ja pensionäridele. Arutati koolides ning lasteaedades läbi viidud ankeetküsitluse tulemusi. Ankeetküsitluse tulemustest ilmnes vähekindlustatud perede vähene informeeritus erinevatest pakutavatest sotsiaalteenustest ning toetustest. Otsustati jagada vähekindlustatud peredele informatsiooni pakutavatest sotsiaalteenustest ning toetustest.

Linnavolikogu Kantselei

22.01.2016Loksa ujulas toimusid järjekordsed Eesti Koolispordi Liidu ujumisvõistlused. EKSL ujumisvõistlustel saavutas teist aastat järjest esikoha Kohtla-Järve Maleva Põhikooli võistkond. II koha saavutasid Tartu Tamme Kooli ja III koha K-Järve Tammiku Põhikooli noored ujujad.

Fotod: Margarita Šerle

Sotsiaalteenistus

22.01.2016

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXIX istung toimub 27. jaanuaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
volikogu esimees

20.01.2016

Kohtla-Järve linna 70.aastapäevale pühendatud sündmused20.01.2016
Sel nädavahetusel toimuvad Kohtla-Järve spordihoones kaks suurejoonelist maadlusvõistlust.

Laupäeval, 23. jaanuaril kell 10.30 algavad Avo Talpase XXXVI mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses. Võistlustele on oodatud võistlema Leedu, Läti, Rootsi ja parimad Eesti maadlejad. Võistlust korraldab Kohtla-Järve Spordiselt KALEV.

Pühapäeval, algusega kell 12.00 avatakse Eesti noorte vabamaadluse seeriavõistluse “NUBLUST NABIKS 2016” I etapi.

Seeriavõistluste I etapi korraldajaks on Spordiklubi Kuldkaru.

Kahe võistluspäeva jooksul maadlusmatile on oodatud võistlema üle 200 maadlejat.

Sissepääs võistlustele on tasuta.

Sotsiaalteenistus


20.01.2016


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19. jaanuari 2016. a istungil vaadati läbi 17 küsimust, millest üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Maleva Põhikooli üürilepingud ning väljastati ehitusluba.

Linnakantselei

14.01.2016

MTÜ Giidide Ühendus ja Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum tutvustavad 16. jaanuaril kell 14.00 Põlevkivimuuseumi Valges Saalis aadressil Kohtla-Järve Tuuslari 18a raamatut „Püha Jumalakartlik  Ugine’i Aleksius (1867-1934)“. Möödunud aastal Bussy-en-Othe Püha Jumalaema Eestkoste kloostris välja antud raamatu esitlus on pühendatud Eesti põlevkivitööstuse sajandale aastapäevale.

Loe lähemalt...

14.01.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus on avaldanud riigihangete registris riigihanke

"KOHTLA-JÄRVE LINNA AHTME KESKUSE ARHITEKTUURNE KUJUNDAMINE"

Ootame pakkumusi kuni 26.02.2016 kella 15:00.

+ Lisa 1, Lisa 2


14.01.2016
Rahandusministeeriumi juurde riigihalduse ministri käskkirjaga moodustatud regionaalsete investeeringutoetuste andmise komisjoni 17.12.2015. a koosoleku otsusega nr 79 otsustati toetada regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist projekti EU49397 „Kohtla-Järve lasteaia Tareke osaline renoveerimine“.

Projekti eelarveline maksumus on 58 050 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 26 050 eurot. Toetus summas 31 956 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti üldine eesmärk on Kohtla-Järve lasteaia Tareke õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine. Tulemusena saab lasteaed 38 uut aknaplokki ja 15 välisust. Ehitustöid teostatakse suvekuudel.

Arenguteenistus


14.01.2016
​ KOHTLA-JÄRVE KULTUURIKESKUS KUTSUB

31.jaanuaril 2016.a. kell 11.00

EHITAMA LUMELINNA „MEREMUINASJUTT 2016

Ootame osalema pere-, koolide-, eakate- ja asutuste võistkondi!

Loe lähemalt...


14.01.2016


Seoses Kohtla-Järve 70 aasta juubeli tähistamisega eelseisval suvel käivad juba praegu hoogsalt ettevalmistused meie linnast ning elanikest kõneleva raamatu koostamiseks. Raamatus on erilisel kohal fotod meie aktiivsetest linnaelanikest ning erinevatel linnaüritustel osalejatest. Raamat räägib meie sportlastest, pedagoogidest, vabrikute ja tehaste töötajatest ning sisaldab palju fotosid lastest. Muidugi näete raamatus ka teile tuttavaid tänavaid ja hooneid.

Selleks, et raamatus esitatav materjal oleks mitmekülgne, kutsun ma teid, meie ettevõtete juhte, linnaelanikke ning fotograafiahuvilisi, üles jagama meiega linnaga seotud fotojäädvustusi. Kui esitatud foto on sobiv avaldamiseks, siis leitakse talle raamatus vääriline koht. Fotojäädvustused palun saata aadressile karin.teedla@kjlv.ee hiljemalt 1. veebruariks 2016.

Riina Ivanova
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees


14.01.2016
Käesoleva aasta 24. jaanuaril kell 12:00 toimub Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis (Ahtme mnt.61) HEATEGEVUSLIK ZUMBAPIDU. Zumbatreenerid Natalja Voss, Svetlana Ignatovets, Darja Berestova, Valeria Dorofejeva, Ilona Maharramova ja Natalia Robonen kutsuvad huvilisi Heategevuslikule Zumbapeole.  Üritusel kogutud annetustega toetatatkse Konstantin Zivetjevit. Heasüdamlik noor inimene sattus sõpra päästes ise õnnetusse ning on tänaseni väga raskes seisundis. http://web.zone.ee/konstantin/ Minimaalne osavõtutasu on 5 eurot, on võimalik ka annetada rohkem.

 TULE OSALEMA JA VÕTA KAASA OMA SÕBRAD!

      
Sotsiaalteenistus

12.01.2016


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 12. jaanuari 2016. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest kaks küsimust võeti maha ja neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2016. aasta eelarve kinnitamine“ ja otsuse „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi hoolekogusse“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli üürilepingud, väljastati kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei