Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Jaoskonnakomisjonid

Hiljemalt 05.09.2017.a valimistel osalev erakond ja valimisliit võivad esitada linnasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi ning hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva linnavolikogu nimetab oma otsusega jaoskonnakomisjonide liikmed.