Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kodus hääletamine

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval 15. oktoobril.

Kodus hääletada saab vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus (kirjalikult või telefoni teel). Kirjalikke taotlusi võtab vastu linnavalitsus. Taotlus registreeritakse ja edastatakse jaoskonnakomisjonile. Eelhääletamise päevadel ( 9, 10, 11. oktoobril) ja valimispäeval võtavad taotlusi vastu ka jaoskonnakomisjonid. Taotlust saab esitada hiljemalt 15. oktoobril kella 14.00-ni.

Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile, seda ainult valimispäeval kella 9.00 – 14.00. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.

Põhjendatud taotluse aluseks tuleb lugeda näiteks:
1) terviseseisundit;
2) kõrget iga;
3) raskeid teeolusid;
4) transpordivõimaluste puudumist;
5) muid põhjuseid, mis takistavad valijat kodust lahkumast.