Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kodus hääletamine

Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamist korraldatakse valimisjaoskonna territooriumil asuvas valija eluruumis.

Taotlus peab sisaldama: valija ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, valija sidevahendi number ning taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus - näiteks: terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine või muid põhjuseid, mis takistavad valijat kodust lahkumast.

Kodus hääletamine toimub 3. märtsil 2019. a. Taotlust kodus hääletamiseks saab esitada kirjalikult kuni valimispäeva kella 14.00-ni Kohtla-Järve Linnavalitsusele kab. 103 või oma jaoskonnakomisjonile. Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile, seda ainult valimispäeval kella 9.00-14.00.