Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XXX istungi eelnõud

Istung toimub 29. veebruarl k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Informatsioon Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tööst.
2. Kohtla-Järve Linnavalitsuse töökord.
3. Määruse kehtetuks tunnistamine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2016. a eelarve kinnitamine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoolekogusse.
6. Määruste kehtetuks tunnistamine.
7. Määruse kehtetuks tunnistamine.
8. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine.
9. Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord.
10. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kruntide Sõpruse tn 14e ja Sõpruse tn 16d garaažide taga Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri suunas vabale maa-alale detailplaneeringu kehtestamine.
11. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kinnistu Jaaniku tn 39 detailplaneeringu kehtestamine.
12. Projektis „Ahtme linnaosa esmatasandi tervise keskuse rajamine“ osalemine.
13. Aruanne majanduskomisjoni tööst.
14. Aruanne sotsiaalkomisjoni tööst.
15. Aruanne noorsoo- ja spordikomisjoni tööst.
16. Vastus arupärimisele.

+ Dokumendid