Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XLV istungi eelnõud

Istung toimub 22. veebruaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linn kui majanduspiirkond.
2. Määruse kehtetuks tunnistamine.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. jaanuari 2015. a määruse nr 54 „Kohtla-Järve linna koolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja toitlustamise korraldamise kord“ muutmine.
4. Kohtla-Järve Linnavalitsuse ning föderaalse riigieelarvelise kultuuriasutuse „Riiklik memoriaalne ajaloolis-kirjanduslik ja loodusmaastikuline Mihhailovskoje A.S. Puškini muuseum-looduskaitseala“ vahelise koostöölepingu sõlmimise heakskiitmine ja volituse andmine.
5. Projektides osalemise kord.
6. Projektis „Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill energiatõhususe parandamine“ osalemine.
7. Projektis „Kohtla-Järve lasteaia Karuke energiatõhususe parandamine“ osalemine.
8. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2017. a eelarve kinnitamine.
9. Revisjonikomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst 2016 aastal.
10. Hariduse- ja kultuurikomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst 2016 aastal.
11. Majanduskomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst 2016 aastal.
12. Sotsiaalkomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst 2016 aastal.

+ Dokumendid