Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu VIII istungi eelnõud

Istung toimub 28. veebruaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. märtsi 2016. a määruse nr 106 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine.
2. Määruse kehtetuks tunnistamine.
3. Määruse kehtetuks tunnistamine.
4. Määruste kehtetuks tunnistamine.
5. Kohtla-Järve linna hankekord.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
7. Kohtla-Järve Linnavolikogu 1. novembri 2017. a otsuse nr 2 „Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine“ muutmine.
8. Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine.
9. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2018. a eelarve kinnitamine.
11. Vastus arupärimisele.

+ Dokumendid