KINNITATUD

 

 

 

 

 

 

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu

 

 

 

 

 

 

 

26. mai 2010. a

 

 

 

 

 

 

 

määrusega  nr 25

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohtla-Järve linna 2010. aasta lisaeelarve

 

(tuh.krooni)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Tulud

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Tulude suurendamine

 

 

 

 

 

1.1.1.Sihtotstarbelised toetused Haridus- ja Teadusministeeriumilt

+

5,000

 

         Järve Vene Gümnaasiumi projekti läbiviimiseks

 

 

 

1.1.2.Sihtotstarbelised toetused Haridus- ja Teadusministeeriumilt

+

872,400

 

         noortelaagri tegevuse läbiviimiseks

 

 

 

 

1.1.3.Sihtotstarbelised toetused Haridus- ja Teadusministeeriumilt

+

48,532

 

         alaealiste komisjoni töödeks

 

 

 

 

1.1.4.Sihtotstarbelised toetused Haridus- ja Teadusministeeriumilt

+

41,780

 

          nõustamiskomisjoni töö korraldamiseks

 

 

 

1.1.5.Sihtotstarbelised toetused Kultuuriministeeriumilt projektide toetusteks

+

14,000

 

          vabaaja- ja kultuuriasutustele

 

 

 

 

1.1.6.Sihtotstarbelised toetused Kultuuriministeeriumilt

 

 

 

          ujumise algõpetuseks

 

 

+

121,600

 

1.1.7. Põllumajandusministeeriumilt gümnaasiumidele koolipiimatoetuseks

+

10,505

 

1.1.8.Ida-Viru Maavalitsuselt toetus laste riiklikuks hoolekandeks (Lastekodu)

+

455,000

 

1.1.9.Sihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avaliku

 

 

 

         sektori sihtasutustelt (Eesti  Kultuurkapital) Järve gümnaasiumi

+

4,500

 

         projekti läbiviimiseks

 

 

 

 

 

1.1.10.Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (Integratsiooni

 

 

 

          SA ) gümnaasiumide  projekti läbiviimiseks

+

39,861

 

1.1.11.Toetused muudelt residentidelt tegevuskuludeks (MTÜ Spordiliit)

+

46,000

 

1.1.12.Toetused muudelt residentidelt tegevuskuludeks gümnaasiumidele

+

24,240

 

             ja vabaaja- ja kultuuriasutustele

 

 

 

 

1.1.13. Mittesihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avaliku

 

 

 

            sektori sihtasutustelt (Eesti  Kultuurkapital) üritustele ja kultuuri-

+

28,880

 

            asutuste projektide läbiviimiseks

 

 

 

 

1.1.14. Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt

+

89,145

 

1.1.15. Eelpool nimetamata muud tulud

 

+

2,861

 

1.1.16. Laekumised rajatiste ja hoonete müügist

+

90,000

 

1.1.17. Haridusasutuste majandustegevusest

+

721,680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulude suurendamine kokku:

 

+

2615,984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Berendsen

 

 

 

 

 

 

Volikogu esimees