KINNITATUD

 

 

 

 

 

 

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu

 

 

 

 

 

 

 

26. mai 2010. a

 

 

 

 

 

 

 

määrusega nr 25

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohtla-Järve linna 2010 aasta eelarve muudatused

 

 

(tuh.krooni)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Tulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Tulude suurendamine

 

 

 

 

 

1.1.1.Sihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (EAS)

+

1 756,065

        Lasteaed  Kirju-Mirju  jooksvateks kuludeks

 

 

 

1.1.2. Toetused muudelt residentidelt jooksvateks kuludeks (Järve Vene Gümnaasium)

+

10,399

1.1.3. Toetused AS-lt Kohtla-Järve Soojus Ahtme linnaosa kaugkütte trasside rekon-

+

665,186

          strueerimiseks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulude suurendamine kokku

 

 

 

+

2 431,650

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Tulude vähendamine

 

 

 

 

 

1.2.1 Tulumaks füüsilistelt isikutelt

 

 

-

12 000,000

1.2.2. Riigilõiv

 

 

 

 

-

100,000

1.2.3. Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest

-

300,000

1.2.4. Laekumised haridusasutuste kohatasu eest

 

-

2 000,000

1.2.5. Üüri- ja renditulud varadelt

 

 

-

555,100

1.2.6. Toetused KIK-lt Kohtla-Järve Soojus Ahtme linnaosa kaugkütte trasside rekon-

-

781,812

          strueerimiseks

 

 

 

 

 

1.2.7.Sihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 

-

10,399

          ( SA Archimedes) Järve Vene Gümnaasium

 

 

 

1.2.8.Sihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (EAS)

-

1 807,296

        Lasteaed  Kirju-Mirju  renoveerimiseks

 

 

 

1.2.9.Sihtotstarbelised toetused  Siseministeeriumilt projekti INTERREG IIIA

-

13 977,591

         Linnakeskuse arendamiseks

 

 

 

 

1.2.10.Toetused mitteresidentidelt jooksvateks kuludeks (Virtuaalne muuseumi projekt)

-

3,455

1.2.11.Toetused mitteresidentidelt jooksvateks kuludeks (Klastrite arengu projekt)

-

0,597

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulude vähendamine kokku

 

 

 

-

31536,250

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulude muudatused kokku

 

 

 

-

29104,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Berendsen

 

 

 

 

 

 

Volikogu esimees