KINNITATUD

 

 

 

 

 

 

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu

 

 

 

 

 

 

26. mai 2010. a

 

 

 

 

 

 

 

määrusega nr 25

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOHTLA-JÄRVE LINNA 2010.AASTA EELARVE MUUDATUSED

 

 

 

 

 

 

Kulude vähendamine (tuh.kr.)

 

Kulude suurendamine (tuh.kr.)

 

 

KULUD

S.H INVES-

PÕHI-

 

KULUD

S.H INVES-

PÕHI-

 

 

 

TEERINGUD

VARA

 

 

TEERINGUD

VARA

1

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

-7128,249

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,000

1111

LINNAVOLIKOGU

-292,000

 

 

 

 

 

 

1112

LINNAVALITSUS

-5468,400

 

 

 

 

 

 

1114

RESERVFOND

-367,849

 

 

 

 

 

 

1330

MUUD ÜLDISED TEENUSED

 

 

 

 

 

 

 

1600

VALIMISED

 

 

 

 

 

 

 

1700

VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE

-1000,000

 

 

 

 

 

 

2

RIIGIKAITSE

 

 

 

 

 

 

 

3

POLITSEI

 

 

 

 

 

 

 

4

MAJANDUS

-1059,066

-725,466

0,000

 

763,003

0,000

0,000

4120

ÜLDINE TÖÖJÕU POLIITIKA

 

 

 

 

 

 

 

4210

MAAKORRALDUS

 

 

 

 

 

 

 

4360

SOOJAMAJANDUS

-725,466

-725,466

 

 

700,000

 

 

4510

MAANTEETRANSPORT

-200,000

 

 

 

 

 

 

4511

LIIKLUSKORRALDUS

-130,000

 

 

 

 

 

 

4512

ÜHISTRANSPORDI KORRALDUS

 

 

 

 

39,403

 

 

4730

TURISM

 

 

 

 

23,600

 

 

4740

ÜLDMAJ.AND.ARENDUSPROJEKTID

-3,600

 

 

 

 

 

 

5

KESKKONNAKAITSE

-124,979

0,000

0,000

 

19,100

0,000

0,000

5100

JÄÄTMEKÄITLUS

-50,000

 

 

 

 

 

 

5200

HEITVEEKÄITLUS

-74,979

 

 

 

19,100

 

 

5400

BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE JA MAASTIKU KAITSE

 

 

 

 

 

 

 

5500

TEADUS-JA ARENDUSTEGEVUS KESKKONNAKAITSES

 

 

 

 

 

 

 

6

ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS

-3590,692

0,000

0,000

 

53,449

0,000

0,000

6100

ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE

 

 

 

 

 

 

 

6300

VEEVARUSTUS

 

 

 

 

53,449

 

 

6400

TÄNAVAVALGUSTUS

-100,000

 

 

 

 

 

 

6601

Elamumajanduse haldamine

 

 

 

 

 

 

 

6602

KALMISTUD

 

 

 

 

 

 

 

6603

HULKUVATE LOOMADE PÜÜDMINE

 

 

 

 

 

 

 

6604

SAUNA DOTATSIOON

 

 

 

 

 

 

 

6605

MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJAND.

-3490,692

 

 

 

 

 

 

7

TERVISHOID

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,000

8

VABAAEG,KULTUUR JA RELIGIOON

-19276,514

-16245,963

0,000

 

341,500

39,500

0,000

8102

AHTME SPORDIHOONE

-123,010

 

 

 

 

 

 

8102

KOHTLA-JÄRVE SPORDIKESKUS

-466,520

 

 

 

39,500

39,500

 

8102

NOORTESPORDI TOETUSED (KUNI 19 A.)

-989,200

 

 

 

 

 

 

8102

TOETUSED SPORDIKLUBIDELE

 

 

 

 

 

 

 

8103

LINNAKESKUSE KUJUNDAMISE PROJEKT

-16245,963

-16245,963

 

 

 

 

 

8103

PUHKEPARGID

-50,000

 

 

 

102,000

 

 

8105

LASTE KUNSTIDE KOOLID

-377,000

 

 

 

200,000

 

 

8106

KOOLINOORTE LOOMEMAJA

-151,000

 

 

 

 

 

 

8106

KOOLINOORTE LOOMEMAJA PROJEKT

 

 

 

 

 

 

 

8107

KURTNA NOORTELAAGER

-166,821

 

 

 

 

 

 

8107

NOORTE KESKUS

-35,000

 

 

 

 

 

 

8109

LINNASPORDI JA VABAAJA ÜRITUSED

 

 

 

 

 

 

 

8201

KESKRAAMATUKOGU

-124,000

 

 

 

 

 

 

8202

KULTUURIKESKUS JA KLUBID

-329,000

 

 

 

 

 

 

8203

MUUSEUM

-59,000

 

 

 

 

 

 

8206

LINNAORKESTER

-60,000

 

 

 

 

 

 

8208

KULTUURIÜRITUSED

-100,000

 

 

 

 

 

 

8209

SELTSITEGEVUS

 

 

 

 

 

 

 

9

HARIDUS

-3523,813

-188,761

0,000

 

2225,000

0,000

0,000

9110

EELHARIDUS(LASTEAIAD)

-2317,941

-188,761

 

 

700,000

 

 

9110

ERALASTEAIAD

-69,400

 

 

 

 

 

 

9210

LASTEAED -K00L KOHAMAKS

 

 

 

 

 

 

 

9212

PÕHIKOOLID

-89,392

 

 

 

700,000

 

 

9220

GÜMNAASIUMID

-874,352

 

 

 

800,000

 

 

9212

HUMANITAARNE ERAPÕHIKOOL

-112,600

 

 

 

 

 

 

9221

TÄISKASVSNUTE GÜMNAASIUM

-10,128

 

 

 

25,000

 

 

9500

TASEME ALUSEL MITTEMÄÄRATLEV HARIDUS

 

 

 

 

 

 

 

9600

ÕPILASVEO ERILIINID

 

 

 

 

 

 

 

9601

MUUD HARIDUSE ABITEENUSED

 

 

 

 

 

 

 

9800

MUU HARIDUSKULUD

-50,000

 

 

 

 

 

 

10

SOTSIAALNE KAITSE

-1481,207

0,000

0,000

 

800,655

0,000

0,000

10120

PUUET.INIM.SOTS.HOOLD.(KODUTEENUS)

-118,000

 

 

 

 

 

 

10121

MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE

 

 

 

 

320,855

 

 

10200

VANURITE HOOLDEKODU

-861,207

 

 

 

 

 

 

10200

PENSIONÄRIDE PÄEVAKESKUS

-13,000

 

 

 

64,000

 

 

10400

LASTEKODU

 

 

 

 

 

 

 

10402

MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE

-300,000

 

 

 

200,000

 

 

10500

TÖÖTUTE SOTS.KAITSE (projektid)

 

 

 

 

 

 

 

10700

SOTSIAALMAJA

-183,000

 

 

 

42,000

 

 

10701

RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS

 

 

 

 

 

 

 

10701

SOTSIAALTEENUSTE OSTMINE

 

 

 

 

 

 

 

10702

MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE

 

 

 

 

 

 

 

10900

SOTSIAALHOOLEKANDEKESKUS

-6,000

 

 

 

173,800

 

 

 

KULUD KOKKU

-36184,520

-17160,190

0,000

 

4202,707

39,500

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULUDE MUUDATUSED KOKKU

-31981,813

-17120,690

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Berendsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Volikogu esimees