Kinnitatud

 

 

 

 

 

 

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu

 

 

 

 

 

 

 

16. juuni 2010. a

 

 

 

 

 

 

 

määrusega nr 27

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohtla-Järve linna 2010. aasta lisaeelarve

 

(tuh.krooni)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Tulud

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Tulude suurendamine

 

 

 

 

 

1.1.1.Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (EAS-lt)

 

 

 

           Kohtla-Järve  Järve tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimine

+

33146,518

 

1.1.2.Sihtotstarbelised toetused Sotsiaalministeeriumilt (Eesti Töötukassa ja

+

75,185

 

       Tervise Arengu Instituut) tööpraktika korraldamiseks ja ürituste läbiviimiseks

 

 

1.1.3.Sihtotstarbelised toetused Kultuuriministeeriumilt tegevuskuludeks

+

4,500

 

          Järve Gümnaasiumi ürituse läbiviimiseks

 

 

 

1.1.4.Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (KIK)

 

 

 

          Ahtme linnaosa kaugkütte trasside rekonstrueerimiseks

+

290,950

 

1.1.5.Sihtotstarbelised toetused Põllumajandusministeeriumilt 

 

 

 

          Ahtme Gümnaasiumile koolipiimatoetuseks

+

5,942

 

1.1.6.Sihtotstarbelised toetused Haridus- ja Teadusministeeriumilt

+

4,000

 

         Kohtla-Järve Loomemaja projekti läbiviimiseks

 

 

 

1.1.7.Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (Integratsiooni

 

 

 

          SA ) gümnaasiumide  projekti läbiviimiseks

+

31,212

 

1.1.8.Toetused muudelt residentidelt tegevuskuludeks gümnaasiumidele

+

30,920

 

            ürituste läbiviimiseks

 

 

 

 

 

1.1.9.Mittesihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt tegevuskuludeks

+

5,150

 

           lastekodule ürituste läbiviimiseks

 

 

 

 

1.1.10. Laekumised rajatiste ja hoonete müügist

+

21,000

 

1.1.11. Haridusasutuste majandustegevusest haridusüritusteks

+

3,605

 

1.1.12 Mittesihtotstarbelised toetused Vabariigi Valitsuselt

 

 

 

              s.h. Toimetulekutoetus

 

+

1827,000

 

 

s.h. Omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetus

+

2414,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulude suurendamine kokku:

 

+

37859,982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Berendsen

 

 

 

 

 

 

Volikogu esimees