Kinnitatud

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu

 

 

 

 

 

 

16. juuni 2010. a

 

 

 

 

 

 

 

määrusega nr 27

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOHTLA-JÄRVE LINNA 2010. AASTA EELARVE MUUDATUSED

 

 

 

 

 

 

Kulude vähendamine (tuh.kr.)

 

Kulude suurendamine (tuh.kr.)

 

 

KULUD

S.H INVES-

PÕHI-

 

KULUD

S.H INVES-

PÕHI-

 

 

 

TEERINGUD

VARA

 

 

TEERINGUD

VARA

1

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

-4,028

0,000

0,000

 

3,000

0,000

0,000

1111

LINNAVOLIKOGU

 

 

 

 

 

 

 

1112

LINNAVALITSUS

 

 

 

 

3,000

 

 

1114

RESERVFOND

-4,028

 

 

 

 

 

 

1330

MUUD ÜLDISED TEENUSED

 

 

 

 

 

 

 

1600

VALIMISED

 

 

 

 

 

 

 

1700

VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE

 

 

 

 

 

 

 

2

RIIGIKAITSE

 

 

 

 

 

 

 

3

POLITSEI

 

 

 

 

 

 

 

4

MAJANDUS

0,000

0,000

0,000

 

198,262

198,262

0,000

4120

ÜLDINE TÖÖJÕU POLIITIKA

 

 

 

 

 

 

 

4210

MAAKORRALDUS

 

 

 

 

 

 

 

4360

SOOJAMAJANDUS

 

 

 

 

198,262

198,262

 

4510

MAANTEETRANSPORT

 

 

 

 

 

 

 

4511

LIIKLUSKORRALDUS

 

 

 

 

 

 

 

4512

ÜHISTRANSPORDI KORRALDUS

 

 

 

 

 

 

 

4730

TURISM

 

 

 

 

 

 

 

4740

ÜLDMAJ.AND.ARENDUSPROJEKTID

 

 

 

 

 

 

 

5

KESKKONNAKAITSE

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,000

5100

JÄÄTMEKÄITLUS

 

 

 

 

 

 

 

5200

HEITVEEKÄITLUS

 

 

 

 

 

 

 

5400

BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE JA MAASTIKU KAITSE

 

 

 

 

 

 

 

5500

TEADUS-JA ARENDUSTEGEVUS KESKKONNAKAITSES

 

 

 

 

 

 

 

6

ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,000

6100

ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE

 

 

 

 

 

 

 

6300

VEEVARUSTUS

 

 

 

 

 

 

 

6400

TÄNAVAVALGUSTUS

 

 

 

 

 

 

 

6601

Elamumajanduse haldamine

 

 

 

 

 

 

 

6602

KALMISTUD

 

 

 

 

 

 

 

6603

HULKUVATE LOOMADE PÜÜDMINE

 

 

 

 

 

 

 

6604

SAUNA DOTATSIOON

 

 

 

 

 

 

 

6605

MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJAND.

 

 

 

 

 

 

 

7

TERVISHOID

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,000

8

VABAAEG,KULTUUR JA RELIGIOON

-198,262

-198,262

0,000

 

1,028

0,000

0,000

8102

AHTME SPORDIHOONE

 

 

 

 

 

 

 

8102

KOHTLA-JÄRVE SPORDIKESKUS

 

 

 

 

 

 

 

8102

NOORTESPORDI TOETUSED (KUNI 19 A.)

 

 

 

 

 

 

 

8102

TOETUSED SPORDIKLUBIDELE

 

 

 

 

 

 

 

8103

LINNAKESKUSE KUJUNDAMISE PROJEKT

-198,262

-198,262

 

 

 

 

 

8103

PUHKEPARGID

 

 

 

 

1,028

 

 

8105

LASTE KUNSTIDE KOOLID

 

 

 

 

 

 

 

8106

KOOLINOORTE LOOMEMAJA

 

 

 

 

 

 

 

8106

KOOLINOORTE LOOMEMAJA PROJEKT

 

 

 

 

 

 

 

8107

KURTNA NOORTELAAGER

 

 

 

 

 

 

 

8107

NOORTE KESKUS

 

 

 

 

 

 

 

8109

LINNASPORDI JA VABAAJA ÜRITUSED

 

 

 

 

 

 

 

8201

KESKRAAMATUKOGU

 

 

 

 

 

 

 

8202

KULTUURIKESKUS JA KLUBID

 

 

 

 

 

 

 

8203

MUUSEUM

 

 

 

 

 

 

 

8206

LINNAORKESTER

 

 

 

 

 

 

 

8208

KULTUURIÜRITUSED

 

 

 

 

 

 

 

8209

SELTSITEGEVUS

 

 

 

 

 

 

 

9

HARIDUS

-22,000

0,000

0,000

 

22,000

0,000

0,000

9110

EELHARIDUS(LASTEAIAD)

 

 

 

 

 

 

 

9110

ERALASTEAIAD

 

 

 

 

 

 

 

9210

LASTEAED -K00L KOHAMAKS

 

 

 

 

 

 

 

9212

PÕHIKOOLID

 

 

 

 

1,850

 

 

9220

GÜMNAASIUMID

 

 

 

 

20,150

 

 

9212

HUMANITAARNE ERAPÕHIKOOL

 

 

 

 

 

 

 

9221

TÄISKASVSNUTE GÜMNAASIUM

 

 

 

 

 

 

 

9500

TASEME ALUSEL MITTEMÄÄRATLEV HARIDUS

 

 

 

 

 

 

 

9600

ÕPILASVEO ERILIINID

 

 

 

 

 

 

 

9601

MUUD HARIDUSE ABITEENUSED

 

 

 

 

 

 

 

9800

MUU HARIDUSKULUD

-22,000

 

 

 

 

 

 

10

SOTSIAALNE KAITSE

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,000

10120

PUUET.INIM.SOTS.HOOLD.(KODUTEENUS)

 

 

 

 

 

 

 

10121

MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE

 

 

 

 

 

 

 

10200

VANURITE HOOLDEKODU

 

 

 

 

 

 

 

10200

PENSIONÄRIDE PÄEVAKESKUS

 

 

 

 

 

 

 

10400

LASTEKODU

 

 

 

 

 

 

 

10402

MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE

 

 

 

 

 

 

 

10500

TÖÖTUTE SOTS.KAITSE (projektid)

 

 

 

 

 

 

 

10700

SOTSIAALMAJA

 

 

 

 

 

 

 

10701

RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS

 

 

 

 

 

 

 

10701

SOTSIAALTEENUSTE OSTMINE

 

 

 

 

 

 

 

10702

MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE

 

 

 

 

 

 

 

10900

SOTSIAALHOOLEKANDEKESKUS

 

 

 

 

 

 

 

 

KULUD KOKKU

-224,290

-198,262

0,000

 

224,290

198,262

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULUDE MUUDATUSED KOKKU

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Berendsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Volikogu esimees