Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

 


Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu XXXII istungi eelnõud

Istung toimub 30. jaanuaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 6 „Linnavara valitsemise kord" muutmine.
Ettekandja: abilinnapea Deniss Veršinin.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Viktoria Tsventarnaja.
 

Eelnõud

« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu III istungi eelnõud

Istung toimub 9. novembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine.
7. Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine.