Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

 

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu VI istung

Istung toimub 27. detsembril k.a kell 11:00 linnavolikogu istungite saalis.
 
Päevakorra kavand:
 
1. Kohtla-Järve linna 2021. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: abilinnapea Ljudmila Jantšenko.
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Daniil Starodubtsev.
 
2. Kohtla-Järve linnapeale hüvitise maksmine.
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.
 
3. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmele Deniss Veršinin hüvitise maksmine.
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.
 
4. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmele Niina Aleksejeva hüvitise maksmine.
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.
 
5. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmele Viive Keskküla hüvitise maksmine.
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.
 
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu endisele esimehele hüvitise maksmine.
Ettekandja: volikogu esimees Tiit Lillemets.
 
 

Eelnõud

« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu V istungi eelnõud

Istung toimub 20. detsembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linna 2017. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine.
2. Kohtla-Järve linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine. I lugemine.
3. Audiitori määramine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete tasu määramine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. novembri 2016. a määruse nr 131 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend" muutmine.
6. Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
7. Sihtasutuse Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Fond tegevuse lõpetamine.
8. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogusse.
9. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoolekogusse.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi hoolekogusse.
11. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogusse.
12. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Maleva Põhikooli hoolekogusse.
13. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi hoolekogusse.
14. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hoolekogusse.
15. Kohtla-Järve linna jäätmekava 2018-2022 vastuvõtmine.
16. Linnavara valitsemise kord.
17. Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine.
18. Kohtla-Järve linna kohalike teede nimekiri.
19. Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosseisu muutmine.
20. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2017. a eelarve muudatuste kinnitamine.
21. Kohtla-Järve linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse.
22. Kohtla-Järve linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.