Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

Volikogu istungite otseülekanded   

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu XVII istung

Erakorraline istung toimub 07. juulil k.a kell 15:00 linnavolikogu istungite saalis.
 
Päevakorra kavand:
 
1. Kohtla-Järve linna 2021. aasta konsolideeritud majadusaasta aruande kinnitamine.
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea Ljudmila Jantšenko.
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Jaanek Pahka.
2. Kohtla-Järve linna 2022. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea Ljudmila Jantšenko.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Daniil Starodubtsev.
3. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2026 vastuvõtmine. I lugemine.
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea Ljudmila Jantšenko.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Daniil Starodubtsev.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine.
Ettekandja: hariduse- ja kultuurikomisjoni esimees Svetlana Vladimirova.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. a määruse nr 24 "Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord" muutmine.
Ettekandja: volikogu liige Jaanek Pahka.
6. Kohtla-Järve linna lemmikloomade registri põhimäärus.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Deniss Veršinin.
Kaasettekandja: keskkonna peaspetsialist Kersti Juuse.
7. Koerte ja kasside pidamise eeskiri.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Deniss Veršinin.
Kaasettekandja: keskkonna peaspetsialist Kersti Juuse.
8. Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. detsembri 2019. a määruse nr 64 "Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend" muutmine.
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.
9. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine.
Ettekandja: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Eduard Odinets.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Anton Dijev.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine.
Ettekandja: volikogu liige Jaanek Pahka.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Anton Dijev.
11. Kohtla-Järve Linnas kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
Kaasettekandja: linnaarhitekt Rita Burenkova.
12. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kalevi tn 39 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
Kaasettekandja: linnaarhitekt Rita Burenkova. 
 
 
Eelnõud

 

« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu XII istung

Istung toimub 31. märtsil k.a kell 15:00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakorra kavand:
 
1. Kohtla-Järve linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea Ljudmila Jantšenko.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Daniil Starodubtsev.
2. Laenu võtmine.
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea Ljudmila Jantšenko.
3. Kaasava eelarve osa suurus.
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea Ljudmila Jantšenko.
4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord.
Ettekandja: haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea Kristiine Agu.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. veebruari 2021. a määruse nr 84 "Kohtla-Järve linna huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2021-2022 vastuvõtmine" muutmine.
Ettekandja: haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea Kristiine Agu.
Kaasettekandja: hariduse peaspetsialist Anna Antson.
6. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 35 kinnistu ja ümbritseva ala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
Ettekandja: arenguteenistuse abilinnapea Riina Ivanova.
Kaasettekandja: linnaarhitekt Rita Burenkova.
7. Kinnistu võõrandamine avaliku enampakkumise korras.
Ettekandja: majandusteenistuse abilinnapea Vitali Borodin.
Kaasettekandja: linnavara peaspetsialist Tatjana Orlova.
8. Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
9. Kohtla-Järve Linnavolikogu 22. novembri 2021. a otsuse nr 2 „Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine" muutmine.
Ettekandja: hariduse- ja kultuurikomisjoni esimees Svetlana Vladimirova.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine.
Ettekandja: eelarvekomisjoni esimees Daniil Starodubtsev.
11. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord" muutmine.
Ettekandja: volikogu liige Mare Roosileht.
12. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord" muutmine.
Ettekandja: volikogu liige Mare Roosileht.