« Tagasi

Kohtla-Järve linnavalitsus teatab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ilmajaama tänaval kergliiklustee projekteerimise projekteerimistingimuste määramisest

Kohtla-Järve Linnavalitsus teavitab, et avatud menetlusena määratakse projekteerimistingimused Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ilmajaama tänavale alates Jõhvi – Tartu – Valga riigiteel olemasolevatest bussipeatustest kuni Ilmajaama ja Sõpruse tänavate ristumiskohal Sõpruse tn 1 hoone esisel teemaal oleva jalakäijate teeni kergliiklustee ehitamiseks.

Kergliiklustee vajadus on eelkõige tingitud sellest, et oleks tagatud külastajate ja linnaelanike ohutu ja mugav liiklemine Ahtme linnaosas Jõhvi – Tartu – Valga riigiteel olemasolevatest bussipeatustest Ida-Viru Keskhaiglani ja keskuseni ning siduda Sõpruse tänava jalakäijate tee Jõhvi - Tartu – Valga  maanteel olevatega bussipeatustega.

Võttes arvesse kavandatud kergliiklustee asukohta, mis ulatub riigimaantee kaitsevööndisse ja osaliselt Jõhvi vallas Iidla kinnistul asuva riigiteel nr 3 Jõhvi - Tartu - Valga bussipeatuseni, on Kohtla-Järve Linnavalitsus küsinud Maanteeametilt kergliiklustee projekteerimiseks tehnilised tingimused.

Planeeritava kergliiklustee asukoht ülalmainitud riigitee kaitsevööndis on toodud alloleval plaanil.

Projekteerimistingimusega on võimalik tutvuda linna kodulehel.